PhD Ángel Santiago Fernández Castro  

(TIT-UN)

Department Business
Knowledgment area Finance Economics and Accounting
Research  Research group Grupo de investigación en regulación, economía y finanzas
Research lines No data available from Curriculum Management System at UDC. (SUXI).
Contacto UDC directory
Scopus6506596931

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Total hours
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
21.3333333333333
Master's Dissertation
Master's in Banking and Finance
6
Subject and involved studies Total hours
Comprehensive Management of Public Projects
Master in Economics
21
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
16
Financial Appraisal
Master's in Banking and Finance
21
Financial Planning
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
186
Investment Theory
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
75
Subject and involved studies Total hours
Comprehensive Management of Public Projects
Master in Economics
11
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
8
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Concurrent Programme of Studies for Degree in Tourism and Degree in Business Science
Degree in Business Studies
2.66666666666667
Financial Planning
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
110
Investment Theory
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
125
Subject and involved studies Total hours
Business Game
Master in Business Administration
5
Energy Politics and Investments Analysis
Master in Efficiency and Energy Use
3
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
8
Financial Planning
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
116
Investment Theory
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
100
Subject and involved studies Total hours
Energy Politics and Investments Analysis
Master in Efficiency and Energy Use
3.5
Financial Planning
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
110
Investment Theory
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
50
Work Placement
Degree in Bussiness Administration
15

Defined tutoring by teacher for 2020/2021 academic course.

Faculty of Economics and Business

Quarter Day Site
1st quarter Thursday
10:00 a 13:30
Microsoft Teams
2nd quarter Tuesday
11:30 a 13:30
M. Teams
2nd quarter Thursday
10:00 a 12:00
M. Teams

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Asesoramento en materia de análise de custos de servizos municipais

Funding entity AYUNTAMIENTO DE NARÓN
Main researches Anxo Calvo-Silvosa; Ángel S. Fernández Castro
Type Contrato
Dates From 15/07/2018 to 30/09/2018

ECO-2/17 Contrato menor de asistencia técnica para a elaboración de informe sobre o beneficio razoable do contrato de prestación de servizo de transporte público urbano do Concello da Coruña - Servizo de Mobilidade

Funding entity Concello da Coruña - Ayuntamiento de A Coruña
Main researches Ángel Fernández Castro; Anxo Calvo-Silvosa
Type Contrato
Dates From 04/08/2017 to 13/10/2017

Asistencia técnica en concesións municipais do punto de vista económico-financeiro e xurídico

Funding entity CONCELLO DE CEE
Main researches Anxo Calvo-Silvosa
Type Contrato
Dates From 21/03/2016 to 30/06/2016

Valoración dunha participación accionarial nunha sociedade mercantil /Valoración de una participación accionarial en una sociedad mercantil

Funding entity NÚCLEO ESTABLE S.l.
Main researches Anxo Calvo-Silvosa; Angel Fernández Castro
Type Contrato
Dates From 16/11/2016 to 15/07/2017

CONTRATO ART. 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A ENTIDADE CONCELLO DE CEE PARA A ELABORACIÓN DO PREGO DE CONDICIÓNS PARA A CONCESIÓN DAS INSTALACIÓNS DA PISCINA MUNICIPAL DE CEE

Funding entity Concello de Cee
Main researches Carlos Aymerich Cano
Type Contrato
Dates From 21/09/2016 to 21/11/2016

ASESORAMENTO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN FINANCEIRA

Funding entity ENERGÍA DE GALICIA S.A. ( ENGASA )
Type Contrato
Dates From 05/05/2015 to 31/12/2016

ASESORAMENTO EN PLANIFICACIÓN FINANCEIRA

Funding entity INDUPLAN
Type Contrato
Dates From 07/04/2015 to 14/12/2015

Asesoramento en Planificación Financeira/Asesoramiento en Planificación Financiera

Funding entity INDUPLAN
Main researches Ángel Fernández Castro; Anxo Calvo-Silvosa
Type Contrato
Dates From 07/04/2015 to 14/12/2015

Elaboración do Plan Financeiro de Engasa para o período 2012-2017

Funding entity Energía de Galicia, S.A. (ENGASA)
Main researches Anxo Calvo-Silvosa
Type Contrato
Dates From 30/12/2011 to 31/12/2014

