PhD María Teresa López Fernández  

(TIT-UN)

Department Languages and Literatures
Knowledgment area Galician and Portuguese Studies
Research  Research group Investigación Lingüistica e Literaria Galega
Research lines No data available from Curriculum Management System at UDC. (SUXI).
Contacto UDC directory

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Total hours
Contemporary Galician Literature 1
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
42
Galician Literature
Degree in English Studies: Language and Literature
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Degree in Spanish Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
52
Literary and Cultural Traditions Updates
Master's in Literature. culture and diversity
21
Master's Dissertation
Master's in Literature. culture and diversity
8
Subject and involved studies Total hours
Contemporary Galician Literature 1
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
42
Galician Literature
Degree in English Studies: Language and Literature
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Degree in Spanish Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
63
Literary and Cultural Traditions Updates
Master's in Literature. culture and diversity
21
Subject and involved studies Total hours
Contemporary Galician Literature 1
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
42
Galician Literature
Degree in English Studies: Language and Literature
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Degree in Spanish Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
63
Literary and Cultural Traditions Updates
Master's in Literature. culture and diversity
21
Subject and involved studies Total hours
Contemporary Galician Literature 1
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
39
Galician Literature
Degree in English Studies: Language and Literature
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Degree in Spanish Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
84
Literary and Cultural Traditions Updates
Master's in Literature. culture and diversity
30
Subject and involved studies Total hours
Galician Literature
Degree in English Studies: Language and Literature
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Degree in Spanish Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
151

Defined tutoring by teacher for 2020/2021 academic course.

Faculty of Philology

Quarter Day Site
1st quarter Monday
13:00 a 14:30
Gabinete 406 ou Teams, previa cita solicitada a t.lopez@udc.gal
1st quarter Tuesday
13:00 a 14:30
Gabinete 406 ou Teams, previa cita solicitada a t.lopez@udc.gal

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Funding entity Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Main researches López Fernández, Teresa
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2020 to 31/12/2023

Cronología de la literatura gallega contemporánea (1801-1900). CROLIGA

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches Teresa López Fernández
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2013 to 31/12/2015

Axuda ao Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas

Funding entity XUNTA DE GALICIA
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2013 to 31/12/2016

Axudas para a consolidación e a estruturación de unidades competitivas do sistema galego de I+D+i

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Manuel Ferreiro Fernández
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 10/12/2010 to 31/12/2012

Narrativa discurso da historia e construción da identidade na Galiza.

Funding entity Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Main researches Francisco Salinas Portugal
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/11/2007 to 01/11/2010

Los procesos de emergencia lingüística y literaria en los espacios gallego y brasileño. Perspectiva comparada

Funding entity MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Type Proyecto Internacional
Dates From 27/12/2007 to 27/12/2008

La recepción del teatro español del Siglo de Oro en Portugal (época moderna y contemporánea)

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Main researches María Josefa Martínez López
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 26/08/2000 to 26/08/2002

"Galiza vista por Archer Milton Huntington: 'A Note-Book in Northern Spain' (1898)"

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 23 Num. especial (pages 235 to 250)
DOI https://doi.org/10.5209/madr.73610

Narrativa criminal escrita por mulleres: cinco novelas galegas

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal ESTUDIOS ROMÁNICOS Vol. 28 (pages 295 to 306)

Arredor de Rosalía: notas sobre as escritoras nas orixes do Rexurdimento

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos Num. 4 (pages 53 to 79)

Con abundancia de razóns: a literatura na Gramática de Saco Arce

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal Boletín da Real Academia Galega Num. 379 (pages 351 to 363)

Sobre a poesía e os poetas nas Irmandades da Fala

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal TERRA E TEMPO Num. 173-74 (pages 88 to 96)

A literatura galega nas gramáticas do século XIX

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal Estudos de Lingüística Galega Num. 8 (pages 147 to 166)
DOI https://doi.org/10.15304/elg.8.3197

Bases para unha cronoloxía da literatura galega (1801-1900)

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 18 (pages 211 to 220)

Manuel Murguía e Rosalía de Castro nos inicios como escritora de Narcisa Pérez Reoyo

Authors Teresa López
Journal Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Num. 18 (pages 45 to 57)

"Cantares antigos e vellas ermidas: a poesía de Filgueira Valverde"

Authors Teresa López
Journal Boletín da Real Academia Galega Num. 376 (pages 59 to 71)

Os camiños á Idade Media na poesía de Uxío Novoneyra

Authors Teresa López
Journal Boletín da Real Academia Galega Vol. 371 (pages 139 to 157)

Arredor da Nova Narrativa

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal A TRABE DE OURO Vol. 1 Num. 37 (pages 37 to 58)

De lírica trovadoresca na Galiza decimonónica: Teófilo Braga e Antonio de la Iglesia.

