Dr. Carlos Alberto Amoedo Souto  

Catedrático de escola universitaria (CAT-EU)

Departamento Dereito Público
Área Dereito administrativo
Investigación  Grupo de investigación Dereito Público Global
Liñas de investigación Derecho cultural Patrimonio cultural Contratación pública Derecho de las Universidades Públicas
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-2360-868X Scopus57353091700

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Actuación e Bens das Administracións Públicas 0 106
Dereito Sancionador 0 24
Prácticas Externas 0 14
Traballo Fin de Grao 0 0
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Actuación e Bens das Administracións Públicas
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 75
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 48
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Actuación e Bens das Administracións Públicas
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 70
Traballo Fin de Grao
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 42
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Actuación e Bens das Administracións Públicas
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 85
Dereito Sancionador
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 48
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Actuación e Bens das Administracións Públicas
Grao en Dereito
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 65

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Dereito

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
12:00 a 14:00
Gabinete Area de Dereito Administrativo
Primeiro cuadrimestre martes
12:00 a 14:00
Gabinete Area de Dereito Administrativo

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Administración de sociedade, validez dos acordos de xunta xeral, contrato de empréstito
Aspectos concursais e societarios da crise económica dunha sociedade anónima
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Consecuencias legais derivadas dun accidente laboral
Execución de sentenza en materia de reposición da legalidade urbanística
Réxime xurídico da avaliación ambiental na implantación dos aproveitamentos eólicos: afección á rede natura
Réxime xurídico da avaliación ambiental na implantación dos aproveitamentos eólicos: afección á rede natura
Tráfico de drogas, trata de brancas e delito societario
FESTAS POPULARES EN GALICIA. Novo marco regulatorio. Unha perspectiva multidisciplinar
Técnicas de control da actividade urbanística e Directiva de Servizos: implicacións e retos

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Informe xurídico sobre a adaptación do prezo unitario por hora polo que se presta o servizo de axuda no fogar (SAF), na modalidade de dependencia, do Concello das Pontes de García Rodríguez

Entidade financiadora Concello das Pontes
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 18/10/2023 ata 17/11/2023

Informe xurídico solicitado polo Consello de Contas de Galicia sobre o rexime competencial das mancomunidades locais en Galicia tras a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local

Entidade financiadora Consello de Contas
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 01/06/2023 ata 30/06/2023

. Informe xurídico sobre o rexime de autorización das gratificacións por servizos extraordinarios realizados fóra da xornada habitual de traballo. Persoal da asesoría xurídica do Concello de Santiago de Compostela

Entidade financiadora CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 10/05/2023 ata 17/05/2023

Informe sobre a creación dun operador enerxético de ámbito municipal no Concello da Coruña

Entidade financiadora Concello de A Coruña
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 17/11/2022 ata 30/03/2023

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Rodriguez-Arana Muñoz, Jaime
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2020 ata 31/12/2023

Informe sobre as opcións xurídico-administrativas disponibles para a xestión sustentable da Escola Municipal de Música ¿Sementeira¿ de Cambre, con proposta de actuación

Entidade financiadora CONCELLO DE CAMBRE
Tipo Contrato
Datas Desde 24/05/2019 ata 24/10/2019

Redacción de un informe jurídico sobre la naturaleza administrativa del actual instrumento de ordenación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Betanzos

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE BETANZOS
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 20/09/2018 ata 08/10/2018

Redacción de un informe jurídico sobre las implicaciones, trámites y procedimientos de liquidación e integración del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia en el Consorcio Interuniversitario del Sistema Universitario de Galicia (CISUG)

Entidade financiadora CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 10/12/2018 ata 09/01/2019

Elaboración de un dictamen sobre el vigente régimen jurídico de SUPLUSA (Sociedad Urbanística Provincial de Lugo) como medio propio e instrumental de la Diputación de Lugo

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 18/05/2018 ata 10/06/2018

Asesoramiento sobre procesos administrativos derivados del cambio de modelo de gestión del saneamiento ganadero en la Comunidad Autónoma de Cantabria

