PhD Manoel Baña Castro  

(TIT-UN)

Research  Research group Grupo de investigación en psicología del desarrollo y del aprendizaje escolar
Research lines Inclusión Educativa e Social nas Persoas con Trastorno do Espectro Autista e do Neurodesenvolvemento Diagnóstico, Atención e Intervención en Persoas con Trastorno do Espectro Autista e do Neurodesenvolvemento a través da comunicación funcional e o comportamento adaptativo. Autodeterminación e Calidade de Vida nas personas con Trastorno do Espectro Autista e do Neurodesenvolvemento
Keywords inclusión, barreiras da presenza, aprendizaxe e participación, atención, diagnóstico, Trastornos do Neurodesenvolvemento e do Espectro Autista, Autodeterminación, Calidade de vida, Comunicación Funcional, Comportamento Adaptativo
Contacto UDC directory

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Total hours
Work Placement 3
Subject and involved studies Total hours
Developmental Psychology (6 to 12 year olds)
Degree in Primary Education
84
Early Intervention in Disabilities
Master of Science in Disability and Dependency Situations
21
Final Dissertation
Degree in Early Childhood Education
36
Master's Dissertation
Master's in Applied Psychology
6
Master's Dissertation
Masters Degree in Educational Psychology
18
Psychological and Educational Intervention in Developmental Disorders
Masters Degree in Educational Psychology
31.5
Psychological Assessment and Intervention in Learning Disabilities
Master's in Applied Psychology
21
Psychological Intervention in Family Situations
Degree in Early Childhood Education
21
Work Placement
Masters Degree in Educational Psychology
2
Work Placement I
Degree in Early Childhood Education
15
Work Placement II
Degree in Primary Education
15
Subject and involved studies Total hours
Cognitive, Social and Personality Development
Degree in Speech Therapy
31.5
Developmental Psychology (6 to 12 year olds)
Degree in Primary Education
84
Final Dissertation
Degree in Early Childhood Education
6
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
6
Master's Dissertation
Master's in Applied Psychology
6
Master's Dissertation
Masters Degree in Educational Psychology
18
Psychological and Educational Intervention in Developmental Disorders
Masters Degree in Educational Psychology
31.5
Psychological Assessment and Intervention in Learning Disabilities
Master's in Applied Psychology
21
Work Placement
Masters Degree in Educational Psychology
2
Work Placement I
Degree in Early Childhood Education
25
Work Placement II
Degree in Primary Education
15
Subject and involved studies Total hours
Cognitive, Social and Personality Development
Degree in Speech Therapy
32
Developmental Psychology (6 to 12 year olds)
Degree in Primary Education
84
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
18
Master's Dissertation
Master's in Applied Psychology
12
Master's Dissertation
Masters Degree in Educational Psychology
6
Psychological and Educational Intervention in Developmental Disorders
Masters Degree in Educational Psychology
45
Psychological Assessment and Intervention in Learning Disabilities
Master's in Applied Psychology
30
Work Placement
Masters Degree in Educational Psychology
2
Work Placement I
Degree in Early Childhood Education
25
Work Placement II
Degree in Primary Education
15
Subject and involved studies Total hours
Cognitive, Social and Personality Development
Degree in Speech Therapy
48
Developmental Psychology (6 to 12 year olds)
Degree in Primary Education
84
Final Dissertation
Degree in Early Childhood Education
0
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
12
Final Year Dissertation
Degree in Speech Therapy
8
Master's dissertation
Master's in Disability and Dependent Care Practices
18
Master's Dissertation
Master's in Applied Psychology
12
Psychological and Educational Intervention in Developmental Disorders
Masters Degree in Educational Psychology
45
Psychological Assessment and Intervention in Learning Disabilities
Master's in Applied Psychology
30
Work Placement I
Degree in Early Childhood Education
12
Work Placement II
Degree in Primary Education
15
Subject and involved studies Total hours
Development and disability
Master's in Disability and Dependent Care Practices
30
Development and learning contexts in disability and dependency
Master's in Disability and Dependent Care Practices
30
Developmental Psychology (6 to 12 year olds)
Degree in Primary Education
84
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
9.3
Psychological and Educational Intervention in Developmental Disorders
Masters Degree in Educational Psychology
45
Psychological Assessment and Intervention in Learning Disabilities
Master's in Applied Psychology
30
Work Placement I
Degree in Early Childhood Education
12

