Dr. Ricardo Pedro Ron Latas  

Titular de universidade (TIT-UN)

Departamento Dereito Público
Área Dereito do traballo e seguridade social
Investigación  Investigador individual (Coordinador)
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-1526-2316 Scopus58476300100

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 36
Traballo Fin de Grao
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 54
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Ámbito Xurídico da Prevención 0 47
Dereito da Seguridade Social II 0 27
Dereito do Traballo I 0 70
Dereito do Traballo II 0 70
Traballo Fin de Grao 0 24
Traballo Fin de Grao 0 42
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Seguridade Social I
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 27
Dereito da Seguridade Social II
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 50
Dereito do Traballo I
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 20
Dereito do Traballo II
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 20
Dereito Societario e Cooperativo
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 20
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 50
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 42
Traballo Fin de Grao
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 6
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Seguridade Social I
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 24
Dereito da Seguridade Social II
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 50
Dereito do Traballo I
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 20
Dereito do Traballo II
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 20
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 50
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 24
Traballo Fin de Grao
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 12
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Seguridade Social II
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 70
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 4
Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 12
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 50
Resolución de Conflitos da Empresa
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 5
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 48
Traballo Fin de Grao
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 12
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Seguridade Social II
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 70
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 4
Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 12
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 50
Prácticas Externas
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
0 3
Resolución de Conflitos da Empresa
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 5
Traballo de Fin de Máster
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
0 48
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 30
Traballo Fin de Grao
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
0 6

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Ciencias do Traballo

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
10:30 a 16:30
Despacho 2ª planta
Primeiro cuadrimestre mércores
10:30 a 16:30
Despacho 2ª planta
Segundo cuadrimestre luns
10:30 a 16:30
Despacho 2ª planta
Segundo cuadrimestre mércores
10:30 a 16:30
Despacho 2ª planta

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A cesión de traballadores
A conciliación da vida laboral e familiar e o dereito de adaptación do tempo e forma de traballo ex art. 34.8 do Estatuto dos Traballadores
A extincion do contrato de traballo por voluntade do traballador
A protección aos traballadores especialmente sensibles. Unha especial mirada aos traballadores con discapacidade.
Aspectos do accidente in itinere
Convenios colectivos das futbolistas profesionais.
Lei 10/2021, do 9 de xullo, do traballo a distancia: Problemática e réxime xurídico
O despido por embriaguez habitual ou toxicomanía
O pacto de non competencia postcontractual
Os dereitos dixitais das persoas traballadoras en España
Réxime xurídico do contrato de concesión de servizos, subrogación de traballadores e contratación de traballadores no estranxeiro
Sucesións: Dereito aplicábel, partición da herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais
Sucesións: Dereito aplicábel, partición da herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.
Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais
Sucesións: Dereito aplicábel, Partición de herdanza, Réxime fiscal aplicábel, Cuestións procesuais e rexistrais
Sucesións: dereito aplicábel, partición de herdanza, réxime fiscal aplicábel, cuestións procesuais e rexistrais.
A contratación laboral. Análise España vs República Dominicana
A liberdade empresarial na elección de traballadores
Despedimento laboral por absentismo
Despido laboral e absentismo
Herdanza e débeda hipotecaria
O bonus salarial
O cártel de camións e as retriccións á competencia
O despedimento obxectivo por necesidades da empresa
O réxime especial dos traballadores autónomos
Os centros especiais de emprego
Os traballadores autónomos agrarios na Seguridade Social
Proposta de fusión e opa hostil.
Réxime xurídico-laboral dos futbolistas
Unha aproximación ao Contrato en Prácticas
A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería
Aspectos concursais dunha empresa dedicada a compoñentes electrónicos
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Dereito de asilo e adopción internacional
Divorcio, custodia compartida e traslado de menores ao estranxeiro
Violencia doméstica e venda de cousa allea
Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima
conciliación laboral en Europa e en España
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística
Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario
A discriminación por motivos de minusvalidez no Dereito da Unión Europea. En especial, en materia de extinción do contrato de traballo

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Big data, competencia y protección de datos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais Cachafeiro García, Fernando (IP1)/ López Suárez, Marcos Antonio (IP2),
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/09/2022 ata 31/08/2025

Nuevas (novísimas) tecnologías de la información y comunicación y su impacto en el mercado de trabajo: aspectos emergentes en el ámbito nacional e internacional. RETOS 2016

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Lourdes Mella Mendez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/12/2016 ata 01/12/2019

Análisis jurídico del teletrabajo en el derecho español y comparado. El e-work como modelo de flexibilidad, conciliación y productividad violencia de género como problema social y cultural: puntos críticos desde el derecho del trabajo

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2013 ata 31/12/2016

La violencia de género como problema social y cultural: puntos críticos desde el derecho del trabajo

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 08/08/2010 ata 30/09/2013

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Dereito do Traballo e Seguridade Social, español e comparado. DTSSECOMP"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2009 ata 16/12/2009

Desarrollo y protección de los derechos fundamentales laborales y de seguridad social de la UE por los ordenamientos internos jurídicamente más significativos de los estados miembros.

