José Luis Casteleiro Roca  

Profesor asociado tipo 3 (ASOC-3)

Departamento Enxeñaría Industrial
Área Enxeñaría eléctrica
Investigación  Grupo de investigación Ciencia e Técnica Cibernética
Liñas de investigación Ingeniería de conocimiento y sistemas expertos para diagnósis y sistemas de control. Sistemas inteligentes para modelado, optimización y control. Detección de fallos y anomalías mediante técnicas tradicionales e inteligentes. Nuevos sensores, sensores robustos y sensores virtuales.
Palabras chave Control inteligente y avanzado. Optimización y modelado de sistemas. Instrumentación virtual e inteligente.
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-9740-6477 ResearcherIDK-9446-2014 Scopus55645192300

Enxeñeiro Técnico Industrial dende 2003 pola UDC, Graduado en Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática en 2012, con título de Máster en Enxeñería Marítima en 2012 e, actualmente, estudante de doutorado da UDC. Traballa dende 2004 como Enxeñeiro Técnico de Arsenales no Arsenal Militar de Ferrol, onde durante 11 anos desempeñou a labor de probar e certificar o estado dos misiles tipo SM-1 e SM-2 da Armada. Actualmente forma parte do taller de Dirección de Tiro, participando en diversas labores de mantemento e reparación de sistemas asociados ás armas e lanzadores de misiles dos buques tipo F-100. Dende 2014, ademáis, forma parte do persoal docente e investigador da UDC como profesor asociado a tempo parcial no Departamento de Enxeñería Industrial. É coautor de 5 publicacións en revistas con factor de impacto no JCR, 7 contribucións a congresos científicos internacionáis ademáis de máis de 10 en congresos nacionáis. Actuou como revisor en diferentes revistas internacionáis, y foi membro de diversos comités científicos e de organización en varios congresos internacionáis, destacando o IDEAL, HAIS e SOCO entre outros.

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Centrais Eléctricas 60
Domótica e xestión técnica das instalacións 42
Sistemas de Almacenamento de Enerxía 21
Sistemas de Coxeración e Biomasa 42
Traballo Fin de Grao 4
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Centrais Eléctricas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
60
Domótica e xestión técnica das instalacións
Grao en Enxeñaría Eléctrica
51
Sistemas de Almacenamento de Enerxía
Mestrado Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
24
Sistemas de Coxeración e Biomasa
Mestrado Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
50
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Centrais Eléctricas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
69
Domótica e xestión técnica das instalacións
Grao en Enxeñaría Eléctrica
51
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
16
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Centrais Eléctricas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
67,5
Domótica e xestión técnica das instalacións
Grao en Enxeñaría Eléctrica
30
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Eléctrica
40,4

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2017/2018.

Escola Universitaria Politécnica

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre martes
17:00 a 21:00
Despacho 300
Primeiro cuadrimestre xoves
17:00 a 18:00
Despacho 300
Segundo cuadrimestre luns
18:30 a 19:30
Despacho 300
Segundo cuadrimestre martes
17:00 a 21:00
Despacho 300
Segunda oportunidade luns
17:30 a 19:30
Despacho 300
Segunda oportunidade martes
17:30 a 19:30
Despacho 300
Segunda oportunidade xoves
17:30 a 19:30
Despacho 300

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Cálculo da enerxía obtida por captadores solares cun datalogger de Arduino
Estudo de métodos de detección de fallos para sistemas SISO
Implementación dunha tarxeta de adquisición de datos para matlab baseada en arduino
Desenvolvemento dunha fonte de alta tensión para a realización de demostracións e experimentos didácticos
Monitor de hidrocarburos en augas de sentinas
Desenvolvemento e testeo dun emulador de plantas industriais baseadas en Arduino
Estratexias de control para planta de laboratorio con retardo
MANTENIMIENTO PREDICTIVO. APLICACIÓN NUNHA ISNTALACIÓN INDUSTRIAL.
POSTA EN FUNCIONAMENTO DUNHA PLANTA DE LABORATORIO DE CONTROL DE NIVEL CON DOBRE DEPÓSITO

