PhD Carlos Ignacio Aymerich Cano  

(TIT-UN)

Department Public Law
Knowledgment area Administrative Law
Research  Research group Derecho Público Global
Research lines Contratación Pública, Subvencións e axudas públicas, prevención da corrupción, dereitos sociais, organización territorial
Keywords Dereito Administrativo, Subvencións, Contratos Públicos, Corrupción, Dereitos Sociais, Organziación Territorial
Teaching merits evaluation 6 five years period(s)
Research merits evaluation 3 six years period(s)
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0001-5812-1460 ResearcherIDH-1229-2016 Scopus56940803100

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Contract Law
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Law
0 42
Digital Administration and Public Intervention
Master in Digital and Artificial Intelligence Law
0 5
Institutions and the Administrative Legal System
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Law
0 55
Legal Penalties
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Law
0 15
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Digital Administration and Public Intervention 0 2
Film and Law 0 3.34
Institutions and the Administrative Legal System 0 55
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Film and Law
Degree in Law
0 2.61
Institutions and the Administrative Legal System
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Law
0 55
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Institutions and the Administrative Legal System
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Law
0 55
Obligations and Tort Law
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Law
0 11
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Institutions and the Administrative Legal System
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Law
0 55
Obligations and Tort Law
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Law
0 11
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Institutions and the Administrative Legal System
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Law
0 55
Obligations and Tort Law
Concurrent Programme of Studies for Degree in Business Management and Administration and Degree in Law
Degree in Law
0 11

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

The new legal regime of the renewable energies: the biomass in Galicia
Report on Maritime, cross-borders and other law issues
Report on Maritime, cross-borders and other law issues
Report on Maritime, cross-borders and other law issues
Report on Maritime, cross-borders and other law issues
Report on Maritime, cross-borders and other law issues
Report on Maritime, cross-borders and other law issues
The city councillor, the construction and the irregular authorization

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Funding entity Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Rodriguez-Arana Muñoz, Jaime
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2020 to 31/12/2023

ANALISE DA LEGALIDADE DO EXPEDIENTE DE COMPRA DE BENS INMOBEIS PARA A CREACION DUNHA ALDEA ETNOGRAFICA

Funding entity Concello de Muras
Type Contrato
Dates From 12/02/2019 to 14/03/2019

INFORME XURIDICO SOBRE A ADQUISICION DAS FACTORIAS DE ALCOA NA CORUÑA E AVILES

Funding entity Condeferación Intersindical Galega (CIG)
Type Contrato
Dates From 15/03/2019 to 30/04/2019

"CENTRO COMERCIAL FINIS TERRAE: ANALISE DA POSICION DO CONCELLO DE CEE COMO PROPIETARIO DE ESPAZOS NESTA INFRAESTRUTURA "

Funding entity CONCELLO DE CEE
Type Contrato
Dates From 22/04/2019 to 22/05/2019

IMPLICACIÓNS DA VENDA DE FERROATLÁNTICA SAU AO FONDO TPG

Funding entity Confederación Intersindical Galega (CIG)
Type Contrato
Dates From 01/07/2019 to 05/08/2019

Redacción de un plan general de ordenación municipal

Funding entity Concello de Gondomar
Main researches Carlos Aymerich Cano
Type Contrato
Dates From 06/02/2018 to 05/03/2018

Cancelación del consorcio forestal y la concesión de uso privativo de parcelas en los Montes Milleira y Gorreis

Funding entity Concello de Vimianzo
Main researches Carlos Aymerich Cano
Type Contrato
Dates From 08/06/2018 to 07/07/2018

CONCESION DE LICENZA PARA A MPLIACION E CAMBIO DE USO DE EDIFICACION REALIZADA EN SOLO RUSTICO

Funding entity Productos Batán S.L.
Main researches Carlos Aymerich Cano
Type Contrato
Dates From 15/11/2018 to 15/12/2018

CONTRATO ART. 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA E O CONCELLO DE GONDOMAR EN RELACIÓN COA REGULARIZACIÓN DA OCUPACIÓN DOS POSTOS NO MERCADO MUNICIPAL

Funding entity Concello de Gondomar
Main researches Carlos Aymerich Cano
Type Contrato
Dates From 08/06/2017 to 08/07/2017

REPERCUSIONS ADMINISTRATIVAS E LABORAIS DA XESTION DA PISCINA MUNICIPAL

Funding entity CONCELLO DE CEE
Type Contrato
Dates From 01/12/2017 to 15/05/2018

Elaboración de un parecer jurídico sobre la regularización de la ocupación de puestos en el Mercado Municipal de Gondomar

