Dra. Estefanía Mosquera Castro  

Profesor contratado interino de sustitución (INT-SU)

Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Área Didáctica da lingua e a literatura
Investigación  Grupo de investigación Investigación Lingüística e Literaria Galega
Liñas de investigación Lingüística de Internet Gramática galega Didáctica da lingua
Palabras chave Didáctica de la lengua gallega Lingüística de Internet Escrita electrónica gallega
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0003-0833-602X ResearcherIDJ-4676-2015 Scopus56364065300

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá).
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Practicum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
2
Traballo Fin de Grao 24
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
6
Traballo fin de máster (TFM)
Máster Universitario en Didácticas Específicas
8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Análise de experiencias interdisciplinares
Máster Universitario en Didácticas Específicas
10,5
Lingua Galega e a súa Didáctica
Grao en Educación Primaria
168
Metodoloxía do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá).
14
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
56
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Análise de experiencias interdisciplinares
Máster Universitario en Didácticas Específicas
15
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
Grao en Educación Primaria
24
Lingua Galega e a súa Didáctica
Grao en Educación Primaria
168
Metodoloxía do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá).
14
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
10,5
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
56
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
36
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Lingua Galega e a súa Didáctica
Grao en Educación Primaria
168
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
27
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Lingua Galega e a súa Didáctica
Grao en Educación Primaria
168
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
12

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2018/2019.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
10:00 a 12:00
P0A14
Primeiro cuadrimestre mércores
10:00 a 12:00
P0A14
Segundo cuadrimestre martes
10:00 a 12:00
P0A14
Segundo cuadrimestre mércores
10:00 a 12:00
P0A14

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A expresión dramática na aprendizaxe da lingua galega: unha proposta didáctica baseada na metodloxía "Aulas sen paredes"
Construír literatura: proposta de animación á lectura e aproximación á literatura en lingua galega
Os Queimalibros: plan para o fomento da lectura na Educación Primaria
"A lingua é máis que una obra de arte...É matriz inagotable de obras de arte": Castelao como base para una proposta interdisciplinar na Educación Primarai.
"Lendo Fisterra". Proposta de animación á lectura en lingua galega.
A lingua galega na Educación Primaria: estudo de caso e proposta de mellora
A lingua galega na Educación Primaria: Un estudo cualitativo sobre a metodoloxía e as actitudes
Linguaxe e xénero: materia pendente na educación secundaria. Proposta de intervención didáctica
Medrar lendo: proposta de animación á lectura en lingua galega dentro e fóra das aulas
As lendas como estratexia para o ensino - aprendizaxe na lingua galega
Expresión oral en lingua galega e aprendizaxe lúdica.
O tabú en lingua galega como método para o ensino-aprendizaxe do vocabulario
A memoria da lingua. Unha proposta didáctica audiovisual.
O enfoque comunicativo e a competencia oral nas aulas de lingua galega en Educación Primaria
O teatro e a lingua galega: practicamos a expresión oral.
O uso do galego nas aulas de Educación Primaria e no seu contorno. Estudo crítico e propostas para o seu fomento.
Plataformas e ferramentas web para o ensino-aprendizaxe da literatura galega na Educación Primaria
Recursos web para o ensino/aprendizaxe da lingua galega na educación primaria

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. III. Edición crítica dixital das cantigas de amor

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2016 ata 31/12/2018

Glosario crítico de la poesía medieval galego-portuguesa. II. Cantigas de escarnho e de mal dizer

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2013 ata 31/12/2015

Axuda ao Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas

Entidade financiadora XUNTA DE GALICIA
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2013 ata 31/12/2016

Glosario crítico de la poesía medieval gallego-portuguesa. I. Cantigas de amor y cantigas de amigo.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2010 ata 31/12/2012

A formación do profesorado de lingua galega: perspectivas pedagóxicas e modelo lingüístico

Autores Estefanía Mosquera Castro
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 6 (páxs. 12 ata 16)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.06.98

Linguas en contacto na escrita electrónica galega: entre a Sociolingüística e a Pragmática

Autores Estefanía Mosquera Castro
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos (páxs. 73 ata 82)

"Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso . A Coruña, Baía Edicións. 2014, 211 páxinas"

Autores Estefanía Mosquera Castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 16 (páxs. 205 ata 209)

A lingüística de Internet: máis un desafío para a gramática galega e a súa didáctica

Autores Estefanía Mosquera Castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 16 (páxs. 123 ata 145)

