Dr. Salvador Naya Fernández  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Departamento Matemáticas
Área Estatística e investigación operativa
Investigación  Grupo de investigación Modelización, Optimización e Inferencia Estatística
Liñas de investigación Estimación paramétrica e non paramétrica de curvas, diseño de experimentos, fiabilidade, control estatístico da calidade.
Palabras chave Modelización Estatística, Diseño de Experimentos, Fiabilidade, Control de Calidade
Avaliación de méritos docentes 5 quinquenio(s)
Avaliación de méritos de investigación 5 sexenio(s)
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0003-4931-9859 ResearcherIDF-7405-2014 Scopus56262815700

Licenciado en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1986 e doutor en Enxeñaría Industrial pola Universidade da Coruña en 2003. Profesor titular de Estatística e Investigación de Operacións na Universidade da Coruña coa acreditación de catedrático de universidade pola ANECA desde o ano 2012.

Profesor na Escola Politécnica Superior de Ferrol desde o ano 1994, onde imparte distintas materias da Área de Estatística e Investigación de Operacións nos graos en Enxeñaría Naval e Oceánica e no Grao en Enxeñaría Mecánica. Participa tamén como docente no Mestrado en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (dobre título internacional coa Universidade París Diderot), no Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria e no interuniversitario das tres universidades galegas en Técnicas Estatísticas.Investigador do grupo MODES.

A súa investigación abrangue a estimación paramétrica e non paramétrica de curvas, o control estatístico de calidade e fiabilidade e os métodos estatísticos en análise térmica e reoloxía. É autor de sete libros e máis de sesenta artigos en revistas internacionais de referencia. Dirixiu tres teses de doutoramento, foi investigador principal de catro proxectos con empresas e participou noutros vinte proxectos de investigación e contratos. Ten concedidos dous sexenios (ultima concesión 2009).

Membro da Sociedade Española de Estatística e Investigación Operativa. Foi membro do Consello Executivo (vicepresidente) da Sociedade Galega para a promoción da Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO) durante oito anos. É membro electo do International Statistical Institute (ISI). Premio “Educador do Ano 2013” do Proxecto JLM (Juarez, Lincoln, Martí) pola difusión da Estatística en Latinoamérica.Entre 1987 e 1998 foi director do Departamento de Matemáticas, secretario e director de instituto de secundaria. É membro electo da Mesa do Claustro desde o ano 2011. Foi delegado do SAPE durante oito anos e director da Cátedra Jorge Juan no curso 2013-14. Na actualidade é Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia.

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
0 10
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Análise Estatística de Datos 0 11
Control Estatístico da Calidade 0 14
Estatística 0 20
Estatística 0 0
Modelos Estatísticos para a Innovación en Tecnoloxía Mariña 0 10,5
Traballo Fin de Máster 0 10
Traballo Fin de Máster 0 5
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Análise Estatística de Datos
Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía
0 11
Control Estatístico da Calidade
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
0 14
Estatística
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
0 20
Modelos Estatísticos para a Innovación en Tecnoloxía Mariña
Master Universitario Erasmus Mundus en Sostibilidade e Industria 4.0 aplicada ao Sector Marítimo
0 10,5
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
0 10
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Análise Estatística de Datos
Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía
0 11
Control Estatístico da Calidade
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
0 14
Estatística
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
0 30
Modelos Estatísticos para a Innovación en Tecnoloxía Mariña
Master Universitario Erasmus Mundus en Sostibilidade e Industria 4.0 aplicada ao Sector Marítimo
0 10,5
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
0 10
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Análise Estatística de Datos
Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía
0 11
Control Estatístico da Calidade
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
0 14
Estatística
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
0 40
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
0 5
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Análise Estatística de Datos
Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía
0 11
Control Estatístico da Calidade
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
0 14
Estatística
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
0 10

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Machine Learning e IIoT aplicado ao mantemento industrial
Técnicas estatísticas e ferramentas de visualización aplicadas á intelixencia de negocio
Detector de fallos en maquinaria mediante Técnicas Estatísticas y Machine Learning
Estudo da durabilidade dos paneis solares térmicos presurizados
Estimación do crecemento de gretas por fatiga de materiais enxeñeriles mediante modelos de fiabilidade estatística
Control de calidade e fiabilidade dos cigoñais de automoción fabricados mediante procesos de forxa con aceiro micro moldeado

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

EDINAF (European Digital Naval Foundation)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principais Salvador Naya, Luis Castedo, Alicia Munín
Tipo Proxecto UE
Datas Desde 08/12/2022 ata 30/11/2025

Métodos estadísticos flexibles en ciencia de datos para datos complejos y de gran volumen: teoría y aplicaciones

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais Ricardo Cao Abad/ Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/09/2021 ata 31/08/2024

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Cao Abad, Ricardo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2020 ata 31/12/2023

Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principais M.G. Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/12/2019 ata 30/11/2022

INFERENCIA ESTADISTICA FLEXIBLE PARA DATOS COMPLEJOS DE GRAN VOLUMEN Y DE ALTA DIMENSION

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principais Ricardo Cao Abad/Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2018 ata 30/09/2021

UMI UDC-NAVANTIA O estaleiro do futuro 4.0 (Consolidación)

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principais Salvador Naya
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 13/11/2018 ata 31/10/2021

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2019

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-REDES. Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC (II)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais JUAN TOURIÑO DOMÍNGUEZ
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2018

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial TMATI (R2016/051)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 30/11/2018

Scientific Research Community of the Research Foundation Flanders (FWO): Asymptotic Theory for Multidimensional Statistics

Entidade financiadora Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Investigadores principais Gerda Claeskens
Tipo Proxecto Internacional
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2021

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2013-2014

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principais Pedro Faraldo Roca y Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Desde 04/01/2017 ata 30/12/2018

Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Manuel F. González Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2016 ata 30/11/2019

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2012-2013

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principais Pedro Faraldo Roca y Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Desde 04/01/2016 ata 30/12/2016

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principais Pedro Faraldo, Rosa Crujeiras Casais
Tipo Contrato
Datas Desde 02/01/2015 ata 30/12/2015

Inferencia estadística compleja y de alta dimensión: en genómica, neurociencia, oncologia, materiales complejos, malherboligía, medio ambiente, energía y aplicaciones industriales

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Ricardo Cao Abad y Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2015 ata 31/12/2018

UMI UDC NAVANTIA O estaleiro do futuro

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principais Daniel Pena
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/09/2015 ata 31/12/2018

Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015

Modelización de la degradación de smart biomateriales para uso odontológico

Entidade financiadora DEVELOPBIOSYSTEMS S.L.
Investigadores principais Salvador Naya Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 10/02/2014 ata 19/09/2014

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principais Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015

DISEÑO DE UN SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA APLICADO AL CAMPO DE LA AUTOMATIZACION Y CONTROL EN LAS INSTALACIONES DE FRIDAMA

Entidade financiadora FRIDAMA INSTALACIONES, S.L.
Investigadores principais Sonia Zaragoza Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 09/04/2014 ata 31/12/2014

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2010-2011

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principais Pedro Faraldo, Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Desde 02/01/2014 ata 30/12/2014

Rede Temática de Matemática - Industria

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/12/2014 ata 30/11/2016

Investigación en nuevos procesos y aleaciones de aceros microaleados para la forja en caliente de cigüñales de automoción (FORJACEMIC)

Entidade financiadora VIGOTEC S.L.
Investigadores principais Mario Francisco Fernández y Manuel González Penedo
Tipo Contrato
Datas Desde 19/11/2013 ata 19/05/2015

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2009-2010

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principais Pedro Faraldo, Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Desde 02/01/2013 ata 31/12/2013

INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA DATOS COMPLEJOS Y DE ALTA DIMENSIÓN: APLICACIONES EN ANÁLISIS TÉRMICO, FIABILIDAD NAVAL, GENÓMICA, MALHERBOLOGÍA, NEUROCIENCIA Y ONCOLOGÍA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2012 ata 31/12/2015

AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia
Investigadores principais Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2012 ata 30/11/2015

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2012 ata 31/12/2013

Diseño y diagnosis de un modelo estadístico para el contenido de impurezas en el combsutible de aviación

Entidade financiadora FACET Ibérica
Investigadores principais Salvador Naya Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 01/01/2012 ata 01/07/2012

Red Tecnológica de Matemática Industrial. Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de redes

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2012 ata 31/12/2013

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2008-2009

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principais Pedro Faraldo, Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Desde 02/01/2012 ata 31/12/2012

Diseño y diagnosis de un modelo estadístico para el contenido de impurezas en el combustible de aviación

Entidade financiadora FACET Ibérica
Investigadores principais Salvador Naya Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 01/01/2012 ata 30/06/2012

Análisis estadístico de los contadores de agua mediante técnicas de control de calidad y fiabilidad

Entidade financiadora EMALCSA
Investigadores principais Salvador Naya Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 01/01/2011 ata 30/04/2012

Estudio estadístico de la monitorización del contenido de agua y partículas en combustible de aviación

Entidade financiadora FACET Ibérica
Investigadores principais Salvador Naya Fernandez
Tipo Contrato
Datas Desde 01/06/2011 ata 31/12/2011

Tecnologías inteligentes para el análisis del comportamiento de los usuarios en el acceso y consumo de contenidos digitales en multiplataformas

Entidade financiadora Prisa Digital, S.L.
Investigadores principais Miguel Rodríguez Luaces, José Antonio Vilar Fernández, Amparo Alonso Betanzos
Tipo Contrato
Datas Desde 21/11/2011 ata 20/06/2014

Métodos estatísticos para a fiabilidade e o control da calidade en buques

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria - Xunta de Galicia
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 13/12/2010 ata 12/12/2013

Tecnologías de análisis de eficiencia y fiabilidad de buques

Entidade financiadora Perama Ingeniería S.L.U
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Contrato
Datas Desde 18/06/2010 ata 17/06/2011

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2007-2008

Entidade financiadora Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Investigadores principais Pedro Faraldo Roca y Rosa Crujeiras
Tipo Contrato
Datas Desde 02/11/2010 ata 30/06/2011

Inferencia estadística no paramétrica: aplicaciones en análisis térmico, riesgo de crédito, malherbología y genómica

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2009 ata 31/12/2012

AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 31/08/2007 ata 15/11/2010

Modelización, constrastes e inferencia no paramétrica: análisis de supervivencia, datos independientes y aplicaciones.

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 15/10/2005 ata 14/10/2008

CONTRACT OF COLLABORATION BETWEEN THE UNIVERSITY OF CALGARY, UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA, UNIVERSITY OF A CORUÑA AND FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA

Entidade financiadora Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Tipo Contrato
Datas Desde 01/01/2002 ata 01/01/2003

CONTRATO ART. 83 LOU ENTRE LA FUDC Y LA EMPRESA IMPREGNACIONES MELAMÍNICAS GALLLEGAS, S.A. PARA REALIZACIÓN PROYECTO "ESTUDIO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PAPELES DE MELAMINA"

Entidade financiadora IMPREGNACIONES MELAMÍNICAS GALLEGAS, S.A.
Tipo Contrato
Datas Desde 06/06/2002 ata 06/12/2002

CONTRATO ART. 83 PARA PROYECTO "ESTUDIO DE RESIDUOS CALCÁREOS"

Entidade financiadora POLYAGRO 3000, S.L.
Tipo Contrato
Datas Desde 22/10/2002 ata 22/04/2003

Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología (ENPCDCT)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 16/09/2002 ata 16/09/2005

CONTRATO ART. 11 L.R.U. PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIO PRELIMINAR DE BANDEJA FORESTAL DE LARGA DURACIÓN EN MATERIAL RECICLADO ENTRE LA EMPRESA POLYAGRO 3000 S.L., LA FUDC Y LA UDC

Entidade financiadora POLYAGRO 3000, S.L.
Tipo Contrato
Datas Desde 01/05/2000 ata 01/09/2000

CONTRATO ART. 11 L.R.U. PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIO DE BANDEJA FORESTAL DE LARGA DURACIÓN EN MATERIAL RECICLADO ENTRE FUDC Y POLYAGRO 3000 S.L.

Entidade financiadora POLYAGRO 3000, S.L.
Tipo Contrato
Datas Desde 26/10/2000 ata 26/12/2000

Bandeja forestal óptima de larga duración a partir de reciclado

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/05/2000 ata 01/09/2000

Influencia de un diluyente en la estabilidad térmica de un resina epoxi.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 06/05/1999 ata 06/05/2000

POLYSOLVER

Tipo Software Rexistrado
Entidade
Autores Ricardo Cao, Salvador Naya Fernández, Artiaga Díaz R.P., Alberto Fuentes Prego
Data de solicitude 21/08/2006
Data de concesión 05/12/2006

Modelling operative and routine learning curves in manoeuvres in locks and in transit in the expanded Panama Canal

Autores Luis Carral Couce, Javier Tarrío, A. Saénz, Johnny Bogle, G. Alemán, S. Naya
Revista JOURNAL OF NAVIGATION Vol. 74 Núm. 3 (páxs. 633 ata 655)
DOI https://doi.org/10.1017/s0373463321000278

A Logistic Approach for Kinetics of Isothermal Pyrolysis of Cellulose

Autores J. López-Beceiro, A. Díaz-Díaz, A. Álvarez García, J. Tarrío-Saavedra, S. Naya, R. Artiaga
Revista Processes Vol. 9 Núm. 3 (páxs. 551 ata 551)

Statistical Quality Control with the qcr Package

Autores M. Flores, R. Fernández-Casal, S. Naya, J. Tarrío Saavedra
Revista The R journal (páxs. 1 ata 22)
DOI https://doi.org/10.32614/rj-2021-034

The Complexity of Lignin Thermal Degradation in the Isothermal Context

Autores J. López-Beceiro, A. Díaz-Díaz, A. Álvarez García, J. Tarrío Saavedra, S. Naya Fernández, R. Artiaga
Revista Processes Vol. 9 Núm. 7 (páxs. 1154 ata 1154)

Robust bootstrapped Mandel¿s h and k statistics for outlier detection in Interlaboratory Studies

Autores M. Flores, G. Moreno, C. Solórzano, S. Naya Fernández, J. Tarrío Saavedra
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 219 (páxs. 104429 ata 104429)

