Dra. María Luisa Rodicio García  

Titular de universidade (TIT-UN)

Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Área Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Investigación  Grupo de investigación Formación e Orientación para a Vida (Coordinadora)
Liñas de investigación Mentoría, Desenrolo de competencias personais/emocionais, Violencia en todas as súas formas
Palabras chave Mentoría, Orientación, Tutoría, Desarrollo de competencias, Competencias personales, Violencia
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-3944-1044 ResearcherIDL-1772-2014 Scopus57195692211

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Orientación, Titoría e Calidade
Grao en Educación Primaria
0 168
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
0 10
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0 23
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
0 2
Tutoría, Mentoría e Coaching
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 2
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Orientación, Titoría e Calidade 0 168
Prácticum I 0 10
Traballo Fin de Grao 0 18
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 2,5
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 12
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Función titorial e orientación académica
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 36,5
Orientación, Titoría e Calidade
Grao en Educación Primaria
0 147
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
0 10
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
0 10
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0 18
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
0 6
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 6
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Función titorial e orientación académica
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 21
Orientación, Titoría e Calidade
Grao en Educación Primaria
0 168
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
0 10
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
0 10
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0 24
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Función titorial e orientación académica
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 21
Orientación, Titoría e Calidade
Grao en Educación Primaria
0 168
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
0 10
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
0 3
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Función titorial e orientación académica
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 21
Orientación, Titoría e Calidade
Grao en Educación Primaria
0 168
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
0 1
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
0 5

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Segunda oportunidade martes
09:00 a 13:00
Despacho P1A19 o por Teams con previo aviso

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

“Recreando sentires: A emoción de aprender para e coa vida.”
A violencia escolar nun centro de educación primaria da provincia da Coruña
Metodoloxías docentes nas aulas de Educación Primaria: percepción do profesorado
Plan de Orientación Académica e Profesional para alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) do “IES de Melide”
Programación Didáctica para Educación Física en 1º da ESO no IES Ramón Otero Pedrayo
O desenrolo das competencias socio-emocionais a través do traballo docente e os libros de texto na etapa de Educación Primaria

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

iImplantación de la Mentoría Dual con mujeres internas en el Centro Penitenciario de A Lama (Pontvedra)

Entidade financiadora Asociación Érguete prevención e intervención en conductas adictivas
Investigadores principais María Luisa Rodicio García
Tipo Contrato
Datas Desde 30/06/2021 ata 28/02/2022

iImplantación de la Mentoría Dual con mujeres internas en el Centro Penitenciario de A Lama (Pontvedra) Fases II, III y IV

Entidade financiadora Asociación Érguete prevención e intervención en conductas adictivas
Investigadores principais María Luisa Rodicio García
Tipo Contrato
Datas Desde 31/12/2021 ata 31/12/2022

ENHANCE ¿ Enhancing Career and Service Learning in Higher Education

Entidade financiadora Erasmus Mundus Programme
Tipo Proxecto Internacional
Datas Desde 01/11/2021 ata 01/11/2023

Impartición de curso de formación en mentoría para consejeras/os en Centros Penitenciarios

Entidade financiadora Asociación Érguete prevención e intervención en conductas aditivas
Investigadores principais María Luisa Rodicio García
Tipo Contrato
Datas Desde 04/11/2020 ata 20/12/2020

Calidad y equidad en la prescripción de deberes escolares: diseño e implementación de propuestas basadas en evidencias empíricas

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principais Antonio Valle Arias y Susana Rodríguez Martínez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2018 ata 31/12/2020

Obradoiros e xornada: Promover a equidade de xénero entre o alumnado dende a a acción docente

Entidade financiadora Universidade de Vigo
Investigadores principais María Luisa Rodicio García y Manola Raposo Rivas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2017

Guía para a formación do futuro profesorado de Educación Infantil e Primaria en Equidade de Xénero

Entidade financiadora Universidade de Vigo
Investigadores principais María Luisa Rodicio García y Manola Raposo Rivas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2016 ata 31/12/2016

Relación entre deberes escolares y rendimiento académico: una perspectiva multinivel y longitudinal

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Antonio Valle Arias
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2017

Evaluación de la calidad en los servicios de bibliotecas universitarias

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/10/1997 ata 01/10/2000

La práctica evaluadora del profesorado universitario

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 24/10/1994 ata 24/10/1995

La práctica evaluadora del profesorado universitario

Entidade financiadora Universidade da Coruña (UDC)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 24/10/1994 ata 24/10/1995

MENTORÍA DUAL

Tipo Rexistro de Marca
Entidade OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ( OEPM )
Autores María Luisa Rodicio-García
Data de solicitude 06/02/2020
Data de concesión 01/09/2020

Mentoría Dual. Metodología de implantación

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade Universidade da Coruña
Autores Rodicio-García, María-Luisa, Ríos-de-Deus, María-Paula
Data de solicitude 29/07/2020
Data de concesión 16/10/2020

Relationship between Sports Practice, Physical and Mental Health and Anxiety¿Depressive Symptomatology in the Spanish Prison Population

Autores Penado Abilleira, María, Ríos-de-Deus, María-Paula, David Tomé-Luorido, Rodicio-García, María-Luisa, Mosquera-González, María-José, Daniel López López, Gómez-Salgado, Juan
Revista HEALTHCARE Vol. 11 Núm. 789 (páxs. 1 ata 12)
DOI https://doi.org/10.3390/healthcare11060789

Sports Science Students¿ Physical practices during COVID-19 Confinement

Autores Mosquera-González, María-José, Ríos-de-Deus, María-Paula, Rego-Agraso, Laura, Rodicio-García, María-Luisa, Penado Abilleira, María
Revista Sport in Society

Physical activity of Sport Sciences students during COVID-19 home confinement

Autores Mª José Mosquera González, Ríos-de-Deus, María-Paula, Rego-Agraso, Laura, Rodicio-García, María-Luisa, Penado Abilleira, María
Revista Sport in Society Vol. 14 (páxs. 1 ata 14)
DOI https://doi.org/10.1080/17430437.2021.2016705

Student Perceptions of the Resilience in a Confinement Due to COVID-19 in University of A Coruña: A Qualitative Research

Autores Ríos-de-Deus, María-Paula, Rodicio-García, María-Luisa, Rego-Agraso, Laura, Mª José Mosquera González, MARTA LOSA-IGLESIAS, RICARDO BECERRO DE BENGOA-VALLEJO, Daniel López López
Revista Behavioral Sciences
DOI https://doi.org/10.3390/bs12080294

Práctica físico-deportiva y salud física y mental en estudiantes universitarios del grado en ciencias de la actividad física y del deporte durante el confinamiento por la covid-19

Autores Mosquera-González, María-José, Rios-de-Deus, María-Paula, Rego-Agraso, Laura, Penado Abilleira, María, Rodicio-García, María-Luisa
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES Vol. 435 Núm. 33 (páxs. 38 ata 41)

Evolución de los hábitos deportivos de estudiantes de ciencias del deporte en España

Autores Rodicio-García, María-Luisa, Mosquera-González, María-José, Penado Abilleira, María, Covadonga Mateos Padorno
Revista APUNTS. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES Núm. 140 (páxs. 15 ata 22)

