PhD José Carlos Barreiro Roca  

Profesor asociado tipo 3 (ASOC-3)

Department Architectural, Civil and Aeronautical Buildings and Structures
Knowledgment area Structures and Continuous Media Mechanics
Contacto UDC directory

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Structures 2
Degree in Architectural Studies
0 90
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Structures 2 0 90
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Structures 1
Degree in Architectural Studies
0 30
Structures 2
Degree in Architectural Studies
0 60
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Structures 3
Degree in Architectural Studies
0 60
Structures 4
Degree in Architectural Studies
0 90
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Structural Technologies. Eco-Efficient and Calculation Methods
Master in Sustainable Building
0 0
Structures 3
Degree in Architectural Studies
0 60
Structures 4
Degree in Architectural Studies
0 90
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Structural Technologies. Eco-Efficient and Calculation Methods
Master in Sustainable Building
0 21
Structures 2
Degree in Architectural Studies
0 30
Structures 4
Degree in Architectural Studies
0 90

Defined tutoring by teacher for 2023/2024 academic course.

Higher Technical University College of Architecture

Quarter Day Site
1st quarter Monday
14:00 a 15:00
Edificio de departamentos
1st quarter Thursday
14:00 a 16:00
Edificio de departamentos
1st quarter Thursday
09:00 a 10:00
Edificio de departamentos

EOG works and final master thesis directed

No available EOG works or final master thesis directed by current teacher since 2013 year.

Research results

Select merit type and year to query research merits.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE E A UDC PARA A DESCRICIÓN GRÁFICAS DAS FORTALEZAS DE GALICIA

Funding entity CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE
Type Contrato
Dates From 10/05/2008 to 30/11/2009

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E A UDC PARA CONTINUAR TRABALLOS DE LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS DE INMOBLES DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA "TORRES E FORTALEZAS DECLARADAS BENS DE INTERESE CULTURAL.I FASE"

Type Contrato
Dates From 21/06/2005 to 30/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUDC, A TRAVÉS DEL DPTO. DE REPRESENTACIÓN Y TEORÍA ARQUITECTÓNICAS Y SEMINARIO MAYOR COMPOSTELANO PARA LA REALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO GRÁFICO DEL CONJUNTO DE SAN MARTÍN PINARIO

Funding entity SEMINARIO MAYOR COMPOSTELANO
Type Contrato
Dates From 14/02/2003 to 14/12/2003

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO E A UDC PARA CONTINUACIÓN TRABALLOS DE LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS DE INMOBLES PERTENCENTES Ó PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA:"IGREXAS DECLARADAS BENS DE INTERESE CULTURAL (BIC)"

Type Contrato
Dates From 03/10/2003 to 30/11/2004

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Consello do Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas

PDI (Membros Natos)

From 15/03/2023.

Consello do Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas

PDI (Membros Natos)