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Attention in communication and behavior in disorders of the autistis spectrum
Educational care through Positive Behavior Support in Childhood Education
Inclusive and ordinary schooling of students with ASD
Quality of life and quality of family life in families with children from 0 to 6 years old with ASD.
The development of communication in children with Autism Spectrum Disorder (ASD)
The development of supports and attention in the quality of life model: design and implementation of a person-centered program
The development of supports in behavior and communication in people with Autism Spectrum Disorder: a psychological care program
The Quality of Life model in response to the behaviors considered inadapted and/or dysfunctional of the students with ASD
"Differential analysis of the characteristics of adaptive behavior of persons with ASD"
Adaptive behavior in students with Neurodevelopmental Disorders
Analysis of the demands and needs of the family in the process of educate a person with ASD: proposal of a personalized program focused on the person.
Ordinary and inclusive schooling of students with autism spectrum disorder.
Regular and inclusive education of children with Autism Spectrum Disorder.
“Autism spectrum disorder: a lingüistic communication intervention program at the school level”.
Inclusive schooling in early childhood education students with ASD
Methodological proposal based on the TEACCH Method as an inclusion in Early Childhood Education
The cooperative work as an inclusive methodology in the regular classroom for students with Autism Spectrum Disorder
The ordinary and inclusive schooling of students with Autism Spectrum Disorder
Analysis of the processes of inclusion and exclusion in a High School
Inclusive schooling in early childhood education for students with ASD
Intervention focused in the development of the behavior self determined in a person with disorder of the autistic spectrum
Intervention for development in people with ASD through on functional communication and adaptive behavior.
Psycho-pedagogical intervention in people with Neurodevelopmental Disorders: functional communication and improve the quality of life.
TEACCH Method implementation in Primary Education as an inclusive proposal for students with Autism Spectrum Disorders.
Assessment and improvement of inclusive education in a primary school
ATTENTION TO DIVERSITY FOR THE INCLUSION OF STUDENTS WITH ASD IN PRIMARY EDUCATION
Communication in autism spectrum disorder
Evaluation and Improvement of Inclusive Education in a Primary School: The Index Process
Intervention based on the development of communicative and social abilities in Autism Spectrum Disorder (ASD)
Intervention in ASD
Behavioral and communication intervention for people with Autism Spectrum Disorder
Exploratory study about the teachers opinions Howard inclusion
Intervention in behavior and communication problems in development disorders.
Perceived quality by healthcare service users
Proposal for inclusive schooling for students with Autism Spectrum Disorder
Study and analysis of demands and needs of persons school age with autism spectrum disorder of the region of Bergantiños
The attitudes of students towards the inclusion of people with disabilities

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Estudio da Inclusión socio-laboral da muller no entorno rural de Galicia a través da alfabetización dixital

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Isabel Novo Corti
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2010 to 31/12/2010

Convenio para la realización del curso de verano sobre política social europea en 2009

Funding entity Secretaría Xeral da Igualdade
Main researches María Isabel Novo Corti
Type Contrato
Dates From 01/06/2009 to 31/03/2010

CONVENIO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN ENTRE A UDC E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA ( CESGA )

Funding entity FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Type Contrato
Dates From 02/05/2007 to 30/09/2010

Avaliación e análise da situación de demandas familiares das perdas en idade escolar con autismo e transtornos xeralizados do desenvolvemento na comunidade autónoma de Galicia: a importancia da elaboración dun censo

Funding entity CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Main researches Manoel Baña Castro
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2006 to 31/12/2008

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UDC E O CONCELLO DE FOZ

Funding entity CONCELLO DE FOZ
Type Contrato
Dates From 01/01/2002 to 01/01/2003

La intervención psicopedagógica sociocomunitaria : La educación ciudadana y su participación en la calidad de vida.

Funding entity AYUNTAMIENTO DE MONDOÑEDO
Main researches Manoel Baña Castro
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 10/07/1997 to 10/07/1999

Medio Ambiente y desarrollo local sostenible. Evaluación de la percepción social de la gestión de residuos sólidos para apoyo a la toma de decisiones

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas

CONDICIONANTES PERSONALES Y AMBIENTALES DE LA CONDUCTA AUTODETERMINADA EN LA ADOLESCENCIA CON ALTERACIONES DEL DESARROLLO INTELECTUAL

Authors Manoel Baña Castro, Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Journal Revista Portuguesa de Educaçao. Vol. 9 Num. 2 (pages 283 to 292)

Factores mediadores en la adquisición y desarrollo de la autodeterminación en la adolescencia con discapacidad intelectual.