Funding entity Concello de Gondomar
Main researches Carlos Aymerich Cano
Type Contrato
Dates From 15/05/2017 to 15/06/2017

Contrato art. 83 LOU entre a Universidade da Coruña e o Concello de Vimianzo para a elaboración dun informe sobre a restitución aos seus antigos titulares dos montes Milleira e Gorreis

Funding entity AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Type Contrato
Dates From 01/01/2016 to 01/04/2016

CONTRATO ART. 83 PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A ENTIDADE CONCELLO DE CEE PARA A ELABORACIÓN DO PREGO DE CONDICIÓNS PARA A CONCESIÓN DAS INSTALACIÓNS DA PISCINA MUNICIPAL DE CEE

Funding entity Concello de Cee
Main researches Carlos Aymerich Cano
Type Contrato
Dates From 21/09/2016 to 21/11/2016

Restitución a sus antiguos propietarios del uso privativo de los Montes Milleira y Gorreis

Funding entity Concello de Vimianzo
Type Contrato
Dates From 22/02/2016 to 21/03/2016

Defense contracts in Spain

Funding entity Radbound University Nijmegen
Main researches Carlos Aymerich Cano
Type Contrato
Dates From 01/05/2016 to 31/12/2016

PROPOSTA DE RELACION DE POSTOS DE TRABALLO PARA O CONCELLO DE CAMBRE

Funding entity CONCELLO DE CAMBRE
Type Contrato
Dates From 01/02/2015 to 28/02/2015

Contrato art.83 para actividades de asesoramento e asistencia técnica entre a Fundación Universidade da Coruña e o Concello de Vimianzo acerca da concesión de obra pública do parque eólico singular ¿O Barrigoso"

Funding entity AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Type Contrato
Dates From 02/02/2015 to 02/04/2015

Defence Contracts in Spain

Funding entity Radboud University Nijmegen
Type Contrato
Dates From 01/03/2015 to 01/06/2015

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y PENALES

Funding entity Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Main researches Rogério Gesta Leal, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Type Proyecto Internacional
Dates From 15/03/2015 to 31/12/2015

Concesión de obra pública del Parque Eólico Singular ¿O Barrigoso¿

Funding entity Concello de Vimianzo
Main researches Carlos Aymerich Cano
Type Contrato
Dates From 23/02/2015 to 22/03/2015

Propuesta de relación de puestos de trabajo para el Concello de Cambre

Funding entity Concello de Cambre
Main researches Carlos Aymerich Cano
Type Contrato
Dates From 23/02/2015 to 22/03/2015

Buena administración y nuevos retos de la contratación pública: una perspectiva internacional y comparada

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2017

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2009 to 16/12/2009

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Funding entity Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2008 to 07/11/2008

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral: Observatorio do litoral"

Funding entity Consellería de Educación
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2007 to 26/12/2007

Bases jurídicas para la ordenación integral del litoral de Galicia

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 06/08/1999 to 06/08/2002

Régimen jurídico de los bienes culturales de Galicia

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 24/10/1996 to 24/10/1999

Integración de la política ambiental en los sectores de la administración pública de Galicia .

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 12/01/1995 to 12/01/1997

VACUNACIÓN OBLIGATORIA Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal DERECHO Y SALUD Vol. 31 (pages 45 to 53)

Una nota sobre la revisión de precios como consecuencia de incrementos salariales previstos en los convenios colectivos de aplicación

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal Observatorio de Contratación Pública (www.obcp.es)

An approach between the institutional capacity of the Courts of Audit and the regimen of precedents and summulas from the Civil Procedure Code

Authors Caroline Müller Bittencourt, Jonas Faveiro Trindade, Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal Seqüência. Estudos Jurídicos e Políticos Vol. 42 Num. 88 (pages 1 to 34)

Exclusión por corrupción e fraude na contratación pública: diferenzas e converxencia

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal ADMINISTRACIÓN & CIDADANÍA Vol. 15 Num. 1-2020 (pages 63 to 81)

Prólogo, informe y epílogo sobre la compra de libros científicos por las universidades públicas

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal Observatorio de Contratación Pública (www.obcp.es)

CORRUPCIÓN, NULIDAD Y DECOMISO DE CONTRATOS. A propósito de las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala Segunda) de 8 de junio (caso Nóos) y de 11 de noviembre de 2018

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Num. 113 (pages 110 to 125)

Sobre la nulidad y el decomiso de los contratos públicos viciados por corrupción. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) de 8 de junio de 2018 (caso Nóos).

