PhD Manuel Soto Castiñeira  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Department Chemistry
Knowledgment area Chemical Engineering
Research  Research group Reactividad Química y Fotorreactividad
Research lines Depuración de augas residuais urbanas e industriais Xestión e aproveitamento de residuos orgánicos Circular economy, ecological footprint and sustainability education
Keywords Depuración de augas residuais, Dixestión anaerobia, Humedais construídos, Xestión de residuos, Compostaxe, Biometanización
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0002-4843-556X ResearcherIDM-1790-2014 Scopus7101796088

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Biotechnology for the Sustainable Development
Master's in Advanced Biotechnology
0 4
Chemical Engineering
Concurrent Programme of Studies for Degree in Biology and Degree in Chemistry
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 30
Chemical Technology
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 16
External Practices
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
0 2
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Biology and Degree in Chemistry
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 2
Management Systems in the Chemical Industry
Master in Chemistry Research and Industrial Chemistry
0 9
Master`s Thesis
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
0 6
Prevention, Management and Environmental Audits
Master's in Advanced Biotechnology
0 9
Valorisation of contaminats: biofuels and bioproducts
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
0 4
Waste Treatment Technologies
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
0 15.5
Water Quality
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management (Optional)
0 8.5
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Biotechnology for the Sustainable Development 0 4
Chemical Engineering 0 20
Chemical Technology 0 5
Final Year Dissertation 0 22.5
Management Systems in the Chemical Industry 0 14
Prevention, Management and Environmental Audits 0 9
Residues 0 16
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Biotechnology for the Sustainable Development
Master's in Advanced Biotechnology
0 4
Chemical Engineering
Concurrent Programme of Studies for Degree in Biology and Degree in Chemistry
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 20
Chemical Technology
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 7
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Biology and Degree in Chemistry
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 10
Management Systems in the Chemical Industry
Master in Chemistry Research and Industrial Chemistry
0 14
Prevention, Management and Environmental Audits
Master's in Advanced Biotechnology
0 9
Residues
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
0 16
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Biotechnology for the Sustainable Development
Master's in Advanced Biotechnology
0 4
Chemical Engineering
Concurrent Programme of Studies for Degree in Biology and Degree in Chemistry
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 20
Chemical Technology
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 7
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Biology and Degree in Chemistry
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 5
Management Systems in the Chemical Industry
Master in Chemistry Research and Industrial Chemistry
0 14
Prevention, Management and Environmental Audits
Master's in Advanced Biotechnology
0 9
Residues
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
0 16
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Biotechnology for the Sustainable Development
Master's in Advanced Biotechnology
0 4
Chemical Engineering
Concurrent Programme of Studies for Degree in Biology and Degree in Chemistry
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 20
Management Systems in the Chemical Industry
Master in Chemistry Research and Industrial Chemistry
Master in Investigation Chemistry and Industrial Chemistry
0 14
Prevention, Management and Environmental Audits
Master's in Advanced Biotechnology
0 11
Residues
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
0 16
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Biotechnology for the Sustainable Development
Master's in Advanced Biotechnology
0 4
Chemical Engineering
Concurrent Programme of Studies for Degree in Biology and Degree in Chemistry
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 10
Final Year Dissertation
Concurrent Programme of Studies for Degree in Biology and Degree in Chemistry
Degree in Chemistry by the University of A Coruña
0 15
Management Systems in the Chemical Industry
Master in Investigation Chemistry and Industrial Chemistry
0 14
Residues
Master in Sciences, Technologies and Environmental Management
0 16

Defined tutoring by teacher for 2023/2024 academic course.

Faculty of Science

Quarter Day Site
1st quarter Tuesday
13:00 a 15:00
Despacho
1st quarter Tuesday
16:00 a 17:00
Despacho
1st quarter Thursday
13:00 a 15:00
Despacho
1st quarter Thursday
16:00 a 17:00
Despacho
2nd quarter Tuesday
13:00 a 15:00
Despacho
2nd quarter Tuesday
15:00 a 17:00
Despacho
2nd quarter Thursday
13:00 a 15:00
Despacho
2nd quarter Thursday
16:00 a 17:00
Despacho

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Biocompost: food waste composting
Biological methane potential from organic wastes and wastewaters
Methane potential of sludge from the MDF industry: simple digestion and co-digestion
Biogas from forest wastes by anaerobic co-digestion
Simultaneous removal of organic matter and nitrogen in constructed wetlands. Critical review.
Constructed wetlands: sustainability and comparative with conventional treatment systems. Critical review.
Lab scale study of systems of constructed wetlands in the advanced treatment of wastewaters
Respirometric assays for the characterizacion of organic waste and compost
Influence of nutrients in the wastewater treatment efficiency in vertical flow constructed wetlands

Research results

Select merit type and year to query research merits.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC 2023

Funding entity CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Main researches DAVID ESTEBAN GÓMEZ
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2023 to 20/11/2026

Education for Sustainability 2023

Funding entity Alcoa Foundation
Main researches M. Soto
Type Proyecto Internacional
Dates From 15/09/2023 to 31/07/2024

Tratamiento de restos orgánicos mediante un proceso de degradación biológica en condiciones aerobias, en el marco del proyecto "Valorización integral de residuos grasos industriales-Reintegra

Funding entity BIOMASA DEL GUADALQUIVIR S.A.
Main researches M. Soto
Type Contrato
Dates From 19/01/2023 to 18/07/2023

Education for Sustainability

Funding entity Alcoa Foundation
Main researches M. Soto
Type Proyecto Internacional
Dates From 13/07/2022 to 31/07/2023

Valorización de residuos lignocelulósicos en vectores energéticos (SusValEn)

Funding entity Ministerio de Ciencia e Innovación
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/12/2022 to 30/11/2025

Estudo do potencial metanoxenico do dixestato da planta de Nostián e da súa co-dixestión con lodos de depuración.

Funding entity UTE LIMPIEZAS e Concello da Coruña
Main researches M. Soto
Type Contrato
Dates From 01/02/2021 to 31/12/2021

Education for Sustainability

Funding entity Alcoa Foundation Grants (EEUU)
Main researches M. Soto
Type Proyecto Internacional
Dates From 30/08/2021 to 31/07/2022

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC

Funding entity CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Main researches ALBERTO DE VEGA MARTÍN
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2019 to 20/11/2021

Infraestructura piloto a escala real para el monitoreo y evaluación de infraestructura verde (soluciones basadas en la naturaleza) en el Campus Central de la Universidade da Coruña

Funding entity Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades
Main researches Juan Ramón Rabuñal Dopico
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 17/10/2019 to 31/12/2021

CAMPAÑA DE SENBILIZACION E CONCIENCIACION SOBRE A RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUOS DIRIXIDA A ESTUDANTES DA UDC EN ELVIÑA E A ZAPATEIRA

Funding entity CESPA, CIA. ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.
Main researches M. Soto
Type Contrato
Dates From 06/11/2019 to 30/06/2020

Education for Sustainability

Funding entity ALCOA FOUNDATION USA Grant Nº 223108
Type Proyecto Internacional
Dates From 13/09/2019 to 16/06/2020

Convenio de colaboración celebrado pola UDC coas universidades de Vigo e Santigao, a Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e Ecoembalajes España S.A. para o desenvolvemento da Estratexia de Economía Circular de Galicia 2018-2030

Funding entity Ecoembalajes España S.A. e Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Main researches M. Soto
Type Contrato
Dates From 20/05/2018 to 31/12/2018

Contrato entre la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, CELLER LA VINYETA y la FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA para la realización de trabajos de asesoramiento y asistencia científico-técnica para ¿INNOVACIONES EN LA APLICACIÓN A BODEGA DE HUMEDALES CONSTRUIDOS (Wetlands)¿

Funding entity CELLER LA VINYETA
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Contrato
Dates From 02/07/2018 to 02/07/2020

Monitorización y sensorización de contaminantes orgánicos emergentes en Edar Bens S.A. (BENS-REWAPO)

Funding entity Edar Bens S.A.
Main researches Moisés Canle López
Type Contrato
Dates From 08/03/2018 to 07/03/2019

Education for Sustainability

Funding entity ALCOA FOUNDATION USA Grant Nº 223022
Main researches M. Soto
Type Proyecto Internacional
Dates From 08/08/2018 to 30/07/2019

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches ALBERTO DE VEGA MARTÍN
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2017 to 31/12/2018

ENSAIOS DE POTENCIAL METANOXÉNICO BIOLÓXICO (BMP)

Funding entity ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRXICA DO NOROESTE ( AIMEN )
Main researches M. Soto
Type Contrato
Dates From 05/05/2017 to 15/01/2018

Proxecto Fundación Alcoa Educación para a Sustentabilidade

Funding entity Fundación Alcoa
Main researches Domingo Calvo Dopico
Type Contrato
Dates From 01/10/2017 to 15/07/2018

Sostenibilidad de recursos hídricos: reducción de contaminantes orgánicos persistentes mediante un sistema combinado de humedales y fotocatálisis heterogénea.

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches Moises Canle López
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2016 to 31/12/2019

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE CORUÑA, A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE GALEGA NO ÁMBITO DA COMPOSTAXE

Funding entity DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Main researches M. Soto
Type Contrato
Dates From 01/02/2016 to 31/12/2016

CASTANEA FERTIPORCUS: Cooperación para o desenvolvemento dun novo proceso de fertilización do souto de castaña con xurro porcino.

Funding entity BOIBEL FORESTAL S.L.
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Contrato
Dates From 13/07/2015 to 30/09/2015

Redacción de memoria técnica para una planta piloto de depuración de aguas residuales de una bodega mediante humedales construidos

Funding entity Celler La Vinyeta, S.L.
Main researches M. Soto
Type Contrato
Dates From 14/06/2015 to 14/09/2015

PROYECTO DE INTEGRACIÓN VERTICAL DEL CASTAÑO: DE LA MEJORA GENÉTICA A LAS PRODUCCIONES FINALES - INTEGRACASTANEA

Funding entity BOIBEL Forestal S.L.
Main researches Alberto de Vega Martín
Type Contrato
Dates From 30/09/2013 to 28/02/2015

Performance and validation of HIGH-rate constructed WETland

Funding entity ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRXICA DO NOROESTE ( AIMEN )
Main researches Juan A. Álvarez
Type Proyecto UE
Dates From 01/10/2013 to 30/09/2015

Interconnecta MDFNanoglued

Funding entity Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Main researches Pablo Ligero Martínez-Risco
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 03/04/2013 to 01/01/2015

TÉCNICAS RESPIROMÉTRICAS Y ENSAYOS ANAEROBIOS APLICADOS AL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE HUMEDALES CONSTRUÍDOS

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Soto Castiñeira, Manuel
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2012 to 31/12/2014

Convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña e a Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) para a promoción da compostaxe no ámbito universitario

Funding entity SOCIEDADE GALEGA DE MEDIOAMBIENTE (SOGAMA), S. A.
Main researches Manuel Soto
Type Contrato
Dates From 16/07/2010 to 16/07/2011

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UDC E BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO "INVESTIGACIÓN SOBRE A UTILIZACIÓN DE HUMEDAIS ARTIFICIAIS PARA A DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS"

Funding entity BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
Type Contrato
Dates From 06/05/2009 to 31/12/2009

Tratamiento combinado de aguas residuales en digestores anaerobios y humedales de alta carga:Seguimiento 2008-2011

Funding entity Ministerio de Ciencia e Innovación
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2009 to 31/12/2011

Investigación sobre la utilización de humedales artificiales para la depuración de aguas residuales (Biogea)

Funding entity BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 06/05/2009 to 31/12/2009

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Enxeñería química ambiental. ENQA"

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2009 to 16/12/2009

Estudio da calidade do compost e da eficiencia da compostaxe doméstica en cinco concellos da provincia da Coruña

Funding entity SOCIEDADE GALEGA DE MEDIOAMBIENTE (SOGAMA), S. A.
Main researches Manuel Soto
Type Contrato
Dates From 19/01/2009 to 19/01/2010

CONVENIO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO EN COMPOSTAXE DOMÉSTICA ENTRE A UDC, A SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A. E A FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE GALEGA ( FEUGA )

Funding entity Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Type Contrato
Dates From 03/03/2008 to 02/03/2009

Estudio da calidade do compost e da eficiencia da compostaxe doméstica en tres concellos da provincia de A Coruña

Funding entity SOCIEDADE GALEGA DE MEDIOAMBIENTE (SOGAMA), S. A.
Type Contrato
Dates From 03/03/2008 to 02/03/2009

Asesoramento e asistencia técnica entre a Universidade da Coruña e Biogea Servicios Medioambientales S.L.