Constructing a control chart using functional data

Autores M. Flores, S. Naya, R. Fernández-Casal, S. Zaragoza, Paula Raña, J. Tarrio-Saavedra
Revista Mathematics Vol. 8 Núm. 1 (páxs. 58 ata 58)

Automatic detection of defective crankshafts by image analysis and supervised classification

Autores Bea Remeseiro, J. Tarrío Saavedra, M. Francisco-Fernández, M.G. Penedo, S. Naya, R. Cao
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY Vol. 105 Núm. 9 (páxs. 3761 ata 3777)
DOI https://doi.org/10.1007/s00170-019-03819-7

Modelling and forecasting of Neopanamax vessels transit time for traffic management in the Panama Canal

Autores Carral Couce L.M., S. Naya, J. Tarrío Saavedra, Rodolfo Sabonge, Carlos Álvarez-Feal
Revista Journal of Marine Science and Technology

Modeling and forecasting of Neopanamax vessel transit time for trafc management in the Panama Canal

Autores Luis Carral Couce, Javier Tarrío, Carlos Álvarez-Feal, Salvador Naya, Rodolfo Sabonge
Revista Journal of Marine Science and Technology Vol. 1 (páxs. 1 ata 18)

An artificial-vision- and statistical-learning-based method for studying the biodegradation of type I collagen scaffolds in bone regeneration systems

Autores Yaroslava Robles-Bykbaev, S. Naya, S. Díaz Prado, CALLE-LOPEZ D, ROBLES-BIKBAEV, L. Garzón, C. Sanjurjo-Rodriguez, J. Tarrío-Saavedra
Revista PEERJ

El Canal de Panamá ampliado: colaboración con la Universidad Marítima Internacional de Panamá

Autores Luis Carral Couce, J. Tarrío Saavedra, S. Naya, A. Rodríguez-Díaz
Revista Galician Maritime Technologies by ACLUNAGA Núm. 4 (páxs. 8 ata 11)

Functional extensions of Mandel's h and k statistics for outlier detection in interlaboratory studies

Autores M. Flores, J. Tarrío-Saavedra, Rubén Fernández-Casal, Salvador Naya
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 176 (páxs. 134 ata 148)

ILS: An R package for statistical analysis in Interlaboratory Studies

Autores M. Flores, R. Fernández-Casal, S. Naya Fernández, J. Tarrío-Saavedra, R. Bossano
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 181 (páxs. 12 ata 20)

Statistical degradation modelling of Poly(D,L-lactide-co-glycolide) copolymers for bioscaffold applications

Autores Yaroslava Robles-Bykbaev, J. Tarrío-Saavedra, Quintana-Pita, S., Silvia Díaz-Prado, García-Sabán, Salvador Naya
Revista PLOS ONE Vol. 13 Núm. 10

Statistical classification of early and late wood through the growth rings using thermogravimetric analysis

Autores M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Lopez-Beceiro, Jorge, Ramón Artiaga Díaz
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 127 Núm. 1 (páxs. 499 ata 506)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-016-5917-5

Assessing thermal comfort and energy efficiency in buildings by statistical quality control for autocorrelated data

Autores Inés Barbeito, Mª Sonia Zaragoza Fernández, Javier Tarrío-Saavedra, Salvador Naya
Revista APPLIED ENERGY Vol. 190 (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.12.100

EFFECT OF INAUGURATING THE THIRD SET OF LOCKS IN THE PANAMA CANAL ON VESSEL SIZE, MANOEUVRING AND LOCKAGE TIME

Autores Luis Carral Couce, Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra, Johnny Bogle, Rodolfo Sabonge
Revista JOURNAL OF NAVIGATION Vol. 70 Núm. 6 (páxs. 1205 ata 1223)
DOI https://doi.org/10.1017/s0373463314000435

Estudio métrico sobre la actividad investigadora usando el software libre R: el caso del sistema universitario gallego

Autores J. Tarrio-Saavedra, Orois, E., S. Naya
Revista INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA (páxs. 221 ata 247)

Statistical Modeling Applied to Deformation-Relaxation Processes in a Composite Biopolymer Network Induced by Magnetic Field

Autores javier Tarrío-Saavedra, Cecilia Galindo González, Salvador Naya, Jorge López, Alain Ponton
Revista PLOS ONE Vol. 12 Núm. 1 (páxs. 1 ata 17)
DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169866

Numerical and experimental study of a corrugated thermal collector

Autores A. Álvarez García, J. Tarrío Saavedra, Sonia Zaragoza, J. López-Beceiro, R. Artiaga, Salvador Naya, Begoña Álvarez García
Revista Case Studies in Thermal Engineering Vol. 8 (páxs. 41 ata 50)

New robust capability ratios approaches for quality control1

Autores Salvador Naya, Andrés Devia Rivera, J. Tarrío Saavedra, Flores, Miguel
Revista DYNA-COLOMBIA Vol. 83 Núm. 198 (páxs. 94 ata 101)
DOI https://doi.org/10.15446/dyna.v83n198.49930

Creep analysis of silicone for podiatry applications

Autores Janeiro-Arocas, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Ramón Artiaga Díaz, Jorge José López Beceiro
Revista Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Vol. 63 (páxs. 456 ata 469)

Estimating the traction factor and designing the deck gear for the anchor handling tug

Autores Carral Couce L.M., Salvador Naya, C.Alvarez Feal, M. Lamas Pardo, J. Tarrio-Saavedra
Revista Journal of Engineering for the Maritime Environment Vol. 231 Núm. 2 (páxs. 600 ata 615)
DOI https://doi.org/10.1177/1475090216677130

Lifetime estimation applying a kinetic model based on the generalized logistic function to biopolymers

Autores J. Tarrío Saavedra, A. Álvarez García, Jorge José López Beceiro, SaraQP, Santiago García Pardo, García-Sabán, S. Naya Fernández
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 122 Núm. 3 (páxs. 1203 ata 1212)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-015-5083-1

Thermogravimetric study of thermal degradation of polyetherimide

Autores Sonia Zaragoza Fernández, A. Álvarez García, Begoña Álvarez García, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, Patricia Forcén, Ramón Artiaga
Revista Journal of Applied Polymer Science Vol. 132 Núm. 31 (páxs. 42329 ata 42337)
DOI https://doi.org/10.1002/app.42329

Classification of wood using diferential thermogravimetric analysis

Autores M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 120 (páxs. 541 ata 551)

Statistical functional approach for interlaboratory studies with thermal data

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, M. Francisco-Fernández, Flores, Miguel, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 118 Núm. 2 (páxs. 1229 ata 1243)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-014-4039-1

Simulation study for generalized logistic function in thermal data modeling

Autores J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 118 Núm. 2 (páxs. 1253 ata 1268)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-014-3887-z

Optimizing fitting parameters in thermogravimetry

Autores Rios-Fachal, Matilde, Tarrio-Saavedra, Javier, Lopez-Beceiro, Jorge, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 116 Núm. 3 (páxs. 1141 ata 1151)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-013-3623-0

Characterization of MWCNT/TPU systems by large amplitude oscillation shear

Autores Gracia-Fernandez, C, Gomez-Barreiro, S, Lopez-Beceiro, J, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 115 Núm. 2 (páxs. 1727 ata 1731)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-013-3402-y

Estimación del impacto de acciones en la rehabilitación de la eficiencia energética en la edificación residencial

Autores Mª Sonia Zaragoza Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro, A. Álvarez García
Revista DYNA-COLOMBIA Vol. 81 (páxs. 200 ata 207)

Statistical learning in materials engineering

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra
Revista Boletín de Estadística e Investigación Operativa Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 105 ata 124)

Wood identification using pressure DSC data

Autores J. Tarrío Saavedra, M. Francisco-Fernández, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro, C. Gracia Fernández, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 27 Núm. 12 (páxs. 475 ata 487)
DOI https://doi.org/10.1002/cem.2561

New method for estimating shift factors in time-temperature superposition models

Autores Salvador Naya, Meneses, Antonio, Tarrio-Saavedra, Javier, Artiaga Díaz R.P., Lopez-Beceiro, Jorge, Gracia-Fernandez, Carlos
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 113 Núm. 2 (páxs. 453 ata 460)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-013-3193-1

Effect of nanotubes on the thermal stability of polystyrene

Autores Rios-Fachal, M, Gracia-Fernandez, C, Lopez-Beceiro, J, Gomez-Barreiro, S, Tarrio-Saavedra, J, Ponton, A, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 113 Núm. 2 (páxs. 481 ata 487)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-013-3160-x

Estimating Water and Solid Impurities in Jet Fuel from ISO Codes

Autores Salvador Naya, R. Cao, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Brage, Helena, Cancelo, Candido
Revista ENERGY & FUELS Vol. 27 Núm. 12 (páxs. 7858 ata 7867)
DOI https://doi.org/10.1021/ef401378z

Fiabilidad estadística: Estado del arte y nuevo retos

Autores Salvador Naya
Revista Revista de la Asociación Iberoamericana de Profesores de Matemáticas Investigadores Núm. 1 (páxs. 15 ata 25)

Thermogravimetric analysis of wood, holocellulose, and lignin from five wood species

Autores Sebio-Punal, T, Salvador Naya, Lopez-Beceiro, J, Tarrio-Saavedra, J, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 109 Núm. 3 (páxs. 1163 ata 1167)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-011-2133-1

TMDSC phase angle for a better nanocomposite interphase identification

Autores J. Tarrío Saavedra, C. Gracia Fernández, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 109 Núm. 3 (páxs. 1277 ata 1284)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-012-2568-z

New approach to the double melting peak of poly(L-lactic acid) observed by DSC

Autores Gracia-Fernandez, CA, Gomez-Barreiro, S, Lopez-Beceiro, J, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH Vol. 27 Núm. 10 (páxs. 1379 ata 1382)
DOI https://doi.org/10.1557/jmr.2012.57

A comprehensive classification of wood from thermogravimetric curves

Autores M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Abhirup Mallik, Salvador Naya
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 118 (páxs. 159 ata 172)

La Estadística en la Enseñanza Preuniversitaria

Autores Salvador Naya, Matilde Ríos, Lucia Zapata
Revista LA GACETA DE LA REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 355 ata 385)

Application of functional ANOVA to the study of thermal stability of micro-nano silica epoxy composites

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Artiaga Díaz R.P., Jorge José López Beceiro
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 105 Núm. 1 (páxs. 114 ata 124)

Classification of wood micrographs by image segmentation

Autores Abhirup Mallik, J. Tarrío Saavedra, M. Francisco-Fernández, Salvador Naya
Revista CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS Vol. 107 Núm. 2 (páxs. 351 ata 362)

Estimating the reversing and non-reversing heat flow from standard DSC curves in the glass transition region

Autores Artiaga Díaz R.P., Jorge José López Beceiro, J. Tarrío Saavedra, Carlos Gracia Fernandez, Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 25 Núm. 6 (páxs. 287 ata 294)
DOI https://doi.org/10.1002/cem.1347

Functional nonparametric classification of wood species from thermal data

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 104 Núm. 1 (páxs. 87 ata 100)
DOI https://doi.org/10.1007/s10973-010-1157-2

Comparison of olive, corn, soybean and sunflower oils by PDSC

Autores Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P., Carlos Gracia-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 104 Núm. 1 (páxs. 169 ata 175)

Thermal characterization of ammonium alum

Autores Jorge José López Beceiro, Jose Pascual Cosp, Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 104 Núm. 1 (páxs. 127 ata 130)

Temperature modulation in PDSC for monitoring the curing under pressure

Autores C. Gracia Fernandez, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, S. Gomez Barreiro, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 106 Núm. 1 (páxs. 101 ata 107)

Influencia de la adición de nano y microsílice en la estabilidad térmica de una resina epoxi. Aplicaciones del ANOVA funcional

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Revista REVISTA COLOMBIANA DE ESTADISTICA Vol. 34 Núm. 2 (páxs. 211 ata 230)

Comparative study of the dynamic glass transition temperature by DMA and TMDSC

Autores C. Gracia Fernández, Silvia Gómez Barreiro, Jorge José López Beceiro, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista POLYMER TESTING Vol. 29 Núm. 8 (páxs. 1002 ata 1006)

Controversial effects of fumed silica on the curing and thermomechanical properties of epoxy composites

Autores J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, C. Gracia Fernández, Artiaga Díaz R.P.
Revista EXPRESS POLYMER LETTERS Vol. 4 Núm. 6 (páxs. 382 ata 395)

Factores influyentes en la estabilidad a la oxidación del biodiesel. Estudio estadístico

Autores J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, C. Gracia Fernández, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P.
Revista DYNA Vol. 85 Núm. 4 (páxs. 341 ata 350)

Hypothesis test on paramemeters of thermal degradation models of materials

Autores Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING Vol. 7 Núm. 3 (páxs. 128 ata 130)

Oxidation Stability of Soy and Palm Based Biodiesels Evaluated by Pressure Differential Scanning Calorimetry

Autores Artiaga Díaz R.P., Jorge José López Beceiro, J. Tarrío Saavedra, José Luis Mier Buenhombre, Salvador Naya, C. Gracia Fernández
Revista JOURNAL OF ASTM INTERNATIONAL Vol. 7 Núm. 4 (páxs. 1 ata 10)

Virtual filler effect on thermal stability observed by TGA

Autores Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING Vol. 7 Núm. 3 (páxs. 125 ata 127)

Temperature Modulation in Pressure DSC: A New Tool to Investigate the Pressure effect on the curing

Autores Ramón Artiaga, Carlos Gracia-Fernández, Jorge José López Beceiro, Silvia Gómez Barreiro, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING (páxs. 67 ata 68)

Effect of Fumed Silica on the Glass Transition of an Epoxy

Autores Ramón Artiaga, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, C. Gracia Fernandez
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING

New Statistical Functional nonparametric methods for study of nanomaterials

Autores Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING (páxs. 853 ata 854)

Efecto de ciclos térmicos en la permeabilidad y propiedades térmicas de compuestos nanoarcilla-epoxi

Autores Salvador Naya, Sofía Martínez Vilariño, Artiaga Díaz R.P.
Revista DYNA Vol. 84 Núm. 2 (páxs. 151 ata 156)

Nonlinear regression checking via local polynomial smoothing with applications to thermogravimetric analysis

Autores R. Cao, Salvador Naya
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 23 (páxs. 275 ata 282)

Effect of. Silica content on thermal stability of fumed silica/epoxy composites

Autores Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Revista POLYMER DEGRADATION AND STABILITY Vol. 93 (páxs. 2133 ata 2137)

Study of the degradation of a polyesther-polyurethane by TGA and the logistic nixture model

Autores Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre, Fernando Barbadillo Jove, Alberto Fuentes Prego, R. Cao, Salvador Naya
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM (páxs. 325 ata 328)

Viscoelastic characterization of fumed silica/epoxi composites

Autores J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Revista WORLD JOURNAL OF ENGINEERING Vol. 5 Núm. 4 (páxs. 480 ata 481)

Evaluating the logistic mixture model on real and simulated TG curves

Autores Fernando Barbadillo Jove, Alberto Fuentes Prego, Salvador Naya, R. Cao, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 87 Núm. 1 (páxs. 223 ata 227)

Evaluating the logistic mixture model on real and simulated TG curves

Autores R. Cao, Salvador Naya, Fernando Barbadillo Jove, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P.
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 87 Núm. 1 (páxs. 223 ata 227)

Logistic mixture model vs Arrhenius for kinetic study of material degradation by dynamic thermogravimetric analysis

Autores Salvador Naya, R. Cao, I. López-de-Ullibarri, Artiaga Díaz R.P., Fernando Barbadillo Jove, Isabel García
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 20 (páxs. 158 ata 163)

New method for material classification from TGA data by nonparametric regression

Autores Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P., Isabel García
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM (páxs. 1452 ata 1456)

Study of the cure of diglycidyl-ether of bisphenol-a (DGEBA)/triethylenetetramine (TETA) epoxy system by non-isothermal differential scanning calorimetry (DSC).