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Num. 50

Exclusión por corrupción y fraude en los sistemas de contratación pública de la Unión Europea, los Estados Unidos y el Banco Mundial. Diferencias y convergencia

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Num. 196

LAS PROHIBICIONES PARA CONTRATAR EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE 2017

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Num. 53 (pages 306 to 343)

Acerca de la (in)eficacia de las prohibiciones para contratar. Crítica de la resolución del TACRC 653/2017, de 14 de julio

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal Observatorio de Contratación Pública (www.obcp.es) (pages 1 to 5)

Recensión MEILÁN GIL, J.L., El itinerario desviado del Estado autonómico y su futuro. Aranzadi, Pamplona, 2015, 185 páginas

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 110 Num. 1 (pages 427 to 433)

ANULACIÓN Y DECOMISO DE LOS CONTRATOS AFECTADOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal Gestión Pública Num. 17 (pages 14 to 22)

La contratación pública en el TTIP

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Num. 107 (pages 19 to 41)

LOCAL ADMINISTRATION AND LOCAL POWER IN SPAIN: RECENT REFORMS AND DEBATES. LESSONS FOR AND FROM CHINA

Authors Carlos Aymerich Cano, Ruben C. Lois-González
Journal The Singapore Econmic Review Vol. 63 Num. 1 (pages 1 to 21)
DOI https://doi.org/10.1142/s0217590817420024

Un Problema Pendiente : la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal Revista de Contratos Públicos Num. 14 (pages 5 to 17)

El control constitucional de las políticas de austeridad en Portugal y España

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Num. 170 (pages 297 to 334)

Un problema pendiente: la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Num. 138 (pages 42 to 49)

O recurso de apelación contábel

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Num. 19 (pages 17 to 38)

El recurso de apelación contable

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Num. 40 (pages 1 to 25)

O Dever de Deixar sem Efeito os Contratos Afetados por Atos de Corrupção

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito ¿ PPGDir./UFRGS Vol. 10 Num. 2 (pages 48 to 75)

Corrupción y contratación pública: análisis de las nuevas directivas europeas de contratos y concesiones públicas

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Num. 45-46 (pages 209 to 239)

Un problema pendiente: la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo Vol. 2 Num. 2 (pages 31 to 41)

Los servicios sociales tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA Num. 88 (pages 333 to 366)

O control xudicial das políticas de corte social

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Num. 17 (pages 17 to 53)

Subvenciones y estado autonómico: crítica de la última jurisprudencia constitucional

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Num. 97 (pages 221 to 258)

O controle judicial das políticas de austeridade. A propósito do Acórdão 187/2013, de 5 de abril, do Tribunal Constitucional Português

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal Revista do Direito Num. 41 (pages 169 to 210)

A responsabilidade patrimonial da Administración pola morte de internos en centros penitenciarios

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Num. 8 (pages 85 to 93)

O control dos actos de preparación e adxudicación dos contratos públicos

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 36 (pages 159 to 180)

Un novo Estatuto para Galiza

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Num. 164 (pages 40 to 45)

Condicións sociais e contratación pública

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Num. 4 (pages 53 to 66)

Adxudicación e Formalización dos contratos públicos. Exame da Lei Española de Contratos das Administracións Públicas

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal SCIENTIA IURIDICA. REVISTA DE DIREITO COMPARADO PORTUGUÉS E BRASILEIRO Num. 3 (pages 119 to 150)

Entes Instrumentales y Derecho Comunitario de la Contratación Pública: El Concepto de " Organismo de Derecho Público"

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO Num. 6 (pages 113 to 137)

Entes Instrumentais e Dereito Comunitario da Contratación Pública: o concepto de " Organismo de Dereito Público"( acerca da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 15 de Xaneiro de 1998- As. Mannesmann-)

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ED. ESPAÑOLA) Vol. 20 Num. - (pages 181 to 199)

Acerca da naturaleza normativa dos pregos de Claúsulas Administrativas particulares

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Num. 3 (pages 55 to 70)

Régimen cerrado y cárceles de máxima seguridad: una reflexión desde el Derecho Administrativo

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal @dministración. Ciberrevista de Derecho Administrativo - Facultad de Derecho - Universidad de Cantabria Num. 10

Acerca da adxudicación e formalización dos contratos das administraciones públicas