Funding entity BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
Main researches Manuel Soto
Type Contrato
Dates From 30/09/2008 to 30/09/2009

CONTRATO ENTRE A UDC, BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. E FEUGA PARA REALIZACIÓN DO PROXECTO "INVESTIGACIÓN DUNHA NOVA TÉCNICA DE DEPURACIÓN E APROVEITAMENTO DAS AUGAS RESIDUAIS DUNHA ADEGA"

Funding entity BIOGEA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Contrato
Dates From 01/09/2007 to 30/09/2008

CONTRATO DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UDC E A ASOCIACIÓN ADEGA

Funding entity ASOCIACIÓN ADEGA
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Contrato
Dates From 20/02/2006 to 31/12/2006

Tratamento combinado de augas residuais en dixestores anaerobios e zonas húmidas de alta carga (Incentivo)

Funding entity Consellería de Innovación e Industria
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2006 to 31/12/2007

CONTRATO ENTRE A UDC, AQUAGEST, S.A. E FEUGA PARA REALIZACIÓN PROXECTO "DESEÑO DUN SISTEMA DE DEPURACIÓN ANAEROBIO CON DIXESTIÓN HIDROLÍTICA E HUMEDAL FINAL"

Funding entity AQUAGEST, S.A.
Type Contrato
Dates From 02/01/2005 to 31/10/2007

CONTRATO DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UDC E A ASOCIACIÓN ADEGA

Funding entity ASOCIACIÓN ADEGA
Type Contrato
Dates From 01/01/2005 to 01/01/2006

Tratamiento combinado de aguas residuales en digestores anaerobios y humedales de alta carga

Funding entity MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 31/12/2005 to 30/12/2008

CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN AGBAR, UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y FEUGA

Funding entity FUNDACIÓN AGBAR
Type Contrato
Dates From 20/11/2001 to 31/12/2002

CONTRATO UDC, LAGARES INGENIERÍA Y MANCOMUNIDAD DE AY. AREA METROPOLITANA DE CORUÑA PARA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DE MOTIVACIÓN SOCIAL Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RSU

Funding entity Mancomunidade de concellos da área metropolitana de A Coruña e Lagares Ingeniería
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Contrato
Dates From 29/06/2001 to 31/12/2001

Cambios ambientales en la costa noroeste peninsular durante el pleistoceno superior holoceno: análisis de los sistemas costeros y fluviales asociados y de la situación actual.

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Main researches María Ángela Alonso Millán
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 20/07/2001 to 20/07/2003

Cambios ambientales en la costa No peninsular durante el Pleistoceno superior y el Holoceno: Análisis de los sistemas costeros y fluviales asociados y de la situación actual

Funding entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Main researches María Ángela Alonso Millán
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 28/12/2000 to 27/12/2003

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas en digestores de simple y doble etapa en planta piloto

Funding entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/1999 to 31/12/2001

Hidrólisis anaerobia de lodos primarios y de aguas residuales urbanas para la optimización del tratamiento aerobio secundario.

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 10/07/1997 to 10/07/1999

Depuración anaerobia de aguas residuales urbanas en digestores de simple y doble etapa a escala de laboratorio y planta piloto

Funding entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Main researches Manuel Soto Castiñeira
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/08/1997 to 01/08/1998

Caracterización y tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas y efluentes de polígonos industriales

Funding entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Main researches Rafael Blázquez Caeiro
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/1993 to 01/01/1996

Caracterización y alternativas de tratamiento de aguas residuales urbanas y efluyentes de polígonos industriales.

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Main researches Rafael Blázquez Caeiro
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 13/01/1993 to 13/01/1994

Combining constructed wetlands and UV photolysis for the advanced removal of organic matter, nitrogen and emerging pollutants from wastewater

Authors M. Sánchez, M. I. Fernández, RUIZ, Isabel, CANLE, Moises, SOTO, Manuel
Journal Environments Vol. 10 Num. 3 (pages 35 to 35)
DOI https://doi.org/10.3390/environments10030035

`Campus, Home, City: Laboratories of Change', the Education for Sustainability Program of the University of a Coruña

Authors SOTO, Manuel, Pedro Vega-Marcote, D. Calvo Dopico, V. Torrijos, Martina Dono
Journal Journal of Sustainability Perspectives (pages 263 to 270)
DOI https://doi.org/10.14710/jsp.2023.20713

The Role of Personality in the Adoption of Pro-Environmental Behaviors through the Lens of the Value-Belief-Norm Theory.

Authors J. Hidalgo-Crespo, A. Velastegui-Montoya, Amaya-Rivas, J.L., Soto, M., A. Riel
Journal Sustainability Vol. 15 (pages 1 to 25)
DOI https://doi.org/10.3390/su151712803.

Sustainable wastewater treatment using a new combined hybrid digester ¿ Constructed wetland system

Authors M.Sánchez, I. Ruiz, M. Soto
Journal JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING Vol. 11 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110861

Horizontal flow aerated constructed wetlands for municipal wastewater treatment: The influence of bed depth

Authors A. Pascual, J.A. Álvarez, D. de la Varga, C.A. Arias, D. Van Oirschot, R. Kilian, M. Soto
Journal SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 908 (pages 1 to 15)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168257

Separate Collection of Bio-Waste in General Areas of University Centers

Authors V. Torrijos, M. Dono, M. Soto
Journal Journal of Sustainability Perspectives (pages 490 to 498)
DOI https://doi.org/10.14710/jsp.2023.20849

Evaluation of the Green Campus Program at the University of A Coruña

Authors M. Dono, V. Torrijos, Soto, M.
Journal Journal of Sustainability Perspectives (pages 314 to 327)
DOI https://doi.org/10.14710/jsp.2023.20839

Informal waste pickers in guayaquil: Recycling rates, environmental benefits, main barriers, and troubles. Heliyon 9(7): e19775

Authors J. Hidalgo-Crespo, Amaya-Rivas, J.L., I. Ribeiro, M. Soto, P. Zwolinski
Journal HELIYON Vol. 9 Num. 7 (pages 1 to 16)
DOI https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19775

Towards a Circular Economy Development for Household Used Cooking Oil in Guayaquil: Quantification, Characterization, Modeling, and Geographical Mapping.

Authors J. Hidalgo-Crespo, Alvarez-Mendoza, C.I., Amaya-Rivas, J.L., M. Soto
Journal Sustainability Vol. 14
DOI https://doi.org/10.3390/su14159565

Circular economy of expanded polystyrene container production: Environmental benefits of household waste recycling considering renewable energies

Authors J. Hidalgo-Crespo, C.M. Moreira, F.X. Jervis, M. Soto, J.L. Amaya, L. Banguera
Journal ENERGY REPORTS Vol. 8 Num. 3 (pages 306 to 311)
DOI https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.01.071

Understanding citizens¿ environmental concern and their pro-environmental behaviours and attitudes and their influence on energy use

Authors J. Hidalgo-Crespo, S. Coello-Pisco, H. Reyes-Venegas, M. Bermeo-Garay, Amaya-Rivas, J.L., M. Soto, A. Hidalgo-Crespo
Journal ENERGY REPORTS (pages 103 to 109)
DOI https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.01.116

Removal of emerging pollutants by a 3-step system: Hybrid digester, vertical flow constructed wetland and photodegradation post-treatments

Authors M.Sánchez, D.R. Ramos, M.I Fernández P., Silvio Aguilar, I. Ruiz, Canle López, M., M. Soto
Journal SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Num. 842
DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156750

The Potential of Constructed Wetland Systems and Photodegradation Processes for the Removal of Emerging Contaminants¿A Review

Authors M.Sánchez, Ruiz, I, Soto, M.
Journal Environments Vol. 9 Num. 9 (pages 1 to 29)
DOI https://doi.org/10.3390/environments9090116

Application of organic wastes to soils and legislative intricacies in a circular economy context

Authors O. Arias, Pulgar, J.A., M. Soto
Journal CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY Num. 24 (pages 1871 to 1888)
DOI https://doi.org/10.1007/s10098-022-02293-2

Integration of food waste composting and vegetable gardens in a university campus

Authors V. Torrijos, D. Calvo Dopico, M. Soto
Journal JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 315 Num. 128175

Improving the performance of vertical flow constructed wetlands by modifying the filtering media structure

Authors T. Carballeira, I. Ruiz, M. Soto
Journal ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 28 (pages 56852 to 56864)

Influence of nutrients and pH on the efficiency of vertical flow constructed wetlands treating winery wastewater

Authors M. Sánchez, O.G. Gonzalo, S. Yáñez, I. Ruiz, M. Soto
Journal JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING Vol. 42 Num. 102103

Nature based solutions for winery wastewater valorization

Authors A. Pascual, R. Pena, S. Gómez-Cuervo, D. de la Varga, J.A. Álvarez, M. Soto, C.A. Arias
Journal Ecological Engineering Vol. 169 Num. 106311

Development of Technologies for Local Composting of Food Waste from Universities

Authors M. Vázquez, R. Plana, C. Pérez, M. Soto
Journal International Journal of Environmental Research and Public Health
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17093153

Effect of different bypass rates and unit area ratio in hybrid constructed wetlands

Authors O.G. Gonzalo, I. Ruiz, M. Soto
Journal ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

Integrated valorization of Sargassum muticum in biorefineries

Authors N. Florez, Marta Illera, M.Sánchez, P. Lodeiro, María Dolores Torres, María Elvira López-Mosquera, M. Soto, M. Sastre de Vicente, Herminia Domínguez
Journal CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

Introduction of the circular economy to expanded polystyrene household waste: A case study from an Ecuadorian plastic manufacturer

Authors J. Hidalgo-Crespo, F.X. Jervis, C.M. Moreira, M. Soto, J.L. Amaya
Journal Procedia CIRP Vol. 90 (pages 49 to 54)

Methane production potential and anaerobic treatability of wastewater and sludge from medium density fibreboard manufacturing

Authors O. Arias, Pablo Ligero, M. Soto
Journal JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

SOSTAUGA project: reduction of water consumption and evaluation of potential uses for endogenous resources

Authors V. Torrijos, Soto, M., Calvo Dopico, D.
Journal International Journal of Sustainability in Higher Education

Microbial Activities and Process Rates in Two-Step Vertical and Horizontal Subsurface Flow Gravel and Sand Filters

Authors V. Torrijos, I. Ruiz, M. Soto
Journal WATER, AIR, & SOIL POLLUTION Vol. 229 Num. 9 (pages 290 to 308)

Composting of pig manure and forest green waste amended with industrial sludge

Authors O. Arias, S. Viña, M. Uzal, M. Soto
Journal SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 586 (pages 1228 to 1237)

Integrating pretreatment and denitrification in constructed wetland systems

Authors O.G. Gael, I. Ruiz, M. Soto
Journal SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 584-585 (pages 1300 to 13013090)

Effect of step-feeding on the performance of lab-scale columns simulating vertical flow-horizontal flow constructed wetlands

Authors V. Torrijos, I. Ruiz, Soto, M.
Journal ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Vol. 24 (pages 22649 to 22662)
DOI https://doi.org/10.1007/s11356-017-9925-1

Nitrogen losses and chemical parameters during co-composting of solid wastes and liquid pig manure

Authors M.A. Vázquez, D. de la Varga, R. Plana, M. Soto
Journal ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
DOI https://doi.org/10.1080/09593330.2017.1347717

Effect of plants and surface loading rate on the treatment efficiency ofshallow subsurface constructed wetlands.

