Dra. María del Rocío Quintáns Eiras  

Catedrática de universidade (CAT-UN)

Departamento Dereito Privado
Área Dereito mercantil
Investigación  Grupo de investigación Empresa, Consumo e Dereito
Liñas de investigación CONTATOS MERCANTILES, DERECHO BURSÁTIL, DERECHO DE LA COMPETENCIA, ORDENACIÓN DEL SEGURO PRIVADO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES, DERECHO CONCURSAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO MARÍTIMO
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-8082-5587 ResearcherIDN-5047-2015

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 57
Prácticas Externas
Grao en Dereito
0 3
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 30
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo 0 64
Prácticas Externas 0 3
Traballo Fin de Grao 0 48
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 52
Prácticas Externas
Grao en Dereito
0 3
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 36
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 18
Prácticas Externas
Grao en Dereito
0 6
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 54
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 42
Prácticas Externas
Grao en Dereito
0 5
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 54
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 24
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais. Dereito Concursal e Dereito Marítimo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 24
Prácticas Externas
Grao en Dereito
0 5
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 36
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
0 8
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 48

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Dereito

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre mércores
09:00 a 11:00
Area Mercantil
Primeiro cuadrimestre xoves
10:00 a 12:00
Área Mercantil

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

a distribución no ámbito das plataformas dixitais: relación laboral ou comercial
As tarxetas revolving e á morosidade: a débeda e as súas consecuencias
Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio
Consecuencias patrimoniais derivadas dunha discapacidade no ámbito fiscal, laboral e sucesorio
Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas
Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas
Cuestións relativas á xestación subrogada. Prestación por maternidade e implicacións éticas
Favorecemento da inmigración irregular e vulneración dos dereitos dos traballadores
Natureza xurídica e obrigacións dunha plataforma dixital de transporte e os seus usuarios
Vertido de cru no mar mediterráneo: análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización
Vertido de cru no mar mediterráneo: Análise xurídica das responsabilidades derivadas do suceso de contaminación mariña, accidente laboral e seguros de responsabilidade civil e de protección e indemnización
Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro Estado
Violencia de xénero, custodia de menores, axudas públicas e cuestións de traballo nun caso de mobilidade laboral dunha muller dun terceiro estado
A conxuntura do Brexit no Dereito Internacional do Mar: a situación do Shark Finning
A protección xurídica dos diseños frente a copias, imitacións, inspiracións e falsificacións na industria da moda
A tecnoloxía da cadea de bloques e os contratos intelixentes
Concurso de consumidores: Acuerdo Extrajudicial de Pagos y Segunda Oportunidad
Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo
Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo
O concurso de acredores mediante a análise dun suposto práctico
O transporte marítimo de mercancías e narcotráfico.
Suicidio complexo non planificado
Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrgica no consentida
Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida
Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida
Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida
transporte marítimo de mercancias e narcotráfico
A Responsabilidade do "Interim Manager" nun escenario concursal.
Análise de aspectos controvertidos na Ley de Contrato de Seguro
concepto e natureza xurídica das plataformas de economía colabortiva no sector do aloxamento.
Fixación de prezos: o cártel de camións
Inversión Colectiva: Entidades de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado. Realidade Xurídica e Aplicación práctica.
La protección de los consumidores y usuarios en supuestos de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos: Concepto y régimen
Lesións ao feto
O cártel de camións e as restricción á competencia
O cartel de camións e as restriccións á competencia
O cartel de camións e as restriccións á competencia
O Contrato de Corretaxe Inmobiliario
Os accidentes maritimos na lei de navegación marítima
Pactos parasociais e cláusulas de non competencia.
Proceso de autodeterminación dun territorio en España: causas e efectos.
Transporte Marítimo de mercadorías e narcotráfico
A acción colectiva: unha forma común de litixio en representación dun grupo de persoas nos Estados Unidos de América
Clláusulas abusivas nos contratos de préstamo a consumidores: Intereses moratorios e vencemento anticipado.
Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL
Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL
Declaración de concurso de acredores de Mecánicas do Noroeste, SL
Discurso do odio e ilegalización de Partido Político
Incidencias no transporte alternativo-colaborativo: Uber
O Abordaxe: Tipos e Responsabilidade
Os Contratos de Abandeiramento e o Dereito Antitrust.
Pantallas LED Filo S.L, sociedade de gananciais, contrato e despido
Responsabilidades penais e concurso de acredores de Balea, SA
Unha visión non penal do Cumprimento
A nova ley da Segunda Oportunidade: Acordo extraxudicial dos pagos e remisión das deudas
A resolución dos contratos bilaterais por incumprimento no concurso de acredores.
A responsabilidade dos administradores por débedas sociais
Accións de responsabilidade contra administradores de sociedades
Creación e desenvolvemento dunha cooperativa no sector lácteo vacún
O Impago da Prima no Contrato de Seguro
Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral
Falsificación de marcas: especial referencia ao esgotamento do dereito de marca e ás accións civís e penais
Aproximación ao concepto de cláusulas limitativas e delimitatorias nalgunhas modalidades de contrato de seguro
O arrendamento de bens mobles
O incumprimento sistemático da normativa antimorosidade. Estudo das Directivas e as súas consecuencias xurídico-económicas en España

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GPC 2021

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais José MAnuel Busto Lago
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2021 ata 20/11/2023

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GPC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais José Manuel Busto Lago
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2019 ata 20/11/2020

Research Project: Train 2 EN4CE: Train to enforce-call TIPO-20050.Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme

Entidade financiadora European Commission
Investigadores principais SARA TONOLO
Tipo Proxecto UE
Datas Desde 01/10/2019 ata 31/03/2022

EL DERECHO DEL TRANSPORTE MARITIMO DEL S. XXI Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principais José Luis García-Pita y Angélica Diaz de la Rosa
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2018 ata 31/12/2020

Redes de investigación: Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Cesar García Novoa
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2019

