PhD Xosé Manuel Sánchez Rei  

(TIT-UN)

Department Languages and Literatures
Knowledgment area Galician and Portuguese Studies
Research  Research group Investigación Lingüistica e Literaria Galega
Research lines Gramática do galego contemporáneo, variación lingüística, lingua literaria
Keywords galego, gramática, lingua, variación
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0002-0763-9793 Scopus26429885200

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Master's Dissertation 0 6
Work Placement 0 1
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertartion
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 6
Galician Grammar
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 42
Galician Language: Rules and Uses
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 42
Language and Variation in Galician and Portugal
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 13.5
Models and Methods in Current Linguistics
Master in Applied Linguistics
PhD in Language Studies (Optional)
0 21
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Galician Grammar
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 42
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Galician Grammar
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 21
Galician Language: Rules and Uses
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 42
Language and Variation in Galician and Portugal
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 13.5
Models and Methods in Current Linguistics
Master in Applied Linguistics
0 21
Use of Galician
Degree in English Studies: Language and Literature
Degree in Spanish Studies: Language and Literature
Formación Adicional Programas Simultaneidade Grao en Inglés e Grao Español
0 6
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Galician Grammar
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 42
Galician Language: Rules and Uses
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 35
Language and Variation in Galician and Portugal
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 14
Models and Methods in Current Linguistics
Master in Applied Linguistics
0 21
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Galician Grammar
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 28
Galician Language: Rules and Uses
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 21
Language and Variation in Galician and Portugal
Degree in Galician and Portuguese Studies: Language and Literature
Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 16
Models and Methods in Current Linguistics
Master in Applied Linguistics
0 30

Defined tutoring by teacher for 2021/2022 academic course.

Faculty of Philology

Quarter Day Site
2nd quarter Tuesday
11:00 a 13:00
Gabinete 403 / Teams (axendado)
2nd quarter Wednesday
16:00 a 18:00
Gabinete 403 / Teams (axendado)

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Funding entity Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Main researches López Fernández, Teresa
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2020 to 31/12/2023

Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. IV. Edición crítica dixital das cantigas de amigo

Funding entity Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Main researches Manuel Ferreiro Fernández / Mariña Arbor Aldea
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2019 to 31/12/2022

Glosario crítico de la poesía medieval galego-portuguesa. II. Cantigas de escarnho e de mal dizer

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches Manuel Ferreiro Fernández
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2013 to 31/12/2015

Axuda ao Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas

Funding entity XUNTA DE GALICIA
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2013 to 31/12/2016

Glosario crítico de la poesía medieval gallego-portuguesa. I. Cantigas de amor y cantigas de amigo.

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Manuel Ferreiro Fernández
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2010 to 31/12/2012

Axudas para a consolidación e a estruturación de unidades competitivas do sistema galego de I+D+i

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Manuel Ferreiro Fernández
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 10/12/2010 to 31/12/2012

Los procesos de emergencia lingüística y literaria en los espacios gallego y brasileño. Perspectiva comparada

Funding entity MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Type Proyecto Internacional
Dates From 27/12/2007 to 27/12/2008

Ingeniería lingüística para el idioma gallego y problemas de traducción automática de lenguas próximas

Funding entity Ministerio de Ciencia y Tecnología
Main researches Nieves Rodríguez Brisaboa
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2003 to 31/12/2003

A FORMACIÓN DA LINGUA LITERARIA GALEGA NO SÉCULO XIX

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 21/07/2001 to 21/07/2003

CONTRATO ARTIGO 11 DA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA A TRES BANDAS ENTRE A UNIVERSIDADE, A FUNDACIÓN E A MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA RIA DE FERROL

Funding entity MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA RÍA DE FERROL
Type Contrato
Dates From 11/01/2000 to 28/02/2000

Toponimia menor e conservadorismo lingüístico: algúns exemplos contemporáneos da cidade da Coruña

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Journal LaborHistórico Vol. 4 Num. 2 (pages 135 to 148)

