Antonio Couce Casanova  

Profesor colaborador (COL)

Departamento Enxeñaría Industrial
Área Enxeñaría dos procesos de fabricación
Investigación  Unidade de investigación Grupo de investigación Innovacións Mariñas
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Certificación da Eficiencia Enerxética
Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
21
Fabricación Aditiva
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
21
Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
17
Prácticas Externas
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
2
Prevención de Riscos Laborais
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
15,5
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
35
Seguridade das Instalacións
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
20,5
Tecnoloxías de Fabricación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
84
Teoría de Máquinas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
84
Traballo Fin de Grao (Formación Académica)
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Eléctrica
20
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Certificación da Eficiencia Enerxética 21
Fabricación Aditiva 21
Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo 17
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I 35
Seguridade das Instalacións 11,5
Tecnoloxías de Fabricación 68
Teoría de Máquinas 68
Traballo Fin de Grao 8
Traballo Fin de Grao 24
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Certificación da Eficiencia Enerxética
Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
21
Fundamentos das Técnicas de Mellora das Condicións de Traballo
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
17
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
35
Tecnoloxías de Fabricación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
61
Teoría de Máquinas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
63
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
24
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Eléctrica
40
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
20
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Certificación da Eficiencia Enerxética
Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
21
Tecnoloxías de Fabricación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
105
Teoría de Máquinas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
73
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
20
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Eléctrica
16
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Certificación da Eficiencia Enerxética
Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético
25
Tecnoloxías de Fabricación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
105
Teoría de Máquinas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
73
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Eléctrica
72
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
20
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Tecnoloxías de Fabricación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
105
Teoría de Máquinas
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
73,5
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Eléctrica
136
Traballo Fin de Grao
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
24

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Ciencias do Traballo

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre mércores
12:30 a 13:00
Desp. 1.5

Escola Universitaria Politécnica

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
15:00 a 16:30
Desp 032
Primeiro cuadrimestre martes
16:00 a 17:00
Desp. 032
Primeiro cuadrimestre venres
11:00 a 12:30
Desp. 032
Segundo cuadrimestre luns
15:00 a 17:00
Desp. 032
Segundo cuadrimestre martes
15:15 a 17:15
Desp. 032
Segundo cuadrimestre venres
12:30 a 13:00
Desp. 032
Segunda oportunidade luns
10:00 a 12:00
Desp 032
Segunda oportunidade mércores
10:00 a 12:00
Desp 032