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principais Jesús Martínez Girón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/10/2007 ata 30/09/2010

As relacións laborais e de seguridade social en sectores económicos estratéxicos para Galicia. Especial referencia á agricultura, pesca, hostelería e construcción

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 17/08/2001 ata 17/08/2004

La administración única y su proyección sobre las competencias laborales y de seguridad social de la Xunta de Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 07/08/1999 ata 07/08/2001

La protección laboral y de seguridad social de los emigrantes gallegos

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 24/10/1996 ata 24/10/1999

Los principales mecanismos de tutela frente a la discriminación en el ordenamiento jurídico laboral

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista Derecho Social y Empresa

Crónica de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre igualdad (año 2021-año 2 de pandemia)

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Femeris. Revista Multidisciplinar de Estudios de Género

Enfermedades mentales e incapacidad permanente

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Núm. 27 (páxs. 27 ata 246)

Crónica de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre igualdad (año 2020)

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Femeris. Revista Multidisciplinar de Estudios de Género

Los derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista Derecho Social y Empresa

El trabajo a distancia en el Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

EL PERMISO PARA EL CUIDADO DEL LACTANTE Y LA NUEVA PRESTACIÓN SOCIAL POR SU EJERCICIO CORRESPONSABLE

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista Derecho Social y Empresa Núm. 12 (páxs. 81 ata 93)

Crónica de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre igualdad (año 2019)

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Femeris. Revista Multidisciplinar de Estudios de Género (páxs. 263 ata 273)

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL TRABAJO Y REPRESALIAS POR DENUNCIAR IRREGULARIDADES

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Vol. 24 (páxs. 192 ata 212)

Crónica de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre igualdad (año 2018)

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Femeris. Revista Multidisciplinar de Estudios de Género Vol. 4 Núm. 2 (páxs. 217 ata 224)

El empleo protegido de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista técnico laboral (páxs. 861 ata 887)

EL AMPARO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL A JUECES O MAGISTRADOS INQUIETADOS O PERTURBADOS EN SU INDEPENDENCIA

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (páxs. 411 ata 428)

La integración del trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (Agenda 2030)

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Nueva revista española de derecho del trabajo Núm. 211 (páxs. 113 ata 139)

La negociación colectiva sobre la prevención de riesgos laborales: significación y delimitación de los espacios negociales

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social Núm. 427 (páxs. 91 ata 114)

LA PROTECCIÓN POR MATERNIDAD DE LAS ABOGADAS EN EL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN Y EL DISFRUTE POR EL PADRE

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 17 (páxs. 100 ata 123)

NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES EN LA CARRERA JUDICIAL

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña Vol. 22 (páxs. 357 ata 384)

Pensiones no contributivas en perspectiva de género: norma y realidad

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Vol. 3 (páxs. 105 ata 123)

Los consejos de la magistratura y otros modelos de gobierno judicial

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 21 (páxs. 300 ata 313)

El consejo general del poder judicial: Marco constitucional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 20 (páxs. 206 ata 225)

Las consecuencias jurídico-laborales para los empleados de notarías en caso de traslado del notario

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista de Información Laboral

Crónica sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre igualdad de género (2014)

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista Jurídica sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres¿ (Aequalitas)

La responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

Crónica sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre igualdad de género (2013)

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista Jurídica sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres¿ (Aequalitas)

Obligaciones preventivas y responsabilidades de los trabajadores

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

La modalidad procesal de despidos y sanciones en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL)

El despido colectivo en las empresas públicas. En esta ocasión, en un grupo de empresas del sector público autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL

Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 61/2012, de 14 de marzo de 2013, sobre la cuestión de constitucionalidad sobre pensiones de jubilación para trabajadores a tiempo parcial

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista Jurídica sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres¿ (Aequalitas)

La modalidad procesal de despido en la nueva ley reguladora de la jurisdicción social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

A modalidade procesual de impugnación de sancións na nova Lei Reguladora da Xurisdicción Social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO

