PhD Guillermo López Taboada  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Department Computer Engineering
Knowledgment area Computer Architecture and Technology
Research  Research group Grupo de Arquitectura de Ordenadores
Research lines Fast, scalable and efficient HPC, Big Data and Cloud Architecures
Keywords Big Data, HPC, Cluster/Cloud computing, Microservices, DevOps
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0002-6281-6641 ResearcherIDF-8340-2016 Scopus9735200500

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Cities Technological Challenges 0 17.5
Computer Science Preliminaries 0 27
Computing as a Service 0 25
Data Analytics with HPC 0 21
Data Management Technology 0 28
Entrepreneurship and Self-Employment 0 6
Final Year Dissertation. Mention in Information Systems 0 16
Final Year Dissertation. Mention in Information Technology 0 4
Projects Workshop 2 5
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Computer Science Preliminaries
Degree in Computer Engineering
0 27
Computing as a Service
Master's in Computer Engineering
0 25
Data Analytics with HPC
Master in High Performance Computing
24 45
Data Management Technology
Master's in Statistical Techniques
0 28
Final Year Dissertation. Mention in Information Technology
Degree in Computer Engineering
0 8
Master's Dissertation
Master's in Computer Engineering
0 15
Projects Workshop
Master in High Performance Computing
2 5
Work Placement
Master's in Computer Engineering
0 10
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Computing as a Service
Master's in Computer Engineering
0 25
Data Analytics with HPC
Master in High Performance Computing
24 45
Data Management Technology
Master's in Statistical Techniques
0 28
Final Year Dissertation. Mention in Information Technology
Degree in Computer Engineering
0 8
Master's Dissertation
Master's in Computer Engineering
0 5
Projects Workshop
Master in High Performance Computing
2 5
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 0
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 4
Work Placement
Master's in Computer Engineering
0 12
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Computer Science Preliminaries
Degree in Computer Engineering
0 14.5
Concurrency and Parallelism
Degree in Computer Engineering
0 15
Data Analytics with HPC
Master in High Performance Computing
0 21
Data Management Technology
Master's in Statistical Techniques
0 28
Final Year Dissertation. Mention in Information Technology
Degree in Computer Engineering
0 20
Fundamentals of Computers
Degree in Computer Engineering
0 50
Projects Workshop
Master in High Performance Computing
0 3
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 0
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 8
Work Placement
Master's in Computer Engineering
0 12
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Administration of Infrastructures and Information Systems
Degree in Computer Engineering
0 84
Computer Science Preliminaries
Degree in Computer Engineering
0 14.5
Data Analytics with HPC
Master in High Performance Computing
0 21
Final Year Dissertation. Mention in Information Technology
Degree in Computer Engineering
0 32
Projects Workshop
Master in High Performance Computing
0 3
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 0
Work Placement
Master's in Computer Engineering
0 4
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 8
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Administration of Infrastructures and Information Systems
Degree in Computer Engineering
0 84
Computer Science Preliminaries
Degree in Computer Engineering
0 29.5
Degree Thesis Project
Computer Engineering
0 2
Master's Dissertation
Master's in Computer Engineering
0 10
Work Placement
Degree in Computer Engineering
Degree in Computer Engineering
0 8
Work Placement
Master's in Computer Engineering
0 6

Defined tutoring by teacher for 2022/2023 academic course.

Faculty of Computer Science

Quarter Day Site
1st quarter Monday
15:30 a 18:30
FIC Dpch 0.03. taboada@udc.es & 881 011 298
1st quarter Wednesday
15:30 a 18:30
FIC Dpch 0.03. taboada@udc.es & 881 011 298
2nd quarter Monday
10:30 a 12:30
FIC Dpch 0.03. taboada@udc.es & 881 011 298
2nd quarter Tuesday
10:30 a 12:30
FIC Dpch 0.03. taboada@udc.es & 881 011 298
2nd quarter Wednesday
10:30 a 12:30
FIC Dpch 0.03. taboada@udc.es & 881 011 298
2nd chance Monday
10:30 a 12:30
FIC Dpch 0.03. taboada@udc.es & 881 011 298

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Arquitectura Lakehouse en la Nube como Facilitador de la Digitalización

Funding entity Ministerio de Ciencia e Innovación
Main researches Juan Touriño Domínguez (IP 1) / Guillermo López Taboada (IP2)
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/12/2022 to 30/11/2024

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Juan Touriño Domínguez
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2021 to 20/11/2024