Authors T. Carballeira, M. Soto, I. Ruiz
Journal Ecological Engineering Vol. 90 (pages 203 to 214)

Hydrolytic anaerobic reactor and aerated constructed wetland systems for municipal wastewater treatment ¿ HIGHWET project.

Authors A. Pascual, D. de la Varga, J. A. Álvarez, C.A. Arias, D. Van Oirschot, R. Kilian, M. Soto
Journal ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.1080/09593330.2016.1188995

Effect of bypass and effluent recirculation on nitrogen removal in hybrid constructed wetlands for domestic and industrial wastewater treatment.

Authors V. Torrijos, O.G. Gonzalo, A. Trueba-Santiso, I. Ruiz, M. Soto
Journal Water Research Vol. 103 (pages 92 to 100)
DOI https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.07.028

Aerobic and anaerobic biodegradability of accumulated solids in horizontal subsurface flow constructed wetlands.

Authors I. Ruiz, M. Soto, T. Carballeira
Journal INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION Vol. 119 (pages 396 to 404)

Methanogenic activity of accumulated solids and gas emissions fromplanted and unplanted shallow horizontal subsurface flowconstructed wetlands.

Authors T. Carballeira, I. Ruiz, M. Soto
Journal Ecological Engineering Vol. 98 (pages 297 to 306)

Wineries wastewater treatment by constructed wetlands: a review

Authors F. Masi, J. Rochereau, S. Troesch, I. Ruiz, M. Soto
Journal WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 71 (pages 1113 to 1127)
DOI https://doi.org/10.2166/wst.2015.061

Methane potential and anaerobic treatment feasibility of Sargassum muticum

Authors M. Soto, M.A. Vázquez, A. de Vega, J.M. Vilariño, G. Fernández, M.E.S. de Vicente
Journal BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 189 (pages 53 to 61)
DOI https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.03.074

Methane and carbon dioxide emissions from constructed wetlands receiving anaerobically pretreated sewage

Authors D. de la Varga, I. Ruiz, J.A. Álvarez, M. Soto
Journal SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Vol. 538 (pages 824 to 833)

Physico-chemical and biological characteristics of compost from decentralised composting programmes

Authors M.A. Vázquez, R. Sen, M. Soto
Journal BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 198 (pages 520 to 532)

Integrating liquid fraction of pig manure in the composting process for nutrient recovery and water re-use

Authors M.A. Vázquez, D. de la Varga, R. Plana, M. Soto
Journal JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION Vol. 104 (pages 80 to 89)

Vertical flow constructed wetland treating high strength wastewater from swine slurry composting

Authors M.A. Vázquez, D. de la Varga, R. Plana, M. Soto
Journal Ecological Engineering Vol. 50 (pages 37 to 43)

Avoiding clogging in constructed wetlands by using anaerobic digesters as pre-treatment

Authors D. de la Varga, A. Díaz, I. Ruiz, M. Soto
Journal Ecological Engineering Vol. 52 (pages 262 to 269)

Winery Wastewater Treatment in Subsurface Constructed Wetlands with Different Bed Depths

Authors D. de la Varga, I. Ruiz, M. Soto
Journal WATER, AIR, & SOIL POLLUTION Vol. 224 (pages 1485 to 1497)

Heavy metal removal in an UASB-CW system treating municipal wastewater

Authors D. de la Varga, M.A. Díaz, I. Ruiz, M. Soto
Journal CHEMOSPHERE Vol. 93 (pages 1317 to 1323)

Winery wastewater treatment in a hybrid constructed wetland

Authors Lorena Serrano Calviño, David de la Varga Calvo, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Journal Ecological Engineering Vol. 37 Num. 5 (pages 744 to 753)

Evaluation of PPCPs removal in a combined anaerobic digester-constructed wetland pilot plant treating urban wastewater

Authors C. Reyes Contreras, V. Matamoros, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto, J. M. Bayona
Journal CHEMOSPHERE Vol. 84 Num. 9 (pages 1200 to 1207)

Evaluación de recursos hídricos y tratamiento de aguas residuales en el Campus de la Universidad de A Coruña.

Authors T. Carballeira, J. Cagiao, M. Soto
Journal Revista Internacional de Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo Vol. 6 (pages 79 to 100)

Solids hydrolysis and accumulation n ha hybrid anaerobic digesterconstructed wetlands system

Authors Isabel Ruiz Bolaños, María Ángeles Díaz Díaz, Beatriz Crujeiras Pérez, Joan García Serrano, M. Soto
Journal Ecological Engineering Num. 36 (pages 1007 to 1016)

A ambientalización das universidades: o caso da UDC.

Authors M. Soto
Journal ACTUALIDADE JURÍDICA AMBIENTAL (pages 1 to 19)

Anaerobic digesters as a pretreatment for constructed wetlands

Authors M. Soto, Isabel Ruiz Bolaños, Juan Antonio Álvarez Rodríguez
Journal Ecological Engineering Vol. 33 Num. 1 (pages 54 to 67)

Anaerobic treatment of low-strength municipal wastewater by a two-stage pilot plant under psychrophilic conditions

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Elena Armstrong, Mariano Julio Gómez López, M. Soto
Journal BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 99 Num. 15 (pages 7051 to 7062)

Methanogenic toxicity in anaerobic digesters treating municipal wastewater

Authors Isabel Ruiz Bolaños, Rafael Blázquez Caeiro, M. Soto
Journal BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 100 Num. 1 (pages 97 to 103)

Municipal wastewater treatment in an anaerobic digester-constructed wetland system

Authors Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto, Juan Antonio Álvarez Rodríguez, María Ángeles Díaz Díaz, Lorena Serrano Calviño
Journal ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 29 Num. 11 (pages 1249 to 1256)

Riscos ambientais e posibilidades dunha xestión sustentábel de lodos

Authors M. Soto, Belén Rodríguez
Journal ADEGA CADERNOS Num. 18 (pages 5 to 18)

Performance of an anaerobic digester-wetland system for a small community

Authors Pilar Barros Barco, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Journal Ecological Engineering Vol. 33 Num. 1 (pages 142 to 149)

Anaerobic biodegradation tests and gas emissions from subsurface flow constructed wetlands

Authors Joan García Serrano, V. Capel, A. Castro, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Journal BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 98 Num. 16 (pages 3044 to 3052)

Characteristics and anaerobic treatability of municipal and industrial state wastewaters

Authors Isabel Ruiz Bolaños, Rafael Blázquez Caeiro, M. Soto
Journal ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 28 (pages 1063 to 1072)

Start-up alternatives and performance of an UASB pilot plant treating diluted municipal wastewater al low temperature

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Isabel Ruiz Bolaños, Mariano Gómez López, Javier Presas, M. Soto
Journal BIORESOURCE TECHNOLOGY Vol. 97 (pages 1640 to 1649)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas I. Aplicación de reactores UASB y HUSB de etapa única

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Mariano Gómez López, M. Soto
Journal TECNOLOGÍA DEL AGUA Num. 258 (pages 42 to 50)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas II: aplicación de una tecnología de doble etapa

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Mariano Gómez López, M. Soto
Journal TECNOLOGÍA DEL AGUA Num. 259 (pages 64 to 70)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas. Aplicación de reactores UASB y HUSB

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Mariano Gómez López, María L. Rivas, M. Soto
Journal RETEMA Num. 104 (pages 40 to 51)

Aplicación dun sistema dixestor-humidal aos efluentes dun núcleo rural/Tratamento de efluentes dun núcleo rural nun sistema dixestor-humidal

Authors Pilar Barros, Ramsés Pérez, Virxinia Rodríguez, M. Soto
Journal ADEGA CADERNOS Num. 12 (pages 57 to 66)

Características das augas residuais urbanas

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, M. Soto
Journal ADEGA CADERNOS Num. 12 (pages 11 to 22)

Contaminación fluvial

Authors M. Soto, Isabel Ruiz Bolaños
Journal ADEGA CADERNOS Num. 15 (pages 15 to 35)

Pretratamento anaerobio de augas residuais urbanas en planta piloto

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Isabel Ruiz Bolaños, Mariano Gómez López, M. Soto
Journal ADEGA CADERNOS Num. 12 (pages 33 to 48)

Tratamento anaerobio de augas residuais. Aplicación a efluentes urbanos

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, M. Soto
Journal ADEGA CADERNOS Num. 12 (pages 23 to 32)

Performance of an UASB-Digester System Treating Domestic Wastewater

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Elena Armstrong, J. Presas, Mariano Gómez López, M. Soto
Journal ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 25 Num. 10 (pages 1189 to 1199)

Anaerobic Hiyrolysis of Primary Sludge: Influence of Sludge Concentration and temperature

Authors Natalia Ferreiro, M. Soto
Journal WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 47 Num. 12 (pages 239 to 246)

Anaerobic Hydrolysis of a Municipal Wastewater in a Pilot Scale Digester

Authors Juan Antonio Alvarez, Carlos Zapico, Mariano Gómez, Javier Presas, M. Soto
Journal WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 47 Num. 12 (pages 223 to 230)

Problemas e riscos de contaminación nas rias galegas

Authors M. Soto
Journal ADEGA CADERNOS Vol. 10 (pages 15 to 27)

Prevención ambiental e tecnoloxías limpas en Galiza

Authors M. Soto, Isabel Ruiz Bolaños
Journal ALBORADA Vol. - (pages 26 to 30)

O ecoloxismo diante do desenvolvemento ( non) sustentabel

Authors M. Soto
Journal ANÁLISE EMPRESARIAL Vol. - Num. 33 (pages 19 to 23)

Maré negra, nunca máis

Authors M. Soto
Journal COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. - Num. 25 (pages 221 to 258)

Anaerobic treatment of municipal Wastewater by a two step Pilot Plant

Authors Juan Antonio Alvarez, Elena Armstrong, Mariano Gómez, M. Soto
Journal JOURNAL CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY Vol. - (pages 0 to 0)

Potential of anaerobic digestion for domestic wastewater treatment

Authors Juan antonio Alvarez, Elena Armstrong, Mariano Gómez, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Journal JOURNAL CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY Vol. - (pages 0 to 0)

Alternativas de saneamento e sustentabilidade

Authors M. Soto
Journal ADEGA CADERNOS Vol. 11 (pages 37 to 48)

Slude granulation during the anaerobic treatment of a prehydrolsed urban wastewater

Authors M. Soto, Pablo Ligero
Journal WATER SA Vol. 28 Num. 3 (pages 0 to 0)

A miopia interesada de SOGAMA

Authors M. Soto
Journal Tempos Novos Num. 66 (pages 29 to 36)

Causas e responsabilidades na catástrofe do Prestige.

Authors M. Soto
Journal Tempos Novos Num. 67 (pages 11 to 15)

Recolla selectiva e reciclaxe do lixo na Galiza

Authors M. Soto
Journal CERNA (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Num. 35 (pages 22 to 24)

Pretreatment of urban wastewaters in a hydrolitic upflow digester.

Authors Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Soto
Journal WATER SA Vol. 17 Num. 3 (pages 399 to 404)

Influence of HRT and SRT on the hydrolitic pre-treatment of urban wastewater.