La brecha digital y la educación en tiempos de confinamiento

Autores Rodicio-García, María-Luisa, Ríos-de-Deus, María-Paula, Mosquera-González, María-José, Rego-Agraso, Laura, Penado Abilleira, María
Revista Dirección y Liderazgo educativo Núm. 8

Psychometric properties of the abbreviated version of the Personality Assessment Inventory (PAI-R) in a sample of inmates in Spanish prisons

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L.
Revista Journal of Forensic Psychology Research and Practice Vol. 19 Núm. 1 (páxs. 9 ata 23)

Student perception of teacher and parent involvement in homework and student engagement: the mediating role of motivation

Autores Núñez, J.C., Regueiro, B., Suárez, N., Piñeiro, I., Rodicio, M.L., Valle, A.
Revista Frontiers in Psychology Vol. 10 Núm. 1384 (páxs. 1 ata 16)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01384

Personality characteristics of a sample of violent adolescents against their partners

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L., Tania Corrás Vázquez, Ríos-de Deus, MP, Mª Josefa Iglesias Cortizas
Revista Psicologia: Reflexão e Crítica Vol. 32 Núm. 11 (páxs. 1 ata 11)
DOI https://doi.org/10.1186/s41155-019-0122-7

Construction and Validation of the Intimate Images Diffusion Scale Among Adolescents

Autores Penado Abilleira, María, María Luisa Rodicio-García, Marcos Cuesta, María, Tania Corrás Vázquez
Revista Frontiers in Psychology
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01485

Inserción sociolaboral de mujeres emigrantes retornadas: Desde Venezuela a España

Autores Rodicio-García, M.L., Sarceda-Gorgoso, María del Carmen
Revista REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES (RCS) Vol. XXV Núm. 4 (páxs. 11 ata 21)

Escenarios formativos y competencias profesionales en la formación inicial del profesorado

Autores Sarceda-Gorgoso, María del Carmen, Rodicio-García, M.L.
Revista Revista complutense de educación Vol. 29 Núm. 1 (páxs. 147 ata 163)
DOI https://doi.org/10.5209/rced.52160

Development and Validation of an Adolescent Gender-Based Violence Scale (ESVIGA)

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L.
Revista ANUARIO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Núm. 28 (páxs. 49 ata 57)
DOI https://doi.org/10.5093/apj2018a10

Instrumento para identificar la percepción de los estudiantes universitarios sobre emociones que los perturban.

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Ríos-de Deus, MP, Rodicio-García, M.L.
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 133 ata 141)

Análisis del autoconcepto en las víctimas de violencia de género entre adolescentes

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L.
Revista SUMA PSICOLÓGICA Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 107 ata 114)

El desarrollo de la creatividad e innovación. Un reto ante la crisis actual. Revista de Educación.

Autores Maria Josefa Iglesias-Cortizas, María Luisa Rodicio-García
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (páxs. 134 ata 148)

La docencia universitaria en el proceso de adaptación a Europa: la percepción de los estudiantes

Autores Rodicio-García, M.L.
Revista ENSEÑANZA & TEACHING. REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE DIDÁCTICA Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 23 ata 43)

Los grupos departamentales de calidad en la UDC: marco para la adaptación de la tutoría al EEEs

Autores Rodicio-García, M.L., Nuria Prieto Vigo
Revista ENSEÑANZA & TEACHING. REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE DIDÁCTICA Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 97 ata 114)

La orientación en Galicia.

Autores Rodicio-García, M.L., Arza, N., Luís Sobrado Fernández, Camilo I. Ocampo Gómez, Elisa Jato Seijas
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Núm. 2 (páxs. 545 ata 560)

La investigación en orientación como factor de calidad: Un estudio bibliométrico

Autores Amaya Villayandre Corellano, Juan Carlos Pérez Cuervo, Rodicio-García, María-Luisa
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 6 (páxs. 830 ata 837)

La Práctica evaluadora del profesorado de la Universidad de A Coruña

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L.
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 231 ata 278)

Las pruebas de acceso a la Universidad: Un problema que se repite año tras año

Autores Rodicio-García, M.L., Universidade de Santiago de Compostela
Revista REVISTA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 231 ata 275)

Sistemas de Indicadores para la evaluación de centros

Autores Eduardo Abalde Paz, Jesús Miguel Muñoz Cantero, José Javier de Salvador González, Rodicio-García, M.L.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Núm. 6 (páxs. 217 ata 250)

Reseña de Rodríguez Moreno, M. L.: Programa para enseñar a tomar decisiones

Autores Rodicio-García, M.L.
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Vol. - Núm. 9 (páxs. 209 ata 212)

A orientación para a elección de carreira

Autores Rodicio-García, M.L.
Revista REVISTA GALEGA DE ENSINO Vol. - Núm. 7 (páxs. 51 ata 62)

Una propuesta para el Practicum de Psicopedagogía de la Universidad de La Coruña

Autores José María Sánchez Pernas, Rosa María González Seijas, Rodicio-García, M.L., González-Sanmamed, M.
Revista REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA (1994) Vol. 7 Núm. 10 (páxs. 89 ata 100)

La Selectividad universitaria: Un examen más

Autores Universidade de Santiago de Compostela, Rodicio-García, M.L.
Revista Revista de la Federación Provincial de Padres de Alumnos de La Coruña Vol. 1 (páxs. 1 ata 8)

Orientación Educativa. Nuevas perspectivas

Autores Luis Sobrado Fernández, Elena Fernández Rey, María Luisa Rodicio-García
Editores Biblioteca Nueva
Editorial Editorial Biblioteca Nueva (Grupo Editorial Siglo XXI), Madrid (España)
ISBN 978-8499402765

El acoso escolar. Diagnóstico y prevención

Autores Rodicio-García, M.L., Mª Josefa Iglesias Cortizas
Editores Biblioteca Nueva
Editorial Biblioteca Nueva, Madrid (España)
ISBN 9788499402598

A calidade educativa dos centros docentes

Autores Rodicio-García, M.L.
Editorial ICE- Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-9750-616-2

El acceso a la Universidad desde el Curso de Orientación Universitaria: Un estudio de seguimiento

Autores Rodicio-García, M.L.
ISBN nodef-0423

El acceso a la Universidad desde el Curso de Orientación Universitaria

Autores María Luisa Rodicio-García
Editores Universidad de Santiago de Compostela
Editorial Servicio de Publicaciones. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-279-2

El Perfil socio-deportivo dos alumnos do INEF-Galicia

Autores María José Mosquera González, María Luisa Rodicio-García
Editorial Centro Galego de Documentación e Edicións Deportivas, Capela, A (España)
ISBN C-1602-95

El acceso a la Universidad en Galicia: análisis de las disfuncionalidades de la prueba de Selectividad y alternativas

Autores María Luisa Rodicio-García
Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8121-055-2

Evaluación de la Prueba de Selectividad en la Universidad de Santiago de Compostela.