CREDITO, RIESGO Y PRESTACION DE SERVICIOS, EN EL NUEVO DERECHO MARITIMO ESPAÑOL: ANALISIS TRANSVERSAL Y MULTIDISCIPLINAR DE LEY DE NAVEGACION MARITIMO 2014 Y SU ENTORNO

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais José Luis García Pita-Lastres y María Rocío Quintáns Eiras
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2015 ata 31/12/2017

Ayuda del Programa de Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais José Manuel Busto Lago
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/10/2015 ata 01/10/2017

Progetto di Ricerca internazionale, Diritto europeo sugli ordinamenti nazionali. Italia, Portogallo e Spagna a confronto

Entidade financiadora Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Investigadores principais Viglianisi
Tipo Proxecto Internacional
Datas Desde 01/01/2015 ata 30/12/2017

Acuerdo Marco de Colaboración entre el Colegio de Mediadores de Seguros de A Coruña y la Universidad de A Coruña

Entidade financiadora Colegio de Mediadores de Seguros de A Coruña
Tipo Contrato
Datas Desde 19/04/2013 ata 19/04/2017

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS: BASES PARA SU REFORMA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais María Rocío Quintáns Eiras
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2012 ata 31/12/2014

Convenio marco de colaboración para actividades de asesoramiento y asistencia técnica con la firma de abogados Ruiz Soroa & Zabaleta

Entidade financiadora Bufete Ruiz Soroa & Zabaleta
Tipo Contrato
Datas Desde 23/10/2012 ata 23/10/2015

Bases jurídicas del derecho marítimo español: análisis transversal y multidisciplinar para la reforma de la navegación marítima.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais José Luís García-Pita Y Lastres
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2009 ata 31/12/2011

DERECHO DE LA CONTRATACIÓN Y DERECHO DE LA COMPETENCIA EN EL ÁMBITO DE LAS OPERACIONES BANCARIAS NEUTRAS

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 21/07/2001 ata 21/07/2004

Libertad de empresa, responsabilidad empresarial y sistema financiero

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 10/07/1997 ata 10/07/2000

Derecho del mercado y del sistema financiero

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 04/08/1995 ata 04/08/1997

Líneas actuais do dereito bancario e bursátil

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 07/04/1994 ata 07/04/1996

Seguro. Acción de repetición. Exclusión de cobertura. Seguro de responsabilidad civil. Contaminación de la carga transportada. Seguro. Prueba de las obligaciones. Lucro cesante. Indemnización por paralización de vehículo dedicado al transporte de mercancías. Seguro. Accidente de tráfico. Lucro cesante. Indemnización por paralización de vehículo dedicado al transporte

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 29 (páxs. 367 ata 379)

Cobertura del seguro. Cláusulas Institute Frozen Food Clause y Extensión Frozen Food Clause. Seguro. Transporte terrestre. Indemnización por pérdidas. Seguro de responsabilidad civil de explotación y seguro de responsabilidad civil profesional. Condiciones generales del contrato de seguro. Objeto y límites del seguro responsabilidad civil. Responsabilidad extracontractual. Seguro. Accidente en transporte urbano. Culpa extracontractual. : Seguro de responsabilidad civil. Acción directa del perjudicado contra la aseguradora: indemnización por el fallecimiento de pasajeros en accidente de avión

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 27 (páxs. 397 ata 425)

Seguro marítimo. Responsabilidad del asegurador. Exoneración de responsabilidad. Deber de emplear los medios al alcance para aminorar las consecuencias del siniestro.Seguro de transporte terrestre. Obligación de pago de la indemnización. Condiciones generales del contrato de seguro. Interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato. Seguro de transporte terrestre. Indemnización por daños y perjuicios. Lucro cesante. Seguro de transporte terrestre. Legitimación activa y pasiva. Condiciones generales del contrato de seguro. Cláusulas limitativas. Interpretación de las cláusulas oscuras del contrato. Contrato de seguro de transporte terrestre. Prescripción. Acción directa del transportista contra la aseguradora del subtransportista. Seguro de transporte terrestre de viajeros. Suscripción de seguros en el transporte público de viajeros. Riesgos cubiertos

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 28 (páxs. 463 ata 486)

Nueva normativa de distribución de seguros

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Sistema Financiero: mercados, operadores y contratos (páxs. 503 ata 512)

Reflexiones sobre el concurso de entidades aseguradoras

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL Núm. 49 (páxs. 145 ata 190)

Responsabilidad por accidente aéreo. Seguro: derechos y obligaciones del asegurador, recargo por demora. Responsabilidad por accidente aéreo. Seguro: derechos y obligaciones del asegurador, recargo por demora. Responsabilidad por accidente aéreo. Obligaciones del asegurador: recargo por demora, aplicación del art. 20 LCS. Seguro de transporte aéreo. Indemnización y recargo por demora

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 25 (páxs. 670 ata 672)

Seguro de transporte. Conflicto negativo de competencia territorial. Acción derivada de un contrato de seguro. Seguro. Condiciones generales del contrato de seguro. Interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato. Responsabilidad extracontractual. Seguros aéreos. Principio de formulario. Responsabilidad por accidente aéreo. Obligaciones del asegurador: recargo por demora, aplicación del art. 20 LCS.

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 26 (páxs. 416 ata 432)

Bases para una revisión del régimen jurídico de la comisión mercantil

Autores MARIA ROCÍO QUINTÁNS EIRAS
Revista REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Núm. 312 (páxs. 139 ata 200)

Seguro. Cláusulas delimitadoras y limitativas. Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Transporte terrestre. Seguro de transporte terrestre.Seguro de responsabilidad civil. Transporte terrestre.

