PhD Anxo Ramón Calvo Silvosa  

(TIT-UN)

Department Business
Knowledgment area Finance Economics and Accounting
Research  Research group Grupo de investigación en regulación, economía y finanzas
Research lines Valoración financiera de proyectos, valoración de empresas. Valoración en entornos regulados Energy Economics
Keywords Valoración de empresas, energía, proyectos, flujos de caja, coste de capital.
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0001-7760-7845 ResearcherIDS-1287-2018 Scopus6506946588

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Corporate Finance 0 21
Financial Appraisal 0 8
Financial Planning 0 92
Workshop 1: Fashion Business Plan 0 42
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Comprehensive Management of Public Projects
Master in Economics
0 7
Corporate Finance
Master in Business Administration
0 21
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
0 26.7
Financial Appraisal
Master's in Banking and Finance
0 14
Financial Planning
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
0 100
Master's Dissertation
Master's in Banking and Finance
0 9
Master's Dissertation
Master in Business Administration
0 11
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
0 26.6666666666667
Master's Dissertation
Master's in Business Legal Advising
0 8
Master's Dissertation
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
0 18
Master's Dissertation
Master in Business Administration
0 13
Work Placement
Degree in Bussiness Administration
0 27
Work Placement
Master in Business Administration
0 3
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Comprehensive Management of Public Projects
Master in Economics
0 10
Environmental Law Clinic and Sectorial Law
Master's in Business Legal Advising
0 5
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
0 5.33333333333333
Financial Appraisal
Master's in Banking and Finance
0 21
Financial Planning
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
0 90
Management and Competitive Strategy
Master in Business Administration
0 8
Management Workshops
Master in Business Administration
0 8
Master's Dissertation
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
0 12
Master's Dissertation
Master in Business Administration
0 3
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Environmental Law Clinic and Sectorial Law
Master's in Business Legal Advising
0 5
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
0 28
Financial Planning
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
0 44.5
Management and Competitive Strategy
Master in Business Administration
0 8
Management Workshops
Master in Business Administration
0 8
Master's Dissertation
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
0 18
Master's Dissertation
Master in Business Administration
0 9
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Advanced Accounting II
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
0 6
Corporate Finance
Master in Business Administration
0 22.5
Energy Politics and Investments Analysis
Master in Efficiency and Energy Use
0 3.5
Environmental Law Clinic and Sectorial Law
Master's in Business Legal Advising
0 5
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
0 24
Final Year Dissertation
Degree in Economics
0 8
Financial Planning
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Bussiness Administration
0 40
Master's Dissertation
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
0 12
Master's Dissertation
Master in Business Administration
0 9

Defined tutoring by teacher for 2021/2022 academic course.

Faculty of Economics and Business

Quarter Day Site
1st quarter Monday
08:30 a 10:30
Atendidas en MS Teams. Solicítase que o estudantado concerte cita con antelación por correo-e..
1st quarter Tuesday
08:30 a 10:30
Atendidas en MS Teams. Solicítase que o estudantado concerte cita con antelación por correo-e..
1st quarter Wednesday
08:30 a 10:30
Atendidas en MS Teams. Solicítase que o estudantado concerte cita con antelación por correo-e..
2nd quarter Monday
08:30 a 10:30
Atendidas en MS Teams. Solicítase que o estudantado concerte cita con antelación por correo-e..
2nd quarter Monday
12:00 a 14:00
Atendidas en MS Teams. Solicítase que o estudantado concerte cita con antelación por correo-e..
2nd quarter Wednesday
08:30 a 10:30
Atendidas en MS Teams. Solicítase que o estudantado concerte cita con antelación por correo-e..

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Research results

Select merit type and year to query research merits.

