Dr. Alberto Arufe Varela  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Departamento Dereito Público
Área Dereito do traballo e seguridade social
Investigación  Grupo de investigación Dereito do Traballo e Seguridade Social, Español e Comparado
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-1954-9971 ResearcherIDR-2001-2016 Scopus57204196659

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Seguridade Social
Grao en Dereito
0 33
Dereito do Traballo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 70
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Grao en Ciencias Empresariais
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
0 10
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría
0 10
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Seguridade Social 0 27
Dereito do Traballo 0 75
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
0 5
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
Máster Universitario en Avogacía
0 15
Traballo Fin de Grao 0 10
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 21
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Seguridade Social
Grao en Dereito
0 25
Dereito do Traballo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 55
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Grao en Ciencias Empresariais
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
0 36
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
Máster Universitario en Avogacía
0 17
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Seguridade Social
Grao en Dereito
0 42,5
Dereito do Traballo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 85
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Grao en Ciencias Empresariais
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
0 14
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
Máster Universitario en Avogacía
0 17
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 0
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Seguridade Social
Grao en Dereito
0 30
Dereito do Traballo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 85
Dixitalización das Relacións Laborais e da Seguridade Social
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 7
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
Máster Universitario en Avogacía
0 20
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 15
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Seguridade Social
Grao en Dereito
0 42
Dereito do Traballo
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 85
Práctica Procesual e Substantiva Laboral
Máster Universitario en Avogacía
0 20
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 9

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A problemática da contratación de menores no fútbol profesional e a súa repercusión no fútbol profesional español.
A protección de datos e a videovixilancia laboral
Análisis sobre a incapacidade temporal dende o punto de vista da abogacía.
Cuestións Xurídico Laborais e da Seguridad Social ligadas ao Contrato de Traballo
Cuestións Xurídico Laborais e da Seguridad Social ligadas ao Contrato de Traballo
Extinción do contrato laboral a instancia do traballador. incumprimento grave do empresario por falta de pago ou atrasos continuados no abono do salario
O recargo de prestaciones da Seguridade Social
O recargo de prestacións. Especial referencia a súa imposición ós entes públicos.
Transparencia e acceso á informacion na UE. O portal EUR-Lex para a difusion do dereito comunitario.
A constitución dunha sociedade mercantil dedicada á peletería
A Extinción da Relación Laboral por Mutuo Acordo. Os Acordos Transaccionais
A resolución do contrato de traballo polo traballador en base o incumprimento contractual do empresario.
A xornada reducida como froito do dereito á conciliación
Dereito de asilo e adopción internacional
Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo
Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo
Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo
Entrada clandestina de cidadáns subsaharianos
Mediación: Referencia ao ámbito laboral.
O principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato entre homes e mulleres no ámbito laboral según a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea
Responsabilidade empresarial en contratas e subcontratas no campo da prevención de riscos laborais.
A Directiva 98/59/CE do Consello relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros que se refiren aos despedimentos colectivos. Un estudo sobre a súa transposición aos ordenamentos nacionais español, portugués, francés, italiano e alemán
A protección do traballador ante os despedimentos masivos. O Fondo Europeo de Adaptación á Globalización F.E.A.G. O Regulamento (UE) 1309/2013
A protección do traballador pluriempregado fronte ao accidente in itinere. Un estudo xurisprudencial sobre o accidente de traballo acontecido durante o traxecto entre traballo a tempo parcial e traballo a tempo parcial
Los procesos de Incapacidad Temporal y su situación actual en España
O acoso moral no traballo
Unha variante posible de accidente de traballo

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROCESALES CRUCIALES, LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, A LA LUZ DEL DERECHO COMPARADO

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais ARUFE VARELA, ALBERTO (IP1) / CARRIL VAZQUEZ XOSÉ MANUEL (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/09/2023 ata 31/08/2026

Dictamen jurídico sobre determinación del ámbito funcional de un convenio colectivo

Entidade financiadora Victoria Eugenia López Díaz
Investigadores principais Jesús Martínez Girón, Alberto Arufe Varela
Tipo Contrato
Datas Desde 28/10/2021 ata 03/11/2021

Las relaciones laborales y de seguridad social del personal al servicio de organizaciones internacionales, regionales y mundiales. Una perspectiva de derecho comparado

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principais Alberto Arufe Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/06/2020 ata 31/05/2023

Las relaciones laborales y de seguridad social del personal al servicio de organizaciones internacionales, regionales y mundiales. Una perspectiva de derecho comparado

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Alberto ARUFE VARELA y Xosé Manuel CARRIL VÁZQUEZ
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/06/2020 ata 30/05/2023

NUEVA REFORMA LABORAL Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA OFERTA PROGRAMÁTICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATISTA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Jesús Martínez Girón/Alberto Arufe Varela
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 30/12/2016 ata 29/12/2019

Nuevas medidas estructurales comparatistas, inéditas en España, de activación del mercado de trabajo.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Jesús Martínez Girón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2013 ata 31/12/2015

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Dereito do Traballo e Seguridade Social, español e comparado. DTSSECOMP"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2009 ata 16/12/2009

Desarrollo y protección de los derechos fundamentales laborales y de seguridad social de la UE por los ordenamientos internos jurídicamente más significativos de los estados miembros.

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principais Jesús Martínez Girón
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/10/2007 ata 30/09/2010

As relacións laborais e de seguridade social en sectores económicos estratéxicos para Galicia. Especial referencia á agricultura, pesca, hostelería e construcción

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 17/08/2001 ata 17/08/2004

La administración única y su proyección sobre las competencias laborales y de seguridad social de la Xunta de Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 07/08/1999 ata 07/08/2001

La protección laboral y de seguridad social de los emigrantes gallegos

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 24/10/1996 ata 24/10/1999

La prohibición de la forma electrónica del despido en Alemania. Una norma protectora del trabajador en tiempos de digitalización del mercado de trabajo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Crítica de Relaciones de Trabajo Núm. 2 (páxs. 163 ata 168)

Vacunación obligatoria de trabajadores frente al COVID-19. Análisis de Derecho comparado de los modelos alemán, francés y norteamericano

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Crítica de Relaciones de Trabajo Núm. 5 (páxs. 155 ata 176)

La (in)aplicación de la Carta Social Europea al personal laboral al servicio del Consejo de Europa. Un estudio normativo y jurisprudencial

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 61 (páxs. 1 ata 28)

La reforma laboral de 2021 en materia de contratación individual. Una visión crítica

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Galega de Dereito Social Núm. 14 (páxs. 9 ata 29)

La reforma laboral de 2021 en materia de contratación individual. Una visión crítica

Autores Jesús Martínez Girón, Alberto Arufe Varela
Revista Revista Galega de Dereito Social

La Ley federal alemana sobre ¿el trabajo del mañana¿, de 20 mayo 2020. Un estudio comparado con el Derecho español

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Internacional de Direito do Trabalho Núm. 1 (páxs. 301 ata 334)

El personal laboral de alta dirección del sector público. Una revisión crítica

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA DE DERECHO SOCIAL Núm. 94 (páxs. 79 ata 107)

La genética socialdemócrata, simplificadora y tuitiva de la regulación de la forma del despido en Alemania

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Galega de Dereito Social Núm. 13 (páxs. 59 ata 80)

