Dr. Marcos Antonio López Suárez  

Titular de universidade (TIT-UN)

Departamento Dereito Privado
Área Dereito civil
Investigación  Grupo de investigación Protección xurídica da persoa e da familia
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Avaliación de méritos docentes 4 quinquenio(s)
Avaliación de méritos de investigación 3 sexenio(s)
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-9751-2293

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito de Familia 0 49
Dereito de Sucesións 0 44
Traballo Fin de Grao 0 6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 15,5
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 42
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 24
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito de Sucesións
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 29
Introdución ao Dereito
Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
0 25
Privacidade e Datos Persoais
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 14
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 30
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 60
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito de Sucesións
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 45
Privacidade e Datos Persoais
Máster Universitario en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial
0 8
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 48
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 24
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito de Sucesións
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 55
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 24
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 60
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Dereito da Persoa
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 14
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Avogacía
0 54

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Dereito

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
10:00 a 12:00
Área de Dereito civil
Primeiro cuadrimestre martes
10:00 a 12:00
Área de Dereito civil

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Delitos contra a saúde, responsabilidade penal do persoal sanitario por denegación de asistencia e violencia obstétrica
A atribución da vivenda familiar na garda e custodia compartida
A atribución da vivenda familiar na garda e custodia compartida
A atribución do dereito de uso da vivienda familiar tras a crise da parella. A superación do direito positivo pola práctica xurisprudencial
Blanqueo de Capitais
Caso Segreón: Dereito, moral e comunidade internacional
Cesión ou comunicación de datos de carácter persoal: as empresas de recobro
Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro
O Regulamento Xeral de Protección de Datos ante o fenómeno do Big Data
Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida
Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos
Violencia de xénero
A partición da herdanza polo contador-partidor en Galicia
A permuta do dereito de voo en edificios en réxime de propiedade horizontal
A pretensión resolutoria e o exercicio da acción de repetición nun suposto de compravenda
A responsabilidade civil médica. Especial consideración do consentimento informado
Análise xurídica-privada do comercio electrónico nun suposto de adquisición dun produto sanitario
As duas caras da violencia de xénero
Asesoramento legal o consumidor e usuario de viaxes combinadas. As facultades e dereitos do viaxeiro ante as súas vacacións frustradas.
Estudo da mediación e a súa proxección no ámbito familiar
guarda e custodia compartida
Informe sobre a adaptación dun despacho de avogados á normativa sobre protección de datos
Lesións ao feto
O transporte marítimo de mercancía e o narcotráfico
Vicisitudes do dereito de alimentos
Violencia de xénero
A pensión compensatoria
A videovixilancia no ámbito da protección dos datos persoais
As cláusulas abusivas, especial mención ás cláuslas solo
As parellas de feito
Defensa da competencia e imitación de marca
Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo
Garda e custodia compartida e réxime de visitas en supostos de violencia de xénero
O acordo extraxudicial de pagos e a mediación concursal.
O dereito de visitas
Os lexitimarios na Ley de Dereito Civil de Galicia
Pactos Prematrimoniais no ordenamento Español
A garda e custodia compartida
A Responsabilidade Civil da empresaria por danos derivados do accidente de traballo
A responsabilidade civil dos concesionarios das autoestradas
Dereito de asilo e adopción internacional
Despedimento dun traballador e actuación da Inspección de Traballo
Sociedade de gananciais e herdanza
Sociedade de gananciais e herdanza
Testamento viciado e causas de desheredación.
A atribución de uso da vivenda familiar nas crises matrimoniais
A custodia compartida: requisitos e lexislación aplicable
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Dereito á protección de datos e dereito ao esquecemento
Dereito á protección de datos e dereito ao esquecemento
Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos
Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos
Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos
Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos
O réxime xurídico da adopción no Código Civil español
Posibilidade de axuizamento de Augusto Pinochet
Responsabilidade civil derivada de accidente de circulación
Vivenda familiar e crise matrimonial solucións na xurisprudencia recente
Cuestións xurídico-privadas e xurídico-públicas en torno a creación dunha empresa
Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos
Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos
Informe sobre cuestións marítimas, transfronteirizas e outros problemas xurídicos
O concelleiro, a obra e a concesión irregular

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Big data, competencia y protección de datos

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais Cachafeiro García, Fernando (IP1)/ López Suárez, Marcos Antonio (IP2),
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/09/2022 ata 31/08/2025

