Dr. José París López  

Titular de universidade (TIT-UN)

Departamento Matemáticas
Área Matemática aplicada
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Métodos Numéricos en Enxeñaría
Liñas de investigación Optimización topológica de estructuras, Optimización de torres de alta tensión, Análisis y diseño óptimo de estructuras offshore, Análisis y Diseño de sistemas de puesta a tierra en instalaciones eléctricas tanto en superficie como compactas enterradas, Análisis dinámico de las cargas de rodadura sobre pavimentos
Palabras chave Enxeñería, métodos numéricos, cálculo numérico, cálculo por ordenador, modelos matemáticos, mecánica computacional, HPC, optimización de estruturas, torres de alta tensión, deseño óptimo de estruturas offshore, tomas de terra en instalacións eléctricas, análise dinánimca de cargas de rodadura sobre pavimentos, cálculo dinámico e non lineal de estruturas.
Avaliación de méritos docentes 3 quinquenio(s)
Avaliación de méritos de investigación 4 sexenio(s)
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-0245-4474 ResearcherIDAAC-4408-2019 Scopus55553742694

 Son Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos pola Universidade da Coruña (promoción 1999-2004) con cualificación global de matrícula de honra e Doutor desde marzo de 2008 tamén pola Universidade da Coruña con cualificación de sobresaínte cum laude na miña tese. Fun galardoado con dous premios pola miña tese de doutoramento (Accésit ANCI 2008 e extraordinario UDC).

Investigación

Son autor de 24 artigos científicos JCR (14 deles en revistas Q1) en 18 revistas diferentes. O meu primeiro artigo científico relacionado coa temática da miña tese de doutoramento é un dos artigos máis citados no eido da enxeñería da Universidade da Coruña. Realicei unha estadía de investigación na Arts et Metiers - ParisTech de Francia. Participei en máis de 15 proxectos de investigación competitivos e en 4 contratos de investigación e transferencia de tecnoloxía con empresas. Son investigador principal dun proxecto de investigación competitivo en convocatoria pública. Asimesmo tamén codirixín 4 teses de doutoramento, unha das cales recibiu o premio ANCI 2018 a teses de doutoramento, 2 traballos de Fin de Máster e un Proxecto Técnico.

Docencia

En 2005-2006 impartín docencia na área de Enxeñería da Construción da Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña. Desde 2006-2007 en adiante impartín docencia na área de Matemática Aplicada da mesma Escola. Foime concedida unha avaliación positiva da miña docencia no programa Docentia coa máxima cualificación (desempeño excelente) para o período 2013-2014 a 2017-2018.

Xestión

Fun Profesor Responsable de Calidade e Converxencia da Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña desde outubro de 2010 ata maio de 2012. Asimesmo tamén fun coordinador do Plano de Acción Titorial durante máis de 2 anos. Posteriormente ocupei o cargo de Subdirector de Calidade desde Xuño de 2012 a Abril de 2013 e de Subdirector da mesma Escola desde Abril de 2013 ata Abril de 2021. Tamén son vocal da Comisión de Estudos propios de Posgrao da UDC desde Abril de 2013 e membro do Claustro desde marzo de 2019. Desde 2018 son avaliador de titulacions para a ANECA (programa Acredita) e para os selos de calidade EURACE (conxuntamente co Instituto da Enxeñería de España). Desde Xaneiro de 2022 son editor asociado da revista internacional Engineering Optimization da editorial Taylor and Francis.