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Avaliación de riscos de restaurante-bar Soho en A Coruña.
Análise de viabilidade técnico-económica dun proxecto de investimento en enerxía renovable
Certificación da eficiencia enerxética de edificio Escola Náutico Pesqueira en Serantes - Ferro
Certificación da eficiencia enerxética do Centro Cultural Torrente Ballester en Ferrol
Deseño e cálculo de aire acondicionado, AQS e instalacións solares térmicas dun hotel urbano de 90 habitacións
Deseño e cálculo dunha subestación eléctrica de 16 MW para un parque eólico
Deseño e cálculo dunha unidade de limpeza de tanques para a industria alimentaria
Estudo de viabilidade técnica e económica para un sistema de trixeneración baseado en biogás nunha explotación gandeira.
Deseño e cálculo das Instalacións de climatización, ventilación e AQS dun edificio de oficinas
Plan de prevención de riscos laborais para un taller de automoción
Proxecto de deseño de instalacións eléctricas, iluminación, megafonía e datos dunha central hidroeléctrica
Análise, simulación e certificación enerxética dun edificio terciario con uso para hotel
Certificación da eficiencia energética do Centro Cultural Carballo Calero (Ferrol)
Deseño, analise e simulación dun sistema productivo industrial de xeados envasados
Estudo e calificación enerxética dun grupo de 4 chalets adosados
Estudo enerxético e das instalacións dunha vivenda bioclimática
Estudo enerxético e simulación das instalacións dunha vivenda unifamiliar.
Proxecto das instalacións dunha nave industrial dedicada a planta de embotellado con aporte de enerxías renovables
PROXECTO DAS INSTALACIONS ELECTRICAS, CLIMATIZACION E PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA UN LOCAL DESTINADO A SUPERMERCADO
Proxecto das instalacios electricas e servicios xerais duna nave industrial para a fabricación de paneis e portas.
Proxecto de mantemento de unha planta industrial dedicada a la producción de cigüeñais para vehículos
Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar aillada
Deseño de instalacións en nave industrial destinada a carpintería de aluminio
Deseño e cálculo das instalacións de aire acondicionado, ventilación e AQS dun hotel vacacional de 345 habitacións
Instalacions para un taller de mecanizados de fabricación de maquinaria industrial e agricola
PROXECTO CONSTRUCTIVO DE CALCULO ELECTROMECANICO DAS INSTALACIONS DUNHA LIÑA AEREA DE CONTACTO PARA O FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDADE
Proxecto de instalación eléctrica para renovación e adecuación a reglamentación actual dunha nave industrial existente dedicada o reciclaxe e transformación de plásticos
CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DUN HOTEL DE 42 HABITACIÓNS CON BALNEARIO-SPA
Desenvolvemento dunha impresora 3D de código aberto. Proposta e implementación de novas dimensións e melloras estructurales.
DESEÑO DAS INSTALACIONS DE UN TALLER DE CARPINTERIA DE MADEIRA E ESTUDO DO PROCESO PRODUCTIVO
DESEÑO E CALCULO DAS INSTALACIONS TECNICAS DUN ALBERGUE CON APORTE DE ENERXIAS RENOVABLES
DISEÑO DO PROCESO PRODUCTIVO DUNHA PLANTA DE ENVASADO DE BEBIDAS CARBÓNICAS
Elaboración de familias de pezas para módulo Mechanical Routing con NX 9.0
Instalación electrica e rede de datos nunha planta industrial para electrolisis de aluminio
Instalacións para unha nave industrial adicada a taller de capinteria de madeira.
Proxecto das instalacións, simulación e clasificación de enerxía térmica de unha vivenda estilo chalé
Proxecto de acondicionamento e licencia de actividade de unha nave industrial para empresa de distribución material eléctrico.
Proxecto de tranformación dun vehículo industrial
Proxecto de transformación de un conxunto chasis-cabina nun camion portacontenedores de escombro
Repotenciación dun Parque Eólico existente de 20 MW.
AVALIACIÓN DE RISCOS LABORAIS E AMBIENTAIS NUNHA PLANTA QUÍMICA
Cálculo e deseño de ponte grúa de 10 Tn
DESEÑO DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS DUN HOTEL DE 3*
DESEÑO DE INSTALACIONS DO CENTRO DE TRANSFORMACION E BAIXA TENSION DE UNHA PLANTA DE GENERACION E ALMACENAXE DE H2
DESEÑO DO PROCESO PRODUCTIVO E INSTALACIONS DE UNHA NAVE DE PREFABRICADOS METÁLICOS
DESEÑO E CALCULO DAS INSTALACIONS ELECTRICAS E PCI, DUN HOTEL DE 200 HABITACIONS E SPA
DESEÑO E CALCULO DE INSTALACIONS PARA UNHA EMPRESA CONSERVEIRA CON APORTACION DE ENERXIAS RENOVABLES
DISEÑO DE UNHA VIVENDA UNIFAMILIAR BIOCLIMATICA E CERTIFICACION ENERXETICA
ELABORACIÓN DUN PLAN DE MANTEMENTO PARA UNHA ESTACIÓN DE REGULACIÓN E MEDIDA DE GAS (E.R.M.).
ELECTRIFICACION DE UNHA URBANIZACION DE VIVENDAS
ELECTRIFICACIÓN DE ZONA RURAL PARA A MELLORA DO SUMINISTRO ELÉCTRICO.
INSTALACIONES PARA UNHA NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A VENTA E REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMENTO, INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA, INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA)
Instalacións para concesionario e taller de automóbiles
MANUAL DE CALIDADE , PREVENCIÓN E MEDIO AMBENTE DUNHA EMPRESA CONSTRUCTORA.
NAVE INDUSTRIAL DE EXPOSICIÓN E REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
NAVE INDUSTRIAL PARA TALLER DE CARPINTERÍA DE MADEIRA
PROXECTO DE ACONDICIONAMIENTO E LICENCIA DE ACTIVIDADE DE UNHA NAVE INDUSTRIAL PARA FABRICA DE BOLERIA.
PROXECTO DE CLIMATIZACIÓN E PRODUCCIÓN DE AQS DUN CENTRO DEPORTIVO
PROXECTO DE DESEÑO E CÁLCULO DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN DE UN HOTEL URBANO CON 182 HABITACIÓNS
PROXECTO DE DESEÑO E CALCULO DE UNHA SUBESTACIÓN ELECTRICA DE INTEMPERIE
Proxecto de instalacións para concesionario de automóbiles con aporte de enerxía solar térmica

