PhD María Felicidad Aguado Martín  

(TIT-UN)

Department Computer Science and Information Technologies
Knowledgment area Algebra
Research  Research group Information Retrieval Lab
Research lines Representación Lógica del Conocimiento. Programación Lógica. Razonamiento no monótono. Verificación formal.
Keywords Answer Set Programming, Knowledge Representation, NonMonotonic Reasoning, Formal Verification
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0002-4334-9267 Scopus23472071600

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Algebra 0 52
Algorithms 0 10
Discrete Mathematics 0 73
Discrete Mathematics 0 30
Discrete Mathematics 0 60
Logic 0 5
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Algebra
Degree in Computer Engineering
0 60
Algorithms
Degree in Computer Engineering
0 12
Discrete Mathematics
Degree in Computer Engineering
0 74
Discrete Mathematics
Degree in Data Science and Engineering
0 30
Discrete Mathematics
Degree in Artificial Intelligence
0 45
Logic
Degree in Artificial Intelligence
0 5
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Algebra
Degree in Computer Engineering
0 90
Algorithms
Degree in Computer Engineering
0 10
Discrete Mathematics
Degree in Computer Engineering
0 93
Discrete Mathematics
Degree in Data Science and Engineering
0 30
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Algebra
Degree in Computer Engineering
0 90
Algorithms
Degree in Computer Engineering
0 14
Discrete Mathematics
Degree in Computer Engineering
0 95
Discrete Mathematics
Degree in Data Science and Engineering
0 30
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Algebra
Degree in Computer Engineering
0 75
Algorithms
Degree in Computer Engineering
0 16
Discrete Mathematics
Degree in Computer Engineering
0 95
Discrete Mathematics
Degree in Data Science and Engineering
0 30
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Algebra
Degree in Computer Engineering
0 90
Algorithms
Degree in Computer Engineering
0 10
Discrete Mathematics
Degree in Computer Engineering
0 90

Defined tutoring by teacher for 2023/2024 academic course.

Faculty of Computer Science

Quarter Day Site
1st quarter Monday
11:30 a 13:30
D 4.08
1st quarter Wednesday
11:30 a 13:30
D 4.08
2nd quarter Tuesday
12:30 a 14:00
D 4.08
2nd quarter Tuesday
11:00 a 11:30
D 4.08
2nd quarter Thursday
11:00 a 11:30
D 4.08
2nd quarter Thursday
12:30 a 14:00
D 4.08

EOG works and final master thesis directed

No available EOG works or final master thesis directed by current teacher since 2013 year.

Research results

Select merit type and year to query research merits.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GPC 2022

Funding entity Consellería de Educación
Main researches Álvaro Barreiro García
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2022 to 20/11/2024

Razonamiento Automático y Aprendizaje con Inducción de Conocimiento

Funding entity Ministerio de Ciencia e Innovación
Main researches Pedro Cabalar Fernández/ José Santos Reyes
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/09/2021 to 31/08/2024

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC

Funding entity CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Main researches ÁLVARO BARREIRO GARCÍA
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2019 to 20/11/2021

RAZONAMIENTO AUTOMATICO TEMPORAL PARA SISTEMAS INTELIGENTES DINAMICOS (TARDIS)

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches Pedro Cabalar Fernández
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2018 to 31/12/2020

Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Manuel F. González Penedo
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2016 to 30/11/2019

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas. Modalidad de Redes: "Rede de Procesamento da Linguaxe e Recuperación da Información (REDPLIR)"

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Manuel Vilares Ferro
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2015

Red de Investigación IEMath-Galicia

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Juan José Nieto Roig
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2015

MERLOT: RAZONAMIENTO MÉDICO CON HERRAMIENTAS LÓGICAS

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches José Pedro Cabalar Fernández
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2016

Feast: Fundamentos y extensiones de la tecnología answer set programming. Expediente económico: PIA12009-43.-

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches José Pedro Cabalar Fernández
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2010 to 31/12/2013

Algoritmos xenéticos en problemas de satisfactibilidade: estudo formal e aplicación a answer set programming.

