Dr. Antonio Legerén Molina  

Titular de universidade (TIT-UN)

Departamento Dereito Privado
Área Dereito civil
Investigación  Grupo de investigación Protección xurídica da persoa e da familia
Liñas de investigación Derecho de familia (uniones de hecho, crisis matrimonial, etc), derecho de la persona (discapacidad, tutela, tutela de la entidad pública), derecho de sucesiones (partición, testamentos)
Palabras chave - familia, matrimonio, uniones de hecho, consecuencias patrimoniales de la crisis matrimonial (family, marriage, de facto unions, patrimonial consequences of marriage crisis, home division) - tutela, curatela, discapacidad, tutela de la entidad pública (guardianship, tutor, curatorship, disability, legal entity) - interés superior del menor (best interest of the child) - testamentos, sucesiones, partición de herencia (will, testaments, succession, distribution of inheritance)
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-7806-2058 Scopus57207917159

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 56
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 12
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
As Relacións Xurídicas na Sociedade Dixital 0 3
Contratación Privada 0 5
Dereito da Contratación 0 30
Dereito da Persoa 0 55
Dereito de Familia 0 15
Dereito de Obrigas e Danos 0 22
Traballo Fin de Grao 0 30
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 6
Traballo Fin de Máster 0 18
Traballo Fin de Máster. Dereito Inmobiliario e da Construción
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 8,5
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
As Relacións Xurídicas na Sociedade Dixital
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 3
Aspectos Legais e de Seguridade dos Produtos
Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial
0 19
Contratación Privada
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 5
Dereito da Persoa
Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 55
Dereitos Reais
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 9,5
Prácticas Externas
Grao en Dereito
0 10
Prácticas Externas
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 20
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 42
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 6
Traballo Fin de Máster. Dereito Inmobiliario e da Construción
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 8
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
As Relacións Xurídicas na Sociedade Dixital
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 3
Contratación Privada
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 5
Dereito da Persoa
Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 55
Dereito de Familia
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 13
Introdución ao Dereito
Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
0 50
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 36
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 6
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
As Relacións Xurídicas na Sociedade Dixital
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 11
Contratación Privada
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 5
Dereito da Contratación
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 8
Dereito da Persoa
Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 55
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 42
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 16
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Persoa
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 128
Dereito Inmobiliario e da Construción I
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 2
Dereito Inmobiliario e da Construción II
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 2
Dereito Inmobiliario e da Construción III
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 2
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 36

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Dereito

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
09:00 a 10:00
Area de Derecho civil o Microsoft Teams (enviar antes un mail al profesor para concretar hora)
Primeiro cuadrimestre mércores
09:00 a 11:00
Area de Derecho civil o Microsoft Teams (enviar antes un mail al profesor para concretar hora)
Segundo cuadrimestre luns
11:00 a 13:00
Area de Derecho civil o Microsoft Teams (enviar antes un mail al profesor para concretar hora)
Segundo cuadrimestre mércores
11:00 a 13:00
Area de Derecho civil o Microsoft Teams (enviar antes un mail al profesor para concretar hora)

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A pensión compensatoria
Administración da sociedade, validez dos acordos da xunta xeral, contrato de préstamo.
Administración de sociedade, validez dos acordos da xunta xeral, contrato de empréstito.
Crise da parella de Feito: Internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude da denominación de orixe protexida e falsidade de deocumento privado.
Crise da parella de feito: internacionalidade e liquidación do réxime económico. Fraude de denominación de orixe protexida e falsedade de documento privado.
Fomento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores
Os pactos nas sociedades e as repercusións dos contratos con terceiros
Réximen Xurídico da Empresa Agroalimentaria en Galiza, Réximes da Seguridade Social, Concurso de Acredores
Smart contracts: funcionalidades e problématica xuridica na súa implementación práctica
Solucións xurídicas á privación do pleno propietario do uso da vivenda por parte do usufrutuario ideal ou de cota.
Sucesións: Dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais
Tráfico de seres humanos, filiación extramatrimonial e garda e custodia
Violencia intrafamiliar no ámbito dixital
As dúas caras da violencia de xénero
As dúas caras da violencia de xénero
Herencia e debeda hipotecaria
Herencia e deuda hipotecaria
O cartel de camións e as restricións á competencia
Violencia de xénero
A análise cláusula Socini da última xurisprudencia
A cláusula "rebus sic stantibus"
A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería
A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería
A servidume de paso e a serventía: análise dos conflitos máis frecuentes na práctica xurisprudencial galega
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Defensa da competencia e imitación de marca
Despedimento dun traballador e actuación da inspección de traballo
Discapacidade, Incapacidade e Dependencia.
Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro
Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro
Sociedade de gananciais e herdanza
Violencia doméstica e venda de cousa allea
O contrato de arrendamento de vivenda. Especial referencia á reforma lexislativa para a flexibilización e fomento do mercado de alquiler de vivendas
Singularidades do contrato de obra pública na Lei de Contratos do Sector Público