Entidade financiadora Avescal, servicios veterinarios sociedad cooperativa
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 12/11/2018 ata 11/04/2019

Elaboración del estudio ¿Estado de la cuestión metropolitana en Galicia, en el resto del Estado y aproximaciones a alguna experiencia europea. Texto base para la redacción de propuesta de anteproyecto de la Ley del Área Metropolitana de Coruña

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 12/01/2017 ata 30/06/2017

Asesoramiento jurídico en el diseño y confección de una propuesta de relación de puestos de trabajo (RPT) para el Ayuntamiento de Betanzos

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE BETANZOS
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 15/11/2017 ata 30/06/2018

Elaboración de una propuesta de declaración de la verbena gallega como patrimonio cultural inmaterial de Galicia

Entidade financiadora Asociación Galega de Orquestras
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 09/11/2017 ata 30/12/2017

Elaboración de varios informes periciales en relación con el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la administración de la Xunta de Galicia

Entidade financiadora Abogado Generoso Tato Becerra
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 05/04/2017 ata 04/06/2017

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO HERRAMIENTA DE DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y USO ESTRATÉGICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais JOSÉ PERNAS GARCÍA
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2016 ata 31/12/2018

O impacto da crise do gasto público nas técnicas xurídicas de contratación administrativa

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 26/04/2016 ata 30/09/2018

O impacto da crise de gasto público nas técnicas xurídicas de contratación pública

Entidade financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principais Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 26/04/2016 ata 30/09/2018

Elaboración do estudo ¿Estado da cuestión metropolitana en Galicia, no resto do Estado e aproximacións a algunha experiencia europea. Texto base para a redacción dunha proposta de anteproxecto de Lei da Área Metropolitana da Coruña¿

Entidade financiadora Concello da Coruña
Investigadores principais Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 22/12/2016 ata 31/12/2018

Apoyo técnico en la elaboración de la relación de puestos de trabajo con el Ayuntamiento de Vimianzo

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 17/07/2016 ata 30/11/2016

Buena administración y nuevos retos de la contratación pública: una perspectiva internacional y comparada

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2017

MERCADO INTERIOR, LIBERTADES ECONÓMICAS Y MEDIO AMBIENTE

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Juan José Pernas García
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2012 ata 31/12/2014

Estudo, deseño e redacción dun protocolo de colaboración administrativa do Consorcio das Mariñas co Concello da Coruña

Entidade financiadora CONSORCIO AS MARIÑAS
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 15/04/2012 ata 01/04/2013

Estudio, diseño y redacción de un protocolo de colaboración administrativa del consorcio con el Ayuntamiento de A Coruña

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
Investigadores principais Carlos Alberto Amoedo Souto
Tipo Contrato
Datas Desde 15/10/2012 ata 28/12/2019

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2009 ata 16/12/2009

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral. Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2008 ata 07/11/2008

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Ordenación do litoral: Observatorio do litoral"

Entidade financiadora Consellería de Educación
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2007 ata 26/12/2007

Seguridad marítima y protección del medio ambiente marino

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principais José Luis Milán Gil
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 26/11/2003 ata 25/11/2006

Seguridad Marítima y Medio Ambiente. Repercusiones Jurídico-Públicas y Socio-Políticas del Caso Prestige

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 16/10/2003 ata 15/10/2006

El marco jurídico e institucional de la Administración Pública Electrónica en España y en Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 15/07/2003 ata 14/07/2006

Seguridad Marítima y Medio Ambiente: Repercusiones Jurídico-Públicas del Caso Prestige

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principais José Manuel Sobrino Heredia
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 11/12/2003 ata 10/12/2006

Bases jurídicas para la ordenación integral del litoral de Galicia

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 06/08/1999 ata 06/08/2002

Régimen jurídico de los bienes culturales de Galicia

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 24/10/1996 ata 24/10/1999

Integración de la política ambiental en los sectores de la administración pública de Galicia .

