Dr. Antonio Valle Arias  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Departamento Psicoloxía
Área Psicoloxía evolutiva e da educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa
Liñas de investigación As principais liñas de investigación céntranse no estudo das variables motivacionais, as estratexias de estudo, os deberes escolares e a aprendizaxe autorregulada. Unha desas liñas de investigación centrouse no estudo das principais variables motivacionales implicadas na aprendizaxe e, especialmente, en coñecer o tipo de perfís motivacionais que mellor caracterizan tanto aos estudantes con éxito académico como aos estudantes con dificultades de aprendizaxe nas diferentes etapas educativas, centrándonos especialmente na educación superior. Ademais, tamén se estudou en que medida a implicación motivacional e cognitiva dos estudantes relaciónase cunha aprendizaxe autorregulada. Outra liña de investigación está centrada en coñecer en que medida o feito de facer ou non facer deberes escolares inflúe na aprendizaxe e o rendemento dos estudantes, así como o poder explicativo que teñen cada unha das variables implicadas en tal relación (p.e., do alumno, do profesor, do proceso instruccional, da implicación familiar).
Palabras chave Motivación, estratexias de aprendizaze, autorregulación da aprendizaxe, deberes escolares
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-8160-9181 ResearcherIDA-6776-2013 Scopus7006100028
Son Catedrático de Psicoloxía Evolutiva e da Educación na Universidade da Coruña. Formo parte de varios consellos editoriais de revistas científicas (Psicothema, Revista de Psicodidáctica, Papeles del Psicólogo, Aula Abierta, European Journal of Education and Psychology, etc.) e son editor asociado da Revista de Psicología y Educación e da Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación. Son coordinador do Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa (GIPED) da Universidade da Coruña, recoñecido como grupo de potencial crecemento dentro do Programa de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia). Este grupo tamén está integrado na Rede de Investigación RIES (Rede de Inmigración, Escola e Sociedade), un proxecto de traballo en rede no que están implicados sete grupos de investigación das Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo e que está financiado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). Ademais, son autor de máis dun centenar de artigos publicados en revistas científicas, dos cales sesenta estano en revistas indexadas en JCR. Tamén participei na última década en nove proxectos de investigación competitivos, dirixín oito teses de doutoramento, son coautor de trece libros e presentei máis de cen comunicacións e relatorios a congresos nacionais e internacionais. formei parte de varios comités de avaliación de diversos organismos como a ANEP, a ANECA, a Axencia Andaluza de Avaliación e a ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia). As principais liñas de investigación do Grupo de Investigación en Psicología Educativa (GIPED) céntranse no estudo das variables motivacionais, as estratexias de estudo, os deberes escolares e a aprendizaxe autorregulada.

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Prácticas Externas (Practicum) 2
Traballo Fin de Grao 12
Traballo Fin de Grao 12
Traballo fin de Mestrado 12
Traballo Fin de Mestrado 18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
10
Motivación en contextos educativos
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
25
Prácticas Externas (Practicum)
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
2
Traballo de Fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
12
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo Fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
10
Motivación en contextos educativos
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
15
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
12
Traballo fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).
0
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
30
Intervención nos déficits motivacionais e de interacción social nas persoas con discapacidade
Mestrado Universitario en Intervención na Discapacidade e na Dependencia
10
Motivación e emoción en contextos educativos
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
30
Motivación en contextos educativos
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
35
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
Grao en Educación Infantil
10
Traballo de Fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
3,3
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
9,8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
30
Intervención nos déficits motivacionais e de interacción social nas persoas con discapacidade
Mestrado Universitario en Intervención na Discapacidade e na Dependencia
10
Motivación e emoción en contextos educativos
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
30
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
Grao en Educación Infantil
16
Psicoloxía da Instrución
Licenciatura en Psicopedagoxía
30
Traballo de Fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
3,3
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
6,8
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
1
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
30
Motivación e emoción en contextos educativos
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
30
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
Grao en Educación Infantil
16
Psicoloxía da Educación e Intervención Psicopedagóxica
Licenciatura en Psicopedagoxía
40
Traballo de Fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
3

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2017/2018.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre xoves
10:00 a 14:00
P2A10

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

As Intelixencias Múltiples e a súa relevancia educativa: proposta dunha unidade didáctica para Educación Primaria.
As variables afectivo-motivacionais en estudantes con dificultades de aprendizaxe: deseño dun programa de intervención.
Cambios na implicación nos deberes ao longo da escolaridade obrigatoria
Deseño dunha proposta de intervención para a mellora do autoconcepto en escolares de Educación Primaria
Enfoques de traballo e implicación nos deberes en estudantes de Educación Secundaria Obligatoria
O Aprendizaxe Baseado en Proxectos mellora a motivación do alumnado?
Rendemento académico e implicación nos deberes escolares en estudantes de Secundaria
“Plan de Acción Titorial centrado no estudo e mellora da motivación do alumnado de Educación Secundaria”
A intelixencia emocional na aula de educación infantil: ¿cómo ensinar aos nenos/as a ser emocionalmente intelixentes?
A Teoría das Intelixencias Múltiples e a súa aplicación na Educación Infantil
As Intelixencias Múltiples: Proposta didáctica nunha aula de Educación Primaria.
Estratexias de autorregulación e rendemento académico en secundaria
Implicación nos deberes escolares en estudiantes de Educación Secundaria Obrigatoria
Intelixencias múltiples: unha proposta para a mellora das intelixencias persoais na Educación Primaria.
Motivación do alumnado na elección dos estudos de Formacion Profesional nun Centro educativo de A Coruña
Motivación dos alumnos de Educación Secundaria en aulas con metodoloxías basadas en proxectos
Un estudo comparativo dos deberes escolares no alumnado estranxeiro e non estranxeiro
Un estudo comparativo sobre a motivación académica do alumnado inmigrante e autóctono
As intelixencias múltiples na2ª etapa de Educación Infantil. Implementación da proposta educativa : 'As intelixencias múltiples, a través das artes'.
As Intelixencias Múltiples nas aulas de Educación Infantil
Deseño dun programa de intervención para a mellora da motivación de cara á lectura
Deseño e aplicación dunha proposta didáctica baseada nas Intelixencias Múltiples.
Enfoques de traballo e implicación nos deberes escolares en estudantes de Educación Primaria: Diferenzas en función do rendemento académico, do xénero e do curso
O emprego de actividades de xogo coma medio para a promoción da satisfacción escolar
Relacións entre a motivación e implicación nos deberes escolares e o rendemento académico nas matemáticas
Unha proposta pedagóxica en Educación Infantil:aplicación das intelixencias múltiples na aula.
As Intelixencias Múltiples na Aula de Educación Infantil.
As intelixencias múltiples: un reto para o sistema educativo
Autorregulación na discapacidade intelectual: Unha proposta baseada nas intelixencias múltiples para o alumnado con Síndrome de Down.
Autorregulación na Minusvalidez Intelectual. A Síndrome de X-Fráxil.
Unha proposta para desenvolver as intelixencias múltiples na aula de Educación Primaria

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Relación entre deberes escolares y rendimiento académico: una perspectiva multinivel y longitudinal

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Antonio Valle Arias
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2017

PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE ACADÉMICO A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR (PROYECTO E-TRAL)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais José Carlos Núñez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2011 ata 31/12/2013

Adaptación de los estudintes al nuevo marco del EES: Un estudio longitudinal sobre la autorregulación del aprendizaje en la Universidad

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principais Antonio Valle Arias
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 11/11/2010 ata 10/11/2013

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Psicoloxía da educación".

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principais Ramón González Cabanach
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2009 ata 16/12/2009

Análisis de los efectos de la autoeficacia docente sobre la motivación y el rendimiento de los estudiantes universitarios

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Investigadores principais Antonio Valle Arias
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 30/05/2007 ata 30/04/2008

APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Entidade financiadora Dirección General de Investigación
Investigadores principais Antonio Valle Arias
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/10/2006 ata 30/09/2009

Diseño y aplicación de un programa de gestión de recursos motivadores y emocionales y evaluación de su incidencia sobre estrategias de autorregulación del estudio en Universitarios

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 20/11/2003 ata 19/11/2006

Motivación, estilos de pensamiento y rendimiento académico en la educación secundaria obligatoria( E.S.O.): implicaciones para la orientación educativa y profesional de los estudiantes.

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 25/08/2000 ata 25/08/2003

Metas académicas de los estudiantes universitarios: características diferenciales a nivel cognitivo-emocional y contextual y su relación con el rendimiento académico

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 15/08/1998 ata 15/08/2000

Evaluación de las estrategias , enfoques de aprendizaje y contexto institucional en educación secundaria (2 Anualidades)

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 30/06/1995 ata 30/06/1997

Las destrezas de estudio en estudiantes universitarios de primer curso de carrera. Diseño de un programa basado en la potenciación de las habilidades metacognitivas para la mejora de estas destrezas.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 13/01/1993 ata 13/01/1995

Estructura factorial de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes universtiarios

Autores Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo, José Carlos Núñez Pérez, Antonio Valle Arias
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejeps.2016.10.001

An explanatory model of maths achievement:Perceived parental involvement and academic motivation

Autores Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, MªLuisa Gómez Taibo, Bibiana Regueiro, Iris Estévez, Antonio Valle Arias
Revista PSICOTHEMA Vol. 29 Núm. 2 (páxs. 184 ata 190)

Cambios en la implicación en los deberes escolares a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria

Autores Bibiana Regueiro, Antonio Valle Arias, J. C. Núñez, Pedro Rosário, Susana Rodríguez Martínez, Suarez, N
Revista CULTURA Y EDUCACION Vol. 29 Núm. 2 (páxs. 254 ata 278)

Promoting Gypsy children's behavioural engagement and school success: Evidence from a four-wave longitudinal study

Autores Pedro Rosário, J. C. Núñez, Vallejo, G, Azevedo, R., Pereira, R., Moreira, T., Fuentes, S., Antonio Valle Arias
Revista British Educational Research Journal Vol. 43 Núm. 3 (páxs. 554 ata 571)
DOI https://doi.org/10.1002/berj.3271

Academic goals and self-handicapping strategies in university students

Autores Mª del Mar Ferradás Canedo, Carlos Freire Rodriguez, Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Academic goals, student homework engagement, and academic achievement in elementary school

Autores Antonio Valle Arias, Bibiana Regueiro, J. C. Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Pedro Rosário
Revista Frontiers in Psychology
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00463

Percepción de la implicación parental en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Secundaria

Autores Antonio Valle Arias, Bibiana Regueiro, J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 74 Núm. 265 (páxs. 481 ata 498)

Homework involvement and academic achievemet of native and immigrant students

Autores Suarez, N, Bibiana Regueiro, Epstein, J.L., Isabel Piñeiro Aguín, Díaz, S.M., Antonio Valle Arias
Revista Frontiers in Psychology
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01517

¿De qué depende la calidad del proceso de realización de los deberes escolares?