El impacto de la pandemia del coronavirus sobre la legislación laboral y de seguridad social alemana

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Derecho de las relaciones laborales Núm. 4 (páxs. 517 ata 537)

El caso CNH Industrial N.V. v. Reese (2018). La última palabra de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre mejoras voluntarias de seguridad social creadas por convenio colectivo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Núm. 20 (páxs. 185 ata 192)

La laboralización en California de los transportistas al servicio de plataformas digitales. El caso Dynamex v. Superior Court (2018)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo Núm. XI (páxs. 17 ata 29)

La presencia de los convenios de la OIT en la jurisprudencia alemana

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Trabajo y Derecho. Nueva Revista de Actualidad y Relaciones de Trabajo Núm. 9 (páxs. 1 ata 41)

La polémica sobre la unidad o pluralidad de convenios colectivos en Alemania

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Trabajo y Derecho. Nueva Revista de Actualidad y Relaciones de Trabajo Núm. 40 (páxs. 27 ata 45)

El nuevo pilar europeo de derechos sociales. Análisis crítico

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 49 (páxs. 32 ata 59)

El contenido de seguridad social del contrato de coalición de 2018, entre la derecha y la izquierda alemanas

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 16 (páxs. 235 ata 242)

Los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea ante el Derecho español

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Derecho social internacional y comunitario Núm. 137 (páxs. 247 ata 271)

Los partidos políticos y el salario mínimo interprofesional español. Un estudio comparado con las políticas anti- austeridad salarial de los Estados Unidos

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Derecho de las relaciones laborales Núm. 7 (páxs. 570 ata 575860)

El marco legal y las estrategias financieras de la formación profesional continua: la perspectiva española

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. IX (páxs. 95 ata 100)

La exigencia de responsabilidad civil extracontractual a los piquetes de huelga. Un estudio de Derecho comunitario europeo, internacional y comparado con el Derecho español

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 191 (páxs. 95 ata 128)

La actualidad del tema de los pactos de seguridad sindical en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A propósito del caso Friedrichs v. California Teachers Association (2016)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. VIII (páxs. 19 ata 27)

El ¿amicus curiae¿ en el contencioso judicial norteamericano de seguridad social

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 2 (páxs. 197 ata 209)

Los trabajadores indefinidos no fijos al servicio de las administraciones públicas: una anomalía jurisprudencial y legal

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 40 (páxs. 84 ata 110)

Critical Labor Law versus Labor Law

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Derecho Social y Empresa Núm. 3 (páxs. 115 ata 129)

Las estructuras normativas del Derecho inglés de la Seguridad Social

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista de Derecho de la Seguridad Social Núm. 5 (páxs. 175 ata 192)

¿Existe una profesión regulada equivalente a la de graduado social en los Estados Unidos?

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Derecho de las relaciones laborales Núm. 7 (páxs. 792 ata 804)

Los nuevos pobres que trabajan en los Estados Unidos

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. VII (páxs. 143 ata 151)

Los recortes laborales en la legislación y en los actos de ejecución de las Comunidades Autónomas: fundamento legal y constitucional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 12 (páxs. 1382 ata 1396)

La seguridad social, "en general", en los convenios de la OIT

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Derecho social internacional y comunitario Núm. 112 (páxs. 35 ata 49)

¿Relación laboral de los árbitros de las ligas españolas de fútbol profesional? (Reflexiones al hilo de un caso judicial norteamericano sobre el contrato de trabajo de los árbitros de béisbol profesional)

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO Núm. 33 (páxs. 45 ata 53)

Preaviso, negociación de buena fe e indemnización en caso de cierre del negocio en los Estados Unidos. Un estudio desde la perspectiva del Derecho español

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista RELACIONES LABORALES Núm. 6 (páxs. 77 ata 89)

La regulación del deporte militar en los Estados Unidos. Un estudio desde la perspectiva del Derecho español

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO Núm. 34 (páxs. 121 ata 127)

La Canciller Merkel y el salario mínimo interprofesional alemán. Un estudio laboral sobre ¿el Contrato de Coalición¿ de 16 diciembre 2013

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. VI (páxs. 19 ata 28)

Fútbol profesional americano y perspectiva de género: a propósito de unas supuestas declaraciones del Comisionado de la NFL sobre cuotas de mujeres

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 18 (páxs. 243 ata 256)

El impacto de la crisis económica sobre el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Alemania y en Austria

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 34 (páxs. 1 ata 32)

Crisis económica y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en el Derecho español del Trabajo, individual y colectivo

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 17 (páxs. 87 ata 98)

¿Estarían legitimadas Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores para negociar el convenio colectivo del fútbol profesional?

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO Núm. 31 (páxs. 59 ata 68)

El trabajo recortado en Alemania. Una institución defensiva del empleo en tiempos de crisis

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 3 (páxs. 372 ata 378)

Trabajar gratis como medida pública de fomento de la empleabilidad: ¿una nueva forma de esclavitud?

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 160 (páxs. 153 ata 172)

La respuesta laboral del Presidente HOLLANDE frente a la crisis del empleo. Un estudio crítico-comparativo de la Ley francesa número 2013-185, sobre el ¿contrato de generación¿

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA DE DERECHO SOCIAL Núm. 63 (páxs. 207 ata 218)

Defectos de técnica legislativa en la regulación de la nueva modalidad procesal de impugnación colectiva del despido colectivo: la necesidad de una reforma inaplazable

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista RELACIONES LABORALES Núm. 12 (páxs. 165 ata 179)

¿Austeridad laboral en los Estados Unidos?

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. V (páxs. 17 ata 25)

El enjuiciamiento de la constitucionalidad de la reforma sanitaria del Presidente Obama por la Corte Suprema de los Estados Unidos

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Núm. 32 (páxs. 1 ata 18)

Derecho del Trabajo y crisis económica. La ¿reforma laboral Rajoy¿ del Derecho colectivo del Trabajo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 16 (páxs. 47 ata 56)

La incapacidad temporal derivada de riesgos comunes en el Derecho alemán. Un estudio comparado con el Derecho español

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. IV (páxs. 17 ata 39)

Los ¿minijobs¿ alemanes. Un estudio de su régimen jurídico laboral y de seguridad social comparado con el del ¿trabajo marginal¿ español, industrial y doméstico

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 155 (páxs. 17 ata 36)

A dimisión dos traballadores na xurisprudencia laboral más recente

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO DA FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO Vol. 2 (páxs. 151 ata 167)

El impacto de la primera Directiva comunitaria sobre despidos colectivos en el Derecho norteamericano: la regulación de las crisis empresariales modificativas o extintivas del contrato de trabajo por la llamada Ley WARN

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García, Iván Vizcaíno Ramos, Rosa Mª Rodríguez Martín-Retortillo
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 10 (páxs. 1203 ata 1210)

El ¿modelo austríaco¿ y su versión española

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 21 (páxs. 11 ata 34)

La gestión de la huelga de controladores aéreos norteamericanos, de 3 de agosto de 1981, por la Administración REAGAN. Un estudio de la casuística-tipo penal, civil, mercantil y laboral a que dio lugar

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 2 (páxs. 140 ata 154)

La condena del Consejo de Europa a España, hecha pública en enero de 2010, por sus incumplimientos de la Carta Social Europea en materia de seguridad y salud laboral

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 15 (páxs. 283 ata 289)