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 12/01/1995 ata 12/01/1997

De nuevo sobre el criterio de distinción entre convenios y contratos públicos

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Núm. 188 (páxs. 1 ata 13)

Los concursos de capacidad de acceso desde la perspectiva local

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL) Vol. 1 Núm. 61 (páxs. 168 ata 197)

Lenguas cooficiales y plataformas de contratación pública: implicaciones lingüísticas de la tramitación electrónica del procedimiento de contratación

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA DE LLENGUA I DRET Vol. 1 Núm. 79 (páxs. 5 ata 21)
DOI https://doi.org/10.58992/rld.i79.2023.3946

El régimen sancionador en situaciones excepcionales

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 61

¿Hacer en el sector público o comprar al sector privado? La regulación de la autoprovisión administrativa en España

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Ius et Veritas Núm. 62 (páxs. 98 ata 110)
DOI https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202101.005

La elaboración de las RPT en el ámbito local: una propuesta de revisión teórica y metodológica

Autores Francisco_Ferreiro, Carlos Alberto Amoedo Souto, Vanessa_Miguens
Revista REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO Núm. 58

Vigilar y castigar el confinamiento forzoso. Problemas de la potestad sancionadora al servicio del estado de alarma sanitaria

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 86-87 (páxs. 66 ata 77)

El derecho del patrimonio histórico en Galicia. La Ley 5/2016, de protección del patrimonio cultural de Galicia, cuatro años después. Balance de situación

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Patrimonio cultural y Derecho Núm. 24 (páxs. 81 ata 124)

La regulación de los encargos a medios propios en la LCSP. Un balance provisional

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas Vol. 1 Núm. 159 (páxs. 158 ata 164)

En torno al concepto jurídico de autoprovisión administrativa: dimensión europea y desajustes internos

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 205 (páxs. 81 ata 129)

La colaboración público-público en el ámbito local tras la Ley 9/2017, de contratos del sector público

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Anuario del Gobierno Local Vol. 1 (páxs. 263 ata 295)

A Lei 17/2006, do libro e da lectura de Galicia: balance dunha década

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REGAP Vol. 1 Núm. 56 (páxs. 161 ata 174)

De las neurociencias al neuroderecho: perspectivas de regulación jurídica del cerebro

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Vol. 1 Núm. 78 (páxs. 42 ata 51)

El Derecho administrativo español ante las neurociencias y el Neuroderecho: desarrollos y perspectivas

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista IUS ET SCIENTIA Vol. 4 Núm. 1 (páxs. 84 ata 106)

Las cláusulas lingüísticas en la contratación pública

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 111 (páxs. 19 ata 57)

El impacto de las Leyes 39 y 40/2015 en las universidades públicas: contenido, hipótesis y retos de futuro

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 1 Núm. 182 (páxs. 283 ata 312)

La ley 5/2016, de 4 de mayo, de patrimonio cultural de Galicia: una ley de baja calidad para un nuevo ciclo de desarrolismo

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista Patrimonio cultural y Derecho Vol. 1 Núm. 21 (páxs. 91 ata 146)

el régimen de dotación y cobertura de plazas de profesorado universitario tras la legislatura 2011-2015

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 105 (páxs. 23 ata 65)

El derecho de acceso a la cultura en España. Diagnóstico y propuestas de estrategia jurídica

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 99-100 (páxs. 295 ata 327)

Regateando hacia la excelencia. Tasa de reposición de efectivos y Universidades públicas

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 157 (páxs. 249 ata 278)

La desprotección judicial del Camino de Santiago

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Vol. 155 (páxs. 189 ata 212)

Crisis y cambio de modelo en las Universidades públicas. Reflexiones de urgencia

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista El cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Vol. 33 (páxs. 74 ata 81)

Público, privado, común. Arqueoloxías do futuro de Galiza

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Núm. 189 (páxs. 13 ata 21)

Desarrollismo y patrimonio cultural en una época de crisis: el caso de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de julio de 2011, sobre el polígono industrial de O Pino, en el Camino de Santiago

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Patrimonio cultural y Derecho Vol. 15 (páxs. 385 ata 400)

A catalogación urbanística do patrimonio cultural galego

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 14 (páxs. 185 ata 212)