ECO-2/17 Contrato menor de asistencia técnica para a elaboración de informe sobre o beneficio razoable do contrato de prestación de servizo de transporte público urbano do Concello da Coruña - Servizo de Mobilidade

Funding entity Concello da Coruña - Ayuntamiento de A Coruña
Main researches Ángel Fernández Castro; Anxo Calvo-Silvosa
Type Contrato
Dates From 04/08/2017 to 13/10/2017

Asistencia técnica en concesións municipais do punto de vista económico-financeiro e xurídico

Funding entity CONCELLO DE CEE
Main researches Anxo Calvo-Silvosa
Type Contrato
Dates From 21/03/2016 to 30/06/2016

Valoración dunha participación accionarial nunha sociedade mercantil /Valoración de una participación accionarial en una sociedad mercantil

Funding entity NÚCLEO ESTABLE S.l.
Main researches Anxo Calvo-Silvosa; Angel Fernández Castro
Type Contrato
Dates From 16/11/2016 to 15/07/2017

Asesoramento en Planificación Financeira/Asesoramiento en Planificación Financiera

Funding entity INDUPLAN
Main researches Ángel Fernández Castro; Anxo Calvo-Silvosa
Type Contrato
Dates From 07/04/2015 to 14/12/2015

Estudo do desenvolvemento das enerxías renovables mariñas en Galicia

Funding entity Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Main researches Guillermo Iglesias Gómez
Type Contrato
Dates From 13/06/2012 to 31/12/2013

Elaboración do Plan Financeiro de Engasa para o período 2012-2017

Funding entity Energía de Galicia, S.A. (ENGASA)
Main researches Anxo Calvo-Silvosa
Type Contrato
Dates From 30/12/2011 to 31/12/2014

Predicción de fallo empresarial mediante técnicas de inteligencia artificial

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 16/01/2001 to 16/01/2002

Predicción de fallo empresarial mediante técnicas de inteligencia artificial

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/06/2000 to 01/06/2001

A xestión directiva baseada no valor :unha análise empírica multivariante no contorno da empresa galega

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 25/08/1999 to 25/08/2001

Power generation and pollutant emissions in the European Union: a mean-variance model

Authors Fernando DeLlano-Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Susana Iglesias Antelo, Isabel Soares
Journal JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 181C (pages 123 to 135)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.108

An inclusive taxonomy of behavioral biases

Authors Manel Antelo, David Peón, Anxo Calvo-Silvosa
Journal EUROPEAN JOURNAL OF GOVERNMENT AND ECONOMICS Vol. 6 Num. 1 (pages 24 to 58)

Energy planning and modern portfolio theory: A review

Authors Fernando de Llano Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Susana Iglesias, Isabel Soares
Journal Renewable & Sustainable Energy Reviews Vol. 77 (pages 636 to 651)
DOI https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.045

A perentoria necesidade de reformas económicazs, institucionais e sociais no proceso de construción europeo como unha oportunidade para Galicia

Authors Anxo Calvo-Silvosa
Journal TEMPO EXTERIOR Vol. XVIII Num. I (pages 45 to 57)

On informational efficiency of the banking sector: A behavioral model of the credit boom

Authors Peón, D., Anxo Calvo, Manel Antelo
Journal Studies in Economics and Finance Vol. 32 Num. 2
DOI https://doi.org/10.1108/sef-04-2013-0050

A Dynamic Behavioral Model of a Credit Boom

Authors David Peón, Anxo Calvo, Manel Antelo
Journal JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES Vol. 49 Num. 4

The New Renewable Electricity Support Scheme in Spain: A Comment

Authors Pablo del Rio, Anxo Calvo-Silvosa, Guillermo Iglesias
Journal Renewable Energy Law and Policy Review Vol. 1 (pages 17 to 24)

The European low-carbon mix for 2030: The role of renewable energy sources in an environmentally and socially efficient approach

Authors Fernando de Llano-Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Susana Iglesias Antelo, Isabel Soares
Journal Renewable & Sustainable Energy Reviews Vol. 48 (pages 49 to 61)
DOI https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.03.032

The technological and evironmental efficiency of the EU-27 power mix: An evaluation based on MPT