La conciliación de la vida laboral y familiar. Un análisis comparatista desde la perspectiva del Derecho alemán del Trabajo y de la Seguridad Social

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 19 (páxs. 11 ata 27)

El reciente ¿lock-out¿ del fútbol americano profesional. Su enjuiciamiento a favor de la NFL por el caso Brady II (8 de julio de 2011)

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO Núm. 28 (páxs. 81 ata 88)

¿Cabe aplicar las medidas cautelares de la Ley de Enjuiciamiento Civil en procesos laborales? A propósito del Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, sobre celebración o no de partidos de fútbol profesional el primer domingo de 2011

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 12 (páxs. 1430 ata 1436)

La denuncia del convenio colectivo, tras el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes en materia de negociación colectiva

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Revista Aranzadi Doctrinal Núm. 5 (páxs. 63 ata 77)

La posición del Juez-Presidente ROBERTS en los casos ¿laborales¿ decididos por la Corte Suprema de los Estados Unidos (2005-2010)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. III (páxs. 15 ata 23)

El derecho alemán del trabajo y las pequeñas empresas

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 20 (páxs. 2385 ata 2401)

Federalismo y distribución de competencias normativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales: los modelos norteamericano, alemán y español

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 21 (páxs. 65 ata 76)

La nueva regulación de la prejubilación por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista TRIBUNA SOCIAL Núm. 230 (páxs. 7 ata 12)

Las pequeñas empresas y el derecho individual del trabajo en los Estados Unidos

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 461 ata 470)

Mujer y deporte profesional: supuestos significativos y puntos críticos laborales y de Seguridad Social

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 17 (páxs. 2018 ata 2027)

La sentencia del tribunal federal alemán de trabajo de 22 abril 2009, sobre usura salarial. Estudio contextualizador y comparado con el derecho español, y traducción castellana

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ANUARIO CORUÑÉS DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO Vol. 2 (páxs. 13 ata 28)

De la prevención de riesgos laborales a la emergente generalización de la prevención de riesgos comunes. A propósito del Reglamento de "Seguridad de la prueba" de la Federación Inglesa de Orientación

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 13 (páxs. 413 ata 430)

El convenio colectivo verbal. Comentario histórico, sistemático y posibilista del artículo 90.1 del Estatuto de los Trabajadores

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 142 (páxs. 411 ata 423)

El derecho de acceso de los representantes sindicales ajenos al centro de trabajo a las instalaciones del propio centro de trabajo. Un análisis comparativo de la jurisprudencia alemana, española ...

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Revista RELACIONES LABORALES (páxs. 61 ata 73)

La implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea: puntos críticos sobre la ley 31/2006, de 18 de octubre

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 21 (páxs. 2572 ata 2580)

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre incumplimientos por los Estados miembros de sus deberes de transposición de las Directivas marco y "específicas" en ...

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista TRIBUNA SOCIAL Núm. 221 (páxs. 8 ata 13)

Los contrastes, entre España y Alemania, de la protección de seguridad social de los trabajadores autónomos económicamente dependientes

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García, Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 6 (páxs. 626 ata 633)

Tres cuestiones relativas a la transposición por convenio colectivo, aparentemente aplicable a trabajadores afiliados y no afiliados al sindicato pactante, de la Directiva 91/533/CEE

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Vol. 1 Núm. 22 (páxs. 33 ata 37)

"Flexiguridad" laboral danesa y "rigiseguridad" laboral alemana (La sesgada exigencia del cumplimiento de la directriz de la Unión Europea sobre "flexiguridad" laboral sólo a algunos Estados miembros)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL (páxs. 97 ata 101)

Dos modelos contrapuestos de regulación, gestión y eficacia de aseguramiento social de riesgos profesionales: España y Alemania

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón, Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 7 (páxs. 815 ata 822)

La regulación del accidente de trabajo en el Derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, federal y estatal, y en el Derecho de la Unión Europea, "ad extra" y "ad intra"

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Revista REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA Núm. 9 (páxs. 261 ata 278)

Los equívocos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el principio de automaticidad de las prestaciones. Su verificación a través del Derecho alemán de la segur

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Núm. 77 (páxs. 197 ata 211)

Tres modelos distintos de formalización del Estatuto de los empleados públicos, al hilo de la exposición de motivos del Estatuto español

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista TEMAS LABORALES Núm. 96 (páxs. 85 ata 96)

Dos modelos contrastantes de codificación de la legislación de seguridad social: el continental europeo y el norteamericano

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista REVISTA DE DERECHO SOCIAL Núm. 44 (páxs. 121 ata 130)

La aplicación judicial de la defensa de "leyes extranjeras" regulada en la legislación laboral antidiscriminatoria de los Estados Unidos

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 9 (páxs. 1075 ata 1077)

La regularización de los contratos de trabajo a tiempo parcial y a plazo en Alemania. Estudio comparativo con la regulación de los contratos precarios en España

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 11 (páxs. 73 ata 80)

¿Por qué no se encuentran ni siquiera mencionados en el Estatuto de los Trabajadores los contratos de trabajo comunes y especiales de más rabiosa actualidad?

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 195 (páxs. 33 ata 46)

El cumplimiento por Italia de las recomendaciones europeas sobre el empleo, a través de la "Reforma Biagi"

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 10 (páxs. 61 ata 75)

La problemática exigencia de responsabilidades laborales a los sindicatos por actividades huelguísticas de sus afiliados. Un análisis comparado de los ordenamientos español y norteamericano

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista RELACIONES LABORALES Núm. 9 (páxs. 11 ata 27)

La protección de los intereses del trabajador individual frente a su jubilación forzosa pactada en convenio colectivo. Un apunte de Derecho comparado sobre la regulación del tema en las legislaciones

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 9 (páxs. 1027 ata 1029)

La precaria y problemática regulación del desistimiento del demandante en la Ley de Procedimiento Laboral: una reforma inaplazable

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 16 (páxs. 1891 ata 1898)

Los representantes legales o unitarios "extraestatutarios" de los trabajadores

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 125 (páxs. 297 ata 307)

La directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 18 (páxs. 2160 ata 2179)

Nuevas tecnologías informáticas y poder de dirección y control del empresario. A propósito de reclamaciones por despido por el trabajador

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 77 ata 83)

¿Computan las cotizaciones ficiticias por edad para calcular en España el importe prorrateado de una pension comunitaria de jubilacion?

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 7 (páxs. 105 ata 114)

Un supuesto típico de sucesión, por convenio colectivo extraestatutario, de un convenio colectivo estatutario denunciado y vencido. A propósito de una STS de 1 de marzo de 2001.

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 29 (páxs. 629 ata 637)

El nuevo "compromiso de actividad", situación legal de desempleo y beneficiarios del subsidio por desempleo.