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 23 (páxs. 436 ata 459)

Seguro de Transporte marítimo. Pérdida de la mercancía. Responsabilidad del transportista. Interpretación de cláusulas controvertidas en el contrato de seguro de transporte marítimo. Seguro. Tranporte terrestre. Transporte de mercancías: subrogación y limitación de la responsabilidad. Seguro. Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Responsabilidad extracontractual

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 24 (páxs. 474 ata 500)

Información como motor de la protección del asegurado en la comercialización de seguros

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Vol. 175 (páxs. 373 ata 419)

Contrato de transporte terrestre de mercancías: cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados y cláusulas delimitadoras del riesgo objeto de la cobertura del seguro. Principio de transparencia en el contrato de seguro. Contrato de transporte. Seguro. Dolo del asegurado. Transporte Terrestre de mercancías. Seguro. Acción de repetición. Transporte Terrestre. Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Responsabilidad extracontractual. Seguro obligatorio de viajeros. Riesgos cubiertos. Culpa extracontractual. Seguro obligatorio de viajeros. Responsabilidad extracontractual¿, Revista de Derecho del Transporte

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 21 (páxs. 384 ata 412)

Seguro Buque. Pérdida total de un buque. Siniestro causado fraudulentamente. Derecho real del acreedor hipotecarioContrato de Seguro. Incendio de remolque. Infraseguro. Seguro de transporte terrestre. Pérdida de la mercancía transportada por robo. Responsabilidad extracontractual. Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Seguro de transporte terrestre. Impago de la prima por empresa pública. Resolución de contrato de seguro por imposibilidad legal de pago de la prima. Reembolso de las prestaciones satisfechas y de la parte de la prima devengada. Accidente de tráfico en centro de trabajo. Hechos de la circulación. Responsabilidad solidaria de las aseguradoras

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 22 (páxs. 334 ata 356)

A new european market in insurance distribution

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Lexonomica. Journal of Law and Economics Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 1 ata 20)

Seguro de hogar

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Big Data Iuris (páxs. 1 ata 114)

Seguro de obligatorio de viajeros. Responsabilidad extracontractual; Seguro obligatorio de viajeros. Riesgos cubiertos. Culpa extracontractual; Transporte terrestre por carretera. Seguro; Contrato de transporte terrestre de mercancías: cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados y cláusulas delimitadoras del riesgo objeto de la cobertura del seguro. Principio de transparencia en el contrato de seguro; Contrato de transporte. Seguro. Dolo del asegurado; Seguro. Transporte terrestre. Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Responsabilidad extracontractual

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 19,20 (páxs. 293 ata 316)

De la mediación a la distribución de seguros : la nueva Directiva 2016/1997

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO Núm. 39 (páxs. 1 ata 22)

Reseña Sentencia:Seguro. Transporte marítimo de mercancías. Prescripción.Cláusula de exclusión de almacenaje. Sublímite indemnizatorio,Seguro. Responsabilidad extracontractual. Agravación del riesgo,Seguro de responsabilidad civil: acción directa del perjudicado. Transporte Terrestre de mercancías,Contrato de seguro. Responsabilidad civil empresarial,Seguro. Accidente de circulación. Daños y perjuicios. Daño emergente.

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 17,18 (páxs. 288 ata 304)

Reseña Sentencias: Seguro de actividades empresariales, seguro de transporte terrestre. Cláusulas limitativas, Seguro. Transporte de mercancias. Determinación de la indemnización, Seguro de Responsabilidad civil. Delimitación del riesgo cubierto,Seguro de responsabilidad civil: acción directa del perjudicado contra el asegurador, Seguro Responsabilidad civil, Seguro Responsabilidad extracontractual, Seguro de viaje, Seguro Transporte terrestre. Responsabilidad contractual, Seguro Transporte terrestre, Responsabilidad extracontractual. Responsabilidad contractual. Seguro, Responsabilidad extracontractual. Seguro obligatorio de viajeros.

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 15,16 (páxs. 292 ata 421)

Reseñas Sentencias: Transporte marítimo internacional. Conocimiento de embarque. Responsabilidad por deterioro de carga;Seguro de transportes terrestres. Riesgo cubierto; Seguro de transporte terrestre de mercancías; Seguro. Teoría general de las obligaciones y contratos; Seguro de responsabilidad civil. Seguro obligatorio de viajeros.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 13 (páxs. 251 ata 268)

El contrato de seguro en el proyecto de armonización del derecho contractual europeo

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Núm. 290 (páxs. 293 ata 326)

Reseñas Sentencias: Contrato de transporte de mercancías en régimen de conocimiento de embarque. Seguro de transporte marítimo¿; Seguro de transporte. Responsabilidad contractual; Seguro de transportes terrestres. Pérdida de la mercancía por sustracción del remolque. Subrogación de la aseguradora¿;Seguro de responsabilidad civil

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 11 (páxs. 246 ata 257)

Reseñas Sentencias: Contrato de seguro de transporte. Accidente de circulación. Carga y descarga de mercancías; Contrato de seguro de buque de pesca. Desvío de ruta. Riesgo de la navegación; Contrato de seguro de buque de pesca. Desvío de ruta. Riesgo de la navegación; Riesgos excluidos del seguro de transporte de mercancías

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 12 (páxs. 376 ata 380)

(RESEÑA) Liquidación y concurso de una aseguradora. Cien años de normativa

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL Vol. 22 (páxs. 689 ata 701)

Reseñas Sentencias: Seguro de transporte terrestre de mercancías. Cláusula limitativa de los derechos del asegurado, y Seguro de transporte terrestre de mercancías. Cláusula delimitadora del riesgo. Exclusión de cobertura.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 9 (páxs. 391 ata 392)

Reseñas Sentencias: Seguro de transporte de mercancías. Cobertura de los daños producidos en fase de descarga de las mercancías; Seguro de transporte terrestre. Clausulas limitativas y delimitadoras, Seguro de transportes de mercancías. Prescripción. Responsabilidad del transportista por robo de las mercancías. ¿Culpa in eligendo¿ del transportista; Seguro de transportes terrestres. Nexo causal entre el accidente de circulación del camión que transportaba los animales y la consecuencia del sacrificio de los animales; Seguro de transportes terrestres. Robo de mercancía transportada, inexistencia de negligencia conductor que estacionó el vehículo en un polígono industrial no vigilado

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 10 (páxs. 290 ata 297)

Naturaleza jurídica de los contratos de distribución de carburantes y derecho de la competenciauna ecuación que es necesario resolver (comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de noviembre de 2010 (RJ 2010/7978), Caso Repsol Productos Petrolíferos, S.A. y Repsol YPF, S.A.).