Authors Fernando de-Llano Paz, Susana Iglesias Antelo, Anxo Calvo Silvosa, Isabel Soares
Journal ENERGY Vol. 69 (pages 67 to 81)

A Behavioral Model of the Credit Boom

Authors David Peón, Anxo Calvo, Manel Antelo
Journal IDEGA Documentos de Traballo Análise Económica Vol. 57 (pages 3 to 25)

Analyzing the Techno-Economic Determinants for the Repowering of Wind Fams

Authors Anxo Calvo Silvosa, Guillermo Iglesias Gómez, Pablo del Rio
Journal The Engineering Economist Vol. 58 (pages 282 to 303)
DOI https://doi.org/10.1080/0013791x.2013.814737

The problem of determining the energy mix: from the Portfolio Theory to the reality of energy planning in the Spanish case

Authors Fernando de Llano Paz, Anxo Calvo Silvosa, Martín Portos García
Journal European Research Studies Journal Vol. XV Num. 4 (pages 3 to 30)

Using Behavioral Economics to Analyze Credit Policies in the Banking Industry

Authors David Peón, Anxo Calvo
Journal European Research Studies Journal Vol. XV Num. 3 (pages 145 to 160)

Policies and design elements for the repowering of wind farms: A qualitative analysis of different options

Authors Pablo del Rio, Anxo Calvo Silvosa, Guillermo Iglesias Gómez
Journal ENERGY POLICY Vol. 39 Num. 4 (pages 1897 to 1908)

A resposta do Goberno español á crise financeira internacional a través do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB)

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ANÁLISE EMPRESARIAL Num. 40 (pages 16 to 24)

Comportamento enerxético de Galicia durante o período 201-2006 a partir dos seus balances enerxéticos

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal Revista Galega de Economía Vol. 19 Num. 1 (pages 57 to 76)

Un conxunto de reflexións sobre o proceso e a resolución da convocatoria de novos parques eólicos de 2008

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ANÁLISE EMPRESARIAL Num. 39 (pages 72 to 79)

A política enerxética galega do cuadrienio 2005-2009 no marco da Unión Europea

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal Revista de Estudos Euro Rexionais Num. 3 (pages 85 to 114)

O potencial do galego como integrante da estratexa empresarial

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 9 (pages 129 to 140)

Energía y política energética

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Xoán Ramón Doldán García
Journal PAPELES DE ECONOMIA ESPAÑOLA Num. 22 (pages 143 to 156)

Diagnóstico enerxético: bases para un debate futuro

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Xoán Ramón Doldán García
Journal Criterios, res publica fulget (pages 167 to 190)

XBRL: unha proposta de traducción ao galego da taxonomía IAS-PFS

Authors Carlos Piñeiro Sánchez, Fernando Ruiz Lamas, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal Revista Galega de Economía Vol. 13 (pages 237 to 274)

Análisis del concepto reputación y de su relación con el rendimiento empresarial

Authors Susana Iglesias Antelo, Vicente López López, Anxo Ramón Calvo Silvosa, Jean - Pierre Levy Mangin
Journal CIENCIA, ERGO SUM Vol. 10 Num. 3 (pages 245 to 253)

Percepción de intanxibles e as súas consecuencias sobre o rendemento empresarial

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Vicente López López
Journal Revista Galega de Economía Vol. 12 Num. 2 (pages 67 to 82)

Modelo RBV y rendimiento empresarial: análisis discriminante en PYMES gallegas

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Vicente López López
Journal BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Vol. 58 (pages 503 to 522)

Reflexións para unha política de promoción empresarial axeitada da PEME galega.

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ANÁLISE. REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA E CIENCIAS SOCIAIS Num. 32 (pages 3 to 8)

A importancia das finanzas operativas na xestión empresarial.

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 128 (pages 2 to 2)

¿E agora que?