Janet Davies, The Welsh Language. A History. Cardiff, Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press. 2014, 208 páxinas

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 16 (pages 217 to 223)

Os nomes de lugar e a dialectoloxía: algunhas consideracións sobre as variantes locais do galego e a súa atestación nos topónimos

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Journal Verba. Anuario Galego de Filoloxía Vol. 40 (pages 389 to 414)

Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística: algunhas fenomenoloxías para o caso do galego

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei, Estefanía Mosquera Castro
Journal Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca Vol. 18 (pages 179 to 205)

Xosé Ramón Freixeiro Mato, Estilística da lingua galega, 2013, Vigo, Xerais

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 14 (pages 243 to 251)

Algunhas notas sobre o uso dos demostrativos compostos estoutro, esoutro e aqueloutro no ámbito galego-portugués.

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Journal REVISTA DE LETRAS Vol. 6 (pages 175 to 194)

Algunhas observacións sobre a Gramática elemental del gallego común de Ricardo Carvalho Calero

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Journal Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Vol. 11 (pages 101 to 112)

O português popular europeu dos séculos XVI-XIX e a sua importância para o estudo do Galego Médio

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Journal REVUE ROMANE Vol. 43 Num. 2 (pages 248 to 272)

Expresividade, estilística e deíxe: arredor dalgunhas construcións cos pronomes demostrativos en galego

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Journal DIACRÍTICA Vol. 20 Num. 1 (pages 71 to 104)

O tratamento da lingua no "Cancioneiro popular gallego" (1885-1886), de Pérez Ballesteros

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Journal GAROZA Vol. 6 (pages 173 to 193)

"Trazos xerais da tradición gramatical galega"

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 6 (pages 93 to 121)

Sobre a deíxe e os pronomes demostrativos.

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 3 (pages 167 to 198)

(Recensión do libro de) Xoán Carlos Lagares (2000), E por esto fez este cantar. Sobre as rubricas explicativas nos cancioneiros profanos galego-portugueses.

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 3 (pages 237 to 241)

Mário Vilela, Metáforas do Nosso Tempo, 2002,Coimbra, Livraria Almedina.

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Journal REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Num. 4 (pages 171 to 176)

Estudos atuais de linguística galego-portuguesa

Authors Xose Ramón Freixeiro Mato
Editors Maria Aldina Marques, Xose Manuel Sánchez Rei
Publishing Laiovento, (España)
ISBN 978-84-8487-438-6

O falar das fadas. Lingua, música e toponimia da Galiza

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Publishing Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9995-209-3

As ciências da linguagem no espaço galego-português. Diversidade e convergência

Editors Xosé Manuel Sánchez Rei, Maria Aldina Marques
Publishing Universidade de Minho, (Portugal)
ISBN 9789897552403

Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português (Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía)

Authors María Luz Varela Armas, Maria Aldina Marques, Xose Manuel Sánchez Rei, Cristina Flores, Esther Rinke, Xose Ramón Freixeiro Mato, Anabela Leal de Barros, Estefanía Mosquera Castro, Rui Ramos, Isabel Margarida Duarte, Jose Teixeira
Editors Maria Aldina Marques, Xosé Manuel Sánchez Rei
Publishing Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-620-9

Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974)

Editors Xosé Manuel Sánchez Rei, Estefanía Mosquera Castro
Publishing Fundación Manuel María de Estudos Galegos & Deputación Provincial de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-942893-1-6

Modelos de lingua e compromiso

Editors Xose Manuel Sánchez Rei
Publishing Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9995-149-2

Aspectos da toponimia menor coruñesa

Editors Estefanía Mosquera Castro, Xosé Manuel Sánchez Rei
Publishing Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda , Coruña, A (España)
ISBN 84-606-6061-3

Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura, nación

Editors Carlos Caetano Biscainho Fernandes, Xose Manuel Sánchez Rei
Publishing Servizo Publicacións UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-475-5

