PhD Manuel Álvarez Díaz  

(TIT-UN)

Department Computer Science and Information Technologies
Knowledgment area Telecommunications Software Engineering
Research  Research group Telemática
Research lines Recuperación de Información Integración de Información
Keywords Sistemas de virtualización de datos, sistemas de integración de datos, optimización de consultas en sistemas de integración de datos distribuidos, optimización en sistemas de crawling.
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0001-7204-2689 ResearcherIDL-9574-2014 Scopus42960958000

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Advanced Programming 0 20.5
Application Integration 0 42
Final Year Dissertation. Mention in Information Technology 0 24
Final Year Dissertation. Mention in Software Engineering 0 20
Internet and Distributed Systems 0 30
Work Placement 0 5
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Advanced Programming
Degree in Computer Engineering
0 32
Application Integration
Degree in Computer Engineering
0 46
Final Year Dissertation. Mention in Information Technology
Degree in Computer Engineering
0 4
Internet and Distributed Systems
Degree in Computer Engineering
0 30
Master's Dissertation
Master's in Computer Engineering
0 10
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Advanced Programming
Degree in Computer Engineering
0 19
Application Integration
Degree in Computer Engineering
0 42
Final Year Dissertation. Mention in Software Engineering
Degree in Computer Engineering
0 32
Internet and Distributed Systems
Degree in Computer Engineering
0 30
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 0
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 5
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Advanced Programming
Degree in Computer Engineering
0 18
Application Integration
Degree in Computer Engineering
0 42
Final Year Dissertation. Mention in Information Technology
Degree in Computer Engineering
0 8
Final Year Dissertation. Mention in Software Engineering
Degree in Computer Engineering
0 16
Internet and Distributed Systems
Degree in Computer Engineering
0 55
Networks
Degree in Computer Engineering
0 30
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 0
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 5
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Advanced Programming
Degree in Computer Engineering
0 21
Application Integration
Degree in Computer Engineering
0 49
Final Year Dissertation. Mention in Information Technology
Degree in Computer Engineering
0 4
Final Year Dissertation. Mention in Software Engineering
Degree in Computer Engineering
0 8
Internet and Distributed Systems
Degree in Computer Engineering
0 60
Networks
Degree in Computer Engineering
0 60
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 0
Work Placement
Degree in Computer Engineering
0 5
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Advanced Programming
Degree in Computer Engineering
0 21
Application Integration
Degree in Computer Engineering
0 49
Degree Thesis Project
Computer Engineering
0 7
Final Year Dissertation. Mention in Software Engineering
Degree in Computer Engineering
0 16
Internet and Distributed Systems
Degree in Computer Engineering
0 30
Networks
Degree in Computer Engineering
0 60
Work Placement
Degree in Computer Engineering
Degree in Computer Engineering
0 5

Defined tutoring by teacher for 2022/2023 academic course.

Faculty of Computer Science

Quarter Day Site
1st quarter Tuesday
17:00 a 20:00
Despacho 0.18 / Teams
1st quarter Wednesday
10:00 a 13:00
Despacho 0.18 / Teams

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Research results

Select merit type and year to query research merits.

RECOWA2: Técnicas de recomendación de consultas en herramientas de autoservicio de información sobre plataformas de virtualización de datos

Funding entity Denodo S.L.
Main researches Juan Raposo Santiago
Type Contrato
Dates From 16/03/2022 to 15/03/2023

OPSIDA2: Técnicas paralelas de optimización de consultas para sistemas de virtualización de datos en sistemas de ficheros distribuidos en la nube (fase II)

Funding entity Denodo S.L.
Main researches José Losada Pérez
Type Contrato
Dates From 16/03/2022 to 16/03/2023

DIALMEC2: Diseño e Implementación de Algoritmos Limitados en Memoria para Ejecución de Consultas Distribuidas en Sistemas de Virtualización de Datos (Fase II)

Funding entity Denodo S.L.
Main researches Manuel Álvarez Díaz
Type Contrato
Dates From 01/11/2022 to 31/10/2023

TECOMO2: Técnicas para la Construcción de Modelos Multidimensionales Virtuales en Entornos de Logical Data Warehouse (Fase II)

Funding entity Denodo S.L.
Main researches Paula Montoto Castelao
Type Contrato
Dates From 01/11/2022 to 31/10/2023