Autores Rosa Losada Luaces, José Luis Mier Buenhombre, Fernando Barbadillo Jove, Artiaga Díaz R.P., Ángel Eduardo Varela Lafuente, Salvador Naya
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM (páxs. 1094 ata 1098)

Logistic mixture model vs Arrhenius for kinetic study of degradation of materials by dynamic thermogravimetric analysis.

Autores Salvador Naya, R. Cao, I. López-de-Ullibarri, Artiaga Díaz R.P., Fernando Barbadillo Jove, Isabel García
Revista JOURNAL OF CHEMOMETRICS Vol. 20 (páxs. 158 ata 163)

New method for material classification from TGA data by nonparametric regression.

Autores Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P., Isabel García
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM (páxs. 1452 ata 1456)

Study of the Cure of a Diglycidyl-Ether of Bisphenol-a (DGEBA) / Triethylenetetramine (TETA) Epoxy System by Non-Isothermal Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Autores Rosa Losada Luaces, José Luis Mier Buenhombre, Fernando Barbadillo Jove, Artiaga Díaz R.P., Ángel Eduardo Varela Lafuente, Salvador Naya
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM (páxs. 1094 ata 1098)

Comparing the tribological behaviour of an austenitic steel subjected to diverse thermal treatments

Autores Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Laura García Soto, M.C. Río, Salvador Naya, M. Suárez
Revista WEAR Vol. 258 (páxs. 203 ata 207)

Influencia del carbono y el cromo en el comportamiento tribológico de aleaciones férreas

Autores Isabel García, C. Río, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Salvador Naya, R. Losada, Laura García Soto
Revista REVISTA DE METALURGIA (páxs. 0 ata 0)

Nonparametric two-stage plug-in adaptive smoothing for thermal analysis

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Javier Trillo
Revista JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Vol. 75 (páxs. 39 ata 54)

Separation of Overlapping Processes form TGA DAta and Verification by EGA

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Bárbara González Martín, José Luis Mier Buenhombre, Isabel García
Revista JOURNAL OF ASTM INTERNATIONAL Vol. 2 Núm. 5 (páxs. 0 ata 0)

Subtracting the water effect from DSC curves by using simultaneous TGA data

Autores Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, Isabel García, Fernando Barbadillo Jove, Laura García Soto
Revista THERMOCHIMICA ACTA Vol. 428 (páxs. 137 ata 139)

Comparing the tribological bahaviour of an austenitic steel subjected to diverse thermal treatments

Autores Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Laura García Soto, María Cristina Rio Chao, Salvador Naya, Manuel Suarez
Revista WEAR Núm. 258 (páxs. 203 ata 207)

Nonparametric two-stage plug-in adpative smoothing for thermal analysis

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Javier Trillo
Revista JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION Vol. 75 (páxs. 39 ata 54)

Separation of overlapping processes from TGA data an verification by EGA

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Bárbara González Martín, José Luis Mier Buenhombre, Isabel García
Revista JOURNAL OF ASTM INTERNATIONAL Vol. 2 Núm. 4 (páxs. 12 ata 12)

Aplicación de Algoritmos Genéticos para optimizar curvas termogravimétricas

Autores Matilde Ríos Fachal, María Teresa Iglesias Otero, Salvador Naya, F. Bellas
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 15 (páxs. 1395 ata 1403)

Aplicación del diseño de experimentos para ensayos de dureza de un acero austenítico al manganeso

Autores Isabel García, Salvador Naya, Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 3 Núm. 15 (páxs. 1993 ata 2000)

Correlación entre los tratamientos isotérmicos y el comportamiento magnético de los aceros al carbono

Autores Ángel Eduardo Varela Lafuente, Isabel García, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre, Salvador Naya, Fernando Barbadillo Jove
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 15 (páxs. 1247 ata 1253)

Logistic approach to polymer degradation in dymanic TGA

Autores R. Cao, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente
Revista POLYMER DEGRADATION AND STABILITY Vol. 85 (páxs. 667 ata 674)

Local polynomial estimation of TGA derivatives using logistic regression for pilot bandwidth selection

Autores Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P.
Revista THERMOCHIMICA ACTA Vol. 406 (páxs. 177 ata 183)

La fiabilidad en el control de calidad de embarcaciones deportivas

Autores Salvador Naya, Isabel García, Carral Couce L.M., Alfonso García Ascaso
Revista INGENIERÍA NAVAL Vol. 809 (páxs. 89 ata 93)

Microstructural changes in a Ni-Based Super-Alloy induced by Thermal Treatment

Autores Artiaga Díaz R.P., Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Isabel García, Salvador Naya, Rosa Losada Dieguez
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM Vol. 426 (páxs. 749 ata 754)

Study of a curing reaction of an epoxy resin

Autores Fernando Barbadillo Jove, José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto, Salvador Naya, Rosa Losada, Manuel Suárez
Revista MATERIALS SCIENCE FORUM Vol. 406 (páxs. 2163 ata 2168)

Suavizado automático de curvas procedentes de análisis térmico con errores autocorrelacionados

Autores Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P., Isabel García, López-de-Ullibarri, I
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 14 (páxs. 1498 ata 1501)

Comportamiento mecanodinámico de una aleación con memoria de forma

Autores Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 14 (páxs. 807 ata 810)

DMTA Study of a nickel-titanium wire

Autores Artiaga Díaz R.P., Isabel García, Laura García Soto, Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Salvador Naya, Manuel Ángel Graña López
Revista JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Vol. 70 Núm. - (páxs. 199 ata 207)

Diseño de experimentos y superficies de respuesta. Aplicaciones a un problema químico.

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Isabel García, José Luis Mier Buenhombre, Ángel Eduardo Varela Lafuente
Revista ANUARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN QUÍMICA Vol. 13 Núm. - (páxs. 107 ata 110)

Caracterización de maderas mediante análisis térmico

Autores Fernando Barbadillo Jove, José Luis Mier Buenhombre, Salvador Naya, Javier García Barros, Artiaga Díaz R.P., Rosa María Losada Luaces
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 13 (páxs. 1181 ata 1186)

Diseño del moldeo por inyección de una rueda de material termoplástico

Autores Ruth María Gutiérrez Fernández, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, Javier García Barros, Laura García Soto
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 1 Núm. 13 (páxs. 497 ata 502)

Alometría y construcción naval

Autores Salvador Naya, Rosa María Losada Luaces, Fernando Gómez Filgueiras, Isabel García, Artiaga Díaz R.P.
Revista ANALES DE INGENIERÍA MECÁNICA Vol. 2 Núm. 13 (páxs. 711 ata 715)

Modelos estadísticos en pruebas aceleradas para la fiabilidad de materiales

Editores Meneses, Antonio, Zuñiga-Lema, Salvador Naya
Editorial ESPOCH , Riobamba (Ecuador)
ISBN 978-9942-9611-0-8

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2010-2011

Editores P. Faraldo Roca, R.M. Crujeiras Casais, M.J. Lombardía Cortiña, S. Naya Fernández, J.M. Matías Fernández, A. Martínez-Calvo, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-608-2588-3

Estudo da Inserción Laboral en másters Universitario de Galicia 2010-2011

Autores P. Faraldo Roca, R.M. Crujeiras Casais, M.J. Lombardía Cortiña, S. Naya Fernández, J.M. Matías Fernández, A. Martínez-Calvo, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-608-9081-2

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2011-2012

Autores P. Faraldo Roca, R.M. Crujeiras Casais, M.J. Lombardía Cortiña, S. Naya Fernández, J.M. Matías Fernández, A. Martínez-Calvo, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-617-4678-1

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2009-2010

Autores P. Faraldo Roca, Rosa Crujeiras Casais, A. Martínez-Calvo, M.J. Lombardía, Salvador Naya, J.M. Matías Fernández, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), (España)
ISBN 978-84-695-9851-1

Betanzos magic town. Análise de validez do test Betanzos nas eleccións autonómicas de Galicia

Autores Salvador Naya, Xunta de Galicia
Editorial Editorial Biblos, Betanzos (España)
ISBN 978-84-15086-41-3

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2008-2009

Autores P. Faraldo Roca, R.M. Crujeiras, A. Martínez-Calvo, M.J. Lombardía, Salvador Naya, José María Matías Fernández, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), (España)
ISBN 978-84-695-6985-6

Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2007-2008

Autores P. Faraldo Roca, R. M. Crujeiras, A. Martínez-Calvo, M.J. Lombardía, Salvador Naya, J.M. Matías Fernández, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-615-5642-7

Modelización de curvas en Análisis Térmico: Nuevas aplicaciones de la estimación paramétrica y no paramétrica de curvas en Análisis Térmico

Editorial Editorial Académica Española, (España)
ISBN 384657113X

Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2006-2007

Autores Maria Jose Lombardía, Pedro Faraldo Roca, Rosa M. Crujeiras, Salvador Naya, José M. Matías Fernández, Verónica Carreira Figueiras, Belén M. Fernández de Castro
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-614-0575-6

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el sistema universitario de Galicia 2005-2006

Autores Maria Jose Lombardía, Salvador Naya, Pedro Faraldo Roca, Rosa María Crujeiras Casais, José María Matías Fernández, María Belén Fernández De Castro, Verónica Carreira Figueiras, Julio Ernesto Abalde Alonso, María Carmen Fernández Montes
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-613-0781-4

Estudio de la inserción laboral de los titulados en el sistema universitario de Galicia 2005-2006

Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-613-0781-4

Accediendo al mercado laboral

Autores Maria Jose Lombardía, Pedro Faraldo Roca, Rosa Crujeiras Casais, José Manuel Matías Fernández, Salvador Naya, Belén María Fernández de Castro, VErónica Carreira Figueiras, Julio Ernesto Ablade Alonso, María Carmen Fernández Montes
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-691-5041-2

Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia

Autores Maria Jose Lombardía, Salvador Naya, Pedro Faraldo Roca, Rosa María Crujeiras Casais, José María Matías Fernández, Belén María Fernández de Castro, Verónica Carreira Figueiras
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-691-5039-9

Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2003-2005

Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-691-5039-9

Accedendo ao Mercado Laboral: Un Estudo por Titulacións 1996-2003

Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), (España)
ISBN 978-84-691-5041

Estudo da inserción laboral dos titulados do sistema universitario de Galicia 2001-2003.

Autores Rosa María Crujeiras Casais, Pedro Faraldo Roca, Belén María Fernández de Castro, Carlos Luis Iglesias Patiño, José María Matías Fernández, Salvador Naya
Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), (España)
ISBN 84-689-8375-6

Estudo da inserción laboral dos titulados do sistema universitario de Galicia 2001-2003.

Editorial ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), (España)
ISBN 84-689-8375-6

Proxecto de Inserción Laboral dos titulados polo sistema universitario de Galicia 1996-2001.

Autores Rosa Crujeiras Casal, Belén Fernández de Castro, Carlos Iglesias Patiño, Pedro Faraldo Roca, Salvador Naya, José María Matías Fernández, Antonio Navarrete Rei, Aitor Martínez Lafuente
Editorial ACSUG, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-688-7934-7

Métodos estatísticos e numéricos.

Autores R. Cao, Salvador Naya, Aurora Labora Castro, Matilde Ríos Fachal
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 84-89803-31-5

Introducción a la estadística y sus aplicaciones.

Autores R. Cao, M. Francisco-Fernández, Salvador Naya, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 84-368-1543-2

Métodos Estatísticos e Numéricos-Guía do profesorado.