Authors Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, M. Soto
Journal WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY Vol. 44 Num. 4 (pages 7 to 14)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales en digestores de simple y doble etapa

Authors M. Soto, Mariano Gómez, Mª José Vázquez, Pilar Peña Caamaño
Journal TECNOLOGÍA DEL AGUA Vol. 20 Num. 196 (pages 49 to 59)

Evaluación de digestores anaerobios de lecho de lodos UASB para el tratamiento de elfuentes de baja carga orgánica

Authors Isabel Ruiz Bolaños, Mar Suárez, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro, M. Soto
Journal INGENIERÍA QUÍMICA Vol. 31 Num. 353 (pages 147 to 154)

Situación de la recogida selectiva y reciclaje de vidrio y papel en Galicia

Authors Belén Queiruga, M. Soto
Journal RESIDUOS Vol. 9 Num. 48 (pages 48 to 53)

Influence of Bleaching Technologies on the Aerobic Biodegradability of Effluents from Eucalyptus Kraft Pulps Factories

Authors Gladys Vidal, M. Soto, Ramón Méndez, J.M. Lema
Journal BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY Vol. 42 Num. 3 (pages 323 to 329)

O impacto ambiental do transporte en Galicia

Authors M. Soto
Journal ADEGA CADERNOS Num. 5 (pages 7 to 20)

Plantas de biogás para o tratamento da fracción orgánica do lixo

Authors M. Soto
Journal ADEGA CADERNOS Num. 6 (pages 23 to 28)

Performance of and biomass characterization in a UASB reactor treating domestic waste water at ambient temperature

Authors Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto, Maria C. Veiga, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro
Journal WATER SA Vol. 24 Num. 3 (pages 215 to 222)

Anaerobic biodegradability and toxicity of wastewaters from chlorine and total chlorine free bleaching of eucaliptus kraft pulps

Authors G. Vidal, M. Soto, J. Field, R. Méndez, J. M. Lema
Journal Water Research Vol. 31 Num. - (pages 2487 to 2494)

Sludge Granulation in UASB Digesters Treating Low Strength Wastewaters at Mesophilic and Psychrophilic Temperatures

Authors M. Soto, Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Isabel Ruiz Bolaños, Maria C. Veiga, Rafael Blázquez Caeiro
Journal ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 18 Num. - (pages 1133 to 1141)

Depuración Biolóxica de efluentes residuais de industrias conserveiras

Authors M. Soto, J. M. Lema
Journal ADEGA CADERNOS Vol. 3 Num. - (pages 38 to 44)

Efluentes residuales procedentes de polígonos industriales

Authors A. Fereiro, M. Soto, Maria C. Veiga, M.J. Vega, Rafael Blázquez Caeiro, Isabel Ruiz Bolaños
Journal INGENIERÍA QUÍMICA Vol. - Num. 325 (pages 95 to 100)

Xestión e impacto ambiental do vertedeiro de Bens. Causas e consecuencias

Authors S. Vilameá, M. Soto
Journal CERNA (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Vol. - Num. 19 (pages 1 to 19)

Estudio de los efluentes residuales procedentes de polígonos industriales

Authors Maria C. Veiga, M.I. Ferreiro, M. Soto, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro, L. Ruíz
Journal INGENIERÍA QUÍMICA Vol. - Num. 325 (pages 95 to 100)

Depuración de efluentes residuales de la industria mejillonera mediante un filtro anaerobio a escala mesofílica y termofílica

Authors M. Soto, R. Méndez, J.M. Lema
Journal RETEMA Vol. - Num. 23 (pages 31 to 39)

Semi-micro C.O.D. determination method for high-salinity wastewater

Authors M. Soto, M.C. Veiga, R. Méndez, J. M. Lema
Journal ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Vol. 10 (pages 541 to 548)
DOI https://doi.org/10.1080/09593338909384770

DE RESIDUO A RECURSO. EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD. Residuos Ganaderos.

Authors VV.AA.
Editors J. Moreno, R. Moral, J.L. García-Morales, J.A. Pascual, M.P. Bernal
Publishing Mundi-Prensa, Madrid (España)
ISBN 9788484765462

DE RESIDUO A RECURSO. EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD. Residuos Urbanos.

Authors Antoni Sánchez Ferrer, Adriana Artola Casacuberta, Raquel Barrena Gómez, Manuel Dios Pérez, Juan Carlos García-Gil, Rafael López Núñez, María Dolores Pérez Murcia, Ignasi Puig Ventosa, Manuel Soto Castiñeira, Teresa Gea Leiva
Editors J. Moreno, R. Moral, J.L. García-Morales, J.A. Pascual, M.P. Bernal
Publishing Mundi-Prensa, Madrid (España)
ISBN 9788484766995

Guía para a Sustentabilidade Ambiental na UDC

Authors Dolores Arias Vázquez, Juan Cagiao Villar, Patricia Faraldo-Cabana, Cristina García Fontán, Jesús Giz Novo, Federico Guillermo Martín Palmero, Lu Su, Alfonso Orro Arcay, E.SAHUQUILLO BALBUENA, M. Soto, Pedro Vega Marcote
Editors Universidade da Coruña
Publishing Universidade da Coruña, (España)
ISBN 978-84-9749-484-7

Guía para a sustentabilidade na UDC

Editors M. Soto, X.L. Martínez
Publishing Servicio de Plublicacións da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-484-7 (I)

Manual de Compostaxe caseira.

Authors Pérez, R., M. Soto, M. Rodríguez, D. Gozález
Publishing ADEGA, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-614-1987-6

O tempo dos ríos

Editors F. J. Martínez Gil, M. Soto
Publishing Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-207-2

Tratamento de residuos sólidos urbanos.

Publishing Universidade da Coruña, (España)
ISBN 85-95322-44-7

Xestión do lixo:Unha alternativa ecolóxica ao plano SOGAMA

Authors M. Soto
Publishing Nino Reprografia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 1137-0262

Os Resíduos na Galiza: Impacto Ambiental e Alternativas de Tratamento

Authors R. Varela, X. Pereiras, M. Soto
Publishing Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 9788487674303

Waste Generation and Management at the University of A Coruña

Authors V. Torrijos. Soto, M.
Book Handbook of Sustainability Science in the Future
Publishing: Springer, Cham.
ISBN: Non ten
Pages From 1 to 26

Geospatial Ecological Footprint Calculators Through Participatory and Collective Processes

Authors Francisco-Alberto Varela-García. V. Torrijos. J. López Fernández. D. Calvo Dopico. SOTO, Manuel
Book Handbook of Sustainability Science in the Future
Publishing: Springer, Cham.
ISBN: Non ten
Pages From 1 to 20

Campus, casa, cidade: Laboratorios do cambio¿, un proxecto multidisciplinar para promover a sustentabilidade ambiental e social

Authors V. Torrijos. M. Soto. Pedro Vega-Marcote. Francisco-Alberto Varela-García. D. Calvo Dopico
Book Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente
Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-775-6
Pages From 553 to 556

Mapeando a eficiencia no consumo da auga

Authors M. Soto. Francisco-Alberto Varela-García. V. Torrijos. Calvo Dopico, D.
Book Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente
Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-775-6
Pages From 383 to 402

Constructed Wetlands for Industrial Wastewater Treatment and Removal of Nutrients

Authors David de la Varga Calvo. D. Van Oirschot. SOTO, Manuel. R. Kilian. C.A. Arias. A. Pascual
Book Waste Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Publishing: Information Resources Management Association (IRMA).
ISBN: 9781799812104
Pages From 559 to 587

Aerated Constructed Wetlands for Treatment of Municipal and Food Industry Wastewater

Authors A. Pascual. D. de la Varga. Soto, M.. D. Van Oirschot. R. Kilian. J.A. Álvarez. P.N. Carballo. H. Brix. C.A. Arias
Book Constructed Wetlands for Industrial Wastewater Treatment
Publishing: John Wiley & Sons, Ltd..
ISBN: 9781119268345
Pages From 65 to 93

UDC residuo cero. Calculadora online da pegada ecolóxica.

Authors M. Soto. Francisco-Alberto Varela-García
Book Contextos universitarios transformadores: retos e ideas innovadoras.
Publishing: Universidade da Coruña - Servizo de Publicacións.
ISBN: 978-84-9749-678-0
Pages From 207 to 224

Constructed Wetlands for Industrial Wastewater Treatment and Removal of Nutrients

Authors D. de la Varga. M. Soto. D. van Oirschot. R. Kilian. C.A. Árias. A. Pascual. J.A. Álvarez
Book Technologies for the Treatment and Recovery of Nutrients from Industrial Wastewater
Publishing: IGI-Global.
ISBN: 9781522510376
Pages From 202 to 230

Sinergias de restos orgánicos de industrias rurales con el tratamiento integral de purines de cerdo mediante compostaje y humedales artificiales.

Authors R. Plana. M.A. Vázquez. D. de la Varga. M. Soto
Book Avances en la investigación sobre compost: Materias primas, procesos, calidad y usos.
Publishing: Universidade Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-8408-788-5
Pages From 125 to 138

Compostaje descentralizado de residuos de comedor en centros universitarios.

Authors M.A. Vázquez. R. Plana. C. Pérez. L. Pita. M. Soto
Book Avances en la investigación sobre compost: Materias primas, procesos, calidad y usos.
Publishing: Universidade Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-8408-788-5
Pages From 175 to 188

La calidad en el compostaje doméstico en Galicia.

Authors M.A. Vázquez. D. de la Varga. M. Soto
Book Avances en la investigación sobre compost: Materias primas, procesos, calidad y usos.
Publishing: Universidade Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-8408-788-5
Pages From 353 to 364

Análisis químicos y microbiológicos de muestras de compost doméstico y comunitario.

Authors M. Soto. M.A. Vázquez. R. Sen
Book De residuo a recurso: Estrategias de gestión, tratamiento y valorización
Publishing: Red Española de Compostaje.
ISBN: 978-84-617-2429-1
Pages From 160 to 164

A confección dunha guía para a compra pública verde de papel: unha experiencia didáctica interdisciplinar na UDC.

Authors Laura I. Pita. Enrique Fernández. Sheila García. Yasmani Cruz. M. Lafuente. M. Soto
Book Retos y perspectivas en la enseñanza de las ciencias.
Publishing: Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-12-0
Pages From 601 to 607

Auditoría da auga dirixida á minimización como actividade para a ambientalización curricular.

Authors M. Soto
Book Experiencias docentes innovadoras en la educación superior
Publishing: Educación Editora.
ISBN: 978-84-15524-05-2
Pages From 467 to 472

10 + 1: Dez anos de compostaxe caseira e un ano de compostaxe comunitaria.

Authors M. Lafuente. R. Pérez. M. Soto
Book Iniciativas agroecolóxicas innovadoras para a transformación dos espazos rurais
Publishing: Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica e Agroecoloxía (ed.), Universidade de Vigo.
ISBN: 978-84-616-1882-8
Pages From 1335 to 1347

Anaerobic Treatment of Domestic Wastewater

Authors J.A. Álvarez, . M. Soto
Book Anaerobic Digestion: Processes, Products and Applications (Environmental Science, Engineering and Technology Series)
Publishing: Nova Science Publishers Inc..
ISBN: 978-1-61324-420-3
Pages From 1 to 48

Experiencias de compostaje doméstico en los ayuntamientos de Ordes y Carballo (Galicia)

Authors R. Silva. M. A. Vázquez. M. Soto
Book En Compostaje de residuos orgánicos y seguridad medioambiental
Publishing: Universidade de Burgos.
ISBN: 978-84-92681-49-5
Pages From 42 to 52

El ensayo de DBO como indicador de la estabilidad del compost.

Authors M. A. Vázquez. M. Soto
Book Compostaje de residuos orgánicos y seguridad medioambiental
Publishing: Universidad de Burgos.
ISBN: 978-84-92681-49-5 (II)
Pages From 457 to 467

Compostaje y humedales artificiales para el aprovechamiento y tratamiento integral de purines de cerdo.

Authors M. Soto. M.A. Vázquez. R. Plana
Book En Compostaje de residuos orgánicos y seguridad medioambiental
Vol. 1 Publishing: Universidade de Burgos.
ISBN: 978-84-92681-49-5
Pages From 343 to 355

La combinación de sistemas compostaje y humedales articifiales para el tratamiento de purines de cerdo.

