Dra. María Esther Rovira Sueiro  

Titular de universidade (TIT-UN)

Departamento Dereito Privado
Área Dereito civil
Investigación  Grupo de investigación Empresa, Consumo e Dereito
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-9606-5903

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Delegado de Protección de Datos 0 7
Dereito da Persoa 0 155
Dereito de Sucesións 0 9
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 25
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Persoa
Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 70
Dereito de Familia
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 116,5
Dereitos Reais
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 3
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Persoa
Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 145
Dereito de Sucesións
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 26
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 12
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Persoa
Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 85
Dereito de Sucesións
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 10
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 12
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Persoa
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 62
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 36
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Persoa
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 71
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 30

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Dereito

Cuadrimestre Día Lugar
Segundo cuadrimestre luns
10:00 a 14:00
Area de Dereito Civil

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A pensión alimenticia nos fillos maiores de idade: análise e posibles causas de extinción
Análise xurídica das medidas de apoio voluntario e xudicial introducidas pola Lei 8/2021.
O legado de cousa allea
O réxime de visitas, estancia e comunicación tras a reforma do art. 94 CC introducida pola Lei 8/2021
O concurso da herdanza: presupostos, tipos e responsabilidade tributaria.
Os límites do dereito a liberdade de expresión e do dereito á información
A mediación aplicada ao ámbito familiar.
O expediente de dominio: especial consideración a reforma operada pola lei 13/2015
A custodia compartida nos supostos de crisis matrimonial
A mediacion: O que importa é o mediador
A Responsabilidade Civil dos Arquitectos Técnicos na construción
antecedentes, evolución e elementos clave da violencia de xenero
As dúas caras da violencia de xénero
Custodia compartida: tendencia xurisprudencial e vinculación co interés superior do menor.
Garda e custodia compartida: regulación actual
"A declaración de falecemento no Dereito español. Incidencia da Ley de Xurisdición Voluntaria".
A figura do titor en menores e persoas con capacidade modificada xudicialmente
O "ius delationis" no Dereito Común tras a reforma operada no Código Civil pola Lei 15/2015 da Xurisdición Voluntaria
O Comercio Electrónico, a compravenda de bens mobles na contratación electrónica: Análise da lexislación española e a súa aplicación práctica
O Dereito á Protección de Datos: menores de idade e redes sociais.
Procedemento de división xudicial de herdanza e as súas excepcións procesuais

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GPC 2021

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais José MAnuel Busto Lago
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2021 ata 20/11/2023

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais José Manuel Busto Lago
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2019 ata 20/11/2020

¿HACIA UN MERCADO FINANCIERO DE CONSUMO SOSTENIBLE? MECANISMOS JURIDICO-PRIVADOS DE CONTROL EN EL ESCENARIO POSTCRISIS

Entidade financiadora SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Gobierno de España
Investigadores principais Fernando Peña López y Natalia Álvarez Lata
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2018 ata 31/12/2021

La evaluación de la solvencia del consumidor de crédito: un nuevo modelo de protección en el Derecho de consumo europeo

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Busto Lago, José Manuel/ Peña López, Fernando
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2017

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2009 ata 16/12/2009

Jornadas "El consumidor ante la crisis financiera y económica: análisis de soluciones"

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais José Manuel Busto Lago
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 15/10/2009 ata 31/12/2010

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2008 ata 07/11/2008

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO E A UDC PARA REALIZACIÓN DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "PLANTEXAMENTOS DA LEXISLACIÓN EXISTENTE NOS PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA E COMUNIDADES AUTÓNOMAS DO ESTADO ESPAÑOL EN MATERIA DE VIVENDA

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Tipo Contrato
Datas Desde 07/03/2007 ata 29/12/2007

La protección del consumidor sobreendeudado.