Autores R. Cao, Salvador Naya, Aurora Labora Castro, Matilde Ríos Fachal
Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 84-89803-73-0

Estadística básica aplicada

Autores R. Cao, M. Francisco-Fernández, Salvador Naya, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Tórculo Edicións, (España)
ISBN 84-8408-024-2

Modeling of the Learning Curve Corresponding to the Transit Through the New Expanded Panama Canal

Autores Luis Carral-Couce. J. Tarrío-Saavedra. A. Rodríguez Díaz. Salvador Naya
Libro Proceeding of the VI International Ship Design & Naval Engineering Congress (CIDIN) and XXVI Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transportation and Port Engineering (COPINAVAL)
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-030-35963-8
Páxinas Desde a 124 ata a 133

Industry 4.0. An Opportunity for the Relationship Between University and Shipbuilding in the Future

Autores Salvador Naya
Libro Proceedings of the 25th Pan-American Conference of Naval Engineering - COPINAVAL
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-89812-4
Páxinas Desde a 169 ata a 178

An Expert System Based on Computer Vision and Statistical Modelling to Support the Analysis of Collagen Degradation

Autores Yaroslava Robles-Bykbaev. Salvador Naya. Silvia Díaz-Prado. CALLE-LOPEZ D. ROBLES-BIKBAEV. GARZÓN-MUÑOZ L. C Sanjurjo-Rodriguez. J. Tarrío Saavedra
Libro Intelligent System
Edita IntechOpen Limited.
ISBN: 978-1-78923-607-1
Páxinas Desde a 123 ata a 143

Functional data analysis approach of Mandel's h and k statistics in Interlaboratory Studies

Autores M. Flores. Salvador Naya. J. Tarrío-Saavedra. Rubén Fernández-Casal
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55846-2
Páxinas Desde a 123 ata a 130

Nonparametric Method for Estimating the Distribution of Time to Failure of Engineering Materials

Autores Meneses, Antonio. S. Naya. I. López-de-Ullibarri. J. Tarrío-Saavedra
Libro Nonparametric Statistics, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 175
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-41581-9
Páxinas Desde a 211 ata a 224

Nanocomposites: Thermal Analysis and Functional Statistics on Nanocomposite Characterization

Autores Salvador Naya. Ramón Artiaga Díaz. M. Francisco-Fernández. J. Tarrío Saavedra. Jorge López. C. Gracia Fernández
Libro CRC Concise Encyclopedia of Nanotechnology
Edita Taylor & Francis Group.
ISBN: 9781466580343
Páxinas Desde a 530 ata a 545

An introduction to the estimation of the Reliability, Availability and Maintainability of a submarine using Monte Carlo simulation

Autores Salvador Naya. Ricardo Cao. Amalia Jácome Pumar. López-de-Ullibarri, I. María Oliveira. S. Muñoz
Libro DEVELOPMENTS IN MARITIME TRANSPORTATION AND EXPLOITATION OF SEA RESOURCES, VOL 2
Vol. 2 Edita CRC Press .
ISBN: 978-1-138-00162-6
Páxinas Desde a 761 ata a 767

Degradation modelling of bio-polymers used as dental scaffolds

Autores Tarrio-Saavedra, J. S. Naya. Lopez-Beceiro, J.. Zaragoza-Fernandez, S. . Alvarez A. Quintela-Pita, S.. Garcia-Saban, J.
Libro Biodental Engineering III
Edita CRC Press .
ISBN: 9781138026711
Páxinas Desde a 281 ata a 286

Thermal stability of epoxies for recreational crafts

Autores Zaragoza-Fernandez, S. . A. Álvarez. Tarrio-Saavedra, J. Alvarez, B.. S. Naya. S. Gómez
Libro Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources
Edita CRC Press .
ISBN: 978-1-138-00124-4
Páxinas Desde a 435 ata a 440

Applications of Functional Data Analysis to Material Science

Autores Salvador Naya. M. Francisco-Fernández. J. Tarrío Saavedra. J. López-Beceiro. R. Artiaga
Libro Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics
Edita Spriger.
ISBN: 978-3-7908-2736-1
Páxinas Desde a 231 ata a 237

Thermooxidative Properties of Biodiesels and Other Biological Fuels

Autores J. Tarrío Saavedra. Salvador Naya. Jorge José López Beceiro. Carlos Gracia-Fernández. Ramón Artiaga
Libro Biodiesel ¿ Quality, Emissions and By-Products
Edita InTech.
ISBN: 978-953-307-784-0
Páxinas Desde a 47 ata a 62

Application of Mixture Models to the Study of Polymer Degradation by TGA

Autores Artiaga Díaz R.P.. Salvador Naya. R. Cao. Fernando Barbadillo Jove. Alberto Fuentes Prego
Libro Polymer Degradation and Stability Research Developments
Vol. - Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 978-1-60021-827-9
Páxinas Desde a 91 ata a 105

Application of Mixture Models of The Study of Polymer Degradation by TGA

Autores R. Cao. Salvador Naya. Fernando Barbadillo Jove. Alberto Fuentes. Artiaga Díaz R.P.
Libro Polymer Degradation and Stability Research Developments
Vol. - Edita Nova Science Publishers.
ISBN: 978-1-60021-827-9
Páxinas Desde a 91 ata a 105

Polymer degradation from the thermal analysis point of view

Autores Artiaga Díaz R.P.. R. Cao. Salvador Naya. Isabel García
Libro Materials for space aplications
Edita Materials Research Society.
ISBN: 1-55899-799-7
Páxinas Desde a 499 ata a 510

How thermal treatments influences the wear resistance and mechanical properties of a manganese alloy steel

Autores Ángel Eduardo Varela Lafuente. Isabel García. Salvador Naya. Rosa Losada Luaces. Artiaga Díaz R.P.. José Luis Mier Buenhombre
Libro Tribology in enviromental design
Vol. - Edita Professional Engineering Publishing.
ISBN: 1-86058-415-2
Páxinas Desde a 159 ata a 168

Nuevas aportaciones del análisis de datos funcionales en el control estadísticos de procesos

Autor Miguel Alfonso Flores Sánchez
Director/es Salvador Naya Fernández; Javier Tarrío Saavedra
Ámbito Facultad de Informática
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelización y análisis de la degradación de smart biomateriales para uso odontológico, y del desarrollo y diferenciación de células óseas a partir del cultivo diferencial de células mesenquimales inoculadas en scaffolds dentales

Autor Zobeida Yaroslava Robles Bykbaev
Director/es Silvia María Díaz Prado; Salvador Naya Fernández; Javier Tarrío Saavedra
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio de las características mecanodinámicas de siliconas para uso podológico

Autor Julia María Janeiro Arocas
Director/es Salvador Naya Fernández; Jorge José López Beceiro
Ámbito Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Nuevas aportaciones estadísticas al estudio de la fiabilidad de materiales

Autor Manuel Antonio Meneses Freire
Director/es Salvador Naya Fernández; Javier Tarrío Saavedra
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresainte

Evaluación y Clasificación de Materiales: un enfoque estadístico

Autor Javier Tarrío Saavedra
Director/es Salvador Naya Fernández Mario Francisco Fernández Ramón Artiaga Díaz
Ámbito Universidade da Coruña (UDC)
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Estudio Térmico de Maderas

Autor Teresa Sebio Puñal
Director/es Ramón Artiaga Díaz Salvador Naya Fernández
Ámbito Escuela Politécnica Superior
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Modelización de la transición vítrea con relajación entálpica a partir de datos térmicos

Autor Jorge José López Beceiro
Director/es Ramón Artiaga Díaz Salvador Naya Fernández
Ámbito Escuela Politécnica Superior
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Del andamio al hueso a través de la Estadística
Jornada Hospital 4.0
Local

Autores Salvador Naya, Javier Tarrío, Silvia Díaz-Prado, Yaroslava Robles-Bykbaev
Lugar Coruña, A (España)

Control Estadístico de Procesos con el paquete qcr
VIII xornadas de usuarios de R en Galicia
Autonómico

Autores Salvador Naya, Javier Tarrío, M. Flores, Rubén Fernández-Casal
Organizador Asociación de usuarios de software libre da Terra de Melide
Lugar Santiago de Compostela (España)

The response of the Galician University System to new social demands: The case of the UDC
18 European Regions and cities https://europa.eu/regions-and-cities/_en
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador Union Europea
Lugar Coruña, A (España)

Proyectos de investigación en la lucha contra el COVID en la UDC
Educación, investigación y Covid: experiencias y retos globales
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador Agenda Nacional e Investigación de Ecuador
Lugar Quito (Ecuador)

Experiencias y buenas prácticas desde la Universidad de A Coruña en la lucha contra la COVID-19. Proyectos participados por el área de Estadística.
Matemáticas y sus aplicaciones
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
Lugar Quito (Ecuador)

Astillero 4.0. Experiencia de la Unidad Mixta de Investigación entre Navantia y la UDC
Jornada sobre Manufactur 4.0 dentre del proyecto Interreg
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador Jornada sobre Industria 4.0 en el sector naval
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estudio demoscópico de mesas testigo y pueblos medios de Galicia usando el R
VI Jornadas de usuarios de R en Galicia
Internacional

Autores Salvador Naya, Noema Afonso
Organizador Xunta de Galicia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Transferencia universidad industria. Visión de la UDC
University-Industry Interation forum
Nacional

Autores Salvador Naya
Lugar Coruña, A (España)

Programa Intalent
Retornando el talento emigrado
Nacional

Autores Salvador Naya
Lugar Coruña, A (España)

Applications of statistical modeling fot TTS principle based on the shifting of curve derivatives
2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference
Internacional

Autores J. Tarrío-Saavedra, Meneses, Antonio, M. Francisco-Fernández, Jorge José López Beceiro, C. Gracia Fernández, Salvador Naya
Lugar Budapest (Hungría)

New statistical tools for the study the degradation and life time in new materials
27th Annual International Conference on composites or Nano Engineering (ICCE-27)
Internacional

Autores Salvador Naya Fernández, J. Tarrío Saavedra, Silvia Díaz-Prado, Yaroslava Robles-Bykbaev
Lugar Granada (España)

Case Study of Anomaly Detection and Quality Control of Energy Efficiency and Hygrothermal Comfort in Buildings
8th International Conference on Data Science, Technology and Applications - DATA 2019
Internacional

Autores Carlos Eiras-Franco, M. Flores, Verónica Bolón-Canedo, Sonia Zaragoza, Rubén Fernández-Casal, Salvador Naya, J. Tarrío-Saavedra
Lugar Praga (República Checa)

Propuesta de un modelo estadístico para el proceso de enhebrado de chapas de acero en la fabricación de bloques de un buque
XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - XII Jornadas de Estadística Pública, SEIO 2019
Nacional

Autores S. Naya Fernández, V. Blasco Mira, A. Brage Leira, R. Cao Abad, D. Otero García, J. Tarrío-Saavedra
Lugar Alcoy/Alcoi (España)

Modelización da degradación de biomateriais usados en rexeneración ósea
XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, SGAPEIO 2019
Autonómico

Autores S. Naya, J. Tarrío-Saavedra, Y. Robles, S. Díaz Prado
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Vigo (España)

De Galicia a Ecuador. Ida e volta en R
VI Jornadas de usuarios de R en Galicia
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, Meneses, Antonio, M. Flores, Y. Robles
Organizador Xunta de Galicia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estadística aplicada a soluciones industriales y empresariales en el entorno de la Industria 4.0.
Congreso de Ciencia y Tecnologia ESPE2019 y primer congreo del Ecuador RGroup
Internacional

Autores Salvador Naya
Lugar Sangolqui (Ecuador)

Case Study of Anomaly Detection and Quality Control of Energy Efficiency and Hygrothermal Comfort in Buildings
8th International Conference on Data Science, Technology and Applications - DATA 2019
Internacional

Autores Carlos Eiras-Franco, M. Flores, Verónica Bolón-Canedo, Sonia Zaragoza, Rubén Fernández-Casal, Salvador Naya, J. Tarrío-Saavedra
Lugar Praga (República Checa)

Transferencia de Tecnología (ToT) entre la Universidad y la Empresa en el contexto de la Industria 4.0
Universidad 2018
Internacional

Autores S. Naya
Organizador UNIVERSIDAD DE LA HABANA
Lugar La Habana (Cuba)

Nuevas herramientas para el control de calidad en el contexto de la Industria 4.0: Paquetes qcr e ILS
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - XI Jornadas de Estadística Pública SEIO2018
Nacional

Autores S. Naya Fernández, M. Flores, J. Tarrío Saavedra, R. Fernández-Casal
Lugar Oviedo (España)

Modelo para la estimación de la probabilidad de enhebrado en construcción naval
XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - XI Jornadas de Estadística Pública SEIO2018
Nacional

Autores D. Otero, R. Cao Abad, V. Blasco, Á. Brage, J. Tarrío-Saavedra, S. Naya Fernández
Lugar Oviedo (España)

Novas librerías para o control estatístico da calidade (QCR) e estudos interlaboratorio (ILS) no contorno da industria 4.0.
V Xornada de Usuarios de R en Galicia
Autonómico

Autores Salvador Naya Fernández, J. Tarrío Saavedra, Rubén Fernández-Casal, M. Flores
Organizador CONSORCIO PARA O DESENV. DE APLICACIÓNS INFORMATICAS DE XESTIÓN UNIV DE GALICIA (CIXUG)
Lugar Santiago de Compostela (España)

An educational environment based on digital image processing to support the learning process of biomaterials degradation in stem cells
2018 IEEE XXV International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON)
Internacional

Autores Yaroslava Robles-Bykbaev, Salvador Naya, Javier Tarrío, Silvia Díaz-Prado, C Sanjurjo-Rodriguez, F.J. Blanco García, Javier Cornejo Reyes, Luis Garzón, CALLE-LOPEZ D, ROBLES-BIKBAEV
Lugar Lima (Perú)

Contribución ecuatoriana a la ciencia de materiales y a la estadística industrial. Historia de colaboración con la UDC
II Congreso Internacional de Estadística
Internacional

Autores Meneses, Antonio, M. Flores, Yaroslava Robles-Bykbaev, Salvador Naya, Rubén Fernández-Casal, Silvia Díaz-Prado, J. Tarrío Saavedra
Lugar Riobamaba (Ecuador)

A control chart methodology for functional data
11th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodologial Statistics - CMStatistics 2018
Internacional

Autores J. Tarrío-Saavedra, M. Flores, S. Naya, R. Fernández-Casal, Verónica Bolón-Canedo, C. Eiras
Lugar Pisa (Italia)

The TTS R library for predicting the mechanical behavior of viscoelastic materials
11th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodologial Statistics - CMStatistics 2018
Internacional

Autores M. Francisco Fernández, Meneses, Antonio, S. Naya, J. Tarrío-Saavedra, R. Cao
Lugar Pisa (Italia)

Links between Spain & USA and opportunities for talent attraction and acceleration
Reunión con investigadores españoles en USA (ECUSA)
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador Cornell University
Lugar Nueva York (Estados Unidos)

Oportunidades para la Estadística en el Industria 4.0
Conferencia invitada en la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Lugar Bogotá (Colombia)

Functional data analysis approach of Mandel's h and k statistics in Interlaboratory Studies
Fourth International Workshop on Functional and Operatorial Statistics (IWFOS 2017)
Internacional