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Num. 2 (pages 137 to 159)

O principio de colaboración no Estado Autonómico

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Vol. - Num. 13 (pages 91 to 126)

Réxime penitenciario fechado e cárceres de máxima seguranza

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Journal Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Num. 1 (pages 87 to 108)

Réxime penitenciario fechado e cárceres de máxima seguranza: unha reflexión desde o Dereito Administrativo

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Num. 1 (pages 87 to 108)

O principio de colaboración no Estado autonómico. Os instrumentos de colaboración interadministrativa

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Num. 13 (pages 91 to 126)

O principio de solidariedade interterritorial e a política rexional

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Num. 7 (pages 231 to 259)

Las relaciones financieras entre el Estado y las Comunidades Autónomas: dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional español (SSTC 13/1992, de 6 de febrero y 79/1992 de 28 de mayo)

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA Num. 260 (pages 951 to 976)

Fomento e coordenación xeral da investigación científica e técnica: cara a unha definición xurisprudencial do fomento. A STC 90/1992 de 11 de xuño

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Num. 3 (pages 271 to 279)

As relacións financeiras entre o Estado e as Comunidades Autónomas: dúas recentes sentencias do Tribunal Constitucional españo

Authors Carlos Aymerich Cano
Journal REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Num. 3 (pages 237 to 263)

Uma aproximação ao regime jurídico dos municípios na Espanha

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Publishing Confederação Nacional de Municípios ¿ CNM, Brasília (Brasil)
ISBN 978-65-88521-86-1

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISPANO-LUSO-BRASILEIRO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Authors José Manuel Busto Lago
Editors Carlos Aymerich Cano
Publishing EDUNISC, Santa Cruz do Sul (Brasil)
ISBN 978-85-7578-507-2

La respuesta jurídica a la corrupción en la contratación pública en Brasil y España

Editors Jaime Rodríguez Arana
Publishing Thomson - Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-9098-975-3

Un problema pendiente: la anulación de los contratos administrativos afectados por actos de corrupción

Publishing Aranzadi - Thomson, Cizur (España)
ISBN 978-84-9098-654-7

Nuevos escenarios de la seguridad marítima en Europa. Reflexiones tras los casos del Erika y el Prestige.

Editors Marta García Pérez, F. Javier Sanz Larruga
Publishing Bubok Publishing S.L, (España)
ISBN 978-84-686-6048-6

Xurisprudencia Contencioso- Administrativa do TSJ de Galiza, 1996( 3 Tomos)

Authors Marta Mª García Pérez, Francisco Javier Sanz Larruga, Gonzalo Barrio García, Carlos Ignacio Aymerich Cano, Almudena Fernández Carballal, Carlos Alberto Amoedo Souto
Publishing Xunta de Galicia, (España)
ISBN 84-2638-4

Temarios de oposiciones para funcionarios

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano, Gonzalo Barrio García, Marta Mª García Pérez, Almudena Fernández Carballal
Publishing E.G.A.P., (Estados Unidos)
ISBN nodef-0097

Ayudas Públicas y Estado Autonómico

Editors Carlos Aymerich Cano
Publishing Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 84-88301-92-8

Os límites ás competencias autonómicas de fomento: análise da xurisprudencia do Tribunal Constitucional español

Authors Carlos Aymerich Cano
Publishing Escola Galega de Administración Pública, (España)
ISBN 84-453-0484-4

Selección y promoción del profesorado de las universidades públicas

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Book LA NUEVA ORDENACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES. ESTUDIOS SOBRE LA LEY ORGÁNICA 2/2023 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Publishing: Iustel.
ISBN: 978-84-9890-476-5
Pages From 463 to 496

LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN: POLÍTICA, PROCEDIMIENTO Y ÓRGANO RESPONSABLE

Authors Carlos Aymerich Cano
Book La aplicación de la Ley de Protección de Informantes en el Sector Público. Especial referencia a las entidades locales
Publishing: La Ley Soluciones Legales SA.
ISBN: 978-84-7052-936-8
Pages From 215 to 241

El acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las cooperativas a la contratación pública en la Unión Europea

Authors Carlos Aymerich Cano
Book Direitos Fundamentais e Políticas Públicas
Publishing: Bubok Publishing S.L.
ISBN: 978-84-685-6394-7
Pages From 65 to 108