Perspectivas sobre Bóveda

Editors Xosé Manuel Sánchez Rei
Publishing Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda , Coruña, A (España)
ISBN 978-84-615-5564-2

Lingua galega e variación dialectal

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Publishing Edicións Laiovento, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-8487-208-5

O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Publishing Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-449-6

A lingua galega no cancioneiro de Pérez Ballesteros

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Publishing Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8487-092-8

A lingua literaria galega no século XIX

Authors Xose Ramón Freixeiro Mato, Xose Manuel Sánchez Rei, Goretti Sanmartin Rei
Publishing Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-151-3

Curso de Lingüística Xeral, de Ferdinad de Saussure. Tradución, estudo introdutorio e notas de Xosé Manuel Sánchez Rei.

Authors Ferdinand De Saussure
Publishing Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8487-077-4

Os pronomes demostrativos: do latín ao galego contemporáneo.

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Publishing Monografías da Revista Galega de Filoloxía, (España)
ISBN 84-9749-013-4

As motivacións da sintaxe na docencia

Authors
Book Estudos atuais de linguística galego-portuguesa
Publishing: Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-438-6
Pages From 117 to 147

Algunhas notas sobre "Muiñeiro de Brétemas" (1950): o léxico da flora

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Cadernos Ramón Piñeiro (XXXV). Manuel María. Cecais hai unha luz
Publishing: Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-453-5216-8
Pages From 253 to 261

Aproximaçao geral aos marcadores discursivos de controlo de contato

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência
Publishing: Universidade de Minho.
ISBN: 978-989-755-240-3
Pages From 99 to 128

Descrición e prescrición na "Gramática do idioma galego" de Lugrís Freire (1922-1931)

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book As Irmandades da Fala, cen anos despois
Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-643-8
Pages From 141 to 155

A interpolación pronominal no tránsito go galego medieval ao galego moderno

Authors
Book A lingua galega no solpor medieval
Publishing: Consello da Cultura Galega.
ISBN: 978-84-92923-77-9
Pages From 147 to 178

Os inicios da investigación sobre a variación lingüística no galego

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português (Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía)
Publishing: Área de Filoloxía Galega e Portuguesa da UDC.
ISBN: 978-84-9749-620-9
Pages From 151 to 173

Estudo preliminar

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei. Estefanía Mosquera Castro
Book Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974)
Publishing: Fundación Manuel María de Estudos Galegos & Deputación Provincial de Lugo.
ISBN: 978-84-942893-1-6
Pages From 3 to 59

Presentación

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Modelos de lingua e compromiso
Publishing: Baía Edicións.
ISBN: 978-84-9995-149-2
Pages From 7 to 11

A preocupación por unha lingua de calidade: aproximación histórica ao caso do galego nos anos finais do século XIX e nos inicios do XX

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Modelos de lingua e compromiso
Publishing: Baía Edicións.
ISBN: 978-84-9995-149-2
Pages From 85 to 149

O proxecto Recuperación, análise e divulgación da toponimia menor da Coruña e da súa comarca: unha sucesosa experiencia para a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda

Authors Estefanía Mosquera Castro. Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Aspectos da toponimia menor coruñesa
Publishing: Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Pages From 5 to 10

Aproximación á microtoponimia da cidade da Coruña: entre o esquecemento e a reivindicación

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Aspectos da toponimia menor coruñesa
Publishing: Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 84-606-6061-3
Pages From 75 to 100

Aproximación aos pronomes demostrativos nos primordios da Idade Moderna

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Publishing: Monografías da Revista Galega de Filoloxía.
ISBN: 978-84-9749-609-4
Pages From 351 to 368

Aproximación a los pronombres demostrativos en el gallego-portugués medieval

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Aproximaciones y revisiones medievales: historia, lengua y literatura
Publishing: El Colegio de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Autónoma Metropolitana.
ISBN: 978-607-462-451-9
Pages From 139 to 177

A fala das persoas de idade e a súa importancia para o estudo da variación lingüística