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 31 (páxs. 613 ata 639)

Reseñas Sentencias: Seguro de Transporte Terrestres de mercancías. Delimitación del riesgo. Exclusión de cobertura, y Comentario Sentencia: Contrato de Transporte de mercancías. Determinación de la indemnización. Convenio CMR.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 7 (páxs. 323 ata 326)

Reseña Bibliografíca: González, B.: La posición de los aseguradores de la carga¿, Anuario de Derecho marítimo, nº 27, 2010, 253-256

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 7 (páxs. 329 ata 329)

1. Reseñas Sentencias: Responsabilidad contractual. Seguro. Contratos mercantiles. Transporte Terrestre, Seguro de Transporte. Pago de la indemnización por siniestro. Corredor de seguros, y Seguro de transporte terrestre. Carta de porte.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 8 (páxs. 292 ata 294)

nside Job: crisis del sistema financiero

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Proyecto DeCine Núm. 8 (páxs. 1 ata 8)

Autoridades administrativas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 300 (páxs. 75 ata 92)

Revisión de las normas de competencia sobre acuerdos verticales y prácticas concertadas

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 30 (páxs. 539 ata 552)

Reseñas Sentencias: Seguro de transporte Terrestre. Indemnización: desestimación, hurto excluido de cobertura. Cláusula limitativa aceptada expresamente y Contrato de seguro de transportes terrestres. Siniestro cubierto por la póliza

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 4 (páxs. 371 ata 372)

Reseña Sentencias: Seguro de transporte Terrestre. Cláusula delimitadora del riesgo. Exclusión de cobertura, y Seguro. Transporte de Mercancías Terrestres. Contratos atípicos, Seguro de transporte Terrestre. Cláusula delimitadora del riesgo. Exclusión de cobertura

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Revista de Derecho del Transporte Núm. 5 (páxs. 327 ata 331)

El asegurado ante las crisis de la entidad aseguradora

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL Núm. 17 (páxs. 139 ata 192)

La nueva autoridad catalana de la competencia

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 29 (páxs. 743 ata 756)

Repercusión en la comisión del mediador de seguros de la provisión técnica del seguro de decesos (STS (civil, sección 1ª) de 3 de diciembre de 2008, RJ. 2008/6944)

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Vol. 137 Núm. 137 (páxs. 147 ata 152)

Análisis desde el Derecho de la competencia de la oferta de productos y servicios de seguros a empresas en la Unión Europea

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Núm. 28 (páxs. 397 ata 413)

Intervención de los órganos autonómicos de competencia en los procedimientos previsto por la nueva Ley española de Defensa de la Competencia

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras, Ana Tobío Rivas
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Núm. 28 (páxs. 443 ata 474)

Protección del asegurado en situaciones de crisis de las entidades aseguradoras

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 198 (páxs. 239 ata 301)

Revisión del coaseguro y del reaseguro desde el Derecho de la competencia

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 136 (páxs. 626 ata 641)

Baixa obrigatoria dun socio por non participar na actividade cooperativizada. Posibilidad de transformarse en socio colaborador (Anotación á sentenza da sección 3ª da Audiencia Provincial de Burgos, de 30 de marzo de 2007)

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 30 Núm. 30 (páxs. 153 ata 158)

DE nuevo sobre la diferencia entre agentes mercantiles y representantes de comercio

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica (páxs. 125 ata 187)

Formación de los mediadores de seguros y reaseguros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS (páxs. 163 ata 170)

La distribución multimarca y servicios de reparación de automóviles: investigación de la comisión en los casos BMW y General Motors

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 27 (páxs. 555 ata 572)

Las cooperativas de seguros

Autores José Luís García-Pita y Lastres, Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 129 (páxs. 51 ata 64)

(RESEÑA) La facultad de exclusión de socios en la teoría general de sociedades

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO MERCANTIL Núm. 264-265

Carlos Vargas Vasserot, La actividad Cooperativizada y las Relaciones de la Cooperativa con sus Socios y con Terceros, nº 29, 2006/2007, págs. 187 a 189.

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 29 Núm. 29 (páxs. 187 ata 189)

A regulación das cooperativas de crédito na Comunidade Valenciana

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Núm. 28 (páxs. 153 ata 156)

La gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (páxs. 517 ata 531)

Principales novedades de la ley 26/2006 de mediación de seguros y reaseguros privados

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 127 (páxs. 543 ata 560)

Trasposición al Derecho francés de la Directiva sobre Mediación en los Seguros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 126 (páxs. 325 ata 333)

Las sociedades de gestión de derechos de autor en la Unión Europea

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 25 (páxs. 465 ata 475)

Protección a los asegurados en contratos intermediados por mediador de seguros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS (páxs. 445 ata 464)

Proyecto de Ley de mediación de seguros y reaseguros privados

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 122 (páxs. 287 ata 296)

José Ignacio Vidal Portabales, El Régimen Jurídico de la Liquidación en la Sociedad Cooperativa Gallega (Especial referencia a la figura de los liquidadores)

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 27 Núm. 27 (páxs. 295 ata 298)

Contrato de seguro. Seguro obrigatorio de automóbiles. Acción subrogatoria exercitada pola aseguradora. Acción de repetición. Prescrición das accións. (Anotación a Sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra de 13 de nadal de 2004)

