María Eugenia Díaz Caneiro  

Non Aplicable (NA)

Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Análise de Experiencias Interdisciplinares 10,5
Traballo Fin de Grao 36
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Análise de Experiencias Interdisciplinares
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria
10,3
Didáctica da Lingua Estranxeira
Grao en Educación Primaria
108
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
15
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
42
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da Lingua Estranxeira
Grao en Educación Primaria
126
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da Lingua Estranxeira
Grao en Educación Primaria
84

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Análise dos métodos empregados na ensinanza do inglés en Educación Primaria
Aprendizaxe integrado da Lingua Inglesa e Educación Física: método TPR
Dificultades no ensino e aprendizaxe da lingua estranxeira na etapa de Educación Primaria
Os xogos para potenciar a lingua inglesa nunha escola innovadora
Análise do libro de texto como recurso na aula de inglés de Educación Primaria
Métodos de ensinanza do inglés: revisión histórica e evolución cara a educación do futuro.
O uso de contos na aula de inglés en Educación Primaria: Proposta Didáctica basada en Storytelling
Os recursos culturais: unha ferramenta para a ensinanza e aprendizaxe de linguas estranxeiras.
Os xogos tradicionais en inglés: proposta didáctica interxeracional
Reflexión crítica do ensino das linguas estranxeiras: método CLIL
"A word is enough to the wise". Proposta didáctica de educación física a través da metodoloxía CLIL
'A nosa lingua falamos, a nosa cultura conservamos': proposta didáctica baseada na literatura galega
Adquisición e uso en contexto do léxico da lingua galega no alumnado castelán - falante
Análise da percepción do profesorado de Educación Primaria acerca da comprensión lectora.
Análise das funcións da linguaxe nas aulas CLIL de Educación Primaria.
''Erre que erre'': Proposta didáctica interdisciplinar para o alumnado con rotacismo
Transmisión de roles e identidades de xénero nos contos intantís

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.