Autores Antonio Valle Arias, Irene Pan, Bibiana Regueiro, Natalia Suárez, Ellian Tuero, Ana Rita Nunes
Revista Infocop

Actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de Educación Primaria:Diferencias en función del curso y del género

Autores Antonio Valle Arias, Bibiana Regueiro, Isabel Piñeiro Aguín, Sánchez, B., Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo
Revista European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education Vol. 6 Núm. 2
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v6i2.161

Incidencia de las metas académicas del alumnado de secundaria en su gestión motivacional

Autores Iris Estévez, Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Bibiana Regueiro, Isabel Piñeiro Aguín
Revista AULA ABERTA Vol. 44 (páxs. 83 ata 90)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aula.2016.03.001

Motivational profiles in high school students: Differences in behavioural and emotional homework engagement andacademic achievement

Autores Bibiana Regueiro, José Carlos Núñez Pérez, Antonio Valle Arias, Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosário
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY
DOI https://doi.org/10.1002/ijop.12399

Profiles of psychological well-being and coping strategies among university students

Autores Carlos Freire Rodriguez, María del Mar Ferradás Canedo, Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez, Guillermo Vallejo
Revista Frontiers in Psychology Vol. 7 Núm. 1554 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01554

Perfiles de orientaciones de metas y autoconcepto de estudiantes de Educación Secundaria

Autores Cándido J. Inglés, Martínez-Monteagudo, M.C., García-Fernández, J.M., Antonio Valle Arias, Castejón, J.L.
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 20 Núm. 1 (páxs. 99 ata 116)

Deberes escolares y rendimiento académico en Educación Primaria

Autores Antonio Valle Arias, Irene Pan, José C. Núñez, Pedro Rosário, Susana Rodríguez Martínez, Bibiana Regueiro
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 562 ata 569)

La motivación e implicación en los deberes escolares a lo largo de la escolaridad obligatoria

Autores Bibiana Regueiro, Natalia Suárez, Antonio Valle Arias, José C. Núñez, Pedro Rosário
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 20 (páxs. 47 ata 63)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.12641

Motivatiional profiles Spanish students of Compulsory Secondary Education: Differential analysis of academic self-attributions

Autores Cándido J. Inglés, Martínez-Monteagudo, M.C., García-Fernández, J.M., Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez, Beatriz Delgado, María S. Torregrosa
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 579 ata 588)

Teachers Feedback on Homework, Homework-Related Behaviors, and Academic Achievement

Autores José Carlos Nuñez, Natalia Suárez, Pedro Rosário, Guillermo Vallejo, Rebeca Cerezo, Antonio Valle Arias
Revista JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Vol. 108 Núm. 3 (páxs. 204 ata 216)

Motivational profiles as a combination of academic goals in higher education

Autores Antonio Valle Arias, José Carlos Nuñez, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosário, Cándido J. Inglés
Revista Educational Psychology Vol. 35 Núm. 5 (páxs. 634 ata 650)

Homework and its relation to academic achievement across compulsory education

Autores J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Rebeca Cerezo, J. A. González Pienda, Pedro Rosário, Rosa Mouräo, Antonio Valle Arias
Revista Educational Psychology Vol. 35 Núm. 6 (páxs. 726 ata 746)

Relationships between perceived parental involvement in homework, student homework behaviors, and academic achievement: differences among elementary, junior high, and high school students

Autores J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Pedro Rosário, Guillermo Vallejo, Antonio Valle Arias, Epstein, J.L.
Revista Metacognition and Learning Vol. 10 (páxs. 375 ata 406)
DOI https://doi.org/10.1007/s11409-015-9135-5

Predicting approach to homework in Primary school students

Autores Antonio Valle Arias, Irene Pan, Bibiana Regueiro, Natalia Suárez, Ellian Tuero, Ana Rita Nunes
Revista PSICOTHEMA Vol. 27 Núm. 4 (páxs. 334 ata 340)
DOI https://doi.org/10.7334/psicothema2015.118

Perfiles motivacionales como combinación de expectativas de autoeficacia y metas académicas en estudiantes universitarios

Autores Antonio Valle Arias, Bibiana Regueiro, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Carlos Freire Rodríguez, Mª del Mar Ferradás Canedo, Suarez, N
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 1 ata 8)

Multiple goals and homework involvement in elementary school students

Autores Antonio Valle Arias, Irene Pan, José Carlos Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosário, Bibiana Regueiro
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 18 Núm. e81 (páxs. 1 ata 11)

¿Es diferente la implicación en los deberes escolares según el rendimiento académico de los estudiantes?

Autores Antonio Valle Arias, Bibiana Regueiro, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Mª del Mar Ferradás Canedo, Carlos Freire Rodriguez
Revista Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación Vol. 2 Núm. 2 (páxs. 12 ata 17)

Implicación y motivación hacia los deberes escolares en los estudiantes de Primaria según el rendimiento académico y el curso

Autores Antonio Valle Arias, Bibiana Regueiro, Iris Estévez, Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez, Carlos Freire Rodriguez
Revista European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education Vol. 5 Núm. 3 (páxs. 345 ata 355)
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v5i3.137

Implicación familiar, autoconcepto del adolescente y rendimiento académico

Autores Ana Álvarez, Natalia Suárez, Ellian Tuero, José C. Núñez, Antonio Valle Arias, Bibiana Regueiro
Revista European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education Vol. 5 Núm. 3 (páxs. 293 ata 311)
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v5i3.133

Variables del estudiante, del profesor y del contexto en la predicción del rendimiento académico en Biología: análisis desde una perspectiva multinivel

Autores José C. Núñez, Guillermo Vallejo, Pedro Rosário, Ellian Tuero, Antonio Valle Arias
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 145 ata 172)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.7127

Are teachers' approaches to teaching responsive to individual student variation? A two-level sturctural equation modeling

Autores Pedro Rosário, José Carlos Núñez, Guillermo Vallejo, María Olímpia Paiva, Antonio Valle Arias, Sonia Fuentes, Ricardo Pinto
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 29 Núm. 4 (páxs. 577 ata 601)
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-014-0214-9

Motivación e Implicación en los deberes escolares: Diferencias en función del rendimiento académico y del curso Homework motivation and involvement throughout elementary school

Autores Bibiana Regueiro, Irene Pan, Antonio Valle Arias, José C. Núñez, Natalia Suárez, Pedro Rosário
Revista REVISTA INFAD Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 425 ata 436)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en estudiantes de primaria

Autores Bibiana Regueiro, Irene Pan, Benigno Sánchez, Antonio Valle Arias, José C. Núñez, Pedro Rosário
Revista REVISTA INFAD Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 437 ata 448)

Teacher self-efficacy and its relationship with students' affective and motivational variables in higher education

Autores Susana Rodríguez Martínez, Bibiana Regueiro, Blas, R., Antonio Valle Arias, Isabel Piñeiro Aguín, Rebeca Cerezo
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 107 ata 120)
DOI https://doi.org/10.1989/ejep.v7i2.183

Metas académicas, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en educación secundaria

Autores Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Bibiana Regueiro, E. Gayo, Antonio Valle Arias
Revista Magister (páxs. 1 ata 9)

Las "tareas para casa" a debate

Autores Antonio Valle Arias, José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Revista Revista Psicología y Educación Vol. 9 Núm. 2

Motivación, implicacion en los deberes escolares y rendimiento académico

Autores Irene Pan, Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Antonio Valle Arias
Revista AULA ABERTA Vol. 41 Núm. 3 (páxs. 13 ata 22)

Enfoques de enseñanza en Bachillerato en función de variables contextuales y del docente

Autores Pedro Rosário, José C. Núñez, Antonio Valle Arias, María Olímpia Paiva, Soely Polydoro
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 18 Núm. 1 (páxs. 25 ata 46)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.6215

Grade level, study time, and grade retention and their on motivation, self-regulated learning strategies, and mathematics achievement: a structural equation model

Autores Pedro Rosário, José Carlos Nuñez, Antonio Valle Arias, Julio González-Pienda, Abílio LourenÇo
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 28 Núm. 4 (páxs. 1311 ata 1331)
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-012-0167-9

The relationship between approaches to teaching and approaches to studyng: a two-level structural equation model for biology achievement in high school