Técnicas paralelas de optimización de consultas para sistemas de virtualización de datos en sistemas de ficheros distribuidos en la nube

Funding entity Denodo S.L.
Main researches José Losada Pérez
Type Contrato
Dates From 15/03/2021 to 15/03/2022

Técnicas de recomendación de "resúmenes" para optimizar consultas en entornos de logical data warehouse

Funding entity Denodo S.L.
Main researches Juan Raposo Santiago
Type Contrato
Dates From 15/03/2021 to 15/03/2022

TINBADA: Técnicas para la integración de bases de datos orientadas a documentos en sistemas de virtualización de datos

Funding entity Denodo S.L.
Main researches Manuel Álvarez Díaz
Type Contrato
Dates From 01/11/2021 to 31/10/2022

TECOMO: Técnicas para la construcción de modelos multidimensionales virtuales en entornos de Logical Data Warehouse

Funding entity Denodo S.L.
Main researches Paula Montoto Castelao
Type Contrato
Dates From 01/11/2021 to 31/10/2022

Diseño de una interfaz de consultas GraphQL para una plataforma de virtualización de datos

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Juan Raposo Santiago
Type Contrato
Dates From 02/03/2020 to 01/03/2021

Diseño de Técnicas de Recomendación Aplicables a la Creación de Modelos de Datos en Arquitecturas de Virtualización (FASE II)

Funding entity Denodo S.L.
Main researches Manuel Álvarez Díaz
Type Contrato
Dates From 02/11/2020 to 30/10/2021

Diseño de una Arquitectura Optimizada de Virtualización de Datos en la Nube (Fase II)

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Juan Raposo Santiago
Type Contrato
Dates From 03/03/2019 to 02/12/2019

Diseño de Técnicas de Recomendación Aplicables a la Creación de Modelos de Datos en Arquitecturas de Virtualización

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Manuel Álvarez Díaz
Type Contrato
Dates From 30/10/2019 to 30/10/2020

Diseño de una Arquitectura Optimizada de Virtualización de Datos en la Nube

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Paula Montoto Castelao
Type Contrato
Dates From 01/05/2018 to 30/09/2018

Técnicas Basadas en 'Resúmenes' para la Optimización de Consultas en Entornos de Logical Data Warehouse

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Manuel Álvarez Díaz
Type Contrato
Dates From 29/10/2018 to 28/10/2019

Diseño de Herramientas Administrativas para Sistemas de Virtualización e Datos

Funding entity Denodo S.L.
Main researches Manuel Álvarez Díaz
Type Contrato
Dates From 27/03/2017 to 26/08/2017

Consultoría en Diseño de Herramientas para Gestión de Sistemas de Virtualización de Datos en la Nube

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Paula Montoto Castelao
Type Contrato
Dates From 16/10/2017 to 15/09/2018

Técnicas de inteligencia colectiva para la gestión de amenazas en redes y sistemas T.

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches Victor Carneiro Diaz y Fidel Cacheda Seijo
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2016 to 30/09/2019

Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Manuel F. González Penedo
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2016 to 30/11/2019

Monitorización y Diagnóstico de Operaciones para Herramientas de Virtualización de Datos.

Funding entity Denodo S.L.U.
Main researches Paula Montoto Castelao
Type Contrato
Dates From 12/04/2016 to 11/09/2016

Optimización de Consultas en Sistemas de Virtualización de Datos usando Bases de Datos Paralelas en Memoria

Funding entity Denodo S.L.U.
Main researches Carlos Alberto Pan Bermúdez
Type Contrato
Dates From 17/10/2016 to 16/10/2017

Consultas Incrementales en Herramientas de Virtualización de Datos

Funding entity Denodo S.L.
Main researches Juan Raposo Santiago
Type Contrato
Dates From 20/04/2015 to 19/09/2015

Optimización de Consultas en Sistemas de Virtualización de Datos para Escenarios de "Logical Data Warehouse"

Funding entity Denodo S.L.
Main researches Carlos Alberto Pan Bermúdez
Type Contrato
Dates From 05/10/2015 to 04/10/2016

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas. Modalidad de grupos con potencial de crecimiento

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Victor Manuel Carneiro Díaz
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2016