PI2: IoT Platform for Inusual

Funding entity Inusual Comunicacion Innovadora S.L.
Main researches Guillermo López Taboada
Type Contrato
Dates From 16/06/2021 to 31/10/2021

PIMBATIB: Innovation Plan for the Improvement of Biostatech

Funding entity BIOSTATECH, Advice, Training & Innovation in Biostatistics, S.L.
Main researches Guillermo López Taboada
Type Contrato
Dates From 01/12/2021 to 30/09/2022

COMPORT: IIoT Platform for the Optimization and Automation of Industrial Processes through Interconnections in Real Time

Funding entity Axencia Galega de Innovación
Main researches Guillermo López Taboada (CITIC-GAC)
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/05/2021 to 30/04/2023

Incremento de la Productividad a través de la Automatización Serverless de la Nube

Funding entity Ministerio de Ciencia e Innovación
Main researches Juan Touriño Domínguez
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/12/2021 to 30/11/2023

Desafíos Actuales en HPC: Arquitecturas, Software y Aplicaciones

Funding entity Ministerio de Ciencia e Innovación
Main researches Touriño Dominguez, Juan e Doallo Biempica, Ramón
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/06/2020 to 31/05/2023

Nuevas Técnicas Analíticas de Control para la Transición Industrial hacia una Economía Circular Segura (TACTICS)

Funding entity Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Main researches Guillermo López
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/08/2020 to 31/12/2022

PIPAN - Plan de Innovación de Mejora de Procesos Analíticos de Netex basado en Tecnologías Big Data (marco InnovaPEME (GAIN) de la Xunta de Galicia ref. 080 IN848D 2019 799325)

Funding entity NETEX KNOWLEDGE FACTORY S.L
Main researches Guillermo López Taboada
Type Contrato
Dates From 01/05/2019 to 31/10/2019

Computational ONcology TRaining Alliance (CONTRA)

Funding entity COMISIÓN EUROPEA
Main researches Dr. Jens Lagergren (KTH Royal Institute of Technology, Sweden), IP GAC Guillermo López Taboada
Type Proyecto UE
Dates From 01/01/2018 to 31/12/2021

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-REDES. Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC (II)

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches JUAN TOURIÑO DOMÍNGUEZ
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2017 to 31/12/2018

Red de Computación de Altas Prestaciones en Arquitecturas Heterogéneas (CAPAP-H6)

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Diego R. Llanos Ferraris
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/07/2017 to 30/06/2019

Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas: Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de A Coruña

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Juan Touriño Domínguez
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 25/10/2017 to 31/12/2020

PIP2 - Plan de Innovación de Mejora de Procesos Productivos y Gestión Empresarial del Grupo COFRICO (en el marco del Proyecto Innova Peme de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia ref. 007_IN848D_2017_2322585)

Funding entity COFRICO S.L
Main researches Guillermo López Taboada
Type Contrato
Dates From 01/12/2017 to 30/11/2018

PIPABIG - Plan de Innovación de Mejora de Procesos Analíticos de Mestrelab Basado en Datos Tipo Big Data (en el marco del Proyecto Innova Peme de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia ref. 066_IN848D_2017_2346237)

Funding entity MESTRELAB RESEARCH, S.L.
Main researches Guillermo López Taboada
Type Contrato
Dates From 01/10/2017 to 30/11/2018

Enabling Efficient and Scalable Applications for the Data Centric World

Funding entity Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Main researches Guillermo López Taboada
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2017 to 31/12/2018

High Performance and Embedded Architecture and Compilation, HiPEAC-5

Funding entity Union Europea
Main researches Koen De Bosschere
Type Proyecto UE
Dates From 01/12/2017 to 29/02/2020

High-Performance and Embedded Architecture and Compilation, HiPEAC-4

Funding entity Union Europea
Main researches Koen De Bosschere
Type Proyecto UE
Dates From 01/01/2016 to 28/02/2018

Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Manuel F. González Penedo
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2016 to 30/11/2019

NUEVOS DESAFIOS EN COMPUTACION DE ALTAS PRESTACIONES: DESDE ARQUITECTURAS HASTA APLICACIONES (II)

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches Ramón Doallo Biempica, Juan Touriño Domínguez
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 30/12/2016 to 29/12/2019

High-Performance Computing and Communications con Amazon Web Services LLC (AWS Research Grant)

Funding entity Amazon Web Services LLC
Main researches Guillermo López Taboada
Type Contrato
Dates From 01/01/2016 to 31/01/2017