Autores Pedro Rosário, José Carlos Núñez, Pere J. Ferrando, María Olímpia Paiva, Abílio LourenÇo, Rebeca Cerezo, Antonio Valle Arias
Revista Metacognition and Learning Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 47 ata 77)
DOI https://doi.org/10.1007/s11409-013-9095-6

Motivational profiles as a combination of academic goals in higher education

Autores Antonio Valle Arias, José Carlos Nuñez, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosário, Cándido J. Inglés
Revista Educational Psychology (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.1080/01443410.2013.819072

Homework and academic achievement across Spanish Compulsory Education

Autores José Carlos Núñez, Natalia Suárez, Rebeca Cerezo, Julio González-Pienda, Pedro Rosário, Rosa Mourao, Antonio Valle Arias
Revista Educational Psychology (páxs. 0 ata 0)
DOI https://doi.org/10.1080/01443410.2013.817537

Validity Evidence based on Internal Structure of Scores on the Spanish Version of the Self-Description Questionnaire-II

Autores Cándido J. Inglés, María S. Torregrosa, María D. Hidalgo, José Carlos Nuñez, Juan L. Castejon, Jose M. Garcia Fernandez, Antonio Valle Arias
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 388 ata 398)
DOI https://doi.org/10.5209

Relaciones entre donducta agresiva y metas académicas: estudio con una muestrra de estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria

Autores María S. Torregrosa, Cándido J. Inglés, Jose M. Garcia Fernandez, Antonio Valle Arias, José C. Núñez
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 11 Núm. 4 (páxs. 1303 ata 1315)

Autoeficacia y utilidad percibida como condiciones necesarias para un aprendizaje académico autorregulado

Autores Pedro Rosário, Abílio LourenÇo, María Olímpia Paiva, José Carlos Nuñez, Julio A. González Pienda, Antonio Valle Arias
Revista ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 37 ata 44)

Relaciones entre la autoeficacia percibida y el bienestar psicológico en estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo
Revista REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Vol. 29 Núm. 1 (páxs. 40 ata 48)

Predicción del rendimiento en matemáticas:efecto de variables personales, socioeducativas y del contexto escolar

Autores Pedro Rosário, Abílio LourenÇo, María Olímpia Paiva, Adriana Rodrigues, Antonio Valle Arias, Ellián Tuero-Herrero
Revista PSICOTHEMA Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 289 ata 295)

Implementation of training programs in self-regulated learning strategies in Moodle format: Results of a experience in higher education

Autores Jose Carlos Nunez, Rebeca Cerezo, Ana Bernardo, Pedro Rosario, Antonio Valle Arias, Estrella Fernandez, Natalia Suárez Fuentetaja
Revista PSICOTHEMA Vol. 23 Núm. 2 (páxs. 274 ata 281)

Factorial invariance and latent mean differences of scores on the achievement goal tendencies questionnaire across gender and age in a sample of Spanish students

Autores Candido J. Ingles, Juan C. Marzo, Juan L. Castejon, Jose Carlos Nunez, Antonio Valle Arias, Jose M. Garcia Fernandez, Beatriz Delgado
Revista LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 138 ata 143)

Múltiple Goals Perspective in Adolescent Students With Learning Difficulties

Autores José Carlos Nuñez, Julio Antonio González-Pienda, Celestino Rodríguez, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Pedro Rosário
Revista LEARNING DISABILITY QUARTERLY (páxs. 273 ata 286)
DOI https://doi.org/10.1177/0731948711421763

Multiple Goals Perspective in Adolescent Students With Learning Difficulties

Autores José Carlos Nuñez, Julio Antonio González-Pienda, Celestino Rodríguez, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Pedro Rosário
Revista LEARNING DISABILITY QUARTERLY (páxs. 273 ata 286)
DOI https://doi.org/10.1177/0731948711421763

Conducta prosocial y motivación académica en estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria

Autores Cándido J. Inglés, Agustin E. Martinez Gonzalez, Antonio Valle Arias, Jose M. Garcia Fernandez, Cecilia Ruiz Esteban
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA (páxs. 0 ata 0)

Diferencias de género y curso en metas académicas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria

Autores Beatriz Delgado, Cándido J. Inglés, José Manuel García-Fernández, Juan Luis Castejón, Antonio Valle Arias
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 245 (páxs. 67 ata 83)

Enhancing self-regulation and approaches to learning in first-year college students: A narrative-based program assessed in the Iberian Peninsula

Autores Pedro Rosario, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda, Antonio Valle Arias, L. Trigo, C. Guimaraes
Revista EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 25 Núm. 4 (páxs. 411 ata 428)

Motivación y aprendizaje autorregulado

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 44 Núm. 1 (páxs. 86 ata 97)

New media for the promotion of self-regulate learning in higher education

Autores Rebeca Cerezo, José Carlos Nuñez Pérez, Pedro Rosario, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Ana Bernardo
Revista PSICOTHEMA Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 306 ata 315)

Perfiles motivacionales y diferencias en variables afectivas, motivacionales y de logro

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 109 ata 121)

Las creencias motivacionales como factor protector del estrés en estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Patricia González Millán
Revista EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 75 ata 87)

Escala de afrontamiento del estrés académico

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Carlos Freire Rodriguez
Revista Revista Iberoamericana de Psicología y Salud

Academic goals and learning quality in higher education students

Autores Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Julio Antonio González-Pienda García, María Amalia Muñoz Cadavid, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 96 ata 105)

Academica procastination: Associations with personal, school anda family variables

Autores Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Marta Daniela Silva Costa, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Paula Solano Pizarro, Antonio Valle Arias
Revista SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 118 ata 127)

Auto-eficacia docente, motivación del profesor y estrategias de enseñanza

Autores Susana Rodríguez Martínez, José Carlos Núñez Pérez, Antonio Valle Arias, Rebeca Blas Pena, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista ESCRITOS DE PSICOLOGÍA Vol. 2 Núm. 4 (páxs. 1 ata 7)

Diseño y validación de un Cuestionario de Gestión Motivacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, María García Gerpe, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 29 ata 47)

Estilos intelectuales y rendimiento académico: Una perspectiva evolutiva

Autores Ana Bernardo, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Luis Alvarez Pérez, Paloma González Castro, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Rebeca Cerezo, David Alvarez, Celestino Rodríguez
Revista PSICOTHEMA Vol. 21 Núm. 4 (páxs. 555 ata 561)

Math homework and achievement: Teachers¿role

Autores Pedro José Sales Rosario Da Fonseca, Rosa María Ferreira Mourao, Margarida María Alves Rodrigues Baldaque, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Antonio Valle Arias
Revista ACADEMIC EXCHANGE QUARTERLY Vol. 13 Núm. 1 (páxs. 217 ata 222)

Metas académicas: Perspectiva histórica y conceptual e implicaciones educativas

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 19 (páxs. 1073 ata 1106)

Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria: Análisis diferencial en estrategias cognitivas, estrategias de autorregulación y rendimiento académico

Autores Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Revista REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 113 ata 124)

Reliability and validity evidence of scores on the Achievement Goal Tendencies Questionnaire in a sample of Spanish students of compulsory secondary education

Autores Cándido J. Inglés Saura, José Manuel García Fernández, Antonio Valle Arias, Beatriz Delgado, J.C. Marzo
Revista PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS Vol. 46 Núm. 10 (páxs. 1048 ata 1060)

Tareas para casa, autorregulación del aprendizaje y rendimiento en matemáticas

Autores Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Rosario Mourao, M. Baldaque, T. Nunes, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Rebeca Cerezo, Antonio Valle Arias
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 14 Núm. 2 (páxs. 179 ata 192)

Ansiedad ante los exámenes: Relación con variables personales y familiares

Autores Pedro Rosário, José Carlos Núñez Pérez, Ana Salgado, Julio Antonio González-Pienda, Antonio Valle Arias, Maria Cristina Rodriges Azevedo Joly, Ana Bernardo
Revista PSICOTHEMA Vol. 20 Núm. 4 (páxs. 563 ata 570)

Capacidad predictiva de las metas académicas sobre el rendimiento en diferentes áreas curriculares

Autores Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Julio Antonio González-Pienda, Pedro Rosario
Revista REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 40 Núm. 1 (páxs. 111 ata 122)

Metas académicas y vulnerabilidad al estrés en contextos académicos

Autores Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Isabel Piñeiro Aguín, Patricia González Millán
Revista AULA ABERTA Vol. 36 (páxs. 3 ata 16)

Self-regulated profiles anda academic achievement

Autores Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio Antonio González-Pienda, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosário, Rebeca Cerezo, Maria Amalia Muñoz Cadavid
Revista PSICOTHEMA Vol. 20 Núm. 4 (páxs. 724 ata 731)

Trabalho de casa, auto-eficácia e rendimiento en Matemática

Autores Pedro Rosário, Margarida Baldaque, Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda, Antonio Valle Arias, María Cristina Rodriges Azevedo Joly
Revista PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 23 ata 55)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios.