El nuevo régimen jurídico de la encomienda de ejecución y su repercusión sobre la configuración de los entes instrumentales de las Administraciones Públicas

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA (páxs. 261 ata 294)

La precarización laboral del personal al servicio de las Administraciones Públicas mediante la utilización de "medios propios". El caso de TRAGSA

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 8 (páxs. 961 ata 985)

Las razones del movimiento "nunca mais"

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista MIENTRAS TANTO Vol. - Núm. 87 (páxs. 43 ata 72)

Los atajos de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico ante el Tribunal Supremo. La Sentencia de 19 de diciembre de 2000 y su doctrina legal sobre el artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994, de procedimiento sancionador en materia de tr

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Vol. 156 Núm. - (páxs. 307 ata 335)

Os atallos de procedimientos sancionadores en materia de tránsito:pode o boletín de denuncia ser considerado como proposta de resolución e audiencia? A Sentencia de 19 de decembro de 2000

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (REGAP) Núm. 27 (páxs. 185 ata 212)

Furor de mandar, dura policía. O control das actividades de lecer e a ordenanza ambiental de ruídos de A Coruña de 17 de xuño de 1997

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 5 (páxs. 97 ata 132)

Luces y sombras del Control Jurisdiccional de la Potestad Sancionadora en la Ley 29/1998, de 13 de Julio: ¿ Garantía o 'performance' de la Administración de Justicia ( y de la sancionadora)?

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Vol. 1 Núm. 58 (páxs. 13 ata 71)

As Políticas de Seguridade do Goberno Josapin ( 1997-2000)

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 4 (páxs. 29 ata 52)

A potestade sancionadora e o seu Control Xurisdiccional: Reflexións sobre o alcance da Lei 29/ 1998, de 13 de Xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso- Administrativa

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 3 (páxs. 23 ata 55)

A lóxica disciplinar do "mundo feliz":modernización privatizadora do poder policial no Estado (neo) liberal

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Núm. 2 (páxs. 89 ata 122)

Un triunfo dos iusnaturalismos e seguridade sobre os dereitos fundamentais

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto, Carlos Lema Añón
Revista Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 57 ata 85)

Dereito local galego en acción. Informes da cátedra de Dereito Local da Universidade da Coruña-Deputación da Coruña 2018-2022

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Editorial Deputación da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9812-403-3

Camiños de Santiago. 50 anos de desprotección patrimonial dun itinerario cultural

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto, Teresa Nieto Freire
Editorial Edicións Nigratea S.L., (España)
ISBN 978-84-15078-33-3

TRAGSA: Medios propios de la Administración y huida del Derecho Administrativo

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Editorial Atelier, Barcelona (España)
ISBN 84-96354-21-0

Reproducción asistida: Promesas, normas y realidad

Autores Diego López de Lera, Carlos Alberto Amoedo Souto, Carlos Lema Añón
Editorial Trotta, Madrid (España)
ISBN 84-8164-491-9

Poder Policial y Derecho Administrativo

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Editorial UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-95322-27-7

Xurisprudencia Contencioso- Administrativa do TSJ de Galiza, 1996( 3 Tomos)

Autores Marta Mª García Pérez, Francisco Javier Sanz Larruga, Gonzalo Barrio García, Carlos Ignacio Aymerich Cano, Almudena Fernández Carballal, Carlos Alberto Amoedo Souto
Editorial Xunta de Galicia, (España)
ISBN 84-2638-4

La dinámica laboral de los encargos a medios propios personificados y sus riesgos

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Libro La contratación laboral en la Administración Pública: vicisitudes y patologías
Edita Colex.
ISBN: 9788411940184
Páxinas Desde a 245 ata a 278

COVID, medio ambiente y patrimonio natural: la quiebra del Derecho Administrativo

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro El patrimonio natural en la era del cambio climático
Edita Instituto Nacional de Administración Pública.
ISBN: 978-84-7351-753-9
Páxinas Desde a 55 ata a 82

Pisando la transparencia de los encargos obligatorios del sector público a medios propios personificados