Authors M.A. Vázquez. D. de la Varga. R. Plana. M. Soto
Book Compostaje. Salud del suelo y uso de la energía en el mundo rural
Vol. 1 Publishing: SEAE-Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
ISBN: 978-84-615-1698-8
Pages From 125 to 141

Proxecto "Centro Universitario de Compostaxe".

Authors M.A. Vázquez. R. Plana. M. Soto
Book Compostaje. Salud del suelo y uso de la energía en el mundo rural
Vol. 1 Publishing: SEAE-Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
ISBN: 978-84-615-1698-8
Pages From 143 to 160

Depuración natural de augas residuais: Os humedais construídos

Authors M. Soto. Isabel Ruiz Bolaños
Book Gestión de las aguas residuales en el ámbito rural
Vol. - Publishing: Vicerreitoría de Cultura da Universidade de Santiago. Cuesta e Suárez (Ed.).
ISBN: 978-84-692-4044-1
Pages From 61 to 80

Saneamento ecolóxico (ECOSAN)

Authors M. Soto
Book Gestión de las aguas residuales en el ámbito rural
Vol. - Publishing: Vicerreitoría de Cultura da Universidade de Santiago. Cuesta e Suárez (Ed.).
ISBN: 978-84-692-4044-1
Pages From 35 to 60

Reflexions sobre a politica ambiental de Galiza

Authors
Book Análisis y reflexiones sobre el derecho ambiental en Galicia
Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-343-7
Pages From 167 to 173

Tratamiento de purines de cerdo combinando sistemas de compostaje y humedales artificiales ¿ primeros resultados.

Authors D. de la Varga. M.A. Vázquez. R. Plana. R. Bondelle. M. Soto
Book Compostaje: utilización en la agricultura ecológica
Publishing: SEAE-Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
ISBN: 978-84-6833-9
Pages From 76 to 95

Riscos ambientais no litoral galego: unha visión ecoloxista.

Authors B. Rodríguez. M. Soto
Book X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano (Libro de Actas)
Publishing: Universidade Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-608-0755-1
Pages From 617 to 626

As asociacións ecoloxistas e o Prestige 5 anos despois

Authors M. Soto
Book ¿Qué aprendimos de la catástrofe del Prestige?
Vol. - Publishing: Fundación Arao.
ISBN: 978-84-611-8964-9
Pages From 109 to 141

ADEGA delante de la marea negra del "Prestige".

Authors A. Sánchez. M. Soto
Book La responsabilidad por los daños causados por el hundimiento del Prestige
Publishing: Iustel.
ISBN: 978-84-96717-15-2
Pages From 399 to 413

A auga, algo máis que un recurso

Authors M. Soto
Book O tempo dos ríos
Vol. - Publishing: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-207-2
Pages From 43 to 58

Loita ecoloxista e social contra a deterioración dos ríos galegos por novas obras hidráulicas

Authors M. Soto
Book O tempo dos ríos
Vol. - Publishing: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-207-2
Pages From 315 to 329

A planificación hidrolóxica en Galiza

Authors Xosé Veiras. M. Soto
Book O tempo dos ríos
Vol. - Publishing: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-207-2
Pages From 221 to 247

A directiva marco da auga e a planificación hidrolóxica

Authors M. Soto
Book O tempo dos ríos
Vol. - Publishing: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-207-2
Pages From 209 to 219

El potencial de la digestión anaeróbia en el tratamiento de aguas residuales urbanas y efluentes de baja carga orgánica

Authors M. Soto. Isabel Ruiz Bolaños. Juan Antonio Alvarez Rodríguez
Book Una cita europea con la nueva cultura del agua: la Directiva Marco. Perspectivas en Portugal y España
Vol. - Publishing: Junta de Andalucía y de Castilla-La Mancha. fundación Calouste Gulbenkian, Unv. Zaragoza e Institución "Fernando el CAtólico".
ISBN: 84-7820-620-5
Pages From 0 to 0

A planificación hidrolóxica nas Vacias Interiores de Galiza (Ámbito do plano Hidrolóxico Norte I)

Authors M. Soto. Daniel López Vispo
Book Una cita europea con la nueva cultura del agua: la Directiva Marco. Perspectivas en Portugal y España
Vol. - Publishing: Junta de Andalucía y de Castilla-La Mancha. fundación Calouste Gulbenkian, Unv. Zaragoza e Institución "Fernando el CAtólico".
ISBN: 84-7820-620-5
Pages From 597 to 597

Os residuos sólidos urbanos: impacto ambiental e alternativas de tratamento.

Authors M. Soto. Alberto de Vega Martín
Book Tratamento de residuos sólidos urbanos.
Vol. - Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 85-95322-44-7
Pages From 31 to 44

Análise ambiental das alternativas de xestión do lixo: un enfoque preventivo.

Authors M. Soto
Book Tratamento de residuos sólidos urbanos.
Vol. - Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 85-95322-44-7
Pages From 45 to 55

O plan de xestión de RSU de SOGAMA.

Authors M. Soto
Book Tratamento de residuos sólidos urbanos.
Vol. - Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 85-95322-44-7
Pages From 263 to 286

Proxecto de ADEGA para a xestión dos RSU de Galicia.

Authors M. Soto
Book Tratamento de residuos sólidos urbanos.
Vol. - Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 85-95322-44-7
Pages From 307 to 319

Economía Circular y Gestión de Residuos en Guayaquil

Autor José Hidalgo Crespo
Director/s Jorge Luis Amaya Rivas; Manuel Soto Castiñeira
Scope Facultad de Ciencias
Qualification Sobresaliente

Sistema combinado dixestor-humidal seguido de fotodegradación para a depuración de augas residuais e contaminantes orgánicos emerxentes

Autor Marta Sánchez Núñez
Director/s Isabel Ruíz Bolaños; Manuel Soto Castiñeira
Scope Facultad de Ciencias
Qualification Sobresaliente

Aprovechamiento de residuos agroforestales como fuente de biogás y compost

Autor Oscar Arias Vazquez
Director/s Manuel Soto Castiñeira
Scope Facultad de Ciencias
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Humidais construídos para a depuración de augas residuais urbanas: eliminación de nitróxeno, ensaios biolóxicos e respirometría en diferentes configuracións híbridas

Autor Verónica Torrijos Pérez
Director/s Isabel Ruíz Bolaños; Manuel Soto Castiñeira
Scope Facultad de Ciencias
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Compostaxe descentralizada de residuos orgánicos: do ámbito doméstico á granxa

Autor Marcos A. Vázquez Trillo
Director/s Manuel Soto Castiñeira
Scope Química Física e Ingeniería Química 1
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Depuración de efluentes urbanos en humedais construídos: influencia da especie vexetal, a configuración e a velocidade da carga orgánica

Autor Tania Carballeira Amarelo
Director/s Manuel Soto Castiñeira; Isabel Ruíz Bolaños
Scope Química Física e Ingeniería Química 1
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Depuración de aguas residuales en digestores anaerobios y humedales construidos: aplicación a la industria vitivinícola

Autor David de la Varga Calvo
Director/s Manuel Soto Castiñeira e Isabel Ruíz Bolaños
Scope Química Física e Ingeniería Química 1
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Depuración natural de efluentes residuais dun núcleo rural mediante dixestores anaerobios e humidais construídos

Autor María del Pilar Barros Barco
Director/s Manuel Soto Castiñeira
Scope Química Física e Ingeniería Química 1
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas en planta piloto

Autor Juan Antonio Álvarez Rodríguez
Director/s Manuel Soto Castiñeira
Scope Química Física e Ingeniería Química 1
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas en reactores UASB

Autor Isabel Ruiz Bolaños
Director/s Rafael Blázquez Caeiro;Manuel Soto Castiñeira
Scope Química Física e Ingeniería Química 1
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Hidrólisis y granulación en el tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas

Autor Pablo Ligero Martínez-Risco
Director/s Manuel Soto Castiñeira
Scope Química Física e Ingeniería Química 1
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Separate collection of biowaste in general areas of university centers
The 9th International Workshop on UI Greenmetric World University Rankings (IWGM 2023): "Innovation, Impacts and Future Direction of Sustainable Universities".
International

Authors V. Torrijos, M. Dono, M. Soto
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

`Campus, home, city: Laboratories of change¿, the Education for Sustainability program of the University of A Coruña
The 9th International Workshop on UI Greenmetric World University Rankings (IWGM 2023): "Innovation, Impacts and Future Direction of Sustainable Universities".
International

Authors M. Soto, Pedro Vega Marcote, D. Calvo Dopico, V. Torrijos, M. Dono
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Evaluation of the Green Campus program at the University of A Coruña
The 9th International Workshop on UI Greenmetric World University Rankings (IWGM 2023): "Innovation, Impacts and Future Direction of Sustainable Universities".
International

Authors M. Dono, V. Torrijos, M. Soto
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

'El programa Green-Campus`: Sostenibilidad en la Universidade da Coruña
FORO INTERNACIONAL `ACADEMIA NET ZERO¿
International

Authors M. Soto
Place Portalegre (Portugal)

Removal of persistent organic pollutants by a 3-step system: anaerobic digester, vertical flow constructed wetland and different post-treatments
9th International Symposium on Wetland Pollution and Control (WETPOL). BOKU University of Vienna. 13-17 September 2021.
International

Authors M.Sánchez, D. Rodríguez, M.I. Fernández, I. Ruiz, M.Canle, M. Soto
Place Vienna (Austria)

Eficacia de un nuevo modelo de digestor anaerobio en combinación con humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales brutas.
4thSmallWat21v. Congreso Internacional Proyecto IDiAqua
International

Authors M.Sánchez, I. Ruiz, M. Soto
Place Online (Portugal)

Waste generation and management at the University of A Coruña
3rd World Symposium on Sustainability Science and Research
International

Authors V. Torrijos, M. Soto
Place Hamburgo (Alemania)

Mobility carbon footprint of the University of A Coruña, Spain.
3rd World Symposium on Sustainability Science and Research
International

Authors José Benito Pérez López, Alfonso Orro, Margarita Novales, Francisco-Alberto Varela-García, V. Torrijos, M. Soto
Place Hamburgo (Alemania)

Geospatial ecological footprint calculators through participatory processes
3rd World Symposium on Sustainability Science and Research
International

Authors Francisco-Alberto Varela-García, M. Soto, D. Calvo Dopico, V. Torrijos, J. López Fernández
Place Hamburgo (Alemania)

Compostagem local de resíduos orgânicos universitários e seu uso como fertilizante na horta do campus
1er foro digital sobre compostaje descentralizado
National

Authors V. Torrijos, M. Soto
Organization Composta en Red - Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje
Place Rivas-Vaciamadrid (España)

Local composting of university organic waste and its use as fertilizer in the campus vegetable garden
World Sustainable Development Teach-In Day / HAW / FTZ-NK
International

Authors V. Torrijos, M. Soto
Place Hamburg (Alemania)

Campus, home, city: Labs for change ¿, a multidisciplinary project to promote environmental and social sustainability
World Sustainable Development Teach-In Day / HAW / FTZ-NK
International

Authors V. Torrijos, M. Soto, Pedro Vega Marcote, Francisco-Alberto Varela-García, D. Calvo Dopico
Place Hamburg (Alemania)

Waste to Energy Potential of Domestic Waste Cooking Oil in Guayaquil: A review
LACCEI international Multi-conference for Engineering, Education and Technology
International

Authors J. Hidalgo-Crespo, Coello-Pisco, S., Crespo-Vaca, T., J.L. Amaya, M. Soto, Jervis, F.X., Moreira, C.M.
Place Buenos Aires (Argentina)
DOI https://doi.org/10.18687/laccei2020.1.1.485