Crónica sobre la jurisprudencia constitucional sobre igualdad de género

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista Jurídica sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres¿ (Aequalitas)

La modalidad procesal de despidos colectivos

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Diario La Ley

El proceso de conflictos colectivos en la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL)

Las modalidades procesales de extinción del contrato por causas objetivas y despido colectivo en la nueva Ley reguladora de la jurisdicción social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista técnico laboral

Los procedimientos de oficio y de impugnación de los actos administrativos en materia laboral y de seguridad social no prestacionales en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

As novidades incorporadas ao tradicional proceso de impugnación de convenios colectivos pola Lei reguladora da xurisdicción social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO

O recurso de suplicación

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO

Las consecuencias de la negativa empresarial al reingreso de los trabajadores/as tras excedencia por cuidado de hijo/a

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista Jurídica sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres¿ (Aequalitas)

O contido prestacional da Lei Orgánica , de medidas de protección integral contra a violencia de xénero

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO

O notario e a sucesión de empresa. Comentario a una sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 15 de xuño de 2011

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO

Consecuencias aplicativas de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre sucesión de empresa

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

As medidas da lei 35/2010 para reducir a dualidade do noso mercado laboral

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO

Quo Vadis, legislador. El novedoso carácter regresivo de la Ley 40/2007 en la protección de la viudedad en el sistema público español de la Seguridad Social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 13 (páxs. 715 ata 728)

Cumpliendo con los brumosos requerimientos de decencia y justicia material exigidos por cierta doctrina minoritaria en el tema de los derechos adquiridos en el ámbito de la jurisprudencia social española

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Revista de Información Laboral

Sobre la posibilidad empresarial de evitar la condena al pagao de los salarios de tramitación (ahora con relación a un trabajor que se encontraba en situación de incapacidad temporal), y dos aspectos

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 10 (páxs. 31 ata 35)

El requisito de carencia de ingresos en el acceso a la pensión de viudedad cualificada. Comentario a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social), de 6 de junio de 06

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 11 (páxs. 1047 ata 1052)

Los aspectos laborales más destacables de la ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista RELACIONES LABORALES Núm. 10 (páxs. 71 ata 91)

¿De qué responsabilidades puede exonerar al empresario la certificación de la que habla el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratas y subcontratas?

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 195 (páxs. 47 ata 78)

¿Puede el INSS declarar de oficio la incompatibilidad de una pensión por incapacidad permanente total con el trabajo, suspendiendo su percibo?

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 12 (páxs. 19 ata 25)

Existe un turismo sanitario a la carta?

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 21 (páxs. 79 ata 87)

¿Puede ser sustituido un trabajador fijo-discontinuo que accede a la jubilación especial a los 64 años por otro trabajador también fijo-discontinuo?

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 12 (páxs. 17 ata 19)

¿Qué hay de nuevo, viejo? Análisis macroscópico del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista TEMAS LABORALES Núm. 78 (páxs. 43 ata 69)

La extinción del contrato de trabajo por razón de edad de un trabajador del mar emigrante contratado en un buque abanderado en pabellón de conveniencia

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 12 (páxs. 34 ata 38)

Los discapacitados en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del siglo XXI

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 9 (páxs. 815 ata 829)

¿Son compatibles las prestaciones de las mutualidades de previsión social de los colegios profesionales y las del régimen especial de trabajadores autonomos?

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 12 (páxs. 31 ata 38)

La incidencia de la baja por maternidad en el derecho a vacaciones. Comentario a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 marzo 2004

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 1095 ata 1098)

De nuevo sobre la naturaleza juridica de los salarios de tramitacion. Ahora a proposito de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de diciembre de 2002

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 727 ata 730)

La vulneracion por parte de RTVE y TVE SA de los derechos de huelga y libertad sindical durante la huelga general de 20 de junio de 2002. Comentario a la SAN de 23 de julio de 2003

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Vol. - Núm. 12 (páxs. 29 ata 31)

Consieraciones sobre las causas actuales de despido objetivo

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista DEREITO. REVISTA XURÍDICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 127 ata 143)

Sobre la legitimacion para negociar convenios colectivos sectoriales. A proposito de una STSJ de Galicia, sala de lo social de 4 de marzo de 2002

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL Vol. 1 (páxs. 582 ata 584)

Notas de actualidad sobre las causas de despido objetivo

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL Vol. 2 (páxs. 77 ata 88)

Cálculo de la base reguladora del subsidio por incapacidad temporal reconocido a trabajadores fijos-discontinuos que se encuentren percibiendo prestaciones contributivas por desempleo. Comentario a la STSJ Murcia de 4 de marzo de 2002.