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas. Modalidad de Redes: "Rede de Procesamento da Linguaxe e Recuperación da Información (REDPLIR)"

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Manuel Vilares Ferro
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2015

Diseño e Implementación de Algoritmos Limitados en Memoria para Ejecución de Consultas Distribuidas en Sistemas de Virtualización de Datos

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Manuel Álvarez Díaz
Type Contrato
Dates From 19/05/2014 to 18/09/2014

Reescritura de Consultas Relacionales para Virtual Data Marts

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Carlos Alberto Pan Bermúdez
Type Contrato
Dates From 10/10/2014 to 09/10/2015

Técnicas de Optimización de Consultas Basadas en Estadísticas para Sistemas de Virtualización de Datos

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Carlos Alberto Pan Bermúdez
Type Contrato
Dates From 02/10/2013 to 01/10/2014

Programa de Formación Intema sobre Tecnologias Avanzadas de Integración de Datos Distribuidos

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Carlos Alberto Pan Bermúdez
Type Contrato
Dates From 03/04/2013 to 29/11/2013

Integración de Datos Distribuidos com Fuentes NoSQL (Fase II)

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Carlos Alberto Pan Bermúdez
Type Contrato
Dates From 02/11/2012 to 01/11/2013

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Ricardo Cao Abad
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2012 to 31/12/2013

Integración de Datos Distribuidos con Fuentes NoSQL

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Alberto Pan Bermúdez
Type Contrato
Dates From 02/11/2011 to 01/11/2012

Modelos y técnicas para la construcción de aplicaciones "Mashup" basadas en inteligencia colectiva

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Victor Manuel Carneiro Diaz
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2010 to 31/12/2013

RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN DE APLICACIONES E INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Alberto Pan Bermúdez
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 16/12/2010 to 30/04/2012

Diseño y Desarrollo de Técnicas de Optimización Automática de secuencias de Navegación Web

Funding entity DENODO TECHNOLOGIES S.L.
Main researches Alberto Pan Bermúdez
Type Contrato
Dates From 02/11/2010 to 01/11/2011

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación

Funding entity CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
Main researches Victor Manuel Carneiro Diaz
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2010 to 31/12/2010

Strategic Crime and Immigration Information Management System (SCIIMS)

Funding entity Union Europea
Main researches Alberto Pan Bermudez
Type Proyecto UE
Dates From 01/11/2009 to 31/10/2012

TCADM: Diseño e Implementación de Técnicas de Composición Automática de Data Mashups

Funding entity Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Main researches Javier López Mato
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/08/2009 to 30/04/2010

RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN DE APLICACIONES E INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches Rafael Corchuelo (Universidad de Sevilla)
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/04/2009 to 30/09/2010

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas 2009

Funding entity Consellería de Educación
Main researches Víctor Manuel Carneiro Díaz
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2009 to 16/12/2009

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES E A UDC

Funding entity ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES E A UDC
Type Contrato
Dates From 08/07/2008 to 08/07/2009

AEDM: Arquitectura Completa de Enterprise Data Mashups

Funding entity Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Main researches Pablo Fernández Freire
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 25/02/2008 to 26/12/2008

INIENE: Integración de Información Estructurada y no Estructurada

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Justo Hidalgo Sanz y Alberto Pan Bermúdez
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 19/02/2007 to 23/11/2007

ITPilot 4.0: Web Business Process Automation

Funding entity Secretaría General de I+D de la Xunta de Galicia
Main researches Justo Hidalgo Sanz
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 06/02/2006 to 15/11/2006

Componentes telemáticos para búsqueda, extracción y estructuración eficiente de información en red

Funding entity Ministerio de Ciencia y Tecnología
Main researches Ángel Viña Castiñeriras
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 31/12/2005 to 31/12/2008

Denodo Virtual DataPort: Definición Visual de Vistas Unificadas entrada/salida en tiempo real sobre fuentes de información distribuidas

Funding entity Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Main researches Justo Hidalgo Sanz
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2005 to 31/03/2006

Construcción Automática de Bases de Coñecemento sobre Información Web

Funding entity Secretaría General de I+D de la Xunta de Galicia
Main researches Vicente Orjales Padín
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2004 to 31/10/2004