Autores M. Flores, Salvador Naya, J. Tarrío-Saavedra, Rubén Fernández-Casal
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Fiabilidad Estadística. Aplicaciones en Ciencia e Ingeniería de Materiales
JORNADA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN AVANCES EN INGENIERÍA DE MATERIALES Y ENERGÍAS SOSTENIBLES
Nacional

Autores S. Naya Fernández
Organizador Universidad de Jaén
Lugar Linares (España)

Industria 4.0: oportunidad para la colaboración universidad ¿ empresa
XXV Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria del INSTITUTO PANAMERICANO DE INGENIERÍA NAVAL
Internacional

Autores S. Naya Fernández
Lugar Panamá (Panamá)

Los estudios de ingeniería naval en la Universidade da Coruña (España). El nuevo contexto tras el proceso de Bolonia
XXV Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria del INSTITUTO PANAMERICANO DE INGENIERÍA NAVAL
Internacional

Autores S. Naya Fernández
Lugar Panamá (Panamá)

Mobilidade e coñecemento de idiomas dos titulados no Sistema Universitario de Galicia nos cursos 2011-2012 e 2012-2013
XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións (XIII SGAPEIO)
Nacional

Autores M.C. Fernández-Montes, J.E. López Pereira, Morrondo Pelayo, M.P, P. Faraldo Roca, R.M. Crujeiras, M.J. Lombardía Cortiña, S. Naya Fernández, J.M. Matías Fernández, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro, A. Martínez-Calvo
Lugar Ferrol (España)

DETECCIÓN DE ERRORES DE MEDIDA EN CONSTRUCCIÓN NAVAL
XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións (XIII SGAPEIO)
Nacional

Autores Déborah Otero, R. Cao, Álvaro Brage, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Lugar Ferrol (España)

Data Science Applications in Material Science and Engineering
ECMM Summer School (Elaboration and Characterization of Multistructured Materials) 2017
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío-Saavedra
Organizador Université Paris Diderot
Lugar París (Francia)

Control Estadístico de la calidad mediante las librerías qcr, ILS y fda.qc
Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2017
Internacional

Autores M. Flores, Salvador Naya, Rubén Fernández-Casal, J. Tarrío-Saavedra
Organizador Universidad Yachay Tech
Lugar Urcuquí (Ecuador)

Statistical learning in engineering and materials science
ECMM Summer School (Elaboration and Characterization of Multistructured Materials)
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, Meneses, Antonio, Flores, Miguel, López-de-Ullibarri, I
Lugar Paris (Francia)

Polymer creep deformation estimates using a flexible approach based on Time/Temperature Superposition principle
THIRD CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR NONPARAMETRIC STATISTICS (III ISNPS)
Internacional

Autores Meneses, Antonio, J. Tarrío Saavedra, Carlos Gracia-Fernández, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya
Lugar Avignon (Francia)

Fiabilidad en Materiales
Jornadas sobre Materiales
Local

Autores Salvador Naya
Organizador Universidad de Linares
Lugar Linares (España)

Fiabilidad y degradación de materiales mediante las librerías TTS y FCGR
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. X Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2016)
Nacional

Autores Meneses, Antonio, Salvador Naya, López-de-Ullibarri, I, J. Tarrío Saavedra
Lugar Toledo (España)

R package for statistical process control when data are functional: fda.qcr
COMPSTAT 2016 (22nd International Conference on Computational Statistics)
Internacional

Autores Salvador Naya, Flores, Miguel, J. Tarrío Saavedra, Rubén Fernández-Casal
Organizador UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Lugar Oviedo (España)

Aplicaciones estadísticas en la era de la industria 4.0
XI Coloquio de Estadística
Internacional

Autores Salvador Naya
Lugar Medellín (Colombia)

ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN INGENIERÍA: CASO PRÁCTICO DEL CONTROL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, CONFORT TÉRMICO Y CALIDAD DEL AIRE EN OFICINAS
4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Sonia Zaragoza
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

La enseñanza de la Estadística a través del Software Libre R
Primer Congreso Internacional Sociedad del Conocimiento. Retos y Perspectivas
Internacional

Autores Flores, Miguel, Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra
Lugar Sanborondón (Ecuador)

Control de la Calidad en la Era 4.0 con R
Conferencia invitada
Internacional

Autores Flores, Miguel, Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra
Lugar Babahoyo (Ecuador)

Aplicaciones Estadísticas en la era de la industria 4.0
XI Coloquio Internacional de Estadística: Aplicaciones Estadísticas
Internacional

Autores Salvador Naya
Lugar Medellín (Colombia)

La estadística a través del uso del software libre.
I CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL ¿SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: RETOS Y PERSPECTIVAS".
Internacional

Autores M. Flores, Salvador Naya, J. Tarrío-Saavedra
Organizador Universidad Tecnológica ECOTEC
Lugar Samborondón (Ecuador)

Control de Calidad en la era 4.0
XV Encuentro de Matemáticas y sus Aplicaciones.
Internacional

Autores M. Flores, Salvador Naya, J. Tarrío-Saavedra
Organizador Universidad Politécnica Nacional de Ecuador
Lugar Quito (Ecuador)

Técnicas de clasificación FDA
II Congreso Internacional Ciencia y Tecnología
Internacional

Autores M. Flores, Salvador Naya, J. Tarrío-Saavedra, Luis Horna, Ana Escobar
Organizador Universidad Técnica de Machala
Lugar Machala (Ecuador)

Machine Learning Workhop Galicia 2016
Machine Learning Workshop Galicia 2016
Autonómico

Autores Javier Tarrío, Salvador Naya Fernández, M. Flores, Oviedo-de la Fuente, M., Febrero-Bande, Manuel
Organizador FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Analysis of the electrical energy intensity under energy efficiency actions
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'15)
Internacional

Autores S. Naya, S. Zaragoza, Tarrio-Saavedra, J, A. Álvarez García
Organizador European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ)
Lugar Coruña, A (España)

Fiabilidad en la era del Big Data. Oportunidades y retos para el Astillero 4.0.
Jornadas técnicas de la fundación Exponav. La construcción naval. Estado actual y evolución futura
Nacional

Autores Salvador Naya
Lugar Ferrol (España)

Statistical Quality Control in Functional Data. An application to Energy Efficiency Data
60th ISI WORLD STATISTICS CONGRESS (ISI 2015). http://www.isi2015.org/
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, Sonia Zaragoza Fernández, Flores, Miguel, Oviedo M
Organizador ISI International Statistical Institute
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

QCR: propuesta de una nueva librería en R para el control de calidad
XII Congreso Galego de Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO)
Nacional

Autores Salvador Naya, M. Flores, J. Tarrío Saavedra, Fernandez-Casal, Ruben
Organizador Sociedade Galega Para a Promoción da Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO)
Lugar Lugo (España)

Librería TTS en R
XII Congreso Galego de Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO)
Nacional

Autores Meneses, Antonio, Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra
Organizador Sociedade Galega Para a Promoción da Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO)
Lugar Lugo (España)

Modelización de la degradación de smart-biomateriales para uso odontológico
XII Congreso Galego de Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO)
Nacional

Autores Yaroslava Robles-Bykbaev, Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra
Organizador Sociedade Galega Para a Promoción da Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO)
Lugar Lugo (España)

Aplicaciones de R en Fiabilidad (nuevos paquetes TTS y RFCG)
II Xornadas de R en Galicia
Autonómico

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, Meneses, Antonio
Organizador Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide(MeLiSA). AMTEGA (Xunta de Galicia)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Evaluation of Edible Oils by PDSC (Pressure Differential Scanning Calorimetry)
3rd Workshop in Complex Materials
Internacional

Autores A. Díaz-Díaz
Organizador Universidad París Diderot (París VII)
Lugar París (Francia)

Degradation modelling of bio-polymers
II Iberian Modelling Week
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Santiago de Compostela (España)

Selección de casos de éxito en aplicaciones estadísticas a la industria
IX Seminario Internacional de Estadística Aplicada
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Universidad Politécnica Nacional de Ecuador
Lugar Quito (Ecuador)

Propuesta de un nuevo método semiparamétrico para la estimación del crecimiento de grietas a fatiga en materiales
XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO2015)
Nacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, Meneses, Antonio, López-de-Ullibarri, Ignacio
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Estadística en la era del BIG DATA y sus aplicaciones.
Conferencias de la Cátedra Jorge Juan
Local

Autores Salvador Naya
Organizador ARMADA ESPAÑOLA
Lugar Ferrol (España)

Reliability of materials through the TTS R library
8th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CFE-CMStatistics 2015)
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, Meneses, Antonio
Organizador University College London
Lugar London (Reino Unido)

Functional data analysis approach of Mandel h and k statistics in interlaboratory tests
8th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CFE-CMStatistics 2015)
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Flores, Miguel, Rubén Fernández-Casal
Organizador University College London
Lugar London (Reino Unido)

Supervised classification of defective crankshafts by image analysis
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society (CLADAG 2015)
Internacional

Autores Bea Remeseiro, J. Tarrío Saavedra, M. Francisco-Fernández, M G Penedo, Salvador Naya, R. Cao
Organizador Univeristà degli Studi di Cagliari
Lugar cagliari (Italia)

Dynamic mechanical analysis of silicones for podiatry applications
3rd Central And Eastern European Commitee For Thermal Analysis And Calorimetry (Ceec-Tac3)
Internacional

Autores Julia Maria Janeiro Arocas, S. Naya Fernández, Jorge López, J. Tarrío-Saavedra, Sara Barja, R. Artiaga
Organizador 3rd Central And Eastern European Commitee For Thermal Analysis And Calorimetry (Ceec-Tac3)
Lugar Ljubljana (Eslovenia)

Classification and thermogravimetric characterization of early and late wood through the growth curves
3rd Central Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC3)
Internacional

Autores M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro, Ramón Artiaga Díaz
Lugar Ljubljana (Eslovenia)

Modelización de la degradación de biopolímeros para aplicaciones médicas
XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO2015)
Nacional

Autores J. Tarrío-Saavedra, S. Naya, J. Méndez, Y. Robles
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Clasificación de materiales utilizando análisis termogravimétrico diferencial
XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO2015)
Nacional

Autores M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Jorge López, Ramón Artiaga
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Control estadístico de calidad en eficiencia energética
IX Seminario Internacional de Estadística Aplicada
Internacional

Autores Javier Tarrío, Salvador Naya
Organizador Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Universidad Politécnica Nacional de Ecuador
Lugar Quito (Ecuador)

Modelización de la degradación de biopolímeros para aplicaciones médicas
IX Seminario Internacional de Estadística Aplicada
Internacional

Autores Yaroslava Robles-Bykbaev, S. Naya Fernández, J. Tarrío Saavedra
Organizador Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Universidad Politécnica Nacional de Ecuador
Lugar Quito (Ecuador)

Big Data applications in engineering and biomaterial technology
3rd Workshop in Complex Materials
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío-Saavedra
Organizador Universidad París Diderot (París VII)
Lugar París (Francia)

Thermogravimetric study and lifetime estimates of cellulose
3rd Central Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC3)
Internacional

Autores Meneses, Antonio, Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Carlos Gracia-Fernández, A. Álvarez García
Lugar Ljubljana (Eslovenia)

Statistical quality control in energy efficiency. Functional Data Analysis approach
Workshop Big Data in Energy
Internacional

Autores J. Tarrío-Saavedra, S. Naya, S. Zaragoza, Oviedo M, M. Febrero
Lugar Santiago de Compostela (España)

Propuesta de un método para el control de calidad de la eficiencia energética basado en el estudio de datos funcionales
XII Congreso Galego de Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO)
Nacional

Autores Oviedo de la Fuente, M., J. Tarrío-Saavedra, Zaragoza, S., M. Febrero Bande, S. Naya Fernández
Organizador Sociedade Galega Para a Promoción da Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO)
Lugar Lugo (España)

Os titulados universitarios no Sistema Universitario de Galicia (SUG) traballan en Galicia nos dous primeiros anos posteriores á súa titulación?
XII Congreso Galego de Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO)
Nacional

Autores María Carmen Fernández Montes, José Eduardo López Pereira, Morrondo Pelayo, M.P, Fernanda Faraldo Roca, R.M. Crujeiras Casais, A. Martínez-Calvo, M.J. Lombardía Cortiña, S. Naya Fernández, J.M. Matías Fernández, V. Carreira Figueiras, B.M. Fernández de Castro
Organizador Sociedade Galega Para a Promoción da Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO)
Lugar Lugo (España)

Degradation Modeling of Smart-Biopolimers Used in Dental Applications
Biostatnet Workshop on Medical (Big) Data
Internacional

Autores Yaroslava Robles-Bykbaev, Salvador Naya Fernández, J. Tarrío-Saavedra
Lugar Barcelona (España)

Nonparametric method for estimating the distribution of time to failure of engineering materials.
II ISNPS (International Society of NonParametric Statistics)
Internacional

Autores Salvador Naya, López-de-Ullibarri, I, J. Tarrío Saavedra, Meneses, Antonio
Organizador International Society of NonParametric Statistics
Lugar Chiclana de la Frontera (España)

Statistical learning in materials engineering
2nd WORKSHOP ON COMPLEX MATERIALS
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra
Organizador Université Paris Diderot-Paris 7
Lugar Paris (Francia)

Degradation modelling of bio-polymers used as dental scaffolds
3rd International Conference on Biodental Engineering (BIODENTAL 2014)
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro, Zaragoza-Fernandez, S. , A. Álvarez, Quintana-Pita, S., Garcia-Saban, J.
Organizador UNIVERSIDADE DO PORTO
Lugar Porto (Portugal)

Lifetime estimation due thermal aging applying the generalized logistic model
42nd North American Thermal Analysis Society Conference (NATAS 2014
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, A. Álvarez, Quintana-Pita, S., Santiago García Pardo, Garcia-Saban, J.
Organizador North American Thermal Analysis Society (NATAS)
Lugar Santa Fe - New Mexico (Estados Unidos)

Control estadístico del confort térmico y calidad del aire en viviendas
I Encontro Luso-Galaico de Estatística em Ambiente e Ecología (EEM 2014)
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, I. Pastoriza, Zaragoza-Fernandez, S. , Salvador Naya
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Vila Real (Portugal)