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Cálculo Avanzado en Enxeñaría
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 7,5
Cálculo Numérico
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 30
Ecuacións Diferenciais
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (Formación básica)
0 25
Informática e Programación
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
0 13,5
Introdución aos Métodos Numéricos
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas (Formación básica)
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas. Curso Ponte
0 25
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
0 21
Métodos Numéricos e Programación
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (Formación básica)
0 10
Técnicas de Optimización. Identificación de parámetros e Inferencia Baiesiana
Máster Universitario en Xestión Sostible da Auga
0 2
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Cálculo Avanzado en Enxeñaría 0 3
Cálculo Numérico 0 20
Ecuacións Diferenciais
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 30
Informática e Programación 0 11,5
Introdución aos Métodos Numéricos
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas. Curso Ponte
0 30
Linguaxes de Programación en Enxeñaría 0 22
Métodos Numéricos e Programación
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 10
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Cálculo Avanzado en Enxeñaría
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 3
Cálculo Numérico
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 15
Ecuacións Diferenciais
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (Formación básica)
0 20
Informática e Programación
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
0 31,5
Introdución aos Métodos Numéricos
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas. Curso Ponte (Obrigatorio)
0 65
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
0 14
Métodos Numéricos e Programación
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (Formación básica)
0 10
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Cálculo Avanzado en Enxeñaría
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 3
Cálculo Numérico
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 26
Ecuacións Diferenciais
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (Formación básica)
0 14
Informática e Programación
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
0 0
Introdución aos Métodos Numéricos
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas. Curso Ponte (Obrigatorio)
0 20
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
0 7
Métodos Numéricos e Programación
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (Formación básica)
0 60
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Cálculo Avanzado en Enxeñaría
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 3
Cálculo Numérico
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 44
Ecuacións Diferenciais
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (Formación básica)
0 1
Estancia en Prácticas
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 11,5
Informática e Programación
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
0 0
Introdución aos Métodos Numéricos
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas. Curso Ponte (Obrigatorio)
0 60
Métodos Numéricos e Programación
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (Formación básica)
0 12
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Cálculo Avanzado en Enxeñaría
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 10
Cálculo Numérico
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 16
Ecuacións Diferenciais
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (Formación básica)
0 2
Estancia en Prácticas
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 16,5
Introdución aos Métodos Numéricos
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas. Curso Ponte (Obrigatorio)
0 20
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
0 5
Mecánica Computacional
Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
0 5
Métodos Numéricos e Programación
Complementos de Formación previos para o M.U. en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil (Formación básica)
0 20,5

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Optimización Estrutural de Torres de Alta Tensión Mediante Simulated Annealing: Revisión, Funcionamento e Mellora

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC 2022

Entidade financiadora Consellería de Educación
Investigadores principais Colominas Ezponda, Ignasi
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2022 ata 20/11/2025

Avances para la implantación del almacenamiento subterráneo de hidrógeno para una economía basada en hidrógeno verde: Geomecánica, seguridad e integridad estructural

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais José París López (IP1) / Ignacio Colominas Ezponda (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/12/2022 ata 30/11/2024

VirionBreak: Cálculo dinámico de la cápside del SARS-CoV-2 para su destrucción por resonancia

Entidade financiadora Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Investigadores principais Fermín Navarrina Martínez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 14/05/2020 ata 13/05/2021

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Ignacio Colominas Ezponda
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2019 ata 20/11/2021

Un modelo analítico-numérico de la caída del barco pesquero Lumián, varado el 7 de marzo de 2019 en Astilleros Lazareto (Oza, A Coruña) propiedad de J.D. Shipyard, S.L.

Entidade financiadora Figal Innova S.L.
Investigadores principais José París López
Tipo Contrato
Datas Desde 01/07/2019 ata 01/02/2020

Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia do 2014: Grupo de Referencia Competitiva

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia
Investigadores principais Ignasi Colominas Ezponda
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2017

Especificación de simulaciones mediante dinámica de fluidos computacional para el diseño de un componente capaz de mitigar resonancias acústicas en válvulas de alivio y seguridad

Entidade financiadora Innomerics S.L.
Investigadores principais Xesús Nogueira Garea
Tipo Contrato
Datas Desde 30/09/2014 ata 28/02/2015

Tecnologías avanzadas de optimización en ingeniería: aplicación al transporte y generación de energía

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Fermín Luis Navarrina Martínez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2013 ata 31/12/2015

Modelización numérica y optimización del diseño de estructuras de apoyo de líneas eléctricas y su implementación en un sistema de diseño asistido por ordenador

Entidade financiadora ENMACOSA S.A.
Investigadores principais Ignasi Colominas Ezponda
Tipo Contrato
Datas Desde 14/03/2013 ata 30/07/2014

Realización de un modelo matemático-numérico de la relación entre el IRI y la carga dinámica de rodadura transmitida al pavimento

Entidade financiadora OVISA Pavimentos y Obras S.L.
Investigadores principais Fermín Luis Navarrina Martínez
Tipo Contrato
Datas Desde 08/02/2013 ata 30/11/2013

Modelos de simulación numérica y análisis del comportamiento eléctrico de los sistemas de puesta a tierra en centros subterráneos de transformación compactos prefabricados

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Ignasi Colominas Ezponda
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2011 ata 31/12/2014

Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia do 2011

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Ignasi Colominas Ezponda
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2011 ata 31/12/2013

Optimización y análisis de las instalaciones y equipos de generación. Expediente económico: PIA12009-85.-

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Manuel Casteleiro Maldonado
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2010 ata 30/06/2013

Análise de métodos de produción de enerxía non contaminante mediante simulación numérica: aplicación a pilas de combustible e sistemas fotovoltaicos.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 04/12/2009 ata 03/12/2012

Avaliación do impacto ambiental de verteduras nas rías, estuarios e zonas costeiras mediante modelización numérica.

Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 03/12/2009 ata 02/12/2012

Diseño avanzado en sistemas de protección en subestaciones elétricas. Modelización numérica para el cálculo de tomas de tierra y la simulación de fenómenos de transferencia de potenciales de tierra.

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principais Iganisi Colominas
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/10/2007 ata 30/09/2010

Simulación numérica de problemas de convección-difusión en rías e estuarios

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Fermín Luis Navarrina Martínez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2007 ata 31/12/2009

Programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas - Ano 2007. Modalidade: Grupos de referencia competitiva

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Ignasi Colominas Ezponda
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2007 ata 31/12/2010

Diseño óptimo integral en ingeniería

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principais Manuel Casteleiro Maldonado
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/10/2006 ata 30/09/2009

Diseño avanzado de Subestaciones eléctricas subterráneas y compactas: simulación numérica para el cálculo de la red de tierras y otros sistemas de protección.

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principais Ignasi Colominas Ezponda
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 13/12/2004 ata 13/12/2007

Diseño óptimo total (topología, forma y dimensiones) en Ingenieria Civil y Mecánica (TODEN02)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/12/2002 ata 31/12/2006

Diseño óptimo total (topología, forma y dimensiones) en Ingenieria Civil y Mecánica (TODEN02)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/12/2002 ata 31/12/2006

HERCULINNO: Cable-stayed Bridge

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade
Autores José París López, Manuel Francisco Herrador Barrios, Ignasi Colominas, Aitor Baldomir, Carro Lopez Diego
Data de solicitude 28/05/2018
Data de concesión 18/09/2018

Numerical analysis and safety design of grounding systems in underground compact substations

Autores Raquel Guizán Roca, Ignasi Colominas, José París López, Iván Couceiro Aguiar, Fermín Luis Navarrina Martínez
Revista ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
DOI https://doi.org/10.1016/j.epsr.2021.107627

An arbitrary Lagrangian-Eulerian SPH-MLS method for the computation of compressible viscous flows

Autores Luis Ramirez, Antonio Eirís, Iván Couceiro Aguiar, José París López, Xesús Nogueira Garea
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS Vol. 464
DOI https://doi.org/10.1016/j.jcp.2022.111172

Topology optimization of structures considering minimum weight and stress constraints by using the Overweight Approach

Autores Diego Villalba, José París López, Iván Couceiro Aguiar, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez
Revista ENGINEERING STRUCTURES Vol. 273
DOI https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.115071

A new formulation for transient response optimization of structures based on constraint aggregation

Autores Iván Couceiro Aguiar, José París López, Luis Ramirez, Fermín Luis Navarrina Martínez
Revista ENGINEERING OPTIMIZATION
DOI https://doi.org/10.1080/0305215x.2021.1957469

Estimation of long-term fatigue damage of fixed substructures using fully-coupled models and non-linear dynamic analysis

Autores Iván Couceiro Aguiar, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Luis Ramirez, Ignasi Colominas
Revista Ocean Engineering

Computer software for analysis and design optimization of power transmission structures by Simulated Annealing and sensitivity analysis

Autores Iván Couceiro Aguiar, José París López, Santiago Martínez Varela, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda
Revista ENGINEERING WITH COMPUTERS
DOI https://doi.org/10.1007/s00366-020-01022-x

Optimization of offshore steel jackets: Review and proposal of a new formulation for time-dependent constraints

Autores Iván Couceiro Aguiar, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Raquel Guizán, Ignasi Colominas
Revista ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING

Efficiency of bio- and socio-inspired optimization algorithms for axial turbomachinery design

Autores Laboratoire d¿Energétique, Mécanique et Ingénierie, Université de Boumerdes, Algeria, Laboratoire dEnergétique, Mécanique et Ingénierie, Université de Boumerdes, Algeria, Sofiane Khelladi, José París López, Michael Deligant, Farid Bakir
Revista Applied Soft Computing Vol. 64 (páxs. 282 ata 306)
DOI https://doi.org/10.1016/j.asoc.2017.11.048

Un modelo integrado para el análisis a fatiga de firmes flexibles considerando los efectos dinámicos de rodadura

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Luis Ramirez, José París López, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, Investigador STAREBEI, Grupo de Métodos Numéricos en Enxeñería, José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río
Revista CARRETERAS (MADRID. 1982) Núm. 214 (páxs. 1 ata 9)

Structural design optimization of lattice steel transmission towers

Autores Iván Couceiro Aguiar, José París López, Santiago Martínez Varela, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista ENGINEERING STRUCTURES Vol. 117 (páxs. 274 ata 286)
DOI https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.03.005