Humedales construidos, digestores anaerobios y fotodegradación para la eliminación de microcontaminantes en aguas residuales urbanas
1º Simposio de la Red Novedar: "Presencia y eliminación de microcontaminantes en agua
National

Authors M. Sánchez, O. G. Gonzalo, M.I. Fernández, I. Ruiz, M. Canle, M. Soto
Place Santiago de Compostela (España)

Savings policies in the energy sector: Purchase of electrical energy, information and monitoring system and environmental education. Symposium
Symposium Accelerating the Implementation of Sustainable Development in Campus Activities and Programmes
International

Authors D. Calvo Dopico, M. Soto, Jesús Giz Novo, Fernando de Llano Paz
Place Coruña, A (España)

SUDS-CAMPUS: implementation of sustainable drainage systems at the University of A Coruña
Symposium Accelerating the Implementation of Sustainable Development in Campus Activities and Programmes
International

Authors Bernardo Lage, Jose Anta, Suárez, J., M. Soto
Place Coruña, A (España)

Sostauga project: reduction of water consumption and evaluation of potential uses for endogenous resources
Symposium Accelerating the Implementation of Sustainable Development in Campus Activities and Programmes
International

Authors V. Torrijos, M. Soto, D. Calvo Dopico
Place Coruña, A (España)

Monte da Fraga: Land stewardship project on a university campus
Symposium Accelerating the Implementation of Sustainable Development in Campus Activities and Programmes
International

Authors Ricardo Ferreiro Sanjurjo, María Rodríguez, V. Torrijos, E. Sahuquillo, M. Pimentel, Adán Gonçalves, M. Soto
Place Coruña, A (España)

Campus, home, city: Laboratories of change¿, a multidisciplinary project to promote environmental and social sustainability
Symposium Accelerating the Implementation of Sustainable Development in Campus Activities and Programmes
International

Authors V. Torrijos, M. Soto, Pedro Vega Marcote, Francisco-Alberto Varela-García, D. Calvo Dopico
Place Coruña, A (España)

The environmental profile of the University of A Coruña: new challenges derived from sustainability assessment indicators
Symposium Accelerating the Implementation of Sustainable Development in Campus Activities and Programmes
International

Authors D. Calvo Dopico, M. Soto
Place Coruña, A (España)

Mapeando a eficiencia no consumo da auga
Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente
Autonomous

Authors M. Soto, Francisco-Alberto Varela-García, V. Torrijos
Organization UDC
Place Coruña, A (España)

Campus, casa, cidade: Laboratorios do cambio¿, un proxecto multidisciplinar para promover a sustentabilidade ambiental e social
Contextos universitarios tranformadores: boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente
Autonomous

Authors M. Soto, Francisco-Alberto Varela-García, V. Torrijos
Organization UDC
Place Coruña, A (España)

O Programa Ambiental da Universidade da Coruña
II Xornadas Internacionais Educación Ambiental do CEIDA
International

Authors M. Soto
Organization CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA (CEIDA)
Place Coruña, A (España)

Persistent organic pollutants removal during the treatment of municipal wastewater in a system that combines anaerobic digester, constructed wetland and photodegradation processes
IWA 16th International Conference of the IWA Specialist Group on Wetland Systems for Water Pollution
International

Authors M.Sánchez, M. I. Fernández, I. Ruiz, M.Canle, M. Soto
Organization Universidad Politécnica de Valencia
Place Valencia (España)

Eliminación de contaminantes orgánicos emerxentes combinando zona húmidas construídas e Foto-Degradación
I XORNADAS DE AGAIA
National

Authors SÁNCHEZ, Marta, FERNÁNDEZ, María Isabel, RUIZ, Isabel, CANLE, Moises, SOTO, Manuel
Organization Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA)
Place Santiago de Compostela (España)

Microbial Activity and Community Characterización in a Hybrid Horizontal Flow-Vertica Flow constructed Wetlandas with Recirculation.
IWA 16th International Conference of the IWA Specialist Group on Wetland Systems for Water Pollution
International

Authors I. Ruiz, O.G. Gonzalo, A.P. Mucha, F. Santos, M. Soto
Organization Universidad Politécnica de Valencia
Place Valencia (España)

Zonas húmidas construidas para a depuración de augas residuais: investigacións do grupo EnQA-UDC
I Xornadas da Asociación galega de Investigadores da Auga
Autonomous

Authors RUIZ, Isabel, SOTO, Manuel
Place Santiago de Compostela (España)

Billas e cisternas eco-eficientes: mapeo emapic do consumo de auga na casa e na cidade
I XORNADAS DE AGAIA
National

Authors M. Soto, Francisco-Alberto Varela-García, V. Torrijos, D. Calvo Dopico
Organization Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA)
Place Santiago de Compostela (España)

AUDITORÍA E MAPEO DO CONSUMO DE AUGA: DO FOGAR AOS CENTROS DE ESTUDO E O ÁMBITO URBANO
X Congresso Ibérico de Gestão e Planeamento da Água
International

Authors M. Soto, Francisco-Alberto Varela-García, V. Torrijos, D. Calvo Dopico
Organization APRH e FNCA Fundación Nova Cultura da Auga
Place Coimbra (Portugal)

SECA E XESTIÓN DA AUGA EN VIGO: O PROXECTO DE NOVA CAPTACIÓN NO RÍO VERDUGO
X Congresso Ibérico de Gestão e Planeamento da Água
International

Authors F. Malvar, María Baqueiro Vidal, M. Soto
Organization APRH e FNCA Fundación Nova Cultura da Auga
Place Coimbra (Portugal)

Combination of constructed wetlands and photodegradation processes for the elimination of persistent organic pollutants from municipal wastewater
International IWA Conference on Sustainable Solutions for Small Water and Wastewater Treatment Solutions
International

Authors O.G. Gonzalo, Z.Marín, M.I. Fernández, J.A. Santaballa, I. Ruiz, E. Torres, M.Canle, M. Soto
Place Nantes (Francia)

Tratamento de augas residuais da industria vitivinícola en humedais construídos de fluxo vertical: Influencia dos nutrientes e do pH
XXIII ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE QUÍMICA
International

Authors M. Sánchez, O.G. Gonzalo, S. Yáñez, Ruiz, I, M. Soto
Place Ferrol (España)

Influence of nutrients and pH on the efficiency of vertical flow constructed wetlands treating winery wastewater
S2SMAL2017 International IWA Conference on sustainable solutions for small water and wastewater treatment systems
International

Authors O.G. Gonzalo, M. Sánchez, S. Yáñez, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Place Nantes (Francia)

Sostenibilidad y universidad: investigación, formación y gestión. Oficina de Medio Ambiente da UDC.
Jornadas de la Comisión Sectorial CRUE-Sostenibilidad
National

Authors M. Soto
Organization Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Place Santiago de Compostela (España)

UDC residuos cero: calculadora online da pegada ecolóxica
II Xornadas de Innovación Docente
Autonomous

Authors Soto, M., Francisco-Alberto Varela-García
Place Coruña, A (España)

Integrating pretreatment and denitrification in constructed wetland systems
10th ISEB Conference. International Society for Environmental Biotechnology
International

Authors O.G. Gonzalo, I. Ruíz, M. Soto
Organization Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
Place Barcelona (España)

The effect of filtering media characteristics of vertical flow constructed wetlands
10th ISEB Conference. International Society for Environmental Biotechnology
International

Authors O.G. Gonzalo, T. Carballeira, I. Ruiz, M. Soto
Organization Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
Place Barcelona (España)

Composting of pig manure and forest green waste amended with industrial sludge
10th ISEB Conference. International Society for Environmental Biotechnology
International

Authors M. Míguez, M. Soto
Organization Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
Place Barcelona (España)

Aerobic and anaerobic biodegradability of accumulated solids in horizontal subsurface flow constructed wetlands
13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems & 5th IWA Specialized Conference on Resources-Oriented Sanitation. http://swws2016.gr/proceedings/
International

Authors I. Ruiz, M. Soto, T. Carballeira
Organization Sanitary Engineering Laboratory (www.eyt.gr) of the National Technical University of Athens (www.ntua.gr) & Hellenic Water Association (www.hwa.gr)
Place Athens (Grecia)

Effect of different bypass rates in hybrid verticalhorizontal flow constructed wetlands treating synthetic and real municipal wastewater
13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems & 5th IWA Specialized Conference on Resources-Oriented Sanitation. http://swws2016.gr/proceedings/
International

Authors O.G. Gonzalo, I. Ruiz, M. Soto
Organization Sanitary Engineering Laboratory (www.eyt.gr) of the National Technical University of Athens (www.ntua.gr) & Hellenic Water Association (www.hwa.gr)
Place Athens (Grecia)

combination of constructed wetlands and heterogeneous photocatalysis processes for the elimination of persistent organic pollutants from urban wastewater
9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environmental- 15th Symposium on Chemistry and Fate on Modern Pesticides
International

Authors M. Canle, M.I. Fernández, M. Iazykov, Z. Marín, J.A. Santaballa, O.G. Gonzalo, I. Ruiz, M. Soto
Place Santiago de Compostela (España)

Sustainability of water resources. Reduction of persistent water pollutants through a combination of wetlands and heterogeneus photocatalysis(ReWaPo)
9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environmental- 15th Symposium on Chemistry and Fate on Modern Pesticides
International

Authors M. Canle, M.I. Fernández, M. Iazykov, Z. Marín, J.A. Santaballa, O.G. Gonzalo, I. Ruiz, M. Soto
Place Santiago de Compostela (España)

Investigating different hybrid configurations of constructed wetlands for nitrogen removal from domestic and industrial wastewaters
WETPOL 2015 International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control
International

Authors V. Torrijos, A. Trueba, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Organization Constructed Wetland Association and Cranfield University
Place York (Reino Unido)

Methanogenic activity of accumulated solids and gas emissions from planted and unplanted horizontal subsurface flow CWs
WETPOL 2015 International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control
International

Authors T. Carballeira, Isabel Ruíz Bolaños, M. Soto
Organization Constructed Wetland Association and Cranfield University
Place York (Reino Unido)

Hydrolytic anaerobic reactor and aerated constructed wetland systems for municipal and industrial wastewater treatment. HIGHWET Project.
WETPOL 2015 International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control
International

Authors C. Arias, R. Kilian, D. de la Varga, M. Soto, D. Oirschot, A. Pascual, H. Brix, Juan Antonio Álvarez Rodríguez
Organization Constructed Wetland Association and Cranfield University
Place York (Reino Unido)

Respirometry as a tool for constructed wetland monitoring and design.
IWA World Water Congress & Exhibition 2014
International

Authors V. Torrijos, D. de la Varga, Ruiz, I, M. Soto
Place Lisboa (Portugal)

Análisis químicos y microbiológicos de muestras de compost doméstico y comunitario
IV Jornadas de la Red Española de Compostaje
National

Authors M. Soto, M.A. Vázquez, R. Sen
Organization Red Española de Compostaje
Place Murcia (España)

10+1: Dez anos de compostaxe caseira e un ano de compostaxe comunitaria.
Actas del IV congreso internacional de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica. Iniciativas agroecolóxicas innovadoras para a transformación dos espazos rurais.
International

Authors M. Lafuente, R. Pérez, M. Soto
Place Vigo (España)

La calidad en el compostaje doméstico en Galicia.
III Jornadas de la Red Española de Compostaje
National

Authors M.A. Vázquez, D. de la Varga, M. Soto
Organization Universidade de Santiago de Compostela
Place Santiago de Compostela (España)

Compostaje descentralizado de residuos de comedor en centros universitarios.
III Jornadas de la Red Española de Compostaje
National

Authors M.A. Vázquez, R. Plana, C. Pérez, Laura I. Pita, M. Soto
Organization Universidade de Santiago de Compostela
Place Santiago de Compostela (España)

Sinergias de restos orgánicos de industrias rurales con el tratamiento integral de purines de cerdo mediante compostaje y humedales artificiales.
III Jornadas de la Red Española de Compostaje
National