Research Project: Train 2 EN4CE: Train to enforce-call TIPO-20050.Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme

Entidade financiadora European Commission
Investigadores principais SARA TONOLO
Tipo Proxecto UE
Datas Desde 01/10/2019 ata 31/03/2022

Estudio de investigación sobre el marco jurídico de los servicios sociales en Galicia, su desarrollo y mejora

Entidade financiadora Consellería de Política Social
Investigadores principais Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime
Tipo Contrato
Datas Desde 01/09/2017 ata 31/12/2017

Consumo colaborativo y Derecho de la competencia

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Rafael García Pérez y Fernando Cachafeiro García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 30/12/2016 ata 29/12/2020

Reforma del modelo de Defensa de la competencia y de los consumidores

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Fernando Cachafeiro García y Marcos A. López Suárez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2016

Protección penal de la inversión y del crédito público y privado

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principais Luz Puente Aba
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/10/2012 ata 31/12/2015

Estudio jurídico sobre la Fase I del Anteproyecto del Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia: análisis, incidencia y diagnóstico del sector minero

Entidade financiadora CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA
Investigadores principais M.ª Victoria Dios Viéitez y Marcos A. López Suárez
Tipo Contrato
Datas Desde 16/11/2012 ata 30/06/2013

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y LA CORTE ARBITRAL DE GALICIA

Tipo Contrato
Datas Desde 01/01/2011 ata 01/01/2012

Contrato para la ejecución del proyecto denominado "Estudio jurídico para la transferibilidad y sostenibilidad del proyecto de turismo en red Viajando por Besanas

Entidade financiadora FUNDACIÓN PAIDEIA
Investigadores principais García Pérez, Marta
Tipo Contrato
Datas Desde 01/07/2011 ata 30/09/2011

Nuevos instrumentos de protección de la competencia y de los consumidores.

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais Fernando Cachafeiro García
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2009 ata 31/12/2011

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2009 ata 16/12/2009

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2008 ata 07/11/2008

En torno a la interpretación jurisprudencial del «retracto de créditos litigiosos» (A propósito de la STS 151/2020, de 5 de marzo)

Autores Marcos Antonio López Suárez
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Núm. 05/2020 (páxs. 83 ata 103)
DOI https://doi.org/10.30462/rdp-2020-05-05-751

Consideraciones en torno al derecho de deliberar

Autores Marcos Antonio López Suárez
Revista Diario La Ley (estudios doctrinales) Núm. 9748 (páxs. 1 ata 13)

Comentario a la STS de 20 de abril de 2012. Consideraciones acerca de la autonomía de la voluntad en el marco del convenio regulador a partir de un acuerdo sobre la denominada pensión compensatoria

Autores Marcos Antonio López Suárez
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 91 (páxs. 165 ata 176)

Comentario a la STS de 4 de diciembre de 2012. Calificación de los créditos contraídos por el concursado en fase de ejecución del convenio en caso de que se produzca la apertura de la liquidación: créditos concursales (interpretación de la redacción anterior y actual del art. 84.2.5.º LC)

Autores Marcos Antonio López Suárez
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 92 (páxs. 589 ata 598)

Ordenación del territorio y actividad minera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia

Autores Mª Victoria Dios Vieitez, Marcos Antonio López Suárez
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 44 (páxs. 417 ata 440)

Consideraciones sobre el testamento mancomunado en el Derecho alemán y su reflejo en los Derechos civiles autonómicos. A propósito de la STS de 8 de octubre de 2010

Autores Marcos Antonio López Suárez
Revista REVISTA DE DERECHO PRIVADO Vol. 95 (páxs. 41 ata 62)

Comentario a la STS de 20 de mayo de 2011. Donación modal. Revocación de la donación por causa de ingratitud. Obligación de alimentos

Autores Marcos Antonio López Suárez
Revista CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL Vol. 87 (páxs. 1899 ata 1910)

La legitimación del heredero en el Derecho civil español

Autores Marcos Antonio López Suárez
Revista REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ Núm. 59 (páxs. 247 ata 259)

Reseña de legislación estatal

Autores Marcos Antonio López Suárez
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 190 (páxs. 235 ata 251)

Reseña de legislación autonómica gallega

Autores Marcos Antonio López Suárez
Revista FORO GALEGO: Revista Xurídica Núm. 190 (páxs. 253 ata 256)

La intervención del notario en el otorgamiento del testamento mancomunado gallego.

