Manuel Porta Rodríguez  

Profesor contratado interino de sustitución (INT-SU)

Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Área Construcións arquitectónicas
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-6524-6736

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Análise de Ciclo de Vida
Máster Universitario en Edificación Sostible
8 29
Demolición Selectiva e Xestión de Residuos (RCD). Chans Contaminados
Máster Universitario en Edificación Sostible
12 33
Dirección, Organización e Programación de Obras
Grao en Arquitectura Técnica
0 31
Traballo Fin de Grao
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 2
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
0 32
Xefatura e Xestión de Execución
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
12 33
Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
24 45
Xestión Inmobiliaria, Taxacións, Valoracións e Arquitectura Legal
Grao en Arquitectura Técnica
0 45
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Análise de Ciclo de Vida 0 21
Demolición Selectiva e Xestión de Residuos (RCD). Chans Contaminados 12 33
Dirección, Organización e Programación de Obras 0 46
Economía e Organización de Empresas de Edificación 0 60
Equipos e Medios Auxiliares para a Edificación 0 4
Traballo Fin de Grao
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 11,5
Traballo Fin de Máster 0 1,5
Traballo Fin de Máster 0 25
Xefatura e Xestión de Execución 0 21
Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións 24 45
Xestión Inmobiliaria, Taxacións, Valoracións e Arquitectura Legal 0 50
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Análise de Ciclo de Vida
Máster Universitario en Edificación Sostible
0 21
Demolición Selectiva e Xestión de Residuos (RCD). Chans Contaminados
Máster Universitario en Edificación Sostible
0 21
Economía e Organización de Empresas de Edificación
Grao en Arquitectura Técnica
0 60
Equipos e Medios Auxiliares para a Edificación
Grao en Arquitectura Técnica
0 4
Traballo Fin de Grao
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 32
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
0 16
Xefatura e Xestión de Execución
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
12 33
Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
24 45
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e Peritacions
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 60
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
Grao en Arquitectura Técnica
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 30
Economía e Organización de Empresas de Edificación
Grao en Arquitectura Técnica
0 120
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
Grao en Arquitectura Técnica
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 4
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
0 8
Xefatura e Xestión de Execución
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
12 33
Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
24 45
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e Peritacions
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 75
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
Grao en Arquitectura Técnica
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 60
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
Grao en Arquitectura Técnica
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 4
Prácticas Externas
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
0 3
Sistemas de Xestión Medioambiental
Máster Universitario en Edificación Sostible
24 45
Traballo Fin de Grao
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 16
Xefatura e Xestión de Execución
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
12 24,5
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 65
Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
12 25
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e Peritacions
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 60
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
Grao en Arquitectura Técnica
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 75
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
Grao en Arquitectura Técnica
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 20
Prácticas en Empresas
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
0 1
Sistemas de Xestión Medioambiental
Máster Universitario en Edificación Sostible
0 21
Traballo Fin de Grao
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 68
Xefatura e Xestión de Execución
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
0 17
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 75
Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións
Máster Universitario en Dirección integrada de proxectos
0 17
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e Peritacions
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica. Curso Ponte.
Grao en Enxeñaría de Edificación. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 60

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
12:30 a 14:30
Despacho 1.15
Segundo cuadrimestre luns
10:30 a 12:30
Despacho1.15