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Observatorio de jurisprudencia sobre sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica

Entidade financiadora Universidad Carlos III de Madrid
Investigadores principais Rafael de Asís Roig
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/03/2022 ata 31/12/2023

Mecanismos de justicia contractual: Causa y buena fe

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais Bruno Rodriguez-Rosado Martinez-Echeverria
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/09/2021 ata 01/09/2024

Vulnerabilidad patrimonial y personal. Retos jurídicos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais María Victoria Mayor del Hoyo y Sofía de Salas Murillo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/06/2020 ata 30/06/2024

Investigación aplicada sobre los sistemas de apoyo como complemento de la capacidad jurídica

Entidade financiadora Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Investigadores principais Irene Yepes García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2020 ata 31/12/2022

Reserva de dominio y transmisión de propiedad en garantía: eficacia nacional y transnacional (ReDoG)

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Rocío Caro Gándara y Bruno Rodríguez-Rosado
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2019

Prospectiva sobre el ejercicio de la capacidad: la interrelación entre las reformas legales en materia de discapacidad y menores

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais María Victoria Mayor y Sofía de Salas Murillo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2019

Entre la guarda y el apoyo en el ejercicio de la capacidad: la reforma del sistema legal de atención a personas con discapacidad y a menores

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Sofía de Salas Murillo y María Victoria Mayor del Hoyo
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2016

La tensión entre la promoción de la autonomía personal y la necesidad de instrumentos de salvaguarda de la persona con discapacidad; a la búsqueda del equilibrio necesario

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Carlos Martínez de Aguirre Aldaz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/09/2010 ata 01/09/2013

Contrato programa de la Universidad de A Coruña para grupos de investigación consolidados

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Investigadores principais Miguel Angel Pérez Alvarez
Tipo Contrato
Datas Desde 19/11/2008 ata 12/11/2011

La equiparación de la «dificultad extraordinaria» de cumplimiento a la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Análisis crítico

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista Anuario de Derecho civil Vol. 76 Núm. 3 (páxs. 1085 ata 1150)

Recensión al libro ¿La capacidad de obrar a la luz del artículo 12 CDPD¿ (TORRES COSTAS, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2020, 497 pp)

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista Anuario de Derecho civil Vol. 1 (páxs. 245 ata 251)

La reserva de dominio. Enseñanzas desde el Derecho inglés

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista Anuario de Derecho civil Vol. LXXIII (páxs. 1097 ata 1157)

Reserva de dominio y derechos del comprador

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Núm. 777 (páxs. 261 ata 305)

Recensión al libro ¿Introducción al Derecho inglés de los contratos¿ (CARTWRIGHT, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2019, 446 pp.)