Sistema para la Exploración del Hidden Web

Funding entity Secretaría General de I+D de la Xunta de Galicia
Main researches Carlos Alberto Pan Bermúdez
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2003 to 31/10/2003

Tecnología de Bases de Datos Virtuales 2.0

Funding entity Secretaría General de I+D de la Xunta de Galicia
Main researches Alberto Pan Bermúdez
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 02/01/2002 to 28/10/2002

Arquitecturas Distribuídas para Técnicas de Búsqueda en Internet

Funding entity Ministerio de Ciencia y Tecnología
Main researches Victor Manuel Carneiro Díaz
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 28/12/2001 to 28/12/2004

Proyecto ISEPA: Sistema de extracción, personalización y agregación de información en Internet

Funding entity Ministerio de Ciencia y Tecnología
Main researches David Sánchez Sánchez y Alberto Pan Bermúdez
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2001 to 31/10/2001

Plataforma de Agentes Móviles Activos para Sistemas Heterogéneos de Comercio Electrónico

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Víctor Manuel Carneiro Díaz
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/10/1999 to 25/08/2001

System and Server for Detecting Web Page Changes

Type Patente
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo, Víctor Carneiro
Application date 23/11/2013

XMLSTORE: Serializador de Objetos Java XML

Type Modelo de Utilidad
Entity OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ( OEPM )
Authors Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Víctor Carneiro
Application date 01/01/2008
Approval date 01/01/2010

Distributed and Collaborative Web Change Detection System

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Diaz, Víctor Carneiro, Fidel Cacheda Seijo
Journal COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS JOURNAL (COMSIS) Vol. 12 Num. 1 (pages 91 to 114)
DOI https://doi.org/10.2298/csis131120081p

A Custom Browser Architecture to Execute Web Navigation Sequences

Authors José Losada Pérez, Juan Raposo Santiago, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Paula Montoto Castelao, Manuel Álvarez Diaz
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 9419 Num. II (pages 149 to 163)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-26187-4_11

Twitter: a good place to detect health conditions

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Sergio Matos, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Sejo, José Luis Oliveira
Journal PLOS ONE Vol. 9 Num. 1 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0086191

Soft-404 Pages, A Crawling Problem

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Sejo
Journal Journal of Digital Information Management Vol. 12 Num. 4 (pages 73 to 92)

Analysing Relevant Diseases From Iberian Tweets

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Sergio Matos, Manuel Álvarez Díaz, Fidel Cacheda Seijo, José Luis Oliveira
Journal ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING Vol. 222 (pages 69 to 76)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-00578-2_10

SAAD, a content based Web Spam Analyzer and Detector

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Sejo
Journal JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE Vol. 86 Num. 11 (pages 2906 to 2918)

Detecting Linkedin Spammers and its Spam Nets

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Sejo
Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS (IJACSA). Vol. 4 Num. 9 (pages 189 to 199)

A Scale for Crawler Effectiveness on the Client-Side Hidden Web

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Díaz, Rafael López García, Fidel Cacheda Seijo
Journal COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS JOURNAL (COMSIS) Vol. 9 Num. 2 (pages 561 to 583)
DOI https://doi.org/10.2298/csis111215015p

Analysing the Effectiveness of Crawlers on the Client-Side Hidden Web

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Díaz, Rafael López García, Fidel Cacheda Seijo
Journal Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 157 (pages 141 to 148)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-28795-4_17

Analysis and Detection of Web Spam by means of Web Content

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Díaz, Rafael López García, Fidel Cacheda Seijo
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 7356 (pages 43 to 57)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-31274-8_4

Finding and Extracting Data Records from Web Pages

Authors Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Fernando Bellas Permuy, Fidel Cacheda Sejo
Journal Journal of Signal Processing Systems Vol. 59 Num. 1 (pages 123 to 137)

Extracting Lists of Data Records from Semi-structured Web Pages

Authors Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Fernando Bellas Permuy, Fidel Cacheda Seijo
Journal DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING Vol. 64 Num. 2 (pages 491 to 509)
DOI https://doi.org/10.1016/j.datak.2007.10.002

Automatically Maintaining Navigation Sequences for Querying Semi-structured Web Sources

Authors Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Fernando Bellas Permuy, Víctor Carneiro
Journal DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING Vol. 63 Num. 3 (pages 793 to 808)
DOI https://doi.org/10.1016/j.datak.2007.04.009