Authors Luisa Losada-Puente, Manoel Baña Castro
Journal REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Num. 11 (pages A11-033 to A11-035)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.11.237

El rol de la familia en la calidad de vida y autodeterminación de las personas con Trastornos del Espectro del autismo

Authors Manuel Baña Castro
Journal REVISTA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS Vol. 9 Num. 2 (pages 323 to 336)

La intervención en familias con diversidad funcional para el desarrollo y la inclusión a través de las TIC

Authors M. B. Castro, B. Lopez
Journal SIGLO CERO Vol. 43 Num. 1 (pages 183 to 192)

Los trastornos del espectro autista y generales del desarrollo, inclusión social y calidad de vida

Authors M. B. Castro
Journal Revista Portuguesa de Educaçao. Vol. 2 Num. - (pages 183 to 192)

Las TICs como factor de inclusión social. Programa aplicado en Galicia, España

Authors Manuel Baña Castro, MªIsabel Novo Corti, Beatriz López González
Journal ECONOMIC ANALYSIS WORKING PAPERS Vol. 9 Num. 4 (pages 1 to 17)

Social Inclusion and Local Development through European Voluntourism: A Case Study of the Project Realized in a Neighborhood of Morocco

Authors Isabel Novo Corti, Priscila Nogueira Marola, Manuel Baña Castro
Journal American Journal of Economics and Business Administration Vol. 2 Num. 3 (pages 221 to 231)
DOI https://doi.org/10.3844/ajebasp.2010.221.231

Social Inclusion and local deveolpment through European Voluntourism: a case sudy of the project realized in a Neighborhood of Morocco

Authors M. B. Castro
Journal CADERNOS DE PSICOLOXÍA Vol. 2 Num. 3 (pages 214 to 224)

La calidad y la ética como principios del diagnóstico psicopedagógico de los Trastornos Generalizados del Desarrollo y del Espectro Autista: la Atención en el Entorno y la calidad de vida familiar

Authors Manuel Baña Castro, Lorena Fernández Docampo
Journal REVISTA INFAD Vol. 3 Num. 1 (pages 11 to 22)

Las Tic como recurso de intervención en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual

Authors Beatriz López González, M. B. Castro
Journal REVISTA INFAD Vol. 3 Num. 1 (pages 39 to 42)

Bilingüismo, desenvolvemento e aprendizaxe escolar: unha proposta de intervención na escola

Authors Manuel Baña Castro, María Salcines Martínez
Journal REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 7 Num. 9 (pages 263 to 274)

Algunhas orientacións sobre o ensino dunha segunda lingua nun contexto educativo bilingüe

Authors Manuel Baña Castro, María Salcines Martínez
Journal REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 7 Num. 9 (pages 387 to 400)

Mejorar la convivencia del centro

Authors Manuel Baña Castro, María Salcines Martínez
Journal CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Vol. - Num. 239 (pages 32 to 34)

A intervención psicoeducativa no ámbito sociocomunitario do concello de Mondoñedo

Authors Manuel Baña Castro, Mar Durán Rodriguez, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Rosa María González Seijas
Journal CADERNOS DE PSICOLOXÍA Num. 23 (pages 88 to 99)

LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA EN EL MARCO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

Authors Manuel Baña Castro, Ramón González Cabanach, E. García
Journal REVISTA GALEGA DE ENSINO Vol. 13 Num. - (pages 79 to 108)

Comportamiento social inclusivo

Editors Maria del Mar Durán Rodríguez, Manoel Baña Castro
Publishing Andavira Editora S.L, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8408-935-3

Autodeterminación y Alteraciones del Desarrollo Intelectual

Authors Baña Castro, M., Luisa Losada-Puente
Editors Manuel Baña Castro, Luisa Losada Puente
Publishing Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 9783639668575

Encuentros sobre psicología, comunicación y lenguaje

Authors M. Peralbo, M. Durán, M. García, Juan C Brenlla Blanco, A. Risso, Juan Carlos Fernández Méndez, Manuel Baña Castro, J. García, Sarandeses, L. A.
Publishing Servicio Publicaciones UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-585-1

Os procesos de construcción do coñecemento e a interactividade de aprendizaxe escolar.

Authors Manuel Baña Castro
Publishing Tórculo, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8408-000-5

Lecturas de psicología de la instrucción. Planificación y Aprendizaje

Authors Ramón González Cabanach, C. Núñez Pérez, Valle, A., Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González, Mª Amparo Vázquez Grobas, Victoria Franco Taboada, Rodríguez, S., M. Baspino Fernández
Publishing Planificación y aprendizaje, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0517

La intervención en el desarrollo de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo y las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Authors Manoel Baña Castro. Luisa Losada Puente
Book Propuestas de innovación educativa en la sociedad de la Información
Publishing: Adaya Press.
ISBN: 9789492805003
Pages From 122 to 135

EL PAPEL DE LAS TICS COMO RECURSO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVO EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN POR SUS ALTERACIONES DEL DESARROLLO INTELECTUAL