Contabilidad Financiera y de Gestión en las empresas agrarias

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 17/07/2002 to 17/07/2003

Difusión y Normalización de documentos contables en la red. Desarrollo en lenguaje XBRL. Empleo e Sistemas Inteligentes

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 21/09/2001 to 21/09/2002

Desarrollo de sistemas de comercio electrónico, mediante el empleo de agentes inteligentes

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 03/10/2001 to 03/10/2004

CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA ENTRE O SERVICIO GALEGO DE SAÚDE E A UDC EN MATERIA DE AVALIACIÓN ECONÓMICA NA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS, ORIENTADO Á PLANIFICACIÓN SANITARIA MEDIANTE REALIZACIÓN DO PROXECTO:"ESTUDIO DO CUSTO DA DISPERSIÓN

Funding entity SERVICIO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS)
Type Contrato
Dates From 21/10/1999 to 31/12/1999

Evalución y desarrollo de sistemas de información y ayuda a la decisión de ejecutivos(E.I.S.Executive Information System).

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 07/08/1999 to 07/08/2001

Desarrollo de sistemas de soporte a la decisión multicriterio para evaluación de inversiones y alternativas estratégicas.

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 25/08/1999 to 25/08/2001

Desarrollo de subsistemas de soporte a la decisión financiera con utilización parcial de bases de conocimiento.

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 24/10/1996 to 24/10/1999

A eficiencia técnica das unidades de atención primaria, aplicación do data envelopment analysis ó caso galego: Análise económica e desenvolvemento de programas informáticos específicos

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 26/06/1996 to 26/06/1997

Desarrollo de modelos de planificación financiera y corporativa en la empresa gallega.

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 12/01/1995 to 12/01/1997

A comprehensive approach for the selection of a portfolio of interdependent projects. An application to subsidized projects in Spain

Authors Begoña Alvarez García, Ángel Santiago Fernández Castro
Journal COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING Vol. 118 (pages 153 to 159)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.02.025

The impact of tourist destination on hotel efficiency: A data envelopment analysis approach

Authors Rubén Lado-Sestayo, Ángel S. Fernández Castro
Journal EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.06.043

PROMETHEE: An extension through fuzzy mathematical programming

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, Mariano Jiménez López
Journal JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY Vol. 56 (pages 0 to 0)

Capital buggeting in health organizations: applications of the mulcriteria method PROMETHEE V

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Journal FUZZY ECONOMIC REVIEW Vol. 7 Num. 2 (pages 93 to 107)

Aplicación del índice de productividad de Malmquist a la evaluación de productos.

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, Félix Ramón Doldán Tie
Journal REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 11 Num. 2 (pages 173 to 180)

Lancaster¿s characteristic appoach revisited: product selection using no-parametric methods

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, Peter Smith
Journal MANAGERIAL AND DECISIÓN ECONOMICS Vol. 23 Num. 2 (pages 83 to 91)

Selección de productos sanitarios mediante multicriterio.

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, C. Lasheras Goicochea
Journal REVISTA GALEGA DE ACTUALIDADE SANITARIA Vol. 1 Num. 4 (pages 262 to 265)

Productividad, competencia e innovación en banca privada española

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, Joan R. Rosés, X. Cuadras-Morató
Journal REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA Num. 3 (pages 543 to 575)

On the normative use of financial statement data

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, Peter Smith
Journal REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 6 Num. 2 (pages 127 to 142)

A Mathematical Programming Approach to Product Characteristics

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, Peter Smith
Journal DISCUSSION PAPERS IN ECONOMICS Vol. 96 Num. 3 (pages 0 to 0)

On the normative use of Financial Statement Data. The University of York

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Journal DISCUSSION PAPERS IN ECONOMICS Vol. - Num. 30 (pages 32 to 0)

Towards a Gene¬ral Non-parametric Mo¬del of Cor¬porate Performan¬ce

Authors Ángel S. Fernández Castro, Peter Smith
Journal OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE Vol. 22 Num. 3 (pages 237 to 249)

Métodos cuantitativos de selección de inversiones. Casos prácticos

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, Susana Iglesias Antelo
Publishing Tórculo, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8408-167-2