Automatically Maintaining Wrappers for Semi-Structured Web Sources

Authors Juan Raposo Santiago, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Manuel Álvarez Diaz, Justo Hidalgo Sanz
Journal DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING Vol. 61 Num. 2 (pages 331 to 358)
DOI https://doi.org/10.1016/j.datak.2006.06.006

Crawling the Content Hidden Behind Web Forms

Authors Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Fidel Cacheda Seijo, Fernando Bellas Permuy, Víctor Carneiro
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4706 (pages 322 to 333)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-540-74477-1_31

Finding and Extracting Data Records from Web Pages

Authors Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Fernando Bellas Permuy, Fidel Cacheda Seijo
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4808 (pages 466 to 478)
DOI https://doi.org/10.1007/s11265-008-0270-y

Using Clustering and Edit Distance Techniques for Automatic Web Data Extraction

Authors Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Fernando Bellas Permuy, Fidel Cacheda Seijo
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4831 (pages 212 to 224)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-540-76993-4_18

A Task-specific Approach for Crawling the Deep Web

Authors Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago
Journal ENGINEERING LETTERS Vol. 13 Num. 2 (pages 204 to 215)

Crawling Web Pages with Support for Client-Side Dynamism

Authors Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Justo Hidalgo Sanz
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4016 (pages 252 to 262)
DOI https://doi.org/10.1007/11775300_22

Efficiently Updating Cost Repository Values for Query Optimization on Web Data Sources in a Mediator/Wrapper Environment

Authors Justo Hidalgo Sanz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Manuel Álvarez Diaz, Jaime Guerrero
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4032 (pages 1 to 12)
DOI https://doi.org/10.1007/11780991_1

Maintaining Web Navigation Flows for Wrappers

Authors Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, José Losada Pérez
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4055 (pages 100 to 114)
DOI https://doi.org/10.1007/11780397_9

Optimization of Automatic Navigation to Hidden Web Pages by Ranking-based Browser Preloading

Authors Justo Hidalgo Sanz, José Losada Pérez, Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4055 (pages 40 to 49)
DOI https://doi.org/10.1007/11780397_4

Preloading Browsers for Optimizing Automatic Access to Hidden Web: a Ranking-based Repository Solution

Authors Justo Hidalgo Sanz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, José Losada Pérez, Manuel Álvarez Diaz
Journal LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Vol. 4152 (pages 171 to 183)
DOI https://doi.org/10.1007/11827252_15

Arquitectura para Crawling Dirigido de la Información de la Web Oculta

Authors Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Fidel Cacheda Seijo
Publishing Editorial Académica Española, (España)
ISBN 978-3-8443-4871-2

El Futuro de Internet. Acceso y Teleservicios.

Authors Alejandro Pazos Sierra, Mª de las Nieves Pedreira Souto, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo, Javier Pereira Loureiro, Antonio Francisco Castro Blanco, José Carlos Dafonte Vázquez, Bernardino Arcay Varela, Julián Dorado de la Calle, Antonino Santos Del Riego, Juan Jesus Romero Cardalda, Javier Andrade Garda, Javier Rodeiro, Alberto Jaspe, Alejandro Lamelo, José manuel Vázquez Naya, Mario Marcos Fernández Fernández, Jorge Teijeiro Vidal, José Crespo, Javier Azpiazu, Juan Pazos Sierra, Andrés Silva Vázquez, Félix Montañés, Ana Belén Rodríguez Díaz, Justo A. Álvarez Prieto, Ana Belen Porto Pazos, Alfonso Castro Martínez, Angel Gómez García, V. Maojo García, Estanislao Sanmartin Rejo, Eduardo Quintás Serantes, Eduardo Quintás
Publishing Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-88051-99-9

The Evolution of the (Hidden) Web and its Hidden Data

Authors Manuel Álvarez Diaz. Víctor Manuel Prieto Álvarez. Fidel Cacheda
Book Design Strategies and Innovations in Multimedia Presentations
Publishing: IGI Global.
ISBN: 978-1-4666-8696-0
Pages From 1 to 30

Agregación de información en entornos heterógeneos: bases de datos virtuales

Authors Juan Raposo Santiago. Manuel Álvarez Diaz
Book El Futuro de Internet. Acceso y Teleservicios.
Vol. - Publishing: Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-99-9
Pages From 0 to 0