COVID, VACUNAS Y COMPENSACIÓN DE DAÑOS

Authors Carlos Aymerich Cano. Carlos Alberto Amoedo Souto
Book E-BOOK DO VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISPANO-LUSO-BRASILEIRO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Publishing: Dialéctica Editora.
ISBN: ISBN 978-65-252-4661-1
Pages From 119 to 135

Sistemas de compensación sin culpa (SCSC) de los daños causados por las vacunas

Authors Carlos Aymerich Cano
Book VII Seminário internacional hispano - luso - brasileiro sobre direitos fundamentais e políticas públicas
Publishing: UNIO EU LAW JOURNAL.
ISBN: 978-989-53342-9-2
Pages From 95 to 102

Challenging Austerity before European Courts

Authors
Book Contesting Austerity A Socio-Legal Inquiry
Publishing: Hart Publishing.
ISBN: 9781509942817
Pages From 63 to 74

EFEITOS PERVERSOS DA CORRUPÇÃO EM FACE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Authors Rogério Gesta Leal. Carlos Ignacio Aymerich Cano
Book Coletânea do III Seminário Internacional Tutelas à Efetivação de Direitos Indisponíveis
Publishing: FMP - Fundaçao Escola Superior do Ministério Público.
ISBN: 978-85-69568-15-5
Pages From 69 to 85

CHALLENGING AUSTERITY BEFORE EUROPEAN COURTS

Authors Carlos Aymerich Cano
Book V SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISPANO-LUSO-BRASILEIRO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Publishing: EDUNISC.
ISBN: 978-85-7578-507-2
Pages From 173 to 186

O CONTROLE DA ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO: APONTAMENTOS PARA UMA NOVA ABORDAGEM

Authors Carlos Aymerich Cano. Carlos Alberto Amoedo Souto
Book IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISPANO-LUSO-BRASILEIRO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Publishing: Bubok Publishing S.L.
ISBN: 978-84-685-3374-2
Pages From 61 to 80

LAS FUNDACIONES UNIVERSITARIAS EN TIEMPOS DE CAMBIO: EL CASO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Authors
Book ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y LA CIENCIA
Publishing: Instituto Nacional de Administración Pública.
ISBN: 978-84-7351-663-1
Pages From 713 to 723

Una Aproximación al Régimen Jurídico de los Municipios en España

Authors Carlos Aymerich Cano
Book Municipalismo: Perspectivas da descentralização na América Latina, na Europa e no Mundo
Publishing: Confederação Nacional de Municípios ¿ CNM.
ISBN: 978-85-8418-079-0
Pages From 212 to 255

Sentencia penal y contrato administrativo: entre la validez y la eficacia

Authors Carlos Aymerich Cano
Book Derecho administrativo y Derecho penal: Reconstrucción de los límites
Publishing: Wolters Kluwer.
ISBN: 978-84-9090-182-3
Pages From 133 to 170

A contratación pública no TTIP

Authors Carlos Aymerich Cano
Book O TTIP Un cabalo de Troia contra a nosa soberanía
Publishing: Edicións Laiovento.
ISBN: 84-8487-342-6
Pages From 47 to 64

Prevención de la corrupción en la participación privada en servicios e infraestructuras públicas. El caso del nuevo hospital de Vigo (NHV)

Authors Carlos Aymerich Cano
Book LA RESPUESTA JURÍDICA A LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN BRASIL Y ESPAÑA
Publishing: Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-9098-973-9
Pages From 273 to 303

Marco jurídico da corrupção espanhola. A regulação dos conflitos de interesses

Authors Carlos Aymerich Cano
Book Dereito na Lusofonia. Cultura, direitos humanos e globalização
Publishing: Universidade do Minho.
ISBN: 978-989-97970-7-9
Pages From 87 to 97

Un problema pendiente: la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción

Authors Carlos Aymerich Cano
Book Las nuevas Directivas de contratación pública
Publishing: Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9098-454-3
Pages From 293 to 304

El control constitucional de las políticas de austeridad. Examen de la jurisprudencia portuguesa y española

Authors Carlos Aymerich Cano
Book Crisis, derechos sociales e igualdad
Publishing: Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9086-803-4
Pages From 359 to 409

Foreign Administrative Acts: General Report

Authors Carlos Aymerich Cano. Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz. Marta García Pérez. Juan José Pernas García
Book Recognition of Foreign Administrative Acts
Publishing: Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-18973-4
Pages From 1 to 13

Servicios Sociales

Authors
Book Curso de Derecho Administrativo Iberoamericano
Publishing: Comares, S.L..
ISBN: 978-84-9045-353-7
Pages From 583 to 599