Autores María Luisa Rodicio-García
Editores Universidad Santiago de Compostela
Editorial Servicio de Publicaciones. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7191-696-7

El delincuente como víctima: análisis de la victimización penitenciaria

Autores Penado Abilleira, María. Rodicio-García, María-Luisa
Libro Vulnerabilidad de las víctimas desde la perspectiva de género. Una visión criminológica.
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1377-687-3
Páxinas Desde a 197 ata a 214

Conductas de acoso en la universidad. Percepción del profesorado

Autores Ríos-de-Deus, María-Paula. Rego-Agraso, Laura. María-José-Mosquera-González. Rodicio-García, María-Luisa. Penado Abilleira, María
Libro Educação: teorias, métodos e perspectivas.
Vol. IV Edita Educação: teorias, métodos e perspectivas. .
ISBN: 978-65-87396-47-7
Páxinas Desde a 132 ata a 140

Tecnoestrés objetivo en estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19

Autores Penado Abilleira, María. Ríos-de-Deus, María-Paula. Rodicio-García, María-Luisa. Mosquera-González, María-José. Rego-Agraso, Laura
Libro Medios digitales y metodologías docentes: Mejorar la educación desde un abordaje integral
Edita Medios digitales y metodologías docentes: mejorar la educación desde un abordaje integral.
ISBN: Medios digitales y metodologí
Páxinas Desde a 256 ata a 267

Competences Analysis in Initial Training of Secondary Education Counsellors and European Standards

Autores Luis M. Sobrado Fernéndez. Cristina Ceinos-Sáinz. Elena Fernández-Rey. Camilo I. Ocampo-Gómez. Rodicio-García, María-Luisa
Libro International Perspectives on Research in Educarional and Career Guidance
Edita Springer.
ISBN: 978-3-030-26134-4
Páxinas Desde a 141 ata a 141521

Tutorización y atención al alumnado: Orientación profesional

Autores Ríos-de-Deus, María-Paula. Rodicio-García, María-Luisa. Mosquera-González María-José. Rego-Agraso, L.
Libro Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-775-6
Páxinas Desde a 547 ata a 551

"No violencia.. ¿Tú que miras? Actúa". Proyecto de intervención en educación primaria

Autores Mosquera-González María-José. Rodicio-García, María-Luisa. Ríos-de-Deus, María-Paula. Penado Abilleira, María. Rego-Agraso, Laura
Libro XV Congreso Internacional Gallegoportugués de Psicopedagogía. II Congreso de la Asociación Científica Internacional de Psicopedagogía
Edita XV Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía / II Congreso de la Asociación Científica Internacional de Psicopedagogía.
ISBN: 978-84-9749-726-8
Páxinas Desde a 847 ata a 857

En busca de un Prácticum I de calidad: valoración de su organización por los futuros docentes

Autores Rodicio-García, M.L.. Carmen Sarceda Gorgoso
Libro Las prácticas profesionales en titulaciones de educación
Edita UNED.
ISBN: 978-84-362-7402-8
Páxinas Desde a 345 ata a 367

Metodoloxía de investigación e avaliación de programas

Autores Margarita R. Pino-Juste. María-Luisa Rodicio-García. Abalde Amoedo, Natalia. Lucía Pumares Lavandeira. Lucía Lomba Portela
Libro A investigación educativa en Galicia: (2002-2014)
Edita Xunta Galicia.
ISBN: 978-84-9865-697
Páxinas Desde a 319 ata a 352

E-Guidance for career: a new scenario of innovation and help

Autores Luís Sobrado Fernández. Cristina Ceinos Sainz. María Luisa Rodicio García. Camilo I. Ocampo Gómez
Libro Vocational Counselling
Edita Akademii im. Jana Dlugosza.
ISBN: 978-83-7455-389-6
Páxinas Desde a 217 ata a 237

E-Guidance for Career: a new scenario in innovation and help. Vocational Counseling: Changes and Challenges on the Labour Market.

Autores Luis Sobrado Fernández. Cristina Ceinos Sainz. Rodicio-García, M.L.. Camilo Camilo Ocampo
Libro Vocational Counselling
Edita Akademii im. Jana Dlugosza.
ISBN: 978-83-7455-389-6
Páxinas Desde a 210 ata a 230

Funciones y competencias orientadoras y tutoriales en el marco educativo.

Autores María Luisa Rodicio-García
Libro Orientación Educativa. Nuevas perspectivas
Edita Editorial Biblioteca Nueva (Grupo Editorial Siglo XXI).
ISBN: 978-8499402765
Páxinas Desde a 63 ata a 87

Diseño y Evaluación de Programas de Orientación Educativa

Autores María Luisa Rodicio-García
Libro Orientación Educativa. Nuevas perspectivas
Edita Editorial Biblioteca Nueva (Grupo Editorial Siglo XXI).
ISBN: 978-8499402765
Páxinas Desde a 271 ata a 295

Elaboración de un instrumento exploratorio de las competencias creatividad e innovación en la Enseñanza Superior

Autores Maria Josefa Iglesias-Cortizas. María Luisa Rodicio-García
Libro FECIES 2012
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Desde a 901 ata a 906

LA TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD: ESTUDIO EXPLORATORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y DE LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Autores María Luisa Rodicio-García. Maria Josefa Iglesias-Cortizas. María José Mosquera González
Libro FECIES 2012
Edita Asociación Española de Psicología Conductual.
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Desde a 880 ata a 885

A Orientación na Formación Profesional ao longo da historia

Autores Rodicio-García, M.L.
Libro A formación para o traballo en Galicia: da ensinanza obreira á profesional
Vol. - Edita MUPEGA (Xunta de Galicia).
ISBN: 978-84-691-8013-6
Páxinas Desde a 87 ata a 103

La fundación tutorial y la formación profesional en las instituciones laborales

Autores Rodicio-García, M.L.
Libro Orientación Profesional. Nuevos escenarios y perspectivas
Vol. - Edita Biblioteca Nueva.
ISBN: 978-84-9742-956-6
Páxinas Desde a 323 ata a 340

Orientación Educativa e Profesional

Autores Luis Sobrado Fernández. Camilo Ocampo Gomez. Rodicio-García, M.L.. Elena Fernández Rey
Libro A investigación educativa en Galicia (1989-2001)
Vol. - Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-3821-8
Páxinas Desde a 171 ata a 223

La transición al empleo desde el Servicio de Orientación universitaria de A Coruña

Autores Rodicio, M.L.. Concepción Gómez Fole
Libro Calidad universitaria y empleo
Edita Dykinson, Madrid.
ISBN: 84-9772-390-2
Páxinas Desde a 187 ata a 202

El tutor/a ideal en los estudios conducentes al título de doctor

Autores María Salcines Martínez. Rodicio-García, M.L.. Xabier De Salvador González
Libro Pedagogía universitaria, hacia un espacio de aprendizaje compartido
Vol. I Edita ICE Deusto.
ISBN: 84-271-2646-8
Páxinas Desde a 95 ata a 112

Aproximación a las necesidades de oridentación de los alumnos de tercer ciclo de la UDC con relación a la figura del tutor

Autores M. Salcines. Rodicio-García, M.L.. José Javier de Salvador González
Libro Tutoria Universitaria
Vol. - Edita Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna.
ISBN: 9856-xxx
Páxinas Desde a 231 ata a 244

La Investigación en Orientación como Factor de Calidad. Un Estudio Bibliométrico

Autores Rodicio-García, M.L.. Juan Carlos Pérez Cuervo. Amaya Villayandre Corellano
Libro Calidad Educativa y Empleo en Contextos Multiculturales
Vol. - Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-847-2
Páxinas Desde a 367 ata a 373

Los modelos de las Comunidades Autónomas.