Architecture for a Garbage-less and Fresh Content Web Search Engine

Autor Víctor Prieto Álvarez
Director/s Fidel Cacheda Seijo Manuel Álvarez Díaz
Scope Universidade da Coruña (UDC)
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Optimization Techniques to Speed Up the Page Loading in Custom Web Browsers
The 12th IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE 2015)
International

Authors José Losada Pérez, Juan Raposo Santiago, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Paula Montoto Castelao, Manuel Álvarez Diaz
Organization IEEE Computer Society
Place Beijing (China)

Ejecución de JavaScript en Paralelo en Secuencias de Navegación Web
XII Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL 2015)
National

Authors José Losada Pérez, Juan Raposo Santiago, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Paula Montoto Castelao, Manuel Álvarez Diaz
Place Palma (España)

Parallel JavaScript Execution in Web Navigation Sequences
The 2015 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'15)
International

Authors José Losada Pérez, Juan Raposo Santiago, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Paula Montoto Castelao, Manuel Álvarez Diaz
Organization IEEE Computer Society, Web Intelligence Consortium (WIC), Association for Computing Machinery (ACM)
Place Singapure (Singapur)

A Custom Browser Architecture to Execute Web Navigation Sequences
The 16th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2015)
International

Authors José Losada Pérez, Juan Raposo Santiago, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Paula Montoto Castelao, Manuel Álvarez Diaz
Place Miami (Estados Unidos)

Analysis and Detection of Soft-404 Pages
Third International Conference on Innovative Computing Technologies (INTECH2013)
International

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo
Organization Digital Information Research Foundation (DIRF)
Place Londres (Reino Unido)

The evolution of the Web
2013 Conference on Systems, Control and Informatics (SCI 2013)
International

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo
Organization INASE (Institute for NAtural Sciences and Engineering)
Place Venecia (Italia)

Analysing Relevant Diseases From Iberian Tweets
7th International Conference on Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics
International

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Sergio Matos, Manuel Álvarez Díaz, Fidel Cacheda Seijo, José Luis Oliveira
Place Salamanca (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-00578-2_10

Architecture for a Garbage-less and Fresh Content Search Engine
4th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2012)
International

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Diaz, Rafael López García, Fidel Cacheda Seijo
Organization INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
Place Barcelona (España)

Evolución de la Web Española y sus Implicaciones en Crawlers y Buscadores
II Congreso Español de Recuperación de la Información (CERI 2012)
National

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo
Organization Sociedad Española de Recuperación de Información
Place Valencia (España)

Automatically Extracting Complex Data Structures from the Web
4th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2012)
International

Authors Laura Fontán, Rafael López García, Manuel Álvarez Díaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez
Organization INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
Place Barcelona (España)

Analysing the Effectiveness of Crawlers on the Client-Side Hidden Web
Workshop on Agents and Multi-agent Systems for Enterprise Integration (Zoco 2012) in conjunction with the 10th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS)
International

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Díaz, Rafael López García, Fidel Cacheda Seijo
Place Salamanca (España)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-28795-4_17

Analysis and Detection of Web Spam by means of Web Content
5th Information Retrieval Facility Conference
International

Authors Víctor Manuel Prieto Álvarez, Manuel Álvarez Díaz, Rafael López García, Fidel Cacheda Seijo
Place Vienna (Austria)
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-31274-8_4

The Spanish Web in Numbers. Main Features of the Spanish Hidden Web
International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2011)
International

Authors Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo, Rafael López García, Víctor Manuel Prieto Álvarez
Organization INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
Place Paris (Francia)

Web Oculta del Lado Cliente: Escala de Crawling
X Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL 2011)
National

Authors Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo, Rafael López García, Víctor Manuel Prieto Álvarez
Organization Asociación de Telemática (ATEL)
Place Santander (España)

Análisis de la Web Oculta en España
X Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL 2011)
National

Authors Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo, Rafael López García, Víctor Manuel Prieto Álvarez
Organization Asociación de Telemática (ATEL)
Place Santander (España)

Análisis Macroscópico de los Dominios .es
VIII Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL 2009)
National

Authors Manuel Álvarez Diaz, Fidel Cacheda Seijo, Carlos Alberto Pan Bermúdez
Place Cartagena (España)