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal NOVA RENASCENÇA Vol. 19 Num. 72 (pages 281 to 290)

No curso do tempo.Manuel Murguía e a historia literaria galega

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal A NOSA CULTURA Num. 19 (pages 53 to 59)

A Costureira da aldea de Manuel Lugrís Freire

Authors Mª Teresa López Fernández
Journal A NOSA CULTURA Num. 838 (pages 0 to 0)

Estudos literarios e campo cultural galego. En honra do profesor Antón Figueroa

Editors Mª Teresa López Fernández, Laurence Malingret, Elias J. Torres Feijó
Publishing Servizo de Publicacións - Universidade de Santiago, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-16954-48-3

Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural

Authors Antón Figueroa
Editors Alejandro Alonso Nogueira, Arturo Casas, Manuel Forcadela, Mª Teresa López Fernández, Laurence Malingret, Elias J. Torres Feijó
Publishing Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-295-5

Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario

Editors Manuel Forcadela, Teresa López, Dolores Vilavedra
Publishing Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela (España)
ISBN doi:10.17075/mucnoc.2014

O frade das dúas almas

Publishing Galaxia, Vigo (España)
ISBN 978-84-9865-210-9

A costureira d¿aldea de Manuel Lugrís Freire

Authors Mª Teresa López Fernández
Publishing Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado, UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-193-9

Sementeira de Ronseis. Cinco poetas da vangarda

Authors Mª Teresa López Fernández
Publishing Espiral Maior, Coruña, A (España)
ISBN 84-89814-94-5

Historia da Literatura Galega

Authors Alberte Ansede Estraviz
Publishing ASPG-A NOSA TERRA, ()
ISBN 84-89679-03-7

O Neotrobadorismo

Authors Mª Teresa López Fernández
Publishing ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-89138-72-9

Commemorations, festivals: Galician

Authors Teresa López
Book Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe
Vol. 2 Publishing: Amsterdam University Press.
ISBN: 978 94 6298 118 8
Pages From 973 to 974

Curros Enríquez, Manuel

Authors Teresa López
Book Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe
Vol. 1 Publishing: Amsterdam University Press.
ISBN: 978 94 6298 118 8
Pages From 272 to 273

"Jean R. Longland e a cultura galega alén mar"

Authors Mª Teresa López Fernández
Book Identidade(s) e xénero(s) na cultura galega: unha achega interdisciplinaria
Publishing: Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos da Universidade de Varsovia.
ISBN: ISBN 978-83-65911-15-5
Pages From 387 to 412

"Presentación"

Authors Mª Teresa López Fernández. Laurence Malingret. Elias J. Torres Feijó
Book Estudos literarios e campo cultural galego. En honra do profesor Antón Figueroa
Publishing: Servizo de Publicacións - Universidade de Santiago.
ISBN: 978-84-16954-48-3
Pages From 7 to 14

No tempo das Irmandades: ideas e debates sobre literatura na prosa non ficcional

Authors
Book No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos
Publishing: Real Academia Galega.
ISBN: 978-84-946005-9-3
Pages From 61 to 74

"Em volta do neotrovadorismo na poesia galega do pós-guerra"

Authors Mª Teresa López Fernández
Book Ler a Idade Média hoje: fontes, texto y tradução
Publishing: Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho (CEHUM) / Edições Humus.
ISBN: 978-989-755-323-3
Pages From 155 to 168

"Para ler A Nosa Terra"

Authors Teresa López
Book Edición facsímile d'A Nosa Terra
Publishing: Servizo de Publicacións-Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-650-6
Pages From 9 to 12

Notas marxinais á poesía de Álvaro Cunqueiro

Authors Mª Teresa López Fernández
Book Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario
Publishing: Consello da Cultura Galega.
ISBN: doi:10.17075/mucnoc.2014
Pages From 465 to 478

Identidade nacional e tradición medieval: arredor do/s neotrobadorismos/s

Authors Mª Teresa López Fernández
Book Estudos Galego-Brasileiros 3. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Publishing: De Letras. Servizo de Edicións da UERJ.
ISBN: 978-85-60559-08-4
Pages From 153 to 171

Lírica trobadoresca e poesía contemporánea. Se o noso mar e os peixes Sar arriba andasen de Bernardino Graña

Authors Mª Teresa López Fernández
Book Estudos galego-brasileiros
Vol. - Publishing: H.P. Comunicação.
ISBN: 85-7576-033-5
Pages From 257 to 280

Ricardo Carvalho Calero escribe a Xosé Filgueira Valverde.