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 7 (páxs. 36 ata 39)

Suspensión y extinción de prestaciones por desempleo y de infracciones y sanciones administrativas en la protección por desempleo

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 33 (páxs. 733 ata 742)

Los descuentos retributivos al personal laboral, funcionario y estatutario por participación en huelgas.

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 637 ata 642)

Una jubilación gradual y flexible. Breve análisis del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre.

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES Núm. 48 (páxs. 28 ata 29)

Una mirada aséptica al Decretazo

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES Núm. 52 (páxs. 46 ata 52)

La condición de "extranjero" y las pensiones no contributivas

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 771 ata 776)

Breve comentario al acuerdo sobre la mejora y el desarrollo del sistema de protección social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES.REVISTA DE LOS DIRIGENTES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES. Núm. 36 (páxs. 24 ata 25)

Algunas consideraciones sobre la reciente huelga de los pilotos de la empresa Iberia

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES.REVISTA DE LOS DIRIGENTES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES. Núm. 40 (páxs. 58 ata 59)

Recensióndel Libro de Alonso García, R.M. , El proceso de trabajo y la nueva ley de enjuiciamiento civil

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 2 (páxs. 99 ata 102)

Los sindicatos horizontales: un análisis de derecho comparado

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista DOCUMENTACIÓN LABORAL Núm. 66 (páxs. 101 ata 131)

La incompatibilidad de las pensiones por jubilación y viudedad del Sistema de Seguridad Social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Núm. 29 (páxs. 53 ata 73)

El plazo legal para entender denegada por silencio administrativo la reclamación previa en el proceso especial de Seguridad Social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 431 ata 434)

Concurrencia de pensiones públicas y reintegro de prestaciones indebidamente percibidas en vía prestacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 11 (páxs. 28 ata 31)

Las novedades en materia de Seguridad Social introducidas por la Ley 39/99, de 5 de Noviembre, sobre la conciliación de la vida laboral y familiar'

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES.REVISTA DE LOS DIRIGENTES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES. Núm. 21 (páxs. 26 ata 27)

La responsabilidad penal derivada de accidente de trabajo

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES.REVISTA DE LOS DIRIGENTES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES. Núm. 26 (páxs. 46 ata 47)

Recensión del libro de Xosé M. Carril Vázquez,' La Seguridad Social de los trabajadores del mar'

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista CUADERNOS DE DERECHO PESQUERO Núm. 1 (páxs. 365 ata 368)

Puntos críticos de las pensiones no contributivas por incapacidad y jubilación a la luz de la jurisprudencia laboral

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Vol. 1 Núm. 2 (páxs. 41 ata 60)

Sobre la compensación de prestaciones de seguridad social. Comentario a STS (unificación de doctrina) de 9 marzo 1999

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Vol. 3 Núm. 47 (páxs. 4533 ata 4535)

Compatibilidad entre pensiones procedentes de distintos regímenes y pluriactividad

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 18 (páxs. 25 ata 28)

Algunos supuestos de calificación del desistimiento empresarial durante el período de prueba como despido disciplinario.

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Vol. 1 Núm. 17 (páxs. 331 ata 342)

Recensión de Gómez Abelleira,F.J., la adhesión al convenio colectivo

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 815 ata 820)

Recensión de J.M. Botana López: "La acción declarativa. En especial en los procesos de trabajo y Seguridad Social"

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista TRIBUNAL SOCIAL Vol. - Núm. 79 (páxs. 136 ata 138)

La situación legal de desempleo creada por el art. 111.1.B/LPL-95

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 627 ata 634)

Recensión de J.M.Botana López: "La acción declarativa. en especial en los procesos de trabajo y Seguridad Social"

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 719 ata 722)

Apuntes sobre la historia de la legitimación para reclamar salarios de tramitación al Estado

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Revista REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL Núm. 2 (páxs. 157 ata 168)

Trabajo a distancia y teletrabajo. Regulación laboral, procesal y de seguridad social; teletrabajo transnacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial Editorial Tecnos, (España)
ISBN 978-84-309-8687-3

Trabajo a distancia y teletrabajo. Regulación laboral, procesal y de seguridad social; teletrabajo transnacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial Editorial Tecnos, (España)
ISBN 978-84-309-8696-5

El pacto de plena dedicación (y la prohibición de concurrencia desleal)

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial punto didot, Madrid (España)
ISBN 978-84-18600-12-8

Los pactos típicos del contrato de trabajo

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial Sepin, Madrid (España)
ISBN 978-84-1333-842-2

El pacto de permanencia en la empresa

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial punto didot, Madrid (España)
ISBN 978-84-18290-05-3

La protección laboral frente a las represalias por la denuncia de irregularidades en la empresa (Whistleblowing).

