José Luis Casteleiro Roca  

Profesor asociado tipo 3 (ASOC-3)

Departamento Enxeñaría Industrial
Área Enxeñaría eléctrica
Contacto Directorio da UDC

Enxeñeiro Técnico Industrial dende 2003 pola UDC, Graduado en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática en 2012, con título de Máster en Enxeñería Marítima en 2012 e, actualmente, estudante de doutorado da UDC. Traballa dende 2004 como Enxeñeiro Técnico de Arsenales no Arsenal Militar de Ferrol, onde durante 11 anos desempeñou a labor de probar e certificar o estado dos misiles tipo SM-1 e SM-2 da Armada. Actualmente forma parte do taller de Dirección de Tiro, participando en diversas labores de mantemento e reparación de sistemas asociados ás armas e lanzadores de misiles dos buques tipo F-100. Dende 2014, ademáis, forma parte do persoal docente e investigador da UDC como profesor asociado a tempo parcial no Departamento de Enxeñería Industrial. É coautor de 5 publicacións en revistas con factor de impacto no JCR, 7 contribucións a congresos científicos internacionáis ademáis de máis de 10 en congresos nacionáis. Actuou como revisor en diferentes revistas internacionáis, y foi membro de diversos comités científicos e de organización en varios congresos internacionáis, destacando o IDEAL, HAIS e SOCO entre outros.

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Centrais Eléctricas 60
Domótica e xestión técnica das instalacións 42
Sistemas de Almacenamento de Enerxía 21
Sistemas de Coxeración e Biomasa 42
Traballo Fin de Grao 4
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Centrais Eléctricas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
60
Domótica e xestión técnica das instalacións
Grao en Enxeñaría Eléctrica
51
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
Mestrado Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
24
Sistemas de Coxeración e Biomasa
Mestrado Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
50
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Centrais Eléctricas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
69
Domótica e xestión técnica das instalacións
Grao en Enxeñaría Eléctrica
51
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
16
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Centrais Eléctricas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
67,5
Domótica e xestión técnica das instalacións
Grao en Enxeñaría Eléctrica
30
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Eléctrica
40,4

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2017/2018.

Escola Universitaria Politécnica

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre martes
17:00 a 21:00
Despacho 300
Primeiro cuadrimestre xoves
17:00 a 18:00
Despacho 300
Segundo cuadrimestre luns
18:30 a 19:30
Despacho 300
Segundo cuadrimestre martes
17:00 a 21:00
Despacho 300
Segunda oportunidade luns
17:30 a 19:30
Despacho 300
Segunda oportunidade martes
17:30 a 19:30
Despacho 300
Segunda oportunidade xoves
17:30 a 19:30
Despacho 300

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Cálculo da enerxía obtida por captadores solares cun datalogger de Arduino
Estudo de métodos de detección de fallos para sistemas SISO
Implementación dunha tarxeta de adquisición de datos para matlab baseada en arduino
Desenvolvemento dunha fonte de alta tensión para a realización de demostracións e experimentos didácticos
Monitor de hidrocarburos en augas de sentinas
Desenvolvemento e testeo dun emulador de plantas industriais baseadas en Arduino
Estratexias de control para planta de laboratorio con retardo
MANTENIMIENTO PREDICTIVO. APLICACIÓN NUNHA ISNTALACIÓN INDUSTRIAL.
POSTA EN FUNCIONAMENTO DUNHA PLANTA DE LABORATORIO DE CONTROL DE NIVEL CON DOBRE DEPÓSITO

Resultados da investigación

Non se puido recuperar información de investigación no SUXE para este PDI.

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comité de Dirección da EIDUDC

Representantes dos Estudantes