Numerical Modeling of Grounding Systems for Aboveground and Underground Substations

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Raquel Guizán, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS Vol. 20 (páxs. 1 ata 8)
DOI https://doi.org/10.1109/tia.2015.2412521,

Comprehensive Model for Fatigue Analysis of Flexible Pavements Considering Effects of Dynamic Axle Loads

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Luis Ramírez Palacios, José París López, Xesús Nogueira Garea, Manuel Casteleiro Maldonado, José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río
Revista TRANSPORTATION RESEARCH RECORD

Optimización Mixta de Estructuras de Transporte de Energía: Aplicación del Algoritmo de Recocido Simulado

Autores Martínez,S., José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA (páxs. 121 ata 135)
DOI https://doi.org/10.1016/j.rimni.2013.02.003

Parallel computing in topology optimization of structures with stress constraints

Autores José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista COMPUTERS & STRUCTURES Vol. 125 (páxs. 62 ata 73)
DOI https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2013.04.016

A numerical simulation tool for multilayer grounding analysis integrated in an open-source CAD interface

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, D. Fernández, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 45 Núm. 1 (páxs. 353 ata 361)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2012.08.079

Una Formulación de mínimo peso con restricciones en tensión en optimización topológica de estructuras

Autores José París López, Santiago Martínez Varela, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA Vol. 28 Núm. 1 (páxs. 33 ata 48)

Grounding Analysis in Heterogeneous Soil Models:Application to Underground Substations

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Xesús Nogueira Garea, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista IEEE Catalog Number: CFP1202P-PRT (páxs. 0 ata 0)

Improvement of the computer methods for grounding analysis in layered soils by using high-efficient convergence acceleration techniques

Autores Ignasi Colominas Ezponda, Javier Paris Fernandez, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista Advances in Engineering Software Vol. 44 Núm. 1 (páxs. 80 ata 91)
DOI https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2011.05.034

Topology optimization of aeronautical structures with stress constraints: general methodology and applications

Autores José París López, Martínez,S., Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING Vol. 226 Núm. G5 (páxs. 589 ata 600)
DOI https://doi.org/10.1177/0954410011411632

Numerical simulation of asymptotic states of the damped Kuramoto-Sivashinsky equation

Autores Hector Gómez Diaz, José París López
Revista PHYSICAL REVIEW E Vol. 83 Núm. 4 (páxs. 0 ata 0)

High-Resolution Finite Volume Methods on Unstructured Grids for Turbulence and Aeroacoustics

Autores Xesús Nogueira Garea, Sofiane Khelladi, Ignasi Colominas Ezponda, Luis Cueto Felgueroso, José París López, Hector Gómez Diaz
Revista ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 18 Núm. 3 (páxs. 315 ata 340)

A hyperbolic theory for advection-diffusion problems: Mathematical foundations and numerical modeling

Autores Hector Gómez Diaz, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, José París López, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 17 Núm. 2 (páxs. 191 ata 211)

Block aggregation of stress constraints in topology optimization of structures

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista Advances in Engineering Software Vol. 41 (páxs. 433 ata 441)

Improvements in the treatment of stress constraints in structural topology optimization problems

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 234 Núm. 7 (páxs. 2231 ata 2238)

Stress Constraints Sensitivity Analysis in Structural Topology Optimization

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, José París López
Revista COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING Vol. 199 Núm. 33 (páxs. 2110 ata 2122)

Convergence acceleration of computer methods for grounding Analysis in stratified soils

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 1 ata 10)

Topology optimization of structures with stress constraints: Aeronautical applications

Autores José París López, Santiago Martínez Varela, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 10 Núm. 1 (páxs. 1 ata 10)

Topology optimization of continuum structures wih local and global stress constraints

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Revista STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION Vol. 39 Núm. 4 (páxs. 419 ata 437)

Lenguaje C: Software y Ejemplos de Demostración

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Hector Gómez Diaz, Xesús Nogueira Garea, Manuel Casteleiro Maldonado
Editores Ignasi Colominas Ezponda
Editorial Colominas Ezponda, Ignasi, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-692-1033-8

Métodos Numéricos Avanzados. Aplicaciones de Ingeniería

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, Hector Gómez Diaz, José París López
Editores Ignasi Colominas Ezponda
Editorial Colominas Ezponda, Ignasi, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-692-1034-5

Problemas de Métodos Numéricos en Ingeniería

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, Hector Gómez Diaz, José París López
Editores Ignasi Colominas Ezponda
Editorial Colominas Ezponda, Ignasi, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-690-9142-5

Structural Topology Optimization with high spatial definition by using the overweight approach