Autores Luís Sobrado Fernández. Camilo Camilo Ocampo. Rodicio-García, M.L.. Arza, N.
Libro Modelos de Orientación e intervención psicopedagógica
Vol. - Edita Praxis.
ISBN: 84-7197-469-x
Páxinas Desde a 209 ata a 209

Los tutores en el practicum de Psicopedagogía: un análisis desde el punto de vista de alumnado

Autores González-Sanmamed, M.. Rodicio-García, M.L.. Arza, N.
Libro Los tutores en el practicum. Tomo II
Vol. - Edita Diputación de Pontevedra.
ISBN: 84-89690-42-1
Páxinas Desde a 261 ata a 275

Los Modelos de las Comunidades Autónomas

Autores Luis Sobrado Fernández. Camilo Ocampo Gómez. María Luisa Rodicio-García. Arza, N.
Libro Modelos de Orientación e intervención psicopedagógica
Edita Praxis.
ISBN: 84-69 -4663-7
Páxinas Desde a 209 ata a 229

Introducción. ¿Hacia donde se ¿orienta¿ la Orientación?

Autores Xabier De Salvador González. Rodicio-García, M.L.
Libro Simposium sobre a orientación. ¿Para onde camiña a Orientación?
Edita Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña.
ISBN: 84-89694-46-X
Páxinas Desde a 9 ata a 16

O perfil socio-deportivo dos alumnos do INEF Galicia

Autores Rodicio-García, M.L.. M. J. Mosquera
Libro Cuadernos técnico pedagógicos del INEF Galicia
Vol. - ISBN: nodef-0424
Páxinas Desde a 0 ata a 0

Evaluación del ¿Proyecto para la Reforma de la Enseñanza¿ desde los estudios sobre alienación de los estudiantes

Autores Universidade de Santiago de Compostela. Rodicio, M.L.
Libro Perspectivas sobre evaluación educativa
Edita Gamesa.
ISBN: 84-86728-39-4
Páxinas Desde a 155 ata a 164

Formación del profesorado tutor de los centros de Educación Secundaria Obligatoria del noroccidente de Asturias

Autor Ana Díaz Crespo
Director/es María Luisa Rodicio García
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La tutoría universitaria en el Espacio Europeo de la Educación Superior: visión del profesorado

Autor Nuria Prieto Vigo
Director/es María Luisa Rodicio García
Ámbito Filosofía y Métodos de Investigación en Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

"Mentoría Social con Población interna en prisiones
I Congreso Estatal de Mentoría Social
Nacional

Autores Rodicio-García, María-Luisa
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Mentoria Dual en la Universidad. Programa piloto en la Facultade de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña
XX Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Ríos-de-Deus, María-Paula, Rodicio-García, María-Luisa, Rego-Agraso, L., Mosquera-González, María-José
Organizador AIDIPE
Lugar Santiago de Compostela (España)

LA FORMACIÓN DE LAS FIGURAS IMPLICADAS EN LA MENTORÍA EN LA UNIVERSIDAD. LA EXPERIENCIA DE MUFFIMOOC EN LA UDC
XVI Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Internacional

Autores Rego-Agraso, Laura, Ríos-de-Deus, María-Paula, María-José-Mosquera-González, Rodicio-García, María-Luisa, Penado Abilleira, María
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

LA FORMACIÓN DE LAS FIGURAS IMPLICADAS EN LA MENTORÍA EN LA UNIVERSIDAD. LA EXPERIENCIA DE MUFFIMOOC EN LA UDC
XVI CONGRESSO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÊS DE PSICOPEDAGOGIA
Internacional

Autores Rego-Agraso, Laura, Ríos-de-Deus, María-Paula, Mosquera-González, María-José, Rodicio-García, María-Luisa, Penado Abilleira, María
Lugar Braga (Portugal)

Adaptación de las prácticas curriculares a la situación de pandemia, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña
XVI Symposium Internacional sobre el Prácticum y las prácticas externas: ¿Prácticas externas virtuales versus presenciales: transformando los retos en oportunidades para la innovación¿
Nacional

Autores Ríos-de-Deus, María-Paula, María-José-Mosquera-González, Penado Abilleira, María, Rego-Agraso, Laura, Rodicio-García, María-Luisa
Organizador Asociación para el Desarrollo del Prácticum y de las Prácticas Externas: Red de Prácticum (REPPE)
Lugar Poio (España)

Aplicación del Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje Basado en Proyectos al diseño de propuestas didácticas dentro del Grado en Educación Primaria
XVI Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Rego-Agraso, L., Ríos-de-Deus, María-Paula, Mosquera-González, María-José, Penado Abilleira, María, María Luisa Rodicio-García, María Josefa Iglesias-Cortizas
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Santiago de Compostela (España)

La reinserción sociolaboral desde la percepción de población penitenciaria en España. Algunas variables condicionantes
XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Rodicio, M.L., Penado Abilleira, María, Ríos-de Deus, MP, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Mª José Mosquera González, Rego, L.
Lugar Madrid (España)

Creatividad e innovación en educación superior: propuesta de un modelo de predicción
XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Ríos-de Deus, MP, Rodicio, M.L., Mª José Mosquera González, Penado Abilleira, María, Rego, Laura, Mª Josefa Iglesias Cortizas
Lugar Madrid (España)

Evaluación de la Eficacia de un Programa de Competencias Emocionales en Estudiantes Universitarios
II Congreso Mundial de Educación EDUCA 2019
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Ríos-de Deus, MP, María Josefa Iglesias-Cortizas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Evolución del Perfil Socio-pedagógico del Estudiante de la Universidad a Distancia (UNED) en las tres últimas décadas
II Congreso Mundial de Educación EDUCA 2019
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Penado Abilleira, María, Ríos-de Deus, MP, Mª Josefa Iglesias Cortizas
Lugar Santiago de Compostela (España)

Evolución de la Organización de la Tutoría en Educación Primaria. Percepción de cuatro generaciones de informantes
X Seminario de la Red Interuniversitaria de Profesorado de Orientación
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L., Ríos-de Deus, MP, Penado Abilleira, María, Mª José Mosquera González, Rego-Agraso, Laura
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Espacio de reflexión para Constitución de equipos y asignación de temáticas
X Seminario de la Red Interuniversitaria de Profesorado de Orientación
Nacional

Autores María Luisa Rodicio-García
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

El acoso escolar hoy. Un análisis para la reflexión
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
Internacional

Autores María Luisa Rodicio-García
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL EN LA UNIVERSIDAD DESDE LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
Internacional

Autores Ríos-de-Deus, María-Paula, Mosquera-González, María-José, Rego-Agraso, Laura, Penado Abilleira, María, María Luisa Rodicio-García
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

¿NON VIOLENCIA. TI QUE MIRÁS? ACTÚA¿. PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE NO VIOLENCIA EN EL CENTRO DE PRIMARIA ¿ROSALÍA DE CASTRO¿ DE A CORUÑA
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
Internacional