Searching for Foreign Administrative Acts in Spanish Law

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Book Recognition of Foreign Administrative Acts
Publishing: Springer International Publishing .
ISBN: 978-3-319-18973-4
Pages From 285 to 304

Estudio de las competencias sobre servicios sociales, educación, salud y medio ambiente urbano

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano. Marta García Pérez
Book Comentarios a la Ley 27/2013 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local
Publishing: Comares.
ISBN: 978-84-9045-221-9
Pages From 303 to 377

Corrupção e contratação pública: análise das novas Diretivas em matéria de contratos e concessões públicas à luz do Direito espanhol

Authors Carlos Aymerich Cano
Book Corrupción, Políticas Públicas y Derechos Fundamentales en Brasil y España (Rodriguez-Arana Muñoz, J. / Gestal Leal, R., dir.)
Publishing: Bubok SA.
ISBN: 978-84-686-7105-5
Pages From 330 to 397

Estudio de las competencias sobre servicios sociales, educación, salud y medio ambiente urbano

Authors Marta García Pérez. Carlos Aymerich Cano. Manuela Mora Ruiz
Book Comentarios a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
Publishing: Comares.
ISBN: 9788490452219
Pages From 303 to 377

El tratamiento de las cláusulas sociales en la normativa reguladora de la contratación pública. En particular, las cláusulas sociales como criterio de adjudicación de los contratos

Authors Carlos Aymerich Cano. F Javier Ferreira Fernández
Book El Derecho Administrativo en perspectiva
Publishing: RAP.
ISBN: 978-987-694-008-5
Pages From 33 to 52

Crisis económica y contratación pública

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Book Contratación pública estratégica
Publishing: Aránzadi, S.A..
ISBN: 978-84-9059-070-6
Pages From 83 to 132

Aministración Pública y Constitución

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Book Derecho Administrativo Español
Vol. - Publishing: Porrúa-Universdidad Nacional de México.
ISBN: 970-07-5294-1
Pages From 17 to 29

Hacia un Estado plurinacional: una propuesta abierta desde Galicia

Authors Carlos Aymerich Cano
Book España, ¿cabemos todos?
Publishing: Alianza Editorial.
ISBN: 8420637203
Pages From 73 to 82

Galeguidade e cidadanía: unha revisión crítica

Authors Carlos Alberto Amoedo Souto. Carlos Aymerich Cano
Book Galicia fai dous mil anos: o feito diferencial galego no Dereito
Publishing: Museo do Pobo Galego.
ISBN: 84-88908-229
Pages From 213 to 258

Acerca de la naturaleza normativa de los pliegos de claúsulas administrativas particulares

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Book El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo
Vol. - ISBN: 84-8442-099-X
Pages From 1791 to 1810

La contratación pública en los sectores excluidos.

Authors José Luis Meilán Gil. Carlos Ignacio Aymerich Cano
Book Competencia y sector eléctrico:un nuevo régimen jurídico.
Vol. - ISBN: 84-470-1002-3
Pages From 121 to 121

A normativa galega sobre fundacións

Authors Domingo Bello Janeiro. Perfecto Yebra Martul-Ortega. J.Mº. Gómez y Díaz Castroverde. Jaime Rodríguez Arana. Juan José Rodríguez Yuste. Carlos Ignacio Aymerich Cano. Manuel Aguilar López. Fernando García Agudín. Marta Mª García Pérez. Emilio Sánchez Coto. Juan Luís Castro Somoza. Juan Carlos Fernández López. Gonzalo Barrio García. Francisco Javier Sanz Larruga. Constantino Alvarellos Galve. Carlos Potel Lesquereux. Ramón Santiago Valencia. Mª Luisa López López. José Luis Meilán Gil. Javier Ruipérez y Alamillo. José Antonio Portero Molina. Francisco Fernández Segado. Roberto Blanco Valdés. Manuel Burque Torreira
Book Manual de Dereito Galego (Tomo I y II)
Vol. - Publishing: Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-1890-X
Pages From 585 to 600

A responsabilidade dos arquitectos superiores na ley 13/1995 do 15 de mayo de contratos das Admons. Públicas

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Book La responsabilidad jurídica del arquitecto
Vol. - Publishing: Col. Oficial Arquitectos de Galicia.
ISBN: nodef-0532
Pages From 137 to 157

As concesións hidroeléctricas: A súa reversión e a nova explotación do recurso

Autor José Antonio Blanco Moa
Director/s Carlos Ignacio Aymerich Cano; Anxo Ramón Calvo Silvosa
Scope Facultad de Derecho
Qualification Sobresaliente Cum Laude

La justiciabilidad del derecho a la educación en la jurisprudencia de las Cortes interamericana y europea de derechos humanos

Autor Walter Pérez Niño
Director/s Carlos Aymerich Cano Luís Lloredo ALix
Scope Universidad Autónoma de Chile
Qualification Sobresaliente Cum Laude

El Derecho De Reversión En La Expropiación Forzosa.