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA XURÍDICA GALEGA (páxs. 116 ata 119)

La utilización de los contratos de agencia como mecanismo para evitar la aplicación del Derecho de la competencia.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 24 (páxs. 409 ata 434)

Ley de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 93 (páxs. 287 ata 293)

Naturaleza jurídica de la relación de subagencia de seguros (a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2002-RJ.5286-)

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Núm. 118 (páxs. 251 ata 272)

Últimas modificaciones para adaptar la legislación española de seguros privados a la normativa comunitaria.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO Núm. 4 (páxs. 1 ata 9)

Reembolso das achegas sociais no caso de baixa do socio. Anotación á Sentenza do Tribunal Supremo 1032/2003, de 7 de novembro

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 26 Núm. 26 (páxs. 187 ata 191)

Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre condiciones generales y particulares, cláusulas limitativas y abusivas (2000-2003)

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS Vol. 117 Núm. 117 (páxs. 117 ata 129)

Carmen Pastor Sempere, Los recursos propios en las sociedades cooperativas

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Revista COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL Vol. 25 Núm. 25 (páxs. 305 ata 306)

Proyecto de Reglamento para la reforma del derecho de la competencia en el sector de vehículos de motor.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 22 Núm. - (páxs. 1515 ata 1535)

La fijación de precios en la distribución minorista de carburantes "algunas observaciones sobre la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia 493 (expte. 493/00, CEPSA) de 30 de mayo de 2001"

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 927 ata 951)

Propuesta de Directiva sobre mediación de seguros privados.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Núm. 82 (páxs. 204 ata 210)

Las Directrices sobre restricciones verticales, complementarias del Reglamento 2790/99.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR Vol. 21 Núm. - (páxs. 1297 ata 1317)

Acuerdos de agencia y Derecho de la competencia: nuevo régimen de las restricciones verticales.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Núm. 34 (páxs. 67 ata 115)

La extinción del contrato mercantil de concesión en el derecho peruano

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA Vol. 2 Núm. - (páxs. 33 ata 71)

Las relaciones de intermediación en la colocación de valores

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. 75 Núm. - (páxs. 197 ata 249)

Intermediación bursátil y ámbito de aplicación de la L.C.A.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. - Núm. 65 (páxs. 9 ata 74)

La resolución unilateral de los contratos de concesión mercantil de duración indefinida y sus consecuencias jurídicas (A propósito de ka sentencia de la AP de Madrid de 4 de noviembre de 1996)

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 595 ata 625)

Problemas suscitados en la dogmática del contrato de corretaje, con ocasión de la promulgación de la Ley 12/1992, de 27 de nayo, sobre contrato de agencia.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO Vol. - Núm. 20 (páxs. 89 ata 145)

Las recomendaciones colectivas de precios en el Derecho bursátil y en el Derecho de la competencia

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Revista REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL Vol. - Núm. 58 (páxs. 487 ata 532)

El Derecho marítimo, nuevas tecnologías y restos del progreso

Autores angélica diaz de la rosa
Editores José Luís García-Pita y Lastres, angélica diaz de la rosa, Mª Rocío Quintáns Eiras
Editorial Aranzadi-Thomson, (España)
ISBN 978-84-1346-899-0

La distribución de seguros privados

Editorial Marcial Pons.Esiciones Jurídicas y Sociales S.A., (España)
ISBN 978-84-9123-652-8

El derecho marítimo de los nuevos tiempos

Editores José Luís García-Pita y Lastres, Mª Rocío Quintáns Eiras, angélica diaz de la rosa
Editorial Thomson Reuters - Civitas, (España)
ISBN 9788491526612

Estudios sobre el contrato de seguro

Editores Mª Rocío Quintáns Eiras, Lorena Cecilia Ramírez Otero
Editorial Universidad de Piura, Lima (Perú)
ISBN 978-612-322-034-1

La reforma del Derecho de seguro

Editores Juan Bataller Grau, María Rocío Quintáns Eiras, Abel Veiga Copo
Editorial Aranzadi - Thomson, (España)
ISBN 978-84-9059-801-6

Estudios sobre Mediación de Seguros Privados

Editores Mª Rocío Quintáns Eiras
Editorial Aranzadi - Thomson, Cizur (España)
ISBN 978-84-9014-988-1

Estudios de Derecho Marítimo

Editores Mª Rocío Quintáns Eiras
Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur (España)
ISBN 978-84-9903-949-7

Liquidación administrativa de entidades aseguradoras

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Editorial Fundación Mapfre Estudios, Madrid (España)
ISBN 84-7100-719-3

Las obligaciones fundamentales del agente.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
ISBN 84-470-1566-1

Delimitación de la agencia mercantil en los contratos de colaboración

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Editorial EDERSA, Madrid (España)
ISBN 84-7130-993-9

Clinica Jurídica Xustiza social. Un proyecto de aprenzaje-servicio de la UDC, no confinado en tiempos de pandemia

Autores Carmen Garcimartin. Mª Rocío Quintáns Eiras. Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro Clinicas jurídicas españolas propuestas y desafios
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-1124-238-7
Páxinas Desde a 103 ata a 113

Apuntes para una revisión del régimen jurídico aplicable al contrato de consignación de buques

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro El Derecho marítimo, nuevas tecnologías y restos del progreso
Edita Aranzadi-Thomson.
ISBN: 978-84-1346-899-0
Páxinas Desde a 361 ata a 394

Desafíos del regulador en materia de contratos de colaboración mercantil

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial
Edita Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales.
ISBN: 978-84-1381-255-7
Páxinas Desde a 107 ata a 134

Artículo 75. Auxiliares delegados

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentario al texto refundido de la Ley Concursal
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 9788413464657
Páxinas Desde a 503 ata a 509

Artículo 76. Nombramiento obligatorio de auxiliares delegados

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentario al texto refundido de la Ley Concursal
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 9788413464657
Páxinas Desde a 509 ata a 512