Aplicación de las Tecnologías de Información a la Gestión Integrada de Servicios de Agua Potable y Saneamiento bajo Paradigma Big Data y Empleo de Estrategias de Paralelización (WATERSIG)

Funding entity Proyecto Xunta de Galicia (Agencia Gallega de Innovación, GAIN, Programa Conecta PEME)
Main researches Guillermo López Taboada
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/02/2016 to 30/11/2018

Red de Computación de Altas Prestaciones en Arquitecturas Heterogéneas (CAPAP-H5)

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Arturo González Escribano
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2015 to 31/12/2015

Optimización de Infraestructuras y Servicios Cloud con Tecnologías de Contenedores (OPTICON)

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad - CDTI (Programa FEDER Innterconecta)
Main researches Guillermo López Taboada
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/07/2015 to 31/12/2017

Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)

Funding entity Union Europea
Main researches Jesús Carretero Pérez
Type Proyecto UE
Dates From 28/03/2014 to 27/03/2018

Nuevos Desafíos en Computación de Altas Prestaciones: desde Arquitecturas hasta Aplicaciones

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Ramón Doallo Biempica y Juan Touriño Domínguez
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2017

Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Juan Touriño Domínguez
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2015

High Performance Communications for Financial Services and Big Data (Torus Project)

Funding entity COMISIÓN EUROPEA
Main researches Guillermo López TAboada
Type Proyecto UE
Dates From 01/11/2014 to 30/04/2015

Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas: Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de A Coruña (Grupo de Referencia Competitiva)

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Ramón Doallo Biempica
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2013 to 31/12/2016

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Ricardo Cao Abad
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2012 to 31/12/2013

Clúster Heterogéneo de Arquitecturas Emergentes

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Ramón Doallo Biempica
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2012 to 31/12/2013

High-Performance Embedded Architectures and Compilation Network of Excellence, HiPEAC-3 NoE

Funding entity Union Europea
Main researches Koen De Bosschere
Type Proyecto UE
Dates From 01/02/2012 to 31/01/2016

Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H4)

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Diego R. Llanos Ferraris
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 15/06/2012 to 25/04/2014

Red de Tecnologías de la Información Geoespacial para la Gestión Territorial

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Rafael Crecente Maseda
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2012 to 31/12/2013

EC2 Phylogenetics - Proyecto con Amazon Web Services LLC (AWS Research Grant)

Funding entity Amazon Web Services LLC
Main researches Guillermo López Taboada
Type Contrato
Dates From 01/04/2012 to 01/04/2014

Arquitecturas, Sistemas y Herramientas para Computación de Altas Prestaciones

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Ramón Doallo Biempica
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2011 to 30/06/2014

Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H3)

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Diego R. Llanos Ferraris
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 15/06/2011 to 14/06/2012

Contrato Específico de Encargo y Financiación del Proyecto de Investigación HPC4HPT: High Performance Computing for High Performance Trading

Funding entity FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
Main researches Ramón Doallo Biempica, Juan Touriño Domínguez y Guillermo López Taboada
Type Contrato
Dates From 22/07/2011 to 31/03/2015

F-MPJ-Cloud (Fast Message-Passing in Java on the Cloud) Proyecto con Amazon Web Services LLC (AWS Research Grant)

Funding entity Amazon Web Services LLC
Main researches Guillermo López Taboada
Type Contrato
Dates From 01/07/2011 to 01/07/2013

Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas (CAPAP-H2)

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Enrique S. Quintana Ortí
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 15/06/2010 to 14/06/2011

Red Gallega de Bioinformática

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches David Posada González
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2010 to 31/12/2011

Red Gallega de Computación de Altas Prestaciones II

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Ramón Doallo Biempica
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2010 to 31/12/2011

Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas: Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de A Coruña (Grupo de Referencia Competitiva)

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Ramón Doallo Biempica
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2010 to 31/12/2012

Sistema de Información Geográfica para la Gestión y Difusión de la Información Meteorológica y Oceanográfica de Galicia

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Juan Touriño Domínguez
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 03/12/2009 to 02/12/2012

Red MATHEMATICA Consulting and Computing de Galicia

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Wenceslao González Manteiga
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2009 to 31/12/2010

Open European Network for High Performance Computing on Complex Environments (ComplexHPC)

Funding entity Union Europea
Main researches Emmanuel Jeannot
Type Proyecto UE
Dates From 07/05/2009 to 06/07/2013