Autores
Libro WIT Transactions on The Build Environment, Volume 209
Vol. 209 Edita WIT Press.
ISBN: 978-1-78466-471-8
Páxinas Desde a 71 ata a 82

Dynamic response optimization of steel jackets for offshore wind turbines with fatigue and time-dependent constraints

Autores Iván Couceiro Aguiar. José París López. Fermín Luis Navarrina Martínez. Ignasi Colominas. Manuel Casteleiro
Libro WIT Transactions on the Built Environment
Edita Wessex Institute, UK.
ISBN: 978-1-78466-389-6
Páxinas Desde a 217 ata a 228

Advanced Computer Methods for Grounding Analysis

Autores Ignasi Colominas Ezponda. José París López. Xesús Nogueira Garea. Fermín Luis Navarrina Martínez. Manuel Casteleiro Maldonado
Libro Lecture Notes in Engineering and Computer Science, Volume II
Edita International Association of Engineers.
ISBN: 978-988-19252-4-4
Páxinas Desde a 1000 ata a 1005

Structural Optimization of High Voltage Transmission Line Towers considering Continuum and Discrete Design variables

Autores José París López. Martínez,S.. Fermín Luis Navarrina Martínez. Ignasi Colominas Ezponda. Manuel Casteleiro Maldonado
Libro Computer Aided Optimum Design in Engineering XII
Edita WIT Press.
ISBN: 978-1-84564-598-4
Páxinas Desde a 59 ata a 71

Isogeometric Shape Sensitivity Analysis

Autores José París López. Martínez,S.. Fermín Luis Navarrina Martínez. Ignasi Colominas Ezponda. Manuel Casteleiro Maldonado
Libro Computer Aided Optimum Design in Engineering XII
Edita WIT Press.
ISBN: 978-1-84564-598-4
Páxinas Desde a 119 ata a 130

Some improvements in minimum weight topology optimization with stress constraints

Autores José París López. Fermín Luis Navarrina Martínez. Ignasi Colominas Ezponda. Manuel Casteleiro Maldonado
Libro Computer aided optimum desing in engineering XI
Edita WITpress.
ISBN: 978-1-84564-185-6
Páxinas Desde a 71 ata a 82

Block aggregation of stress constraints in topology optimization of structures

Autores José París López. Fermín Luis Navarrina Martínez. Ignasi Colominas Ezponda. Manuel Casteleiro Maldonado
Libro Computer Aided Optimum Design in Engineering X
Edita WIT Press.
ISBN: 978-1-84564-070-5
Páxinas Desde a 24 ata a 34

Global versus local statement of stress constraints in topology optimization of continuum structures

Autores José París López. Fermín Luis Navarrina Martínez. Ignasi Colominas Ezponda. Manuel Casteleiro Maldonado
Libro Computer Aided Optimum Design in Engineering X
Edita WIT Press.
ISBN: 978-1-84564-070-5
Páxinas Desde a 13 ata a 23

Optimization of High Tension Towers by Sequential Linear Programming with Quadratic Line Search

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez. Augusto Valera. José París López. Ignasi Colominas Ezponda. Manuel Casteleiro Maldonado
Libro Computer Aided Optimum Design in Engineering IX
Edita WIT Press.
ISBN: 978-1-84564-016-3
Páxinas Desde a 105 ata a 115

A unifying formulation for nonlinear solid mechanics and Finite Element Analysis

Autor Santiago Méndez Vázquez
Director/es Fermín Luis Navarrina Martínez; José París López
Ámbito Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Topology optimization of structures with high spatial definition considering minimum weight and stress constraints

Autor Diego Villalba Rama
Director/es Fermín Luis Navarrina Martínez; José París López
Ámbito Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A general formulation for computational design of grounding systems in underground electrical substations

Autor Raquel Guizán Roca
Director/es Ignacio Colominas Ezponda; José París López
Ámbito Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Structural optimization of steel jackets for offshore wind turbines considering dynamic response and fatigue constraints

Autor Iván Couceiro Aguiar
Director/es Fermín Luis Navarrina Martínez; José París López
Ámbito Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Optimización mixta de estructuras de apoyo de líneas de transporte de energía

Autor Santiago Martínez Varela
Director/es Ignacio Colominas Ezponda; José París López
Ámbito Métodos Matemáticos y de Representación
Cualificación Apto Cum Laude

3D Topology Optimization of structures by using the Overweight Approach
International Congress on Numerical Methods in Engineering (CMN 2022)
Internacional

Autores Diego Villalba, José París López, Iván Couceiro Aguiar, Fermín Luis Navarrina Martínez
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Advanced computer methods for grounding analysis in underground electrical substations
International Congress on Numerical Methods in Engineering (CMN 2022)
Internacional