Statistical funcional approach for interlaboratory studies with termal data
XIV Encuentro de Matemática y sus Aplicaciones
Internacional

Autores Salvador Naya, Flores, Miguel, J. Tarrío Saavedra
Organizador Escuela Politécnica Nacional (Ecuador - Quito)
Lugar Quito (Ecuador)

Simulación del crecimiento de grietas en materiales. Estimación paramétrica y semiparamétrica de la distribución de tiempos de fallo
XIV Encuentro de Matemática y sus Aplicaciones
Internacional

Autores Meneses, Antonio, Salvador Naya, López-de-Ullibarri, I, J. Tarrío Saavedra
Organizador Escuela Politécnica Nacional (Ecuador - Quito)
Lugar Quito (Ecuador)

Nuevas técnicas estadísticas para nuevos datos. Ejemplos de transferencia
XIV Encuentro de Matemática y sus Aplicaciones
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador Escuela Politécnica Nacional (Ecuador - Quito)
Lugar Quito (Ecuador)

Fiabilidad en Defensa. Aplicación a un submarino
II Jornadas sobre Seguridad, Defensa, Tecnologías Matemáticas y Computacionales
Nacional

Autores Salvador Naya
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Statistical Learning applied to Material Engineering
2nd WORKSHOP ON COMPLEX MATERIALS
Internacional

Autores Salvador Naya Fernández, J. Tarrío Saavedra
Organizador Université Paris Diderot-Paris 7
Lugar Paris (Francia)

Estimación de impurezas de agua y sólidos en combustibles para aviación a partir de códigos ISO
Tercer Encuentro Conjunto Sociedad Mexicana de Matemáticas - Real Sociedad Matemática Española
Internacional

Autores Ricardo Cao, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, H. Brage, C. Cancelo
Organizador Sociedad Mexicana de Matemáticas ¿ Real Sociedad Matemática Española
Lugar Zacatecas (México)

Diseño y diagnosis del contenido de impurezas en el combustible de aviación. Caso de éxito en aplicaciones a la industria
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española
Nacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra
Organizador Real Sociedad Matemática Española
Lugar Santiago de Compostela (España)

Simulation study of kinetic processes. Generalized logistic model
2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Artiaga Díaz R.P.
Organizador Central and Eastern European Committee on Thermal Analysis and Calorimetry
Lugar Vilnus (Lituania)

Classification of wood from thermal data using simulation
2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Internacional

Autores M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Organizador Central and Eastern European Committee on Thermal Analysis and Calorimetry
Lugar Vilnus (Lituania)

Interlaboratory study for the functional thermal analysis data
2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, Artiaga Díaz R.P., Jorge José López Beceiro, M. Francisco-Fernández
Organizador Central and Eastern European Committee on Thermal Analysis and Calorimetry
Lugar Vilnus (Lituania)

An introduction to the estimation of the Availability, Reliability and Maintainability (ARM) of a submarine using the Monte Carlo Simulation
15th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean IMAM 2013 - Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources
Internacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, López-de-Ullibarri, I, María Oliveira, S. Muñoz, Amalia Jácome Pumar
Organizador International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM)
Lugar Coruña, A (España)

Thermal stability of epoxies for recreational crafts
15th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean IMAM 2013 - Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources
Internacional

Autores Zaragoza-Fernandez, S. , A. Álvarez, Tarrio-Saavedra, J, Alvarez, B., Salvador Naya, S. Gómez
Organizador International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM)
Lugar Coruña, A (España)

New Statistical Experimental Design and Thermal Analysis on nanocomposites characterization
21st Annual International Conference on Composites or Nano Engineering (ICCE-21)
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, M. Francisco-Fernández, Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P.
Organizador Chinese Association of Computational Mechanics
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Proposal of a method for optimizing fitting parameters in Thermal Analysis
41st Annual Conference - North American Thermal Analysis Society (NATAS 2013)
Internacional

Autores Matilde Ríos, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, Ramón Artiaga
Organizador North American Thermal Analysis Society (NATAS)
Lugar Bowling Green - Kentucky (Estados Unidos)

Interacciones de la Matemática con la Industria. Ejemplos de transferencia
Encuentro Geometría Diferencial y sus Aplicaciones. Homenaje al Prof. Eugenio Merino Gayoso
Local

Autores Salvador Naya
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Applications of FDA to Analytical Chemistry
Functional and Complex Structure Data Analysis 14th Course in the ECAS Programme (ECAS 2013)
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Jorge José López Beceiro, Ramón Artiaga
Organizador European Courses in Advanced Statistics (ECAS)
Lugar Castro-Urdiales (España)

Control de Calidade co R
I Xornada de Usuarios de R
Autonómico

Autores Salvador Naya
Organizador Asociación de usuarios de software libre da Terra de Melide
Lugar Santiago de Compostela (España)

R como ferramenta para a avaliación
II Congreso de Software libre para Educación
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador Igaciencia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Classification of industrial wood using image segmentation
II International Workshop on Multivariate Image Analysis
Internacional

Autores Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra
Organizador Universitat Politécnica de Valencia (UPV)
Lugar Valencia (España)

Interacciones Estadística-Industria. Ejemplos de transferencia
Seminario de Estadística
Local

Autores Salvador Naya
Organizador Universidade de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Interacciones de la Estadística con la industria. Casos de éxito
VIII Seminario Internacional de Estadística Aplicada
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador Escuela Politécnica Nacional
Lugar Quito (Ecuador)

Modelización Estadística de datos procedentes de Análisis Térmico de Materiales
Workshop Math-in Repsol para la identificación de mecanismos de reacción
Nacional

Autores Salvador Naya
Organizador REPSOL PETRÓLEO , S.A.
Lugar Madrid (España)

Estudo bibliométrico do SUG
SGAPEIO XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións.
Autonómico

Autores J. Tarrío Saavedra, Orois, E., Salvador Naya
Organizador SGAPEIO
Lugar Coruña, A (España)

Test Betanzos
SGAPEIO XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións.
Autonómico

Autores Salvador Naya, Carmen Cotelo
Organizador SGAPEIO
Lugar Coruña, A (España)

Algunas aplicaciones de la Estadística en la industria
Seminario de Estadística
Local

Autores Salvador Naya
Organizador Universidade de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Aplicaciones de la Estadística en la Ciencia de los Materiales
Seminario del Departamento de Matemáticas. Universidad Politécnica de Quito. Ecuador
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador Universidad Politécnica de Quito. Ecuador
Lugar Quito (Ecuador)

Estadística con datos normales y paranormales
Seminario de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Central de Ecuador
Local

Autores Salvador Naya
Organizador Universidad Central de Ecuador
Lugar Quito (Ecuador)

Statistical tools applied to thermal analysis
I Work Shop Universidad Paris Diderot & Universidade da Coruña
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra
Lugar Paris (Francia)

Análisis por rama de conocimiento de los resultados obtenidos en los estudios de inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Morrondo Pelayo, M.P, José Eduardo López Pereira, Fernández Montes, M.C, Sierra Sánchez, M.D, Mallo Rey, M., Baña Souto, J. M., Pedro Faraldo Roca, Rosa Crujeiras Casais, Belén Fernández de Castro, Maria Jose Lombardía, Salvador Naya, J.M. Matías, Carreira, V., A. Martínez-Calvo
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Lugar Granada (España)

Muestreo del parque de contadores de agua de A Coruña para la determinación de su vida útil
XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Madrid (España)

Clasificación supervisada de especies de madera industriales
XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Jorge José López Beceiro, Teresa Seibo Puñal, Artiaga Díaz R.P.
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Madrid (España)

Applications of functional data analysis on thermal analysis
1st Conference of the International Society for Nonparametric Statistics
Internacional

Autores M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Organizador International Society for Nonparametric Statistics
Lugar Chalkidiki (Grecia)

Wood identification by pressure DSC data: K-NFDA and fractal dimension approaches
XIII Chemometrics in Analytical Chemistry
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Teresa Seibo Puñal, Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P.
Organizador Hungarian Chemical Society
Lugar Budapest (Hungría)

Characterization of MWNT/TPU Systems Using Large Amplitude Oscillation Shear
40th Annual Conference of NATAS
Internacional

Autores C. Gracia Fernandez, S. Gomez Barreiro, J. López-Beceiro, Salvador Naya, R. Artiaga
Organizador North American Thermal Analysis Society (NATAS)
Lugar Orlando - Florida (Estados Unidos)

Utilización del Software libre R para la evaluación de la calidad de la investigación. Una aplicación al SUG
IX Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Orois, E., Salvador Naya
Organizador Varios
Lugar Santiago de Compostela (España)

New method for estimating the shift factors in Time Temperature Superposition (TTS) models
40th Annual Conference of NATAS
Internacional

Autores Salvador Naya, Meneses, Antonio, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Ramón Artiaga, C. Gracia Fernandez
Organizador North American Thermal Analysis Society (NATAS)
Lugar Orlando - Florida (Estados Unidos)

Evaluating two coating samples by the parallel superposition technique
ICR 2012 Conference (XVIth International Congress on Rheology)
Internacional

Autores Ramón Artiaga, Jorge José López Beceiro, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Silvia Gómez Barreiro, C. Gracia Fernandez
Organizador Portuguese, Spanish and Slovenian Rheology Societies
Lugar Lisboa (Portugal)

Final conclusion on electronic sensors and ISO numbers versus ppm and mg/l correlations.
Aviation Fuel Forum
Internacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Cancelo, Candido, Helena Brage
Organizador IATA. Aviation Fuel Forum. TFG Session: New Technologies
Lugar Chicago (Estados Unidos)

A inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia
IX FORO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES)
Internacional

Autores Morrondo Pelayo, M.P, José Eduardo López Pereira, Fernández Montes, M.C, Sierra Sánchez, M.D, Mallo Rey, M., Baña Souto, J. M., P. Faraldo Roca, Rosa Crujeiras Casais, B.M. Fernández de Castro, Maria Jose Lombardía, Salvador Naya, J.M. Matías, Carreira, V., A. Martínez-Calvo
Organizador Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Lugar Coruña, A (España)

Nonparametric Functional Classification of Timber Species from DTG Curves. Comparison with Multivariate Classification Methods Using a New Approach for DTG Curves Discretization
58th Congress of the International Statistical Institute (ISI 2011)
Internacional

Autores Salvador Naya, J. Tarrío Saavedra, M. Francisco-Fernández, Artiaga Díaz R.P., Jorge José López Beceiro
Organizador International Statistical Institute
Lugar Dublin (Irlanda)

New statistical functional for nonparametric methods study of nanomaterials
XIX ICCE. Congreso Internacional de nanocomposites
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, M. Francisco-Fernández
Organizador Comite International Conference on Composites/Nano Engineering
Lugar Shanghai (China)

Comparison of nonparametric functional procedures and multivariate methods for classifying wood species from DTG curves
1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC)
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, Jorge José López Beceiro, Artiaga Díaz R.P.
Organizador Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry
Lugar Craiova (Rumania)

Monitorización del contenido de partículas en combustible de aviación
X Congreso SGAPEIO
Autonómico

Autores R. Cao, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Pontevedra (España)

Aplicaciones de la Estadística a materiales ingenieriles
Seminario de Estadística
Local

Autores Salvador Naya
Organizador Universidad Politécnica de Catalunya
Lugar Barcelona (España)

Algunas aplicaciones recientes de la estadística a la ciencia de los materiales
Seminario de Estadística
Local

Autores Salvador Naya
Lugar Pamplona/Iruña (España)

R&D Results on electronic sensors and ISO numbers versus ppm and mg/l correlations
Aviation Fuel Forum. TFG Session: New Technologies
Internacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, J. Tarrío Saavedra, M. Francisco-Fernández, Cancelo, Candido, Brage, Helena
Organizador IATA. Aviation Fuel Forum. TFG Session: New Technologies
Lugar Paris (Francia)

Fiabilidad y mantenibilidad en la ingeniería naval: estado del arte y nuevo retos
CONGRESO PANAMERICANO DE INGENIERÍA NAVAL, TRANSPORTE MARÍTIMO E INGENIERÍA PORTUARIA
Internacional

Autores Salvador Naya, José Ángel Fraguela-Formoso
Organizador XXII Congreso Panamericano de Ingeniería Naval (XXI COPINAVAL).
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Análisis estadístico de la degradación térmica del poliuretano
X Congreso Galego de Estatística e Investigación Operativa (SGAPEIO X)
Autonómico

Autores J. Tarrío Saavedra, Fernando Barbadillo Jove, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro, Ramón Artiaga
Lugar Pontevedra (España)

Utilization of TMDSC Phase Angle for a Better Nanocomposite Interphase Identification
39th Annual Conference of NATAS (NATAS 2011)
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, C. Gracia Fernandez, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, Ramón Artiaga
Organizador North American Thermal Analisys Society
Lugar De Moines - Iowa (Estados Unidos)

Thermogravimetric Analysis of Wood, Holocellulose and Lignin from Two Wood Species
39th Annual Conference of NATAS (NATAS 2011)
Internacional

Autores Sebio-Punal, T, Salvador Naya, Jorge José López Beceiro, J. Tarrío Saavedra, Ramón Artiaga
Organizador North American Thermal Analisys Society
Lugar De Moines - Iowa (Estados Unidos)

Analise dos salarios dos titulados no SUG
X Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións (SGAPEIO X)
Autonómico

Autores José Eduardo López Pereira, M.C. Fernández-Montes, P. Faraldo Roca, Rosa Crujeiras Casais, B. Fernández de Castro, M.J. Lombardía Cortiña, Salvador Naya, J.M. Martías-Fernández, V. Carreira Figueiras, A. Martínez-Calvo
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Pontevedra (España)

Applications of Funtional Data Analysis to material science
Second International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS 2011)
Internacional

Autores Salvador Naya, M. Francisco-Fernández, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Ramón Artiaga
Organizador UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Lugar Santander (España)

Temperature Modulation in PDSC for monitoring the curing under pressure
IX Congreso Nacional de Materiales Compuestos
Nacional

Autores C. Gracia Fernandez, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, S. Gomez Barreiro, Salvador Naya, Ramón Artiaga
Organizador Universitat de Girona (UDG)
Lugar Girona (España)