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Libro Los límites al derecho de acceso a la información pública
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788413559360
Páxinas Desde a 295 ata a 322

Los caminos de Santiago en el noroeste peninsular. Una visión crítica de su reconocimiento y protección

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Libro Los Caminos de Santiago en Asturias. Tratamiento y gestión patrimonial
Edita Ediciones de la Universidad de Oviedo.
ISBN: 978-84-16343-72-0
Páxinas Desde a 95 ata a 115

Infrafinanciación cronificada, condicionalidad financiera y autonomía universitaria: notas para un abordaje jurídico

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Libro ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y LA CIENCIA
Edita Instituto Nacional de Administración Pública.
ISBN: 978-84-7351-663-1
Páxinas Desde a 163 ata a 174

Los encargos a medios propios e instrumentales: ¿hacia un nuevo comienzo?

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Libro Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público
Edita Thomson-Aranzadi.
ISBN: 9788491776277
Páxinas Desde a 369 ata a 410

Notas para una reforma de la Ley de Administración Local de Galicia en materia de contratación

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Derecho Local de Galicia
Edita Editorial juridica iustel.
ISBN: 978-84-9890-327-0
Páxinas Desde a 663 ata a 691

La autoprovisión administrativa como alternativa a la externalización contractual de servicios

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Libro Los servicios publicos locales. Remunicipalización y nivel óptimo de gestión
Edita Iustel.
ISBN: 978-84-9890-323-2
Páxinas Desde a 117 ata a 130

Constitución y patrimonio cultural, 40 años después

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Libro Estudios jurídicos sobre patrimonio cultural musical
Edita Thomson Reuters - Aranzadi.
ISBN: 978-84-9099-627-0
Páxinas Desde a 25 ata a 25

Los órganos históricos, o las dificultades de determinación y protección del patrimonio cultural musical

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto. Belén Bermejo. Andrés Díaz Pazos
Libro El valor cultural de la música. Punto de partida para el estudio del patrimonio musical
Edita Aranzadi Thomson Reuters.
ISBN: 978.84. 9098.859.6
Páxinas Desde a 109 ata a 128

Os límites da transparencia administrativa como política pública en España

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Libro Actas das I Xornadas Olga Gallego de Arquivos. Transparencia versus corrupción: os arquivos e a democracia
Edita Fundación Olga Gallego.
ISBN: 978-84-608-6572-8
Páxinas Desde a 17 ata a 25

La transparencia contractual en Galicia

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Libro Libro del Observatorio de los Contratos Públicos 2015
Edita THOMSON REUTERS ARANZADI.
ISBN: 978-84-9135-284-6
Páxinas Desde a 273 ata a 306

De la transparencia inmanente a la transparencia trascendente en la contratación pública española

Autores Carlos-Alberto Amoedo-Souto
Libro LA RESPUESTA JURÍDICA A LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN BRASIL Y ESPAÑA
Edita Thomson - Aranzadi.
ISBN: 978-84-9098-973-9
Páxinas Desde a 101 ata a 124

La degradación del derecho de acceso a la Cultura en España

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Crisis, derechos sociales e igualdad
Edita Tirant lo Blanch.
ISBN: 978-84-9086-803-4
Páxinas Desde a 163 ata a 189

25 anos de normalización lingüística na Universidade da Coruña

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto. Xose Ramón Freixeiro Mato
Libro Lingua e Universidade. XI Xornadas sobre Lingua e Usos
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-622-3
Páxinas Desde a 43 ata a 76

La configuración jurídica de la acción cultural en Iberoamérica

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Curso de Derecho Administrativo Iberoamericano
Vol. 1 Edita Comares.
ISBN: 978-84-9045-357-7
Páxinas Desde a 723 ata a 742

A delimitación do camiño francés ao seu paso por Galicia: autopsia dun fracaso

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro El derecho administrativo en perspectiva. Homenaje al profesor José Luis Meilán Gil
Vol. 2 Edita RAP.
ISBN: 9789876940092
Páxinas Desde a 503 ata a 520