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista Anuario de Derecho civil Vol. 1 (páxs. 283 ata 289)

Buenas prácticas en la dirección de Trabajos de Fin de Grado. Especial referencia al área jurídica

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista Revista de Educación y Derecho (páxs. 1 ata 21)
DOI https://doi.org/10.1344/reyd2020.22.32354

Retos jurídicos que plantea la tecnología de la cadena de bloques. Aspectos legales de blockchain

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista Revista de Derecho Civil Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 177 ata 237)

Los contratos inteligentes en España (La disciplina de los smart contracts)

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista Revista de Derecho Civil Vol. V Núm. 2 (páxs. 193 ata 241)

La reforma del desamparo de las personas con discapacidad efetuada por la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista ACTUALIDAD CIVIL Núm. 12 (páxs. 30 ata 40)

Imposibilidad de tener en cuenta eventos posteriores al momento de la ruptura para la determinación del desequilibrio generador de una prestación compensatoria. STS de 27 de noviembre de 2014

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 98 (páxs. 377 ata 394)

Revocaciones condicionadas de testamentos

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial Vol. 34 (páxs. 199 ata 227)

La tutela ejercida por persona jurídica. Algunas ideas para su reforma

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Vol. 744 (páxs. 1611 ata 1633)

Legitimación del presidente de la comunidad de propietarios para reclamar judicialmente daños ocasionados por defectos constructivos en elementos privativos del edificio

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 96 (páxs. 633 ata 658)

Régimen jurídico de los actos realizados por un tutor sin la preceptiva autorización judicial. Comparativa del modelo español e italiano

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista Anuario de Derecho civil Vol. 67 Núm. 4 (páxs. 1339 ata 1366)

El principio del interés superior del niño

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA Vol. 15 (páxs. 137 ata 157)

Recensión al libro "Un nuevo modelo de protección de las personas con discapacidad. Desamparo, intervención de las entidades pública y acogimiento familiar" (Mayor del Hoyo, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, 136 pp)

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Vol. 743 (páxs. 1562 ata 1567)

Atribución del uso de la vivienda familiar al cónyuge no custodio y titular exclusivo de la misma cuando el menor y el cónyuge custodio tengan satisfechas de manera adecuada sus necesidades de alojamiento en otra vivienda

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 92 (páxs. 525 ata 544)

Un análisis del artículo 239.3 CC desde la perspectiva de la aplicación judicial

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista ACTUALIDAD CIVIL Vol. 6 (páxs. 719 ata 736)

Posibilidad de dividir materialmente la vivienda familiar en supuestos de crisis matrimonial en base a lo establecido por el artículo 96 Cc

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 90 (páxs. 377 ata 398)

Recensión al libro "Donaciones encubiertas" (Durán Rivacoba, Bosch, Barcelona, 2009, pp. 138)

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO Vol. 729 (páxs. 667 ata 670)

Recensión al libro "El Derecho de la crisis económica" (Embid Irujo, Prensas universitarias de Zaragoza, 2009, pp. 129)

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Vol. 16 (páxs. 909 ata 913)

Doctrina civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Vol. 202 (páxs. 251 ata 309)

Doctrina civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Vol. 201 (páxs. 165 ata 196)

El Parlamento redefine el concepto de "persona"

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista www.legaltoday.com

Do we need ethics education at law school?

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista www.legaltoday.com

¿El fin de la batalla?

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista www.legaltoday.com

2008 Amendments to Uniform Probate Code

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista www.legaltoday.com

Nuevas tendencias sobre las formalidades testamentarias

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista www.legaltoday.com

Has the time of electronic will arrived yet?

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista www.legaltoday.com

Presupuestos de aplicación del artículo 239.3 del Código civil. La tutela ex lege del mayor de edad en situación de desamparo

Autores Antonio Legerén-Molina
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Vol. 12 (páxs. 545 ata 563)

Las parejas de hecho y de derecho. Régimen jurídico de la convivencia more uxorio en España

Autores Federico Cantero Núñez, Antonio Legerén-Molina
Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur (España)
ISBN 978-84-9197-414-7

La tutela del incapaz ejercida por la entidad pública. Estudio del artículo 239.3 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Editorial Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid (España)
ISBN 978-84-9961-108-2

Persona, tolerancia y libertad a través del cine; estudios jurídicos

Editores Antonio Legerén Molina, Carmen Garcimartin, Mª Victoria Dios Vieitez
Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-488-5

EL SISTEMA TESTAMENTARIO ESTADOUNIDENSE

Autores Antonio Legerén-Molina
Editorial Thomson Reuters-Aranzadi, (España)
ISBN 978-84-9903-186-6