High-Performance Embedded Architectures and Compilers Network of Excellence (HiPEAC-2 NoE)

Funding entity Union Europea
Main researches Koen De Bosschere
Type Proyecto UE
Dates From 01/02/2008 to 31/01/2012

Soporte Hardware y Software para computación de altas prestaciones

Funding entity Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Main researches Ramón Doallo Biempica
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/10/2007 to 30/03/2011

Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas: Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidade da Coruña (UDC/GI-000265)

Funding entity Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Ramón Doallo Biempica
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/10/2006 to 30/10/2008

Soluciones middleware y hardware en computación de altas prestaciones: aplicación a códigos multimedia y de simulación

Funding entity Plan Nacional de I+D
Main researches Ramón Doallo Biempica
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 13/12/2004 to 12/06/2008

High-Performance Embedded Architectures and Compilers Network of Excellence (HiPEAC NoE)

Funding entity Union Europea
Main researches Mateo Valero Cortés
Type Proyecto UE
Dates From 01/09/2004 to 31/08/2008

Flame-MR: Framework MapReduce para computación en memoria

Type Software Registrado
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Application date 19/11/2018
Approval date 25/02/2019

MapReduce Evaluator: MREv

Type Software Registrado
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Application date 28/06/2016
Approval date 29/11/2016

FastMPJ (Fast Message Passing in Java)

Type Software Registrado
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Roberto Rey Expósito
Application date 03/05/2013
Approval date 05/08/2013

Servet Benchmark Suite

Type Software Registrado
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Jorge González Domínguez, Guillermo López Taboada, Basilio B. Fraguela, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Application date 07/08/2013
Approval date 09/01/2014

Efficient Java Messaging Middleware on clusters of multi-core processors

Type Patente
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Application date 21/02/2011
Approval date 16/09/2014

Java Fast Sockets

Type Software Registrado
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Application date 07/04/2010
Approval date 05/07/2010

Exploratory Data Analysis and Data Envelopment Analysis of Construction and Demolition Waste Management in the European Economic Area

Authors Guillermo López Taboada, Isabel Seruca, Cristina Sousa, Ángeles Pereira
Journal SUSTAINABILITY Vol. 12 Num. 12 (pages 4995 to 4995)

Exploratory Data Analysis and Data Envelopment Analysis of Urban Rail Transit

Authors Guillermo López Taboada, Liangxiu Han
Journal Electronics Vol. 9 Num. 8 (pages 1270 to 1270)
DOI https://doi.org/10.3390/electronics9081270

Enhancing In-memory Efficiency for MapReduce-based Data Processing

Authors Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Journal JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING Vol. 120 (pages 323 to 338)

Analysis and Evaluation of MapReduce Solutions on an HPC Cluster

Authors Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Journal COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING Vol. 50 (pages 200 to 216)

Performance Evaluation of Data-Intensive Computing Applications on a Public IaaS Cloud

Authors Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal COMPUTER JOURNAL Vol. 59 Num. 3 (pages 287 to 307)

Flame-MR: an Event-Driven Architecture for MapReduce Applications

Authors Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Journal FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 65 (pages 46 to 56)

MPI and UPC Broadcast, Scatter and Gather Algorithms in Xeon Phi.

Authors Damián Álvarez Mallón, Guillermo López Taboada, Lars Koesterke
Journal CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 28 Num. 8 (pages 2322 to 2340)

Low-Latency Java Communication Devices on RDMA-Enabled Networks

Authors Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 27 Num. 17 (pages 4852 to 4879)

Nonblocking Collectives for Scalable Java Communications

Authors Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Journal CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 27 Num. 5 (pages 1169 to 1187)

FastMPJ: A Scalable and Efficient Java Message-Passing Library

Authors Roberto Rey Expósito, Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal Cluster Computing Vol. 17 Num. 3 (pages 1031 to 1050)
DOI https://doi.org/10.1007/s10586-014-0345-4

jmodeltest.org: Selection of Nucleotide Substitution Models on the Cloud.

Authors Jose Manuel Santorum , Guillermo López Taboada, Diego Darriba, David Posada
Journal BIOINFORMATICS Vol. 30 Num. 9 (pages 1310 to 1311)
DOI https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu032

High-Performance Computing Selection of Models of DNA Substitution for Multicore Clusters.