Autores María José Mosquera-González, María Luisa Rodicio-García, Ríos-de-Deus, María-Paula, Penado Abilleira, María, Rego-Agraso, Laura
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Puede reorientarse la carrera profesional de las personas pasados los 45 años?: claves
21 Congreso Internacional Galicia Norte de Portugal de Formación para el trabajo
Internacional

Autores María Luisa Rodicio-García
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

La población trabajadora mayor ante el edadismo en el empleo: Un estudio bibliográfico
21 Congreso Internacional Galicia Norte de Portugal de Formación para el trabajo
Internacional

Autores Rego-Agraso, Laura, Ríos-de Deus, María Paula, Mosquera-González, María-José, Penado Abilleira, María, María Luisa Rodicio-García
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Tecnoestrés en docentes de la UDC: habilidades versus exigencias y recursos disponibles durante la COVID-19
IV Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC (EDUNOVATIC)
Internacional

Autores Ríos-de Deus, MP, Rodicio-García, M.L., Penado Abilleira, María, Rego, Laura, Mª José Mosquera González
Organizador Red de Investigación e Innovación Educativa (REDINE)
Lugar Alicante/Alacant (España)

Pode reorientarse a carreira profesional das persoas pasados os 45 ano?. Claves
21 Congreso Internacional Galicia Norte de Portugal de Formación para el trabajo
Internacional

Autores Rodicio-García, María-Luisa
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Políticas de acollida e atención de estudantes: Mentoría
XVI Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Rodicio-García, María-Luisa
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Contribución de la formación en la facultad al desarrollo del Prácticum y del grado en educación infantil.
XV Symposium Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas Externas: "Presente y retos de futuro"
Nacional

Autores Rodicio-García, María-Luisa, Sarceda-Gorgoso, María del Carmen
Lugar Poio (España)

Políticas de acogida y atención de estudiantes: mentoría
XVI Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Rodicio-García, María-Luisa
Organizador Universidad de Granada (UGR)
Lugar Santiago de Compostela (España)

El acoso escolar hoy Un análisis para la reflexión
XV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Rodicio-García, María-Luisa
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD ASOCIADAS A LA AGRESIVIDAD PROACTIVA EN ADOLESCENTES ESPAÑOLES
4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents
Internacional

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L., Tania Corrás Vázquez, López Flores, Marcos
Lugar Palma (España)

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD ASOCIADAS A LA AGRESIVIDAD REACTIVA EN ADOLESCENTES ESPAÑOLES
4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents
Internacional

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L., Tania Corrás Vázquez
Lugar Palma (España)

PERCEPCIÓN DE LAS CONDUCTAS DE RIESGO DE DIFUSIÓN DE IMÁGENES EN REDES SOCIALES EN UNA MUESTRA DE ADOLESCENTES ESPAÑOLES
4th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents
Internacional

Autores Penado Abilleira, María, López Flores, Marcos, Rodicio-García, M.L., Tania Corrás Vázquez
Lugar Palma (España)

Características sociodemográficas de la población penitenciaria española
XI Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense
Internacional

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L., Tania Corrás Vázquez
Organizador Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF)
Lugar Granada (España)

Experiencia de victimización entre los internos de los centros penitenciarios de Galicia
XI Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense
Internacional

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L., Tania Corrás Vázquez
Organizador Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF)
Lugar Granada (España)

Satisfacción de los internos gallegos con su vida en prisión
XI Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense
Internacional

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L., Tania Corrás Vázquez
Organizador Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF)
Lugar Granada (España)

El desarrollo de la creatividad e innovación en la Universidad. Una apuesta de futuro
Congreso Internacional de Orientación Universitaria
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Mª Josefa Iglesias Cortizas, Penado Abilleira, María, Paula Ríos de Deus
Organizador UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Lugar Zaragoza (España)

Orientación para la inserción laboral en la Universidad: el Proyecto Proforem como marco para la reflexión
Congreso Internacional de Orientación Universitaria
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Organizador UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Lugar Zaragoza (España)

Percepción de las emociones básicas en estudiantes de la Universidad a Distancia (Uned) privados de libertad, en Galicia
Congreso Internacional de Orientación Universitaria
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Penado Abilleira, María, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Ríos de Deus, Paula
Organizador UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Lugar Zaragoza (España)

PERCEPCIÓN DEL FUTURO PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SOBRE SU FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA
XX Congresso Internacional De Formação Para O Trabalho Norte De Portugal/Galiza
Internacional

Autores Sarceda-Gorgoso, María del Carmen, Rodicio-García, M.L., Caldeiro Pedreira, María Dolores, Raquel Mariño Fernández
Organizador Instituto do Emprego e Formação Profissional, Delegação Regional do Norte
Lugar Oporto (Portugal)

El Programa Mentor-UP. Un modelo de mentoría en la Educación a Distancia
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Lugar Logroño (España)

Satisfacción con la formación recibida por los internos en Centros Penitenciarios de Galicia
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
Internacional

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L.
Lugar Logroño (España)

En busca de un Practicum I de Calidad: Valoración de su organización por los futuros docentes
Symposium Internacional Las Prácticas Profesionales en Contextos Universitarios de Carácter Educativo
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Carmen Sarceda Gorgoso
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Madrid (España)

De 1911 a 2013. Una revisión de la legislación en materia de Formación Profesional
XX Congresso Internacional. Formaçäo para o Trabalho - Norte de Portugal/Galiza 2018
Internacional

Autores Carmen Sarceda Gorgoso, Rodicio-García, M.L.
Organizador Instituto de Emprego e Formación Profesional de Porto (IEFP)
Lugar Oporto (Portugal)

PERCEPCIÓN DE LAS EMOCIONES BÁSICAS EN POBLACIÓN PENITENCIARIA
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
Internacional

Autores Rodicio-García, María-Luisa, Penado Abilleira, María, Mª Josefa Iglesias Cortizas, Ríos-de-Deus, María-Paula
Lugar Madrid (España)

Presentación del COIE del C.A. de Pontevedra
VI Jornadas de acogida a estudiantes
Nacional

Autores Rodicio, M.L.
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Pontevedra (España)

Indicadores de creatividad e innovación más valorados por los estudiantes de Formación Profesional
XIX Congreso Internacional de Galicia e Norte de Protural de Formación para o Traballo. A formación profesional dual: dúos ou duetos?
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Mª Josefa Iglesias Cortizas
Lugar Lugo (España)

Percepción de las emociones que perturban en estudiantes de Formación Profesional
XIX Congreso Internacional de Galicia e Norte de Protural de Formación para o Traballo. A formación profesional dual: dúos ou duetos?
Internacional

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Rodicio-García, M.L.
Lugar Lugo (España)

EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA A PARTIR DE LOS DATOS DE VIOLENCIA COMETIDA ENTRE ADOLESCENTES DENTRO DE LA RELACIÓN DE PAREJA
XVIII Congreso Internacional de Investigación educativa. Interdisciplinaridad y transferencia
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Penado Abilleira, María
Lugar Salamanca (España)

Necesidades formativas y de orientación en el Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra)
XVIII Congreso Internacional de Investigación educativa. Interdisciplinaridad y transferencia
Internacional

Autores Penado Abilleira, María, Rodicio-García, M.L.
Lugar Salamanca (España)