Autores José París López, Raquel Guizán Roca, Ignasi Colominas, Iván Couceiro Aguiar
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

A high accurate messhless approach based on SPH method for CFD
International Congress on Numerical Methods in Engineering (CMN 2022)
Internacional

Autores Luis Ramirez, Antonio Eirís, Laura Edreira Marzoa, Andrés Fernández San-Miguel, J. Fernández-Fidalgo, Iván Couceiro Aguiar, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Structural topology optimization with high spatial definition by using the overweight approach
International Conference on High Performance and Optimum Structures and Materials Encompassing Shock and Impact Loading (HPSM/OPTI/SUSI 2022)
Internacional

Autores Diego Villalba Rama, José París López, Iván Couceiro Aguiar, Fermín Luis Navarrina Martínez
Organizador Wessex Institute of Technology
Lugar Lisboa (Portugal)

From mesh to meshless: A high accurate SPH method for CFD applications
European workshop on High-Order Nonlinear numerical Methods for evolutionary PDEs: Theory and applications (HONOM 2022)
Internacional

Autores Ignasi Colominas Ezponda, Luis Ramirez, Xesús Nogueira Garea, Iván Couceiro Aguiar, Fermín Luis Navarrina Martínez, José París López, J. Fernández-Fidalgo, Andrés Soage Quintáns, Antonio Eirís, Alberto Prieto-Arranz, Laura Edreira Marzoa, Andrés Fernández San-Miguel
Lugar Braga (Portugal)

Isogeometric topology optimization of structures by using damage approach
Virtual International Conference on Isogeometric Analysis (VIGA 2021)
Internacional

Autores Diego Villalba, José París López, Iván Couceiro Aguiar, Ignasi Colominas, Fermín Luis Navarrina Martínez
Lugar Lyon (Francia)

Dynamic Response Optimization of Steel Jackets for Offshore Wind Turbines with Fatigue and Time-Dependent Constraints
10th International Conference on High Performance and Optimum Design of Structures and Materials (HPSM/OPTI 2020)
Internacional

Autores Iván Couceiro Aguiar, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador Wessex Institute of Technology
Lugar Praga (República Checa)

Topological Optimization of Structures with High Spatial Definition
10th International Conference on High Performance and Optimum Design of Structures and Materials (HPSM/OPTI 2020)
Internacional

Autores Diego Villalba Rama, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, Fermín Luis Navarrina Martínez
Organizador Wessex Institute of Technology
Lugar Praga (República Checa)

Free undamped vibration of a simply supported beam subjected to axial compression
Congress on Numerical Methods in Engineering(CMN 2019), SEMNI, APMTAC
Internacional

Autores Santiago Méndez Vázquez, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Guimaraes (Portugal)

Dynamic response optimization of offshore substruc- tures using a new formulation for time-dependent structural constraints
Congress on Numerical Methods in Engineering(CMN 2019), SEMNI, APMTAC
Internacional

Autores Iván Couceiro Aguiar, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Guimaraes (Portugal)

Topological optimization of structures with isogeometrical analysis
Congress on Numerical Methods in Engineering(CMN 2019), SEMNI, APMTAC
Internacional

Autores Diego Villalba Rama, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Guimaraes (Portugal)

Increasing the Presence of a Civil Engineering School in the Local and Social Context: Popularization and Insertion Activities
EUCEET 2018 - 4th International Conference on Civil Engineering Education: Challenges for the Third Millennium
Internacional

Autores Colominas, I., Manuel Francisco Herrador Barrios, José París López, Juan José Galan Díaz, Aitor Baldomir, Diego Carro López, Luis Pena Mosquera
Organizador International Center for Numerical Methods in Engineering
Lugar Barcelona (España)

Grounding System Analysis for Underground Electrical Substations based on Boundary Element Method
13th World Congress in Computational Mechanics (WCCMXIII) and 2nd Pan American Congress on Computational Mechanics (PANACM II)
Internacional

Autores Raquel Guizán Roca, José París López, Ignasi Colominas, Fermín Luis Navarrina Martínez, Xesús Nogueira Garea, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Nueva York (Estados Unidos)

Struc- tural Optimization of Jackets for Offshore Wind Turbines under Dynamic Loading
13th World Congress in Computational Mechanics (WCCMXIII) and 2nd Pan American Congress on Computational Mechanics (PANACM II)
Internacional

Autores Iván Couceiro Aguiar, Raquel Guizán Roca, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas, Manuel Casteleiro
Lugar Nueva York (Estados Unidos)