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial BOMARZO, (España)
ISBN 978-84-18330-04-9

Sistema de Derecho Procesal Laboral (2ª ed.)

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial Laborum, Murcia (España)
ISBN 978-84-17789-02-2

La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo autónomo

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial Laborum, Murcia (España)
ISBN 978-84-17789-14-5

La protección de la salud laboral de las personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial BOMARZO, Albacete (España)
ISBN 978-84-17310-23-3

El Consejo General del Poder Judicial

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial punto didot, Pamplona/Iruña (España)
ISBN 978-84-17495-11-4

La independencia judicial en la historia constitucional de España (1808-1975)

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial punto didot, Madrid (España)
ISBN 978-84-16893-64-5

Recurso de Suplicación: Soluciones procesales y formularios

Editores Ricardo Pedro Ron Latas
Editorial Francis Lefrebvre, (España)
ISBN 978-84-16612-47-5

Sistema de Derecho Procesal Laboral

Editorial laborum, (España)
ISBN 978-84-92602-89-6

La independencia judicial

Editorial DYKINSON, S.L., (España)
ISBN 978-84-9898-709-6

El contrato de trabajo internacional

Editorial Lex Nova, Valladolid (España)
ISBN 978-84-9898-676-1

La empresa familiar en el Derecho del Trabajo

Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-879-5

Los sindicatos horizontales

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
ISBN 84-8444-729-4

La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales

Autores Jesús Martínez Girón, Ricardo Pedro Ron Latas, Francisco-Alberto Varela-García, José Manuel Carril Vázquez
Editorial MTAS, Madrid (España)
ISBN 84-8417-126-4

La incompatibilidad de pensiones en el Sistema Español de Seguridad Social

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
ISBN 84-470-1407-X

Los derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Puntos críticos en relación al teletrabajo (tras el RDL 28/2020, de 22 de septiembre)
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1377-401-5
Páxinas Desde a 147 ata a 164

De la representación y defensa procesales

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9152-196-9
Páxinas Desde a 140 ata a 150

De la impugnación de convenios colectivos

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9152-196-9
Páxinas Desde a 1044 ata a 1059

De la acumulación de acciones, procesos y recursos

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9152-196-9
Páxinas Desde a 161 ata a 190

De la acumulación de ejecuciones

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9152-196-9
Páxinas Desde a 191 ata a 200

La demanda en el proceso ordinario

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9152-196-9
Páxinas Desde a 452 ata a 470

La actos de conciliación y juicio en el proceso ordinario

Autores
Libro Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9152-196-9
Páxinas Desde a 471 ata a 514

De la reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9152-196-9
Páxinas Desde a 762 ata a 771

El tratamiento judicial del despido de las personas con discapacidad

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro XVI XORNADAS GALEGAS SOBRE «CONDICIÓNS DE TRABALLO E SAÚDE»
Edita ASOCIACIÓN DE GRADUADOS SOCIALES DE FERROL.
ISBN: 978-84-09-03085-9
Páxinas Desde a 146 ata a 160

CONTROL DE LA ACTIVIDAD LABORAL A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro La revolución tecnológica y sus efectos en el mercado de trabajo: un reto del siglo XXI
Edita Wolters Kluwer.
ISBN: 978-84-9020-717-8
Páxinas Desde a 356 ata a 377

Seguridad Social de Trabajadores del Mar

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Memento Práctico Francis Lefebvre 2016
Edita Francis Lefrebvre.
ISBN: 978-84-16612-17-8
Páxinas Desde a 1221 ata a 1248

Las modalidades procesales de despidos y sanciones, de la reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido y de extinción del contrato por causas objetivas

Autores
Libro La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social comentada y con jurisprudencia
Edita Editorial La Ley.
ISBN: 978-84-9020-013-1
Páxinas Desde a 523 ata a 587

Una mirada periférica al teletrabajo, el trabajo a domicilio y el trabajo a distancia en el Derecho español

Autores
Libro Trabajo a distancia y teletrabajo (Estudios sobre su régimen jurídico en el derecho español y comparado)
Edita Aránzadi, S.A..
ISBN: 978-84-9098-795-7
Páxinas Desde a 31 ata a 46