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Núm. 33 (páxs. 717 ata 731)

Un apunte sobre la sucesión en la gestión, por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedaes Profesionales, de la incapacidad temporal por contingencias comunes en el régimen general (A propósito de un STSud de 27 de febrero 2001)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Núm. 110 (páxs. 281 ata 286)

Nulidad de matrimonio y rehabilitación de pensión de viudedad previamente extinguida (A propósito de una STSud de 28 de julio 2002)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 6 (páxs. 855 ata 859)

Cuestiones jurisprudenciales recientes acerca de la Incapacidad Permanente Total cualificada

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista TRIBUNAL SOCIAL Vol. 121 Núm. - (páxs. 23 ata 36)

Un supuesto de preferencia aplicativa de un convenio colectivo sectorial de ámbito provincial, en materia cuya negociación proscribía un convenio estatal sobre estructura de la negociación colectiva

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Vol. 18 Núm. - (páxs. 42 ata 45)

La ampliación de la demanda en el proceso laboral

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ACTUALIDAD LABORAL (SEMANAL) Vol. 47 Núm. - (páxs. 843 ata 860)

Criterios Jurisprudenciales recientes acerca de la extinción de la relación laboral de los artistas en espectáculos públicos, en caso de incumplimiento contractual que conlleve la ejecución total de la prestacicón artística

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 557 ata 561)

Apunte sobre la duración de un contrato eventual celebrado entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador en misión

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista CÍRCULO DE DIRIGENTES.REVISTA DE LOS DIRIGENTES, DIRECTIVOS Y PROFESIONALES. Núm. 22 (páxs. 22 ata 23)

Sobre la calificación jurídica del cese por baja voluntaria del trabajador en supuestos en que precede una amenaza de despido de la empresa

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 1 (páxs. 33 ata 36)

Sobre la sustitución de trabajadores huelguistas.A propósito de una STS de 18-9-97.

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 623 ata 626)

Unidades de negociación colectiva multiempresariales (a propósito de una STS de 20-10-97)

Autores Francisco Javier Gómez Abelleira, Francisco-Alberto Varela-García
Revista ARANZADI SOCIAL Núm. 3 (páxs. 67 ata 80)

Recensión de J. Cabeza Pereiro, "Situaciones legales de desempleo por extinción del contrato de trabajo"

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. - (páxs. 691 ata 694)

Indemnización de 35 días de salariao y prestación por desempleo en despido conciliado imprecedente. A propósito de una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 1996

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. - Núm. 1 (páxs. 571 ata 575)

El personal laboral de la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Comares, Granada (España)
ISBN 978-84-1369-286-9

El personal laboral de la Unión Europea

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier. Libros jurídicos, Barcelona (España)
ISBN 978-84-18244-42-1

El seguro social de dependencia en Alemania. Un comentario del Libro XI del Código alemán de Seguridad Social, con su traducción íntegra al español

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier. Libros jurídicos, Barcelona (España)
ISBN 978-84-17466-79-4

, Deporte profesional de- generado. Un estudio sobre feminismo radical

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier. Libros jurídicos, (España)
ISBN 978-84-16652815

Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García, José Manuel Carril Vázquez
Editorial Atelier. Libros jurídicos, (España)
ISBN 978-84-1665-248-8

, Derecho Crítico del Trabajo. Critical Labor Law, 4ª ed

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier. Libros jurídicos, (España)
ISBN 978-84-16652-23-5

La enseñanza del Derecho en las Facultades de Derecho de los Estados Unidos. A propósito de la enseñanza en ellas del Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier. Libros jurídicos, Barcelona (España)
ISBN 978-84-15690-98-6

Derecho crítico del Trabajo. Critical Labor Law, 3ª ed.

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier, Barcelona (España)
ISBN 978-84-15690-60-3

Los despidos colectivos en el Derecho de los Estados Unidos. Un estudio comparado con el Derecho español y el de la Unión Europea

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-15562-68-9

El Derecho de la Seguridad Social en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un estudio de veintisiete grandes casos, desde la perspectiva del Derecho español

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Atelier Libros Jurídicos, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-15690-65-8

Derecho de la Seguridad Social, 3ª ed.

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García, Xosé Manuel Carril Vázquez
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-15562-55-9

Derecho crítico del Trabajo. Critical Labor Law, 2ª ed.

Editores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-466-7

Dieciséis grandes casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre Derecho colectivo del Trabajo. Un estudio desde la perspectiva del Derecho español

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-245-8

Derecho crítico del Trabajo. Critical Labor Law, 1ª ed.

Editores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-898-6

La desregulación de la protección contra el despido en las pequeñas empresas. Un estudio de Derecho comparado de los ordenamientos alemán y norteamericano

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Editorial NETBIBLO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9745-522-0

El salario mínimo en Alemania. Un estudio comparado entre regímenes de salarios mínimos profesionales (alemanes) e interprofesionales legales (norteamericano y europeos)

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 978-84-9745-432-2

La igualdad de mujeres y hombres en Alemania. Estudio comparado de la legislación alemana con la legislación española, y traducción castellana

Autores Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 978-84-9745-162-8

Los grandes casos judiciales del Derecho alemán del Trabajo. Estudio comparado con el Derecho español y traducción castellana

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón, Ulrich Zachert
ISBN 978-84-9745-389-0

Estudio comparado de la carrera administrativa de los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Europa

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Editorial Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid (España)
ISBN 978-84-8417-237-6

Fundamentos de Derecho comunitario y comparado, europeo y norteamericano, del Trabajo y de la Seguridad Social

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 978-84-9745-177-2

Leyes laborales alemanas. Estudio comparado y traducción castellana

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 978-84-9745-166-6

Los convenios especiales de beneficiarios con la administracion de la seguridad social

Autores Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 84-8444-730-8

La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales

Autores Jesús Martínez Girón, Ricardo Pedro Ron Latas, Francisco-Alberto Varela-García, José Manuel Carril Vázquez
Editorial MTAS, Madrid (España)
ISBN 84-8417-126-4

La denuncia del Convenio Colectivo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
ISBN 84-470-1528-9

Las medidas de flexibilidad interna en Alemania

Autores Jesús Martínez Girón
Libro Medidas de flexibilidad interna como alternativa y solución en un nuevo Derecho del Trabajo garantista. Estudio de la flexibilidad funcional, temporal, espacial, sustancial y suspensiva en un marco de reformas laborales
Edita Editorial Comares.
ISBN: 978-84-1369-392-7
Páxinas Desde a 845 ata a 854

La compatibilidad total entre trabajo y jubilación en el Derecho francés de la Seguridad Social

Autores Jesús Martínez Girón
Libro La encrucijada de las pensiones del sistema español de seguridad social. El nuevo pacto de Toledo y su desarrollo legislativo
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-19145-40-6
Páxinas Desde a 739 ata a 743

Sobre las fructuosas relaciones de colaboración jurídico-laboral entre el ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa y la Universidad de A Coruña, a través del Mestrado em Direito das Empresas e do Trabalho

Autores Jesús Martínez Girón. Alberto Arufe Varela
Libro Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Manuel Pita
Edita ALMEDINA,S.A., Coimbra.
ISBN: 978-989-40-0111-9
Páxinas Desde a 7 ata a 19

Reintegro de gastos médicos en el extranjero

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro La obra jurídica de Aurelio Desdentado Bonete
Edita Boletín Oficial del Estado.
ISBN: 978-84-340-2779-4
Páxinas Desde a 157 ata a 162

Sobre la memoria económico-técnica acompañante de las modificaciones operadas durante la pandemia en la legislación reguladora de la asistencia social, en Alemania

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Seguridad social para todas las personas. La protección de la seguridad social a las personas en situación de vulnerabilidad económica y fomento de su inclusión social
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-85-5
Páxinas Desde a 111 ata a 116

An overview on the current applicability of the agreement concerning the social security of Rhine Boatmen