Normalización del microtexto. Nuevos desafíos en PLN para el gallego

Autores Sandra Álvarez García, Estefania Mosquera castro
Revista Estudios Interlingüísticos Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 11 ata 26)

Os códigos lingüísticos de rede e a paisaxe lingüística galega e a paisaxe lingüística galega

Autores Estefania Mosquera castro, Matthew P. Wellings
Revista Galegos Vol. 6 (páxs. 173 ata 197)

Jaume Corbera Pou: La Unió Europea, un mosaic lingüístic. Illes Balears, Edicions Documenta Balear. 2013, 313 páxinas

Autores Estefanía Mosquera Castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 15 (páxs. 169 ata 172)

O discurso electrónico: a interacción comunicativa no contexto virtual

Autores Estefania Mosquera castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 14 (páxs. 85 ata 115)

A escrita SMS desde a perspectiva dos seus utentes. Unha achega sobre a lingua galega

Autores Estefania Mosquera castro
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 16 (páxs. 63 ata 71)

Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística: algunhas fenomenoloxías para o caso do galego

Autores Xosé Manuel Sánchez Rei, Estefanía Mosquera Castro
Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca Vol. 18 (páxs. 179 ata 205)

Xosé Manuel Sánchez Rei, Lingua galega e variación dialectal. A Coruña, Laiovento, 2011, 662 páxinas

Autores Estefanía Mosquera Castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 14 (páxs. 237 ata 242)

Novos retos da Lingüística: as textualidades electrónicas. Consideracións sobre a escrita dos chats e das SMS

Autores Estefania Mosquera castro
Revista LLJournal Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 0 ata 0)

Aproximación á sintaxe da prensa escrita en lingua galega

Autores Estefania Mosquera castro
Revista CADERNOS DE LINGUA Vol. 34 (páxs. 93 ata 143)

María Jesús Lorenzo Modia / Anna Szczepaniak-Kozak (eds.), From life to text:building linguistic and cultural identity

Autores Estefania Mosquera castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 13 (páxs. 187 ata 192)

Xosé Manuel Sánchez Rei, O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias

Autores Estefania Mosquera castro
Revista Arena Romanística. Literature and Philosophy in Romance Languages Vol. 10 (páxs. 330 ata 337)

Xosé Ramón Freixeiro Mato, Lingua de Calidade

Autores Estefania Mosquera castro
Revista Arena Romanística. Literature and Philosophy in Romance Languages Vol. 7 (páxs. 148 ata 156)

Cristina Martins, Línguas em contacto. "Saber sobre" o que as distingue. Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008.

Autores Estefania Mosquera castro
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Vol. 11 (páxs. 161 ata 166)

Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974)

Editores Xosé Manuel Sánchez Rei, Estefanía Mosquera Castro
Editorial Fundación Manuel María de Estudos Galegos & Deputación Provincial de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-942893-1-6

Aspectos da toponimia menor coruñesa

Editores Estefanía Mosquera Castro, Xosé Manuel Sánchez Rei
Editorial Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda , Coruña, A (España)
ISBN 84-606-6061-3

Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS

Autores Estefania Mosquera castro
Editorial Asociación Socio-Pedagógica as.pg, Coruña, A (España)
ISBN 987-84-938747-1-1

Achegamento ás implicacións sintácticas da escrita electrónica en lingua galega

Autores Estefanía Mosquera
Libro Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português (Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía)
Edita Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC.
ISBN: 978-84-9749-620-9
Páxinas Desde a 111 ata a 131

A didáctica da lingua e da literatura no marco das TIC: novos códigos e novas aproximacións

Autores Estefanía Mosquera Castro
Libro Horizontes Científicos y Planificación Académica en la Didáctica de Lenguas y Literaturas
Edita Edições Húmus, Famalicão.
ISBN: 978-989-755-116-1
Páxinas Desde a 393 ata a 407

O proxecto Recuperación, análise e divulgación da toponimia menor da Coruña e da súa comarca: unha sucesosa experiencia para a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda

Autores Estefanía Mosquera Castro. Xosé Manuel Sánchez Rei
Libro Aspectos da toponimia menor coruñesa
Edita Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Páxinas Desde a 5 ata a 10

As textualidades electrónicas e a onomástica galega. Novos escenarios e novas formas para a toponimia coruñesa

Autores Estefanía Mosquera Castro
Libro Aspectos da toponimia menor coruñesa
Edita Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Páxinas Desde a 59 ata a 73