Acceso al empleo. Interposición y mediación. El trabajador extranjero

Autores
Libro Prácticas de Derecho del Trabajo
Edita Delta publicaciones.
ISBN: 978-84-16383-26-9
Páxinas Desde a 239 ata a 266

Las obligaciones preventivas de las empresas. Visión general

Autores
Libro Tratado de Salud Laboral. Tomo I
Edita Aránzadi, S.A..
ISBN: 978-84-9903-048-7
Páxinas Desde a 699 ata a 724

La protección social de las víctimas de violencia de género

Autores
Libro Violencia de género y derecho del trabajo
Edita LA LEY.
ISBN: 978-84-9020-049-0
Páxinas Desde a 655 ata a 675

Aspectos generales de las prestaciones económicas de la Seguridad Social

Autores
Libro Práctica de Seguridad Social
Edita Editorial La Ley.
ISBN: 978-84-8126-810-2
Páxinas Desde a 95 ata a 104

La incapacidad permanente

Autores
Libro Práctica de Seguridad Social
Edita Editorial La Ley.
ISBN: 978-84-8126-810-2
Páxinas Desde a 157 ata a 166

Prestaciones familiares de carácter contributivo y no contributivo

Autores
Libro Práctica de Seguridad Social
Edita Editorial La Ley.
ISBN: 978-84-8126-810-2
Páxinas Desde a 249 ata a 253

Evolución historica del sistema de seguridad social

Autores
Libro Casos Prácticos de Seguridad Social
Edita NETBIBLO.
ISBN: 978-84-9745-430-8
Páxinas Desde a 2 ata a 9

La protección social de las deportistas en España

Autores
Libro Mujer, Trabajo y Seguridad Social
Edita LA LEY.
ISBN: 978-84-8126-731-0
Páxinas Desde a 560 ata a 580

La legitimacion para negociar y las relaciones colectivas en el contenido de los convenios colectivos de grupos de empresas

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales
Vol. - Edita MTAS.
ISBN: 84-8417-126-4
Páxinas Desde a 43 ata a 62

Anexo: concrecion de la "muestra" analizada de convenios colectivos de grupos de empresas y preciones metodológicas tenidas en cuenta para confeccionarla

Autores Ricardo Pedro Ron Latas. Francisco-Alberto Varela-García
Libro La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales
Vol. - Edita MTAS.
ISBN: 84-8417-126-4
Páxinas Desde a 129 ata a 137

Indemnización por despido colectivo, tutela judicial efectiva e igualdad en la aplicación de la ley. El caso Enatcar II.

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Jurisprudencia Constitucional de Trabajo y Seguridad Social (Tomo XIX)
Vol. - ISBN: 84-470-1851-2
Páxinas Desde a 139 ata a 142

La relación laboral especial de los representantes de comercio en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Estudios de Jurisprudencia Social de Galicia
Vol. - Edita Fundación Alfredo Brañas.
ISBN: 84-88051-89-1
Páxinas Desde a 109 ata a 131

Ámbito de la contratación laboral

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Vademécum de contratación laboral
Vol. - Edita Laborum.
ISBN: 84-95863-00-6
Páxinas Desde a 23 ata a 27

La legitimación para negociar convenios colectivos

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro El Estatuto de los Trabajadores-t. XII
Vol. - Edita EDERSA.
ISBN: 84-8494-005-5
Páxinas Desde a 198 ata a 227

Notas sobre la naturaleza jurídica de las compensaciones por derechos de imagen del deportista profesional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Trabajos y Libertades Públicas
Vol. - ISBN: 84-7695-708-4
Páxinas Desde a 179 ata a 200

El artículo42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Vol. - ISBN: 84-8151-661-9
Páxinas Desde a 312 ata a 327

El artículo 45 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Vol. - ISBN: 84-8151-661-9
Páxinas Desde a 344 ata a 349

El artículo 49 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Vol. - ISBN: 84-8151-661-9
Páxinas Desde a 375 ata a 382

Cinco problemas relativos al reconocimiento empresarial de la improcedencia del despido en conciliación extrajudicial

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Libro Cuestiones actuales sobre el despido disciplinario
Vol. - Edita Univ. de Santiago.
ISBN: 84-8121-619-4
Páxinas Desde a 389 ata a 397

El mutualismo judicial: Acción protectora de la Mutualidad General Judicial

Autor María del Carmen Nuñez Fiaño
Director/es Ricardo Pedro Ron Latas
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La nulidad de actuaciones en el recurso de suplicación