Funding entity Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2008 to 31/10/2011

Lógicas, deducción y programación para sistemas inteligentes (ampliaciones y aplicaciones de Answer Set Programming)

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/10/2006 to 30/09/2009

LÓGICAS, DEDUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA SISTEMAS INTELIGENTES (AMPLIACIONES Y APLICACIONES DE ANSWER SET PROGRAMMING)

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/10/2006 to 30/09/2009

Sistema médico distribuído basado en XML

Funding entity Ministerio de Ciencia y Tecnología
Main researches Manuel Francisco González Penedo
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 03/12/2003 to 02/12/2006

Representación de coalgebras y categorías derivadas

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 25/08/2000 to 25/08/2002

Localización e t-estructuras na categoria derivada asociada a un dígrafo.

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 06/05/1999 to 06/05/2000

Sócrates (Sistema objetual y cooperativo para la racionalización de la actividad y la tecnología de la empresa )

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 24/10/1996 to 24/10/1998

Sistema de cálculo simbólico con arquitectura cliente/servidor y núcleo funcional

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Main researches José Luis Freire Nistal
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/1994 to 31/12/1995

Generación óptima de conexiones en mapas: aplicación en redes de distribución.

Funding entity Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Antonio Ángel Blanco Ferro
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 07/04/1994 to 07/04/1997

La Epistasis Generalizada y las funciones difíciles de optimizar.

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas

Verification for ASP denotational semantics: A case study using the PVS theorem prover

Authors Felicidad Aguado, Pablo Fernández Ascariz, Pedro Cabalar, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Journal LOGIC JOURNAL OF THE IGPL Vol. 25 Num. 2 (pages 195 to 213)
DOI https://doi.org/10.1093/jigpal/jzw060

Temporal logic programs with variables

Authors Felicidad Aguado, Pedro Cabalar, Martín Diéguez Lodeiro, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Journal THEORY AND PRACTICE OF LOGIC PROGRAMMING Vol. 17 Num. 2 (pages 226 to 243)
DOI https://doi.org/10.1017/s1471068416000570

Temporal Equilibrium Logic with past operators

Authors Felicidad Aguado, Pedro Cabalar, Martín Diéguez Lodeiro, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Journal Journal of Applied Non-Classical Logics Vol. 27 Num. 3-4 (pages 161 to 177)
DOI https://doi.org/10.1080/11663081.2018.1427987

A denotational semantics for equilibrium logic

Authors Felicidad Aguado, Pedro Cabalar, Gilberto Pérez, Concepción Vidal, David Pearce
Journal THEORY AND PRACTICE OF LOGIC PROGRAMMING Vol. 15 Num. 4-5 (pages 620 to 634)
DOI https://doi.org/10.1017/s1471068415000277

Temporal Equilibrium Logic: a survey

Authors Felicidad Aguado, Pedro Cabalar, Gilberto Pérez, Concepción Vidal, Martín Diéguez Lodeiro
Journal Journal of Applied Non-Classical Logics Vol. 23 Num. 1-2 (pages 2 to 24)
DOI https://doi.org/10.1080/11663081.2013.798985

Integrating Temporal Extensions of Answer Set Programming

Authors Felicidad Aguado, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 8148 (pages 23 to 35)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-40564-8_3

Crossover operators for permutations equivalence between position and order-based crossover

Authors Concepción Vidal, Gilberto Pérez, Felicidad Aguado, Lin, J
Journal LOGIC JOURNAL OF THE IGPL Vol. 19 Num. 2 (pages 405 to 414)

Loop Formulas for Splitable Temporal Logic Programs

Authors Felicidad Aguado, Pedro Cabalar, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 6645 (pages 80 to 92)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-20895-9_9

Strongly equivalent temporal logic programs

Authors Felicidad Aguado, Pedro Cabalar, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 5293 (pages 8 to 20)

Genetic algorithms in Coq: Generalization and formalization of the crossover operator

Authors Felicidad Aguado, José Luis Doncel Juárez, Lin, J, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Journal Journal of Formalized Reasoning (pages 25 to 37)

