Roberto Varela Urrutia  

Profesor asociado tipo 3 (ASOC-3)

Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Área Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
84
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
16
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
48
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
71
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
16
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
54
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
64
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
18
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
42
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
66
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
48
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
84
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
30
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
84
Formación profesional e mercado laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
0
Inserción e orientación laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
0
Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
0
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
54

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
18:00 a 21:00
P2ABIS
Primeiro cuadrimestre martes
19:00 a 21:00
P2ABIS

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A poboación e o Mercado de Traballo. Unidade Didáctica de Economía de 1º de Bacharelato
A Seguridade Social somos todas e todos
Atopando o camiño. Unha proposta da unidade didáctica de orientación laboral
INSPIRATECH: Proxecto para captar o talento feminino no sector STEM a través da unidade didáctica de Orientación Profesional
O Estado de benestar. Unha unidade didáctica do módulo de FOL
Orientación e busca de emprego no século XXI. Visión dende o confinamento da COVID-19
Prevenciona-te. uf PRL
Programación didáctica do módulo de xestión de recursos humanos
Programación para a materia de Formación e Orientación Laboral
Representacion dos traballadores e das traballadoras na empresa e participación colectiva
Unidade didáctíca. "A unión fai a forza"
A producción e o Produto Interior Bruto
Explorando o presente, proxectando o futuro: Unha folla de ruta para a procura de emprego
Instalando futuro profesional
O contrato e xornada de traballo
Proposta de programación de Economía de 1º de Bacharelato respondendo ao contexto educativo actual
Que non te enganen! Unidade Didáctica do módulo de FOL
Seguridade Social. Unidade didáctica do módulo de FOL
Son dereitos, non privilexios. Unidade didáctica do módulo de FOL
"Orientación Laboral. Búsqueda de Emprego" Unidade Didáctica do Módulo de FOL
A Muller, a arte e o Dereito Laboral
A Prevención de Riscos no traballo e na vida. UD: Autoprotección e emerxencias.
MÁIS VALE PREVIR QUE LAMENTAR. Unidade didáctica de prevención de riscos laborais para o módulo de FOL.
Orientación Profesional e procura de emprego. Unidade didáctica do módulo de FOL.
Planificación curricular do Módulo de Formación e Orientación Laboral. Soldadura e Caldeiraría.
Programación didáctica para o módulo de FOL no IES A Guía
Que imos aprender en FOL? Programación didáctica para o módulo de FOL
Análise do proceso de integración educativa, no contexto da Formación Profesional, do alumnado de etnia xitana
Mapa de Ruta: unidade didáctica para a orientación profesional.
Programación didáctica para o módulo de Contabilidade e fiscalidade
Proposta didáctica: Orientación Laboral
Unidade didáctica: que tipo de empresa interésame e que impostos teño que pagar?
Xestión da actividade comercial e financieira. Unidade didáctica do módulo de Simulación empresarial.
Xestión do conflito e equipos de traballo
Modificación, suspensión e extinción do contrato laboral
O contrato de traballo
O contrato de traballo. Proposta de unidade didáctica para o módulo de Formación e Orientación Laboral
O estudio do mercado
Orientación profesional e procura de emprego
Patrimonio histórico-artistico e sociocultural de España
Representación das persoas traballadoras
Tempo de traballo
Programación didáctica do módulo de EIE do ciclo medio de ITC
Programación didáctica do módulo de xestión de RR.HH. do C. S. de Administación e Finanzas
Unidade didáctica: Busca activa de emprego
Unidade didáctica: Destinos turísticos de España: CC.AA. interior
A relación laboral: "O contrato de traballo"
Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo
O traballo consiste na elaboración dunha unidade didáctica para 2º de bacharelato correspondente á materia "economía da empresa"
Programación didáctica economía 1º Bacharelato
Programación didáctica para o módulo de E.I.E. na modalidade de distancia
Salario e nómina como proposta de unidade didáctica
Unidad didáctica: participación de los trabajadores en la empresa
Unidade didáctica 'O mercado e marketing' para a asignatura 'empresa e teoría emprendedora
Xestión contable
A saúde laboral
Busca de empleo
Dereito do traballo
O tempo de traballo.
Patoloxías cardiovasculares. Protocolos de actuación

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.