Dr. Gonzalo Antonio Barrio García  

Catedratico de escola universitaria (CAT-EU)

Departamento Dereito Público
Área Dereito administrativo
Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
Grao en Dereito
2
Dereito Inmobiliario e da Construción I
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
10
Dereito Público da Edificación
Grao en Arquitectura Técnica
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
30
Dereito Sancionador
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
12
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
4
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
85
Práctica Administrativa
Máster Universitario en Avogacía
40
Resolución de Conflitos da Empresa
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
5
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
30
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
16
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Dereito Inmobiliario e da Construción I 10
Dereito Público da Edificación
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
60
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais 4
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo 85
Práctica Administrativa 40
Resolución de Conflitos da Empresa 5
Traballo Fin de Máster 54
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Dereito da Contratación
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
7
Dereito Inmobiliario e da Construción I
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
6
Dereito Urbanístico I
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
36
Dereito Urbanístico II
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
42
Dereito Urbanístico III
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
37
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
4
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
85
Metodoloxía
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
3
Práctica Administrativa
Máster Universitario en Avogacía
40
Resolución de Conflitos da Empresa
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
5
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
30
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Dereito Urbanístico III
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
29
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
4
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
85
Introdución ao Dereito
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
10
Práctica Administrativa
Máster Universitario en Avogacía
40
Resolución de Conflitos da Empresa
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
5
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
36
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Dereito de Obrigas e Danos
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
42
Dereito Urbanístico II
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
18
Dereito Urbanístico III
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
37
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
4
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
84
Metodoloxía
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
3
Práctica Administrativa
Máster Universitario en Avogacía
40
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
36
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Dereito da Contratación
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
45
Ilícitos
Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial
5
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
84
Práctica Administrativa
Máster Universitario en Avogacía
40
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
36

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A nova Ley de ordenación do territorio de Galicia
A regulación do sector eólico en Galicia, pasado e presente
A responsabilidade patrimonial de la administración sanitaria
Adaptación dunha entidade local á novanormativa en protección de datos
Análise da concesión de dominio público portuario estatal e as súas causas de extinción
Mediación Contenciosa-Administrativa
O consentimento informado: Responsabilidade no ámbito sanitario público
Sostenibilidade e contratación publica
A configuración da casación contencioso-administrativa trala reforma operada pola Lei Orgánica 7/2015, de 21 de xullo
A nova figura da concesión de servizos no ámbito da contratación do sector público
Caso Leymar: lexislación deportiva vs lexislación administrativa: ¿especialidade ou sumisión?
Dirección de Proxectos Xurídicos
Os edificios fóra de ordenación na cidade de A Coruña.
PEMES e o acceso á contratación pública na Lei 9/2017 de 8 de novembro de Contratos do Sector Público
Procedemento administrativo sancionador en materia de dopaxe.
Responsabilidade Patrimonial no Sector Sanitario
A construcción residencial no solo clasificado como rústico de protección ordinaria no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Oleiros.
A declaración de impacto ambiental en espazos que integran a Rede Natura 2000. análise da xurisprudencia emitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
A Defensa da Autonomía Local en España
A responsabilidade patrimonial dos contratistas e concesionarios por danos a terceiros na execución dos contratos administrativos
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
O Procedemento Administrativo Sancionador: as garantías do presunto responsable.
O recurso especial en materia de contratación pública como mellora da tutela dos candidatos e licitadores
O réxime disciplinario deportivo: entre ambigüidade e dispersión. Referencia especial á titularidade da autoridade disciplinaria
Os lugares de importancia comunitaria e as zonas de especial conservación fronte ao dereito de propiedade privada
A impugnación directa dos PXOM: Causas e efectos
A Ordenación Urbanística dos Portos
A protección da legalidade urbanística en Galicia
O novo concepto de risco operacional no marco dos contratos de concesión de obras públicas
Planeamento básico na Lei 2/2016, do solo de Galicia
"Os condicionantes xurídico- administrativos para a instalación dun parque eólico onshore e offshore en Galicia"
A delimitación do dominio público marítimo-terrestre e as súas servidumes
A reposición da legalidade urbanística dos actos de edificación executados en solo rústico galego
A responsabilidade patrimonial da Administración no ámbito sanitario
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Dereito de admisión en la Ley 5/2014 de 4 de abril, de seguridad privada.
Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística
O Solo de Núcleo Rural na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia
Reclamacións derivadas das denegacións de embarque, cancelacións e retrasos nos voos.
Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Creación de filial de sociedade dedicada á alimentación
Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística
Garantías xurídicas dos particulares fronte á actuación administrativa: estudo sobre as limitacións ocasionadas polo sistema de recursos administrativos, a desviación procesual e a contía no proceso contencioso-administrativo.
O principio de culpabilidade no marco dos principios básicos da potestade sancionadora da administración
Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario
"Informe sobre a responsabilidade por danos ocasionados polos contratistas e concesionarios na execución de contratos administrativos"
A boa conduta cívica nos procesos de nacionalidade española por residencia. As esixencias do artigo 2.4 do Código Civil e a súa interpretación xurisprudencial
As caídas na vía pública: enfoque práctico da responsabilidade patrimonial da administración na actualidade
La aplicación de la reversión expropiatoria en el ámbito del contrato privado de compraventa
Los expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas
O principio de culpabilidade no Dereito Administrativo sancionador. Unha visión da Xurisprudencia