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Aplicación da metodoloxía DIP ao proxecto de adecuación dun local comercial para tenda de roupa: C/ San Bernardo 50,52,54. Xixón
Aplicación da Metodoloxía DIP na Xestión Intelixente Integral da Auga no Rural. Proposta de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia
Aplicación de metodoloxía DIP en proxectos no espazo urbán: Praza de San Mauro, Barciademera, Covelo
Plan de dirección e xestión de proxectos para a obra de construción dun edificio residencial en Santiago de Chile.
Plan de dirección e xestión de proxectos para a obra de construción dun edificio residencial en Santiago de Chile.
Acondicionamiento dunha nave industrial para a práctica deportiva en Vigo con metolodoloxía DIP
Estudo da viabilidade económico-financeira para a rehabilitación da vivenda situada na rúa Vizcaya 3-5, A Coruña
Plan de dirección do Proxecto: Desenvolvemento de Ecoalbergues do Camiño de Santiago a través dun certificado de calidade ambiental
Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar A Granxa 81, Sanxenxo (Pontevedra)
Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar A Granxa 81, Sanxenxo (Pontevedra)
Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar tradicional galega e mellora da súa finca, para turismo rural no lugar As Cavadas, Ribeiras do Sor, Mañón (A Coruña)
Valoración de inmobles urbanos. Modelo do valor da vivenda en A Coruña
Acondicionamento integral dun local para albergar un restaurante na rúa Teresa Herrera, 16 baixo (A Coruña)
Acondicionamento integral dun local para albergar un restaurante na rúa Teresa Herrera, 16 baixo (A Coruña)
Acondicionamento integral dun local para albergar un restaurante na rúa Teresa Herrera, 16 baixo (A Coruña)
Estudo de viabilidade dunha promoción inmobiliaria na Cala de Mijas (Málaga)
Estudo de viabilidade dunha promoción inmobiliaria na Cala de Mijas (Málaga)
A dirección integrada de proxectos nun contorno BIM
Estudo de viabilidade dunha promoción na Avda Ernesto Che Guevara 52-54 Oleiros
Proxecto de rehabilitación e cambio de uso de vivenda e construcións anexas en ' A Cacharela', Tabeirós, concello de A Estrada, provincia de Pontevedra
Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da ley de contratos do sector público. Caso práctico, obra de ampliación do I.E.S. Marco do Camballón en Vila de Cruces (Pontevedra)
A xestión e a calidade do proxecto BIM e o seu ciclo de vida
Adecuación de espazo comercial para tenda de moda na rúa Evaristo Martelo nº 26, Vimianzo (A Coruña)
Análise da eficiencia enerxética de fachadas ventiladas cerámicas e sistemas de captación solar
Confort ambiental e renovación de aire
Desenvolvemento documental para construción dun proxecto de execución dunha vivenda unifamiliar
Desenvolvemento dunha carpintería para exteriores e posta en obra acorde cun standard
Fachadas ventiladas e a súa influencia na eficiencia enerxética do edificio
Metodoloxía para a realiación de informes técnicos, Inspección Técnica de Edificios, Informe de Avaliación do Edificio e elaboración de caso práctico (rúa Colombia nº 8, A Coruña)
O control de calidade na dirección da execución das obras de construción, desenvolvemento de base de datos informática e a súa aplicación práctica a un caso real de dúas vivendas unifamiliares illadas en Castropol (Asturias)
Proxecto de rehabilitación de edificio de vivendas 'As casas dos mestres' para edificio de vivendas en rúa dos mestres nº 10 C.P. 15920 Rianxo (A Coruña)
Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Poboanza, nº 29, concello de Tui, provincia de Pontevedra
Proxecto técnico de recuperación e consolidación do mosteiro de San Martiño de Vilaoriente, concello de Mondoñedo, Lugo. Análise histórico constructivo e obtención de nube de puntos
Rehabilitación de vivienda unifamiliar no lugar Lamas, 3-Toda-Sísamo, Carballo, A Coruña
Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para uso hostelero (sidrería), en Eiriz, concello da Estrada, Pontevedra
Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para uso residencial en Freaza, nº 16, Fornelos de Montes (Pontevedra)
Rehabilitación e reforma de edificio de vivendas en Avenida Rosalía de Castro 95, Montrove, Oleiros (A Coruña)
Rehabilitación enerxética de vivenda unifamiliar
Rehabilitación vivenda unifamiliar en Cartas nº 10 Cedeira
Aplicación da técnica da liña de balance e análise de riscos nun proxecto de edificación no contorno BIM
Aplicación do método DIP para o estudo e reinicio dun edificio de vivendas en Burela (Lugo)
D.M.S. (Device Management System) Sistema informatizado de xestión e control de obra, maquinaria e medios auxiliares
Detección de conflitos estáticos, incompatibilidades e interferenzas no modelo BIM
Optimización do local da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica para uso hosteleiro e de esparcemento
Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Pobra do Caramiñal, provincia da Coruña
Proxecto de rehabilitación e acondicionamiento da batería militar J4 de Cabo Silleiro para albergue de peregrinos no Camiño de Santiago da Costa
Rehabilitación de vivenda destinada a turismo rural, en Costoia nº 2, parroquia de Grixalba, concello de Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña
Rehabilitación do colexio San Lorenzo de Gijón (Asturias)
Rehabilitación enerxética de vivenda unifamiliar en Pena do Traste nº 4, parroquia de Ribadeume, concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña)
Xestión integral da execución dunha vivenda unifamiliar en Paderne (A Coruña)
Análise medioambiental da construción con tapial na zona norte da Península Ibérica
Arquitectura sostible. Análise comparativa con modelos tradicionais. Viabilidade económica
Construción con palla
Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na avenida Francisca Herrera 37, CP 15173 concello de Oleiros, provincia da Coruña
Proxecto de deconstrución dun edificio situado na rúa Toxo nº 2, C.P. 15179 Oleiros (A Coruña)
Proxecto de rehabilitación de vivenda para biblioteca no barrio de O Castiñeiriño, Santiago de Compostela
Proxecto de rehabilitación do faro de Illa Pancha, en Ribadeo, para uso lúdico
Reflexión sobre a subcontratación na edificación
Rehabilitación de vivenda e alpendre destinados a turismo rural en Xoane, concello de Carballo (A Coruña)
Rehabilitación de vivenda unifamiliar para igual uso no concello de Ames (A Coruña)
Rehabilitación do edificio singular "Villa Felisa" situado en Cidade Xardín, Avenida da Habana, 23-24, A Coruña
Rehabilitación do Pazo da Torre para uso residencial vivenda
Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para uso hosteleiro en Hío-Viñó nº 31 no concello de Cangas do Morrazo

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comisión de Normalización Lingüística da EU de Arquitectura Técnica

Vogal PDI

Desde 03/05/2023.

Comisión de Extensión Cultural da EU de Arquitectura Técnica

Vogal PDI

Desde 03/05/2023.

Comisión Permanente da EU de Arquitectura Técnica

Vogal PDI

Desde 03/05/2023.

Xunta da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

Vogal PDI

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Xunta da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica

Vogal PDI

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello do Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas

PDI (Membros Natos)