Autores Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA (páxs. 237 ata 256)

Eficacia de un programa intruccional para la mejora de procesos y estrategias de aprendizaje en la enseñanza superior

Autores Pedro Rosario, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Antonio Valle Arias
Revista PSICOTHEMA Vol. 19 Núm. 3 (páxs. 422 ata 427)

Metas académicas y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 31 ata 40)

Metas académicas y estrategias motivacionales de autoprotección

Autores Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 13 (páxs. 617 ata 632)

Metas académicas y rendimiento en estudiantes de secundaria

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA Vol. 60 (páxs. 181 ata 192)

Procrastination, self-regulated learning and math

Autores Pedro Rosário, Marta Costa, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Antonio Valle Arias
Revista ACADEMIC EXCHANGE QUARTERLY Vol. 11 Núm. 4 (páxs. 23 ata 27)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, María García Gerpe, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 237 (páxs. 237 ata 256)

Metas académicas, estrategias cognitivas y estrategias de autorregulación del estudio

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 18 Núm. 2 (páxs. 165 ata 170)

Olhares de género face á matemática: Uma investigaÇao no ensino obrigatorio espanhol

Autores Julio Antonio González Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Paula Solano Pizarro, Elza Helena Da Silva, Pedro Rosario Sales, Rosa Mourao, Antonio Valle Arias
Revista ESTUDOS DE PSICOLOGÍA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 135 ata 141)

Reflexiones sobre la motivación y el aprendizaje a partir de la Ley Orgánica de Educación (LOE): "Del dicho al hecho..."a

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez
Revista PAPELES DEL PSICÓLOGO Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 135 ata 138)

Subgroups of attributional profiles in students with learning difficulties and their relation to self-concept and academic goals

Autores José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luis Álvarez, Paloma González, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez
Revista LEARNING DISABILITIES RESEARCH & PRACTICE Vol. 20 Núm. 2 (páxs. 86 ata 97)

Diferencias en el uso del self-handicapping y pesimismo defensivo y sus relaciones con las metas de logro,la autoestima y las estrategias de autorregulación del aprendizaje.

Autores Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 16 Núm. 4 (páxs. 625 ata 631)

Estilos de pensamiento: Análisis de su validez estructural a través de las respuestas de adolescentes al Thinking Styles Inventory

Autores Julio Antonio González-Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Soledad González-Pumariega, Luis Alvarez, Cristina Roces, Paloma González, Ana Bernardo, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Pedro R. Sales
Revista PSICOTHEMA Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 139 ata 148)

Adaptabilidad y cohesión familiar, implicación parental en conductas autorregulatorias, autoconcepto del estudiante y rendimiento académico

Autores Julio González-Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Luis Álvarez, Cristina Roces, Soledad González-Pumariega, Paloma González, Roberto Muñiz, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Ana Bernardo
Revista PSICOTHEMA Vol. 15 Núm. 3 (páxs. 471 ata 477)

Cognitive, motivational and volitional dimensions of learning: An empirical test of a hypothetical model

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio González-Pienda, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín
Revista RESEARCH IN HIGHER EDUCATION Vol. 44 Núm. 5 (páxs. 557 ata 580)

Multiple goals, motivation and academic learning

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez, Julio González-Pienda, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín
Revista BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Vol. 73 (páxs. 71 ata 87)

Un modelo explicativo de las influencias de las orientaciones de meta sobre la autorregulación del aprendizaje.

Autores Eduardo Abalde Paz, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, J.M. Suarez Riveiro
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 249 ata 262)

La adopción de multiples metas y utilización de estrategias cognitivas y autorreguladoras.

Autores Eduardo Abalde Paz, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, J.M. Suarez Riveiro
Revista BORDON Vol. 53 Núm. 1 (páxs. 129 ata 139)

Múltiple-goal pursuit and its relation to cognitive self-regulatory and motivational strategies.

Autores Ramón González Cabanach, Eduardo Abalde Paz, Antonio Valle Arias, J.M. Suarez Riveiro
Revista BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Núm. 71 (páxs. 561 ata 572)

Diferencias en la utilización de estrategias de aprendizaje según el nivel motivacional de los estudiantes.

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Carlos Núñez Pérez
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 105 ata 126)

Diferencias en los componentes cognitivo y afectivo-motivacional entre distintos niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios.

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Ana Patricia Fernández Suárez, J.M. Suarez Riveiro
Revista BORDON Núm. 52 (páxs. 537 ata 553)

Metas de aproximación, metas de evitación y múltiples metas.

Autores Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, Isabel Piñeiro Aguín, Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda
Revista PSICOTHEMA Núm. 13 (páxs. 546 ata 550)

Autoconcepto, proceso de atribución causal y metas académicas en niños con y sin dificultades de aprendizaje

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Paloma González, Marta García, Cristina Roces, Luis Álvarez Pérez, Soledad González Pumariega, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 12 Núm. 4 (páxs. 548 ata 556)

Enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez, José Carlos Núñez Pérez, José Manuel Suárez Riveiro
Revista PSICOTHEMA Vol. 12 Núm. 3 (páxs. 368 ata 375)

Un modelo cognitivo-motivacional explicativo del rendimiento académico en la Universidad

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Carlos Núñez, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo, Susana Rodríguez Martínez
Revista ESTUDIOS DE PSICOLOGIA Vol. 62 Núm. - (páxs. 77 ata 100)

El ajuste de los estudiantes con múltiples metas a variables significativas del contexto académico

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez, J. C. Núñez Pérez
Revista PSICOTHEMA Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 313 ata 323)

Funcionamiento cognitivo-motivacional de los estudiantes universitarios según sus orientaciones motivacionales

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Manuel Suárez Riveiro
Revista EVOLUTION PSYCHIATRIQUE Vol. 2 Núm. - (páxs. 9 ata 37)

Un modelo integrador explicativo de las relaciones enre metas académicas, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 17 Núm. 1 (páxs. 47 ata 70)

Atribuciones causales, autoconcepto y motivación en estudiantes con alto y bajo rendimiento académico

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Manuel Suárez Riveiro
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. 214 Núm. - (páxs. 525 ata 546)

Las estrategias de aprendizaje. Revisión teórica y conceptual

Autores Antonio Valle Arias, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez
Revista REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 31 Núm. 3 (páxs. 425 ata 461)

Problemática actual de la enseñanza universitaria

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 5 ata 16)

La evaluación inicial

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 17 ata 55)

La planificación de la enseñanza

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 57 ata 74)

La metodología de la enseñanza

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 75 ata 99)

La evaluación del profesorado

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Núm. - (páxs. 101 ata 118)

Las estrategias de aprendizaje.Características básicas y su relevancia en el contexto escolar

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Ana Patricia Fernández Suárez
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Núm. 6 (páxs. 53 ata 68)

Variables cognitivo-emocionales,enfoques de aprendizaje y rendimiento académico

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, José Carlos Nuñez, Julio A. González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 393 ata 412)

Pautas generales para la evaluación e intervención educativa en las dificultades de comprensión y aprendizaje de textos

Autores Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Rosa María González Seijas, Antonio Valle Arias, Eva Meilán Blanco
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Núm. 1617 (páxs. 115 ata 130)

Las estrategias de aprendizaje :Características básicas y su relevancia en el contexto escolar

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Susana Rodríguez Martínez, Inmaculada M. Baspino Fernández
Revista REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Núm. 175 (páxs. 319 ata 332)

Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez
Revista BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Núm. 60 (páxs. 27 ata 53)

Influencia de las atribuciones causales internas y externas sobre las metas académicas

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, MªLuisa Gómez Taibo, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín
Revista BORDON Vol. 50 Núm. 4 (páxs. 405 ata 413)

El cuestionario de metas académicas.Un instrumento para la evaluación de la orientación motivacional de los alumnos de educación secundaria.

Autores Marta García, Julio A. González Pienda, José Carlos Nuñez, Soledad González Pumariega, Luís Álvarez, Cristina Roces, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias
Revista AULA ABERTA Núm. 71 (páxs. 175 ata 199)

Motivación cognición y aprendizaje autorregulado

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, J. C. Núñez
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA Vol. - Núm. 206 (páxs. 137 ata 164)

Características de las metas académicas que persiguen los estudiantes y sus consecuencias motivacionales

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, J. C. Núñez
Revista INNOVACIÓN EDUCATIVA Vol. - Núm. 7 (páxs. 123 ata 134)

Patrones motivacionales en estudiantes universitarios: características diferenciales

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, J. C. Núñez
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. - Núm. 15 (páxs. 125 ata 146)

Características diferenciales de los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, S. Rodríguez, M. Baspino
Revista REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. - Núm. 4 (páxs. 41 ata 58)

Motivación y estrategias de aprendizaje significativo

Autores Antonio Valle Arias, MªLuisa Gómez Taibo
Revista BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Vol. - Núm. 56 (páxs. 37 ata 51)

Características afectivas y motivacionales de los estudiantes con dificultades en el aprendizaje

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, J. C. Núñez
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 14 (páxs. 53 ata 74)

Una aproximación teórica al concepto de metas académicas y su relación con la motivación escolar

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, J. A. González Pienda
Revista PSICOTHEMA Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 45 ata 81)

Variables cognitivo-motivacionales y aprendizaje escolar: algunas reflexiones desde una visión constructivista del proceso de aprendizaje

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, J. C. Núñez
Revista BORDON Vol. - Núm. 3 (páxs. 337 ata 344)

Una perspectiva cognitivo-motivacional sobre el aprendizaje escolar

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, J. C. Núñez
Revista REVISTA DE EDUCACIÓN Vol. - Núm. 311 (páxs. 159 ata 182)

Dimensiones cognitivo-motivacionales y aprendizaje autorregulado

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, J. C. Núñez
Revista REVISTA DE PSICOLOGÍA Vol. 14 Núm. 1 (páxs. 3 ata 34)

Metas académicas de los estudiantes universitarios y su relación con otras variables cognitivo-motivacionales

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, J. C. Núñez
Revista BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Vol. - Núm. 53 (páxs. 49 ata 68)

Manual de estrategias y técnicas de etudio. Vol. 1.Habilidades intelectuales y procesos cognitivos

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín
Editorial Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3-8417-6031-9

Motivación y aprendizaje escolar. Aprendiendo a gestionar la motivación y las emociones

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Bibiana Regueiro
Editorial CCS, Madrid (España)
ISBN 978-8490232460