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO HERRAMIENTA DE DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y USO ESTRATÉGICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais JOSÉ PERNAS GARCÍA
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2016 ata 31/12/2018

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2008 ata 07/11/2008

Bases xurídicas para a ordenación e planificación do litoral de Galicia.

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2007 ata 01/01/2010

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral: Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Consellería de Educación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2007 ata 26/12/2007

Seguridad marítima y protección del medio ambiente marino

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principais José Luis Milán Gil
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 26/11/2003 ata 25/11/2006

Seguridad Marítima y Medio Ambiente. Repercusiones Jurídico-Públicas y Socio-Políticas del Caso Prestige

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 16/10/2003 ata 15/10/2006

El marco jurídico e institucional de la Administración Pública Electrónica en España y en Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 15/07/2003 ata 14/07/2006

Seguridad Marítima y Medio Ambiente: Repercusiones Jurídico-Públicas del Caso Prestige

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principais José Manuel Sobrino Heredia
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 11/12/2003 ata 10/12/2006

Bases jurídicas para la ordenación integral del litoral de Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 06/08/1999 ata 06/08/2002

Los títulos habilitantes en la legislación pesquera

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/1997 ata 01/01/1998

Régimen jurídico de los bienes culturales de Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 24/10/1996 ata 24/10/1999

La reforma de la LJCA en el estado español

Autores Gonzalo Barrio García
Revista SCIENTIA IURIDICA. REVISTA DE DIREITO COMPARADO PORTUGUÉS E BRASILEIRO Vol. - Núm. 296 (páxs. 5 ata 23)

Servicios públicos y ciudadanos: el usuario ante el nuevo servicio público

Autores Gonzalo Barrio García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 125 ata 153)

El marco constitucional de la pesca marítima. A propósito de la STC 9/2001, sobre la Ley de Pesca de Galicia

Autores Gonzalo Barrio García, Marta Mª García Pérez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 0 ata 0)

Principios de relación entre Administraciones Públicas

Autores Gonzalo Barrio García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 67 ata 82)

El aprovechamiento de los recursos del mar en la Legislación Pesquera de Galicia: naturaleza y Régimen Jurídico de los títulos habilitantes

Autores Gonzalo Barrio García
Revista CUADERNOS DE DERECHO PESQUERO Núm. 1 (páxs. 131 ata 185)

Aproximación al régimen jurídico de la pesca marítima

Autores Gonzalo Barrio García
Revista ANUARIO DE DERECHO MARÍTIMO Núm. 3 (páxs. 221 ata 246)

El Estado actual del Derecho Comunitario de las Pesquerías

Autores Gonzalo Barrio García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 71 ata 97)

El sistema español de pesca marítima.Consideraciones..