Artículo 77. Régimen legal de los auxiliares delegados

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentario al texto refundido de la Ley Concursal
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 9788413464657
Páxinas Desde a 512 ata a 518

Ampliación y reformulación del ámbito de aplicación en el proyecto de ley de distribución de seguros

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Libro La distribución de seguros privados
Edita Marcial Pons.Esiciones Jurídicas y Sociales S.A..
ISBN: 978-84-9123-652-8
Páxinas Desde a 35 ata a 72

Expedientes marítimos voluntarios de competencia notarial

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro El derecho marítimo de los nuevos tiempos
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 9788491526612
Páxinas Desde a 1375 ata a 1419

Información y conflicto de intereses en la comercialización de seguros

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Libro El contrato de seguro y su distribución en la encrucijada
Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-9177-704-5
Páxinas Desde a 193 ata a 241

La distribución de seguros a través de intermediarios

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Estudios sobre el contrato de seguro
Edita Universidad de Piura.
ISBN: 978-612-322-034-1
Páxinas Desde a 263 ata a 289

Deterioro financiero y crisis de las entidades aseguradoras

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Libro Un derecho del seguro más social y transparente
Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-9152-839-5
Páxinas Desde a 821 ata a 870

LA MEDIACIÓN DE SEGUROS: HACIA UN NUEVO MARCO NORMATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS EN ESPAÑA

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Libro Los mercados financieros, 2º edición
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788491694755
Páxinas Desde a 639 ata a 681

Reforma de la distribución de seguros en la UE

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Libro L¿influenza del Diritto Europeo sugli ordinamenti nazionalli
Edita Roma: Aracne Editrice.
ISBN: 978-88-548-9881-3
Páxinas Desde a 215 ata a 237

Reforma de la distribución de seguros en la Unión Europea

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro La reforma del Derecho de seguro
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9059-801-6
Páxinas Desde a 557 ata a 574

El contrato de comisión en el Anteproyecto del Código Mercantil

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Libro Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz
Edita Universidad Carlos III.
ISBN: 978-84-89315-79-2,
Páxinas Desde a 1783 ata a 1800

La protección del asegurado en la ley de mediación de seguros y reaseguros privados

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro La protección del cliente en el mercado asegurador
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-470-4052-0
Páxinas Desde a 351 ata a 395

El aseguramiento de la responsabilidad civil de los administradores concursales

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Estudios de derecho mercantil. Libro homenaje al prof. José Antonio Gómez Segade
Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-15664-96-3
Páxinas Desde a 1049 ata a 1066

La mediación de seguros: hacia una nueva regulación de la distribución de seguros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Los mercados financieros
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-591-8
Páxinas Desde a 553 ata a 588

Liquidación y concurso de entidades aseguradoras en el Proyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Supervisión en seguros privados: Hacia solvencia II
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9033-202-3
Páxinas Desde a 357 ata a 398

Cooperativas de seguros. Régimen jurídico

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Tratado de Derecho de Cooperativas (tomo II)
Vol. 2 Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788490334669
Páxinas Desde a 1365 ata a 1380

El contrato de seguro en el marco común de referencia: algunas reflexiones a la luz de la reforma del derecho español

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro El régimen jurídico de los seguros terrestres y marítimos y su reforma legislativa
Edita Comares, S.L..
ISBN: 978-84-9836-993-9
Páxinas Desde a 29 ata a 67

Naturaleza jurídica del contrato de gestión naval

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Estudios de derecho marítimo
Edita Aranzadi.
ISBN: 9788499039497
Páxinas Desde a 445 ata a 468

El plan de acción tutorial como herramienta para la adecuada planificación de los estudios de Grado y Postgrado

Autores Carmen Garcimartin. Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Coordinación y planificación en los estudios de Derecho [Recurso electrónico]: 15 al 16 de septiembre 2012 : Universidad de Valladolid / Joseba Aitor Echebarría Sáenz (dir.)
Edita AHLM / Universidad de Valladolid.
ISBN: 978-84-694-8683- 2
Páxinas Desde a 233 ata a 251

La personalidad jurídica en el Derecho español

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras. José Luís García-Pita y Lastres
Libro VII CONGRESO DE ACADEMIS JURÍDICAS Y SOCIALES DE IBEROAMÉRICA Y FILIPINAS
Edita REAL ACADEMICA GALLEGA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION.
ISBN: 978-84-9812-185-8
Páxinas Desde a 263 ata a 344

Comentario al art. 9 de la Ley de Crédito al Consumo

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1538 ata a 1541

Comentario al art. 13 de la Ley de Crédito al Consumo

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1551 ata a 1554

Comentario al art. 16 de la Ley de Crédito al Consumo

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1572 ata a 1573

Comentario al art. 2 de la Ley de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1843 ata a 1863

Comentario al art. 4 de la Ley de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1871 ata a 1884

Comentario al art. 6 de la Ley de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1889 ata a 1896

Comentario al art. 8 de la Ley de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1912 ata a 1919

Comentarios al art. 10 de la Ley de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1923 ata a 1928

Comentario al art. 14 de la Ley de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1937 ata a 1939

Comentario al art. 18 de la Ley de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1953 ata a 1959

Comentario al art. 1 de la Ley de Crédito al Consumo

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1495 ata a 1510

Comentario al art. 3 de la Ley de Crédito al Consumo

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1517 ata a 1518

Comentario al art. 5 de la Ley de Crédito al Consumo

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1522 ata a 1524

Comentario al art. 7 de la Ley de Crédito al consumo

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1529 ata a 1533

Comentario al art. 11 de la Ley de Crédito al Consumo

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Comentarios a las normas de protección de los consumidores: Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea
Edita Colex.
ISBN: 978-84-8342-289-2
Páxinas Desde a 1543 ata a 1549

Luces y sombras en la reforma de la propuesta anticipada de convenio curcursal.