Indicadores de calidad más valorados por los estudiantes de Formación Profesional
XIX Congreso Internacional de Galicia e Norte de Protural de Formación para o Traballo. A formación profesional dual: dúos ou duetos?
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Mª Josefa Iglesias Cortizas
Lugar Lugo (España)

¿Afecta la motivación de los estudiantes hacia la profesión docente en su valoración de la organización del prácticum?
XIV Symposium Internacional sobre el Practicum y las Prácticas externas: Recursos para un Practicum de Calidad.
Internacional

Autores Rodicio-García, María-Luisa, Sarceda-Gorgoso, María del Carmen
Lugar Poio (España)

A orientación para a prevención do acoso escolar nun contexto de diversidade
X Seminario Nacional de Atención Educativa ao Alumnado Inmigrante. Experiencia e Innovación: Xestión da diversidade cultural desde a orientación no sistema educativo
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Organizador UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lugar Santiago de Compostela (España)

La mentoría y tutorías en el centro asociado de la UNED Pontevedra
Jornadas de Acogida de Estudiantes 2016-2017
Nacional

Autores Rodicio, M.L.
Organizador Centro Asociado de la UNED en Pontevedra
Lugar Pontevedra (España)

Análisis de las competencias de la Formación Inicial de los Orientadores de Educación Secundaria y estándares Europeos
Congreso de la Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional (AIOSP) "Promover la equidad a partir de la Orientación: Reflexión, Acción, Impacto"
Internacional

Autores Luis Sobrado Fernández, Camilo I. Ocampo Gómez, Elena Fernández Rey, Rodicio-García, M.L.
Lugar Estocolmo (Suecia)

Influencia de variables sociodemográficas en la elección de estudios e inserción laboral de los estudiantes de la UNED en Galicia
XVIII Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores Rodicio, M.L., Penado Abilleira, María
Organizador Universidade do Porto
Lugar Viana do Castelo (Portugal)

La transición al empleo de los jóvenes de la UNED Pontevedra
XVIII Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., De Dios Viñas, Cristina
Organizador Universidade do Porto
Lugar Viana do Castelo (Portugal)

Rompiendo barreas. Una propuesta de aprendizaje-servicio en el Máster Universitario de Formación del Profesorado
VII Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Percepción sobre a igualdade de xénero dos e das futuras docentes
Xornada sobre Equidade de Xénero na Formación Profesional Docente
Local

Autores Rodicio-García, M.L., Raposo-Rivas, M.
Organizador Facultade de Ciencias da Educación
Lugar Ourense (España)

Asesoramiento para la inserción laboral desde el Centro de Orientación y Empleo UNED Pontevedra
XVII Congreso Internacional de Galicia y Norte de Portugal de Formación para el Trabajo
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., De Dios Viñas, Cristina
Organizador GEFIL Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

La Orientación Familiar en las publicaciones científicas españolas en la última década (2004-2014)
IV Congreso Internacional de atención Temprana y Educación Familiar
Autonómico

Autores Rodicio-García, M.L., Abalde Amoedo, Natalia
Lugar Santiago de Compostela (España)

Competencias profesionales adquiridas vs. competencias profesionales exigidas por el mercado laboral: La percepción de los estudiantes
IX Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo.
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Validación de un instrumento para evaluar la experiencia de los estudiantes en el Prácticum de las titulaciones de Maestro
XIII Symposium Internacional sobre el Practicum y las Prácticas externas
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Poio (España)

¿Propuesta de intervención preventiva de la violencia escolar desde la acción tutorial
CONGRESO ON LINE DE EQUIPOS DE ORIENTACION EDUCATIVA
Nacional

Autores Rodicio-García, María-Luisa, Maria Josefa Iglesias-Cortizas
Lugar Málaga (España)

María Luisa Rodicio García Universidade da Coruña
XVII Congreso Internacional de Galicia y Norte de Portugal de Formación para el Trabajo
Internacional

Autores Rodicio-García, María-Luisa
Organizador GEFIL Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN COMO CAMBIO SOCIAL. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
XIV Congresso Internacional de Formaçâo para o trabalho-norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores Maria Josefa Iglesias-Cortizas, María Luisa Rodicio-García
Organizador UNIVERSIDADE DO PORTO
Lugar Porto (Portugal)

Estudio sobre mujeres emigrantes retornadas: inserción laboral y empleo
XIV Congresso Internacional de Formaçâo para o trabalho-norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores María Luisa Rodicio García, Mª del Mar San Juan Roca, Antonio Rial Sánchez, Mª del Pilar Carnota Carneiro, Elisa Jato Seijas, Raquel Mariño Fernández, Laura Rego Agraso, Faustino Salgado López, Mª del Carmen Sarceda Gorgoso, Margarita Valcarce Fernández, Antonio Vara Coomonte, Elisa Zamora Rodríguez
Organizador UNIVERSIDADE DO PORTO
Lugar Porto (Portugal)

PERFIL DE LAS MUJERES EMIGRANTES RETORNADAS DE AMÉRICA LATINA A LA COMUNIDAD DE MADRID
XIV Congresso Internacional de Formaçâo para o trabalho-norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores Margarita Valcarce Fernández, María Luisa Rodicio-García
Organizador UNIVERSIDADE DO PORTO
Lugar Porto (Portugal)

El Grado en Educación Primaria
XXII Xornadas de Orientación Universitaria e Profesional
Local

Autores María Luisa Rodicio-García
Organizador Vicerrectorado de Estudiantes, Deportes y Cultura. Universidad de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Perfil de las mujeres emigrantes retornadas de América Latina a la Comunidad de Madrid
XVI Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal/ Galiza. Lugares de trabalho, espazos de aprendizagem
Internacional

Autores Margarita Valcarce Fernández, María Luisa Rodicio-García
Organizador Instituto do Emprego e Formaçao Profissional
Lugar Porto (Portugal)

Presentación del Programa "MENTOR-UP"
Jornadas de Acogida
Local

Autores María Luisa Rodicio-García
Lugar Pontevedra (España)

Empreender Carreiras: Orientar, Formar e Construir Projectos
XIV Congresso Internacional de Formaçâo para o trabalho-norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Organizador UNIVERSIDADE DO PORTO
Lugar Porto (Portugal)

Perfil profesional de las mujeres emigrantes retornadas de la Comunidad de Madrid
XVI Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal - Galiza
Internacional

Autores Margarita Valcarce Fernández, Rodicio-García, M.L.
Organizador Instituto de Emprego e Formaçao Profissional
Lugar Porto (Portugal)

Los resultados de aprendizaje en el Practicum de los nuevos títulos de maestro en el contexto de la Universidade da Coruña
XII Symposium internacional sobre el Practicum y las prácticas en empresas en la formación universitaria
Internacional

Autores María Luisa Rodicio-García, Maria Josefa Iglesias-Cortizas
Lugar Pontevedra (España)

HÁBITOS DEPORTIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (1992-2012): LA INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
XI Congreso español de Sociología
Nacional

Autores María José Mosquera González, María Luisa Rodicio-García
Lugar Madrid (España)

PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS, RETORNADAS DE AMERICA LATINA A LA COMUNIDAD DE MADRID
VI Congreso Internacional de Formación para el Trabajo. Formación para el trabajoen Tiempos de Crisis: Balance y Prospectiva
Internacional

Autores Margarita Valcarce Fernández, María Luisa Rodicio-García, Alcides Fernández de Moura
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Lugar Tarragona (España)

LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL RETORNO DE MUJERES DE AMÉRICA LATINA A ESPAÑA:PROCESO SEGUIDO, DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PRIMERAS CONCLUSIONES
VI Congreso Internacional de Formación para el Trabajo. Formación para el trabajoen Tiempos de Crisis: Balance y Prospectiva
Internacional

Autores Antonio Rial, Carmen Sarceda, María Luisa Rodicio-García, Margarita Valcarce, María del Mar San, Laura Rego, Raquel Mariño, Antonio Vara, Elisa Teresa Zamora, Pilar Carnota, Elisa Jato, Alcides Fernandes, M Rivas, Olaya Queiruga, A Martín
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Lugar Tarragona (España)

El Grado de Educación Primaria
XXI Xornadas de Orientación Universitaria e Profesional
Local

Autores María Luisa Rodicio-García
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

Roles profesionales del Orientador. Competencias y Curriculum formativo de los profesionales de la Orientación
IV Seminario de la Red Interuniversitaria de Profesorado de Orientación
Nacional

Autores Luís Sobrado Fernández, Elena Fernández Rey, María Luisa Rodicio-García, Camilo I. Ocampo Gómez
Organizador Universidad de la Laguna (ULL)
Lugar San Cristóbal de La Laguna (España)

LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL RETORNO DE MUJERES DE AMÉRICA LATINA A ESPAÑA: PROCESO SEGUIDO, DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PRIMERAS CONCLUSIONES
VI Congreso Internacional de Formación para el Trabajo. Formación para el trabajoen Tiempos de Crisis: Balance y Prospectiva
Internacional

Autores Antonio Rial Sánchez, Sarceda-Gorgoso, María del Carmen, Rodicio-García, M.L., Margarita Valcarce Fernández, Mª del Mar San Juan Roca, Laura Rego Agraso, Raquel Mariño, Antonio Vara Coomonte, Elisa Teresa Zamora, Mª del Pilar Carnota Carneiro, Elisa Jato Seijas, Alcides Fernández de Moura, M. Rivas, Olaya Queiruga, Martín, A.
Organizador UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Lugar Tarragona (España)

HÁBITOS DEPORTIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (1992-2012): LA INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
XI Congreso Español de Sociología
Nacional

Autores Mª José Mosquera González, Rodicio-García, M.L.
Organizador Federación Española de Sociología
Lugar Madrid (España)

COMPETENCIAS CLAVE EN EL DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR: LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
XIV Congreso Internacional de Formación para el Trabajo Norte de Portugal/Galicia
Internacional

Autores María Luisa Rodicio-García
Lugar Oporto (Portugal)

La gestión del conflicto a través de las competencias emocionales
Hacia la Convivencia y la Integración
Autonómico

Autores Rodicio, M.L.
Organizador Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Lugar Tui (España)

Elaboración de un instrumento exploratorio de las competencias creatividad e innovación en la Enseñanza Superior
IX FORO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES)
Internacional

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Rodicio-García, M.L.
Organizador Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Lugar Coruña, A (España)

La tutoría en la Universidad: Estudio exploratorio en la Facultad de Ciencias del deporte y de la Educación Física de la Universidade da Coruña
IX FORO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES)
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Mª Josefa Iglesias Cortizas, Mª José Mosquera González
Organizador Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Lugar Coruña, A (España)

Fortalezas y debilidades de la formación en competencias específicas de los futuros
XI Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas en empresas en la formación universitaria
Internacional

Autores Maria Josefa Iglesias-Cortizas, María Luisa Rodicio-García
Lugar Poio (España)

El sentido de la formación basada en las necesidades de los trabajadores: la experiencia de cuatro empresas ubicadas en Galicia
XIII Congreso Internacional de Galicia e norte de Portugal de formación para o traballo "Movilidade, formación, orientación e emprego no ámbito transfronteirizo"
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Mª Josefa Iglesias Cortizas
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Fortalezas y debilidades de la formación en competencias específicas de los futuros Psicopedagogos: Una aproximación desde el Practicum
XI Symposium Internacional sobre el prácticum y las prácticas en empresas en la formación universitaria.
Internacional

Autores Mª Josefa Iglesias Cortizas, Rodicio-García, M.L.
Lugar Poio (España)

Las competencias emocionales de las personas emprendedoras: un estudio desde la formación
XI Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de formación para o traballo
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Mª Josefa Iglesias Cortizas
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

La inserción profesional de las mujeres desempleadas e inactivas: una experiencia en el marco del proyecto DIANA
IV Congreso de Formación para el Trabajo
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L., Antonio Rial Sánchez, Carmen Sarceda Gorgoso
Lugar Zaragoza (España)

A orientación e titoría no Ensino Superior: Unha reflexión a partires de artigos publicados na última década.
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Eva Loureiro Blanco, Nuria Prieto Vigo, Patricia Rodríguez Bardanca
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

O Ensino Superior en España: Unha análise para a reflexión
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Eva Loureiro Blanco, Nuria Prieto Vigo, Patricia Rodríguez Bardanca
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

La tutoría educativa en acción: valoración de diferentes agentes educativos y de sus destinatarios
XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Luis Sobrado Fernández, Camilo Ocampo Gomez, Rodicio-García, M.L., Elena Fernández Rey, Alberto Barreira Arias
Lugar España

Valoración del Practicum por los alumnos/as: La experiencia de la titulación de Psicopedagogía.
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Nuria Prieto Vigo
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Braga (Portugal)

La Orientación e tutoría en la Enseñanza Superior. Una reflexión a partir de los articulos publicados en la última década
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
Internacional

Autores Nuria Prieto Vigo, Patricia Rodríguez Bardanca, Eva Loureiro Blanco, Rodicio-García, M.L.
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

La tutoría en la Universidad de A Coruña: una aproximación a la utilización de este servicio por parte de los alumnos.
10 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa.
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L., Amaya Villayandre Corellano, Juan Carlos Pérez Cuervo
Lugar Coruña, A (España)

Aproximación a las necesidades de orientación de los alumnos de Tercer Ciclo de la Universidad de A Coruña en relación a la figura del tutor/a.
1 Jornadas Nacionales: "La Función Tutorial en la Universidad"
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L., María Salcines Martínez, Xabier De Salvador González
Organizador Universidad de La Laguna
Lugar España

Análisis de la importancia que los Servicios de Orientación más consolidados de las universidades españolas conceden a la tutoría.
1 Jornadas Nacionales: "La Función Tutorial en la Universidad"
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L., María Salcines Martínez, Xabier De Salvador González
Organizador Universidad de La Laguna
Lugar España

La orientación en Galicia. Orientación en la Enseñanza Universitaria
X Congreso Nacional de Modelos de Investigación educativa: Investigación y evaluación educativas en la sociedad del conocimiento
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Coruña, A (España)