Authors R. Plana, M.A. Vázquez, D. de la Varga, M. Soto
Organization Universidade de Santiago de Compostela
Place Santiago de Compostela (España)

Integral management of swine manure by the combination of composting and artificial wetlands.
ORBIT Global assessment for organic resources and waste management.
International

Authors R. Plana, M.A. Vázquez, M. Soto
Place Rennes (Francia)

Metal removal in an anaerobic digester-constructed wetland system.
IWA International Conference EcoSTP (Ecotechnologies for wastewater treatment) 25-27 June 2012.
International

Authors D. de la Varga, Ruiz, I, M. Soto
Organization Universidade de Santiago de Compostela
Place Santiago de Compostela (España)

Greenhouse emissions from CW trating municipal and industrial wastewater.
IWA International Conference EcoSTP (Ecotechnologies for wastewater treatment) 25-27 June 2012.
International

Authors D. de la Varga, T. Carballeira, Ruiz, I, M. Soto
Organization Universidade de Santiago de Compostela
Place Santiago de Compostela (España)

Hydrocarbons removal in constructed wetlands.
IWA International Conference EcoSTP (Ecotechnologies for wastewater treatment) 25-27 June 2012.
International

Authors T. Carballeira, Ruiz, I, M. Soto
Organization Universidade de Santiago de Compostela
Place Santiago de Compostela (España)

Influence of plant specie, media size and flow model on the performance of subsurface constructed wetlands treating municipal wastewater.
Smallwat11 3rd International Congress Wastewater in small Communities
International

Authors T. Carballeira, Ruiz, I, M. Soto
Organization Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua
Place Sevilla (España)

Vertical flow constructed wetland treating high strength wastewater from swine manure composting.
Smallwat11 3rd International Congress Wastewater in small Communities
International

Authors M.A. Vázquez, D. de la Varga, R. Plana, M. Soto
Organization Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua
Place Sevilla (España)

M. Soto (2011). Auditoría da auga dirixida á minimización como actividade para a ambientalización curricular.
II Congreso Internacional de Docencia Universitaria
International

Authors M. Soto
Organization UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Place Vigo (España)

Proyecto SOSTUAGA: el uso sostenible del agua y su relación con el territorio el el Campus de Elviña y de la Zapateira de la Universidad de A Coruña - UDC (España).
II Congreso de urbanismo y ordenación del territorio "Un nuevo modelo para una nueva época"
National

Authors J. Cagiao, X.L. Martínez, M. Soto, X. Giz, E.SAHUQUILLO BALBUENA
Organization Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Place Madrid (España)

El Campus como Laboratorio: proyecto de compostaje de los residuos orgánicos generados en el centro universitario.
VI Reunión de Innovación Docente en Química INDOQUIM 2011.
National

Authors M. Soto, M.A. Vázquez
Place Alicante/Alacant (España)

Pretratamiento y tratamientos primarios.
Jornadas Sistemas de Depuración en Pequeñas Aglomeraciones - Sistemas Extensivos.
Autonomous

Authors M. Soto
Place Betanzos (España)

Humedales horizontales. Experiencias en Galiza.
Jornadas Sistemas de Depuración en Pequeñas Aglomeraciones - Sistemas Extensivos.
Autonomous

Authors M. Soto
Place Betanzos (España)

Avoiding clogging in CW by using anaerobic digesters as pre-treatment
12th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control
International

Authors Isabel Ruiz Bolaños, Lorena Serrano Calviño, Beatriz Crujeiras Pérez, Tania Carballeira Amarelo, M. Soto
Place Venice (Italia)

Evaluation of an aerobic digester (UASB)followed by a hybrid constructed wetland for the removal of PPCPs in urban wastewater: A pilot study
12th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control
International

Authors Carolina Reyes, Victor Matamoros, Beatriz Crujeiras Pérez, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto, Josep María Bayona
Place Venice (Italia)

Hydraulic behaviour of two surface and subsurface constructed wetlands
12th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control
International

Authors Beatriz Crujeiras Pérez, Lorena Serrano Calviño, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Place Venice (Italia)

Influence of concentration, surface loading rate and depth on the efficiency of three subsurface horizontal flow CW
12th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control
International

Authors Lorena Serrano Calviño, Beatriz Crujeiras Pérez, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Place Venice (Italia)

Quantifying greenhouse effect gas emissions from CW
12th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control
International

Authors Isabel Ruiz Bolaños, Beatriz Crujeiras Pérez, Lorena Serrano Calviño, Juan Antonio Álvarez Rodríguez, M. Soto
Place Venice (Italia)

Sustainable water management project for the campus of the University of A Coruña in the Northwest of Spain: "SOSTAUGA"
VII ANQUE INTERNATIONAL CONGRESS "Integral Water Cycle: Present and Future"
National

Authors Juan Cagiao Villar, M. Soto, Jesús Giz Novo, María José Servia García, E.SAHUQUILLO BALBUENA, Flavia Piñeiro, Xosé Luis Martínez Suárez
Place Oviedo (España)

Characterization of water streams in the central udc campus and treatment into constructed wetlands. VII Congreso Internacional de la ANQUE: Ciclo Integral del Agua: Presente y Futuro. ¿Un Compromiso Compartido¿. Oviedo, 13-16 Junio de 2010 (Comunicación Poster).
VII ANQUE INTERNATIONAL CONGRESS "Integral Water Cycle: Present and Future"
National

Authors T. Carballeira, Ruiz, I, Cagiao, J., M. Soto
Place Oviedo (España)

Contaminant removal from wastewater in constructed wetlands: new technological configurations.
VII ANQUE INTERNATIONAL CONGRESS "Integral Water Cycle: Present and Future"
National

Authors M. Soto, E. Álvarez, M. Hijosa-Valsero, A Pedescoll, R. Sidrach-Cardona, B. Crujeiras, L. Serrano, E. Becares, J. García
Place Oviedo (España)

Evaluation of factors affecting to the removal of PPCPS in constructed wetlands of different configurations at pilot and full-scale.
VII ANQUE INTERNATIONAL CONGRESS "Integral Water Cycle: Present and Future"
National

Authors M. Hijosa-Valsero, V. Matamoros, C. Avila, C. Reyes,, J.M. Villacorta, E. Becares, J. García, Ruiz, I, M. Soto, J.M. Bayona
Place Oviedo (España)

Experiencias de compostaje domestico en los ayuntamientos de Ordes y Carballo (Galicia). , , 1-3 xuño de 2010 (Comunicación Oral).
II Jornadas de la Red Española de Compostaje
National

Authors R. da Silva, M.A. Vázquez, M. Soto
Organization Universidade de Burgos e Universidade de Valladolid
Place Burgos (España)

El ensayo de DBO como indicador de la estabilidad del compost.
II Jornadas de la Red Española de Compostaje
National

Authors M.A. Vázquez, M. Soto
Organization Universidade de Burgos e Universidade de Valladolid
Place Burgos (España)

Compostaje y humedales artificiales para el aprovechamiento y tratamiento integral de purines de cerdo.
II Jornadas de la Red Española de Compostaje
National

Authors M. Soto, M.A. Vázquez, R. Plana
Organization Universidade de Burgos e Universidade de Valladolid
Place Burgos (España)

Métodos respirométricos sinxelos para a avaliación da estabilidade do compost.
IV Congreso Sobre Uso y Manejo del Suelo
National

Authors M.A. Vázquez, M. Soto
Organization Facultade de Ciencias, Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

Eficiencia y Calidad en el Compostaje Doméstico.
Congreso Internacional "Suelos y Materia Orgánica: Entre la Directiva y la Nueva Ley".
National

Authors M.A. Vázquez, M. Soto
Place Valladolid (España)

HUSB-CW treatment system for winery wastewater
5th International specialized conference on sustainable viticulture: Winery waste and ecologic impacts management
International

Authors Lorena Serrano Calviño, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto, D. de la Varga, Ramón Bondelle
Place Trento and Verona (Italia)

Tratamiento de purines de cerdo combinando sistemas de compostaje y humedales artificiales- primeros resultados
Compostelaje "La salud de la tierra"
National

Authors M. Soto, David de la Varga Calvo, Marcos Antonio Vázquez Trillo, R. Plana, Ramón Bondelle Blanco
Place España

Uso sustentábel do territorio no campus de Elviña
I Congreso internacional de educación ambiental dos paises lusófonos e Galicia
International

Authors M. Soto, Elvira Sauquillo Balbuena, Xosé M. Vázquez Mosquera, Xosé Lois Martínez Suárez
Place Santiago de Compostela (España)

Xestión e conservación da auga: unha materia de libre configuración
I Congreso internacional de educación ambiental dos paises lusófonos e Galicia
International

Authors M. Soto
Place Santiago de Compostela (España)

Anaerobic digestion as pre-treatment for constructed wetlands
10th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control
International

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Place Lisboa (Portugal)

Municipal wastewater treatment in an anaerobic digester-constructed wetland system
10th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control
International

Authors Isabel Ruiz Bolaños, Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Mª Ángeles Díaz Díaz, Miriam Graña Pan, M. Soto
Place Lisboa (Portugal)

Performance of an anaerobic digester-wetland system for a small community
10th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control
International

Authors Pilar Barros, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Place Lisboa (Portugal)

Compostaxe caseira e educación ambiental comunitaria ou a recuperación dunha práctica tradicional para solucionar un problema do século XXI
Congreso de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica en Galiza
National

Authors M. Soto, Damián Copena, Ramsés Pérez
Place Lugo (España)

Sistemas naturais de saneamento e depuración
Congreso de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica en Galiza
National

Authors M. Soto, Pilar Barros, Virxinia Rodríguez
Place Lugo (España)

Nueva ley para el agua y los ríos gallegos
Congresso Homenagem ao Douro/Duero e seus Ríos: Memória, Cultura e Porvir
National

Authors M. Soto
Place Zamora (España)

La depuración de aguas en pequeños núcleos rurales: implantación de sistemas depurativos de bajo coste
V Congresso Ibérico de Xestao e Planeamento da Auga
National

Authors T. Cuesta García, R. Carballo Sánchez, M. Soto, Xan Neira Seijo
Place Faro (Portugal)

Depuración natural avanzada en núcleos rurais
II Congreso Internacional de Ingenieria Civil, Territorio y Medio Ambiente
International

Authors Pilar Barros Barco, M. Soto
Place Santiago de Compostela (España)

Desarrollo de planta piloto para hidrólisis anaerobia de agua residual urbana
II Congreso Internacional de Ingenieria Civil, Territorio y Medio Ambiente
International

Authors Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Mariano Gómez López, P. González Luna, Javier Presas, M. Soto
Place Santiago de Compostela (España)

Xestión sustentábel de residuos orgánicos: a experiencia en Galiza
II Congreso Internacional de Ingenieria Civil, Territorio y Medio Ambiente
International

Authors Carlota de Vega, Ramsés Pérez Pérez, Virxinia Rodríguez, Xosé María Villaverde García, M. Soto
Place Santiago de Compostela (España)

Depuración sostible de efluentes residuales urbanos
IV Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l¿agua
International

Authors Pilar Barros Barco, Ramsés Pérez Pérez, Virxinia Rodríguez, Juan Antonio Álvarez Rodríguez, M. Soto
Place Tortosa (España)

Luta ecologista e social contra a deterioraçao dos ríos galegos por novas obras hidráulicas
IV Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l¿agua
International

Authors M. Soto
Place Tortosa (España)

Análisis del proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad del Barbanza
IX Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Ciencias Ambientales
International

Authors J. A. Mendoza Pérez, F. Doménech Casteleiro, M. Soto, Gustavo Gutiérrez, Jorge Chanona
Place Huatulco (México)

Anaerobic treatment of municipal wastwater by a two-steap pilot plant
4 European Congress of Chemical Engineering
National