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa con motivo de su octogésimo cumpleaños
Vol. - Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-9768-785-0
Páxinas Desde a 755 ata a 768

Las nuevas funciones asignadas a los Órfanos autonómicos de defensa de la competencia por al nueva Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defenda de la Competencia: aspectos procedimentales

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras. Ana Tobio Rivas
Libro Estudios sobre la nueva Ley de Defense de la Competencia. Análisis desde la perspectiva autonómica gallega
Vol. - Edita Tribunal Galego de Derecho de competencia, Xunta de Galicia.
ISBN: 978-84-693-9501-1
Páxinas Desde a 153 ata a 249

Agentes mercantiles y representantes de comercio: algunas reflexiones para su diferenciación

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Homenaje a Víctor Manuel Garrido de Palma
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3527-4
Páxinas Desde a 1385 ata a 1442

Plácido. La letra de cambio y su ejecución

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro O ensino do dereito a través do cinema: unha perspectiva interdisciplinar, II
Edita Universidade de A Coruña.
ISBN: 978-84-9749-446-5
Páxinas Desde a 133 ata a 141

Órganos y procedimiento en el Derecho español de Defensa de la Competencia

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español
Vol. - Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-8355-757-0
Páxinas Desde a 267 ata a 332

El Concurso de entidades aseguradoras

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Libro Libro homenaje a Manuel Olivencia, Estudios sobre la Ley Concursal, t. V(Liquidación concursal, conclusión y reapertura del concurso, calificación del concurso, supuestos especiales)
Vol. - Edita Marcial Pons. Ediciones jurídicas y sociales, S.A..
ISBN: 84-9768-182-7
Páxinas Desde a 5511 ata a 5546

Una aproximación al seguro marítimo de defensa jurídica

Autor Vanessa Amarelle Guillín
Director/es José Luís García-Pita Y Lastres; María Rocío Quintáns Eiras
Ámbito Derecho Privado
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Contrato de Gestión Naval: Criterios para la determinación del Régimen Jurídico

Autor María José Rodríguez Docampo
Director/es Dr. José Luis García Pita y Lastres y Dra. Rocío Quintáns Eiras
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Distribución y competencia: nuevas propuestas sobre acuerdos verticales
VI Ciclo de Conferencias de derecho de competencia y de la propiedad industrial e intelectual
Internacional

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universidad de Vigo (UV)
Lugar Vigo (España)

Algunos retos de la digitalización de la contratación de seguros: impacto en la protección al asegurado, en la mesa de Contrato de seguro
Congreso Internacional: Contratación Mercantil: Digitalización y Protección del Cliente / Consumidor
Internacional

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universidad de Córdoba (UCO)
Lugar Córdoba (España)

Los contratos de colaboración: algunos desafíos que plantean al regulador
Congreso Internacional Desafíos del regulador en materia de contratación y competencia empresarial
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Lugar Córdoba (España)

¿La protección del consumidor en la contratación de seguros¿
I Congreso Internacional de la Revista de Derecho del Sistema Financiero, III Congreso Internacional de Derecho de Seguros
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Lugar Valencia (España)

ApS, unha oportunidade de aprender axudando¿, en Jornada sobre innovación docente UDC, 26 septiembre 2019
IV Jornadas de innovación docente de la UDC
Autonómico

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Soluciones legales a los nuevos retos del Derecho marítimo (mesa redonda)
VII Congreso Internacional de Transporte: el transporte como motor del desarrollo socioeconómico
Internacional

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Organizador Instituto de Derecho de Transporte de la Universitat Jaume I
Lugar Benicasim/Benicàssim (España)

Intervención administrativa y deterioro financiero de entidades aseguradoras
Tendencias en la regulación del Sistema Financiero. Europeización, reforzamiento del papel de los poderes públicos y retos de futuro.
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universidad de Navarra (UNAV)
Lugar Madrid (España)

Aprendizaje-Servicio en las prácticas curriculares del Grado en Derecho
III Xornadas de Innovación Docente da UDC
Autonómico

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Distribución, Información y conflicto de intereses
Congreso Internacional de Seguros: el contrato de seguro en la encrucijada
Internacional

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universitat Rovira i Virgili (URV)
Lugar Tarragona (España)

Deterioro financiero y crisis de las entidades financieras
III Congreso Nacional de Ordenación, Solvencia y Supervisión en seguros privados y II Congreso Internacional de Derecho de Seguros
Internacional

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Lugar Valladolid (España)

Jurisdicción voluntaria y derecho mercantil
Nuevos modelos de gestión del Derecho privado: jurisdicción voluntaria
Nacional

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universitat de Lleida (UDL)
Lugar Lleida (España)

Nuevas tendencias en el Derecho antitrust
Congreso Internacional: Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y en la Propiedad Industrial, En memoria del Prof. Dr. Dr. H.C. Carlos Fernández-Nóvoa
Internacional

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Daños a los acreedores de una sociedad mercantil: responsabilidad de administradores concursales
Programa Formativo Veredicto Ejemplar
Autonómico

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Lugar Coruña, A (España)

Las reformas de la Ley de mediación y de la Ley de contrato de seguro
Reformas en el sector asegurador
Autonómico

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Organizador Colegios de Mediadores de Seguros de La Coruña
Lugar Coruña, A (España)

El futuro de la mediación ¿en manos de las compañías?
IV Encuentro Asegurador Galego. XXVIII Jornada de estudio y formación de seguros
Autonómico

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Organizador Colegio de Mediadores de Seguros de La Coruña
Lugar Coruña, A (España)

La mediación en el ámbito del concurso de acreedores
Curso de Formación específica de postgrado en mediación
Local

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

La reforma de la medición de Seguros Privados
I Congreso Internacional de Seguros Privados, II Congreso de Ordenación y Supervisión en Seguros Privados
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
Lugar Valencia (España)