La transición al empleo desde el Servicio de Orientación Universitaria de A Coruña( SAPE)
II Congreso Internacional de Calidad Universitaria. Los Planes de Desarrollo Estratégico
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Concepción Gómez Fole
Organizador Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Accidentes infantiles. Para muestra un zapato
V Jornadas Gallegas de Enfermería Pediátrica
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Lugar Lugo (España)

La investigación en orientación como factor de calidad. Un estudio bibliométrico
Congreso Internacional de calidad educativa, empleo e interculturalismo en el Camino de Santiago
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Juan Carlos Pérez Cuervo, Amaya Villayandre Corellano
Organizador ICE. Universidad de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

"Orientación acerca de la evaluación de alumnos en la Universidad"
Simposiium sobre a Orientación ¿Para onde camiña a Orientación?
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L., Mª Cruz Rodríguez Suárez
Lugar Coruña, A (España)

¿Para onde camiña a orientación? Introducción ¿Hacia onde camiña a orientación?.
Simposiium sobre a Orientación ¿Para onde camiña a Orientación?
Nacional

Autores José Javier de Salvador González, Rodicio-García, M.L.
Lugar Coruña, A (España)

Algunhas reflexións sobre xustiza e democracia no sistema educativo
Simposiium sobre a Orientación ¿Para onde camiña a Orientación?
Nacional

Autores José Javier de Salvador González, Jurjo Torres Santomé, Rodicio-García, M.L.
Lugar Coruña, A (España)

La opinión del profesorado acerca de la orientación que dan a sus alumnos de cara a la evaluación
VIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L.
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Sevilla (España)

La práctica evaluadora del profesorado de la Universidad de la Coruña
VIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L.
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Sevilla (España)

Alhunhas reflexóns sobre Xustiza e Democracia no Sistema Educativo
Sin nombre
Nacional

Autores Jurjo Torres Santomé, José Javier de Salvador González, Rodicio-García, M.L.

La práctica evaluadora del profesorado de la Universidad de A Coruña: Un estudio empírico
3 Congreso Galego/Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L.
Lugar Coruña, A (España)

¿Cómo evalua el profesorado universitario? Valoración del trabajo del alumno y técnicas empleadas
8 Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Rodicio-García, M.L.
Lugar Sevilla (España)

¿Cómo evalúa el profesorado universitario?. Valoración del trabajo del alumno y técnicas empleadas
VIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L., Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Sevilla (España)

Los tutores del practicum de psicopedagogía
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Arza, N., Rodicio-García, M.L.
Lugar Braga (Portugal)

Coordenadas contextuais e praxe dos orientadores no ensino medio e secundario
Congreso Internacional de la Evaluación de la Calidad
Internacional

Autores Arza, N., Rodicio-García, M.L.
Lugar Madrid (España)

La organización de la Orientación en Galicia: aproximación al modelo propuesto
XI Congreso Nacional de Pedagogía
Nacional

Autores Arza, N., Rodicio-García, M.L.
Lugar España

La Orientación Universitaria en Galicia: Organización de servicios y recursos
Orientación Universitaria y Evaluación de la Calidad
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Organizador Universidad del País Vasco
Lugar Bilbao (España)

Los tutores del practicum de psicopedagogía. Un análisis desde el punto de vista del alumno
Simposium Internacional sobre el Practicum
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Lugar Pontevedra (España)

Los tutores en el Practicum de Psicopedagogia :un análisis desde el punto de vista del alumnado.
IV Symposium Internacional sobre el Prácticum.
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Arza, N., González-Sanmamed, M.
Lugar España

Implementación y evaluación del programa de orientación para la inserción profesional
Actas del Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
Nacional

Autores Marín, María Elena, Montes, M.M., Ríos-de Deus, MP, Rodicio-García, M.L.
Lugar Coruña, A (España)

O orientador como facilitador dos procesos de avaliación no centro
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Lugar Braga (Portugal)

La integración de las estrategias y técnicas de aprendizaje en el currículo gallego para la Educación Secundaria Obligatoria
V Jornadas sobre la LOGSE: Tutoría y Orientación
Nacional

Autores Arza, N., Rodicio-García, M.L.
Lugar Granada (España)

La desorientación del alumno a su entrada en la Universidad: Los niveles preuniversitarios como marco para la intervención
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L., Raposo-Rivas, M.
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

A formación en exercicio dos orientadores de ensino secundario en Galicia (1988-1995)
I Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L., Arza, N.
Organizador UDC
Lugar Coruña, A (España)

La Orientación Universitaria: un camino por recorrer
Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L.
Lugar Coruña, A (España)

La demanda de estudios superiores como determinante del rendimiento académico en la Universidad
Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L., Raposo-Rivas, M.
Lugar Coruña, A (España)

Problemática en la constitución de los Departamentos de Orientación en la Enseñanza Primaria
VII Seminario Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores José Javier de Salvador González, Rodicio-García, M.L.
Organizador Área MIDE de la Universidad de Valencia. ASociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (ADIPE)
Lugar Valencia (España)

El Departamento de Orientación: sus funciones entendidas desde la práctica
V Jornadas sobre la LOGSE: Tutoría y Orientación
Nacional

Autores José Javier de Salvador González, Rodicio-García, M.L.
Lugar Granada (España)

Los exámenes externos: ¿Un instrumento al servicio de la calidad de los centros educativos?
Congreso Nacional de Orientación y Evaluación Educativa
Nacional

Autores Rodicio-García, M.L., Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Departamento de Fisolofía y Métodos de Investigación en Educación. Universidad de A Coruña
Lugar Coruña, A (España)

La función de los exámenes externos al final de la Secundaria: una visión comparada
III Xornadas de Metodoloxía da Investigación educativa
Autonómico

Autores Rodicio-García, M.L.
Lugar Coruña, A (España)

O paradigma de investigación-acción
Curso monográfico sobre motricidade humana. A observación na Educación Física
Local

Autores Rodicio-García, María-Luisa
Organizador INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GALICIA (INEF)
Lugar Coruña, A (España)

Reflexións sobre a selección de alumnos na Universidade de Santiago
Congreso Internacional sobre el Rendimiento Escolar
Internacional

Autores Rodicio-García, M.L., Xabier De Salvador González
Lugar Santiago de Compostela (España)

¿Es el rendimiento escolar un concepto homogéneo para el profesorado de EGB?
Congreso Internacional sobre el Rendimiento Escolar
Internacional

Autores José Javier de Salvador González, Rodicio-García, M.L.
Lugar Santiago de Compostela (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comisión de Titulación do Grao en Logopedia

Vogal PDI

Desde 11/07/2023.

Claustro

Profesorado doutor con vinculación permanente

Desde 15/03/2023.

Xunta da Facultade de Ciencias da Educación

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Comisión de Titulación do Grao en Educación Primaria

Vogal PDI

Desde 05/04/2019.

Comisión Académica Programa Oficial de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación

Vogal PDI

Desde 04/10/2018.

Xunta da Facultade de Ciencias da Educación

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación

Vogal Coordinadora de Título

Desde 11/12/2013 ata 31/08/2015.

Comisión de Titulación do Grao en Educación Primaria

Vogal PDI

Desde 11/12/2013 ata 26/07/2017.

Profesorado responsable titulacións Facultade de Ciencias da Educación

Grao en Educación Primaria
Profesora responsable de titulación