Autores Gonzalo Barrio García
Revista NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Núm. 161 (páxs. 7 ata 17)

Las cofradias de pescadores en el Derecho Español

Autores Gonzalo Barrio García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 161 ata 188)

De novo sobre o réxime competencial do deporte.A propósito da Ley do deporte de Galicia.

Autores Gonzalo Barrio García
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 17 (páxs. 101 ata 127)

Antecedentes, naturaleza y Régimen Jurídico de las empresas pesqueras conjuntas

Autores Gonzalo Barrio García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 109 ata 140)

Legislación y Organización del Salvamento y Socorrismo. Normativa Básica Estatal y Gallega

Autores Gonzalo Barrio García
Editorial Xaniño Edicións, (España)
ISBN C-411/99

Xurisprudencia Contencioso- Administrativa do TSJ de Galiza, 1996( 3 Tomos)

Autores Marta Mª García Pérez, Francisco Javier Sanz Larruga, Gonzalo Barrio García, Carlos Ignacio Aymerich Cano, Almudena Fernández Carballal, Carlos Alberto Amoedo Souto
Editorial Xunta de Galicia, (España)
ISBN 84-2638-4

Régimen jurídico de la pesca marítma.

Autores Gonzalo Barrio García
Editorial Marcial Pons, Madrid (España)
ISBN 84-7248-537-4

Temarios de oposiciones para funcionarios

Autores Carlos Ignacio Aymerich Cano, Gonzalo Barrio García, Marta Mª García Pérez, Almudena Fernández Carballal
Editorial E.G.A.P., (Estados Unidos)
ISBN nodef-0097

Principio de legalidad y potestades administrativas

Autores Gonzalo Barrio García. Juan José Pernas García
Libro Derecho Administrativo Español
Vol. - Edita Porrúa-Universdidad Nacional de México.
ISBN: 970-07-5294-1
Páxinas Desde a 79 ata a 94

El estado actual del Derecho Comunitario de las Pesquerías

Autores Gonzalo Barrio García
Libro El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo
Vol. - ISBN: 84-8442-099-X
Páxinas Desde a 4143 ata a 4168

La Ley General del Deporte de Galicia.

Autores Gonzalo Barrio García. Eduardo Blanco Pereira. Miguel Juane Sánchez
Libro Análisis de la Ley General del Deporte de Galicia.
Vol. - Edita Comares.
ISBN: 84-8151-738-0
Páxinas Desde a 6 ata a 6

A normativa galega sobre fundacións

Autores Domingo Bello Janeiro. Perfecto Yebra Martul-Ortega. J.Mº. Gómez y Díaz Castroverde. Jaime Rodríguez Arana. Juan José Rodríguez Yuste. Carlos Ignacio Aymerich Cano. Manuel Aguilar López. Fernando García Agudín. Marta Mª García Pérez. Emilio Sánchez Coto. Juan Luís Castro Somoza. Juan Carlos Fernández López. Gonzalo Barrio García. Francisco Javier Sanz Larruga. Constantino Alvarellos Galve. Carlos Potel Lesquereux. Ramón Santiago Valencia. Mª Luisa López López. José Luis Meilán Gil. Javier Ruipérez y Alamillo. José Antonio Portero Molina. Francisco Fernández Segado. Roberto Blanco Valdés. Manuel Burque Torreira
Libro Manual de Dereito Galego (Tomo I y II)
Vol. - Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-1890-X
Páxinas Desde a 585 ata a 600

La responsabilidad del socorrista
Congreso sobre Salvamento y Socorrismo de Galicia
Nacional

Autores Gonzalo Barrio García
Lugar Coruña, A (España)

La relación interadministrativa
Xornada de Estudo sobre a Lei 4/1999, de Reforma Parcial da LPAC
Nacional

Autores Gonzalo Barrio García
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comisión Académica Máster Universitario en Avogacía

Vogal PDI