DeepBot: A Focused Crawler for Accessing Hidden Web Content
3rd International Workshop on Data Engineering Issues in E-Commerce and Services: In conjunction with ACM Conference on Electronic Commerce (EC¿07)
International

Authors Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Fidel Cacheda Seijo, Fernando Bellas Permuy, Víctor Carneiro
Place San Diego (Estados Unidos)

Crawling the Content Hidden Behind Web Forms
International Conference on Computer Science and Applications (ICCSA'07)
International

Authors Manuel Álvarez Díaz, Juan Raposo Santiago, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Fidel Cacheda Seijo
Organization International Association of Engineers (IAENG)
Place San Francisco (Estados Unidos)

Using Clustering and Edit Distance Techniques for Automatic Web Data Extraction
The 8th International Conference on Web Information Systems Engineering
International

Authors Manuel Álvarez Díaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Fernando Bellas Permuy, Fidel Cacheda Seijo
Place Nancy (Francia)

Finding and Extracting Data Records from Web Pages
The 2007 IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing
International

Authors Manuel Álvarez Díaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Fernando Bellas Permuy, Fidel Cacheda Seijo
Organization IEEE Computer Society
Place Taipei (Taiwán)

Crawling Web Pages with Support for Client-Side Dynamism
The Seventh International Conference on Web-Age Information Management
International

Authors Manuel Álvarez Díaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Justo Hidalgo sanz
Organization Hong Kong Polytechnic University
Place Hong Kong (China)

Maintaining Web Navigation Flows for Wrappers
Second International Workshop on Data Engineering Issues in E-Commerce and Services
International

Authors Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Díaz, José Losada Pérez, Carlos Alberto Pan Bermúdez
Organization IEEE
Place San Francisco (Estados Unidos)

Optimization of Automatic Navigation to Hidden Web Pages by Ranking-based Browser Preloading
Second International Workshop on Data Engineering Issues in E-Commerce and Services
International

Authors Justo Hidalgo Sanz, José Losada Pérez, Manuel Álvarez Díaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez
Organization IEEE
Place San Francisco (Estados Unidos)
DOI https://doi.org/10.1007/11780397_4

Efficiently Updating Cost Repository Values for Query Optimization on Web Data Sources in a Mediator/Wrapper Environment
6th International Conference, Next Generation Information Technologies and Systems
International

Authors Justo Hidalgo Sanz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Manuel Álvarez Díaz, Jaime Guerrero
Place Kibbutz Shefayim (Israel)
DOI https://doi.org/10.1007/11780991_1

Preloading Browsers for Optimizing Automatic Access to Hidden Web: A Ranking-Based Repository Solution
Tenth East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems
International

Authors Justo Hidalgo Sanz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Manuel Álvarez Díaz
Place Thessaloniki (Grecia)
DOI https://doi.org/10.1007/11827252_15

Automatic Wrapper Maintenance for Semi-Structured Web Sources Using Results from Previous Queries
ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2005)
International

Authors Juan Raposo Santiago, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Manuel Álvarez Diaz, Jesús Ángel Viña Castiñeiras
Place Santa Fé (Nuevo México) (Estados Unidos)

Adding Physical Optimization to Cost Models in Information Mediators
IEEE International Conference on e-Business Engineering. (ICEBE 2005)
International

Authors Justo Hidalgo Sanz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, José Losada Pérez, Manuel Álvarez Diaz
Place Beijing (China)

ITPilot: A Toolkit for Industrial-strength Web Data Extraction
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence. (WI 2005)
International

Authors Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Paula Montoto Castelao, José Losada Pérez, Justo Hidalgo Sanz
Place Compiègne (Francia)

Arquitectura de una Solución de Optimización Lógica y Física de Consultas en Mediadores de Fuentes Web
V Jornadas de Ingeniería Telemática. (JITEL 2005)
National

Authors Justo Hidalgo Sanz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, José Losada Pérez, Manuel Álvarez Diaz
Place Vigo (España)

Automatically Maintaining Wrappers for Web Sources
9th International Database Engineering & Application Symposium. (IDEAS 2005)
International

Authors Juan Raposo Santiago, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Manuel Álvarez Díaz, Justo Hidalgo Sanz
Organization IEEE Computer Society
Place Montreal (Canadá)