(Des)venturas do Testas. Testas para sempre

Autores Pedro Rosário, José Carlos Núñez Pérez, Antonio Valle Arias
Editorial Adonis, Americana,SP (Brasil) (Brasil)
ISBN 978-8579132957

Enseñar a aprender. Estrategias, actividades y recursos instruccionales

Autores Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez
Editorial Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 978-84-368-3262-4

Guia de estrategias instruccionales para mejorar la motivación de los estudiantes

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Isabel Piñeiro Aguín, Pedro Rosario, Rebeca Blas, Carlos Freire Rodríguez, Mª del Mar Ferradás Canedo
Editorial Education and Psychology, Almería (España)
ISBN 978-84-614-1235-8

Motivar enseñando. La integración de estrategis motivadoras en el currículo escolar

Autores Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez
Editorial CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-618-2

Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom

Editorial Nova Science Publishers, Inc., Nueva York (Estados Unidos)
ISBN 978-1-60456-104-3

El estudiante eficaz.Aprendizaje y enseñanza de habilidades de estudio

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Editorial CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-099-9

Los recurso motivacionales.Programa para mejorar su gestión

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, María García Gerpe
Editorial CEPE, Madrid (España)
ISBN 84-7869-546-X

Manual de Psicologia de la Educación

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Julio Antonio González Pienda, José Carlos Núñez Pérez
Editorial Pirámide, Madrid (España)
ISBN 84-368-1638-2

El estrés del cuidador de personas mayores con demencia

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Victoria Franco Taboada
ISBN 84-9749-045-2

Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar

Editorial UDC, (España)
ISBN 84-89694-61-3

Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar

Editorial Univ. de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0521

Lecturas de psicología de la instrucción. Planificación y Aprendizaje

Autores Ramón González Cabanach, C. Núñez Pérez, Antonio Valle Arias, Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González, Mª Amparo Vázquez Grobas, Victoria Franco Taboada, Susana Rodríguez Martínez, M. Baspino Fernández
Editorial Planificación y aprendizaje, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0517

Student achievement, motivation and academic engagement

Autores Susana Rodríguez Martínez. Antonio Valle Arias. Isabel Piñeiro Aguín. Bibiana Regueiro. Iris Estévez
Libro Factors affecting academic performance
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-53610-865-1
Páxinas Desde a 3 ata a 24

homework and academic achievement: Student, teacher and parent involvement

Autores Bibiana Regueiro. Suarez, N. J. C. Núñez. Antonio Valle Arias. Epstein, J.L.
Libro Factors affecting academic performance
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-53610-865-1
Páxinas Desde a 141 ata a 156

Coping with Stress and Psychological Well-Being in University Students

Autores Carlos Freire Rodriguez. Mª del Mar Ferradás Canedo. Antonio Valle Arias
Libro Higher Education: Global Perspectives, Emerging Challenges and Opportunities
Edita Nova Science Pub Inc.
ISBN: 978-1-63485-216-6
Páxinas Desde a 1 ata a 29

Psicoloxía e educación

Autores Antonio Valle Arias. Godás, A.. Buceta, M.J.. Outón, P.
Libro A investigación educativa en Galicia 2002-2014
Edita Galaxia.
ISBN: 9788498656978
Páxinas Desde a 111 ata a 144

Niveles de autoestima y metas académicas en estudiantes de ciencias de la educación

Autores María del Mar Ferradás Canedo. Carlos Freire Rodriguez. Antonio Valle Arias. Bibiana Regueiro
Libro Variables Psicológicas y Educativas para la Intervención en el Ámbito Escolar. Vol. II.
Edita ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-617-5569-1
Páxinas Desde a 373 ata a 380

Self-worth protection in academic contexts: Self-handicapping and defensive pessimism

Autores Mª del Mar Ferradás Canedo. Carlos Freire Rodriguez. Bibiana Regueiro. José Carlos Núñez Pérez. Antonio Valle Arias
Libro Academic achievement: student attitudes, social influences and gender differences
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-63483-986-0
Páxinas Desde a 85 ata a 112

Teachers' goal orientation, instructional practice and student's beliefs.

Autores Susana Rodríguez Martínez. Antonio Valle Arias. José Carlos Núñez Pérez. Isabel Piñeiro Aguín. Bibiana Regueiro
Libro Goal setting and personal development: Teachers' perspectives, behavioral strategies and impact on performance
Edita Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-63482-748-5
Páxinas Desde a 61 ata a 76

La familia como agente motivador del aprendizaje de los estudiantes

Autores Antonio Valle Arias. Susana Rodríguez Martínez. Bibiana Regueiro. Isabel Piñeiro Aguín
Libro El poder de la familia en la educación
Edita Síntesis.
ISBN: 978-84-9077-175-4
Páxinas Desde a 57 ata a 84

Inventario de Processos de Auto-RegulaÇao da Aprendizagem (IPAA)

Autores Pedro Rosário. Abílio Afonso LourenÇo. María Olímpia Paiva. José Carlos Nuñez. Julio González-Pienda. Antonio Valle Arias
Libro Instrumentos e contextos de AvaliazÇao Psicológica
Edita EdiÇoes Almedina, SA.
ISBN: 978-972-40-4295-4
Páxinas Desde a 159 ata a 174

Goals and strtegies in self-regulated learning: A hypothetical model

Autores José Carlos Pérez Núñez. Susana Rodríguez Martínez. Antonio Valle Arias. Ramón González Cabanach. Pedro Rosario
Libro Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Edita Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Páxinas Desde a 51 ata a 68

Yellow¿s trials and tribulations-a training program to enhance young learnes¿ self-regulatory competences

Autores Pedro Rosario. José Carlos Pérez Núñez. Julio Antonio González-Pienda García. Antonio Valle Arias
Libro Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Edita Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Páxinas Desde a 139 ata a 156

Enhancing primary school students self-regulated learning: Yello's trials and tribulations project

Autores Pedro Rosário. José Carlos Núñez. J.A. González-Pienda. Antonio Valle Arias
Libro Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Edita Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Páxinas Desde a 139 ata a 156

Goals and strategies in self-regulated learning: A hypothetical model

Autores José Carlos Núñez Pérez
Libro Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Edita Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Páxinas Desde a 51 ata a 68

First year students¿ learning strategies through instructional narratives

Autores Pedro José Sales Rosario Da Fonseca. Rosa Mourao. José Carlos Núñez Pérez. Julio Antonio González-Pienda García. Antonio Valle Arias
Libro International Perspectives on the First Year Experience in Higher Education
Edita National Resource Centre for the First Year Experience & Students in Transition.
ISBN: 978-1-889-27166-8
Páxinas Desde a 87 ata a 93

Intellectual abilities, thinking styles, and academic achievement

Autores José Carlos Núñez Pérez. Julio Antonio González-Pienda. Luis Alvarez Pérez. Ana Bernardo. Pedro Rosário. Antonio Valle Arias. Ramón González Cabanach. Susana Rodríguez Martínez. Juan Luis Castejón Costa
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Desde a 45 ata a 66

Stress in university students. The subjective experience of stress and copin

Autores Ramón González Cabanach. Antonio Valle Arias. Susana Rodríguez Martínez. Isabel Piñeiro Aguín. María García Gerpe. Ingrid Mosquera
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Desde a 311 ata a 323

An intervention programme for the improvement of self-perceptions and self-beliefs

Autores Ramón González Cabanach. Antonio Valle Arias. Susana Rodríguez Martínez. Isabel Piñeiro Aguín. María García Gerpe. Ingrid Mosquera
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Desde a 251 ata a 265

An intervention programme for the improvemnt or students¿ academic goals

Autores Antonio Valle Arias. Ramón González Cabanach. Susana Rodríguez Martínez. Isabel Piñeiro Aguín. María García Gerpe. Ingrid Mosquera
Libro Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Páxinas Desde a 239 ata a 250

Self-worth protection strategies in higher educational students: Exploring a model of predictors and consequences

Autores Antonio Valle Arias. Ramón González Cabanach. Susana Rodríguez Martínez. José Carlos Núñez. Julio A. González Pienda
Libro Nata, R.(Ed.):New directions in higher education
Edita Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 1-59454-333-X
Páxinas Desde a 99 ata a 126

La elaboración de apuntes

Autores Antonio Valle Arias. Susana Rodríguez Martínez. José Carlos Núñez Pérez. Isabel Piñeiro Aguín. Pedro Rosário
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Desde a 33 ata a 72

La toma de notas en el aula

Autores Susana Rodríguez Martínez. Ramón González Cabanach. Antonio Valle Arias. María García Gerpe. Pedro Rosário
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Desde a 1 ata a 32

El estudiante estratégico

Autores Ramón González Cabanach. Susana Rodríguez Martínez. José Carlos Núñez Pérez. Antonio Valle Arias
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Desde a 181 ata a 205

El lector estratégico

Autores Julio Antonio González Pienda. Antonio Valle Arias. Paula Solano Pizarro. Paloma González Castro
Libro Estrategias y técnicas de estudio
Edita Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Páxinas Desde a 99 ata a 126

Autoregulación del aprendizaje y estrategias de estudio.

Autores Ramón González Cabanach. Antonio Valle Arias. Susana Rodríguez Martínez. Isabel Piñeiro Aguín
Libro Estrategias de aprendizaje. Concepto, evaluación e intervención.
Edita Pirámide.
ISBN: 84-368-1660-9
Páxinas Desde a 17 ata a 38

Los procesos cognitivos: inteligencia, sabiduría, memoria y atención.