Authors Manuel Baña Castro. Mar Durán Rodriguez. Beatriz López González. Cristina Cunha
Book Retos actuales de salud y educación transcultural
Publishing: Editorial Universidad de Almería.
ISBN: 978-84-16027-24-8
Pages From 526 to 538

Inclusión sociolaboral das mulleres rurais galegas a través das TIC

Authors M. B. Castro
Book Muller rural galega. Tecendo redes para o novo milenio
Vol. - Publishing: GESBIBLO.
ISBN: 978-84-96667983
Pages From 19 to 56

El desarrollo y el aprendizaje de la autodeterminación en los TEA/TGD

Authors M. B. Castro. B. Lopez. M. Fernández
Book Investigaciones sobre autismo en español: problemas y perspectivas
Publishing: Centro de Psicología Aplicada UAM.
ISBN: 978-84-614-1786-5
Pages From 449 to 460

Contextos sociocomunitarios, aprendizaje y rendimiento académico en el alumnado de educación secundaria

Authors Manuel Baña Castro
Book Motivación y Aprendizaje en Contextos Educativos
Vol. - Publishing: Grupo Editorial Universitario.
ISBN: 978-84-9915-068-0
Pages From 413 to 444

LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA SOCIOCOMUNITARIA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CALIDAD DE VIDA

Authors M. B. Castro. M. Durán. Fermín Pablo Balsas Barbeira
Book Medioambiente y responsabilidad humana.- Aspectos sociales y ecológicos
ISBN: 84-89694-88-5
Pages From 371 to 378

Una revisión de las concepciones sobre la enseñanza universitaria

Authors Ramón González Cabanach. Valle, A.. Manuel Baña Castro. G Bou. Lino Manuel Cuevas González
Book Actas del II Congreso Internacional de Psicología y Educación
Vol. 1 Publishing: Eudema.
ISBN: 84-7754-213-9
Pages From 66 to 72

Estudio Caracterológico y diferenciado de adolescentes con trastrornos del espectro del autismo, otras discapacidades y desarrollo típico

Autor Ignacio Navarrete Antola
Director/s Manoel Baña Castro Miguel Muñoz Cantero
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Apto Cum Laude

La interpretación musical y la ansiedad escénica: Validación de un instrumento de diagnóstico y su aplicación en estudiantes españoles de Conservatorio Superior de Música

Autor Mateo Arnaiz Rodriguez
Director/s Manoel Baña Castro; Maria Del Mar Duran Rodriguez
Scope Psicología Evolutiva y de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

La intervención psicoeducativa y la calidad de vida familiar de personas con diversidad funcional: buenas prácticas y Tecnologías de la Información y Comunicación

Autor Beatriz López González
Director/s Manoel Baña Castro
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Educación en valores y actitudes responsables con el entorno: una propuesta de intervención psicopedagógica

Autor Maria del Mar Durán Rodríguez
Director/s Manuel Baña Castro;Ricardo Antonio García Mira
Scope Psicología Evolutiva y de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

el aprendizaje cooperativo y la inclusión de alumnado con TEA en aulas ordinarias
X Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad
International

Authors Manoel Baña Castro, Luisa Losada Puente
Organization Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. INICO
Place Salamanca (España)

A formación dos Profesionais nos Trastornos do Espectro do Autismo
Programas DOWN GALICIA
Autonomous

Authors Manuel Baña Castro
Organization DOWN GALICIA
Place Santiago de Compostela (España)

Autodeterminación y discapacidad intelectual: educar para la vida independiente
Jornadas Internacionales de Psicología Educacional
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization Universidad Católica del Uruguay
Place Montevideo (Uruguay)

A escolarización inclusiva para o alumnado con Tratornos do Espectro do Autismo nas aulas ordinarias
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Manoel Baña Castro, Rosa Fiel, Esther Nuñez Pintos
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Dimensiones explicativas y de intervención psicopedagógica en las personas con TEA en el modelo de calidad de vida y desarrollo
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Manuel Baña Castro, Nacho
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

A educación para a autodeterminación e a vida en persoas con TEA
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Los Trastornos del Espectro del Autismo: La inclusión y la autodeterminación
Maestría en Psicología Educacional
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization Facultad de Psicología. Universidad Católica de Montevideo
Place Montevideo (Uruguay)

Crer e facer para un futuro de vida independente e de calidade: traballar xuntos participando na convivencia
Curso de Verán Diversidade, Inclusión e Intervención Sociocomunitaria
National

Authors Manuel Baña Castro
Organization Unidade Clínico-Asistencial de TEAs GPIDAE
Place Sada (España)

El Index para la inclusión y la mejora educativa en Educación Primaria
II Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores (CIREI2016)
International