El papel de la gramática en la enseñanza de la lengua gallega: problemas metodológicos e implicaciones pragmáticas
II Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Gramática
Internacional

Autores Estefanía Mosquera Castro
Lugar Valencia (España)

La grafía como estrategia compensatoria del cuerpo en la comunicación electrónica
XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016)
Internacional

Autores Estefanía Mosquera Castro
Organizador Universidad de Alcalá (UAH)
Lugar Alcalá de Henares (España)

A Lingüística da Internet: máis un desafío para a gramática galega e a súa didáctica
Encontro "Novas tendencias na investigación lingüística no espazo galego-portugués"
Internacional

Autores Estefanía Mosquera
Organizador Universidade da Coruña & Grupo de Investigación Lingüística e Literaria galega (ILLA)
Lugar Coruña, A (España)

A FORMACIÓN DO PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LINGUA GALEGA: PERSPECTIVAS PEDAGÓXICAS E MODELO DE LINGUA
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Estefanía Mosquera Castro
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Os mecanismos de escrita abreviada no discurso electrónico galego: innovación ou tradición?
Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica
Internacional

Autores Estefania Mosquera
Organizador Instituto da Lingua Galega
Lugar Santiago de Compostela (España)

A escrita electrónica galega: tradición, innovación e recepción
Simposio ILG 2015: Cambio lingüístico no galego actual
Internacional

Autores Estefanía Mosquera Castro
Organizador Instituto da Lingua Galega
Lugar Santiago de Compostela (España)

O contacto lingüístico galego-español na escrita electrónica: do social ao pragmático
XVIth Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula
Internacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador University of Oxford
Lugar Oxford (Reino Unido)

La cibergramática y la enseñanza de lenguas: mitos y realidades
I Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Gramática
Internacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Lugar Valencia (España)

Cara a unha necesaria reinterpretación do concepto de comunidade: os novos espazos de interacción e a (re)evolución social
XXXI Congreso Internacional Semana Galega de Filosofía. Filosofía e Revolución
Internacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador Aula Castelao de Filosofía
Lugar Pontevedra (España)

Os géneros textuais eletrónicos e a ciberlinguística nas aulas de ELE
IV Postgraduate Conference ESGHT 2013
Internacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Lugar Faro (Portugal)

Prácticas discursivas electrónicas e novos paradigmas na comunicación: a memoria lingüística
XXX Semana Galega de Filosofía
Nacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador Aula Castelao de Filosofía
Lugar Pontevedra (España)

Lingua para tod@s. Aproximación didáctica ao sexismo lingüístico
XXXIII Xornadas de Lingua e Literatura
Nacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador AS-PG / CIG-Ensino
Lugar Santiago de Compostela (España)

Universidades galegas 2.0: a interacción e a difusión da información a través da rede
CONTECE 2013. I Congreso Internacional Coñecemento Tecnoloxía e Ensino. Políticas e prácticas universitarias
Internacional

Autores María Luz Varela Armas, Estefania Mosquera castro
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

El lenguaje SMS: entre la simplificación y la expresión
XXVIII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas
Internacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador Universidad de Navarra (UNAV)
Lugar Pamplona/Iruña (España)

A didáctica da lingua e da literatura no marco das TIC: novos códigos e novas aproximacións
XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Internacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Lugar Braga (Portugal)

A Internet como espazo de revitalización para as linguas minorizadas: unha aproximación desde o galego
X Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG)
Internacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDOS GALEGOS
Lugar Cardiff (Reino Unido)

O estudo da lingua e da literatura a través de novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS
III Congreso galego de investigación en Ciencias da Educación
Nacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador Facultade de Ciencias da Educación (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Proposta didáctica para traballarmos nas aulas coas SMS e outros soportes comunicativos
XXXII Xornadas de Lingua e Literatura
Nacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador AS-PG / CIG-Ensino
Lugar Santiago de Compostela (España)

Novas dinámicas da escrita: a lingua e a literatura galegas no contexto electrónico
XVI Encontro Internacional de Reflexão e Investigação
Internacional

Autores Estefania Mosquera castro
Organizador Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Lugar Vila Real (Portugal)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Profesorado responsable titulacións Facultade de Ciencias da Educación

Grao en Educación Primaria
Profesor/a responsable de titulación

Desde 01/10/2017 ata 30/09/2018.

Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación

Vogal Coordinador de Título