PhD José Carlos Barreiro Roca  

(ASOC-3)

Department Architectural, Civil and Aeronautical Buildings and Structures
Knowledgment area Structures and Continuous Media Mechanics
Contacto UDC directory

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Total hours
Structural Technologies. Eco-Efficient and Calculation Methods 21
Structures 2 30
Structures 4 90
Subject and involved studies Total hours
Structures 4
Degree in Architectural Studies
120
Unique Structures
Degree in Architecture
21
Subject and involved studies Total hours
Structures 4
Degree in Architectural Studies
88
Structures II
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
60
Subject and involved studies Total hours
Structures 1
Degree in Architectural Studies
90
Structures 2
Degree in Architecture
30
Structures 2
Degree in Architectural Studies
5
Structures 4
Degree in Architecture
60
Subject and involved studies Total hours
Structures 1
Degree in Architecture
62.5
Structures 1
Degree in Architectural Studies
27.5
Structures 2
Degree in Architecture
35
Structures 2
Degree in Architectural Studies
5
Structures II
Concurrent Programme of Studies for Degree in Technical Architecture and Degree in Business Studies
Degree in Technical Architecture
60

Defined tutoring by teacher for 2019/2020 academic course.

Higher Technical University College of Architecture

Quarter Day Site
1st quarter Monday
12:00 a 16:00
Edificio Departamentos
1st quarter Tuesday
18:00 a 20:00
Edificio Departamentos
1st quarter Thursday
08:30 a 11:00
Edificio departamentos
2nd quarter Monday
12:00 a 15:00
Edificio departamentos

EOG works and final master thesis directed

No available EOG works or final master thesis directed by current teacher since 2013 year.

Research results

Select merit type and year to query research merits.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE E A UDC PARA A DESCRICIÓN GRÁFICAS DAS FORTALEZAS DE GALICIA

Funding entity CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE
Type Contrato
Dates From 10/05/2008 to 30/11/2009

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E A UDC PARA CONTINUAR TRABALLOS DE LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS DE INMOBLES DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA "TORRES E FORTALEZAS DECLARADAS BENS DE INTERESE CULTURAL.I FASE"

Type Contrato
Dates From 21/06/2005 to 30/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUDC, A TRAVÉS DEL DPTO. DE REPRESENTACIÓN Y TEORÍA ARQUITECTÓNICAS Y SEMINARIO MAYOR COMPOSTELANO PARA LA REALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO GRÁFICO DEL CONJUNTO DE SAN MARTÍN PINARIO

Funding entity SEMINARIO MAYOR COMPOSTELANO
Type Contrato
Dates From 14/02/2003 to 14/12/2003

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E A UDC PARA CONTINUACIÓN TRABALLOS DE LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS DE INMOBLES PERTENCENTES Ó PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA:"IGREXAS DECLARADAS BENS DE INTERESE CULTURAL (BIC)"

Type Contrato
Dates From 03/10/2003 to 30/11/2004