Autores Ramón González Cabanach. Antonio Valle Arias. Susana Rodríguez Martínez. Victoria Franco Taboada
Libro Psicología de la Vejez
Edita Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Páxinas Desde a 37 ata a 82

El envejecimiento satisfactorio

Autores Antonio Valle Arias. Ramón González Cabanach. Susana Rodríguez Martínez. Isabel Piñeiro Aguín
Libro Psicología de la Vejez
Edita Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Páxinas Desde a 117 ata a 134

Características afectivo-motivacionales de los estudiantes con dificultades de aprendizaje

Autores Ramón González Cabanach. Antonio Valle Arias
Libro Dificultades de aprendizaje
Edita Síntesis.
ISBN: 84-7738-498-3
Páxinas Desde a 261 ata a 261

Las atribuciones causales

Autores Ramón González Cabanach. Antonio Valle Arias
Libro Dificultades del aprendizaje escolar
Edita Pirámide.
ISBN: 84-368-1289-1
Páxinas Desde a 179 ata a 196

Orientaciones motivacionales.Las metas académicas.

Autores Antonio Valle Arias. Ramón González Cabanach
Libro Dificultades del aprendizaje escolar
Edita Pirámide.
ISBN: 84-368-1289-1
Páxinas Desde a 197 ata a 213

Orígenes y desarrollo de la psicología de la educación

Autores Antonio Valle Arias. Lino Manuel Cuevas González. Susana Rodríguez Martínez. Ana Patricia Fernández Suárez
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Desde a 11 ata a 11

Concepto ,objeto de estudio y contenidos de la psicología de la educación

Autores Antonio Valle Arias. Rosa María González Seijas. Lino Manuel Cuevas González. Mª Amparo Vázquez Grobas
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Desde a 27 ata a 27

Los métodos de investigación en psicología de la educación

Autores Antonio Valle Arias. Lino Manuel Cuevas González. Isabel Piñeiro Aguín. Mª Amparo Vázquez Grobas
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Desde a 57 ata a 57

El aprendizaje escolar desde una perspectiva psicoeducativa

Autores Antonio Valle Arias. Susana Rodríguez Martínez. MªLuisa Gómez Taibo. Victoria Franco Taboada
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Desde a 91 ata a 118

Autoconcepto y aprendizaje escolar

Autores Antonio Valle Arias. Susana Rodríguez Martínez. M. Baspino Fernández. Rosa María González Seijas
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Desde a 119 ata a 119

Factores motivacionales y aprendizaje escolar

Autores Antonio Valle Arias. Ramón González Cabanach. MªLuisa Gómez Taibo. Isabel Piñeiro Aguín
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Desde a 145 ata a 182

Las estrategias de aprendizaje

Autores Antonio Valle Arias. Ramón González Cabanach. Mª del Pilar Vieiro Iglesias
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Desde a 183 ata a 183

Los enfoques de aprendizaje y estudio

Autores Antonio Valle Arias. MªLuisa Gómez Taibo. Mª del Pilar Vieiro Iglesias. Ana Patricia Fernández Suárez
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Desde a 221 ata a 247

Inteligencia, aptitudes y aprendizaje escolar.

Autores Antonio Valle Arias. MªLuisa Gómez Taibo. Inmaculada María Baspino Fernández. Victoria Franco Taboada
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Desde a 249 ata a 277

Psicologia de la educación: una mirada hacia el futuro.

Autores Antonio Valle Arias. Ramón González Cabanach. J. C. Núñez Pérez. José Manuel Suárez Riveiro
Libro Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Páxinas Desde a 279 ata a 279

Motivación y aprendizaje escolar

Autores Antonio Valle Arias. Mª del Pilar Vieiro Iglesias. María Baspino. MªLuisa Gómez Taibo
Libro Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita Univ. de La Coruña.
ISBN: nodef-0521
Páxinas Desde a 0 ata a 0

Enfoques de aprendizaje

Autores Antonio Valle Arias. Mª del Pilar Vieiro Iglesias. María Baspino. MªLuisa Gómez Taibo
Libro Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar
Edita Univ. de La Coruña.
ISBN: nodef-0521
Páxinas Desde a 0 ata a 0

Una revisión de las concepciones sobre la enseñanza universitaria

Autores Ramón González Cabanach. Antonio Valle Arias. Manuel Baña Castro. Antonio Núñez Pérez. Lino Manuel Cuevas González
Libro Actas del II Congreso Internacional de Psicología y Educación
Edita Eudema.
ISBN: 84-7754-213-9
Páxinas Desde a 66 ata a 72

Una revisión de las concepciones de aprendizaje de los estudiantes universitarios

Autores Ramón González Cabanach. Antonio Núñez Pérez. Antonio Valle Arias. Victoria Franco Taboada. Lino Manuel Cuevas González
Libro Psicología del desarrollo y de la educación. La intervención psicoeducativa
Edita Eudema.
ISBN: nodef-0509
Páxinas Desde a 427 ata a 434

Modelos y teorías de aprendizaje e instrucción en situaciones educativas (I). Los enfoques experimentales (clásico y conductual) e interaccionistas/cognitivistas

Autores Eliseo Alfonso Barca Lozano. Antonio Valle Arias. Ana María Porto Rioboo. J. Núñez
Libro Psicología de la instrucción. Aspectos I
Edita Universitarias de Barcelona.
ISBN: nodef-0510
Páxinas Desde a 61 ata a 123

Deberes escolares, aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Educación Primaria

Autor Irene Pan López
Director/es Antonio Valle Arias
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Deberes escolares, motivación e rendemento na área de Matemáticas

Autor Benigno Sánchez Vales
Director/es Antonio Valle Arias
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Diferencias individuales en metas académicas: Un estudio desde la perspectiva de las múltiples metas.

Autor Rebeca Blas Pena
Director/es Antonio Valle Arias Susana Rodríguez Martínez
Ámbito Facultade Ciencias da Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Creencias motivacionales y estrés en estudiantes de ciencias de la salud

Autor Ramon Fernandez Cervantes
Director/es Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de las metas académicas y estrés en estudiantes de ciencias de la salud

Autor Maria Luz Gonzalez Doniz
Director/es Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Eficacia de un programa de instrucción en estrategias cognitivas en niños con dificultades en el aprendizaje de la escritura

Autor Rosa María González Seijas
Director/es Antonio Valle Arias;Ramón González Cabanach
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Características diferenciais das metas académicas que perseguen os estudiantes universitarios.

Autor Isabel Piñeiro Aguín
Director/es Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Ámbito Psicología Evolutiva y de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Autorregulación motivacional del aprendizaje. Características diferenciales e implicaciones congnitivo-motivacionales

Autor Susana Rodríguez Martínez
Director/es Antonio Valle Arias;Ramón González Cabanach
Ámbito Psicología
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La motivación hacia los deberes escolares: ¿varía de un curso a otro?
IX Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Bibiana Regueiro, Antonio Valle Arias, Isabel Piñeiro Aguín, Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo, Iris Estévez
Lugar Madrid (España)

¿Es diferente la actitud hacia las matemáticas en función del rendimiento académico?
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Iris Estévez, Suarez, N, Sánchez, B., Irene Pan, E. Gayo, Antonio Valle Arias
Lugar Alicante/Alacant (España)

¿Hay diferencias en la implicación en los deberes escolares, la ansiedad y el rendimiento académico según los distintos perfiles motivacionales de los estudiantes?
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Regueiro, B., Suarez, N, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo
Lugar Alicante/Alacant (España)

Proceso de realización de los deberes escolares: El rol de variables motivacionales y contextuales
IV Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Regueiro, B., Antonio Valle Arias, Isabel Piñeiro Aguín, Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo, Iris Estévez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Niveles de autoestima y metas académicas en estudiantes de ciencias de la educación
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Mª del Mar Ferradás Canedo, Carlos Freire Rodriguez, Antonio Valle Arias, Regueiro, B.
Lugar Almería (España)

¿Hay diferencias en el enfoque de trabajo y en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en el área de matemáticas?
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Regueiro, B., Iris Estévez, Suarez, N, Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo, Antonio Valle Arias
Lugar Almería (España)

Variables predictoras del modelo de bienestar psicológico de Ryff en estudiantes universitarios
III Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Internacional

Autores Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo, Bibiana Regueiro, Antonio Valle Arias
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Orientación a metas y autoeficacia docente
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Bibiana Regueiro, Mª del Mar Ferradás Canedo, Carlos Freire Rodriguez, Antonio Valle Arias
Organizador ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Lugar Oporto (Portugal)

Propósitos vitales y afrontamiento del estrés académico en estudiantes universitarios
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
Internacional

Autores Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo, Bibiana Regueiro, Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias
Organizador ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Lugar Oporto (Portugal)

Involvement in homework and academic achievement in Primary Education
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez, Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo, Antonio Valle Arias
Organizador ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Lugar Oporto (Portugal)

Estrategias de self-handicapping en estudiantes universitarios: Diferencias en función de la variable curso
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Mª del Mar Ferradás Canedo, Carlos Freire Rodriguez, Bibiana Regueiro, Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.345

Diseño de un programa de actividades de juego para promover la satisfacción escolar
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Marcos, P, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)

Metas de logro y práctica instruccional
XIII CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Bibiana Regueiro, Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)

Enfoques de trabajo e implicación en los deberes escolares en estudiantes de Educación Primaria
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía .
Internacional

Autores Rodríguez-Pereiro, S, Bibiana Regueiro, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Irene Pan, Benigno Sánchez, Antonio Valle Arias
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.468

Perfiles motivacionales, implicación y ansiedad ante los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Carlos Freire Rodriguez, Mª del Mar Ferradás Canedo, E. Gayo, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.469

Motivación e implicación en los deberes escolares: Diferencias en función del rendimiento académico y del curso
VII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Irene Pan, Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez, Natalia Suárez, Pedro Rosário
Lugar Badajoz (España)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en estudiantes de Primaria
VII Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Irene Pan, Benigno Sánchez, Antonio Valle Arias, José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Lugar Badajoz (España)