Autor Aurelio Ramón Fernández López
Director/s Jaime Fco. Rodríguez-Arana Muñoz;Carlos Ignacio Aymerich Cano
Scope Derecho Público
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Contratación pública y principios comunitarios

Autor Claudia Rita Lopes Carvalho Viana
Director/s José Luis Meilán Gil;Carlos Ignacio Aymerich Cano
Scope Derecho Público Especial
Qualification Sobresaliente Cum Laude

La compra pública como estrategia al servicio de políticas públicas
V Congreso del Observatorio de Contratación Pública 2023
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Observatorio de Contratación Pública
Place Coruña, A (España)

Tutelas à efetivação dos direitos públicos incondicionados¿
VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL TUTELAS À EFETIVAÇÃO DE DIREITOS INDISPONÍVEIS
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Fundação Escola Superior do Ministério Público
Place Porto Alegre (Brasil)

Vacunación Obligatoria y Vacunación Forzosa
XXIX Congreso Derecho y Salud
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Asociación Juristas de la Salud
Place Coruña, A (España)

La estructura de centros, departamentos e institutos: disfunciones y alternativas. Órganos unipersonales y colegiados: adopción de decisiones ágiles"
El reto de la gobernanza de las universidades públicas
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidad de Cádiz
Place Cádiz (España)

O direito a decidir
IV Congresso Mundial de Justiça Constitucional
International

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Organization Asociación Mundial de Justicia Constitucional
Place Porto Alegre (Brasil)

Challenging austerity before EU Courts
Contesting Austerity ¿ A Socio-Legal Inquiry into Resistance to Austerity
International

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Place Oñati (España)

Las fundaciones universitarias en tiempos de cambio: el caso de la Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA)
Place Salamanca (España)

"Prevención da corrupción en la Ley de Contratos del Sector Público"
Jornada de Estudio sobre la Ley de Contratos del Sector Público
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Fundació per a la Practica Jurídica - Iustre Col.legi de Advocats de les Illes Balears (FPJ-ICAIB)
Place Palma (España)

La anulación de los contratos afectados por actos de corrupación
La anulación de los contratos afectados por actos de corrupación
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Place Ciudad de Panamá (Panamá)

Corrupción y contratación pública: Instrumentos de mejora de la LCSP.
La Ley de Contratos del Sector Püblico a Debate
Autonomous

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Escuela de Administración Pública de Castilla y León
Place Valladolid (España)

Implicaciones Penales en la Contratación Públicaq
Implicaciones Penales en la Contratación Pública (CU 18092)
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Place Madrid (España)

Termination of contracts vitiated by corruption in Spain
Public Procurement: Global Revolution VIII
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization University of Nottingham
Place Nottingham (Reino Unido)

Limites da judicializaçao da política
XIV Seminario Internacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contenporánea
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidade de Santa Cruz do Sul
Place Santa Cruz do Sul, RS (Brasil)

Unión Europea, China e a globalización comercial
A península ibérica, Europa e China. A contención globalizadora ante a marea proteccionista
International

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Organization Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galiza - Norte de Potugal (CEER)
Place Pontevedra (España)

Innovación y buen gobierno regulatorio
Innovación en la Administración Pública
National

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Organization UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (UIMP)
Place Coruña, A (España)

China e Europa: valores para o diálogo
Cooperación sino-europea baixo a iniciativa a Franxa e a Ruta
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Academia de Ciencias Sociais de China - Instituto Galego de Documentación Internacional (IGADI)
Place Santiago de Compostela (España)

Contratación pública, pequenas empresas e economía social
Contratación pública estratéxica. Instrumento para reforzar as políticas públicas sociais e de igualdade?
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidade de Santiago de Compostela
Place Santiago de Compostela (España)

Contratación pública, pequenas empresas e economía social
Contratación Püblica Estratéxica. Instrumento para reforzar as políticas públicas sociais e de igualdade?
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidade de Santiago de Compsotela
Place Santiago de Compostela (España)