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 129 (pages 27 to 27)

¿E agora que? ( e II)

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 130 (pages 29 to 29)

Don de linguas

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 133 (pages 43 to 43)

O investimento en intanxibles, clave da vantaxe competitiva.

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 134 (pages 43 to 43)

A información veraz, aspecto clave para o control dos directivos

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 135 (pages 43 to 43)

¿Serve o consello de administración para controlar a actuación dos directivos?

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 136 (pages 43 to 43)

¿Serve o consello de administración para controlar a actuación dos directivos? ( e II)

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 137 (pages 27 to 27)

Sistemas de retribución e control dos directivos.

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 138 (pages 27 to 27)

Sistemas de retribución e control dos directivos. ( e II)

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ECO (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 139 (pages 27 to 27)

Incidencia do tamaño sobre o comportamento financeiro da empresa. Unha análise empírica con PEMES galegas

Authors Lucía Boedo Vilabella, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal Revista Galega de Economía Vol. 10 Num. 2 (pages 195 to 216)

Modelo financiero para la evaluación e estrategias empresariales a través del cash value added (CVA).

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal BANCA & FINANZAS Num. 68 (pages 10 to 17)

A creación de valor: unha necesidade no contexto da empresa do século XXI.

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal ANÁLISE EMPRESARIAL Num. 31 (pages 65 to 71)

Problemas en el contraste de las hipótesis del tipo impositivo y del ahorro fiscal de Angelo y Masulis. Una aplicación empírica al caso español.

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Lucía Boedo Vilabella
Journal REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 10 Num. 3 (pages 97 to 112)

Comportamiento orientado por el mercado. internacionalización y otros antecedentes seleccionados: una investigación empírica

Authors J. A. Varela González, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE ECONOMÍA Num. 774 (pages 37 to 52)

Un modelo de síntesis de los factores que determinan la estructura de capital óptima de las PYMES

Authors Lucía Boedo Vilabella, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 4 Num. 1 (pages 107 to 124)

La retribución de los Equipos de Ventas

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Journal REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA Vol. 4 Num. 1 (pages 141 to 149)

O problema da determinación do MIX enerxético: da teoria de carteiras á realidade da planificación enerxética no caso español e galego

Authors Anxo Calvo Silvosa, Fernando de Llano Paz
Publishing Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-468-7

A comercialización da artesanía de Galicia. Evidencias, tendencias e apuntamentos de perspectiva.

Authors Rosa Mariz Pérez, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Publishing Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN VG:167-2001

Regulatory Risk and Foreign Investments Developed in Latin America

Authors Anxo Calvo Silvosa. Ruben C. Lois-González
Book Spaces of International Economy and Management. Launching New Perspectives on Management and Geography
Publishing: Palgrave-Mcmillan.
ISBN: 978-0-230-30022-4
Pages From 95 to 112

Análisis discriminante múltiple

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa. Manuel Rodríguez López
Book Análisis multivariable para las Ciencias Sociales
Vol. - Publishing: Prentice Hall.
ISBN: 84-205-3727-6
Pages From 250 to 276

Una aproximación empírica al concepto de reputación

Authors Susana Iglesias Antelo. Anxo Ramón Calvo Silvosa
Book Gestión científica empresarial
Vol. - Publishing: Netbiblo.
ISBN: 84-9745-051-5
Pages From 87 to 99

Creación de valor para el accionista. Estudio empirico en el contexto de un conjunto de empresas gallegas que cotizan en la Bolsa de Madrid.