Autores Jesús Martínez Girón. Alberto Arufe Varela
Libro Festschrift für Otto Kaufmann
Edita Legal Yayincilik.
ISBN: 978-605-315-920-9
Páxinas Desde a 889 ata a 894

Cambio tecnológico y reforma jurídico laboral y de seguridad social en Alemania

Autores Jesús Martínez Girón. Alberto Arufe Varela
Libro Innovación tecnológica, cambio social y sistema de relaciones laborales: nuevos paradigmas para comprender el derecho del trabajo del siglo XXI
Edita Editorial Comares.
ISBN: 978-84-136922-10
Páxinas Desde a 1093 ata a 1120

Un caso de Derecho comparado sobre desprotección del teletrabajo frente al accidente de trabajo in itinere, desde la perspectiva de la conciliación de familia y trabajo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social centenaria
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-47-3
Páxinas Desde a 61 ata a 76

Un caso a olvidar, en la serie mutante de casos sobre trabajadores indefinidos no fijos

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sobre política social planteadas por órganos jurisdiccionales españoles. Estudios ofrecidos a Mª. Emilia Casas Baamonde
Edita Servicio Publicaciones Universidad de Santiago.
ISBN: 978-84-17595-98-2
Páxinas Desde a 309 ata a 312

The continuation of wage payment ¿ sickness and accidents of the employee: a Spanish report

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im internationalen Vergleich
Edita ÖGB Verlag .
ISBN: 978-3-99046-488-5
Páxinas Desde a 48 ata a 53

Prolongación de la edad y elección del momento de la jubilación. Sus efectos sobre el trabajo. Realidades y fantasías

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-21-3
Páxinas Desde a 91 ata a 101

La economía colaborativa en el transporte de personas y en el servicio de reparto a domicilio desde el punto de vista del Derecho laboral comparado

Autores Francisco-Alberto Varela-García. Xosé Manuel Carril Vázquez
Libro Economía colaborativa y Derecho: Aspectos civiles, mercantiles y laborales
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-1309-464-9
Páxinas Desde a 315 ata a 335

Galicia

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Protección social de los trabajadores del campo en el Estado social autonómico. Aspectos laborales y de seguridad social
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-17789-08-4
Páxinas Desde a 593 ata a 601

The Austrian ¿Abfertigung¿ ¿ an employment topic in fashion in Spain

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Arbeiten in Würde. Festschrift für Günther Löschnigg zum 65. Geburstag
Edita OGB.
ISBN: 978-3-99046-438-0
Páxinas Desde a 497 ata a 502

Capítulo XIX. La protección de seguridad social de la orfandad absoluta. Un apunte crítico

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Protección a la familia y seguridad social. Hacia un nuevo modelo de protección sociolaboral
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-949189-4-0
Páxinas Desde a 293 ata a 296

Las asociaciones deportivas modestas y sus responsabilidades como empresarios en orden a las prestaciones de seguridad social. A propósito del caso Luisito de la Cultural y Deportiva Leonesa

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Asociacionismo deportivo: diagnóstico y perspectivas
Edita Editorial Reus, S.A..
ISBN: 978-84-290-1975-9
Páxinas Desde a 247 ata a 257

El arbitraje laboral en los Estados Unidos

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Acuerdos de solución extrajudicial de conflictos laborales. Teoría y práctica
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9119-736-2
Páxinas Desde a 209 ata a 233

Las modificaciones en 2016 del Libro regulador del seguro social de dependencia, del Código alemán de Seguridad Social

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Estudios sobre seguridad social. Libro homenaje al Profesor José Ignacio García Ninet
Edita Atelier.
ISBN: 978-84-16652-59-4
Páxinas Desde a 115 ata a 125

Las singularidades procedimentales y procesales de la declaración de incapacidad permanente en los Estados Unidos

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Las incapacidades laborales y la seguridad social en una sociedad en transformación
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-947064-4-8.
Páxinas Desde a 393 ata a 396

Acuerdos de interés profesional

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro El trabajo autónomo en el marco del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estudio de su régimen jurídico. Actualizado a la Ley 6/2017, de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo
Edita Comares.
ISBN: 978-84-9045- 567-8
Páxinas Desde a 405 ata a 425

Continuing vocational training legal framework and funding strategies: A Spanish perspective

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Lifelong Learning durch berufliche Weiterbildung. Rechtliche Rahmenbedingungen im internationalen Vergleich
Edita ÖGB Verlag .
ISBN: 978-3-99046-328-4
Páxinas Desde a 132 ata a 138

Spanish report about working time

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Arbeitszeiten in Europa. Working time in Europe
Edita Dike.
ISBN: 978-3-03751-765-9
Páxinas Desde a 231 ata a 242

¿Está prohibida en España la contratación de una futbolista por un club de la Liga de Fútbol Profesional?

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del fútbol: presente y futuro
Edita Editorial Reus, S.A..
ISBN: 978-84-290-188
Páxinas Desde a 159 ata a 172

Artículo 31. Gratificaciones extraordinarias

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. Libro Homenaje a Tomás Sala Franco
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9119-935-9
Páxinas Desde a 593 ata a 601

El Obamacare y su cuasi universalización de la asistencia sanitaria

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Los retos actuales de la asistencia sanitaria española en el contexto de la Unión Europea
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-945033-5-1
Páxinas Desde a 719 ata a 723

La contribución de la emigración portuguesa a la lucha contra la explotación salarial en Alemania. Un estudio centrado en el análisis de jurisprudencial laboral alemana

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Estudos dedicados ao Professor Doutor Bernardo da Gama Lobo Xavier
Edita Universidade Católica Portuguesa.
ISBN: 978-972-54-0453-9
Páxinas Desde a 69 ata a 78

La protección por desempleo de los demandantes de primer empleo

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro La protección por desempleo en España
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602-94-3
Páxinas Desde a 583 ata a 587

¿Perjudica financieramente a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social su posición actual en el plan privado de pensiones de la Administración General del Estado?

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Los retos financieros del sistema de seguridad social. Libro Homenaje al Profesor Antonio Ojeda Avilés
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602-77-3
Páxinas Desde a 461 ata a 472

El impacto sobre el empleo público de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro El empleo público en tiempo de reformas
Edita Marcial Pons.
ISBN: 978-84-15948-95-7
Páxinas Desde a 73 ata a 84

Capítulo 27. El impacto de la crisis económica sobre el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Alemania y en Austria

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro El impacto de la gran crisis mundial sobre el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Su incidencia en España, Europa y Brasil
Edita Atelier.
ISBN: 978-84-15690-48-1
Páxinas Desde a 841 ata a 857

Actividad en España de empresas de trabajo temporal de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Las empresas de trabajo temporal: estudio de su régimen jurídico
Edita Comares.
ISBN: 978-84-9045-207-3
Páxinas Desde a 383 ata a 395

Un modelo de estadista frente a la aniquilación actual del Derecho del Trabajo: Franklin Delano Roosevelt

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Crisis económica, reformas laborales y protección social. Homenaje al Profesor Jesús María Galiana Moreno
Edita Edit.um.
ISBN: 978-84-16038-73-2
Páxinas Desde a 601 ata a 618