Local Administration and Local Power in Spain: recent reforms and public debate
International Seminar on Sustainable Management of Local Liabilities, Subnational Revenues and Accountability in China
International

Authors Carlos Aymerich Cano, Rubén Lois González
Organization Zhejiang University
Place Hangzhou (China)

Contratación pública e corrupción na Unión Europea
Desafíos en la construcción del mercado interior europeo: cooperación judicial en materia mercantil, civil y penal
Autonomous

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidade de Vigo
Place Vigo (España)

Integridad y competencia en la contratación pública
II Jornadas hispano-lusas de contratación pública
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidade de Vigo
Place Pontevedra (España)

Un problema pendiente: la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción
X Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo
Place Móstoles (España)

Instrumentos xurídico-administrativos de combate á corrupción
I Congreso Internacional sobre prevención e loita contra a corrupción. Análise comparativa da experiencia española e brasileira
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidade da Coruña (UDC)
Place Coruña, A (España)

Corrupción e Contratación Pública
IX Seminario Internacional de Contratación Pública
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidade de Vigo
Place Vigo (España)

Contrataçao Pública e Princípio de Transparência
I Jornadas Luso-Espanholas de Contrataçao Pública: Novas Directivas de 2014
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization CEJUR
Place Guimaraes (Portugal)

El recurso de apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas
Curso de Verán. Relacións entre o Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e Tribunal Supremo
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Place Coruña, A (España)

A modificaçao dos contratos públicos
I Curso Euro-Brasileiro de Contrataçao Pública
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidade da Coruña - Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura (IBEJI)
Place Coruña, A (España)

Corrupçao e Contrataçao Pública
I Curso Euro-Brasileiro de Contrataçao Pública
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Place Coruña, A (España)

Jurisdiçao Constitucional e Políticas Públicas
XI Seminário Internacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
Place Santa Cruz do Sul (RS) (Brasil)

Transparencia y Administraciones Públicas
VII Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Place Coruña, A (España)

Corrupçao em Espanha: estado da questao
Congresso Internacional "Direito na Lusofonia"
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Marco jurídico de la corrupción española
Seminario Internacional sobre Ética Pública y Corrupción
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidad Nacional del Cuyo - Mendoza (Argentina)
Place Mendoza (Argentina)

Control xudicial das políticas de austeridade
Os dereitos sociais na crise. A crise dos dereitos sociais
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Universidade de Santiago de Compostela
Place Santiago de Compostela (España)

El reto de la transparencia y las buenas prácticas en la Administración Pública
V Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Place Coruña, A (España)

El reto de la transparencia y las buenas prácticas en la Administración Pública
V Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano
International

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Place Coruña, A (España)

Reflexiones críticas sobre la última reforma constitucional española
Seminario de Teoría Crítica, IX edición (Curso 2011-2012)
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Place Getafe (España)

Galeguidade e cidadanía
O feito diferencial galego no dereito
National

Authors Carlos Alberto Amoedo Souto, Carlos Ignacio Aymerich Cano
Place Santiago de Compostela (España)

"Control jurisdiccional de la selección de contratistas"
Problemas actuales de la contratación de las Administraciones Públicas
National

Authors Carlos Aymerich Cano
Organization Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Place Coruña, A (España)

A actividade de promoción no sector turístico:aspectos ambientais.
Xestión ambiental e sector turístico.
National

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Place España

Novas formas de xestión da sanidade.
Xornadas sobre as necesidades de formación no sector da Sanidade Privada da provincia de Pontevedra.
National

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Place Vigo (España)

A responsabilidade dos arquitectos na contratación administrativa
Jornadas sobre responsabilidad de los arquitectos
National

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Place España

Os procedementos de adxudicación e a formalización e o perfeccionamento dos contratos administrativos
Xornadas de Estudio sobre contratación administrativa
National

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Place España

A acción de fomento da CAG
I Xornadas sobre o Estatuto. Estudios Estatuto Galego
International

Authors Carlos Ignacio Aymerich Cano
Place España

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

From 15/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Público

PDI (Membros Natos)

From 15/03/2023.

Equipo de Gobierno

Secretario General

From 14/01/2020.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021 to 14/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Público

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021 to 14/03/2023.

Secretaría General

Secretario General

From 14/01/2020 to 15/01/2024.

Equipo de Gobierno

Secretario General

From 12/01/2016 to 13/01/2020.

Secretaría General

Secretario General

From 12/01/2016 to 13/01/2020.

Derecho Público Especial

Secretario