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa. Susana Iglesias Antelo
Book Economía, Empresa y Sociedad. Homenaje a Eduardo Barreiros
Vol. - Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 84-60097-64-1
Pages From 69 to 83

Unidad 10: lexislación fiscal

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Book Economía e organización de empresas
Vol. - Publishing: Tórculo Edicións.
ISBN: 84-89962-32-4
Pages From 179 to 228

unidades 13: as fontes de financiamento na empresa

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Book Economía e organización de empresas
Vol. - Publishing: Tórculo Edicións.
ISBN: 84-89962-32-4
Pages From 293 to 316

Aspectos claves no deseño dos equipos de ventas

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Book Herramientas para la mejora y el incremento de ventas en el comercio
Vol. - Publishing: Orgn.Empresas Univ. Vigo.
ISBN: 84-8498-428-1
Pages From 139 to 139

An application of the Modern Portfolio Theory to the optimization of the European Union power generation mix from an environmental perspective

Autor Paulino Martínez Fernández
Director/s Anxo Ramón Calvo Silvosa; Fernando De Llano Paz
Scope Facultad de Economía y Empresa
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Behavioral microfoundations of retail credit markets. A theoretical and experimental approximation

Autor David Olegario Peón Pose
Director/s Anxo Calvo-Silvosa Manel Antelo Suárez
Scope Facultad de Economía y Empresa
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Un modelo para la selección de carteras eficientes de activos energéticos en el marco de la Unión Europea

Autor Fernando de Llano Paz
Director/s Anxo Calvo-Silvosa; Susana Iglesias Antelo
Scope Análisis Económico y Administración de Empresas
Qualification Sobresaliente Cum Laude

A novel approach to the concept and measurement of Energy Security in the European Union
XIII Congreso Anual de la Asociación Española de Economía Energética (AEEE)
National

Authors Fernando de-Llano Paz, Paulino Martínez Fernández, Anxo Calvo-Silvosa
Organization Universidad de Zaragoza
Place Zaragoza (España)

A Method for Selecting an Adequate Emission Level of the Energy Mix
XIII Congreso Anual de la Asociación Española de Economía Energética (AEEE)
National

Authors Paulino Martínez Fernández, Fernando de Llano Paz, Anxo Calvo-Silvosa, Isabel Soares
Organization Universidad de Zaragoza
Place Zaragoza (España)

A Lei de Ordenación da Minaría de Galicia: unha aposta por unha minaría sustentable
Conferencias Santa Bárbara 2015
Autonomous

Authors Anxo Calvo-Silvosa
Organization Universidade de Vigo
Place Vigo (España)

The technological and environmental effiency of EU-27 power mix: an evaluation through mpt
1st International Conference on Energy & Environment: bringing together Economics and Engineering, ICEE
International

Authors Fernando de Llano Paz, Susana Iglesias Antelo, Anxo Calvo Silvosa, Isabel Soares
Organization School of Economics and Management, University of Porto
Place Porto (Portugal)

Smart cities and regions in Europe
IGU Urban Geography Commission Life in a changing urban Landscape
International

Authors Rubén C. Lois González, María José Piñeira Mantiñán, José Carlos Macía Arce, Anxo R. Calvo Silvosa
Organization IGU Urban Geography Commission
Place Johannesburg (Sudáfrica)

Análisis de la necesidad de ayuda pública para la viabilidad económica de la energía undimotriz
VII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética
National

Authors Cristina Anido Martinez, Anxo Calvo Silvosa, Guillermo Iglesias Gómez, Javier Telmo Miranda
Organization Asociación Española para la Economía Energética
Place Pamplona/Iruña (España)

The Spanish power tariff deficit and its securitisation: A first approach to the explanation of its market price
VII Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética
National

Authors Paulino Martínez, Anxo Calvo, Fernando Ruíz
Organization Asociación Española para la Economía Energética
Place Pamplona/Iruña (España)

A behavioral analysis of informational efficiency in bank-based financial systems
19th Annual Conference of the Multinational Finance Society
International

Authors David Peón Pose, Anxo Calvo
Organization Multinational Finance Society
Place Krakow (Polonia)

Una aproximación al valor socioeconómico de las energías renovables marinas
VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ECONOMÍA ENERGÉTICA
National

Authors Cristina Anido Martinez, Anxo Calvo Silvosa, Primitivo González López, Santiago Martín Criado
Organization Asociación Española para la Economía Energética
Place Barcelona (España)