Carta Social Europea

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Desde a 157 ata a 159

Huelga en el sector público

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Desde a 1053 ata a 1055

Jurisdicción social

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Desde a 1217 ata a 1219

Nulidad del contrato de trabajo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Desde a 1559 ata a 1561

Salario mínimo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9053-139-6
Páxinas Desde a 1921 ata a 1923

The Inter-professional Minimum Wage in Spain

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Staatliche Eingriffe in das System der Mindestentgelte im internationalen Vergleich
Edita ÖGB.
ISBN: 978-3-7035-1635-1
Páxinas Desde a 174 ata a 181

El régimen jurídico de los ciudadores profesionales de dependientes en la legislación federal complementaria del Código Federal Alemán de Seguridad Social

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Público y privado en el sistema de Seguridad Social
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602-65-0
Páxinas Desde a 655 ata a 659

Universitätspersonalrecht in Spanien

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro Universitätspersonalrecht im internationalen Vergleich
Edita ÖGB.
ISBN: 978-3-7035-1478-4
Páxinas Desde a 159 ata a 179

Los servicios públicos de empleo, elementos nucleares del Derecho comparado del empleo

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro El Derecho del Empleo. El estatuto jurídico del empleo. Estudio sistemático de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, actualizado con la reforma laboral
Edita Comares.
ISBN: 978-84-9836-800-0
Páxinas Desde a 791 ata a 818

La dimisión del trabajador

Autores Jesús Martínez Girón. Francisco-Alberto Varela-García
Libro El contrato de trabajo. Volumen IV. La extinción del contrato de trabajo
Edita Aranzadi - Thomson.
ISBN: 978-84-9903-011-1
Páxinas Desde a 129 ata a 144

La prejubilación y el Acuerdo Social y Económico de 2 de febrero de 2011, desde el punto de vista del Derecho comunitario y comparado europeo de la Seguridad Social

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro La reforma de las pensiones
Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602
Páxinas Desde a 291 ata a 295

La igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral en España y Alemania

Autores Francisco-Alberto Varela-García. Jesús Martínez Girón
Libro Cuestiones actuales sobre el trabajo de la mujer y su protección social
Vol. - ISBN: 978-84-9985-010-8
Páxinas Desde a 39 ata a 57

La singularidad de la parte patronal del convenio colectivo de la liga nacional yanqui de fútbol americano. Estudio comparado con la de los convenios colectivos de las otras tres ligas deportivas norteamericanas positivizadas

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Estudios comparatistas sobre Derecho deportivo del Trabajo (masculino, femenino y mixto)
Vol. - Edita NETBIBLO.
ISBN: 978-84-9745-555-8
Páxinas Desde a 50 ata a 58

La distinción entre futbolistas profesionales y aficionados en Alemania. A propósito de la sentencia "clásica" del tribunal federal de trabajo de 10 de mayo de 1990, sobre futbolistas con contrato amateur

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Estudios comparatistas sobre Derecho deportivo del Trabajo (masculino, femenino y mixto)
Vol. - Edita NETBIBLO.
ISBN: 978-84-9745-555-8
Páxinas Desde a 12 ata a 36

The Right of Access of the Nomemployee Union Organizers (das Zugangsrecht durch betriebsfremde Gewerkschaftsbeauftragte) to the Premises of the Enterprise. A Comparative Analysis of the German, Spanish and Federal North American Case Law

Autores Francisco-Alberto Varela-García. Jesús Martínez Girón
Libro Individuelle und kollektive Freiheit im Arbeitsrecht
Vol. - ISBN: 978-3-8329-4899-3
Páxinas Desde a 624 ata a 633

Ordenanza laboral

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Enciclopedia Laboral Básica "Alfredo Montoya Melgar"
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3082-8
Páxinas Desde a 955 ata a 957

Inspección de Trabajo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Enciclopedia Laboral Básica "Alfredo Montoya Melgar"
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3082-8
Páxinas Desde a 778 ata a 781

Reglamento de régimen interior

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Enciclopedia Laboral Básica "Alfredo Montoya Melgar"
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3082-8
Páxinas Desde a 1189 ata a 1191

Las mutuas patronales alemanas de accidentes de trabajo y su gestión "integral" de los riesgos profesionales

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro La gestión del sistema de seguridad social
Vol. - Edita Laborum.
ISBN: 978-84-92602-10-0
Páxinas Desde a 169 ata a 173

La seguridad social de los funcionarios públicos

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Desde a 309 ata a 322

Las prestaciones económicas no contributivas del sistema de seguridad social

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Desde a 189 ata a 203

Los Regímenes Especiales de Seguridad Social

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Desde a 145 ata a 165

Las prestaciones de protección contributiva de las "unidades familiares" en el Régimen General

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Desde a 127 ata a 143

Las pensiones por jubilación contributiva en el Régimen General

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 978-84-9745-236-6
Páxinas Desde a 109 ata a 126

El arrendamiento de servicios en la historia (Tema 5)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 57 ata a 66

El procedimiento de negociación de los convenios colectivos (Tema 29)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 411 ata a 428

El proceso laboral ordinario (Tema 40)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 555 ata a 567

La buena fe en el contrato de trabajo (Tema 20)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 267 ata a 278

La cuestión social, la primera legislación obrera y la posterior legislación laboral (Tema 6)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 67 ata a 78

La extinción del contrato por incumplimiento (Tema 25)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 343 ata a 355

La representación legal de los trabajadores en la empresa (Tema 26)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 359 ata a 376

Los convenios colectivos extraestatutarios (31)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 439 ata a 452

Los mecanismos de búsqueda de empleo (Tema 9)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 107 ata a 118

Los procedimientos administrativos laborales (Tema 36)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 509 ata a 518

Los recursos (Tema 42)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 581 ata a 592

Modalidades del contrato de trabajo (Tema 13)

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo, 2ª ed.
Vol. - ISBN: 84-9745-156-2
Páxinas Desde a 165 ata a 183

La Seguridad Social de los funcionarios públicos

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Desde a 309 ata a 322

Las prestaciones económicas no contributivas del sistema de Seguridad Social

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Desde a 191 ata a 204

Los Regímenes Especiales de Seguridad Social

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Desde a 145 ata a 166

Las prestaciones de protección contributiva de las "unidades familiares" en el Régimen General

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Desde a 127 ata a 143

Las pensiones por jubilación contributiva en el Régimen General

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho de la Seguridad Social
Vol. - ISBN: 84-9745-121-X
Páxinas Desde a 109 ata a 125

La cuestión social, la primera legislación obrera y la posterior legislación laboral

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 65 ata a 76

El arrendamiento de servicios en la historia

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 55 ata a 64

Los recursos

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 573 ata a 584

El proceso laboral ordinario

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 547 ata a 560

Los procedimientos administrativos laborales

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 499 ata a 508

Los convenios colectivos extraestatutarios

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 429 ata a 440

El procedimiento de negociación de los convenios colectivos

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 401 ata a 418

La representación legal de los trabajadores en la empresa

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 349 ata a 366

La extinción del contrato de trabajpo por incumplimiento

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 335 ata a 346

La buena fe en el contrato de trabajo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 261 ata a 272

Las modalidades del contrato de trabajo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 163 ata a 180

Los mecanismos de búsqueda de empleo

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Derecho del Trabajo
Vol. - ISBN: 84-9745-082-5
Páxinas Desde a 105 ata a 116

Las condiciones de trabajo y empleo en el contenido de los convenios colectivos de grupos de empresas

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales
Vol. - Edita MTAS.
ISBN: 84-8417-126-4
Páxinas Desde a 63 ata a 101

Anexo: concrecion de la "muestra" analizada de convenios colectivos de grupos de empresas y preciones metodológicas tenidas en cuenta para confeccionarla

Autores Ricardo Pedro Ron Latas. Francisco-Alberto Varela-García
Libro La negociación colectiva en los grupos de empresas:procedimientos de negociacion y experiencias negociales
Vol. - Edita MTAS.
ISBN: 84-8417-126-4
Páxinas Desde a 129 ata a 137

Spain

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Employment Privacy law in the european union: Human resources and sensitive data
Vol. - Edita Intersentia.
ISBN: 90-5095-301-8
Páxinas Desde a 273 ata a 285

Indemnización por despido colectivo, tutela judicial efectiva e igualdad en la aplicación de la ley. El caso Enatcar III.