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Elaboración de librerías para el módulo de Routing Mecánico del software SIEMENS NX

Entidade financiadora Siemens Industry Software, S.L.
Investigadores principais Julio F. López Ezquerro
Tipo Contrato
Datas Desde 31/01/2014 ata 30/01/2016

Convenio de colaboración entre o CIT e Diagnostiqa para a realización do proxecto MOLPA: Medición on line de parámetros de aceites lubricantes en máquinas rotativas de aeroxeneradores

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria
Investigadores principais Mª Victoria González Rodríguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/08/2010 ata 31/07/2012

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A EXECUCIÓN DUNHA PLANTA EXPERIMENTAL MARIÑA DE ENERXÍA DO OLEAXE NA COSTA GALEGA (PLANO NACIONAL I+D+I 2008-2011)

Entidade financiadora NORVENTO INGENIERÍA S.L.
Investigadores principais Primitivo B. González López
Tipo Contrato
Datas Desde 27/10/2008 ata 31/10/2010

ESTRUCTURA ABATIBLE DE SOPORTE, IZADO Y ESTIBA DE PROPULSOR FUERABORDA

Tipo Patente
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores Couce Casanova, Antonio, González López, Primitivo, Lamas Galdo, María Isabel, Rodríguez García, Juan de Dios, Rodríguez Vidal, Carlos Gervasio
Data de solicitude 03/07/2013
Data de concesión 07/07/2015

Conceptual Model Development for a Knowledge Base of PID Controllers Tuning in Closed Loop

Autores José Luis Calvo-Rolle. Héctor Quintian-Pardo. Antonio Couce Casanova. Héctor Aláiz-Moretón
Libro PID Controller Design Approaches - Theory, Tuning and Application to Frontier Areas
Edita InTech.
ISBN: 978-953-51-0405-6
Páxinas Desde a 121 ata a 140

Conceptual Model Development for a Knowledge Base of PID Controllers Tuning in Open Loop

Autores José Luis Calvo-Rolle. Ramón Ferreiro García. Antonio Couce Casanova. Héctor Quintian-Pardo. Héctor Aláiz-Moretón
Libro Expert Systems for Human, Materials and Automation
Edita InTech.
ISBN: 978-953-307-334-7
Páxinas Desde a 239 ata a 258

Vertical Axis Wind Turbines: Current Technologies and Future Trends
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'15)
Internacional

Autores J. Damota, I. Lamas, A. Couce, J. Rodríguez
Organizador European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ)
Lugar Coruña, A (España)

A Bio-knowledge based method to prevent control system instability
NABIC 2010 World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing
Internacional

Autores Jose Luis Calvo Rolle, Emilio Corchado, María Aracelli Sánchez, Ana Gil, Antonio Couce Casanova
Lugar Kitakyushu (Japón)

A Bio-Knolwledge based method to prevent control system instability
NABIC 2011 World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing
Internacional

Autores Antonio Couce Casanova, Jose Luis Calvo Rolle, Emilio Corchado, Mª Araceli Sanchez, Ana Gil
Lugar Kitakyushu (Japón)

Diseño de Sistema de Propulsión Ondulante
XIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. 13th International Conference on Project Engineering
Nacional

Autores Juan de Dios Rodríguez García, Primitivo González López, Antonio Couce Casanova, Gerardo González Filgueira
Lugar Badajoz (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comisión Académica da Escola Universitaria Politécnica

Vogal PDI