Authors Diego Darriba, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS Vol. 28 Num. 1 (pages 112 to 125)

Scalable PGAS Collective Operations in NUMA Clusters

Authors Damián Álvarez Mallón, Guillermo López Taboada, Carlos Teijeiro Barjas, Jorge González Domínguez, Andrés Gómez Tato, Brian Wibecan
Journal Cluster Computing Vol. 17 Num. 4 (pages 1473 to 1495)

Analysis of I/O Performance on an Amazon EC2 Cluster Compute and High I/O Platform

Authors Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Jorge González Domínguez, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal Journal of Grid Computing Vol. 11 Num. 4 (pages 613 to 631)
DOI https://doi.org/10.1007/s10723-013-9250-y

Evaluation of Messaging Middleware for High-Performance Cloud Computing

Authors Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal Personal and Ubiquitous Computing Vol. 17 Num. 8 (pages 1709 to 1719)
DOI https://doi.org/10.1007/s00779-012-0605-3

General-Purpose Computation on GPUs for High Performance Cloud Computing

Authors Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 25 Num. 12 (pages 1628 to 1642)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.2845

Java in the High Performance Computing Arena: Research, Practice and Experience

Authors Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING Vol. 78 Num. 5 (pages 425 to 444)
DOI https://doi.org/10.1016/j.scico.2011.06.002

Design of Scalable Java Communication Middleware for Multi-core Systems.

Authors Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal COMPUTER JOURNAL Vol. 56 Num. 2 (pages 214 to 228)
DOI https://doi.org/10.1093/comjnl/bxs122

Performance Analysis of HPC Applications in the Cloud

Authors Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS Vol. 29 Num. 1 (pages 218 to 229)
DOI https://doi.org/10.1016/j.future.2012.06.009

Parallel Simulation of Brownian Dynamics on Shared Memory Systems with OpenMP and Unified Parallel C

Authors Carlos Teijeiro Barjas, Godehard Sutmann, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Journal JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 65 Num. 3 (pages 1050 to 1062)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-012-0843-1

The Servet 3.0 benchmark suite: Characterization of network performance degradation

Authors Jorge González-Domínguez, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez
Journal COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING Vol. 39 Num. 8 (pages 2483 to 2493)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2013.08.012

Parallel Brownian Dynamics Simulations with the Message-Passing and PGAS Programming Models

Authors Carlos Teijeiro Barjas, Godehard Sutmann, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Journal COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS Vol. 184 Num. 4 (pages 1191 to 1202)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cpc.2012.12.015

Design and Implementation of an Extended Collectives Library for Unified Parallel C

Authors Carlos Teijeiro Barjas, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Jose Carlos Mouriño Gallego, Damián Álvarez Mallón, Brian Wibecan
Journal Journal of Computer Science and Technology Vol. 28 Num. 1 (pages 72 to 89)
DOI https://doi.org/10.1007/s11390-013-1313-9

Running Scientific Codes on Amazon EC2: a Performance Analysis of Five High-end Instances

Authors Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Xoán Carlos Pardo Martínez, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY Vol. 13 Num. 3 (pages 153 to 159)

Automatic Mapping of Parallel Applications on Multicore Architectures using the Servet Benchmark Suite

Authors Jorge González-Domínguez, Guillermo López Taboada, Basilio B. Fraguela, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Journal COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING Vol. 38 Num. 2 (pages 258 to 269)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2011.12.007

UPCBLAS: a library for parallel matrix computations in Unified Parallel C

Authors Jorge González-Domínguez, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Damián Álvarez Mallón, Brian Wibecan
Journal CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 24 Num. 14 (pages 1645 to 1667)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.1914

Design of Scalable Java Message-Passing Communications over Infiniband

Authors Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 61 Num. 1 (pages 141 to 165)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-011-0654-9

F-MPJ: Scalable Java Message-Passing Communications on Parallel Systems

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 60 Num. 1 (pages 117 to 140)
DOI https://doi.org/10.1007/s11227-009-0270-0

jModelTest2: More Models, New Heuristics and Parallel Computing

Authors Diego Darriba, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Journal Nature Methods Vol. 9 Num. 8 (pages 772 to 772)

ProtTest 3: fast selection of best-fit models of protein evolution

Authors Diego Darriba López, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Journal BIOINFORMATICS Vol. 27 Num. 8 (pages 1164 to 1165)

Design of efficient Java message-passing collectives on multi-core clusters

Authors Guillermo López Taboada, Sabela Ramos Garea, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Vol. 55 Num. 2 (pages 126 to 154)

