PhD Santiago López Piñeiro  

(TIT-EU DR)

Department Architectural, Civil and Aeronautical Buildings and Structures
Knowledgment area Building Construction
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0002-4755-3767 Scopus57218905240

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Life Cycle Analysis 24 45
Management of Quality, Security and the Environment
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 30
Master's Dissertation 0 6
Selective Demolition and Waste Management. Contaminated Soils 12 33
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Construction IV
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
0 30
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 8
Life Cycle Analysis
Master in Sustainable Building
24 45
Management of Quality, Security and the Environment
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 55
Performance Leadership and Management
Master's in Integrated Project Management
0 8.5
Project Risk and Procurement Management
Master's in Integrated Project Management
0 8
Selective Demolition and Waste Management. Contaminated Soils
Master in Sustainable Building
24 45
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Construction IV
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
0 45
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 52
Life Cycle Analysis
Master in Sustainable Building
0 21
Management of Quality, Security and the Environment
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 105
Performance Leadership and Management
Master's in Integrated Project Management
0 4
Project Risk and Procurement Management
Master's in Integrated Project Management
0 4
Selective Demolition and Waste Management. Contaminated Soils
Master in Sustainable Building
0 21
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Construction IV
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
0 45
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 44
Life Cycle Analysis
Master in Sustainable Building
0 21
Management of Quality, Security and the Environment
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 100
Performance Leadership and Management
Master's in Integrated Project Management
0 8.5
Project Risk and Procurement Management
Master's in Integrated Project Management
0 10.5
Selective Demolition and Waste Management. Contaminated Soils
Master in Sustainable Building
0 21
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Construction IV
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
0 60
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 24
Life Cycle Analysis
Master in Sustainable Building
0 21
Management of Quality, Security and the Environment
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 135
Master's dissertation
Master's in Sustainable Building Technologies
0 5
Performance Leadership and Management
Master's in Integrated Project Management
0 13
Project Risk and Procurement Management
Master's in Integrated Project Management
0 8
Selective Demolition and Waste Management. Contaminated Soils
Master in Sustainable Building
0 21
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Construction IV
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
0 30
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 76
Management of Quality, Security and the Environment
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
Engineering Degree in Construction Engineering.
0 170
Master's dissertation
Master's in Sustainable Building Technologies
0 5

Defined tutoring by teacher for 2021/2022 academic course.

University College of Technical Architecture

Quarter Day Site
1st quarter Thursday
08:30 a 14:30
1.4
2nd quarter Wednesday
08:30 a 14:30
1.4
2nd chance Wednesday
08:30 a 14:30
1.4

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Grupo interuniversitario de investigación en cooperación técnica para o desenvolvemento sustentable do Sistema Universitario Galego
VIII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo
National

Authors Francisco Alberto Varela García, Cristina López Bravo, Plácido Lizancos Mora, Enrique Peña González, María José Piñeira Mantiñán, Jerónimo Puertas Agudo, J.J. Cendán, Santiago López Piñeiro, Acacia Naves García-Rendueles, Vanessa Míguez Martín, Hilda Cuba-Cabana
Organization Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Place Santiago de Compostela (España)

La Pizarra un Material para construir. Criterios de medición y presupuestación de obras de pizarra.
IV Congreso Nacional de la Pizarra
National

Authors Álvaro José Iglesias Maceiras, Santiago López Piñeiro
Place Lugo (España)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Comisión Académica de la EU de Arquitectura Técnica

Presidente

From 24/03/2021.

Comisión de Calidad de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica

Presidente

From 24/03/2021.

Xunta da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Consello do Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Escuela Univ. de Arquitectura Técnica

Director