La contratación del conocimiento universitario en la encrucijada de la recesión

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Contratación pública estratégica
Vol. 1 Edita Aránzadi, S.A..
ISBN: 978-84-9059-070-6
Páxinas Desde a 369 ata a 409

"La muerte y leñador": la administración como carga para el ciudadano: bases constitucionales de la administración pública

Autores Marta García Pérez. Carlos Alberto Amoedo Souto. J. José Pernas García
Libro El derecho administrativo en el cine: materiales didácticos para un sistema ECTS
Edita Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-498-4
Páxinas Desde a 141 ata a 150

A comprensión xurídica da lingua galega como ben cultural

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Estudos xurídicos sobre o Decreto para o plurilingüismo
Vol. I Edita Edicións Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-189-4
Páxinas Desde a 73 ata a 128

El patrimonio cultural litoral. Apuntes para la integración del patrimonio cultural en la gestión del litoral

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Estudios sobre la ordenación, planificación y gestión del litoral: Hacia un modelo integrado y sostenible
Vol. - Edita Fundación Pedro Barrié de la Maza e Instituto de Estudios Económicos de Galicia.
ISBN: 978-84-95892-79-9
Páxinas Desde a 453 ata a 469

Ambiente cultural, cultura en el medio. Relaciones entre la tutela cultural y ambiental en Galicia

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Evaluación de impacto ambiental. Evolución normativo-jurisprudencial, cuestiones procedimentales y aplicación sectorial
Vol. - Edita Atelier. Libros jurídicos.
ISBN: 978-84-96758-89-6
Páxinas Desde a 235 ata a 280

La gestión administrativa de las situaciones catastróficas a través de medios propios de la administración: la experiencia del prestige

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Estudios sobre el régimen jurídico de los vertidos de buques en el medio marino (Meilán Gil, J.L. coord.)
Edita Thomnson-Aranzadi.
ISBN: 84-9767-608-4
Páxinas Desde a 137 ata a 154

Teoría general de la norma administrativa

Autores Marta Mª García Pérez. Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Derecho Administrativo Español
Vol. - Edita Porrúa-Universdidad Nacional de México.
ISBN: 970-07-5294-1
Páxinas Desde a 59 ata a 77

Ordenamiento estatal, autonómico y local

Autores Francisco Javier Sanz Larruga. Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Derecho Administrativo Español
Vol. - Edita Porrúa-Universdidad Nacional de México.
ISBN: 970-07-5294-1
Páxinas Desde a 45 ata a 58

Derecho Administrativo e Integración comunitaria

Autores Francisco Javier Sanz Larruga. Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Derecho Administrativo Español
Vol. - Edita Porrúa-Universdidad Nacional de México.
ISBN: 970-07-5294-1
Páxinas Desde a 33 ata a 44

Las carencias del sistema de regulación y control administrativo de las prácticas de reproducción asistida

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto
Libro Reproducción asistida: Promesas, normas y realidad
Vol. - Edita Trotta.
ISBN: 84-8164-491-9
Páxinas Desde a 57 ata a 90

Galeguidade e cidadanía
O feito diferencial galego no dereito
Nacional

Autores Carlos Alberto Amoedo Souto, Carlos Ignacio Aymerich Cano
Lugar Santiago de Compostela (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Dereito Público

Director

Desde 17/10/2023.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Público

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Comisión Académica da Facultade de Dereito

Vogal PDI

Desde 27/05/2021.

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

Cátedra de Dereito Local
Director

Desde 01/09/2017.

Xunta da Facultade de Dereito

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello do Departamento Dereito Público

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Dereito Público

Director

Desde 01/10/2019 ata 16/10/2023.

Claustro

Profesorado doutor con vinculación permanente

Desde 06/03/2019 ata 14/03/2023.

Comisión Académica Programa Oficial de Doutoramento en Dereito Administrativo Iberoamericano

Secretario

Desde 15/04/2016 ata 10/05/2017.

Equipo de Goberno

Secretario Xeral

Desde 13/01/2012 ata 11/01/2016.

Secretaría Xeral

Secretario Xeral

Desde 13/01/2012 ata 11/01/2016.

Equipo de Goberno

Secretario Xeral