Dense Triangular Solvers on Multicore Clusters using UPC

Authors Jorge Gonzalez Dominguez, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Journal Procedia Computer Science Vol. 4 (pages 231 to 240)

Design and Implementation of MapReduce using the PGAS Programming Model with UPC

Authors Carlos Teijeiro, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal 2011 IEEE 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS (ICPADS) (pages 196 to 203)

Device level communication libraries for high-performance computing in Java

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Aamir Shafi, Mark Baker, Bryan Carpenter
Journal CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE Vol. 23 Num. 18 (pages 2382 to 2403)
DOI https://doi.org/10.1002/cpe.1777

Performance Analysis of Message-Passing Libraries on High-Speed Clusters

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal COMPUTER SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 25 Num. 1 (pages 63 to 78)

A Parallel Numerical Library for UPC

Authors Jorge González Domínguez, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Andrés Gómez Tato
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5704 (pages 630 to 641)

Performance Evaluation of MPI, UPC and OpenMP on Multicore Architectures

Authors Damián Álvarez Mallón, Guillermo López Taboada, Carlos Teijeiro Barjas, Juan Touriño Domínguez, Basilio B. Fraguela, Andrés Gómez Tato, Ramón Doallo, José Carlos Mouriño Gallego
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5759 (pages 174 to 184)

ProActive: Using a Java Middleware for HPC Design, Implementation and Benchmarks

Authors Brian Amedro, Denis Caromel, Fabrice Huet, Vladimir Bodnartchouk, Christian Delbé, Guillermo López Taboada
Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS AND COMMUNICATIONS Vol. 3 Num. 3 (pages 49 to 57)

Java Fast Sockets: Enabling High-speed Java Communications on High Performance Clusters

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal COMPUTER COMMUNICATIONS Vol. 31 Num. 17 (pages 4049 to 4059)

Non-blocking Java Communications Support on Clusters

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4192 Num. 1 (pages 256 to 265)

Perfomance Modeling and Evaluation of Java Message-Passing Primitives on a Cluster

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 2840 (pages 29 to 36)

Selection of models of genomic evolution in High Performance Computing Environments

Autor Diego Darriba López
Director/s Guillermo López Taboada; Ramón Doallo Biempica; David Posada González
Scope Electrónica y Sistemas
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Design and Evaluation of Low-Latency Communication Middleware on High Performance Computing Systems

Autor Roberto Rey Expósito
Director/s Guillermo López Taboada y Juan Touriño Domínguez
Scope Facultad de Informática
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Design of Scalable PGAS Collectives for NUMA and Manycore Systems

Autor Damián Alvarez Mallón
Director/s Guillermo López Taboada
Scope Facultad de Informática
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Extended Collectives Library for Unified Parallel C

Autor Carlos Teijeiro Barjas
Director/s Guillermo López Taboada y Juan Touriño Domínguez
Scope Facultad de Informática
Qualification Apto Cum Laude

High Performance Java for Multi-core Systems

Autor Sabela Ramos Garea
Director/s Guillermo López Taboada y Juan Touriño Domínguez
Scope Facultad de Informática
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Performance Evaluation of Big Data Frameworks for Large-scale Data Analytics
IEEE International Conference on Big Data, IEEE Big Data 2016
International

Authors Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Xoán Carlos Pardo Martínez, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Organization IEEE
Place Washington D.C. (Estados Unidos)

SparseBLAS Products in UPC: an Evaluation of Storage Formats
11th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2011
International

Authors Jorge González-Domínguez, Óscar García-López, Guillermo López Taboada, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Organization Universidad de Salamanca
Place Benidorm (España)

MREv: an Automatic MapReduce Evaluation Tool for Big Data Workloads
International Conference on Computational Science (ICCS 2015)
International

Authors Jorge Veiga Fachal, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Place Reykjavik (Islandia)

The HPS3 Service: Reduction of Cost and Transfer Time for Storing Data on Clouds
16th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications (HPCC 2014)
International

Authors Jorge Veiga Fachal, Guillermo López Taboada, Xoán Carlos Pardo Martínez, Juan Touriño Domínguez
Place Paris (Francia)

Evaluation of Java for General Purpose GPU Computing
Workshop on Engineering Object Oriented Parallel Software, EOOPS (in conjunction with the 27th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, AINA 2013)
International

Authors Jorge Docampo, Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Organization IEEE Computer Society
Place Barcelona (España)