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Jurisprudencia Constitucional de Trabajo y Seguridad Social (Tomo XIX)
Vol. - ISBN: 84-470-1851-2
Páxinas Desde a 191 ata a 193

Contenido del contrato de trabajo. En especial, sobre las obligaciones del trabajador y del empresario

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Vademécum de contratación laboral
Vol. - Edita Laborum.
ISBN: 84-95863-00-6
Páxinas Desde a 31 ata a 34

Comisión negociadora

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro El Estatuto de los Trabajadores-t. XII
Vol. - Edita EDERSA.
ISBN: 84-8494-005-5
Páxinas Desde a 219 ata a 243

Artículo 82.2

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro El Estatuto de los Trabajadores-t. XII
Vol. - Edita EDERSA.
ISBN: 84-8494-005-5
Páxinas Desde a 27 ata a 37

Artículo 82.4

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro El Estatuto de los Trabajadores-t. XII
Vol. - Edita EDERSA.
ISBN: 84-8494-005-5
Páxinas Desde a 53 ata a 57

Reflexiones acerca de la estructura de la negociación colectiva en el ámbito del deporte profesional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Trabajos y Libertades Públicas
Vol. - ISBN: 84-7695-708-4
Páxinas Desde a 149 ata a 154

Los artículos 46,47 y 48 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Vol. - ISBN: 84-8151-661-9
Páxinas Desde a 350 ata a 350

Tres capítulos acerca del plazo para la realización de un nuevo despido, depués de un despido previo con defectos de forma.

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Libro Cuestiones actuales sobre el despido disciplinario
Vol. - Edita Univ. de Santiago.
ISBN: 84-8121-619-4
Páxinas Desde a 123 ata a 123

Los apremios pecuniarios en los procesos laborales. Un estudio comparado de los ordenamientos portugués, español y norteamericano

Autor Luis Ferreira de Almeida Carneiro
Director/es Alberto Arufe Varela; Jesús Federico Martínez Girón
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La Carta Social Europea y la Inspección de Trabajo. Un estudio comparado de los ordenamientos español, portugués y francés por la vía del procedimiento de control de informes

Autor Francisco Vázquez Vázquez
Director/es Alberto Arufe Varela; Jesús Martínez Girón
Ámbito Derecho Público
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Los honorarios de abogados en procesos de seguridad social. Un estudio comparado de los ordenamientos norteamericano, español y portugués

Autor Mário Ricardo Silveiro Barros
Director/es Alberto Arufe Varela; Jesús Martínez Girón
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El cumplimiento de la Carta Social Europea en materia de salarios. Un estudio comparado de los ordenamientos laborales portugués, español e italiano

Autor Luisa Teixeira Alves
Director/es Jesús Martínez Girón, Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El cumplimiento de la Carta Social en materia de salarios. Un estudio comparado de los ordenamientos laborales portugués, español e italiano

Autor Luisa Teixeira Alves
Director/es Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El contencioso laboral de primera instancia en el ordenamiento jurídico francés. Estudio comparatista, desde los puntos de vista orgánico y procesal, con el ordenamiento jurídico español

Autor Mª Mar Ferreiro Broz
Director/es Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La competencia territorial de los tribunales laborales

Autor Ricardo López Mosteiro
Director/es Alberto Arufe Varela
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Apto Cum Laude

La publicidad del convenio colectivo

Autor Rosa Mª. Rodríguez Martín-Retortillo
Director/es Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Apto Cum Laude

La gestión de recursos humanos en una gran empresa textil norteamericana. Análisis comparatista del vigente convenio colectivo de Levi Strauss & Co., y traducción castellana

Autor Rafael Martínez Fernández
Director/es Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Un análisis de la cooperación institucional internacional en materia de recaudación ejecutiva social en el actual contexto de globalización. Análisis mediante opciones de asistencia mutua institucional

Autor Jesús Carlos Marruecos Huete
Director/es Alberto Arufe Varela; Antonio Javier Prado Domínguez
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Un análisis de la cooperación institucional internacional en materia de recaudación ejecutiva social en el actual contexto de globalización: examen mediante opciones de asistencia mutua

Autor Jesús Marruecos Huete
Director/es Javier Prado Domínguez y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La cuantía de lo litigado en los procesos laborales

Autor Jesús Vázquez Forno
Director/es Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela
Ámbito Facultad de Derecho
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Los derechos colectivos del juez. Un estudio de derecho positivo comparado, europeo y norteamericano, con el derecho positivo español

Autor Lara María Munín Sánchez
Director/es Alberto Arufe Varela;Jesús Martínez Girón
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Aspectos jurídicos prevencionistas, laborales y de seguridad social del tiempo libre. Análisis crítico-comparativo del Decreto 50/2000, de 20 de enero, de la Xunta de Galicia

Autor Iván Vizcaino Ramos
Director/es Alberto Arufe Varela
Ámbito Derecho Privado
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La acción constitutiva en los procesos laborales

Autor Luis Fernando de Castro Mejuto
Director/es Jesús Martínez Girón;Alberto Arufe Varela
Ámbito Derecho Privado
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El agotamiento de la vía judicial laboral

Autor Lucía Dans Álvarez de Sotomayor
Director/es Jesús Martínez Girón;Alberto Arufe Varela
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El naviero cooperativo

Autor Angélica Diaz de la Rosa
Director/es Jesús Martínez Girón;Alberto Arufe Varela
Ámbito Derecho Público Especial
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La compatibilidad total entre trabajo y jubilación en el Derecho alemán de la Seguridad Social
VI Congreso Internacional y XIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «La encrucijada de las pensiones del sistema español de seguridad social (El nuevo Pacto de Toledo y su desarrollo legislativo)»
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Sobre la memoria económico-técnica acompañante de las modificaciones operadas durante la pandemia en la legislación reguladora de la asistencia social, en Alemania
V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Seguridad social para todas las personas»
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Seguridad social para todas las personas»
Webinar Luso-español de Derecho del Trabajo sobre «Desafíos laborales post-COVID»
Internacional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

Un caso de Derecho comparado sobre desprotección del teletrabajo frente al accidente de trabajo in itinere, desde la perspectiva de la conciliación de familia y trabajo
IV Congreso Internacional y XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Experiencias y desafíos de una protección social centenaria»
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Prolongación de la edad y elección del momento de la jubilación. Sus efectos sobre el trabajo. Realidades y fantasías
III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible»
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall in Spanien
IX. Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) zum Thema «Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im internationalen Vergleich»
Internacional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Graz
Lugar Graz (Austria)