La partición conjunta en el Derecho Gallego

Autores Antonio Legerén-Molina
Editorial Servicio de Publicaciones Universidad A Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-239-3

La partición conjunta en el Derecho Gallego

Autores Antonio Legerén-Molina
Editorial Universidade da Coruña, (España)
ISBN 978-84-692-8168

Succession and succession law

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 19 ata a 29

Stages of hereditary succession

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 31 ata a 42

Capacity to inherit

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 43 ata a 59

Offering of the inheritance

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 61 ata a 74

The division of an estate

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 99 ata a 114

Patrimonial benefits arising from family crises

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Family in crisis
Edita Transcript Verlag.
ISBN: 978-3-8394-5061-1
Páxinas Desde a 42 ata a 53

Smart contracts que se ejecutan en blockchain

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Blockchain. Impacto en los sistemas financiero, notarial, registral y judicial
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1346-595-1
Páxinas Desde a 281 ata a 323

España y Estados Unidos. Una comparativa de sus modelos testamentarios

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Instituciones de Derecho Privado
Vol. V Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9197-846-6
Páxinas Desde a 956 ata a 1020

La relevancia de la voluntad de la persona con discapacidad en la gestión de los apoyo

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico privado a la Convención de Naciones Unidas en materia de discapacidad
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-1313-364-5
Páxinas Desde a 163 ata a 211

El uso de la vivienda familiar tras la ruptura de la convivencia en las uniones de hecho

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Ordenación económica del matrimonio y la crisis de pareja
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9143-941-7
Páxinas Desde a 815 ata a 837

La tutela y la curatela como mecanismos de protección de la discapacidad

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Instrumentos de protección de la discapacidad a la luz de la Convención de Naciones Unidas
Edita Thomson Reuters Aranzadi.
ISBN: 978-84-9098-913-5
Páxinas Desde a 63 ata a 224

Comentarios al artículo 217 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 4

Comentarios al artículo 234 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 14

Comentarios al artículo 235 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 4

Comentarios al artículo 239 bis del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 10

Comentarios al artículo 240 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 2

Comentarios al artículo 251 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 7

Comentarios al artículo 252 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 4

Comentarios al artículo 253 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 6

Comentarios al artículo 254 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 4

Comentarios al artículo 255 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 2

Comentarios al artículo 256 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 6

Comentarios al artículo 257 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 7

Comentarios al artículo 258 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 4

Las uniones de hecho

Autores Antonio Legerén-Molina. Federico Cantero Núñez
Libro Instituciones de Derecho Privado
Vol. 1 Edita Thomson Reuters Aranzai.
ISBN: 978-84-470-4135-0
Páxinas Desde a 323 ata a 651

The defence of minor`s rights. A challenge in a world in conflict

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Change, Forgiveness & Reconciliation
Edita Rhombos-Verlag.
ISBN: 978-3-944101-27-9
Páxinas Desde a 23 ata a 44

Tutela y curatela

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Tratado de Derecho civil; tomo III, volumen II (Capacidad, incapacidad y discapacidad)
Vol. III Edita Iustel.
ISBN: (en prensa)
Páxinas Desde a 1 ata a 2

El funcionamiento de la guarda legal ejercida por personas jurídicas

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Los mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad tras la Convención de Naciones Unidas
Edita Dykinson.
ISBN: 978-84-9031-737-2
Páxinas Desde a 139 ata a 165

Algunas herramientas útiles para la evaluación y puesta al día de los conocimientos jurídicos

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro La innovación en la docencia del Derecho a través del uso de las TIC
Edita Huygens.
ISBN: 978-84-939245-9-1
Páxinas Desde a 275 ata a 284

Comentarios al artículo 217 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Vol. 1 Edita Thomson- Civitas.
ISBN: 978-84-470-3738-4
Páxinas Desde a 1020 ata a 1025

Comentarios a los artículos 234 y 235 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Vol. 1 Edita Thomson- Civitas.
ISBN: 978-84-470-3738-4
Páxinas Desde a 1078 ata a 1101

Comentarios a los artículos 239 y 240 del Código civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Vol. 1 Edita Thomson- Civitas.
ISBN: 978-84-470-3738-4
Páxinas Desde a 1118 ata a 1129