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

QCM_CH v.1.0

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Andrés José Piñón Pazos, José Luis Casteleiro Roca, Mª del Carmen Meizoso López, Jose Luis Calvo Rolle
Data de solicitude 20/06/2014

El sector eléctrico desde su inicio hasta la segunda guerra mundial

Autores Juan Aurelio Montero-Sousa, José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle
Revista DYNA Vol. 92 Núm. 1 (páxs. 43 ata 47)
DOI https://doi.org/10.6036/7947

Hybrid Intelligent System to Perform Fault Detection on BIS Sensor During Surgeries

Autores José-Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, Juan Albino Méndez Pérez, Nieves Roqueñí Gutiérrez, Francisco Javier de Cos Juez
Revista SENSORS Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.3390/s17010179

Gestión de almacenamiento energético para instalaciones de generación-distribución

Autores Juan-Aurelio Montero-Sousa, Luis-Alfonso Fernández-Serantes, José-Luis Casteleiro-Roca, Xose-Manuel Vilar-Martínez, José-Luis Calvo-Rolle
Revista DYNA Vol. 92 Núm. 2 (páxs. 140 ata 141)
DOI https://doi.org/10.6036/8172

Evolución del sector eléctrico tras la Segunda Guerra Mundial

Autores Juan-Aurelio Montero-Sousa, José-Luis Casteleiro-Roca, José-Luis Calvo-Rolle
Revista DYNA Vol. 92 (páxs. 280 ata 284)
DOI https://doi.org/10.6036/8121

Power Cell SOC Modelling for Intelligent Virtual Sensor Implementation

Autores José-Luis Casteleiro-Roca, Esteban Jove, Fernando Sánchez-Lasheras, Juan-Albino Méndez-Pérez, José-Luis Calvo-Rolle, Francisco Javier de Cos Juez
Revista Journal of Sensors Vol. 2017 (páxs. 1 ata 10)
DOI https://doi.org/10.1155/2017/9640546

POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO PARA INSTALACIONES DE GENERACIÓN-DISTRIBUCIÓN

Autores Juan Aurelio Montero-Sousa, Luis Alfonso Fernández-Serantes, José-Luis Casteleiro-Roca, Xosé Manuel Vilar-Martínez, José Luis Calvo-Rolle
Revista DYNA Energía y Sostenibilidad Vol. 5 (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.6036/es7820

An intelligent fault detection system for a heat pump installation based on a geothermal heat exchanger

Autores José Luis Casteleiro-Roca, Héctor Quintián, José Luis Calvo-Rolle, Emilio Corchado, María del Carmen Meizoso-López, Andrés Piñón-Pazos
Revista Journal of Applied Logic
DOI https://doi.org/10.1016/j.jal.2015.09.007

New approach for the QCM sensors characterization

Autores J.L. Casteleiro-Roca, J.L. Calvo-Rolle, M.C. Meizoso-Lopez, A. Piñón-Pazos, B.A. Rodríguez-Gómez
Revista SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL Vol. 207 (páxs. 1 ata 9)
DOI https://doi.org/10.1016/j.sna.2013.12.002

Bio-inspired model of ground temperature behavior on the horizontal geothermal exchanger of an installation based on a heat pump

Autores J.L. Casteleiro-Roca, J.L. Calvo-Rolle, M.C. Meizoso-López, A.J. Piñón-Pazos, B.A. Rodríguez-Gómez
Revista Neurocomputing Vol. 150 (páxs. 90 ata 98)
DOI https://doi.org/10.1016/j.neucom.2014.02.075

EXPERT SYSTEM DEVELOPMENT TO ASSIST ON THE VERIFICATION OF "TACAN" SYSTEM PERFORMANCE

Autores X.M. Vilar-Martínez, Juan Aurelio Montero Sousa, José Luis Calvo-Rolle, José Luis Casteleiro-Roca
Revista DYNA Vol. 89 Núm. 1 (páxs. 112 ata 121)