¿Podría llegar a asegurarse el recargo español de prestaciones de seguridad social?
I Seminario hispano-portugués de Derecho de la Seguridad Social sobre "La protección del accidente de trabajo en España y Portugal"
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Coruña, A (España)

Uber and similar platforms: employment, labour, and social security questions
International Conference on Novelties in Labour Law
Internacional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Zagreb
Lugar Zagreb (Croacia)

La protección de seguridad social de la orfandad absoluta. Un apunte crítico
II Congreso Internacional y XV Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social sobre «Protección a la familia y seguridad social. Hacia un modelo de protección sociolaboral»
Internacional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

El Obamacare y su cuasi universalización de la asistencia sanitaria
Los retos de la asistencia sanitaria en España
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Las asociaciones deportivas modestas y sus responsabilidades como empresarios en orden a las prestaciones de seguridad social. A propósito del caso ¿Luisito¿ de la Cultural y Deportiva Leonesa
XII Congreso de la Asociación Española de Derecho Deportivo sobre «Asociacionismo deportivo: diagnóstico y perspectivas»
Nacional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Derecho Deportivo
Lugar Coruña, A (España)

Berufliche Weiterbildung in Spanien
VIII. Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) zum Thema ¿Beruflichen Weiterbildung: Rechtliche Rahmenbedingungen und Finanzierungsformen aus einer europäischen Perspektive¿
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Bolzano
Lugar Bolzano (Italia)

La integración de sociedades unipersonales de capital en grupos de empresas: problemática de la seguridad social
Los grupos de empresa ante el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Deusto
Lugar Bilbao (España)

¿Está prohibida en España la contratación de una futbolista por un club de la Liga de Fútbol Profesional?
XI Congreso de la Asociación Española de Derecho Deportivo ("Derecho del fútbol: presente y futuro")
Nacional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Derecho Deportivo
Lugar Gijón (España)

La protección por desempleo de los demandantes de primer empleo
La protección por desempleo en España
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Lugar Madrid (España)

Contrato a termo no ordenamento jurídico espanhol
Conferência Internacional sobre Contrato de trabalho a termo: propostas para uma reforma
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Instituto de Direito do Trabalho de la Facultade de Direito de la Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

La integración de sociedades unipersonales de capital en grupos de empresas: problemática de la seguridad social
Congreso sobre Los grupos de empresa ante el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad de Deusto
Lugar Bilbao (España)

Arbeitszeit in Spanien
VII. Internationales Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) zum Thema "Arbeitszeiten"
Internacional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitsrecht - Universität St. Gallen
Lugar St. Gallen (Suiza)

¿Perjudica financieramente a las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social su posición actual en el plan privado de pensiones de la Administración General del Estado?
XI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social relativo a "Los retos financieros del sistema de seguridad social"
Nacional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Crise económica e modificacões substanciais das condicões de trabalho no Direito Espanhol (Direito Colectivo)
Confêrencia Internacional sobre "Modificaçao substancial das condiçoes de trabalho em situaçao de crise económica"
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Instituto de Direito do Trabalho - Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

El régimen jurídico de los cuidadores profesionales de dependientes en la legislación federal complementaria del Código Federal Alemán de Seguridad Social
X Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social relativo a "Público y privado en el sistema de seguridad social"
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Überberufliche Mindestlohn in Spanien
VI. Internationalen Arbeitsrechtlichen Dialogue zum Thema "Staatliche Eingriffe in das System der Mindestentgelte - Im Internationalen Vergleich"
Internacional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht - Karl-Franzens-Universität Graz
Lugar Graz (Austria)

Novo regime da contratação colectiva em Espanha
Congreso Internacional sobre «Alterações laborais em Portugal e Espanha»
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Instituto de Direito do Trabalho-Universidade de Lisboa
Lugar Lisboa (Portugal)

La asegurabilidad del recargo español de prestaciones de seguridad social. Un ejemplo práctico
IX Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social relativo a "La responsabilidad del empresario"
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

La Comisión Europea como empleador: ¿Un modelo laboral exportable?
Congresso Internacional de Direito do Trabalho sobre O Direito do Trabalho na máquina do tempo
Internacional

Autores Jesús Martínez Girón, Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidad Católica de Oporto
Lugar Oporto (Portugal)

La prejubilación y el Acuerdo Social y Económico de 2 de febrero de 2011, desde el punto de vista del Derecho comunitario y comparado europeo de la Seguridad Social
VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Lugar Madrid (España)

Federalismo y distribución de competencias normativas en materia de prevención de riesgos laborales: los modelos norteamericano, alemán y español
XII Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Lugar Ferrol (España)

La prejubilación: Aspectos jurídicos, laborales y de Seguridad Social
Envejecimiento laboral y prejubilación: dilemas y problemas socioeconómicos
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García, Jesús Martínez Girón
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El impacto de la globalización sobre las relaciones laborales en los Estados Unidos de Norteamérica
I Jornadas Internacionales sobre el Impacto de la Globalización en las Relaciones Laborales
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

El modelo alemán de gestión de las políticas de empleo
XVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Vigo (España)

El modelo alemán de gestión de las políticas de empleo
Estrategia europea, estado autonómico y política de empleo. XVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Vigo (España)

El artículo 5.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y su interpretación por nuestra jurisprudencia laboral más reciente
XII Jornadas Luso-Hispano-Brasileñas de Derecho del Trabajo
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

Nuevas formas de familia y derecho de la negociación colectiva
III Seminario Xacobeo Laboral
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Santiago de Compostela (España)

Protection of workers' personal data in the European Union: notes about such a protection in Spain
Protection of workers' personal data, in particular sensitive data, in the European Union
Internacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Lovaina (Bélgica)

Un supuesto típico de sucesión, por convenio colectivo extraestatutario, de un convenio colectivo estatutario denunciado y vencido.
XIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Murcia (España)

Reflexiones acerca de la estructura de la negociación colectiva en el ámbito del deporte profesional
II Seminario Xacobeo sobre Libertades públicas y Relaciones Laborales
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

Apuntes acerca del contrato eventual en la jurisprudencia del TSJ Galicia
Jornadas sobre Jurisprudencia Social de Galicia
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Santiago de Compostela (España)

Artistas en espectáculos públicos
III Jornadas Compostelanas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

La obligación del empresario de informar a los trabajadores acerca de sus condiciones de trabajo.
Jornadas sobre empleo y Seguridad Social:Balance y Perspectivas.
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

Algunas eventuales excepciones al derecho de opción empresarial en caso de despido declarado improcedente.
8 Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Albacete (España)

La protección de Seguridad Social de los Trabajadores a tiempo parcial "marginal": una tarea inacabada
La Reforma Laboral y de Seguridad Social de 1997
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Coruña, A (España)

Posibilidades de los trabajadores frente a las decisiones de movilidad geográfica, al margen del art. 40 TRET
VII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Valladolid (España)

Tres apuntes acerca del plazo para la realización de un nuevo despido, después de un despido previo con defectos de forma
Seminario sobre el despido disciplinario en homenaje al Profesor M. Alonso Olea
Nacional

Autores Francisco-Alberto Varela-García
Lugar Santiago de Compostela (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Público

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Público

PDI (Membros Natos)