Authors Manoel Baña Castro, Luisa Losada-Puente, Mar Durán Rodriguez
Organization Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
Place Alcalá de Henares (España)

Atención a la diversidad y planificación de los apoyos a través de la evaluación de la autodeterminación personal
III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación
International

Authors Luisa Losada-Puente, Manoel Baña Castro
Organization Universidad de Jaén (UJAEN)
Place Jaén (España)

La comunicación sincrónica y asincrónica en la intervención en personas con Trastorno del Espectro del Autismo
I Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC
International

Authors Luisa Losada-Puente, Manoel Baña Castro
Organization Red de Investigación e Innovación Educativa. Madrid
Place Ciudad de México (México)

Un programa para el desarrollo en las personas con Trastorno del Espectro del Autismo a través de la Sociedad de la Información
I Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC
International

Authors Manoel Baña Castro, Luisa Losada-Puente
Organization Red de Investigación e Innovación Educativa. Madrid
Place Ciudad de México (México)

Motivación y cohesión grupal en las aulas universitarias: un cambio de actitudes a través de la intervención comunitaria
II Congreso Internacional de Envolvimento dos alunos na escola: Perspectiva da Psicologia e Educaçao
International

Authors Mar Durán Rodriguez, Rodríguez-García, Mauro, Dámaso Rodríguez Fernández
Organization Universidad de Lisboa. Instituto de Educaçao
Place Lisboa (Portugal)

La ansiedad escénica en la interpretación musical en los estudiantes de conservatorio superior de música en España y su diagnóstico
II jornadas de Educación Musical: formación, enseñanza y aprendizaje en contextos de cambio
National

Authors mateo, Manoel Baña Castro
Organization Univesidade de Santiago de Compostela
Place Santiago de Compostela (España)

Políticas de Inclusión e intervención social
Curso de Veran 2016: Políticas de Inclusión e Comportamento Social. A Xuventude e a construcción do futuro social
Autonomous

Authors Manuel Baña Castro, Luisa Losada Puente
Organization Grupo de Investigación en Psicoloxía do Desenvolvemento e da Aprendizaxe Escolar (GIPDAE)
Place Sada (España)

A resposta ao alumnado con TEA na etapa de primaria
Plan de Formación Permanente do Profesorado de Primaria
Autonomous

Authors Manoel Baña Castro
Organization Consellería de Educación. Xunta de Galicia
Place Lalín (España)

Estratexias para unha escola inclusiva e a atención á diversidade do alumnado con TEA
Formación continuada do Profesorado nunha Escola Inclusiva
Autonomous

Authors Manoel Baña Castro
Organization Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Place Pontevedra (España)

Prpuesta de escolarización inclusiva para el alumnado con Trastorno del Espectro Autista en el aula ordinaria
IX Jornadas Científicas internacionales de investigación sobre discapacidad
International

Authors Manoel Baña Castro, María Erundina García Leiras, Carla Lebrero Álvarez, Cristel Álvarez Lodeiro, Luisa Losada-Puente
Organization Inico. Universidad de Salamanca
Place Salamanca (España)

La intervención en los problemas del comportamiento, su relación con las funciones ejecutiva y la comunicación funcional
IX Jornadas Científicas internacionales de investigación sobre discapacidad
International

Authors Manuel Baña Castro, Manuel Peralbo Uzquiano, Sara, Mar Durán Rodriguez, Nacho
Organization Inico. Universidad de Salamanca
Place Salamanca (España)

COMO DAR RESPOSTAS AO ALUMNADO CON TEA NA ETAPA DE PRIMARIA. CARACTERISTICAS E COMPORTAMENTO DO ALUMNADO CON TEA EN PRIMARIA
Plan de Formación Permanente do Profesorado de Primaria
Autonomous

Authors Manuel Baña Castro
Organization Consellería de Educación. Xunta de Galicia
Place Lalín (España)

LOS VALORES: CLAVES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
XII CONGRESO INTERNACIONAL GALAICO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOXÍA
International

Authors M. B. Castro, M. Durán
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

A atención nos trastornos do espectro autista en contextos ordinarios e para a inclusión
XII CONGRESO INTERNACIONAL GALAICO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOXÍA
International

Authors M. B. Castro, M. Durán, B. Lopez
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

La intervención en familias de personas con diversidad funcional para el desarrrollo y la inclusión a través de las TIC
VIII Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad
International

Authors M. B. Castro, B. Lopez
Organization Universidad de Salamanca (USAL)
Place Salamanca (España)

Recursos disponibles en Trastornos Generales del Desarrollo
Jueves Pediátricos del AGAPap
Autonomous

Authors Manuel Baña Castro
Organization Asociación Galega de Pediatría y Atención Primaria
Place Coruña, A (España)