Automatically Generating Labelled Examples for Web Wrapper Maintenance
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence. (WI 2005)
International

Authors Juan Raposo Santiago, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Manuel Álvarez Díaz, Justo Hidalgo Sanz
Place Compiègne (Francia)

Building the Architecture of a Statistics-Based Query Optimization Solution For Heterogeneous Mediators
6th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS 2004)
International

Authors Justo Hidalgo Sanz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, José Losada Díaz, Manuel Álvarez Diaz, Jesús Ángel Viña Castiñeiras
Place Jakarta (Indonesia)

Client-Side Deep Web Data Extraction
IEEE International Conference on E-Commerce Technology for Dynamic E-Business 2004
International

Authors Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Jesús Ángel Viña Castiñeiras
Place Beijing (China)

Crawling the Client-Side Hidden Web
IADIS International Conference WWW/Internet 2004
International

Authors Manuel Álvarez Diaz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Juan Raposo Santiago, Jesús Ángel Viña Castiñeiras
Place Madrid (España)

Asistente para la Automatización de Operaciones de Comercio Electrónico B2C en Internet
IV Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL 2003)
National

Authors Paula Montoto Castelao, Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Justo Hidalgo Sanz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Jesús Ángel Viña Castiñeiras
Place España

A Web Agent for Automating E-Commerce Operations
IEEE Conference on Electronic Commerce (CEC 03)
International

Authors Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Paula Montoto Castelao, Justo Hidalgo Sanz, Carlos Alberto Pan Bermúdez, Jesús Ángel Viña Castiñeiras
Place New Port Beach,California (Estados Unidos)

Semi-Automatic Wrapper Generation for Commercial Web Sources
Engineering Information Systems in the Internet Context (EISIC 2002)
International

Authors Juan Raposo Santiago, Alberto Pan Bermúdez, Jesús Ángel Viña Castiñeiras, Manuel Álvarez Diaz, Justo Hidalgo
Place Kanazawa (Japón)

Un sistema mediador en la práctica: base de datos virtual
II Congreso Iberoamericano de Telemática (CITA 2002)
International

Authors Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Jesús Ángel Viña Castiñeiras, Alberto Pan Bermúdez
Place Mérida (Venezuela)

The Wargo System: semi-automatic wrapper generation in presence of complex data acces modes
13th International Workshop on Database and Expert Systems Applications
International

Authors Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Jesús Ángel Viña Castiñeiras, Alberto Pan Bermúdez, Justo Hidalgo
Place Provence (Francia)

Finder: a mediator system for structured and semi-structured data integration
13th International Workshop on Database and Expert Systems Applications
International

Authors Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Jesús Ángel Viña Castiñeiras, Alberto Pan Bermúdez, Fidel Cacheda Seijo
Place Provence (Francia)

The denodo data integration platform
28th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB 2002)
International

Authors Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Jesús Ángel Viña Castiñeiras, Alberto Pan Bermúdez, Paula Montoto, Vicente Orjales Padin, Justo Hidalgo, Lucía Ardao Rodríguez, Anastasio Molano Vivas
Place Hong Kong (China)

Mediator Systems in E-Commerce Applications
4th IEEE International Workshop on Advanced Issues of E-Commerce and Web-Based Information Systems (WECWIS 2002)
International

Authors Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Jesús Ángel Viña Castiñeiras, Anastasio Molano Vivas, Alberto Pan Bermúdez, Vicente Orjales Padin, Paula Montoto
Place Newport Beach (California (Estados Unidos)

A model for advanced query capability description in mediator systems
4th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2002)
International

Authors Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Diaz, Jesús Ángel Viña Castiñeiras, Anastasio Molano Vivas, Alberto Pan Bermúdez, Paula Montoto
Place Ciudad Real (España)

A Virtual Database Management System For The Internet.
E-business: Key Issues, Applications and Technologies, E-Business Conference 2000 (EMMSEC 2000)
International

Authors Carlos Alberto Pan Bermúdez, Lucía Ardao Rodríguez, Manuel Álvarez Díaz, Juan Raposo Santiago, Jesús Ángel Viña Castiñeiras
Organization IOS Press
Place Madrid (España)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Informática

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Consello do Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Comisión Académica Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información...

Secretario