Rendimiento académico e implicación en los deberes escolares en educación primaria
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
Internacional

Autores Regueiro, B., Antonio Valle Arias, J. C. Núñez, Irene Pan
Lugar Lisboa (Portugal)

Use of self-regulated learning strategies in university context
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
Internacional

Autores Rebeca Cerezo, Amieiro, N., Antonio Valle Arias, C. Rodríguez
Lugar Lisboa (Portugal)

Combinaciones de metas y perfiles motivacionales en estudiantes universitarios
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
Internacional

Autores Regueiro, B., Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Antonio Valle Arias
Lugar Lisboa (Portugal)

Creencias de autoeficacia y metas de logro: Un estudio sobre perfiles motivacionales en la Universidad
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Irene Pan
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

Rendimiento académico y deberes escolares
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Irene Pan, Bibiana Regueiro, Susana Rodríguez Martínez, Beatriz Ponte
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

Inteligencia emocional y convivencia escolar: Análisis de la relación en diferentes etapas y contextos
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Internacional

Autores Antonio Valle Arias
Organizador Universidad de Almería (UAL)
Lugar Almería (España)

Metas académicas, deberes escolares y aprendizaje en estudiantes de secundaria
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores Bibiana Regueiro, Antonio Valle Arias, José Carlos Nuñez
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Perfiles de autoeficacia docente y motivación de los estudiantes en la Universidad
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Antonio Valle Arias, Isabel Piñeiro Aguín, José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Estrategias de aprendizaje y metas académicas: Incidencia sobre el rendimiento académico en educación secundaria
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Isabel Piñeiro Aguín, Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, José Carlos Núñez, Pedro Rosário
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Deberes escolares y su relación con el rendimiento académico a lo largo de la escolaridad obligatoria en función del curso y del género
XII CONGRESSO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÊS DE PSICOPEDAGOGIA
Internacional

Autores Natalia Suárez, Rebeca Cerezo, José Carlos Nuñez, Pedro Rosário, Susana Rodríguez Martínez, Bibiana Regueiro, Antonio Valle Arias
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar BRAGA (Portugal)

Aplicación de análisis multinivel al estudio de la predicción del rendimiento académico
VI Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica
Internacional

Autores José Carlos Nuñez, Guillermo Vallejo, Ellian Tuero, Pedro Rosário, Antonio Valle Arias
Lugar Santiago de Compostela (España)

Incidencia en las metas académicas en los enfoques de aprendizaje del estudiante universitario
VII Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Isabel Piñeiro Aguín, Carlos Freire Rodriguez
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

Perfiles motivacionales y ansiedad estado
VII Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Mª del Mar Ferradás Canedo
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

Múltiples metas y perfiles motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios
XIX Congreso Internacional de Psicología INFAD
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, Isabel Piñeiro Aguín, Pedro Rosário
Lugar Lisboa (Portugal)

Combinaciones de metas y perfiles motivacionales: Un estudio sobre las diferencias individuales en metas académicas
21 st Annual World Congress On Learning Disabilities
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosário, Ramón González Cabanach, Isabel Piñeiro Aguín
Lugar Oviedo (España)

Técnicas e claves motivacionales para a aprendizaxe na Universidade
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Antonio Valle Arias
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Enfoques al aprendizaje y enfoques de enseñanza en bachillerato: Datos y desafíos para alumnos, profesores y directivos de los centros educativos
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Antonio Valle Arias
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Las Metas académicas como predictores del rendimiento escolar en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Antonio Valle Arias
Organizador COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Lugar Valladolid (España)

Relaciones entre metas académcias y conducta prosocial en Educación Secundaria
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Antonio Valle Arias
Organizador COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Lugar Valladolid (España)

Aprendizaje de las matemáticas en la Educación Obligatoria: Análisis de las condiciones motivacionales
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Antonio Valle Arias
Organizador COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Lugar Valladolid (España)

El propósito en la vida de los estudiantes universitarios: análisis en función de la variable curso
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Antonio Valle Arias
Organizador COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Lugar Valladolid (España)

Combinations of Goals and Motivational Profiles: A Study from the Perspective of Multiple Goals
XII European Congress of Psychology
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Pedro Rosário, Cándido J. Inglés, Rebeca Cerezo
Lugar Estambul (Turquía)

Goals and strategies role in self-regulated learning
XII European Congress of Psychology
Internacional

Autores J. C. Núñez Pérez, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosário, Rebeca Cerezo, Cándido J. Inglés
Lugar Estambul (Turquía)

ICT role in the classroom: improve maths success at elemantary school with interactive white boards
XII European Congress of Psychology
Internacional

Autores Pedro Rosário, J. C. Núñez Pérez, Antonio Valle Arias
Lugar Estambul (Turquía)

Perfiles motivacionales y rendimiento académico en estudiantes de secundaria
II Congreso Internacional de Convivencia Escolar
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez
Lugar Almería (España)

Promoting "freshmen¿s SRL through narratives
2and European First Year Experience Conference
Internacional

Autores Pedro Rosario, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Antonio Valle Arias
Lugar Gothenburg (Suecia)

Comprometer-se com. O estudar na universidade: Projecto CUME
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)

Estórias-ferramentas para ensinar a estudar: O projecto (Des.) Venturas do testas
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)

Metas académicos e indicadores de calidad del proceso de aprendizaje
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, María García Gerpe, Pedro Rosario
Lugar Coruña, A (España)

O que dizem os pais e os seus filhos sobre o aprender. Uma análise fenomenográfica
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores M.L. Gracio, Pedro Rosario, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, M.E. Chaleta, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)

Percepción de autoeficacia y experiencia de estres académico en universitarios
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores María García Gerpe, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín
Lugar Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales, autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Lugar Coruña, A (España)

Promoción de la autorregulación en estudiantes de primer curso de universidad
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario, Paula Solano, Luís Alvarez, Paloma González-Castro, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)

Promover as competências de autonomía no pr-escolar
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)

Proyecto CAPA: de la Universidad de la enseñanza a la universidad del aprendizaje
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores José Carlos Núñez Pérez, Pedro Rosario, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Luís Alvarez, Paloma González-Castro, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)

Trabalho de casa e rendemento escolar
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)

Variábeis sóciocognitivas e rendemento escolar: O papel da auto-eficacia na matemática
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Rosario Pedro, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Antonio Valle Arias
Lugar Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales en educación secundaria obligatoria y su relación con las estrategias de aprendizaje
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Isabel Piñeiro Aguín, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Lugar España

Self-handicapping y pesimismo defensivo: Análisis diferencial y relaciones con las metas de logro, la autoestima y las estrategias de autorregulación
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Lugar España

Análisis diferencial de los perfiles motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Lugar Pontevedra (España)

Capacitando para un aprendizaje autónomo en la universidad: Proyecto CAPA
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
Internacional

Autores Paula Solano, José Carlos Núñez Pérez, Pedro Rosario, Julio A. González-Pienda García, Luis Alvarez, Paloma González-Castro, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach
Lugar Pontevedra (España)

Programa de capacitación en competencias de autorregulación para estudiantes universitarios
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
Internacional

Autores José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario, Paula Solano, Luis Alvarez, Paloma González-Castro, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach
Lugar Pontevedra (España)

"Perfiles motivacionales en E.S.O. y su relación con las estrategias de aprendizaje"
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Isabel Piñeiro Aguín, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda
Lugar España

"Self-handicapping y pesimismo defensivo: análisis diferencial y relaciones con las metas de logro y las estrategias de autorregulación"
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García
Lugar España

An analysis of relation between academic goals and achievement in secondary education students
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Lugar Landau (Alemania)

Are our secondary school students ready to face Bologn¿s process?
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores Pedro Rosario Sales, Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Paula Solano Pizarro, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach
Lugar Landau (Alemania)

Differences in cognitive and self-regulation strategies according academia goals level
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Lugar Landau (Alemania)

Homework, self-regulated learning and parent involvement
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores Pedro Rosario Sales, Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Paula Solano Pizarro, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach
Lugar Landau (Alemania)

Self-affirmation and performance orientation goals: is self-affirmation guided by approach or avoidance motives?
10th International Conference on Motivation
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Lugar Landau (Alemania)

Análisis de la fiabilidad y validez de la escala ARATEX
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Paula Solano, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Alvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Ana Bernardo, Luis Castejón, Pedro Rosario, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Convergencia de los estilos intelectuales en alumnos y profesores y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Julio A. González Pienda, José Carlos Núñez, Ana Bernardo, Soledad González Pumariega, Luis Álvarez, Paloma González, Cristina Roces, Paula Solano, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Efecto del incremento de la conciencia de los procesos de autorregulación del aprendizaje sobre la medida de los mismos a través de instrumentos de autoinforme
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Paula Solano, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Ana Bernardo, Luis Castejón, Pedro Rosario, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Estilos intelectuales y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Alvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Estilos intelectuales, aptitudes intelectuales y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Estilos intelectuales, simples o compuestos?
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Ana Bernardo, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Estudios de la teoría del autogobierno mental a través del Thinking Styes Questionnaire para estudiantes y profesores
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Julio A. González Pienda, José Carlos Núñez, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma Gónzalez, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Teoría del autogobierno mental: análisis de los supuestos teóricos en relación al aprendizaje y a la enseñanza
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Pedro Rosario
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Caracterización de los estudiantes en función del uso de self-handicapping y pesimismo defensivo y diferencias en estrategias de autorregulación del aprendizaje.
XII Congreso de Psicología de la Infancia y de al Adolescencia
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, José C. Núñez, Julio A. González Pienda
Lugar Santander (España)

