PhD Estefanía Mosquera Castro  

(INT-SU)

Department Specific Teaching Training and Research and Diagnosis Methods in Education
Knowledgment area Teaching Language and Literature
Research  Research group Investigación Lingüistica e Literaria Galega
Research lines Lingüística de Internet Gramática galega Didáctica da lingua
Keywords Didáctica de la lengua gallega Lingüística de Internet Escrita electrónica gallega
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0003-0833-602X ResearcherIDJ-4676-2015 Scopus56364065300

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Total hours
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
18
Practicum
University Master´s Degree in Compulsory Secondary Teachers, Upper Secondary Education, Profesional Training and Language Teaching
University Master´s Degree in Compulsory Secondary Teachers, Upper Secondary Education, Profesional Training and Language Teaching. Specialization in languages and literatures (Galician Language and Literature and Spanish Language and Literature).
2
Subject and involved studies Total hours
Final year dissertation
Masters Degree in Didactics
8
Final year Dissertation
University Master´s Degree in Compulsory Secondary Teachers, Upper Secondary Education, Profesional Training and Language Teaching
6
Final Year Dissertation 24
Practicum
University Master´s Degree in Compulsory Secondary Teachers, Upper Secondary Education, Profesional Training and Language Teaching
2
Subject and involved studies Total hours
Analysis of interdisciplinary experiences
Masters Degree in Didactics
10.5
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
18
Galician Language Teaching
Degree in Primary Education
168
Methodogical for the Galician and Spanish education of the languages and the literatures in Secondary
University Master´s Degree in Compulsory Secondary Teachers, Upper Secondary Education, Profesional Training and Language Teaching. Specialization in languages and literatures (Galician Language and Literature and Spanish Language and Literature).
14
Practicum II
Degree in Primary Education
56
Subject and involved studies Total hours
Analysis of interdisciplinary experiences
Masters Degree in Didactics
15
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
36
Galician Language Teaching
Degree in Primary Education
168
Methodogical for the Galician and Spanish education of the languages and the literatures in Secondary
University Master´s Degree in Compulsory Secondary Teachers, Upper Secondary Education, Profesional Training and Language Teaching. Specialization in languages and literatures (Galician Language and Literature and Spanish Language and Literature).
14
Practicum I
Degree in Primary Education
10.5
Practicum II
Degree in Primary Education
56
Teaching Galician Language and Literature
Degree in Primary Education
24
Subject and involved studies Total hours
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
0
Galician Language Teaching
Degree in Primary Education
168
Practicum I
Degree in Primary Education
27
Subject and involved studies Total hours
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
12
Galician Language Teaching
Degree in Primary Education
168

Defined tutoring by teacher for 2018/2019 academic course.

Faculty of Educational Studies

Quarter Day Site
1st quarter Monday
10:00 a 12:00
P0A14
1st quarter Wednesday
10:00 a 12:00
P0A14
2nd quarter Tuesday
10:00 a 12:00
P0A14
2nd quarter Wednesday
10:00 a 12:00
P0A14

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Building literature: proposal of encouragement to reading, and approach to literature in Galician Language
Dramatic expression in the teaching of Galician: A project based of the metodology "Aulas sen paredes"
The Book-burner: Plain for the promotion of Reading in Primary Education
"A language is more than an artwork...It is a matrix of infinitive artworks": Castelao as the core for an interdisciplinary proposal in Primary Education"
"Reading Fisterra". A proposal about the encouragement of reading in Galician language.
Galician language in Primary Education: A qualitative study about methodology and attitudes
Galician language in Primary Education: case study and proposal of improvement
Growing up reading: a proposal for encouraging reading in Galician in and out of the classroom
Language and gender: unresolved matter in secondary education. An educational intervention proposal
Legends as a strategy for teaching and learning in Galician language
Speaking skills in Galician language and playful learning.
The taboo in galician language as a method for teaching and learning vocabulary
A memoria da lingua. An audiovisual didactic porposal.
The Communicative Approach and Oral Profiency in Galician Language Lessons in Primary Education
The use of Galician language in the classrooms of Primary Education and its environment. Critical study and proposals for its promotion.
Theatre and Galician Language: an Oral Approach through Practice
Web resources for teaching / learning of the Galician language in primary education
Websites and Resources for Teaching and Learning of Galician Literature in Primary Education

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. III. Edición crítica dixital das cantigas de amor

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Manuel Ferreiro Fernández
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2016 to 31/12/2018

Glosario crítico de la poesía medieval galego-portuguesa. II. Cantigas de escarnho e de mal dizer

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches Manuel Ferreiro Fernández
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2013 to 31/12/2015

Axuda ao Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas

Funding entity XUNTA DE GALICIA
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2013 to 31/12/2016

Glosario crítico de la poesía medieval gallego-portuguesa. I. Cantigas de amor y cantigas de amigo.