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Portugiesisch als Diasystem/O Português como Diassistema
Vol. 17 Publishing: Peter Lang.
ISBN: 978-3-631-64109-5
Pages From 143 to 162

Manuel García Blanco e a calidade da lingua: o contexto social e filolóxico nos inicios do século XX

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Consideracións sobre a decadencia e a rehabilitación da língua galega. Homenaxe a Manuel García Blanco
Publishing: Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-527-1
Pages From 183 to 205

As estruturas pleonásticas en galego na lingua medieval. O caso dos pronomes clíticos

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Avanços em Ciências da Linguagem
Publishing: Associação Internacional de Lusitanistas & Através Editora.
ISBN: 978-84-87305-65-8
Pages From 133 to 144

Alexandre Bóveda, unha figura poliédrica

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Book Perspectivas sobre Bóveda
Publishing: Deputación Provincial da Coruña & Agrupación Alexandre Bóveda .
ISBN: 978-84-615-5564-2
Pages From 11 to 17

Aproximación ao léxico do século XIX perspectivado a través do cancioneiro tradicional.

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Lexicografía galega e portuguesa
Vol. - Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-397-0
Pages From 185 to 213

Dialectoloxía e lingüística. Sobre a aplicación dalgúns marcos teóricos á pesquisa dialectolóxica

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Publishing: Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-394-9
Pages From 471 to 491

A emerxencia da lingüística galega na segunda metade do século XX: a Gramática de Ricardo Carvalho Calero.

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Estudos Galego-Brasileiros 3. Lingua, Literatura, Identidade
Vol. - Publishing: De Letras. Servizo de Edicións da UERJ.
ISBN: 978-85-60559-08-4
Pages From 265 to 284

Ás voltas co significado da estandarización

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Sobre o racismo lingüístico
Vol. - Publishing: Edicións Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-160-6
Pages From 95 to 121

Algunhas cuestións sobre os usos como demostrativo do pronome identificador o.

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Pelas Oito Partidas da Língua Portuguesa. Professor João Malaca Casteleiro. Homenagem.
Vol. - Publishing: Universidade de Macau.
ISBN: 978-99937-922-9-1
Pages From 286 to 306

A emerxencia da lingüística galega no século XIX

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Estudos galego-brasileiros II
Vol. - Publishing: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.
ISBN: 84-9749-180-7
Pages From 249 to 269

A proxección da literatura tradicional na prensa escrita do século XIX

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Literatura y prensa. Estudios de Literatura Española Contemporánea
Vol. - Publishing: Deputación Provincial da Coruña.
ISBN: 84-9812-021-7
Pages From 375 to 381

O complemento preposicional perspectivado desde o marco teórico da gramática de valencias

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela.
Vol. - Publishing: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
ISBN: 972-8932-06-5
Pages From 889 to 900

A lingua literaria decimonónica (III): Aspectos do léxico

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Estudos galego-brasileiros
Vol. - Publishing: H.P. Comunicação.
ISBN: 85-7576-033-5
Pages From 113 to 160

Arredor dos elementos deícticos adverbiasis apresentativos.

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Book Vir bonus docendi peritus: homenaxe a José Pérez Riesco
Vol. - Publishing: Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 84-9749-043-6
Pages From 407 to 417

Sociolingüística e tradução de português do Brasil: problemas de norma e repercussões didáticas

Autor Sandra María Pérez López
Director/s Xosé Ramón Freixeiro Mato; Xosé Manuel Sánchez Rei
Scope Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Lingua galega e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS

Autor Estefanía Mosquera Castro
Director/s Manuel Ferreiro Fernández; Xosé Manuel Sánchez Rei
Scope Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Os marcadores discursivos de control de contacto en galego e en portugués: aproximación constrastiva
Encontro Novas tendencias na investigación lingüística no espazo galego-portugués
National

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Organization Universidade da Coruña & Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega (ILLA)
Place Coruña, A (España)

A información dialectal nos cancioneiros galegos oitocentistas: a importancia de Pérez Ballesteros e de Saco Arce
III Coloquio de Lingüística Histórica
National