Entidade financiadora Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principais José Manuel Busto Lago
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/10/2007 ata 30/11/2010

Tendencias actuales de la Responsabilidad Civil

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 15/07/2003 ata 14/07/2006

La tutela civil de los bienes de la personalidad

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 26/08/1999 ata 26/08/2002

La responsabilidad civil por daños al consumidor

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 24/10/1996 ata 24/10/1998

La autonomía de la voluntad y la declaración de ausencia a la luz de las últimas reformas del Código Civil: especial consideración de la Ley 8/2021

Autores Sandra Castellanos Cámara, María Remedios Guilabert Vidal, María Patricia Represa Polo
Revista Cuadernos de Derecho Privado Vol. 1 Núm. 4 (páxs. 109 ata 147)

El contrato de vitalicio de la Ley de Derecho Civil de Galicia como solución asistencial privada para las personas dependientes

Autores María E. Rovira-Sueiro
Revista Anuario Ieroamericano de Derecho Administrativo Social

La limitación temporal sobrevenida de la pensión compensatoria indefinida. Comentario a la STS de 10 de enero de 2018

Autores María E. Rovira-Sueiro
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL

Más de treinta años de vigencia de la LO 1/1982, de 5 de mayo ¿sigue siendo la protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen una asignatura pendiente?

Autores María E. Rovira-Sueiro
Revista BOLETÍN ARAZANDI CIVIL-MERCANTIL Núm. 9

El contrato de vitalicio de la LDCG como solución asistencial privada para las personas dependientes

Autores María Esther Rovira Sueiro, Víctor Peón Rama
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 10 (páxs. 833 ata 848)

La autotutela

Autores María Esther Rovira Sueiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 743 ata 762)

La protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales de la persona en la nueva LEC.

Autores María Esther Rovira Sueiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 6 Núm. - (páxs. 643 ata 661)

Comentario a la Resolución de la Dirección de Registros y de Notariado de 6 de Marzo de 1999

Autores María Esther Rovira Sueiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 717 ata 729)

El sistema arbitral de consumo: la experiencia española

Autores María Esther Rovira Sueiro
Revista RIVISTA DELL' ARBITRATO Núm. 3 (páxs. 589 ata 611)

El derecho a la propia imagen:configuración legal y límites .Comentario a la STS de 7 de Octubre de 1996

Autores María Esther Rovira Sueiro
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Núm. 2 (páxs. 152 ata 164)

El honor de la persona jurídica:una cuestión de hermenéutica constitucional.

Autores María Esther Rovira Sueiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 463 ata 481)

La familia de hecho en Italia:estado actual de la cuestión

Autores María Esther Rovira Sueiro
Revista DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN Núm. 12 (páxs. 269 ata 311)

Derecho al honor y prestigio profesional. Comentario a la STS 16-12-198

Autores María Esther Rovira Sueiro
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 635 ata 647)

O dereito á intimidade

Autores María Esther Rovira Sueiro
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Vol. - Núm. 8 (páxs. 71 ata 79)

Legislación de Registro Civil (Anotada y concordada)

Autores Natalia Álvarez Lata, José Manuel Busto Lago, Rafael Colina Garea, Fernando Peña López, María Esther Rovira Sueiro
ISBN 978-84-309-4834-5

Relevancia de la voluntad de la persona para afrontar su propia discapacidad.

Autores María Esther Rovira Sueiro
Editorial Ramón Areces, Madrid (España)
ISBN 84-8004-707-0

Código de sucesiones. Derecho territorial común y foral.

Autores José Manuel Busto Lago, Rafael Colina Garea, María Esther Rovira Sueiro, Fernando Peña López, Natalia Alvarez Lata
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 84-8410-889-9

El derecho a la propia imagen( Especialidades de la Responsabilidad Civil en este ámbito)

Autores María Esther Rovira Sueiro
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 84-8444-012-5

L.E.A. Derecho de Sucesiones

Autores José Manuel Busto Lago, Rafael Colina Garea, María Esther Rovira Sueiro, Natalia Alvarez Lata
Editorial Aranzadi, (España)
ISBN 1576-9682

La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Autores María Esther Rovira Sueiro
Editorial CEDEC'S, Barcelona (España)
ISBN 84-95027-64-X

Normas reguladoras de la responsabilidad civil extracontractual.