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Manuel Ferreiro Fernández
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2010 to 31/12/2012

A formación do profesorado de lingua galega: perspectivas pedagóxicas e modelo lingüístico

Authors Estefanía Mosquera Castro
Journal REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Num. 6 (pages 12 to 16)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.06.98

Linguas en contacto na escrita electrónica galega: entre a Sociolingüística e a Pragmática

Authors Estefanía Mosquera Castro
Journal Madrygal. Revista de Estudios Gallegos (pages 73 to 82)

"Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso . A Coruña, Baía Edicións. 2014, 211 páxinas"

Authors Estefanía Mosquera Castro
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 16 (pages 205 to 209)

A lingüística de Internet: máis un desafío para a gramática galega e a súa didáctica

Authors Estefanía Mosquera Castro
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 16 (pages 123 to 145)

Normalización del microtexto. Nuevos desafíos en PLN para el gallego

Authors Sandra Álvarez García, Estefania Mosquera castro
Journal Estudios Interlingüísticos Vol. 1 Num. 2 (pages 11 to 26)

Os códigos lingüísticos de rede e a paisaxe lingüística galega e a paisaxe lingüística galega

Authors Estefania Mosquera castro, Matthew P. Wellings
Journal Galegos Vol. 6 (pages 173 to 197)

Jaume Corbera Pou: La Unió Europea, un mosaic lingüístic. Illes Balears, Edicions Documenta Balear. 2013, 313 páxinas

Authors Estefanía Mosquera Castro
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 15 (pages 169 to 172)

O discurso electrónico: a interacción comunicativa no contexto virtual

Authors Estefania Mosquera castro
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 14 (pages 85 to 115)

A escrita SMS desde a perspectiva dos seus utentes. Unha achega sobre a lingua galega

Authors Estefania Mosquera castro
Journal Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 16 (pages 63 to 71)

Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística: algunhas fenomenoloxías para o caso do galego

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei, Estefanía Mosquera Castro
Journal Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca Vol. 18 (pages 179 to 205)

Xosé Manuel Sánchez Rei, Lingua galega e variación dialectal. A Coruña, Laiovento, 2011, 662 páxinas

Authors Estefanía Mosquera Castro
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 14 (pages 237 to 242)

Novos retos da Lingüística: as textualidades electrónicas. Consideracións sobre a escrita dos chats e das SMS

Authors Estefania Mosquera castro
Journal LLJournal Vol. 7 Num. 1 (pages 0 to 0)

Aproximación á sintaxe da prensa escrita en lingua galega

Authors Estefania Mosquera castro
Journal CADERNOS DE LINGUA Vol. 34 (pages 93 to 143)

María Jesús Lorenzo Modia / Anna Szczepaniak-Kozak (eds.), From life to text:building linguistic and cultural identity

Authors Estefania Mosquera castro
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 13 (pages 187 to 192)

Xosé Manuel Sánchez Rei, O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias

Authors Estefania Mosquera castro
Journal Arena Romanística. Literature and Philosophy in Romance Languages Vol. 10 (pages 330 to 337)

Xosé Ramón Freixeiro Mato, Lingua de Calidade

Authors Estefania Mosquera castro
Journal Arena Romanística. Literature and Philosophy in Romance Languages Vol. 7 (pages 148 to 156)

Cristina Martins, Línguas em contacto. "Saber sobre" o que as distingue. Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008.

Authors Estefania Mosquera castro
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 11 (pages 161 to 166)

Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974)

Editors Xosé Manuel Sánchez Rei, Estefanía Mosquera Castro
Publishing Fundación Manuel María de Estudos Galegos & Deputación Provincial de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-942893-1-6

Aspectos da toponimia menor coruñesa

Editors Estefanía Mosquera Castro, Xosé Manuel Sánchez Rei
Publishing Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda , Coruña, A (España)
ISBN 84-606-6061-3

Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS

Authors Estefania Mosquera castro
Publishing Asociación Socio-Pedagógica as.pg, Coruña, A (España)
ISBN 987-84-938747-1-1

Achegamento ás implicacións sintácticas da escrita electrónica en lingua galega

Authors Estefanía Mosquera
Book Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português (Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía)
Publishing: Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC.
ISBN: 978-84-9749-620-9
Pages From 111 to 131

A didáctica da lingua e da literatura no marco das TIC: novos códigos e novas aproximacións

Authors Estefanía Mosquera Castro
Book Horizontes Científicos y Planificación Académica en la Didáctica de Lenguas y Literaturas
Publishing: Edições Húmus, Famalicão.
ISBN: 978-989-755-116-1
Pages From 393 to 407

O proxecto Recuperación, análise e divulgación da toponimia menor da Coruña e da súa comarca: unha sucesosa experiencia para a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda

Authors Estefanía Mosquera Castro. Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Aspectos da toponimia menor coruñesa
Publishing: Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Pages From 5 to 10

As textualidades electrónicas e a onomástica galega. Novos escenarios e novas formas para a toponimia coruñesa