The role of ICTs as recourse of intervention psychoeducative in quality of live and welfare of collectives at exclusion rixk intellectual developmental disosrders
6th International Conference on Intercultural Education ¿Education and Health: From a transcultural perspective¿
International

Authors M. B. Castro, M. Durán
Organization Universidad de Almería
Place Almería (España)

Trastornos del Espectro Autista, inclusión social y calidad de vida
XI Jornadas Internacionales de Psicología Educacional
International

Authors M. B. Castro
Organization Universidad Catolica de Montevideo
Place Montevideo (Uruguay)

Los Trastornos del Espectro Autista y Generales del Desarrollo desde una perspectiva evolutiva
XI Jornadas Internacionales de Psicología Educacional
International

Authors M. B. Castro
Organization Universidad Catolica de Montevideo
Place Montevideo (Uruguay)

Intervención realizadas a través de lTIC para mellorar a calidade de vida en familias: Revisión Bibliográfica
XI CONGRESO INTERNACIONAL GALAICO-PORTUGUES DE PSICOPEDAGOXIA
International

Authors M. B. Castro, B. Lopez
Organization UDC
Place Coruña, A (España)

E-scolas de pais e nais de persoas con diversidade funcional. As TIC como recurso para a inclusión
XI CONGRESO INTERNACIONAL GALAICO-PORTUGUES DE PSICOPEDAGOXIA
International

Authors M. B. Castro, B. Lopez
Organization UDC
Place Coruña, A (España)

Taller Precongreso de Trastornos del Espectro del Autismo y su perspectiva evolutiva
XI Jornadas Internacionales de Psicología Educacional
International

Authors Manoel Baña Castro, m.bcastro
Organization Universidad Catolica de Montevideo
Place Montevideo (Uruguay)

Evaluation of Economic Welfare in Families with and without Disable Persons
Congreso Internacional ICABE2010
International

Authors M. B. Castro, B. Lopez
Organization University of Piraeus
Place Coruña, A (España)

Labor Market Social Inclusion and Demographic Dispersion: The Risk of Social and Laboral Exclusion for Women in the North West Region of Spain
Congreso Internacional ICABE2010
International

Authors M. B. Castro, M. Sánchez
Organization University of Piraeus
Place Coruña, A (España)

La responsabilidad social en la administración pública. Los proyectos de investigación: caso ¿mujer rural¿
I Congreso Internacional de Acción Social y Condiciones de Trabajo en las administraciones públicas
International

Authors M. Sánchez, M. B. Castro
Organization UNIVERSIDAD DE GRANADA
Place Granada (España)

Responsabilidad social universitaria. Una aproximación a los servicios de calidad y las buenas prácticas
I Congreso Internacional de Acción Social y Condiciones de Trabajo en las administraciones públicas
International

Authors M. Sánchez, M. B. Castro
Organization UNIVERSIDAD DE GRANADA
Place Granada (España)

La respuesta a la convivencia escolar desde la inclusión educativa familiar de personas con diversidad funcional: un programa de atención virtual
II Congreso Internacional de Convivencia Escolar: variables psciológicas y educativas implicadas
International

Authors M. B. Castro, B. Lopez
Organization Universidad de Almería
Place Almería (España)

As necesidades e demandas de personas con TEAs e TXDs
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Manuel Baña Castro
Place Coruña, A (España)

Entorno virtual para a millora da calidade de vida con persoas con diversidade funcional
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Manuel Baña Castro
Place Coruña, A (España)

Unha experiencia de intervención con tics en familias de persoas con diversidade funcional
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Manuel Baña Castro
Place Coruña, A (España)

La calidad y la ética como principios del diagnóstico psicopedagógico de los Trastornos Generalizados del Desarrollo y del Espectro Autista: la atención en el entorno y la calidad de vida familiar
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
National

Authors Manuel Baña Castro
Place Pontevedra (España)

Las tic como recurso de intervención en la calidad de vida familiar de las personas con discapacidad intelectual
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
National

Authors Manuel Baña Castro, Beatriz López González
Place Pontevedra (España)

El diagnóstico psicopedagógico en los trastornos generalizados del desarrollo y del aspectro autista
Hispano-portugués de intervención en los trastornos del desarrollo
International

Authors Manuel Baña Castro
Place España

Participando con familias y su intervención en la discapacidad por las tics
IV Conferencia on multimedia and icts ub edycation (m-ICTE2006)
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization Universidad de Sevilla
Place Sevilla (España)

La respuesta educativa en la escuela ordinaria a los alumnos con teas y tgds desde la atención a la divesidad y la escuela inclusiva
V Congreso Internacional Virtual de Educación
International

