José Ramón Fernández De Mesa Díaz Del Río  

Profesor contratado interino de vacante (INT-VA)

Departamento Enxeñaría Civil
Área Proxectos de enxeñaría
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Estradas, Xeotecnia e Materiais
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas. Curso Ponte
60
Traballo Fin de Grao 60
Traballo Fin de Máster 34
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas. Curso Ponte
70
Traballo Fin de Grao
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
70
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
35
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Proxecto Fin de Carreira
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
17
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas. Curso Ponte
68
Traballo Fin de Grao
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
68
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
34
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Camiños e Aeroportos
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
15
Infraestrutura de Estradas e Aeroportos
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
5
Proxecto Fin de Carreira
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
15
Traballo Fin de Grao
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
120
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
25
Proxecto Fin de Carreira
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
30
Traballo Fin de Grao
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
120
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Infraestrutura de Estradas e Aeroportos
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
5
Proxecto Fin de Carreira
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
45
Traballo Fin de Grao
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
120

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Mellora da circulación de vehículos, peóns e ordenación dos aparcamentos na estrada de acceso ao porto exterior de Sabón, no interior do polígono.
Mellora do abastecemento da parroquia de San Xosé de Ares (Ares)
Acondicionamento e xeración de elementos loxísticos para embarcacións de recreo no entorno da praia fluvial do Lago de As Pontes
Circuito urbano de velocidade na cidade da Coruña
Circunvalación Sur de Ponferrada
Mellora da intersección da AC-12 en Perillo (PK 5+200) mediante un paso inferior e acondicionamento da zona entre as proximidades de Santa Cristina e O Seixal
Mellora do acceso ó planetario-observatorio astronómico en Trevinca (A Veiga)
Prolongación do carril bici de Boiro
Proxecto construtivo de ampliación da AG-55 ao seu paso por Arteixo
Variante Norte-Sur para a desconxestión do tráfico pesado no núcleo de Carballo
Adaptación do entorno da Praia de Ponzos para o seu mellor aproveitamento peatonal (Concello de Ferrol)
Ampliación da Central Hidroeléctrica do Arnego
Canalización de augas pluviais e rehabilitación da Avenida de Portugal, Chantada (Lugo)
Circuito de carreiras nos concellos de Narón - Valdoviño
Instalación de carril bici desde o paseo da Ría do Burgo ata Santa Cristina e acondicionamento da zona
'Mellora do trazado e da seguridade vial da carretera N-640, ó seu paso por Agolada, dende o PK-149+00 ó PK-154+00'.
Novo enlace da carretera DP-5812 coa Vía Ártabra
Variante á estrada EP-8001 entre Catoira e Caldas de Reis
Aparcamiento Disuasorio na 3ª Ronda (A Coruña)
Implantación de plataforma reservada para autobús na Ronda de Outeiro, A Coruña
Kartódromo Internacional do Porriño
Mellora da Rede de Abastecemento de auga potable para as Parroquias da Zona Sur do Concello de Porto do Son, mediante a construción dun Depósito de Cabeceira
Mellora do trazado da carretea OU-533 (A Gudiña - A Rúa) dende o PK 3+510 ó PK 8+890
Mirador en Monteventoso, Ferrol
Novo Corredor entre Vilagarcía de Arousa e Catoira
Proxecto de implantación dun carril bici na rede urbana de Ferrol e Narón
Proxecto de implantación dun carril bus na rede urbana da Coruña.
Saneamento nas parroquias de Troitosende, Concello de A Baña (A Corrña)
Urbanización do polígono industrial Os Pilos, Chantada (Lugo)
Variante a N-550 ao seu paso por Sigüeiro (A Coruña)
Campo de fútbol en O Portiño, A Coruña.
Conexión da AC-400 coa AC-550 no entorno de Louro (MUROS)
Mellora da seguridade vial na AC-523 o seu paso pola Parroquia de Ledoño (PK 1+100 - PK 1+900)
Paso inferior peonil en O Barco de Valdeorras entre a Rúa Caleras e a Rúa Ramón y Cajal
Aparcadoiro disuasorio entre Av.Salgado Torres e Pérez Ardá
Mellora da mobilidade na comarca de Siete Villas (Cantabria), mediante a implantación dunha rede ciclista.
Novo Corredor entre Vilagarcía de Arousa e Catoira
Variante en Cee, por AC-552
Acondicionamento da carretera de conexión entre Bamiro e Baíñas. Concello de Vimianzo ( A Coruña)
Mellora da intersección entre a PO-9305 (Carretera Dena-Barrantes) e a variante proxectada
Proxecto de mellora da vialidade na intersección da AC-12 coa DP 5803 en Perillo

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE INGENIERÍA DEL ATLANTICO, S.A. (IDASA) Y LA UDC PARA LA REALIZACIÓN DE "VIDEOANIMACIÓN DEL ENLACE RONDA DE OUTEIRO-AVDA. EJERCITO"

Entidade financiadora INGENIERIA DEL ATLANTICO (IDASA)
Investigadores principais Santiago Hernández Ibáñez
Tipo Contrato
Datas Desde 10/12/1993 ata 31/08/1994

Un modelo integrado para el análisis a fatiga de firmes flexibles considerando los efectos dinámicos de rodadura

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Luis Ramirez, José París López, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, Investigador STAREBEI, Grupo de Métodos Numéricos en Enxeñería, José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río
Revista CARRETERAS (MADRID. 1982) Núm. 214 (páxs. 1 ata 9)

Comprehensive Model for Fatigue Analysis of Flexible Pavements Considering Effects of Dynamic Axle Loads

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Luis Ramírez Palacios, José París López, Xesús Nogueira Garea, Manuel Casteleiro Maldonado, José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río
Revista TRANSPORTATION RESEARCH RECORD