A hybrid intelligent system for PID controller using in a steel rolling process

Autores José Luis Calvo-Rolle, José Luis Casteleiro-Roca, Héctor Quintián, María del Carmen Meizoso-Lopez
Revista EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Vol. 40 (páxs. 5188 ata 5196)
DOI https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.03.013

Investigación de nuevos métodos prácticos de enseñanza en control

Autores José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle
Editorial Editorial Académica Española, (España)
ISBN 978-3-8443-3587-3

Intelligent Expert System to Optimize the Quartz Crystal Microbalance (QCM) Characterization Test: Intelligent System to Optimize the QCM Characterization Test

Autores Jose Luis Calvo-Rolle. José Luis Casteleiro-Roca. María del Carmen Meizoso-López. Andrés José Piñón-Pazos. Juan Albino Mendez-Perez
Libro Handbook of Research on Soft Computing and Nature-Inspired Algorithms
Edita IGI Global.
ISBN: 978-1-5225-2128-0
Páxinas Desde a 469 ata a 488

Energy Management Strategies to Improve Electrical Networks Using Storage Systems

Autores Juan Aurelio Montero-Sousa. Luis Alfonso Fernández-Serantes. José-Luis Casteleiro-Roca. Xosé Manuel Vilar-Martínez. Jose Luis Calvo-Rolle
Libro Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Edita IGI-Global.
ISBN: 9781522516712
Páxinas Desde a 1500 ata a 1514

Energy Management Strategies to Improve Electrical Networks Using Storage Systems

Autores Juan Aurelio Montero-Sousa. Luis Alfonso Fernández-Serantes. José-Luis Casteleiro-Roca. Xosé Manuel Vilar-Martínez. José Luis Calvo-Rolle
Libro Handbook of Research on Emerging Technologies for Electrical Power Planning, Analysis, and Optimization
Edita Engineering Science Reference (IGI Global).
ISBN: 9781466699113
Páxinas Desde a 63 ata a 75

Regression Methods to a Gain Scheduling PID Controller to Guarantee the Automatic Steering of Ships

Autores Héctor Quintián. José Luis Calvo-Rolle. José Luis Casteleiro-Roca. Jose Antonio Orosa García
Libro Ships and Shipbuilding: Types, Design Considerations and Environmental Impact
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-62618-787-0
Páxinas Desde a 63 ata a 84

Knowledge Model Approach Based in Rules for TACAN Air Navigation System

Autores X.M. Vilar-Martínez. Juan Aurelio Montero Sousa. José Luis Calvo-Rolle. José Luis Casteleiro-Roca. Jose Antonio Orosa García
Libro Ships and Shipbuilding: Types, Design Considerations and Environmental Impact
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-62618-787-0
Páxinas Desde a 85 ata a 104

PID-ITS: An Intelligent Tutoring System for PID Tuning Learning Process
International Joint Conference SOCO 17-CISIS 17-ICEUTE 17
Internacional

Autores Esteban Jove, Héctor Aláiz-Moretón, Isaías García-Rodríguez, Carmen Benavides-Cuellar, José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle
Organizador Universidad de León
Lugar León (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-67180-2_71

A Machine Learning Based System for Analgesic Drug Delivery
International Joint Conference SOCO 17-CISIS 17-ICEUTE 17
Internacional

Autores Jose M. Gonzalez-Cava, Rafael Arnay, Juan Albino Mendez-Perez, Ana León, María Martín, Esteban Jove-Perez, José Luis Calvo-Rolle, José Luis Casteleiro-Roca, Francisco Javier de Cos Juez
Organizador Universidad de León
Lugar León (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-67180-2_45

An Intelligent Model to Predict ANI in Patients Undergoing General Anesthesia
International Joint Conference SOCO 17-CISIS 17-ICEUTE 17
Internacional