Modelización no lineal de la región de transición vítrea en materiales poliméricos
XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Coruña, A (España)

Nonparametric Classification of wood from thermogravimetric analysis (TGA)
XVI ISBC, calorimetry, living systems, biomacromolecules conference
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, M. Francisco-Fernández
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Lugo (España)

El R y el REXCEL en la docencia de Estadística en Ingeniería
II Jornadas de usuarios de R en castellano
Nacional

Autores Salvador Naya
Lugar Mieres (España)

Relación entre la Estadística Escolar y la Estadística como Ciencia
Conferencia Klein España
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador http://www.ciem.unican.es/encuentros/klein/node/5
Lugar Castro-Urdiales (España)

The use of statistical software to teach nonparametric curve estimation: from Excel to R
ICOTS 8
Internacional

Autores R. Cao, Salvador Naya
Lugar Ljuliana (Eslovenia)

Estadística elemental desde un punto de vista superior
VII Coloquio Regional de Estadística
Internacional

Autores Salvador Naya
Lugar Medellín (Colombia)

Actualización didáctica en Probabilidad y Estadística según estándares de calidad
VII Coloquio Regional de Estadística, la Tercera Escuela de Verano y el XII Seminario de Estadística Aplicada del IASI.
Internacional

Autores Salvador Naya
Lugar Medellín (Colombia)

Curing Study of an Epoxy System by TMPDSC
38th Annual Conference of the North American Thermal Analysis Society
Internacional

Autores C. Gracia Fernandez, J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Ramón Artiaga, Salvador Naya
Organizador North American Thermal Analysis Society
Lugar Philadelphia (Estados Unidos)

Comparison of olive and sunflower vegetable oils by PDSC
XVI ISBC, calorimetry, living systems, biomacromolecules conference
Internacional

Autores Jorge José López Beceiro, Ramón Artiaga, C. Gracia Fernandez, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Mier Buenhombre J.L.
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Lugo (España)

Thermal characterization of alum
XVI ISBC, calorimetry, living systems, biomacromolecules conference
Internacional

Autores Jorge José López Beceiro, Ramón Artiaga, J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Lugo (España)

Estadística en el proyecto KLEIN
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores Salvador Naya
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

¿Qué demandan los titulados de ciencias en su educación?
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores B. Fernández de Castro, R.M. Crujeiras Casais, P. Faraldo Roca, V. Carreira Figueiras, Maria Jose Lombardía, Salvador Naya, J.M. Martías-Fernández
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Aplicación del diseño de experimentos para el estudio comparativo de la estabilidad a la oxidación (OOT) de dos tipos de biodiesel
IX Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores J. Tarrío Saavedra, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Jorge José López Beceiro
Lugar Ourense (España)

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG. O acceso ao emprego
IX Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Maria Jose Lombardía, Salvador Naya, Belén María Fernández De Castro, Verónica Carreira Figueiras, José María Matías Fernández, Pedro Faraldo Roca, Rosa María Crujeiras Casais
Lugar Ourense (España)

La metrología en el control estadístico de procesos
IX Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Salvador Naya
Lugar Ourense (España)

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS Y METROLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE EN GRADA
XXI COPINAVAL-XXI Congreso Panamericano de Ingeniería Naval
Internacional

Autores Salvador Naya, José Angel Fraguela
Lugar Montevideo (Uruguay)

Modelos de regresión para pruebas aceleradas en el estudio de la degradación de materiales
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Javier Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Virtual Filler Effect on Thermal Stability Observed by TGA
ICCE 17 - International Conference on Composites or Nano Engineering
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., J. Tarrío Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya
Lugar Honolulu (Estados Unidos)

Hypotehesis Test On Parameters of Thermal Degradation Models of Materials
ICCE 17 - International Conference on Composites or Nano Engineering
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., javier Tarrío-Saavedra, Jorge José López Beceiro, Salvador Naya, Ricardo Cao Abad
Lugar Honolulu (Estados Unidos)

Fiabilidad estadística. Estado del arte y nuevos retos
II Congreso internacional de la sociedad de profesores investigadores en matemáticas (ALAMMI)
Internacional

Autores Salvador Naya
Lugar Tunja (Colombia)

Cartoon (Hi)stories of Statistics.
56th Session of the International Statistical Institute
Internacional

Autores R. Cao, J. Díaz, A. Labora, Salvador Naya, M. Ríos
Lugar Lisboa (Portugal)

La simulación como herramienta en el estudio de la fiabilidd de materiales
X CONGRESO NACIONAL DE MATERIALES
Nacional

Autores Salvador Naya, I. López-de-Ullibarri, Fernando Barbadillo Jove, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P.
Lugar España

La simulación como herramienta en el estudio de la fiabilidad de materiales
X CONGRESO NACIONAL DE MATERIALES
Nacional

Autores I. López-de-Ullibarri, Salvador Naya, Fernando Barbadillo Jove, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre
Lugar España

Fiabilidad: la otra dimensión de la calidad
Foro Control Estadístico de la Calidad. CEC08. Nodo cesga proyecto i-math
Internacional

Autores Salvador Naya
Organizador nodo CESGA del proyecto INGENIO MATHEMATICA
Lugar Coruña, A (España)

Behaviour under wear of a ductile cast iron containing boron subject to different heat treatments
Materiais 2007
Internacional

Autores Ángel Eduardo Varela Lafuente, Isabel García, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P., Mª Sonia Zaragoza Fernández, Salvador Naya
Lugar Oporto (Portugal)

Study of the degradation of a polyesther-polyurethane by TGA and the logistic mixture model
Materiais 2007
Internacional

Autores Fernando Barbadillo Jove, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P., Alberto Fuentes Prego, R. Cao, Salvador Naya
Lugar Oporto (Portugal)

La simulación como herramienta para problemas de fiabilidad.
IX Evento Internacional "MATECOMPU2007"
Internacional

Autores Salvador Naya
Lugar Matanzas (Cuba)

Behaviour under wear of a ductil cast iron containing boron subjected to different heat treatments
Materiais 2007
Internacional

Autores Salvador Naya, Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P., Mª Sonia Zaragoza Fernández
Lugar Oporto (Portugal)

Factorial design applied to nanoclay-epoxy permeability.
Materiais 2007
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., S. Martínez Vilariño, D. Hui, J. Zhou
Lugar Oporto (Portugal)

Study of the degradation of a polyesther-polyurethane by TGA and the logistic mixture model.
Materiais 2007
Internacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P., Fernando Barbadillo Jove
Lugar Oporto (Portugal)

Control estadístico de procesos frente a control ingenieril de procesos. Dos técnicas complementarias.
VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Nacional

Autores Salvador Naya, A. Fuentes
Lugar Santiago de Compostela (España)

Empregabilidade dos titulados nas universidades galegas.
VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Nacional

Autores Salvador Naya, V. Carreira Figueiras, R.M. Crujeiras Casais, P. Faraldo Roca, B.M. Fernández de Castro, M.J. Lombardía Cortiña, J.M. Matías Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Comparison of two wood species by TGA and the logistic mixture model
Calorimetry and Thermal Analysis Conference (CALCAT¿06) In Memoriam of Prof. Lisardo Núñez Regueira
Internacional

Autores José Carnota Canedo, Nerea Otero Ramudo, Salvador Naya, Mª Sonia Zaragoza Fernández, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Evaluating the logistic mixture model on real and simulated TGA curves
Calorimetry and Thermal Analysis Conference (CALCAT¿06) In Memoriam of Prof. Lisardo Núñez Regueira
Internacional

Autores Fernando Barbadillo Jove, Alberto Fuentes Prego, Salvador Naya, R. Cao, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Overlapping Processes in the Degradation of an Epoxy Resin
Fourteenth Annual International Conference on Composites Engineering- ICCE14
Internacional

Autores Rosa Losada Luaces, Fernando Barbadillo Jove, Javier García Barros, José Luis Mier Buenhombre, David Hui, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Colorado (Estados Unidos)

Some applications of parametric and nonparametric curve estimation to thermal degradation
Fourteenth Annual International Conference on Composites Engineering- ICCE14
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Isabel García, Sofía Martínez Vilariño
Lugar Colorado (Estados Unidos)

Statistical tools by different thermal analysis method
Fourteenth Annual International Conference on Composites Engineering- ICCE14
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, R. Cao, Isabel García, Sofía Martínez Vilariño
Lugar Colorado (Estados Unidos)

Statistical Tools Applied on the Design of Experiments of Nanoclay-Epoxy Composites
Fourteenth Annual International Conference on Composites Engineering- ICCE14
Internacional

Autores Sofía Martínez Vilariño, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Jianren Zhou, David Hui
Lugar Colorado (Estados Unidos)

A Tool to Deconvolute TGA Curves Considering Different Models
NATAS Annual Conference
Internacional

Autores Alberto Fuentes Prego, Salvador Naya, Fernando Barbadillo Jove, R. Cao, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Browling Green (Estados Unidos)

Statistical Tools Applied on the Design of Nanocomposite Permeability Experiments
SAMPE Fall Technical Conference and Exhibition
Internacional

Autores Sofía Martínez Vilariño, David Hui, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Dallas (Estados Unidos)

Comparison of two wood species by TGA and the logistic mixture model.
Calorimetry and Thermal Analysis Conference (CALCAT¿06) In Memoriam of Prof. Lisardo Núñez Regueira
Internacional

Autores José Carnota Canedo, Nerea Otero Ramudo, Salvador Naya, Mª Sonia Zaragoza Fernández, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Evaluating the logistic mixture model on real and simulated TGA curves.
Calorimetry and Thermal Analysis Conference (CALCAT¿06) In Memoriam of Prof. Lisardo Núñez Regueira
Internacional

Autores Fernando Barbadillo Jove, Alberto Fuentes Prego, Salvador Naya, R. Cao, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Overlapping Processes in the Degradation of an Epoxy Resin.
Fourteenth Annual International Conference on Composites Engineering- ICCE14
Internacional

Autores Rosa Losada Luaces, Fernando Barbadillo Jove, Javier García Barros, José Luis Mier Buenhombre, David Hui, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Colorado (Estados Unidos)

Some applications of parametric and nonparametric curve estimation to thermal degradation.
Fourteenth Annual International Conference on Composites Engineering- ICCE14
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Isabel García, Sofía Martínez Vilariño
Lugar Colorado (Estados Unidos)

Statistical tools by different thermal analysis method.
Fourteenth Annual International Conference on Composites Engineering- ICCE14
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, R. Cao, Isabel García, Sofía Martínez Vilariño
Lugar Colorado (Estados Unidos)

Statistical Tools Applied on the Design of Experiments of Nanoclay-Epoxy Composites.
Fourteenth Annual International Conference on Composites Engineering- ICCE14
Internacional

Autores Sofía Martínez Vilariño, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Jianren Zhou, David Hui
Lugar Colorado (Estados Unidos)

Cartoon history of statistics. The Bernoulli Family.
ICM2006, International Congress of Mathematicians
Internacional

Autores R. Cao, Salvador Naya, Matilde Ríos Fachal, José Tomás Díaz Teijo
Lugar Madrid (España)

A historia como ferramenta para o ensino do cálculo de probabilidades.
III Congreso de AGAPEMA
Nacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, Matilde Ríos Fachal, José Tomás Díaz Teijo
Lugar Santiago de Compostela (España)

A Tool to Deconvolute TGA Curves Considering Different Models.
NATAS Annual Conference
Internacional

Autores Alberto Fuentes Prego, Salvador Naya, Fernando Barbadillo Jove, R. Cao, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Browling Green (Estados Unidos)

Statistical Tools Applied on the Design of Nanocomposite Permeability Experiments.
SAMPE Fall Technical Conference and Exhibition
Internacional

Autores Sofía Martínez Vilariño, David Hui, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Dallas (Estados Unidos)

Some Applications of Parametric and Nonparametric Curve Estimation to Thermal Degradation of Materials
14 international conference on composites/Nano engineering
Internacional

Autores Salvador Naya, Ramón Artiaga, Sofía Martínez Vilariño, R. Cao, Ana García
Lugar Boulder (Colorado) (Estados Unidos)

E-Learning y Estadísitica
Congreso Internacional de Matemáticas y Computación. MATECOMPU 2005
Internacional

Autores Salvador Naya
Lugar Cuba (Cuba)

¿Qúe opinan los empresarios de los titulados universitarios?
I Congreso de Estadística e Investigaçao Operacional de Galiza e Norte de Portugal VI Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Rosa María Crujeiras Casal, Pedro Faraldo Roca, Belen Fernandez de Castro, CC Iglesias, Salvador Naya, Jose Maria Matias Fernandez
Lugar Guimaraes (Portugal)

Implementación de un algoritmo para la bondad de ajuste de modelos de mezcla de logísticas
I Congreso de Estadística e Investigaçao Operacional de Galiza e Norte de Portugal VI Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Guimaraes (Portugal)

Statistical tools used in experiments designed for epoxy resin fatigue
ICCE 12
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., I. López-de-Ullibarri, Isabel García, Sofía Martínez Vilariño
Lugar España

Correlation between various forms of heat treatment and the magnetic behaviour of a carbon steel
III Internacional Materials Symposium
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre
Lugar Aveiro (Portugal)

New method for material classification from TGA data by nonparametric regression with functional data. Tipo de participación
III Internacional Materials Symposium
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., R. Cao, AA Garcia
Lugar Aveiro (Portugal)

Study of the cure of a diglycidyl-ether of bisphenol-A (DGEBA)/Tetraethylenetetramine (TETA) epoxy system by non-isothermal differential scanning calorimetry (DSC)
III Internacional Materials Symposium
Internacional

Autores Salvador Naya, RR Losada, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre, Fernando Barbadillo Jove
Lugar Aveiro (Portugal)

Implementación de un algoritmo para la bondad de ajuste de modelos de mezclas logísticas
I Congreso de Estadística e Investigaçao Operacional de Galiza e Norte de Portugal VI Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, B. González, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Guimaraes (Portugal)

Correlation between various forms of heat treatment and the magnetic behaviour of a carbon steel
Materiais 2005
Internacional

Autores Ángel Eduardo Varela Lafuente, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Isabel García, José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto
Lugar Aveiro (Portugal)

