Raquel Feal González  

Profesor asociado tipo 1 (ASOC-1)

Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Traballo Fin de Grao 12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estadías Prácticas VI
Grao en Terapia Ocupacional
178
Estadías Prácticas VII
Grao en Terapia Ocupacional
2
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estadías Prácticas VI
Grao en Terapia Ocupacional
178
Estadías Prácticas VII
Grao en Terapia Ocupacional
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Terapia Ocupacional
8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estadías Prácticas VI
Grao en Terapia Ocupacional
178
Estadías Prácticas VII
Grao en Terapia Ocupacional
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Terapia Ocupacional
8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estadías Prácticas VI
Grao en Terapia Ocupacional
178
Estadías Prácticas VII
Grao en Terapia Ocupacional
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Terapia Ocupacional
8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estadías Prácticas VI
Grao en Terapia Ocupacional
178
Estadías Prácticas VII
Grao en Terapia Ocupacional
Grao en Terapia Ocupacional. Curso Ponte
2
Traballo Fin de Grao
Grao en Terapia Ocupacional
Grao en Terapia Ocupacional. Curso Ponte
6,7

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Percepción das necesidades ocupacionais dos usuarios dunha vivenda comunitaria
Vivencias e percepcións de persoas maiores institucionalizadas en Galicia sobre a súa entrada ao centro residencial e o impacto nas súas ocupacións: proxecto de investigación
As ocupacións significativas como ferramenta no tratamento de persoas maiores dun centro de día da cidade de A Coruña
Vivencias de persoas maiores participantes en programas interxeracionais.
Análise do proceso asistencial das persoas con depresión no sistema sanitario actual: unha perspectiva dende terapia ocupacional
Estudo sobre a percepción que presentan as persoas maiores da Comarca de Noia sobre as caídas
A voz dunha poboación: estudo da necesidade dun servizo domiciliario de Terapia Ocupacional no municipio de Barreiros
Percepción sobre a autonomía persoal e a calidade de vida en persoas maiores intitucionalizadas nun centro libre de suxeicións
Influencia da música en directo sobre a participación social das persoas maiores usuarias dun Centro de Día
O desempeño ocupacional na xubilación: vivencias dun grupo de persoas xubiladas no ámbito residencial

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.