Autores Esteban Jove, Jose M. Gonzalez-Cava, José Luis Casteleiro-Roca, Juan Albino Méndez Pérez, José Luis Calvo-Rolle, Francisco Javier de Cos Juez
Organizador Universidad de León
Lugar León (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-67180-2_48

Attempts Prediction by Missing Data Imputation in Engineering Degree
International Joint Conference SOCO 17-CISIS 17-ICEUTE 17
Internacional

Autores Esteban Jove, Patricia Blanco-Rodríguez, José Luis Casteleiro-Roca, Javier Moreno-Arboleda, José Antonio López-Vázquez, Francisco Javier de Cos Juez, José Luis Calvo-Rolle
Organizador Universidad de León
Lugar León (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-67180-2_16

Bioclimatic House Heat Exchanger Behavior Prediction with Time Series Modeling
International Joint Conference SOCO 17-CISIS 17-ICEUTE 17
Internacional

Autores Bruno Baruque, Esteban Jove, José Luis Casteleiro-Roca, Santiago Porras, José Luis Calvo-Rolle, Emilio Corchado
Organizador Universidad de León
Lugar León (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-67180-2_11

Student Performance Prediction Applying Missing Data Imputation in Electrical Engineering Studies Degree
The 11th International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems (HAIS 2016)
Internacional

Autores Concepción Crespo-Turrado, José Luis Casteleiro-Roca, Fernando Sánchez-Lasheras, J. A. López-Vázquez, Francisco Javier de Cos Juez, José Luis Calvo-Rolle, Emilio Corchado
Organizador Universidad de Sevilla
Lugar Sevilla (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-32034-2_11

Hybrid Intelligent Model for Fault Detection of a Lithium Iron Phosphate Power Cell Used in Electric Vehicles
The 11th International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems (HAIS 2016)
Internacional

Autores Héctor Quintián, José-Luis Casteleiro-Roca, Francisco Javier Perez-Castelo, José Luis Calvo-Rolle, Emilio Corchado
Organizador Universidad de Sevilla
Lugar Sevilla (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-32034-2_63

An Intelligent Model for Bispectral Index (BIS) in Patients Undergoing General Anesthesia
International Joint Conference SOCO¿16-CISIS¿16-ICEUTE¿16
Internacional

Autores José Luis Casteleiro-Roca, Juan Albino Méndez Pérez, José Antonio Reboso-Morales, Francisco Javier de Cos Juez, Francisco Javier Pérez-Castelo, José Luis Calvo-Rolle
Organizador Universidad del País Vasco
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Modeling the Electromyogram (EMG) of Patients Undergoing Anesthesia During Surgery
10th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications
Internacional

Autores José Luis Casteleiro-Roca, Juan Albino Méndez Pérez, Andrés José Piñón-Pazos, José Luis Calvo-Rolle, Emilio Corchado
Organizador UNIVERSIDAD DE BURGOS
Lugar Burgos (España)

A New Way to Improve Subject Selection in Engineering Degree Studies
International Joint Conference CISIS 15 and ICEUTE 15
Internacional

Autores J. A. López-Vázquez, J. A. Orosa, J. L. Calvo-Rolle, F. J. de Cos Juez, J. L. Casteleiro-Roca, A. M. Costa
Organizador UNIVERSIDAD DE BURGOS
Lugar Burgos (España)

Modeling of Bicomponent Mixing System Used in the Manufacture of Wind Generator Blades
Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2014
Internacional

Autores Esteban Jove, Héctor Aláiz-Moretón, José Luis Casteleiro-Roca, Emilio Corchado, José Luis Calvo-Rolle
Organizador Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

Hybrid Intelligent Model to Predict the SOC of a LFP Power Cell Type
9th International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems (HAIS 2014)
Internacional

Autores Luis Alfonso Fernández-Serantes, Raúl Estrada Vázquez, José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, Emilio Corchado
Organizador Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

DISEÑO DE UN REGULADOR FUZZY PARA PLANTA DE LABORATORIO
XXXV Jornadas de Automática
Internacional

Autores José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, Matilde Santos
Organizador Universidad Politécnica de Valencia
Lugar Valencia (España)