Parallel Brownian Dynamics Simulation with MPI, OpenMP and UPC
Workshop on Hybrid Particle-Continuum Methods in Computational Materials Physics, HYBRID 2013
International

Authors Carlos Teijeiro Barjas, Godehard Sutmann, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Place Julich (Alemania)

Running Scientific Codes on Amazon EC2: a Performance Analysis of Five High-end Instances
I Jornadas de Cloud Computing (JCC 2013)
International

Authors Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, Xoán Carlos Pardo Martínez, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Organization Facultad de Informática. Universidad de La Plata. Argentina
Place La Plata (Argentina)

Fast Selection of Multi-gene Models of Molecular Evolution
Evolution
International

Authors Diego Darriba López, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Place Snowbird Utah (Estados Unidos)

Model Selection on the Cloud
Evolution
International

Authors Jose Manuel Santorum , Marco Trillo, Diego Darriba, Roberto Rey Expósito, Guillermo López Taboada, David Posada
Place Snowbird Utah (Estados Unidos)

Design and Performance Issues of Cholesky and LU Solvers using UPCBLAS
10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, ISPA 2012
International

Authors Jorge González-Domínguez, Osni A. Marques, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Organization IEEE Computer Society
Place Leganés (España)

Scalable Java Communication Middleware for Hybrid Shared/Distributed Memory Architectures.
13th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2011
International

Authors Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Organization IEEE
Place Banff (Canadá)

MPI-based Solution for Efficient Data Access in Java HPC
INFOCOMP 2011, The First International Conference on Advanced Communications and Computation
International

Authors Aidan Fries, Jordi Portell, Yago Isasi, Javier Castañeda, Raül Sirvent, Guillermo López Taboada
Place Barcelona (España)

HPC Selection of Models of DNA Substitution
9th International Conference on Computational Methods in Systems Biology, CMSB 2011
International

Authors Diego Darriba, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Place París (Francia)

A Java-based Parallel Genetic Algorithm for the Land Use Planning Problem
13th Annual Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2011
International

Authors Juan Porta Trinidad, Jorge Parapar López, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, F.F. Rivera, Inés Santé Rivera, M. Suárez, Marcos Boullón, Rafael Crecente Maseda
Place Dublín (Irlanda)

An efficient framework for Java data processing systems in HPC environments
SPIE Remote Sensing, 2011,
International

Authors Aidan Fries, Javier Castañeda, Yago Isasi, Guillermo López Taboada, Jordi Portell, Raül Sirvent
Organization SPIE - The International Society for Optical Engineering
Place Praga (República Checa)
DOI https://doi.org/10.1117/12.898217

HPC in Java: Experiences in Implementing the NAS Parallel Benchmarks
10th International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC¿10)
International

Authors Brian Amedro, Denis Caromel, Fabrice Huet, Vladimir Bodnartchouk, Christian Delbé, Guillermo López Taboada
Place Taipei (Taiwán)

Servet: A Benchmark Suite for Autotuning on Multicore Clusters
24th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS¿2010)
International

Authors Jorge González Domínguez, Guillermo López Taboada, Basilio B. Fraguela, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Place Atlanta (Estados Unidos)

Innovación docente en el EEES de cara a la práctica profesional a través del aprendizaje basado en proyectos
XVI Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI)
National

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Place Santiago de Compostela (España)

Aplicación de técnicas de computación de altas prestaciones en bioinformática
XXI Jornadas de Paralelismo
National

Authors Diego Darriba, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada González
Place Valencia (España)

Diseño e Implementación de MapReduce en el Modelo de Programación PGAS
XXI Jornadas de Paralelismo
National

Authors Carlos Teijeiro Barjas, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Place Valencia (España)

Servet: una suite de benchmarks para el soporte del autotuning en clusters de sistemas multinúcleo
XXI Jornadas de Paralelismo
National

Authors Jorge González Domínguez, Guillermo López Taboada, Basilio B. Fraguela, María J. Martín, Juan Touriño Domínguez
Place Valencia (España)

ProtTest-HPC: Fast Selection of Best-fit Models of Protein Evolution
9th European Conference on Computational Biology 2010
International

Authors Diego Darriba, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada
Place Gante (Bélgica)

ProtTest-HPC: Fast Selection of Best-fit Models of Protein Evolution
1st Workshop on High Performance Bioinformatics and Biomedicine, HiBB 2010. Euro-Par 2010 Parallel Processing Workshops. Lecture Notes in Computer Science n. 6586.
International