Autor Isabel Olmos Parés
Director/es Ricardo Pedro Ron Latas
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El principio de igualdad de mujeres y hombres. En especial, en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Autor José Fernando Lousada Arochena
Director/es Ricardo Pedro Ron Latas
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La reciente reforma del teletrabajo y de la garantía de los derechos digitales en España
Tiempo de cambio. VIII semana de derecho
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Lima (Perú)

Seguridad Social: ¿Porqué? ¿Para qué? Sólo quiero tocar
Xornadas "A música en directo: somos profesionais?
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Organizador FUNDACIÓN PAIDEIA
Lugar Coruña, A (España)

APROXIMACIÓN GENERAL A LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y SU APLICACIÓN A LOS DATOS RELATIVOS A LA VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y FUTURO DEL TRABAJO: ASPECTOS EMERGENTES EN EL ÁMBITO MUNDIAL
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Calificación del despìdo en situaciones de IT: últimas novedades jurisprudenciales. El despido por causas objetivas relacionado con la situación de IP o IT: ineptitud sobrevenida y faltas reiteradas de asistencia al trabajo
la problemática del absentismo laboral en las empresas
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Organizador GRUPO CLAVE CONSULTORES
Lugar Coruña, A (España)

Los pilares sociales de la Unión Europea
XVI JORDANAS GALLEGAS SOBRE CONDICIÓNS DE TRABALLO E SAÚDE
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Ferrol (España)

Nuevas tecnologías y nuevas maneras de trabajar individualmente: interim management, casual work, ICT-based mobile work, voucher-based work, portfolio work
Congreso Internacional sobre nuevas tecnologías y nuevas maneras de trabajar en el derecho español y comparado ¿renovarse o morir¿ (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Argentina y España
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Lenguaje jurídica. Experiencias prácticas. Gazapos
Lenguaje Jurídico a través de la experiencia práctica
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Lugo (España)

El teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo a domicilio en el Derecho español: noción y caracteres
Congreso Internacional El e-work como modelo de flexibilidad, conciliación y productividad en el Derecho español y comparado
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Novedades jurisprudenciales reseñables en el ámbito de la Seguridad Social
Curso de Formación Continuada para Jueces y Magistrados de la Comunidad Autónoma de Galicia
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Turismo sanitario
Seminario Traballar na UE: Cuestións polémicas¿, Organizado por la Universidad de Vigo dentro del Seminario-Obradoiro Emprego na Unión Europea, Módulo Jean Monnet ¿Liberté de circulation et marché de l¿emploi européen
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Novedades jurisprudenciales del 2013 en materia laboral
Aula Laboral Garrigues 2014
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Coruña, A (España)

As categorías profesionais no convenio colectivo da RTVG
Cuestiones Actuais do novo marco regulador das relacions laboráis na RTVG
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Jurisprudencia reciente del TJUE
Curso de Formación Continuada para Jueces y Magistrados de la Comunidad Autónoma de Galicia acerca del impacto de las reformas económicas sobre los derechos sociales. Derecho comparado. Jurisprudencia reciente del TJCE y del TECH
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

La aplicación judicial de la reforma laboral en materia de ius variandi (modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica, descuelgue del convenio colectivo). Aplicación en el ámbito de las empresas privadas y de las Administraciones Públicas: puntos críticos
III Encuentro del Consejo Gallego de Relaciones Laborales y el Orden Jurisdiccional Social
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Aspectos generales del régimen laboral y mercantil de los futbolistas
Congreso sobre fiscalidad del fútbol
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Riesgos psicosociales, prevención de riesgos laborales y autonomía colectiva. Especial atención a la protección social y a la discapacidad
Congreso Internacional Violencia, salud y trabajo en tiempos de crisis
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

La extinción del contrato de trabajo y la flexibilidad interna
Encuentro del Consejo Gallego de Relaciones Laborales y el Orden Jurisdiccional Social
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

La Ley de la Jurisdicción Social desde la perspectiva doctrinal: entre el asombro y la incredulidad
La reforma laboral un año después
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Madrid (España)

Aspectos críticos de la reforma laboral
Curso de Formación Continuada para Jueces y Magistrados de la Comunidad Autónoma de Galicia
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

As últimas reformas lexislativas en materia de seguridade social e as leis ¿musgo¿
Xornadas sobre últimas reformas laborais e de Seguridade Social
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Ferrol (España)

La administración pública empleadora
La administración pública empleadora
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Madrid (España)