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Organization Universidade de Vigo
Place Vigo (España)

A muller, transmisora de lírica tradicional
¿La voz dormida? Memoria, identidad y género en las literaturas hispánicas
International

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Organization Universidade de Varsovia
Place Varsovia (Polonia)

Aspectos da morfosintaxe do galego tardomedieval
Xornadas ILG 2014 - A lingua galega no solpor da Idade Media
International

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Organization Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Place Santiago de Compostela (España)

O factor étnico-cultural como explicación para a variación lingüística
XVI Encontro Internacional de Reflexão e Investigação
International

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Organization Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Place Vila Real (Portugal)

A fala das persoas idosas e a súa importancia para o estudo da variación lingüística
IX Congresso Alemão de Lusitanistas
International

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Organization Universität Wien
Place Viena (Austria)

As estruturas pleonásticas en galego na língua medieval
X Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (Universidade do Algarve)
International

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Organization AIL - Associação Internacional de Lusitanistas & Através Editora
Place Faro (Portugal)

O réxime dos verbos galegos: da lingua medieval á contemporánea
XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas
International

Authors Xosé Manuel Sánchez Rei
Organization Sociedad de Lingüística Románica & Universitat de València
Place Valencia (España)

A língua do romanceiro transmontano e a sua proximidade com o galego: algumas questões sintácticas
V Colóquio Anual da Lusofonia. Do Reino da Galiza até aos nossos dias: a Língua Portuguesa na Galiza.
International

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Place Bragança (Portugal)

O marco predicativo do verbo "dar" en galego: un exemplo de actancia variábel
VII Congrés de Lingüística General
International

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Place Barcelona (España)

Para unha sintaxe do galego
VIII Congreso Internacional de Estudos Galegos
International

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Place Salvador de Bahía (Brasil)

Os falares populares portugueses dos séculos XVI-XIX: información (in)directa sobre o galego da época
Gramática e Humanismo. Colóquio de Homenagem a Amadeu Torres.
International

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Place Braga (Portugal)

"Deíxe e expresividade da lingua. Notas sobre algunhas construcións con demostrativos"
VIII Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas
International

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Place Santiago de Compostela (España)

O significado do "Cancioneiro Popular Gallego" (1885-1886) de Pérez Ballesteros
II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular. Literatura y Cultura Popular en el Nuevo Milenio
International

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Place Coruña, A (España)

Trazos xerais do léxico do cancioneiro galego decimonónico
I Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica
International

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Place Coruña, A (España)

Otero Pedrayo durante a Segunda República
V Congreso Internacional de Literatura Española Contemporánea
International

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Organization Universidade da Coruña (UDC)
Place Coruña, A (España)

Normalizar o idioma, normalizar a autoctonía: notas sobre o modelo de lingua transmitido no Cancionero popular gallego (1885-1886) de José Pérez Ballesteros.
Linguas non normalizadas. Presente e futuro.
National

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Place Pontevedra (España)

O acrecentamento lexical a partir dos pronomes demostrativos en galego: principais resultados nos testemuños literarios do século XIX.
Encontro Comemorativo dos 25 anos do Centro de Lingüística da Universidade do Porto.
International

Authors Xose Manuel Sánchez Rei
Place Porto (Portugal)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Filoloxía

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Consello do Departamento Letras

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Comisión Académica Programa Oficial de Doctorado en Estudios Lingüísticos

Vocal PDI

From 11/10/2013.

Comisión Académica de la Facultad de Filología

Xosé Manuel Sánchez Rei
Secretario

From 12/04/2013.

Comisión de Calidad de la Facultad de Filología

Xosé Manuel Sánchez Rei
Secretario

From 11/04/2013.

Facultad de Filología

Secretario de Facultad

From 20/04/2017 to 10/05/2021.

Facultad de Filología

Secretario de Facultad

From 12/04/2013 to 19/04/2017.

Gallego-Portugués, Francés y Lingüística

Secretario