Authors M. Soto, Juan Antonio Alvarez, Elena Armstrong, Mariano Gómez
Place Granada (España)

Potential of anaerobic digestion for domestic wastwater treatment
4 European Congress of Chemical Engineering
National

Authors Juan Antonio Alvarez, Elena Armstrong, Mariano Gómez, Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Place Granada (España)

Educaçaon ambiental para a sustentabilidade desde unha ONG ambientalista de ambito galego, adega
First world environmental education congress
International

Authors M. Soto, Ramses Pérez
Place España

Programa de autocompostagem em duas freguesias rurais do concelho de Ferrol
First world environmental education congress
International

Authors M. Soto, Ramses Pérez
Place España

Programas de compostagem caseira em diferentes localidades galegas.
Conferencia Internacional sobre la repercusión de la política de la UE en la gestión de los residuos orgánicos y sus consecuencias en los países del sur de Europa
International

Authors Virxinia Rodríguez, Xosé María García, Carlota De Vega, Fco. Xavier Sánchez, Ramses Pérez, M. Soto
Place Barcelona (España)

Anaerobic systems for domestic wastewater treatment in rural areas
International Conference on "Small Wastewater Technologies and Mangement for the Mediterraneam Area"
International

Authors M. Soto, Pilar Barros Barco
Place Sevilla (España)

Anaerobic Hydrolysis of a Municipal Wastewater in a Pilot Scale Digester
IWA 3rd World Water Congress
International

Authors M. Soto, Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Carlos Zapico, Mariano Gómez López, Javier Presas Marcos
Place Melbourne (Australia)

Anaerobic hidrolysis of Primary Sludge: influence of Sludge Concentration and temperature
IWA 3rd World Water Congress
International

Authors Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, M. Soto
Place Melbourne (Australia)

Sludge granulation during anaerobic treatment of prehydrolysed domestic wastewater
IWA 3rd World Water Congress
International

Authors M. Soto, Pablo Ligero
Place Melbourne (Australia)

Prevención ambiental e tecnoloxias limpas en Galiza
17th Conference IAPS, Culture, Quality of Life and Globalization. Problems and Challenges for the New Millenium
International

Authors Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto
Place Coruña, A (España)

A educación ambiental en Galiza: Evolución e futuro de acción das ONG de protección ambiental
17th Conference IAPS, Culture, Quality of Life and Globalization. Problems and Challenges for the New Millenium
International

Authors M. Soto, Ramsés Pérez
Place Coruña, A (España)

Educación ambiental para unha nova cultura da auga
17th Conference IAPS, Culture, Quality of Life and Globalization. Problems and Challenges for the New Millenium
International

Authors M. Soto
Place Coruña, A (España)

Saneamiento descentralizado en núcleos rurales mediante la combinación de digestores anarobios y zonas húmedas.
4º Seminario y Taller Iberoamericano sobre Vivienda Rural y Calidad de Vida en los Asentamientos Rurales
International

Authors M. Soto, Pilar Barros Barco
Place Puerto Montt, (Región X) (Chile)

Anaerobic treatment and pretreatment of municipal wastewater at low ambient temperature.
9 International Symposium on Anaerobic Digestion.
International

Authors Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto, Javier Presas Marcos, Mariano Gómez López, Carlos Zapico, Juan Antonio Álvarez Rodríguez
Place Antwerp (Bélgica)

Pretratamento de augas residuais urbanas mediante un dixestor hidrolítico de fluxo ascendente.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
National

Authors Pablo Ligero, M. Soto
Organization Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Place Coruña, A (España)

Hidrólise anaerobia de augas residuais urbanas nun dixestor a escala piloto.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
National

Authors M. Soto, Javier Presas Marcos, Mariano Gómez López, Carlos Zapico, Juan Antonio Álvarez Rodríguez
Organization Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Place Coruña, A (España)

Hidrólise anaerobia de lodos primarios: Influencia da concentración de lodo e da temperatura.
XV Encontro Galego-Portugués de Química
National

Authors M. Soto, Natalia Ferreiro Baamonde
Organization Colegio Oficial de Químicos de Galicia
Place Coruña, A (España)

Contaminación Fluvial
Xornadas sobre os Ríos Galegos
National

Authors M. Soto
Place Santiago de Compostela (España)

O potencial da digestom anaerobia para o tratamento de esgotos domésticos e efluentes de baixa carga orgánica
II Congreso Ibérico das Augas
International

Authors M. Soto, Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Isabel Ruiz Bolaños
Place Porto (Portugal)

Tratamento anaerobio de augas residuais urbanas em digestores UASB de laboratorio e planta piloto
VI Oficina e Seminario Latinoamericano de Digestom Anaerobia
International

Authors Isabel Ruiz Bolaños, M. Soto, Juan Antonio Álvarez Rodríguez, Carlos Zapico, Mariano Gómez, Javier Presas
Place Recife (Brasil)

Pretratamento de augas residuais urbanas mediante um digestor hidrolítico de flujo ascendente
VI Oficina e Seminario Latinoamericano de Digestom Anaerobia
International

Authors Pablo Ligero, M. Soto, Alberto De Vega Martín
Place Recife (Brasil)

Materiais de educación ambiental sobre a auga
IX Semana de Educación
National

Authors M. Soto
Place Ribeira (España)

O planeamento hidrológico nas bacias galegas intercomunitarias
II Congreso Ibérico das Augas
International

Authors M. Soto, Daniel López Vispo
Place Porto (Portugal)

A xestión dos residuos no século XXI
Xornadas do Club Europeo dos Residuos
National

Authors M. Soto
Place Coruña, A (España)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas en sistemas de doble etapa (hidrolítico-metanogénico)
BIOTEC 98. IV Iberiam Congress on Biotechnology. I Ibero-American Meeting on Biotechnology.
National

Authors Pablo Ligero, Elia Domínguez González, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro, M. Soto
Place Guimaraes (Portugal)

Influencia da velocidade ascensional nun reactor anaerobio alimentado con augas residuais urbanas
BIOTEC 98. IV Iberiam Congress on Biotechnology. I Ibero-American Meeting on Biotechnology.
National

Authors Isabel Ruiz Bolaños, Maria del Mar Suárez Pérez, M. Soto, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro
Place Guimaraes (Portugal)

Pretratamento por hidrólise anaerobia de aguas residuais urbanas
XI Encontro Galego-Portugués de Química
International

Authors Pablo Ligero, Alberto de Vega Martín, Rafael Blázquez Caeiro, M. Soto
Place Ferrol (España)

Programa de minimización e control de residuos e emisións tóxicas e perigosas na Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña
XI Encontro Galego-Portugués de Química
International

Authors M. Soto, Fátima Lorenzo, Alberto de Vega Martín, José Luis Armesto Barbeito
Place Ferrol (España)

Aplicación de un filtro anaerobio á depuración de augas residuais urbanas preidrolisadas
XI Encontro Galego-Portugués de Química
International

Authors E. Dominguez, Pablo Ligero, M. Soto
Place Ferrol (España)

Residuos Sólidos Urbanos: Impacto Ambiental e Alternativas de Tratamento
Xornadas Científico-Técnicas sobre o Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos
National

Authors M. Soto, Alberto de Vega Martín
Place Oleiros (España)

Situación de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en Galicia
13 Encuentros Estatales de Amantes de la Basura. Organizado por Eduma
National

Authors M. Soto
Place Málaga (España)

Influencia de la velocidad ascensional en la operación de un reactor UASB alimentado con aguas residuales urbanas
XI Encontro Galego-Portugués de Química
International

Authors Ruiz, I, Suárez, M., Soto, M., Veiga, M.C., Vega, A., Blázquez, R.
Place Ferrol (España)

Análise da situación da reciclaxe de papel e vidrio en Galicia
XI Encontro Galego-Portugués de Química
International

Authors B. Queiruga, M. Soto
Place Ferrol (España)

Residuos: Un enfoque Preventivo
3 Xornadas Galegas sobre a Didáctica da Química : "A Química do Medio Ambiente"
National

Authors M. Soto
Place Santiago de Compostela (España)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales diluidas utilizando espumas de poliuretano como material de soporte
III Congreso Ibérico de Biotecnología, BIOTEC 96
National

Authors García, L., Veiga, M.C., Soto, M., Vega, A., Blázquez, R.
Place Valladolid (España)

Tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas
III Congreso Ibérico de Biotecnología, BIOTEC 96
National

Authors Ruiz, I, Soto, M., Veiga, M.C., Vega, A., Blázquez, R.
Place Valladolid (España)

The impact of new bleaching kraft pulp technology on their wastewaters
IAWQ Symposium on Forest Industry Wastewaters
International

Authors G. Vidal, M. Soto, R. Méndez, J.M. Lema
Place Vancouver (Canadá)

Tratamento de efluentes residuais urbanos pro dixestión anaerobia
Mesa de Tratamento de Aguas. META 96
International

Authors M. Soto
Place Carreño (España)

Granulación de lodos anaerobios en el tratamiento de efluentes diluidos a temperatura ambiente
III Congreso Ibérico de Biotecnología, BIOTEC 96
National

Authors Ligero, P., Soto, M., Veiga, M.C., Vega, A., Blázquez, R.
Place Valladolid (España)

Puesta a punto de un método de toxicidad aerobia
III Congreso Ibérico de Biotecnología, BIOTEC 96
National

Authors Curros, J., Soto, M., Veiga, M.C., Vega, A., Blázquez, R.
Place Valladolid (España)

Anaerobic treatment of domestic and industrial (low concentration) wastewaters
3rd Conf. on Appropiate Waste Management Technologies for Developing countries
International

Authors M. Soto, I. Ruiz, M.J. Ferreiro, Maria C. Veiga, A. de Vega, R. Blázquez
Place Nagpur (India)

Estudio de los efluentes procedentes de los polígonos industriales
IV Congreso de Ingeniería Ambiental (PROMA 95)
International

Authors Maria C. Veiga, M.J. Ferreiro, I. Ruiz, M. Soto, A. de Vega, R. Blázquez
Place Bilbao (España)

Tratamiento aerobio de aguas residuales urbanas
II Congreso Ibérico de Biotecnología, VII Congreso Nacional de Biotecnología
International

Authors I. Ruiz, M. Soto, M.C. Veiga, A. de Vega, R. Blázquez
Place Faro (Portugal)

Caracterización físico-química, biodegradabilidad y toxicidad anaerobia de efluentes residuales de polígonos industriales
II Congreso Ibérico de Biotecnología, VII Congreso Nacional de Biotecnología
International

Authors M.J. Ferreiro, I. Ruiz, M. Soto, M.C.Veiga, A. de Vega, R. Blázquez
Place Faro (Portugal)

Management and treatment of effluents from seafood canning-factories
II National Congress of Biotechnology, BIOTEC 88
International

Authors R. Méndez, M. Soto, M.C.Veiga, S. Bouzas
Place Barcelona (España)

Mesophilic and thermophilic anaerobic treatment of waste waters form industrial processing of mussel
4th European Conference on Biomass for Energy and Industry
International

Authors J.M. Lema, M. Soto, M.C.Veiga, R. Méndez
Place Orleans (Francia)

A reciclaxe na Galiza:Materia pendente
Xornadas Galegas de Xestión do Lixo
National

Authors M. Soto
Place España

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Ciencias

PDI (Membros Natos)

From 15/03/2023.

Consello do Departamento Química

PDI (Membros Natos)

From 15/03/2023.

Vocal PDI

From 01/01/2014.

Comisión Académica Programa Oficial de Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental

Secretario

From 11/10/2013.

Xunta da Facultade de Ciencias

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021 to 14/03/2023.

Consello do Departamento Química

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021 to 14/03/2023.

Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad

Adjunto al Vicerrectorado

From 14/01/2020 to 15/01/2024.

Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad

Adjunto al Vicerrectorado

From 01/02/2016 to 13/01/2020.

Vicerrado de Planificación Económica e Infraestruturas

Director