New method for material classification from TGA data by nonparametric regression with functional data
Materiais 2005
Internacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P., Isabel García
Lugar Aveiro (Portugal)

Study of the cure of a diglycil-ether of bisfenol-A (DGEBA)/Tetraethylenetetramine (TETA) epoxi system by non-isothermal differential scnning calorimetry (DSC)
Materiais 2005
Internacional

Autores Rosa Losada Luaces, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre, Fernando Barbadillo Jove, Ángel Eduardo Varela Lafuente
Lugar Aveiro (Portugal)

Statistical Tools Used in Experiments Designed for Epoxy Resin Fatigue
Twelve international conference on composites/Nano engineering
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Ignacio Lopez Ullibarri, Isabel García, Sofía Martínez Vilariño
Lugar España

Nonparametric regression with functional data for polymer classification
16th Simposium of IASC on Computational Statistics (COMPSTAT 2004).
Internacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Praga (República Checa)

Thermal behaviour of materials observed by different thermal analysis methods.
ICCE-11
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya
Lugar Hilton Head, SC (Estados Unidos)

Separation of overlapped processes from TGA data and verification by EGA.
Symposium on Techniques in Thermal Analysis: Hyphenated Techniques, Thermal Analysis of the Surface, and Fast Rate Analysis.
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Bárbara González Martín, José Luis Mier Buenhombre, Isabel García
Lugar Pennsylvania (Estados Unidos)

Influencia de los tratamientos térmicos en el comportamiento magnético de una acero al carbono.
VIII Congreso nacional de materiales
Nacional

Autores Ángel Eduardo Varela Lafuente, Isabel García, Salvador Naya, Laura García Soto, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre
Lugar Valencia (España)

Employment and work of. University graduates in Galia: differences with Europe
XI Congreso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística.
Internacional

Autores Rosa Crujeiras Casais, Belen Fernández de Castro, Carlos Iglesias Patiño, Pedro Faraldo Roca, Salvador Naya, José María Matías Fernández, Antonio Navarrete Rei, Aitor Martínez Lafuente
Lugar Evora (Portugal)

Modelización de curvas procedentes de análisis térmico.
XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores R. Cao, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Cádiz (España)

Thermal behaviour of materials observed by different thermal analysis methods
ICCE-11
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya
Lugar Hilton Head, SC (Estados Unidos)

Polymer degradation from the thermal analysis point of view
MRS 2004 Fall Meeting. Materials for space applications
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Isabel García
Lugar Boston (Estados Unidos)

Influencia de los tratamientos térmicos en el comportamiento magnético de una acero al carbono
VIII Congreso nacional de materiales
Nacional

Autores Ángel Eduardo Varela Lafuente, Isabel García, Salvador Naya, Laura García Soto, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre
Lugar Valencia (España)

Modelización de curvas procedentes de análisis térmico
XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Cádiz (España)

Polymer degradation from the thermal analysis point of view
Materials Research Society Symposium Proceedings
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Isabel García
Lugar Boston (Estados Unidos)

Polymer degradation from the thermal analys point of view
Materials Research Society Symposium Proceedings
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Isabel García
Lugar Boston (Estados Unidos)

Application of generalized logistic estimation to epoxies thermal degradation kinetics
Icce-10 (Internacional conference on composites/nano engineering)
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, R. Cao, Isabel García, José Luis Mier Buenhombre
Lugar New Orleans (Estados Unidos)

Baseline calculation when weigth loss processes take place
Natas-2003 (North american thermal analysis society)
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Salvador Naya, Isabel García
Lugar Albuquerque (Estados Unidos)

Subtraction of overlapped processes in TGA experiments
Natas-2003 (North american thermal analysis society)
Internacional

Autores Isabel García, Salvador Naya, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., R. Cao
Lugar Albuquerque (Estados Unidos)

Regresión no paramétrica funcional aplicada a la clasificación de maderas mediante espectros termograviométricos
IX Conferencia Española de Biometría
Nacional

Autores R. Cao, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Rosa Losada Dieguez, Carlos Domínguez Salgueiro
Lugar Coruña, A (España)

La teleformación en estadística en la Universidad de A Coruña
Congreso de la asociación de profesores de matemáticas de Galicia
Nacional

Autores Salvador Naya
Lugar Santiago de Compostela (España)

Del control de calidad a la excelencia en la gestión. Ejemplo de aplicación a materiales compuestos
VI Congreso galego de estatística e investigación de operacións
Nacional

Autores Salvador Naya
Lugar Vigo (España)

Microstructural changes in a Ni-based super-alloy induced by thermal treatment
Thermec 2003. Internacional conference on processing & Manufacturing of advanced materials
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Isabel García, Rosa Losada Luaces, Salvador Naya
Lugar Madrid (España)

Comparing the tribological behaviour o fan austenitic steel subjected to diverse termal treatments
Internacional conference on erosive and abrasive wear II. ICEAW II
Internacional

Autores Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Laura García Soto, María Cristina Río Chao, Salvador Naya, Manuel Suárez
Lugar Cambridge (Reino Unido)

Functional non parametric model for materials discrimination by thermal analysis
Tenth annual internatioanal conference on composites/nano engineering. ICCE-10
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., R. Cao, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Laura García Soto
Lugar New Orleans (Estados Unidos)

How thermal treatment influences the wear resistance and mechanical properties of a manganese alloy steel
2nd international conference on tribology in enviromental design 2003. TED 2003
Internacional

Autores Ángel Eduardo Varela Lafuente, Isabel García, Salvador Naya, Rosa Losada Luaces, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre
Lugar Bournemouth (Reino Unido)

Influencia del carbono y el cromo en el comportamiento tribológico de aleaciones férreas
IX Congreso de ciencia y tecnología de materiales
Internacional

Autores Isabel García, María Cristina Río Chao, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, Rosa Losada Luaces, Laura García Soto
Lugar Madrid (España)

La fiabilidad en el control de calidad de embarcaciones deportivas
XLII Jornadas técnicas de ingeniería naval
Nacional

Autores Salvador Naya
Lugar Valencia (España)

Comportamiento mecanodinámico de una aleación con memoria de forma
VIII Congreso Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos
Nacional

Autores Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto
Lugar España

Caracterización térmica y mecanodinámica de PVCs
1er Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Polímeros (JIP 2002)
Nacional

Autores Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., Laura García Soto, Salvador Naya, Rosa María Losada Luaces
Lugar España

A didactic proposal for "Statistical and Numerical Methods", an optional course in the last year of high school in Galicia (Spain)
6th International Conference on Teaching Statistics (ICOTS)
Internacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, Aurora Labora Castro, Matilde Ríos Fachal
Lugar Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Suavizado automático de curvas procedentes de análisis térmico con errores autocorrelacionados
XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
Nacional

Autores Salvador Naya, R. Cao, I. López-de-Ullibarri, Artiaga Díaz R.P., Ana García
Lugar Cádiz (España)

Influencia de los tratamientos térmicos en el comportamiento al desgaste por abrasión de un acero al manganeso moldeado
VII Congreso Nacional de Materiales y XLII Congreso SECV
Nacional

Autores Salvador Naya, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Isabel García, José Luis Mier Buenhombre, Artiaga Díaz R.P., Laura García Soto
Lugar Madrid (España)

Estudio mecano-dinámico de distintos tipos de madera
VIII Congreso Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos
Nacional

Autores Artiaga Díaz R.P., Isabel García, Laura García Soto, Salvador Naya, Manuel Suárez Santos, Rosa María Losada Luaces, P. Lamas
Lugar España

Comportamiento mecanodinámico de una aleación con memoria de forma
XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
Nacional

Autores Isabel García, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto
Lugar Cádiz (España)

Aplicación del modelo logístico generalizado para el ajuste por regresión local a curvas TGA.
5 Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións.
Nacional

Autores R. Cao, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Ferrol (España)

Local polynomial estimation of TGA derivatives using logistic regression for pilot bandwidth selection.
5 Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA) 2001
Internacional

Autores R. Cao, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Regresión y Titanic
5 Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións.
Nacional

Autores Salvador Naya
Lugar Ferrol (España)

Study by DMTA of a Nickel-Titanium Alloy.
5 Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA) 2001
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Isabel García, Laura García Soto, Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Manuel Ángel Graña López
Lugar Santiago de Compostela (España)

Thermal study of a polyethilenglycol.
Materiais¿01. 1 st International Materials Symposium.
Internacional

Autores Fernando Barbadillo Jove, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Salvador Naya, Laura García Soto, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Coimbra (Portugal)

The Non-Parametric Regresión in the Smoothing of Data
ICME 9 ( The 9th International Congress on Mathematical Education)
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., Ángel Eduardo Varela Lafuente, Laura García Soto
Lugar Tokyo (Japón)

Sampling in the Milky Way
ICME 9 ( The 9th International Congress on Mathematical Education)
Internacional

Autores Salvador Naya, José Antonio Varela, Matilde Ríos Fachal
Lugar Tokyo (Japón)

Alometría y Construcción Naval
XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
Nacional

Autores Salvador Naya, Fernando Gómez Filgueiras, Isabel García, Artiaga Díaz R.P., Rosa Losada
Lugar Madrid (España)

Caracterización de maderas mediante análisis térmico
XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
Nacional

Autores Fernando Barbadillo Jove, José Luis Mier Buenhombre, Salvador Naya, Javier Angel Garcia Lopez, Artiaga Díaz R.P., Rosa Losada
Lugar Madrid (España)

Diseño del moldeo por inyección de una rueda de material termoplástico
XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
Nacional

Autores Javier Angel Garcia Lopez, Ruth María Gutiérrez Fernández, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Laura García Soto, Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P.
Lugar Madrid (España)

Estudio comparativo mediante análisis térmico de madera procedente de dos especies de la familia fragaceae
XIV Encontro Luso-Galego de Química
Nacional

Autores Rosa Losada, Fernando Barbadillo Jove, José Luis Mier Buenhombre, Salvador Naya, Javier García Barros, Fernando Gómez Filgueiras
Organizador Sociedade Portuguesa de Química
Lugar Braga (Portugal)

Suavizado mediante métodos no- paramétricos de espectros obtenidos en análisis térmico
IV Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre, Ángel Eduardo Varela Lafuente
Lugar Santiago de Compostela (España)

Imos contar estrelas
IV Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Salvador Naya, Matilde Ríos Fachal
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis Cinético de un Proceso de Evaporación usando datos No-Isotermos TGA y DSC
XIII Encontro Galego Portugués de Química
Internacional

Autores Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto, Salvador Naya, Fernando Barbadillo Jove
Lugar Vigo (España)

Lixiviación de polvos de acería con ácido acético
XXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química
Nacional

Autores José Luis Mier Buenhombre, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., Laura García Soto, Fernando Gómez Filgueiras, Salvador Naya
Lugar San Cristóbal de La Laguna (España)

Suavizado de Curvas DSC
VI Reunión del GEP. Nuevas Perspectivas en Polímeros,
Internacional

Autores Salvador Naya, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Fernando Barbadillo Jove
Lugar España

Influencia de un Diluyente Reactivo en la Estabilidad Térmica de una Resina EPOXI
VI Reunión del GEP. Nuevas Perspectivas en Polímeros,
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., Ángel Eduardo Varela Lafuente, Salvador Naya, Fernando Gómez Filgueiras, José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto, Fernando Barbadillo Jove
Lugar España

Correlación entre la proporción de diluyente y las propiedades mecánicas en los compuestos de epoxi/carbono
XII Encontro Luso-Galego de Química.
Internacional

Autores Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., José Luis Mier Buenhombre, Laura García Soto, Fernando Gómez Filgueiras, Salvador Naya
Lugar Matosinhos (Portugal)

Influencia de la proporción de diluyente en las propiedades mecánicas de composites epoxi/carbono
XIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica.
Nacional

Autores Laura García Soto, Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, Ángel Eduardo Varela Lafuente, José Luis Mier Buenhombre, Fernando Gómez Filgueiras
Organizador Asociación Española de Ingeniería Mecánica (AEIM)
Lugar Terrassa (España)

Lixiviación de polvos de acería con agentes complejantes
XII Encontro Luso-Galego de Química.
Internacional

Autores José Luis Mier Buenhombre, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Artiaga Díaz R.P., Laura García Soto, Fernando Gómez Filgueiras, Salvador Naya
Lugar Matosinhos (Portugal)

Optimización del Proceso de funcionalización en fundido del polipropileno aplicado al método de superficie de respuesta
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Fernando Gómez Filgueiras, Laura García Soto
Lugar Ferrol (España)

Curado de una resina epoxi mediante anhídrido hexahidroftalico
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Fernando Gómez Filgueiras, Laura García Soto
Lugar Ferrol (España)

Aplicación de la estimación no paramétrica de una función de regresión al estudio de polímeros mediante DSC
XI Encontro Galego-Portugués de Química
Internacional

Autores Artiaga Díaz R.P., Salvador Naya, José Luis Mier Buenhombre, Ángel Eduardo Varela Lafuente, Fernando Gómez Filgueiras, Laura García Soto
Lugar Ferrol (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Claustro

Profesorado doutor con vinculación permanente

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Matemáticas

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Xunta da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Comisión Académica M. U. Materiais Complexos

Vogal PDI

Desde 21/07/2022.

Equipo de Goberno

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia
Vicerreitor

Desde 14/01/2020.

Xunta da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

PDI (Membros Natos)

Desde 04/11/2021 ata 14/03/2023.

Xunta da Escola Politécnica Superior

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 03/11/2021.

Consello do Departamento Matemáticas

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Comisión de investigación

Consello de Goberno
Vicerreitor

Desde 14/01/2020 ata 15/01/2024.

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

Vicerreitor

Desde 14/01/2020 ata 15/01/2024.

Claustro

Profesorado doutor con vinculación permanente

Desde 06/03/2019 ata 14/03/2023.

Equipo de Goberno

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia
Vicerreitor

Desde 12/01/2016 ata 13/01/2020.

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

Vicerreitor

Desde 12/01/2016 ata 13/01/2020.

Comité de Dirección da EIDUDC

Vicerreitor

Desde 11/01/2016 ata 15/01/2024.

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Cátedra Jorge Juan
Director

Desde 09/07/2013 ata 25/09/2014.

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE) no Campus de Ferrol
Director