Autores Marcos Antonio López Suárez
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 373 ata 402)

La protección de datos de carácter personal - Nivel o grado de cumplimiento en los Ayuntamientos de la provincia de Lugo

Autores Fernando García Cachafeiro, Manuel Martínez Carballo, Guillén, A., Susana María Barbeito Roibal, Marcos Antonio López Suárez, Eva Souto García
Editorial Diputación de Lugo, Lugo (España)
ISBN 978-84-9767-924-4

Novos retos para a propiedade intelectual. II Xornadas sobre a propiedade intelectual e o dereito de autor/a

Editorial Servizo de Publicacións da UDC, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-319-2

El testamento mancomunado en la Ley de Derecho Civil de Galicia

Autores Marcos Antonio López Suárez
Editorial Consejo General del Notariado, Madrid (España)
ISBN 84-95176-33-5

Normativa jurídica básica de las personas con discapacidad

Autores Seoane Rodríguez, JA, Marcos Antonio López Suárez
Editorial Fundación Paideia, Coruña, A (España)
ISBN 84-88871-17-1

Accepting and rejecting an inheritance

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 75 ata a 90

Community of heirs

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 91 ata a 97

Limits of the testamentary will: reserved shares and reservations

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 179 ata a 208

Intestacy. Succession agreement

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Spanish Succession Law
Edita Colex.
ISBN: 978-84-1359-655-6
Páxinas Desde a 211 ata a 220

Interaction of the Legal Concept of `Consumer¿ and the European Payment Order (EOPP)

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Casebook on European Order for Payment Procedure and European Small Claims Procedure
Edita University of Maribor, University Press.
ISBN: 978-961-286-601-3
Páxinas Desde a 29 ata a 33

El régimen económico familiar en el Derecho civil de Galicia

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Las relaciones patrimoniales entre cónyuges y parejas convivientes en los Derechos civiles autonómicos
Edita Dykinson.
ISBN: 978-84-1122-208-2
Páxinas Desde a 889 ata a 911

La remise de dette en Droit espagnol

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro La réfome duDroit des obligations en France: regard de l'autre côte des Pyrénées
Vol. 44 Edita Société de Législation Comparée.
ISBN: 978-2-36517-103-8
Páxinas Desde a 153 ata a 165

Comentarios a los artículos 236 a 238 del Código civil (2.ª ed.)

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 1

Comentarios a los artículos 241 y 243 a 250 del Código civil (2.ª ed)

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Código civil comentado
Edita Thomson Reuters - Civitas.
ISBN: 978-84-9099-398-9
Páxinas Desde a 1 ata a 1

El "swap" a través de los casos resueltos por el Tribunal Supremo. Análisis del incumplimiento de los deberes de información como causa de invalidez

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción. Doctrina y análisis de casos (Puente Aba, L.M., dir)
Edita Bosch.
ISBN: 978-84-9090-017-8
Páxinas Desde a 117 ata a 138

Comentarios a los artículos 236 a 238 del Código civil

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Código civil comentado
Edita Thomson- Civitas.
ISBN: 978-84-470-3738-4
Páxinas Desde a 1101 ata a 1118

Comentarios a los artículos 241 y 243 a 250 del Código civil

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Código civil comentado
Edita Thomson- Civitas.
ISBN: 978-84-470-3738-4
Páxinas Desde a 1129 ata a 1160

Contexto normativo e conceptual da protección de datos de carácter persoal

Autores Marcos Antonio López Suárez. Fernando García Cachafeiro. Eva Souto García
Libro A protección de datos de carácter persoal
Vol. - Edita Excma. Deputación Provincial de Lugo.
ISBN: 978-84-8192-661-3
Páxinas Desde a 15 ata a 64

Algunas certezas y no pocas incertidumbres en relación con la privación de la patria potestad

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Protección jurídica de la persona, tolerancia y libertad
Vol. - Edita Aranzadi.
ISBN: 978-84-470-3368-3
Páxinas Desde a 35 ata a 51

Comentarios a los artículos 426 y 427 del Código civil

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. - ISBN: 978-84-9898-139-1
Páxinas Desde a 548 ata a 550

Comentarios a los artículos 333 a 347 del Código civil

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. - ISBN: 978-84-9898-139-1
Páxinas Desde a 461 ata a 476