Los problemas aplicativos de la Ley de la Jurisdicción Social y el tratamiento de los recursos
Encuentro del Consejo Gallego de Relaciones Laborales y el Orden Jurisdiccional Social
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social un año después
Curso de Formación Continuada para Jueces y Magistrados de la Comunidad Autónoma de Galicia
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Os problemas aplicativos da Lei da Xurisdicción Social e o tratamento dos recursos
Xornadas sobre novedades procesuais e laborais logo das últimas reformas
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Ferrol (España)

Flexibilidad interna
Xornadas sobre a reforma laboral
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Ourense (España)

Protección social de las víctimas de violencia de género
Violencia de Género y Derecho del Trabajo
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Cesión ilegal: despido y modificación de las condiciones de trabajo. Cesión ilegal realizada por entes públicos que se rigen por el derecho privado, adquisición de la condición de personal laboral indefinido no fijo o fijo
I Xornadas de Inverno sobre Cesión Ilegal na Administración Pública
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Una aproximación a la reciente reforma del sistema de la Seguridad Social
Curso de Formación Continuada para Jueces y Magistrados de la Comunidad Autónoma de Galicia
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Competencia dos órganos xuridiccionais da orde social e procedemento ordinario
Curso sobre a nova Lei Reguladora da Xurisdicion Social: exame a fondo
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Lugo (España)

Las recetas más recientes del legislador español para impulsar la creación de empleo estable y de calidad. Zapatero vs. Ferrá Adriá
Encuentro Internacional de Derecho del Empleo y Diálogo Social
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Reforma del proceso laboral en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre
Curso de Formación Continuada para Jueces y Magistrados de la Comunidad Autónoma de Galicia
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

La convención y sus consecuencias en el ámbito jurídico-laboral
Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Coruña, A (España)

Las odiosas consecuencias de la mecánica aplicación de la doctrina del tribunal de justicia de las comunidades europeas acerca de la sucesión en la plantilla como un supuesto de transmisión de empresa
Encuentro Internacional de Derecho del Trabajo: Reestructuración de empresas y desplazamientos transfronterizos
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

A inspección de Traballo e a xurisdicción laboral ante a conciliación da vida laboral e familiar
Cuestiones Jurídico laborales y de seguridad social de actualidad
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Novedades más significativas en el ámbito de las prestaciones por muerte y supervivencia
II Xornadas sobre Cuestións Xurídico Laborais e de Seguridade Social de Actualidade
Autonómico

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Coruña, A (España)

Novedades legislativas en el orden social
Encuentro de Jueces y Magistrados del Orden Social
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Jurisprudencia reciente en materia de derecho social comunitario
Encuentro de Jueces y Magistrados del Orden Social
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Sobre el reintegro de gastos médicos por utilización de medios ajenos al sistema nacional de salud, a propósito de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de abril de 2005
XII Jornadas Luso-Hispano-Brasileñas de Derecho del Trabajo
Internacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Coruña, A (España)

Despido por Causas Objetivas
5 Jornadas Compostelanas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Notas sobre la naturaleza jurídica de las compensaciones por derechos de imagen de los deportistas profesionales
II Seminario Xacobeo sobre Libertades públicas y Relaciones Laborales
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Coruña, A (España)

La relación laboral especial de los representantes de comercio en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Jornadas sobre Jurisprudencia Social de Galicia
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

La Ley de acompañamiento para 1999
Jornadas sobre empleo y Seguridad Social:Balance y Perspectivas.
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Coruña, A (España)

Los grupos de empresas en el Derecho Laboral
I Congreso Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico.
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Coruña, A (España)

Algunos supuestos del calificación del desistimiento durante el período de prueba calificables como despido
8 Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Albacete (España)

Cinco problemas relativos al reconocimiento empresarial de la improcedencia del despido en conciliación extrajudicial
Seminario sobre el despido disciplinario en homenaje al Profesor M. Alonso Olea
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Santiago de Compostela (España)

La delimitación del orden jurisdiccional competente en materia de responsabilidad civil extracontractual del empresario en caso de actualización de riesgos laborales
VII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Valladolid (España)

La delimitación del orden jurisdiccional competente en materia de responsabilidad civil extracontractual del empresario en caso de actualización de riesgos laborales
VII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Nacional

Autores Ricardo Pedro Ron Latas
Lugar Valladolid (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Xunta da Facultade de Ciencias do Traballo

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Público

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

CAPD en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Vogal PDI

Desde 28/10/2022.

Xunta da Facultade de Ciencias do Traballo

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Público

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Dereito Público Especial

Secretario