Authors Mª Teresa López Fernández
Book Actas do simposio Carvalho Calero, Memoria do século.
Vol. - Publishing: ASPG/Dpto. Galego-Portugués, Francés e Lingüística.
ISBN: 84-89679-66-5
Pages From 349 to 365

Andrés Martínez Salazar, os xograis galegos e as fanadas edicións galegas dos cancioneiros medievais.

Authors Mª Teresa López Fernández
Book Vir bonus docendi peritus: homenaxe a José Pérez Riesco
Vol. - Publishing: Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 84-9749-043-6
Pages From 227 to 239

En ilustre compaña. Os trobadores galego-portugueses na poesía de Ernesto Guerra da Cal.

Authors Mª Teresa López Fernández
Book Ernesto Guerra da Cal. Lonxe da súa terra matricial.
Vol. - Publishing: Concello de Ferrol.
ISBN: 1576-4540
Pages From 117 to 128

Poesía galega do (pre)Rexurdimento. Tres poemas ignorados e esquecidos en homenaxe ao actor Julián Romea

Authors Mª Teresa López Fernández
Book Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero
Vol. - Publishing: Parlamento de Galicia.
ISBN: 84-8121-826-X
Pages From 349 to 361

María Balteira, señora do tempo pasado

Authors Mª Teresa López Fernández
Book Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero
Vol. - Publishing: Univ. Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-807-3
Pages From 795 to 811

O Neotrobadorismo. Fermín Bouza Brey. No volume: Historia da Literatura Galega

Authors Mª Teresa López Fernández
Book A nosa Terra
Vol. - Publishing: ASPG-A NOSA TERRA.
ISBN: 84-89679-04-5
Pages From 898 to 928

A obra poética de Miguel Anxo Fernán Vello

Autor María Teresa Seara Domínguez
Director/s Teresa López Fernández & Xosé María Dobarro Paz
Scope Facultade de Filoloxía
Qualification Sobresaliente

De secundarias a protagonistas: la narrativa negra gallega escrita por mujeres
Tenerife Noir. II Seminario de Investigación del Género Negro
National

Authors Mª Teresa López Fernández
Organization Universidad de La Laguna
Place Santa Cruz de Tenerife (España)

A literatura na gramática: Saco Arce
Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación a Gramática Gallega
Autonomous

Authors Mª Teresa López Fernández
Organization REAL ACADEMIA GALEGA
Place Ourense (España)

Galiza vista por Archer Milton Huntington
XII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos
International

Authors Mª Teresa López Fernández
Organization Asociación Internacional de Estudos Galegos
Place Madrid (España)

Reescritas da Idade Média: da lírica trovadoresca à poesia galega
Reading the Middle Ages Today: Sources, Text and Translation
International

Authors Teresa López
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Camiños de ida e volta: a procura da identidade na narrativa de Camilo Gonsar
Identities in transition: Cultural Representations of the Galician Diaspora
International

Authors Teresa López
Organization University of St Andrews
Place St Andrews (Reino Unido)

Estratexias de visibilización da autoría feminina no século XIX: os poemas dedicados por Narcisa Pérez Reoyo a outras autoras
La Spagna Plurale III: pluralità, diversità e visibilità di genere
International

Authors Mª Teresa López Fernández
Organization Università di Bologna
Place Boloña (Italia)

Tecendo redes: Jean R. Longland e a cultura galega alén mar
Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia
International

Authors Teresa López
Organization Universidade de Varsovia
Place Varsovia (Polonia)

Un pasado para o presente: o papel da tradición literaria na historiografía rexurdentista
XI Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG)
International

Authors Mª Teresa López Fernández
Organization ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDOS GALEGOS
Place Buenos Aires (Argentina)