Análisis de los determinantes de la decisión de repotenciación de un parque eólico
VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ECONOMÍA ENERGÉTICA
National

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Pablo del Rio, Guillermo Iglesias Gómez
Organization Asociación Española para la Economía Energética
Place Barcelona (España)

La importancia de los parámetros técnicos en la decisión de Repotenciación de parques eólicos
XXIV Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Guillermo Iglesias Gómez
Place Santiago de Compostela (España)

Una aproximación conceptual a las carteras de generación de energía eléctrica usando la teoría de carteras
XXIV Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
International

Authors Fernando de Llano Paz, Susana Iglesias Antelo, Anxo Calvo-Silvosa
Place Santiago de Compostela (España)

La repotenciación de parques eólicos: aspectos normativos y financieros
V Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética
National

Authors Anxo Calvo, Guillermo Iglesias
Organization Asociación Española para la Economía Energética
Place Vigo (España)

Managing regulatory risk in energy investments developed in foreign countries
2010 SIEM International Symposium: launching a new perspective on management and geography
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Ruben C. Lois-González
Organization SIEM
Place Tokyo (Japón)

La política europea y española en materia de energías renovables.Evolución y retos pendientes
III Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano
International

Authors Anxo Calvo Silvosa
Organization Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo
Place Bergondo (España)

Análisis de los factores intangibles que explican la rentabilidad empresarial, a través de la segmentación jerárquica
XIII Jornadas Hispano - Lusas de Gestión Científica
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Lugo (España)

Aplicación de técnicas de segmentación xerárquica á predicción do fracaso empresarial
VI Congreso galego de estatística e investigación de operacións
National

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Manuel Rodríguez López
Place Vigo (España)

Relación directiva en la PYME y teoría financiera de la agencia: revisión de la literatura empírica
XII Congreso de AECA
National

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Cádiz (España)

Detección de anomalías alométricas en la almeja babosa Venerupis pullastra (Montagu, 1803)
IX Conferencia Española de Biometría
National

Authors F. E. Abella Rey, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Coruña, A (España)

Un análisis de la calidad en la universidad pública desde el enfoque de la teoría de los recursos
XVI Congreso Nacional y XII Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
International

Authors Rosa Mariz Pérez, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place España

Percepciones directivas de intangibles y rendimiento empresarial. Una aproximación empírica multivariante.
XVI Congreso Nacional y XII Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, V. López López
Place España

Comparación de dos métodos clasificatorios de títulos. Estudio empírico sobre el IBEX-35.
XI Congreso Internacional de AEDEM
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Susana Iglesias Antelo
Place París (Francia)

Reflexiones sobre la creación de valor en el ámbito de las organizaciones no lucrativas: aplicación al caso de la universidad pública.
15 Congreso Nacional y XI Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa.
International

Authors Rosa Mariz Pérez, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Paris (Francia)

Análisis empírico de los criterios de dimensión para estudiar el comportamiento financiero de las PYMES.
15 Congreso Nacional y XI Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa.
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Lucía Boedo Vilabella
Place Paris (Francia)

Diferencias en la estructura de capital de las empresas en función de su tamaño. Conclusiones obtenidas a partir de la revision de los estudios empíricos realizados para el caso español.
15 Congreso Nacional y XI Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa.
International

Authors Lucía Boedo Vilabella, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Paris (Francia)

Relevance of minority interest reporting. Evidence from Spanish groups.
European Accouting Association.
International

Authors Fernando Ruiz Lamas, Anxo Ramón Calvo Silvosa, Rosa Mariz Pérez
Place Atenas (Grecia)

La estrategia de diversificación no relacionada: un análisis de la creación de valor desde el enfoque de la teoría de la agencia
XIV Congreso Nacional y X Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa( AEDEM)
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, Rosa Mariz Pérez
Place Jaén (España)

Modelo financiero para la evaluación de estrategias empresariales a través del Cash Value Added( CVA)
XIV Congreso Nacional y X Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa( AEDEM)
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, José Carlos López Pampín
Place Jaén (España)