Autores José Manuel Busto Lago, Natalia Álvarez Lata, María Esther Rovira Sueiro, Fernando Peña López
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 84-8151-715-1

Reflexiones en torno al ansiado equilibrio entre los arts.18 y 39.3 CE: intimidad de los menores vs diligente ejercicio de la patria potestad

Autores Maria E Rovira Sueiro
Libro Las ciencias constitucionales y su relevancia en el siglo XXI: Estudios en homenje a Javier Ruipérez Alamillo
Edita Colex S.L..
ISBN: 978-84-1359-892-5
Páxinas Desde a 527 ata a 546

La supresión de la patria potestad prorrogada y rehabilitada por la Ley 8/2021

Autores
Libro Nuevos escenarios del Derecho de Familia en España e Italia. Novedades legales y jurisprudenciales
Edita Atelier.
ISBN: 978-84-19773-88-3
Páxinas Desde a 45 ata a 75

El consentimiento y nulidad de la renuncia en la LO 1/198, de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Autores
Libro Debates en torno a la contractualizacióndel Derecho de familia y la persona
Vol. 1 Edita Colex.
ISBN: 9788413598178
Páxinas Desde a 571 ata a 590

Chapter 8 Collation

Autores
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 115 ata a 127

The content of the will (i): The heir

Autores Carmen Pérez Dios. Marcos Antonio López Suárez. Antonio Legerén-Molina
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 133 ata a 145

The content of the will (ii): Legacies

Autores Carmen Pérez Dios. Marcos Antonio López Suárez. Antonio Legerén-Molina
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 145 ata a 155

The content of the will (iii): Substitutions

Autores Carmen Pérez Dios. Marcos Antonio López Suárez. Antonio Legerén-Molina
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 155 ata a 169

El contrato de obra

Autores María E. Rovira-Sueiro
Libro TRATADO DE CONTRATOS. TERCERA EDICIÓN
Vol. 3 Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 9788413551838
Páxinas Desde a 4262 ata a 4282

El derecho de fundaciones de Galicia

Autores
Libro Nuevo Tratado de Fundaciones
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9014-436-7
Páxinas Desde a 589 ata a 616

La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad: su impacto en el ordenamiento jurídico español

Autores
Libro Instrumentos de protección de la discapacidad a la luz de la Convención de Naciones Unidas
Edita Thomson Reuters Aranzadi.
ISBN: 978-84-9098-913-5
Páxinas Desde a 15 ata a 62

La patria potestad

Autores María E. Rovira-Sueiro
Libro Manual de Derecho de Familia 4ª Edición
Edita Bercal, SA.
ISBN: 978-84-89118-22-5
Páxinas Desde a 227 ata a 239

"Del testamento hecho en país extranjero (arts.732 a 736 CC)

Autores
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. IV Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-414-0
Páxinas Desde a 5471 ata a 55512

"De la revocación e ineficacia de los testamentos (arts.737 a 743)"

Autores
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. IV Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-740-0
Páxinas Desde a 5513 ata a 5588

Identificación de la finca por el catastro

Autores
Libro Tratado de Compraventa
Vol. 2 Edita Thomnson-Aranzadi.
ISBN: 978-84-904-925-6
Páxinas Desde a 1021 ata a 1029

Del usufructo, del uso y de la habitación (Comentario a los arts.467 a 529)

Autores
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. 1 Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978-84-9903-844-5-4
Páxinas Desde a 722 ata a 769

La patria potestad

Autores
Libro Manual de Derecho Civil. Derecho de familia (3ª Edición)
Vol. 1 Edita Bercal, SA.
ISBN: 978-84-89118-18-8
Páxinas Desde a 241 ata a 252

Daños a los derechos a la personalidad (honor, intimidad y propia imagen)

Autores
Libro Lecciones de responsabildiad civil
Vol. 1 Edita Editorial Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-9014-081-9
Páxinas Desde a 537 ata a 562

Daños a la propiedad industrial e intelectual

Autores
Libro Lecciones de responsabildiad civil
Vol. 1 Edita Editorial Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-9014-081-9
Páxinas Desde a 563 ata a 590

La patria potestad

Autores
Libro Manual de Derecho Civil. Derecho de familia (2ª Edición)
Vol. 1 Edita Bercal, SA.
ISBN: 978-84-89118-13-3
Páxinas Desde a 227 ata a 239

El derecho de fundaciones de Galicia

Autores María Esther Rovira Sueiro
Libro Tratado de Fundaciones
Vol. - Edita Aranzadi, SA.
ISBN: 978-84-9903-621-2
Páxinas Desde a 527 ata a 554

El acceso a la vivienda. Nuevas formas de adquisición de la vivienda. Ley de vivienda de Galicia

Autores Maria E Rovira Sueiro
Libro El consumidor ante la crisis económica
Edita Servizo Publicacións UDC.
ISBN: 978-84-9794-411-3
Páxinas Desde a 41 ata a 66