Comentarios a los artículos 325 a 332 del Código civil

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Comentarios al Código Civil
Vol. - ISBN: 978-84-9898-139-1
Páxinas Desde a 451 ata a 457

Contexto normativo y conceptual de la protección de datos de carácter personal

Autores Fernando García Cachafeiro. Marcos Antonio López Suárez. Eva Souto García
Libro La protección de datos de carácter personal - Nivel o grado de cumplimiento en los Ayuntamientos de la provincia de Lugo
Vol. - Edita Diputación de Lugo.
ISBN: 978-84-9767-924-4
Páxinas Desde a 15 ata a 64

Consideraciones sobre la suspensión "administrativa" de la patria potestad

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Estudios jurídicos en memoria del profesor José Manuel Lete del Río
Vol. - Edita Civitas-Thomson-Reuters.
ISBN: 978-84-470-3241-9
Páxinas Desde a 543 ata a 559

La rilevanza giuridica della coabitazione nel diritto civile spagnolo

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti
Vol. - Edita Edizioni Scientifiche Italiane.
ISBN: 978-88-495-1525-1
Páxinas Desde a 351 ata a 359

El abandono y la renuncia al derecho de propiedad en relación con la carga hundida en el naufragio

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Estudios sobre el régimen jurídico de los vertidos de buques en el medio marino (Meilán Gil, J.L. coord.)
Vol. - Edita Thomnson-Aranzadi.
ISBN: 84-9767-608-4
Páxinas Desde a 479 ata a 488

O dereito sucesorio galego

Autores Miguel Ángel Pérez Álvarez. Marcos Antonio López Suárez. Eduardo Méndez Apenela. Francisco M. Ordóñez Armán
Libro Galicia. Dereito
Vol. - Edita Hércules Ediciones.
ISBN: 84-96314-50-2
Páxinas Desde a 400 ata a 471

Las crisis matrimoniales y su repercusión en los derecho legitimarios de los cónyuges

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Cuestiones Actuales de Derecho Comparado
Vol. - ISBN: 84-9749-087-8
Páxinas Desde a 265 ata a 274

La légitimation de l`héritier et les pouvoirs des executeurs testamentaires: les cas de l¿Espagne

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Le Droit des Successions en Europe. Actes du colloque du 21 fèvrier 2003
Vol. - Edita Librairie Droz.
ISBN: 2-600-0077-5
Páxinas Desde a 209 ata a 232

El testamento mancomunado o de hermandad otorgado por cónyuges de distinta vecindad civil

Autores Marcos Antonio López Suárez
Libro Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho Civil vasco
Vol. - Edita Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País.
ISBN: 84-89689-06-7
Páxinas Desde a 441 ata a 459

A propiedade horizontal. Influência do Instituto nos direitos e obrigações do titular da fração

Autor Tiago Nuno Pires De Carvalho Oliveira Silva
Director/es Marcos Antonio López Suárez; Miguel Ángel Pérez Álvarez
Ámbito Derecho Privado
Cualificación Sobresaliente Cum laude

El derecho a la reproducción y difusión de la obra de arte. La arquitectura

Autor Sandra Franco Blanco
Director/es Marcos Antonio López Suárez; Miguel Ángel Pérez Álvarez
Ámbito Derecho Privado
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La naturaleza de las ganancias obtenidas en el juego de la lotería por uno de los cónyuges constante la sociedad de gananciales
XVII Congreso Internacional IDADFE sobre "Perspectivas actuales del Derecho de Familia"
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Zamora (España)

Revisión de la planificación de la materia "Succession Law" a la luz de los postulados de la alineación constructiva
II CONGRESO INTERNACIONAL Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento - CIINECO
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Organizador Universidad Rey Juan Carlos
Lugar Madrid (España)

Big Data y protección de datos
Congresso Internacional sobre mercados e serviços digitais
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Organizador UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA
Lugar Lisboa (Portugal)

El principio de limitación de la finalidad y el Big Data
Congreso internacional sobre Big Data y protección de datos
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Derecho de autor sobre obras creadas por Inteligencia Artificial
Congreso internacional sobre Inteligencia Artificial, Información y Economía Digital
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Lugar Coruña, A (España)

La custodia di fatto
La riforma Cartabia. Tra vecchie lacune e nuove sfide.
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Organizador Universitá degli studi di Salerno
Lugar Salerno (Italia)