O proxecto CROLIGA, Cronoloxía da literatura galega (1801-1900)", en XI Congreso Internacional da AIEG 2015: Os estudos galegos ante o cambio social e cultural: Identidades na fronteira, emigración e exilio
XI Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG)
International

Authors Mª Teresa López Fernández
Organization ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDOS GALEGOS
Place Buenos Aires (Argentina)

No cerne do neotrobadorismo
Xornadas Bouza-Brey
Autonomous

Authors Mª Teresa López Fernández
Organization IES Bouza Brey
Place Vilagarcía de Arousa (España)

Cantares antigos e vellas ermidas: a poesía de Xosé Filgueira Valverde
Simposio Filgueira Valverde
National

Authors Mª Teresa López Fernández
Organization REAL ACADEMIA GALEGA
Place Coruña, A (España)

Bases para unha cronoloxía da literatura galega
Xornadas Internacionais UCM-UNED: Literatura galega: identidade, alteridade e exilio
International

Authors Teresa López
Organization Universidad Complutense Madrid (UCM)-Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Place Madrid (España)

Internacionalización en los estudios de máster
I Jornadas de Innovación Educativa sobre Innovación en la gestión y organización de la docencia y del aprendizaje en los títulos de grado y máster
International

Authors Teresa López
Organization Vicerrectorado de Tecnologías de la Información e Innovación Docente. Universidad de Cádiz
Place Cádiz (España)

Camilo Gonsar e a narrativa do grupo Nós
VIII Congreso Internacional de Estudos Galegos
International

Authors Mª Teresa López Fernández
Place Salvador de Bahía (Brasil)

Recepción e fortuna crítica da obra de Manuel Lugrís Freire
Simposio Lugrís Freire
National

Authors Mª Teresa López Fernández
Place Coruña, A (España)

Os liños do pensamento: a poesía de Fermín Bouza Brey.
Xonadas sobre Fermín Bouza Rey.
National

Authors Mª Teresa López Fernández
Place Ponteareas (España)

Cuba nas orixes do teatro galego: ' A Costureira d'Aldea' de Manuel Lugrís Freire
VI Congreso Internacional de Estudios Galegos( Un século de Estudios Galegos. Galicia fóra de Galicia)
International

Authors Mª Teresa López Fernández
Place La Habana (Cuba)

Meendiño e familia.Álvara Cunqueiro e Luz Pozo no mar de Vigo
Simposio Internacional sobre a Lírica Medieval Galego-Portuguesa.Ondas do Mar de Vigo
International

Authors Mª Teresa López Fernández
Place Birminghan (Reino Unido)

A Fontana viva.Cancioneiros,cantigas e neotrobadores na Galiza contemporánea
A lingua das cantigas.Congreso da Lìrica Medieval Galego-Portuguesa na Rede
International

Authors Mª Teresa López Fernández

Unha imaxe do galego na poesía da nova xeración galega
V Congreso Internacional de Estudios Galegos
International

Authors Mª Teresa López Fernández
Place Tréveris (Alemania)

Aproximación á vangarda poética de preguerra
IV Congreso Internacional de Estudios Galegos
International

Authors Mª Teresa López Fernández
Place Oxford (Reino Unido)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Filoloxía

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Consello do Departamento Letras

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Comisión Académica de la Facultad de Filología

Vocal PDI

From 22/12/2017.

Departamento de Letras

Directora

From 06/04/2017.

Profesorado responsable titulaciones Facultad de Filología

Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Profesora responsable de titulación

From 01/10/2015 to 23/06/2017.

Profesorado responsable titulaciones Facultad de Filología

Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Profesora responsable de titulación

From 18/12/2014 to 30/09/2015.

Coordinadores/as Másteres Facultad de Filología

Máster Universitario en Lengua y Usos Profesionales: Español/Gallego/Inglés
Coordinadora Master

From 01/10/2012 to 27/05/2013.

Coordinadores/as Másteres Facultad de Filología

Máster Universitario en Lengua y Usos Profesionales: español/gallego/ingés
Coordinadora Master

From 01/10/2011 to 30/09/2012.

Facultad de Filología

Decana

From 18/03/2009 to 10/04/2013.

Facultad de Filología

Decana

From 11/02/2005 to 17/03/2009.

Gallego-Portugués, Francés y Lingüística

Secretaria

From 13/04/2000 to 10/02/2005.

Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa

Secretaria