A Numerical Model for Quantifying the Reduction in the Structural Service Life of Flexible Pavements due to Dynamic Axle Loads
13th World Congress in Computational Mechanics (WCCMXIII) and 2nd Pan American Congress on Computational Mechanics (PANACM II)
Internacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Luis Ramirez, José París López, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, Investigador STAREBEI, Grupo de Métodos Numéricos en Enxeñería, José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río
Lugar Nueva York (Estados Unidos)

Structural Optimization of Jackets for Offshore Wind Turbines Under Dynamic Loading
World Congress on Computational Mechanics WCCM 2018
Internacional

Autores Iván Couceiro Aguiar, Raquel Guizán Roca, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas, Manuel Casteleiro
Lugar New York (Estados Unidos)

Offshore wind turbines with jacket foundations, structural dynamic analysis and sensitivity analysis: Towards optimization.
Congress on Numerical Methods in Engineering 2017 (CMN2017)
Internacional

Autores Iván Couceiro Aguiar, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Valencia (España)

Simulación numérica para el cálculo y diseño de tomas de tierra en subestaciones eléctricas enterradas.
Congress on Numerical Methods in Engineering 2017 (CMN2017)
Internacional

Autores Raquel Guizán, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Valencia (España)

Diseño óptimo de estructuras de apoyo para líneas de alta tensión
Congress on Numerical Methods in Engineering 2017 (CMN2017)
Internacional

Autores José París López, Iván Couceiro Aguiar, Santiago Martínez Varela, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Valencia (España)

Un modelo integrado para el análisis a fatiga de firmes flexibles considerando los efectos dinámicos de rodadura
VI Jornada de ensayos para mezclas bituminosas
Nacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río, Luis Ramirez, José París López, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
Lugar Madrid (España)

Structural dynamic analysis of offshore wind turbines with jacket foundations
European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2016)
Internacional

Autores Iván Couceiro Aguiar, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)
Lugar Creta (Grecia)

Numerical Simulation of grounding grids for underground electrical substations
European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2016)
Internacional

Autores Raquel Guizán, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)
Lugar Creta (Grecia)

Numerical Simulation of Multilayer Grounding Grids in a User-friendly Open-source CAD Interface
Second International Conference on Electric Technology and Civil Engineering
Internacional

Autores José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Xesús Nogueira Garea, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Yichang (China)

Shape & Size optimization of truss structures applied to power transmission towers
VIII Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Internacional

Autores Iván Couceiro Aguiar, Santiago Martínez Varela, José París López, Luis Ramírez Palacios, Ignasi Colominas Ezponda
Lugar Lisboa (Portugal)

Grounding Analysis in Heterogeneous Soil Models: Application to Underground Substations
Second International Conference on Electric Technology and Civil Engineering
Internacional

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Xesús Nogueira Garea, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Yichang (China)

A Comprehensive Model for the Fatigue Analysis of Flexible Pavements Considering the Effects of Dynamic Axle Loads
Transportation Research Board (TRB) 94TH Annual Meeting
Internacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Luis Ramírez Palacios, José París López, Xesús Nogueira Garea, Manuel Casteleiro Maldonado, José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río
Organizador Transportation Research Board
Lugar Washington D.C. (Estados Unidos)

Un modelo integrado para el análisis a fatiga de firmes flexibles considerando los efectos dinámicos de rodadura
I Congreso Multisectorial de la Carretera
Nacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Luis Ramírez Palacios, José París López, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río
Organizador Asociación Técnica de Carreteras(ATC);Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA);Asociación Española de la Carretera(AEC); ACEX
Lugar Valladolid (España)

Un modelo numérico para cuantificar la reducción de la vida útil del firme producida por la carga dinámica de rodadura
VIII Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Internacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Luis Ramírez Palacios, José París López, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río
Lugar Lisboa (Portugal)

Análisis de sistemas de protección mediante tomas de tierra en subestaciones eléctricas compactas
VIII Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Internacional

Autores Raquel Guizán, Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Lisboa (Portugal)

Nuevos desarrollos para la optimización topológica de estructuras con restricciones en tensión
VIII Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería
Internacional

Autores José París López, Iván Couceiro Aguiar, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Lisboa (Portugal)

Un modelo integrado para el análisis a fatiga de firmes flexibles considerando los efectos dinámicos de rodadura
X Jornada Nacional de Asefma (Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas)
Nacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Luis Ramírez Palacios, José París López, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, José Ramón Fernández de Mesa Díaz del Río
Lugar Zaragoza (España)

High order shape sensitivity analysis of weighted residual methods
1st Pan-American Congress on Computational Mechanics, PANACM 2015
Internacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, José París López, Hector Gomez, Xesús Nogueira Garea
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Shape & size optimization of truss structures applied to power transmission towers
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia 2015
Internacional