Authors Diego Darriba, Guillermo López Taboada, Ramón Doallo, David Posada González
Place Ischia (Italia)

Efficient Java Communication Libraries over InfiniBand
11th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2009
International

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Yao Lin, Jizhong Han
Place Seúl (Corea del Sur)

Performance Evaluation of Unified Parallel C Collective Communications
11th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2009
International

Authors Guillermo López Taboada, Carlos Teijeiro Barjas, Juan Touriño Domínguez, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, José Carlos Mouriño Gallego, Damián Álvarez Mallón, Andrés Gómez Tato
Place Seúl (Corea del Sur)

Java for High Performance Computing: Assessment of Current Research and Practice
7th International Conference on the Principles and Practice of Programming in Java, PPPJ 2009
International

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Place Calgary (Canadá)

NPB-MPJ: NAS Parallel Benchmarks Implementation for Message-Passing in Java
The 17th Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network Based Processing (PDP¿2009)
International

Authors Damián Álvarez Mallón, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Place Weimar (Alemania)

Biblioteca de Operaciones Colectivas para el Lenguaje de Programación Paralela UPC
XX Jornadas de Paralelismo
National

Authors José Manuel Andión Fernández, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Place Coruña, A (España)

Biblioteca de Primitivas Colectivas en Paso de Mensajes para Java en Sistemas Multi-core
XX Jornadas de Paralelismo
National

Authors Sabela Ramos Garea, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Place Coruña, A (España)

Una Biblioteca Numérica Paralela para UPC
XX Jornadas de Paralelismo
National

Authors Jorge González Domínguez, María J. Martín, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo, Andrés Gómez Tato
Place Coruña, A (España)

Evaluation of UPC Programmability Using Classroom Studies
3rd Conference on Partitioned Global Address Space Programming Models, PGAS 2009
International

Authors Carlos Teijeiro Barjas, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, Damián Álvarez Mallón, Andrés Gómez Tato, José Carlos Mouriño Gallego, Brian Wibecan
Place Ashburn, Virginia (Estados Unidos)

UPC Performance Evaluation on a Multicore System
3rd Conference on Partitioned Global Address Space Programming Models, PGAS 2009
International

Authors Damián Álvarez Mallón, José Carlos Mouriño Gallego, Andrés Gómez Tato, Guillermo López Taboada, Carlos Teijeiro Barjas, Juan Touriño Domínguez, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo, Brian Wibecan
Place Ashburn, Virginia (Estados Unidos)

Evaluación del Rendimiento de las Operaciones Colectivas en UPC
XIX Jornadas de Paralelismo
National

Authors Carlos Teijeiro Barjas, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Basilio B. Fraguela, Ramón Doallo
Place España

Implementación de los NAS Parallel Benchmarks en Java con Paso de Mensajes
XIX Jornadas de Paralelismo
National

Authors Damián Álvarez Mallón, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Place España

High Performance Java Remote Method Invocation for Parallel Computing on Clusters
12th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2007)
International

Authors Carlos Teijeiro Barjas, Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez
Place Aveiro (Portugal)

High Performance Java Sockets for Parallel Computing on Clusters
9th Workshop on Java and Components for Parallelism, Distribution and Concurrency, IWJPDC 2007 (IPDPS 20007 Workshops)
International

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Place California (Estados Unidos)

Efficient Java Communication Protocols on High-speed Cluster Interconnects
31st IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN¿06)
International

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Place Tampa (Florida) (Estados Unidos)

Bibliotecas de Comunicación Eficientes en Clusters para Códigos Java
XVII JORNADAS DE PARALELISMO
National

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Organization Universidad de Castilla-La Mancha
Place Albacete (España)

Performance Modeling of Message-Passing Libraries on System Area Network Clusters
XXXII LATIN-AMERICAN CONFERENCE ON INFORMATICS (CLEI 2006)
International

Authors Guillermo López Taboada, Juan Touriño Domínguez, Ramón Doallo
Place Santiago de Chile (Chile)

Designing efficiente java communications on clusters
7th Workshop on java for parallel and distribute computing (JAVAPDC¿05) (in conjunction with the 19th annual IEEE International parallel and distribute processing symposium, IPDPS¿2005)
International

Authors Ramón Doallo, Juan Touriño Domínguez, Guillermo López Taboada
Place Denver (Colorado) (Estados Unidos)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Informática

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Consello do Departamento Enxeñaría de Computadores

PDI (Membros Natos)