Título VI. Del usufructo, del uso y de la habitación. Capítulo I y Capítulo II

Autores María Esther Rovira Sueiro
Libro Comentarios al Código Civil (3ª edic.)
Vol. - Edita Thomson - Reuters Aranzadi.
ISBN: 978-84-9903-307-5
Páxinas Desde a 621 ata a 664

Conceptos jurídicos

Autores María Esther Rovira Sueiro
Libro Cuadernos prácticos de Bolonia. Parte general. Cuaderno III. La persona y sus derechos
Vol. - ISBN: 978-84-9849-823-3
Páxinas Desde a 169 ata a 186

II. El contrato de obra

Autores María Esther Rovira Sueiro
Libro Tratado de contratos, T. III
Vol. - Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9876-501-4
Páxinas Desde a 3325 ata a 3345

Mecanismos civiles de protección las personas en situación de dependencia

Autores
Libro El tratamiento jurídico de la dependencia
Edita Servizo Publicacións UDC.
ISBN: 978-84-9549-320-8
Páxinas Desde a 29 ata a 58

Comentario a los artículos 258 a 266. De la preterición y el desheredamiento

Autores
Libro Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia
Edita Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-8355-711-2
Páxinas Desde a 1118 ata a 1158

Tema XIV: La patria potestad

Autores María Esther Rovira Sueiro
Libro Manual de derecho civil. Derecho de familia
Vol. - Edita Bercal.
ISBN: 978-84-89118-05-8
Páxinas Desde a 225 ata a 235

Daños a los derechos de la personalidad (honor, intimidad y propia imagen)

Autores María Esther Rovira Sueiro
Libro Lecciones de responsabilidad civil.
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 84-8410-920-8
Páxinas Desde a 411 ata a 434

Daños a la propiedad intelectual.

Autores María Esther Rovira Sueiro
Libro Lecciones de responsabilidad civil.
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 84-8410-920-8
Páxinas Desde a 435 ata a 458

Del usufructo

Autores María Esther Rovira Sueiro
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 84-8410-752-3
Páxinas Desde a 609 ata a 651

Del uso y de la habitación.

Autores María Esther Rovira Sueiro
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 84-8410-752-3
Páxinas Desde a 651 ata a 656

Propuesta de gamificcación en el Derecho de Familia
I Xornada Interuniversitaria Galega de Innovación Docente (XIGAID)
Autonómico

Autores María Esther Rovira Sueiro
Organizador Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo
Lugar Coruña, A (España)

Propuesta de gamificación en el ámbito del Derecho de la persona
III Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas (INNTED 2023)
Internacional

Autores María E. Rovira-Sueiro
Organizador Universidad de Sevilla
Lugar Sevilla (España)

"El consentimiento y la nulidad de la renuncia en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
Congreso Internacional "La contractualización del Derecho de Familia y la persona"
Internacional

Autores Maria E Rovira Sueiro
Lugar Santiago de Compostela (España)

Mecanismos civiles de protección de las personas en situación de dependencia
Congreso sobre el tratamiento jurídico-civil de la dependencia
Nacional

Autores María Esther Rovira Sueiro
Lugar Coruña, A (España)

Los procesos de tutela de los derechos fundamentales en el ámbito procesal civil
Curso sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
Autonómico

Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Privado

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Comisión de Calidade da Facultade de Dereito

Vogal PDI

Desde 27/05/2021.

Comisión Académica da Facultade de Dereito

Vogal PDI

Desde 28/04/2017.

Comisión Académica Máster Universitario en Avogacía

Secretaria

Desde 01/10/2013.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Privado

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Comisión Académica Programa Oficial de Doutoramento en Dereito

Vogal PDI

Desde 11/09/2020 ata 16/11/2021.

Profesorado responsable titulacións Facultade de Dereito

Grao en Dereito
Profesora responsable de titulación

Desde 01/10/2019 ata 30/09/2021.

Profesorado responsable titulacións Facultade de Dereito

Grao en Dereito
Profesora responsable de titulación

Desde 10/12/2018 ata 30/09/2019.

Facultade de Dereito

Vicedecana de Calidade
Vicedecana

Desde 01/11/2018 ata 10/05/2021.

Dereito Privado

Secretaria

Desde 12/04/2013 ata 05/04/2017.

Facultade de Dereito

Secretaria de Facultade