Propuesta metodológica para la evaluación de la creación de valor en la gestión de los fondos de inversión
V Congreso Nacional y III Hispano- Italiano de Matemática Financiera y Actuarial
International

Authors Isabel Novoa Arechaga, Anxo Ramón Calvo Silvosa

La estrategia de crecimiento empresarial: una visión desde la teoría de los caostes de transacción
XIII Congreso Nacional y IX Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa. "La Gestión de la Diversidad"
International

Authors Rosa Mariz Pérez, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Logroño (España)

Reflexiones sobre la "gestión basada en el valor" orientadas al desarrollo de un proyecto de investigación
XIII Congreso Nacional y IX Congreso Hispano Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa. "La Gestión de la Diversidad"
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, José Carlos López Pampín
Place Logroño (España)

Medición de reslultados: estudio crítico de los métodos basados en el valor
XX! Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, José Carlos López Pampín
Place Zaragoza (España)

Comparación de criterios y técnicas aplicables en la selección de carteras o gestión de patrimonios
VI Foro de Finanzas
National

Authors Félix Ramón Doldán Tie, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Úbeda (España)

Aplicabilidad del marco teórico del análisis de los costes de transacción a la investigación en marketing
XII Congreso Nacional y VIII Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM)
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, J. Neira, J.A. Varela
Place Málaga (España)

Patrones estratégicos de Nuevos Productos: un estudio empírico
6th International Conference of AEDEM
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, José Antonio Varela
Place Chania (Grecia)

Los modelos de Planificación Financiera y Corporativa como sistemas de apoyo a la decisión. Un enfoque de Sistemas de Información
5 Foro de Finanzas
National

Authors Félix Ramón Doldán Tie, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place España

El modelo de acción oculta y la retribución de los Agentes de Ventas.
11 Congreso Nacional y 7 Congreso Hispano-francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, José Antonio Varela, A. Azorín
Place España

Centralización, orientación al mercado y beneficios de la empresa. Una investigación empírica
V International Conference AEDEM
International

Authors J.A. Varela, T. García, Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Praga (República Checa)

Perspectivas sobre el constructo "Orientación al mercado". Análisis empírico de sus relaciones
X Congreso Nacional y VI Congreso Hispano Francés de AEDEM
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, J.A. Varela, E. Magalhaes, L.H. Carvalho
Place Granada (España)

Factores de la empresa y el cliente como antecedentes seleccionados de la orientación al mercado
X Congreso Nacional y VI Congreso Hispano Francés de AEDEM
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, M.L. del Río, M.C. Cerrato
Place Granada (España)

Antecedentes ambientales, orientación al mercado y crecimiento de la empresa. Una investigación empírica
VIII Encuentros de Profesores Universitarios de Marketing
National

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, J.A. Varela, L. Benito
Place Zaragoza (España)

Diferencias en el grado de control percibido en un canal de distribución contractual: un análisis empírico
AEDEM IV Congreso Internacional
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Sofía (Bulgaria)

Factores explicativos del nivel total de retribución de la fuerza de ventas
AEDEM IV Congreso Internacional
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Sofía (Bulgaria)

Una aproximación empírica a la retribución de las fuerzas de ventas según el análisis de los costes de transacción
VII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing
National

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa
Place Barcelona (España)

El diseño de Planes de Incentivos para vendedores según la literatura de Dirección de Ventas
AEDEM-95. IX Congreso Nacional y V Hispano-Francés
International

Authors Anxo Ramón Calvo Silvosa, J. A. Varela González
Place Toledo (España)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Economía e Empresa

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Consello do Departamento Empresa

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Facultad de Economía y Empresa

Decano

From 16/03/2015 to 03/04/2019.

Facultad de Economía y Empresa

Decano

From 24/02/2011 to 15/03/2015.

Equipo de Gobierno

Vicerrectorado de Estrategia y Planificación Económica
Vicerrector