Realidad Virtual y Visualización Avanzada

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, Domingo Bello Janeiro, Mercedes González Sanmamed, José Manuel Yáñez Rodríguez, Antonino Santos Del Riego, Pablo Costa Buján, Julián Dorado de la Calle, Arturo Franco Taboada, Javier Pereira Loureiro, Evaristo Zas Gómez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Antonia Mª Pérez Naya, Juan Jesús Romero Cardalda, Carlos Mantiñán Campos, Ana Belén Porto Pazos, José María Nicolás Ventura Real, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Francisco Javier Vizcaíno Monti, Carlos Fernández-Gago Varela, Delia Josefina Álvarez López, Justo A. Álvarez Prieto
Publishing Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-69-1

El precario. Estudio teórico- práctico( 2ª Edición ampliada)

Authors X. Cuadras-Morató, Domingo Bello Janeiro, Ángel Santiago Fernández Castro, Joan R. Rosés
Publishing Comares, Granada (España)
ISBN 84-8151-875-1

Selección de Inversiones con base en Criterios Cualitativos (en ruso)

Authors Félix Ramón Doldán Tie, Ángel S. Fernández Castro
Publishing Programa Tempus-Tacis, Minsk (Bielorrusia)
ISBN 985-426-186-6

"Análisis Coste-Beneficio. Aplicación a la Selección de Inversiones"

Publishing Tórculo Edicións, Santiago de Compostela (España)
ISBN nodef-0317

La influencia de la productividad en la consolidación de los grupos regionales en la banca privada española (1900-1914)

Authors X. Cuadras-Morató. Ángel S. Fernández Castro. Joan R. Rosés
Book Peseta y Protección
Publishing: Edicións Universitat Barcelona.
ISBN: 84-8338-259-8
Pages From 221 to 232

Técnicas paramétricas y no paramétricas de evaluación de la eficiencia en asistencia sanitaria

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Book Aula Aberta. Avaliación e Calidade.
Vol. - Publishing: Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-2665-1
Pages From 88 to 113

Eficiencia de centros sanitarios

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Book A Coruña. Línea, color y piedra de una provincia.
Vol. - Publishing: Diputación A Coruña.
ISBN: 84-89652-96-1
Pages From 0 to 0

Evaluación y selección de una cartera de proyectos interdependientes en un contexto borroso. Aplicación al caso de la mineria del carbón

Autor Begoña Alvarez García
Director/s Ángel Santiago Fernández Castro
Scope Economía Financiera y Contabilidad
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Supplier selection as a change process: a grounded theory approach

Autor Javier A. Carrasco Pena
Director/s Ángel Santiago Fernández Castro;Mª Luz Gómez Rodríguez
Scope Economía Financiera y Contabilidad
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Innovate in product or in process? A decision-making analysis about investment in innovation in the energy sector
Edulog International Conference 2017 "Economic development in Southern European Regions: Policies and higher education"
International

Authors Joaquín Enríquez-Díaz, Rubén Lado-Sestayo, Ángel S. Fernández Castro, Begoña Álvarez García
Place Porto (Portugal)

Drivers y barreras a la innovación: un análisis comparativo multisectorial
XXV Jornadas de ASEPUMA - XIII Encuentro Internacional
International

Authors Joaquín Enríquez-Díaz, Rubén Lado-Sestayo, Begoña Álvarez García, Ángel S. Fernández Castro
Place Coruña, A (España)

Análisis económico financiero de las barreras a la innovación en el sector eléctrico
XLII Reunión de Estudios Regionales. 30 años de integración en Europa en perspectiva regional: lecciones de los pasados y futuros desafíos.
International

Authors Joaquín Enríquez-Díaz, Rubén Lado-Sestayo, Begoña Alvarez García, Ángel S. Fernández Castro
Place Santiago de Compostela (España)

Promethee: A new approach through fuzzy mathematical programming
Conferencia Internacional de Gerencia y Tecnología
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Place La Habana (Cuba)

Project refection with idle resouces in PROMETHEE IV
Internacional Conference on Modelling and Simulation in Technical and Social Sciencies
International

Authors Félix Ramón Doldán Tie, Ángel Santiago Fernández Castro
Place España

Medición del Progreso Técnico en el Sector Informático
II Encuentro Iberoamericano de Finanzas y Sistemas de Información
International

Authors Ángel S. Fernández Castro
Place Palma (España)

Evaluación de la incidencia de la dispersión de la población sobre el coste de la atención primaria en Galicia a partir del análisis de la eficiencia técnica
IV Reunión Científica de la Asociación Española de Tecnologías Sanitarias
National