Certified Genetic Algorithms: Crossover Operators for Permutations

Authors Felicidad Aguado, José Luis Doncel Juárez, Lin, J, Gilberto Pérez, Concepción Vidal, Ana Maria Vieites Rodriguez
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4739 (pages 282 to 289)

On the naturality of the iteration and recursive specifications

Authors José Luis Freire Nistal, Felicidad Aguado, F. Alonso Amo
Journal APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 58 Num. 1 (pages 1 to 18)

On the Kleisli Funtors and Functional Completeness

Authors José Luis Freire Nistal, Felicidad Aguado
Journal TECHNICAL REPORT - DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE Vol. 1 Num. - (pages 0 to 0)

Naturality of the conditional and the recurison

Authors José Luis Freire Nistal, Felicidad Aguado
Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 35 (pages 7 to 14)
DOI https://doi.org/10.1080/00207169008803886

Problemas resueltos de Combinatoria. Laboratorio con SageMath

Authors Felicidad Aguado, Felipe Gago Couso, Gilberto Pérez, Concepción Vidal, Manuel Ladra González, Ana Maria Vieites Rodriguez
Publishing Ediciones Paraninfo, SA, Madrid (España)
ISBN 978-84-283-4074-8

TEORIA DE GRAFOS: EJERCICIOS RESUELTOS Y PROPUESTOS. LABORATORIO CON SAGE

Authors Concepción Vidal, Ana Maria Vieites Rodriguez, Felicidad Aguado, Gilberto Pérez, Manuel Ladra González, Felipe Gago Couso
Publishing Ediciones Paraninfo S.A, Madrid (España)
ISBN 978-84-283-3707-6

Forgetting Auxiliary Atoms in Forks
10th Workshop on Answer Set Programming and Other Computing Paradigms, co-located with the 14th International Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning, ASPOCP@LPNMR 2017
International

Authors Felicidad Aguado, Pedro Cabalar, Jorge Fandinno, David Pearce, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Place Espoo (Finlandia)

Formal verification for ASP: a case study using the PVS theorem prover
CMMSE 2015 (15th Int. Conf. on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering
International

Authors Felicidad Aguado, Pablo Fernández Ascariz, Pedro Cabalar, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Place Rota (España)

A denotational semantics for equilibrium logic
International Conference of Logic Programming ICLP 2015
International

Authors Felicidad Aguado, Pedro Cabalar, David Pearce, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Organization Association for Logic Programming
Place Cork (Irlanda)

Integrating Temporal Extensions of Answer Set Programming
12th International Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning (LPNMR'13)
International

Authors Concepción Vidal, Felicidad Aguado, Gilberto Pérez
Place Coruña, A (España)

Paving the way for temporal grounding
28th International Conference on Logic Programming ICLP 2012
International

Authors Felicidad Aguado, Pedro Cabalar, Martín Diéguez Lodeiro, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Organization International Conference on Logic Programming ICLP
Place Budapest (Hungría)

Fórmulas de ciclo para programas lógicos temporales: una primera aproximación
RSME 11
National

Authors Gilberto Pérez, Felicidad Aguado, Concepción Vidal
Organization Real Sociedad Matemática Española
Place Ávila (España)

Crossover Operators for Permutations. Equivalence between Position and Order Based Crossover
9th International Conference Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2009)
International

Authors Felicidad Aguado, Lin, J, Gilberto Pérez, Concepción Vidal
Place Gijón (España)

Generalización de los cruces basados en el orden y en la posición. Una implementación verificada
CLEI 2007, XXXIII Conferencia Latinoamericana de Informática
International

Authors Felicidad Aguado, Lin, J, Gilberto Pérez, Concepción Vidal, Ana Maria Vieites Rodriguez
Place San José (Costa Rica)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Informática

PDI (Membros Natos)

From 15/03/2023.

Consello do Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información

PDI (Membros Natos)

From 15/03/2023.

Xunta da Facultade de Informática

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021 to 14/03/2023.

Consello do Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información

PDI (Membros Natos)