Comentarios a los artículos 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 y 258 del Código Civil

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Código civil comentado
Vol. 1 Edita Thomson- Civitas.
ISBN: 978-84-470-3738-4
Páxinas Desde a 1160 ata a 1206

La entidad pública y las fundaciones tutelares ante la inexistneci de persona física tutora. Especial referencia a la protección de los mayores

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Protección jurídica de la persona, tolerancia y libertad
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3368-3
Páxinas Desde a 53 ata a 83

La facultad de partir atribuida al cónyuge comisario por la Ley de Derecho civil de Galicia

Autores Antonio Legerén-Molina
Libro Libro Homenaje a Ildefonso Sánchez Mera
Vol. 2 Edita Consejo General del Notariado.
ISBN: 84-95176-21-1
Páxinas Desde a 1299 ata a 1344

La protección de los derechos morales de autor en internet

Autor Paula Vega García
Director/es Antonio Legerén-Molina y Ramón Durán Rivacoba
Ámbito Universidad de Oviedo (UNIOVI)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La contrattazione mediante piattaforme. Una nuova vulnerabilitá
Convegno Internazionale "La persona vulnerabile nel diritto privato europeo"
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Università degli Studi di Trieste
Lugar Trieste (Italia)

The use of cause in Spanish contract law
International Seminar "Cause and consideration"
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidad de Málaga (UMA)
Lugar Málaga (España)

Las plataformas de intermediación y los derechos de los consumidores
III Simposio Internacional de investigadores noveles en Derecho privado "Contratación y sociedad digital"
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidad de Oviedo (UNIOVI)
Lugar Oviedo (España)

Cloud computing. Vulnerabilidades y retos legales
Congreso Internacional "El Derecho civil ante los retos actuales de vulnerabilidad personal"
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

Legal Rules of European Unmarried Couples: Unification or Harmonization
33ª Jornada Internacional ¿Family status, Identities and Private International Law A Critical Assessment in the Light of Fundamental Rights¿
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Institut Suisse de Droit Comparé
Lugar Lausanne (Suiza)

Adapting Spanish legislation to the Convention on the Rigths of Persons with Disabilities
7th World Congress on Adult Capacity,
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador International Guardianship Network
Lugar Edimburgo (Reino Unido)

Aspectos legales de blockchain
Jornada Blockchain y Registro de la Propiedad
Nacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidad de la Laguna (ULL)
Lugar San Cristóbal de La Laguna (España)

Procedural and substantive consequences of the best interest of the child defense in Family law proceedings
Annual Symposium "Children in distress"
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador International Academiy for the Study of Jurisprudencia of the Family
Lugar Byalistok (Polonia)

TFG de ramas jurídicas. Su fisonomía
XVIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Lugar Carmona (España)

Is there a digital parental responsibility?
12th International Symposium - Family and Technology: Challenges and Opportunities
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Lugar Maribor (Eslovenia)

Smart contracts que se ejecutan en la cadena de bloques
Congreso Internacional sobre Blockchain. Impacto en los sistemas financiero, notarial, registral y judicial
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidad de Granada
Lugar Granada (España)

Recent issues in spanish family law
Family in crisis? Crossing borders, crossing narratives
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador German Academic Exchange Service & German Foreign Ministry
Lugar Palma (España)

La dimensión jurídica de los smart contracts y blockchain en el ordenamiento jurídico español
VII FODERTICS (VII Fórum de Jóvenes investigadores y expertos en Derecho y nuevas tecnologías)
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidad de Salamanca (USAL)
Lugar Salamanca (España)

Derecho civil e igualdad de sexos
XXIV Seminario, AEDOS, Capítulo Jurídico
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador AEDOS
Lugar Madrid (España)

El protagonismo de la persona con discapacidad en el diseño y gestión del sistema de apoyo
II Congreso Internacional
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Lugar Zaragoza (España)

¿Cómo determinar el mayor interés del menor y de la persona con discapacidad?
III Coloquio Internacional entre civilistas y filósofos del Derecho
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Dignity Rights and the Council of Europe
2nd Dignity Rights Virtual Workshop
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Widener University - Delaware Law School
Lugar Wilmington (Estados Unidos)

La atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar en la unión de hecho
Congreso Internacional sobre Derecho de Familia: "La privatización del Derecho de Familia"
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidad de Oviedo (UNIOVI)
Lugar Oviedo (España)

Las recientes modificaciones de la LPIA en la protección de personas con capacidad de obrar judicialmente modificada
I Congreso Internacional sobre la reforma del sistema jurídico de protección de menores (Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza)
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Lugar Zaragoza (España)

Ecology and law. The personal right to a good environment
10th World Peace Forum, september 23, Florianópolis (Brasil)
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Unipaz University & Schengen Peace Foundation
Lugar Florianopolis (Brasil)

El uso de la vivienda familiar tras la ruptura de la convivencia en las uniones de hecho
Congreso Internacional "Ordenación económica del matrimonio y de la crisis de pareja" (organizado por IDADFE, Universidad de Cádiz, UNED, Academia Sevillana del Notariado y el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía)
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador UNED & Universidad de Cádiz & Instituto para el Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE)
Lugar Jerez de la Frontera (España)

Values in Europe: an exam of the rights of personality from a privatistic perspective
9th World Peace Forum
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Lugar Baia Mare (Rumania)

La reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre la ineficacia de los actos realizados por el tutor sin la preceptiva autorización judicial
En torno al sistema legal de atención a personas con discapacidad y a menores
Nacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidad de Zaragoza - Proyecto de Investigación MINECO (DER2013-41566-R)
Lugar Zaragoza (España)

Children in conflicts. A framework of their rigths
8th World Peace Forum. Schengen Foundation and European Parlament
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Lugar Luxemburgo (Luxemburgo)

Análisis sobre los conceptos recordados por los alumnos de Derecho
II Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa (INNOVAGOGÍA 2014)
Internacional

Autores Ramón Santiago Paz Lamela, Carlos Díaz Teijeiro, Antonio Legerén-Molina
Lugar Sevilla (España)

Como obtener el máximo rendimiento durante nuestras horas de estudio
VIII Jornadas de acogida para alumnos de Primero de Grado, Facultad de Enfermería y Podología, Universidade da Coruña
Autonómico

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Ferrol (España)

Estructura e innovación docente en los másters jurídicos de la Universidade de A Coruña
III Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Vigo
Internacional

Autores Ramón Santiago Paz Lamela, Antonio Legerén-Molina
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Las personas jurídicas como guardadoras
Congreso Internacional: "La reforma de los mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad intelectual tras la Convención de Naciones Unidas"
Internacional

Autores Antonio Legerén-Molina
Organizador UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Lugar Zaragoza (España)

Las nuevas tecnologías como instrumento para fomentar la iniciativa del alumno en el aprendizaje
IX Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Antonio Legerén Molina
Organizador Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Delimitación del ámbito subjetivo del artículo 239.3 CC y el supuesto de ausencia de tutor
Derecho y Discapacidad. Hacia una visión global de los mecanismos jurídico-privados de protección en materia de discapacidad
Nacional

Autores Antonio Legerén Molina
Organizador Universidad de Zaragoza
Lugar Zaragoza (España)

Consideraciones acerca de la partición realizada por el testador en la Ley de Derecho civil de Galicia
III Congreso de Dereito Galego
Autonómico

Autores Antonio Legerén Molina
Organizador Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación
Lugar Coruña, A (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Coordinadores/as Mestrados Facultade de Dereito

Asesoramento Xurídico Empresarial
Coordinador Máster

Desde 01/10/2023.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Privado

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Comisión Académica da Facultade de Dereito

Vogal PDI

Desde 27/05/2021.

Comisión de Calidade da Facultade de Dereito

Vogal PDI

Desde 27/05/2021.

Comisión Académica Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial

Vogal PDI

Desde 01/10/2015.

Coordinadores/as Mestrados Facultade de Dereito

Asesoramento Xurídico Empresarial
Coordinador Máster

Desde 01/10/2021 ata 30/09/2023.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Privado

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Coordinadores/as Mestrados Facultade de Dereito

Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
Coordinador Máster