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, Félix Ramón Doldán Tie, Carlos Piñeiro Sánchez, Estrella López-Pardo y Pardo, Flor Martínez Varela
Place Bilbao (España)

El presupuesto de capital en las instituciones sanitarias: aplicación del método multicriterio Promethee V
XIV Congreso Nacional y X Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa( AEDEM)
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Place Jaén (España)

A Goal Programming Model for Optimization of Production and Distribution of a Dairy Firm
International Conference on Modeling and Simulation
International

Authors Félix Ramón Doldán Tie, Ángel Santiago Fernández Castro, Alberto Fernández Castro
Place El Cairo (Egipto)

Aplicación del índice de productividad de Malmquist a la evaluación de nuevos productos
I Congreso de Métodos Numéricos en Ciencias Sociales
International

Authors Félix Ramón Doldán Tie, Ángel Santiago Fernández Castro
Organization Universidad Politécnica de Cataluña
Place Barcelona (España)

Selección de equipos con múltiples criterios sin emplear ponderaciones: una comparación del DEA y el Electre IV
XIII Congreso Nacional y IX Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa. "La Gestión de la Diversidad"
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, Alejandro Fernández Castro
Place Logroño (España)

Análisis coste beneficio. Críticas ideológicas
New Information Technologies in Education (NITE'98)
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Place Minsk (Bielorrusia)

Aplicación del índice de productividad de Malmquist a datos históricos de la banca española. El declive de la banca catalana a principios de siglo
XII Congreso Nacional y VIII Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Place Málaga (España)

La influencia dela productividad en la consolidación de los grupos regionales en la banca privada española, 1900-1914
Encuentro de Historia Económica, Homenaje a D. Joan Sardá y Dexeus:la política monetaria y las fluctuaciones de economía española siglo XIX
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Place Barcelona (España)

Evaluación Dinámica de Productos Informáticos Mediante Técnicas de Frontera No Paramétricas. Análisis de los Efectos del Avance Técnico Asimétrico
Seventh International Conference on Information Networks, Systems and Technologies and Workshop on Information Networks, Systems and Technologies in Economic and Education
International

Authors Ángel S. Fernández Castro
Organization State Economic University (Belarus)
Place Minsk (Bielorrusia)

Incidencia sobre el Valor Actual neto de la incertidumbre relativa a la estructura de pagos de la deuda asociada al proyecto.
4 Congreso Sociedad Internacional de Gestión y Economía Fuzzy (S.I.G.E.F.)
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Place Santiago de Cuba (Cuba)

El valor infinitesimal de la información proporcionada por el valor infinitesimal épsilon en el D.E.A.
11 Congreso Nacional y 7 Congreso Hispano-francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Place España

Una reflexión sobre la importancia del teorema de la Separación de FISHER en la Moderna Economía Financiera.
11 Congreso Nacional y 7 Congreso Hispano-francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Place España

El criterio del Valor Actual Neto: una reconciliación entre los dos enfoques dominantes. AEDEM-96
X Congreso Nacional y VI Congreso Hispano Francés de AEDEM
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro, María Isabel Ana Suárez Massa
Place Granada (España)

La restricción de la flexibilidad de las ponderaciones en el D.E.A.: Principales modelos y sus limitaciones
IX Congreso Nacional y V Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Place Toledo (España)

Aplicación del DEA a la selección de equipos
VIII Congreso Nacional y IV Congreso Hispano-Francés de AEDEM
International

Authors Ángel Santiago Fernández Castro
Organization Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
Place Cáceres (España)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Economía e Empresa

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Consello do Departamento Empresa

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Transferencia

Director

From 03/03/2020.

Economía Financiera y Contabilidad

Director

From 11/04/2013 to 05/04/2017.

Coordinadores/as Másteres Facultad de Economía y Empresa

Máster Universitario en Gestión y Políticas Públicas
Coordinador Master

From 01/10/2012 to 20/03/2013.

Coordinadores/as Másteres Facultad de Economía y Empresa

Máster Universitario en Gestión y Políticas Públicas
Coordinador Master

From 10/02/2012 to 30/09/2012.

Equipo de Gobierno

Vicerrectorado de Estrategia y Planificación Económica
Vicerrector

From 14/01/2008 to 12/01/2012.

Equipo de Gobierno

Vicerrectorado de Estrategia y Planificación Económica
Vicerrector

From 05/09/2005 to 13/01/2008.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Vicedecano