Authors Estefanía Mosquera Castro
Book Aspectos da toponimia menor coruñesa
Publishing: Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Pages From 59 to 73

El papel de la gramática en la enseñanza de la lengua gallega: problemas metodológicos e implicaciones pragmáticas
II Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Gramática
International

Authors Estefanía Mosquera Castro
Place Valencia (España)

La grafía como estrategia compensatoria del cuerpo en la comunicación electrónica
XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016)
International

Authors Estefanía Mosquera Castro
Organization Universidad de Alcalá (UAH)
Place Alcalá de Henares (España)

A Lingüística da Internet: máis un desafío para a gramática galega e a súa didáctica
Encontro "Novas tendencias na investigación lingüística no espazo galego-portugués"
International

Authors Estefanía Mosquera
Organization Universidade da Coruña & Grupo de Investigación Lingüística e Literaria galega (ILLA)
Place Coruña, A (España)

A FORMACIÓN DO PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LINGUA GALEGA: PERSPECTIVAS PEDAGÓXICAS E MODELO DE LINGUA
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Estefanía Mosquera Castro
Organization Universidade da Coruña (UDC)
Place Coruña, A (España)

Os mecanismos de escrita abreviada no discurso electrónico galego: innovación ou tradición?
Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica
International

Authors Estefania Mosquera
Organization Instituto da Lingua Galega
Place Santiago de Compostela (España)

A escrita electrónica galega: tradición, innovación e recepción
Simposio ILG 2015: Cambio lingüístico no galego actual
International

Authors Estefanía Mosquera Castro
Organization Instituto da Lingua Galega
Place Santiago de Compostela (España)

O contacto lingüístico galego-español na escrita electrónica: do social ao pragmático
XVIth Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula
International

Authors Estefania Mosquera castro
Organization University of Oxford
Place Oxford (Reino Unido)

La cibergramática y la enseñanza de lenguas: mitos y realidades
I Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Gramática
International

Authors Estefania Mosquera castro
Organization UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Place Valencia (España)

Cara a unha necesaria reinterpretación do concepto de comunidade: os novos espazos de interacción e a (re)evolución social
XXXI Congreso Internacional Semana Galega de Filosofía. Filosofía e Revolución
International

Authors Estefania Mosquera castro
Organization Aula Castelao de Filosofía
Place Pontevedra (España)

Os géneros textuais eletrónicos e a ciberlinguística nas aulas de ELE
IV Postgraduate Conference ESGHT 2013
International

Authors Estefania Mosquera castro
Organization UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Place Faro (Portugal)

Prácticas discursivas electrónicas e novos paradigmas na comunicación: a memoria lingüística
XXX Semana Galega de Filosofía
National

Authors Estefania Mosquera castro
Organization Aula Castelao de Filosofía
Place Pontevedra (España)

Lingua para tod@s. Aproximación didáctica ao sexismo lingüístico
XXXIII Xornadas de Lingua e Literatura
National

Authors Estefania Mosquera castro
Organization AS-PG / CIG-Ensino
Place Santiago de Compostela (España)

Universidades galegas 2.0: a interacción e a difusión da información a través da rede
CONTECE 2013. I Congreso Internacional Coñecemento Tecnoloxía e Ensino. Políticas e prácticas universitarias
International

Authors María Luz Varela Armas, Estefania Mosquera castro
Organization Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Place Santiago de Compostela (España)

El lenguaje SMS: entre la simplificación y la expresión
XXVIII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas
International

Authors Estefania Mosquera castro
Organization Universidad de Navarra (UNAV)
Place Pamplona/Iruña (España)

A didáctica da lingua e da literatura no marco das TIC: novos códigos e novas aproximacións
XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura
International

Authors Estefania Mosquera castro
Organization Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Place Braga (Portugal)

A Internet como espazo de revitalización para as linguas minorizadas: unha aproximación desde o galego
X Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG)
International

Authors Estefania Mosquera castro
Organization ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDOS GALEGOS
Place Cardiff (Reino Unido)

O estudo da lingua e da literatura a través de novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS
III Congreso galego de investigación en Ciencias da Educación
National

Authors Estefania Mosquera castro
Organization Facultade de Ciencias da Educación (USC)
Place Santiago de Compostela (España)

Proposta didáctica para traballarmos nas aulas coas SMS e outros soportes comunicativos
XXXII Xornadas de Lingua e Literatura
National

Authors Estefania Mosquera castro
Organization AS-PG / CIG-Ensino
Place Santiago de Compostela (España)

Novas dinámicas da escrita: a lingua e a literatura galegas no contexto electrónico
XVI Encontro Internacional de Reflexão e Investigação
International

Authors Estefania Mosquera castro
Organization Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Place Vila Real (Portugal)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Profesorado responsable titulaciones Facultad de Ciencias de la Educación

Profesor/a responsable de titulación

From 01/10/2017 to 30/09/2018.

Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación

Vocal Coordinador de Título