Análisis de la información jurídica de los medios de colaboración
V Jornada de Buenas Prácticas en la docencia Universitaria con apoyo de TIC
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza
Lugar Zaragoza (España)

Reforma de la mediación de seguros
II Encuentro Asegurador Gallego. XXVI Jornada de Estudio y Formación de Seguros
Autonómico

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Lugar Coruña, A (España)

La responsabilidad civil de la administración concursal. El seguro de responsabilidad civil
Curso especialista en Derecho concursal
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Lugar Coruña, A (España)

Debate en los Grupos de expertos europeos e iberoamericanos de: Supervisión de Seguros, Distribución de Seguros, Defensa del consumidor y Resolución de Conflictos,
XIII Congresso do Comité Ibero Latino-Americano de Dereito dos Seguros (CILA), organizado
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador Secçao Portuguesa da Associação Internacional do Direito dos Seguros
Lugar Lisboa (Portugal)

Repercusión en la calidad docente de la movilidad Erasmus en las Facultades de Derecho
IX Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras, Carmen Garcimartin
Organizador Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

El Plan de Acción Tutorial como herramienta para la adecuada planificación de los estudios de grado y postgrado
IV Congreso Nacional de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas: Coordinación y Planificación de los Estudios de Derecho
Nacional

Autores Mª del Carmen Garcimartín Montero, Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Lugar Valladolid (España)

Liquidación y extinción de las entidades aseguradoras
Congreso de Ordenación y Supervisión en Seguros Privados
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Lugar Valencia (España)

La atipicidad en los títulos valores
Congreso Notarial conmemorativo del 150º aniversario de la Ley del Notariado
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador Consejo General del Notariado
Lugar Sitges (España)

Contrato de gestión naval
Congreso Internacional sobre Derecho marítimo. Entre la tradición y los nuevos horizontes
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El modelo europeo de contrato seguro
Jornadas sobre la Reforma de la Ley de Contrato de Seguro
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador Universidad Rovira i Virgili
Lugar Tarragona (España)

Procedimiento sancionador: Competencia y administraciones públicas
Defensa de la Competencia y Eficiencia de los Mercados
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Lugar Santiago de Compostela (España)

Propuesta de introducción de una asignatura de habilidades para la práctica jurídica en el grado de Derecho
IV Simposio Compostelano sobre Enseñanzas Jurídicas. Investigación y Docencia en Derecho
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras, Carmen Garcimartin
Organizador Universidade de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

El plan de Acción Tutorial en la Facultad de Derecho
IV Simposio Compostelano sobre Enseñanzas Jurídicas. Investigación y Docencia en Derecho
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras, Carmen Garcimartin
Organizador Universidade de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Novedades Legislativas y tendencias jurisprudenciales en el Derecho de sociedades de capital
Seminario en el marco de la implantación de un Espacio de Educación Europeo Superior de Calidad, con motivo del Proyecto Piloto de adaptación del sistema ECTS de la Universidad de Huelva
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Lugar Huelva (España)

LA PERSONA JURÍDICA EN EL DERECHO ESPAÑOL
VII Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y Filipinas
Internacional

Autores José Luís García-Pita y Lastres, Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador REAL ACADEMIA GALEGA
Lugar Coruña, A (España)

La Europóliza: deberes precontractuales, conclusión y formación, el riesgo, la prima, el siniestro y la prescripción
Hacia una Europoliza: los principios de Derecho europeo del contrato de seguro
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador Asociación Internacional de Derecho de Seguro (AIDA)
Lugar Madrid (España)

Contratos de colaboración empresarial. Nuevas formas de contratación moderna
Capacitación de Magistrados del Área Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima y el Centro de Investigaciones Judiciales
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador Corte Superior de Justicia de Lima y el Centro de Investigaciones Judiciales, Perú
Lugar Lima (Perú)

El modelo de enseñanza basado en el aprendizaje en los Máster Universitario profesionales de las Facultades de Derecho
III Congreso Nacional de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas: Innovación y Calidad en la docencia del Derecho
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Organizador UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Lugar Sevilla (España)

Protección a los asegurados en contratos intermediados por mediador de seguros, Tema I Ley de Contrato de Seguro: caracteres generales. Su significado para la tutela del asegurados, para el sector asegurador y en su aplicación efectiva.
25 años, Ley de contrato de Seguro. Experiencias y posibles modificaciones
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Lugar Madrid (España)

Posición del asegurado ante el nuevo régimen de liquidación de entidades aseguradoras.
Jornadas sobre el nuevo derecho de seguros.
Nacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Lugar Coruña, A (España)

Las obligaciones fundamentales del agente.
1 Congreso Mundial de la Agencia Comercial
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Lugar Santa Cruz de Tenerife (España)

Acuerdos Verticales y Derecho de la Competencia
Seminario sobre Derecho de Competencia
Internacional

Autores Mª Rocío Quintáns Eiras
Lugar Piura (Perú)

El contrato de franquicia: aspectos legales
La franquicia: un auge incuestionable en el siglo XXI
Autonómico

Autores María Rocío Quintáns Eiras
Organizador Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Lugar Coruña, A (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Privado

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Clínica xurídica de xustiza social
Subdirectora

Desde 11/03/2022.

Escola Internacional de Doutoramento

Secretaria de Escuela

Desde 10/03/2020.

Comité de Dirección da EIDUDC

Secretaria

Desde 10/03/2020.

Comisión Permanente da EIDUDC

Secretaria

Desde 10/03/2020.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Privado

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Facultade de Dereito

Vicedecana

Desde 12/04/2013 ata 19/04/2017.

Dereito Privado

Secretaria

Desde 01/04/2011 ata 11/04/2013.

Coordinadores/as Mestrados Facultade de Dereito

Mestrado en Asesoramento Xurídico-Empresarial
Coordinadora Máster

Desde 25/09/2008 ata 30/09/2009.

Dereito Privado

Secretaria