Diferencias en estrategias cognitivas según los niveles de las metas académicas en una muestra de estudiantes de la E.S.O.
XII Congreso de Psicología de la Infancia y de al Adolescencia
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda
Lugar Santander (España)

Academic motivation and adolescence:results obtained with the CEMA-II
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, Julio Antonio González Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Cristina Roces, Soledad González Pumariega, Paloma González, Luís Álvarez
Lugar Moscú (Rusia)

Attitudinal components in adolescents' involvement in learning mathematics
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
Internacional

Autores Julio Antonio González Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luís Álvarez, Paloma González, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach
Lugar Moscú (Rusia)

Do all the students with larning disabilities show the same atributinal profile?
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
Internacional

Autores José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Cristina Roces, Soledad González Pumariega, Luís Álvarez, Paloma González, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez
Lugar Moscú (Rusia)

Las variables motivacionales como predictoras del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Interfaces da Psicología
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Évora (Portugal)

Caracterización cognitiva y motivacional de los niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Interfaces da Psicología
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Évora (Portugal)

Causal attributions and academic goals
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Manuel Suárez Riveiro, José Carlos Núñez Pérez
Lugar Leuven (Bélgica)

Model of goal influences on the use of cognitive and self-regulatory strategies
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Ana Patricia Fernández Suárez, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Leuven (Bélgica)

Differences in motivational profile depending on degree course and academic year
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Isabel Piñeiro Aguín, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Ana Patricia Fernández Suárez, José Carlos Núñez Pérez
Lugar Leuven (Bélgica)

¿Querer aprender y obtener buenas notas son metas incompatibles?
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Soledad González Pumariega, Luis Álvarez Pérez, Cristina Roces, Marta García, Paloma González
Lugar Santiago de Compostela (España)

Efectos de las atribuciones causales ante el fracaso sobre las estrategias motivacionales
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Orientaciones motivacionales y tendencias atribucionales ante el fracaso
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, José Carlos Núñez Pérez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Características psicométricas de la Escala de Orientación a Metas
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias
Lugar Santiago de Compostela (España)

Self Description Questionnaire (SDQ-III). Descripción y adaptación a la población española
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Marta García, Paloma González
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis de las estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales en estudiantes universitarios con alto y bajo rendimiento académico
IX Congreso INFAD 2000
Internacional

Autores Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Gómez Veiga, Eva Meilán Blanco
Lugar Cádiz (España)

Orientaciones motivacionales y estrategias de aprendizaje
IX Congreso INFAD 2000
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Cádiz (España)

Traducción y adaptación de las Escalas de Orientación de Meta de Skaalvik
IX Congreso INFAD 2000
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Eduardo Abalde Paz, Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín
Lugar Cádiz (España)

Diferencias en la utilización de estrategias de aprendizaje según el rendimiento académico de los estudiantes
IX Congreso INFAD 2000
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, José Carlos Núñez Pérez
Lugar Cádiz (España)

Differences in cognitive-motivational variables
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Isabel Piñeiro Aguín, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Susana Rodríguez Martínez, José Manuel Suárez Riveiro, José Carlos Núñez Pérez
Lugar Leuven (Bélgica)

Caracterización cognitiva y motivacional de los niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
Internacional

Autores José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Ana Patricia Fernández Suárez
Lugar Évora (Portugal)

Múltiples metas y su relación con el componente cognitivo en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
Internacional

Autores José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Ana Patricia Fernández Suárez
Lugar Évora (Portugal)

Estrategias motivacionales en estudiantes universitarios
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, Isabel Piñeiro Aguín, Antonio Valle Arias, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Caracas (Venezuela)

Orientaciones motivacionales y percepción del contexto académico por parte de los alumnos
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
Internacional

Autores Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Ana Patricia Fernández Suárez
Lugar Caracas (Venezuela)

Motivation, learning strategies and academic achievement in the university students
VI European Congress of Psychology
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez, Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez
Lugar Roma (Italia)

Las variables motivacionales como predictoras del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
Internacional

Autores José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Ana Patricia Fernández Suárez
Lugar Évora (Portugal)

Características diferenciales en la autorregulación motivacional del aprendizaje
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Ramón González Cabanach, Isabel Piñeiro Aguín, Antonio Valle Arias, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Caracas (Venezuela)

Academic goals influence's on learning strategies
VI European Congress of Psychology
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Roma (Italia)

Causal attributions influence's on self-concept and academic achievement
VI European Congress of Psychology
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Roma (Italia)

Incidencia de las metas de aprendizaje y de las metas de rendimiento sobre las estrategias de aprendizaje y estudio
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Isabel Piñeiro Aguín, Susana Rodríguez Martínez, José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Determinantes cognitivo-motivacionales del rendimiento académico
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez, Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín
Lugar Santiago de Compostela (España)

El papel de las metas académicas como determinantes de la autorregulación del aprendizaje
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, José Manuel Suárez Riveiro, Susana Rodríguez Martínez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Propuesta de un modelo cognitivo-motivacional del aprendizaje autorregulado
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Ana Patricia Fernández Suárez, Susana Rodríguez Martínez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un análisis de las diferencias en las orientaciones motivacionales de los alumnos universitarios según el curso y el tipo de carrera
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Susana Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Lugar Santiago de Compostela (España)

Internal and external causal attributions influences on learning approaches.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, MªLuisa Gómez Taibo, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rosa María González Seijas
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Learning approaches in university students.A differential analysis.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, MªLuisa Gómez Taibo, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Susana Rodríguez Martínez, Inmaculada María Baspino Fernández
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Cognitive-motivational variables and academic achievement in university students.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo, Susana Rodríguez Martínez, Inmaculada María Baspino Fernández
Lugar Thessaloniki (Grecia)

Evaluación de las capacidades metacognitivas en alumnos de primer ciclo de ESO
II Congreso Iberoamericano de Psicologia.
Internacional

Autores J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luís Álvarez, Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach
Lugar Madrid (España)

Evaluación de la motivaciòn académica a través de las metas y los estilos motivacionales.
V Congreso de Evaluación Psicológica
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, J. A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Marta García
Lugar España

Examen de la validez estructural del ITPA mediante el análisis factorial confirmatorio.
V Congreso de Evaluación Psicológica
Internacional

Autores Lino Manuel Cuevas González, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda
Lugar España

Casual relationship between the self-concept and the academic achievement
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
Internacional

Autores J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias
Lugar Thessaloniki (Grecia)

El C.M.A. (Cuestionario de Metas Académicas): Un instrumento para la evaluación de las metas de estudio de los estudiantes universitarios
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, S. Rodríguez, Inmaculada M. Baspino Fernández, J. C. Núñez
Lugar Coimbra (Portugal)

Interacción entre autoconcepto, procesos de atribución causal y motivación en niños con dificultades de aprendizaje: Análisis de la hipótesis del desamparo aprendido
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
Internacional

Autores J. C. Núñez, Ramón González Cabanach, J. A. González Pienda, A. Mesonero, Antonio Valle Arias, Lino Manuel Cuevas González
Lugar Coimbra (Portugal)

Motivación and performance- an explanatory model about the relationships between motivational and academic archivement
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo
Lugar Munich (Alemania)

Educative interaction in its social nature in learning processes at shool
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo
Lugar Munich (Alemania)

Learning approaches in university students
International Conference on Project Work in University Students
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, S. Rodríguez, M. Baspino
Lugar Roskilde (Dinamarca)

Orientaciones motivacionales en estudiantes universitarios
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, S. Rodríguez, Inmaculada María Baspino Fernández, J. C. Núñez
Lugar Coimbra (Portugal)

Visual motor skills and their improvement through a planification intervention
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, J. C. Núñez
Lugar Munich (Alemania)

Motivación y estrategias de aprendizaje: Hacia una integración de los componentes cognitivo-motivacionales implicados en el aprendizaje escolar
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Lino Manuel Cuevas González, Susana Rodríguez Martínez
Lugar Braga (Portugal)

Diseño de un programa de intervención en habilidades psicolinguísticas desde el modelo de los procesos.
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Lino Manuel Cuevas González, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Antonio Núñez Pérez
Lugar Braga (Portugal)

El aprendizaje como proceso cognitivo y motivacional.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Antonio Núñez Pérez, Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González
Lugar Coruña, A (España)

Variables cognitivo-motivacionales y aprendizaje.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, Antonio Núñez Pérez, Victoria Franco Taboada
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación de las metas académicas de los estudiantes universitarios y su relación con el rendimiento.
VI Congreso INFAD
Internacional

Autores Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Antonio Núñez Pérez
Lugar Sevilla (España)

Las concepciones de la enseñanza universitaria.
VI Congreso INFAD
Internacional

Autores Ramón González Cabanach, Antonio Núñez Pérez, Antonio Valle Arias, Lino Manuel Cuevas González
Lugar Sevilla (España)

Patrones motivacionales académicos: ¿Se puede hablar de múltiples metas en un mismo alumno?
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
Internacional

Autores Antonio Núñez Pérez, J.A. González-Pienda, Ramón González Cabanach, Antonio Valle Arias, S. González Pumariega
Lugar Coruña, A (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comisión Académica Programa Oficial de Doutoramento en Desenvolvemento psicolóxico, aprendizaxe e sa

Vogal PDI

Desde 26/09/2016.

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Director/a

Desde 11/04/2013 ata 05/04/2017.

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Director/a

Desde 18/03/2009 ata 10/04/2013.

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Director/a

Desde 15/04/1998 ata 04/10/2000.

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Secretario/a