Authors Manuel Baña Castro
Place Salamanca (España)

El camino hacia la autodeterminación y la calidad de vida en los TGDs
VI Jornadas Científicas de investigación sobre personas con discapacidad
International

Authors Manuel Baña Castro
Place Salamanca (España)

El diagnóstico en elproceso de evaluación en las personas con TGDs: la calidad y el servicio como principios
XI Conferencia Internacional de Avaliacao psicológica: formas e contextos
International

Authors Manuel Baña Castro
Place Braga (Portugal)

La percepción del profesorado y la inclusión educativa en los alumnos con discapacidad intelectual
XI Conferencia Internacional de Avaliacao psicológica: formas e contextos
International

Authors Manuel Baña Castro
Place Braga (Portugal)

The use of a forum of discussion like average for the participation of the families of people with discapacity in the elaboratio of a common ideario
IV international confernce on multimedia and information and comunication technologies in education
International

Authors Manuel Baña Castro, Rosanna Freso Gómez
Place Sevilla (España)

La atención a la diversidad en una escuela comprensiva para los alumnos con TGDs: algunas preguntas a los padres y madres
I Congreso internacional de psicología y educación en tiempos de cambio
International

Authors Manuel Baña Castro, M. García, Mª Jesús Agra Pardiñas
Place Barcelona (España)

La actividad lúdica en el desarrollo cognitivo-afectivo de niños con TEAs y TGDs
IV Congreso Internacional de psicología y educación: calidad educativa
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization Universidad de Almería
Place Almería (España)

Diseño de un programa de intervención psicopedagógica basado en valores, actitudes proambientales
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Manuel Baña Castro, M. Durán
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Intervención en red con alumnos con necesidades educativas especiales: la coordinación con la familia, escuela y servicios externos
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

La actitud del profesorado hacia los alumnos con discapacidade
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

La respuesta educativa en la escuela ordinaria de los alumnos con TEAs y TGDs desde la atención a la diversidad y la escuela inclusiva
V Congreso Virtual de Educación
International

Authors Manuel Baña Castro
Place España

Inclusión, calidad y atención en los trastornos del espectro autista /generales del desarrollo
Congreso Internacional de orientación, Inclusión social y desarrollo de la carrera
International

Authors Jesús Miguel Muñoz Cantero, Manuel Baña Castro
Place Coruña, A (España)

Atención de calidad en la escuela inclusiva en TEAs y TXDs
Conferencia internacional de orientación, inclusión social e desarrollo de la carrera.
International

Authors Manuel Baña Castro
Place Coruña, A (España)

Calidade de atención e intervención na discapacidade: mitos e realidades
VII Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization UDC
Place Coruña, A (España)

Un Proyecto basado en la diversidad y la atención de calidad en la integración del niño autista
VII Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization UDC
Place Coruña, A (España)

Integración e autismo
VII Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization UDC
Place Coruña, A (España)

La respuesta a las necesidades educativas especiales en una escuela vasca inclusiva
Congreso de Escuela Inclusiva
National

Authors Manuel Baña Castro
Place España

Un proyecto educativo para padres y personas con discapacidad en la sociedad de la información
Congreso Iberoamericano de Comunicación e Educación (Luces el el laberinto Audiovisual)
International

Authors Manuel Baña Castro
Place Huelva (España)

Cara unha atención de calidade na discapacidade: a escola inclusiva e a atencion á diversidade
VII Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Manuel Baña Castro
Organization UDC
Place Coruña, A (España)

Inclusión e calidade de vida
II Xornadas de discapacidade e calidade de vida: a escola inclusiva
National

Authors Manuel Baña Castro
Place España

La intergración del niño autista. Un compromiso de todos y para todos.
XI Congreso Nacional de AETAPI
National

Authors Manuel Baña Castro
Place Santander (España)

Propostas de cambio nun contexto educativo bilingüe
Xornadas sobre o rendemento escolar na ESO
International

Authors Manuel Baña Castro, M. Salcines
Place Coruña, A (España)

Bilingüismo e rendemento escolar no ensino secundario e universitario
Xornadas sobre o rendemento escolar na ESO
International

Authors Manuel Baña Castro
Place Coruña, A (España)

O ensino e a aprendizaxe dunha segunda lingua no contexto educativo galego
Xornadas sobre o rendemento escolar na ESO
International

Authors Manuel Baña Castro, M. Salcines
Place Coruña, A (España)

Primeira fase do deseño dun programa de aprendizaxe da segunda lingua en Galicia
7 Conferencia Internacional de Lenguas Minoritarias.
International

Authors Manuel Baña Castro, M. Salcines, M. García
Place Santiago de Compostela (España)

LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA SOCIOCOMUNITARIA: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MUGARDOS
II Congreso Iberoamericano de evaluación psicológica
International

Authors Manuel Baña Castro, M. Durán
Place Caracas (Venezuela)

Una experiencia de intervención psicoeducativa en niños con dificultades de adaptación comunitaria.
II Congreso Iberoamericano de Psicologia.
National

Authors Manuel Baña Castro
Place Madrid (España)

Unha experiencia de intervención psicoeducativa en nenos con dificultades de adaptación comunitaria.
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
International

Authors Manuel Baña Castro
Place Braga (Portugal)

La evaluación psicopedagógica socio-comunitaria.El desarrollo del individuo y su participación en la comunidad social.
V Congreso de Evaluación Psicológica
International

Authors Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Manuel Baña Castro, Mar Durán Rodriguez, Rosa María González Seijas, Fermín Pablo Balsas Barbeira
Place España

Interacción educativa y el grupo clase: la construcción social del nuevo conocimiento.
V Congreso de Evaluación Psicológica
International

Authors Manuel Baña Castro, Fermín Pablo Balsas Barbeira, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Mar Durán Rodriguez
Place España

Estudio de la interacción educativa y el análisis constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje.
VIII Congreso del INFAD. Intervención psicológica en la adolescencia.
National

Authors Manuel Baña Castro, Mar Durán Rodriguez, Fermín Pablo Balsas Barbeira
Place España

La interacción social y el desarrollo cognitivo
VIII Congreso del INFAD. Intervención psicológica en la adolescencia.
National

Authors Manuel Baña Castro, Mar Durán Rodriguez, Fermín Pablo Balsas Barbeira
Place España

La intervención psicopedagógica socio-comunitaria :la participación ciudadana en el municipio de Mugardos.
V Encontro Galego-Portugués de Educadores pola Paz.
National

Authors Manuel Baña Castro, M. Durán
Place Gerés (Portugal)

La construcción social do coñecemento escolar:unha experiencia psicoeducativa.
IV Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogia.
International

Authors Manuel Baña Castro
Place Braga (Portugal)

La evaluación psicoeducativa del proceso de enseñanza y aprendizaje.El análisis de las variables intervinientes en la interacción profesor-alumno desde una visión constructivista.
V Congreso de Evaluación Psicológica
International

Authors Manuel Baña Castro, Ramón González Cabanach, Mar Durán Rodriguez, Fermín Pablo Balsas Barbeira
Place España

La intervención psicopedagógica desde un enfoque socio-comunitario.Participación ciudadana y calidad de vida.
VI Congreso de Psicología Ambiental
International

Authors Manuel Baña Castro, Mar Durán Rodriguez, Fermín Pablo Balsas Barbeira
Place España

Psychoeducative intervention on educative interaction and knowledge construction
4 European Conference of Psychological Assessment
International

Authors Manuel Baña Castro, Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias
Place Lisboa (Portugal)

A intervención psicopedagóxica sociocomunitaria: e participación no concello de Mondoñedo.
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Manuel Baña Castro, Ramón González Cabanach
Place Braga (Portugal)

Unha experiencia de intervención psicopedagóxica sociocomunitaria en el ámbito del Concello de Mondoñedo.
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Manuel Baña Castro, Ramón González Cabanach, M. Rodríguez Durán
Place Braga (Portugal)

Variables cognitivo-motivacionales y socio-emocionales y su relación con el rendimiento académico.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
National

Authors Ramón González Cabanach, Manuel Baña Castro
Place Coruña, A (España)

Dificultades en el aprendizaje de la lectura e intervención educativa.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
National

Authors Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Manuel Baña Castro
Place Coruña, A (España)

El aprendizaje como proceso cognitivo y motivacional.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
National

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., G Bou, Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González
Place Coruña, A (España)

La intervención psicopedagógica en el contexto sociocomunitario: una experiencia en el Concello de Mondoñedo.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
National

Authors Lino Manuel Cuevas González, Manuel Baña Castro, Ramón González Cabanach, M. Rodríguez Durán
Place Coruña, A (España)

Intervención Psicopedagógica en la diferencias individuales y la enseñanza adaptiva.
Congreso Nacional sobre Dificultades de Aprendizaje
National

Authors Manuel Baña Castro, Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Mª del Pilar Vieiro Iglesias
Place Coruña, A (España)

Habilidad lectora y uso de inferencias elaborativas durante la compresión de textos.
Congreso Nacional sobre Dificultades de Aprendizaje
National

Authors Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Ramón González Cabanach, Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González, Mª Amparo Vázquez Grobas
Place Coruña, A (España)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Facultad de Ciencias de la Educación

Vicedecano/a