Workshop on European Order for Payment Procedure and on European Small Claims Procedure
Seminar on the European Order for Payment Procedure and on European Small Claims Procedure
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez, Eva María Souto García
Lugar Maribor (Eslovenia)

Nudos críticos en relación con la modificación de los alimentos
Perspectiva comparada del derecho de alimentos: deficiencias y desafíos comunes
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Lugar Santiago de Chile (Chile)

La remise de dette
Droit des obligations en France et le regard de l'autre côté des Pyreneés: les paris pour un commerce juridique efficace
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Lugar Barcelona (España)

Defunción o crisis familiar de los padres contratantes durante la gestación
Congreso internacional sobre gestación subrogada
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Lugar Madrid (España)

Modificación de la medida de pensión de alimentos previamente acordada en el marco de un procedimiento matrimonial. Alcance del artículo 93, párrafo 2.º, del Código civil en orden a la legitimación pasiva del hijo mayor de edad o del menor emancipado
Congreso internacional "Menores: Filiación y protección"
Internacional

Autores Marcos A. López Suárez
Lugar Almería (España)

La autonomía de la voluntad en el marco del convenio regulador a partir de los acuerdos sobre la denominada pensión compensatoria
Congreso internacional "Ordenación económica del matrimonio y de la crisis de pareja"
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Lugar Jerez de la Frontera (España)

Criterios ormativos para enjuiciar la invalidez de los contratos de permuta de tipos de interés en el Ordenamiento jurídico español
Derecho de contratos: nuevos escenarios y nuevas propuestas
Nacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Lugar Sevilla (España)

La recuperación de la patria potestad
Congreso internacional sobre Constitución y Derecho de Familia
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Madrid (España)

Los trabajos de fin de módulo como mecanismo de aprendizaje en los postgrados oficiales del E.E.E.S.
IV Congreso Nacional de innovación docente en Ciencias Jurídicas: Coordinación y planificación en los estudios de Derecho
Nacional

Autores Fernando Peña López, Marcos Antonio López Suárez
Organizador UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Lugar Valladolid (España)

Trascendencia de los deberes conyugales tras las modificaciones del Código civil en materia de separación y divorcio
Jornadas internacionales sobre las reformas del Derecho de familia
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Lugar Madrid (España)

Abandonment of the cargo and its subsequent occupation in the event the vessel were to sink.
Symposium on marine accidental oil spills - VERTIMAR 2005
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Lugar Vigo (España)

Organisation, prevention, intervention and liability: problematic legal problems in relation with the Prestige case.
Symposium on marine accidental oil spills - VERTIMAR 2005
Internacional

Autores Francisco Javier Sanz Larruga, Marcos Antonio López Suárez, Marta Mª García Pérez, Juan José Pernas García, Rafael García Pérez
Lugar Vigo (España)

Organisation, prevention, intervention an d liability: problematic legal problems in relation with the Prestige case
Symposium on marine accidental oil spills - VERTIMAR 2005
Internacional

Autores Rafael García Pérez, Marcos Antonio López Suárez, Marta Mª García Pérez, Francisco Javier Sanz Larruga, Juan José Pernas García
Lugar Vigo (España)

Algunas relexiones sobre la implantación del crédito ECTS en la Facultad de Derecho de A Coruña.
Seminario de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas
Internacional

Autores Marcos Antonio López Suárez, Marta Mª García Pérez, Rafael García Pérez, Juan José Pernas García, Almudena Fernández Carballal
Lugar Tarragona (España)

El testamento mancomunado ante la inminente reforma de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho civil de Galicia
III Congreso de Derecho Gallego
Nacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Lugar Coruña, A (España)

El testamento mancomunado ante la reforma de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho Civil de Galicia
III Congreso de Derecho Gallego
Nacional

Autores Marcos Antonio López Suárez
Lugar Coruña, A (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comisión Académica Programa Oficial de Doutoramento en Dereito

modificación cpd
Secretario

Desde 25/04/2023.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Privado

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Comisión Académica da Facultade de Dereito

Vogal PDI

Desde 27/05/2021.

Comisión Académica Máster Universitario en Avogacía

Vogal PDI

Desde 20/04/2017.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Privado

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Facultade de Dereito

Vicedecano de Estudantes e Ordenación Académica
Vicedecano

Desde 20/04/2017 ata 10/05/2021.

Dereito Privado

Secretario