Alfonso Landín Piñeiro  

Profesor sustituto (P-SUS-LOSU)

Department Computer Science and Information Technologies
Knowledgment area Computational Science and Artificial Intelligence
Research  Research group Information Retrieval Lab
Research lines No data available from Curriculum Management System at UDC. (SUXI).
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0002-7984-8623

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertation. Mention in Software Engineering
Degree in Computer Engineering
0 4
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Information Systems Analysis 0 58
Information Systems Analysis and Development 0 42
Operating Systems 0 76
Recommender Systems 0 21
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Development Tools
Degree in Computer Engineering
0 54
Final Year Dissertation. Mention in Computer Science
Degree in Computer Engineering
0 4
Final Year Dissertation. Mention in Software Engineering
Degree in Computer Engineering
0 4
Information Systems Analysis
Master's in Computer Engineering
0 58
Information Systems Analysis and Development
Degree in Computer Engineering
0 26
Operating Systems
Degree in Computer Engineering
0 13
Requirements Engineering
Degree in Computer Engineering
Master's in Computer Engineering
0 21
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Development Tools
Degree in Computer Engineering
0 60
Final Year Dissertation. Mention in Software Engineering
Degree in Computer Engineering
0 4
Information Retrieval
Degree in Computer Engineering
0 45
Information Retrieval
Degree in Data Science and Engineering
0 3
Information Systems Analysis and Development
Degree in Computer Engineering
0 0
Information Systems Standards
Degree in Computer Engineering
0 42
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Development Tools
Degree in Computer Engineering
0 30
Information Retrieval
Degree in Computer Engineering
0 30
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Development Tools
Degree in Computer Engineering
0 30
Information Retrieval
Degree in Computer Engineering
0 30
Information Systems Standards
Degree in Computer Engineering
0 0

Defined tutoring by teacher for 2023/2024 academic course.

Faculty of Computer Science

Quarter Day Site
1st quarter Monday
10:00 a 13:00
Laboratorio 4.2
1st quarter Tuesday
10:00 a 13:00
Laboratorio 4.2
1st quarter Wednesday
10:00 a 13:00
Laboratorio 4.2
2nd quarter Thursday
16:00 a 18:00
Laboratorio 4.2
2nd quarter Friday
10:30 a 13:00
Laboratorio 4.2
2nd chance Monday
10:30 a 13:30
Laboratorio 4.2
2nd chance Wednesday
10:30 a 13:30
Laboratorio 4.2
2nd chance Friday
10:30 a 13:30
Laboratorio 4.2

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Generación automática de código seguro desde lenguajes de tercera generación a framework Metrópolis - ABanca. Plataforma de detección de vulnerabilidades y estandarización de código (Fase III)

Funding entity ODEENE Ingeniería
Main researches José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz
Type Contrato
Dates From 15/06/2020 to 15/03/2021

Integración de la plataforma interna de ABanca Seguros, API de interacción securizada y adquisición de información documental automatizada

Funding entity ODEENE Ingeniería
Main researches José Carlos Dafonte Vázquez / Víctor Carneiro Díaz
Type Contrato
Dates From 01/09/2020 to 31/12/2020

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC

Funding entity CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Main researches ÁLVARO BARREIRO GARCÍA
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2019 to 20/11/2021

C2F. Framework para la ayuda a la conversión de código fuente de lenguajes de programación imperativos

Type Software Registrado
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors José Carlos Dafonte Vázquez, Víctor Carneiro, Angel Gómez García, Francisco Javier Nóvoa De Manuel, María Martínez Pérez, Diego Fernández Iglesias, Minia Manteiga Outeiro, Alfonso Landin, Raul Santoveña, Diego Trabazo
Application date 17/11/2017
Approval date 13/02/2018

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Informática

Vocal PDI

From 15/03/2023.

Consello do Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información

Vocal PDI

From 15/03/2023.

Consello do Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información

Vocal PDI

From 10/03/2021 to 03/02/2022.

Xunta da Facultade de Informática

Vocal PDI