Intelligent Model for Fault Detection on Geothermal Exchanger of a Heat Pump
International Joint Conference SOCO 13-CISIS 13-ICEUTE 13.Advances in Intelligent Systems and Computing
Internacional

Autores José Luis Casteleiro-Roca, Héctor Quintián, José Luis Calvo-Rolle, Emilio Corchado, María del Carmen Meizoso-López
Organizador Universidad de Salamanca (USAL)
Lugar Salamanca (España)

Intelligent Model to Obtain Initial and Final Conduction Angle of a Diode in a Half Wave Rectifier with a Capacitor Filter
International Joint Conference SOCO 13-CISIS 13-ICEUTE 13.Advances in Intelligent Systems and Computing
Internacional

Autores José Luis Casteleiro-Roca, Héctor Quintián, José Luis Calvo-Rolle, Emilio Corchado, María del Carmen Meizoso-López
Organizador Universidad de Salamanca (USAL)
Lugar Salamanca (España)

Study of the effect of a geothermal heat exchanger over the ground
International Conference on New Concepts in Smart Cities: Fostering Public and Private Alliances (SmartMILE 2013)
Internacional

Autores Casteleiro-Roca, J.L., Fernandez-Serantes, L.A., Calvo Rolle, J.L., Machon-Gonzalez, I., Crespo-Ramos, M.J., Lopez-Garcia, H.
Organizador Universidad de Oviedo
Lugar Gijón (España)

REDES NEURONALES ARTIFICIALES EN UN REGULADOR PID PARA CONTROL AUTOMÁTICO DEL RUMBO DE UN BUQUE
XXXIV Jornadas de Automática
Internacional

Autores José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, Matilde Santos
Organizador Universidad Politécnica de Cataluña
Lugar Terrassa (España)

SISTEMAS DE CONTROL POR COMPUTADOR - UNIFICACIÓN DE CRITERIOS
XXXIV Jornadas de Automática
Internacional

Autores José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, Ramón Ferreiro García
Organizador Universidad Politécnica de Cataluña
Lugar Terrassa (España)

LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS APLICADA AL MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE CAMPO
XXXIV Jornadas de Automática
Internacional

Autores Ramón Ferreiro García, José Luis Calvo-Rolle, José Luis Casteleiro-Roca, Manuel Romero Gómez
Organizador Universidad Politécnica de Cataluña
Lugar Terrassa (España)

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS REFORZADA MEDIANTE SUPERVISIÓN DE ELEMENTOS FINALES DE CONTROL
XXXIV Jornadas de Automática
Internacional

Autores Ramón Ferreiro García, José Luis Calvo-Rolle, José Luis Casteleiro-Roca, Manuel Romero Gómez, Alberto DeMiguel Catoira
Organizador Universidad Politécnica de Cataluña
Lugar Terrassa (España)

AJUSTE AUTOMÁTICO EN LAZO ABIERTO DEL REGULADOR DE UN HORNO DIDÁCTICO
XXXIII Jornadas de Automática
Internacional

Autores José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, Héctor Quintian-Pardo, Alberto DeMiguel Catoira
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

EXPOSICIÓN PARA ALUMNOS DE BACHILLER DE UNA PLANTA DE LABORATORIO DE CONTROL AUTOMÁTICO
XXXIII Jornadas de Automática
Internacional

Autores José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, Héctor Quintian-Pardo, Manuel Romero Gómez
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LA AUTOMÁTICA. PRIMERA LECCIÓN DE FUNDAMENTOS DE AUTOMÁTICA
XXXIII Jornadas de Automática
Internacional

Autores Juan Aurelio Montero Sousa, José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, Héctor Quintian-Pardo
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

INICIO DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO. DEL ÁBACO AL ORDENADOR
XXXIII Jornadas de Automática
Internacional

Autores Juan Aurelio Montero Sousa, José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle, Héctor Quintian-Pardo
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comité de Dirección da EIDUDC

Representantes dos Estudantes