Autores Iván Couceiro Aguiar, S. Martínez, José París López, Luis Ramirez, Ignasi Colominas
Lugar Lisboa (Portugal)

Mixed structural optimization of latticed steel transmission towers in a user-friendly interface
11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI)
Internacional

Autores Iván Couceiro Aguiar, Santiago Martínez Varela, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Barcelona (España)

Structural optimization of power transmission towers using the Simulated Annealing algorithm
4th International Conference on Engineering Optimization (EngOpt 2014)
Internacional

Autores Iván Couceiro Aguiar, Santiago Martínez Varela, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Lisboa (Portugal)

Numerical simulation of grounding systems for compact underground electrical substations by means of a BEM formulation
11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI)
Internacional

Autores José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Barcelona (España)

A New Kind of Hyperbolic Advection-Diffusion Models
11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI)
Internacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Hector Gómez Diaz, Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Xesús Nogueira Garea, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Barcelona (España)

Isogeometric Analysis of hyperbolic advenction-diffusion models
Advances in Computational Mechanics
Internacional

Autores F. Navarrina, H. Gomez, I. Colominas, J. Paris, X. Nogueira, M. Casteleiro
Organizador International Association for Computational Mechanics (IACM)
Lugar San Diego (Estados Unidos)

Optimización Mixta de Estructuras de Transporte de Energía. Aplicación del Análisis de Sensibilidad al Algoritmo del Recocido Simulado
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería (CMNI 2013), SEMNI, APMTAC
Internacional

Autores Santiago Martínez Varela, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Bilbao (España)

Cálculo y diseñoo de sistemas de protección mediante tomas de tierra en subestaciones eléctricas compactas subterráneas
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería (CMNI 2013), SEMNI, APMTAC
Internacional

Autores José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Luis Ramírez Palacios, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Bilbao (España)

Métodos de Análisis Isogeométrico: formulación, implementación, posibilidades y limitaciones
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería (CMNI 2013), SEMNI, APMTAC
Internacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Hector Gómez Diaz, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Xesús Nogueira Garea, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Bilbao (España)

Isogeometric Shape Sensitivity Analysis
12th International Conference on Optimum Design of Structures and Materials in Engineering
Internacional

Autores F. Navarrina, H. Gomez, J. Paris, I. Colominas, X. Nogueira, M. Casteleiro
Organizador Wessex Institute of Technology
Lugar Hampshire- New Forest (Reino Unido)

High Order Shape Sensitivity Isogeometric Analysis
10th World Congress on Computational Mechanics
Internacional

Autores F. Navarrina, H. Gomez, J. Paris, I. Colominas, M. Casteleiro
Organizador University of Sao Paulo
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Structural optimization of high voltage latticed towers with discrete and continuum design variables
6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING (ECCOMAS 2012)
Internacional

Autores José París López, Martínez,S., Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Viena (Austria)

An advanced BEM-based CAE tool for the analysis of earthing systems
Issues on Mechanical and Civil Engineering. A Symposium to Honour Professor Enrique Alarcón
Internacional

Autores Manuel Casteleiro Maldonado, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Xesús Nogueira Garea, Luis Ramírez Palacios
Organizador Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Lugar Madrid (España)

Structural Optimization of High Voltage Transmission Line Towers considering Continuum and Discrete Design Variables
12th International Conference on Optimum Design of Structures and Materials in Engineering
Internacional

Autores José París López, Santiago Martínez Varela, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador Wessex Institute of Technology
Lugar New Forest (Reino Unido)

Advanced Computer Methods for Grounding Analysis
SCEE2012 - Scientific Computing in Electrical Engineering
Internacional

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Xesús Nogueira Garea, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Zurich (Suiza)

Advanced Computer Methods for Grounding Analysis
World Congress on Engineering and Computer Science 2012 (WCECS 2012)
Internacional

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Xesús Nogueira Garea, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar San Francisco (Estados Unidos)

High-order sensitivity analysis for isogeometric methods
Isogeometric Analysis 2011: Integrating Design and Analysis
Internacional

Autores F. Navarrina, H. Gomez, J. Paris, X. Nogueira, I. Colominas, M. Casteleiro
Organizador University of Texas Austin
Lugar Austin (Estados Unidos)

A recursive formulation for high-order shape sensitivity analysis of isogeometric models
11th US National Congress on Computational Mechanics
Internacional

Autores F. Navarrina, H. Gomez, J. Paris, I. Colominas, X. Nogueira, M. Casteleiro
Organizador University of Minnesota
Lugar Minnesota (Estados Unidos)

Diseño óptimo de estructuras aplicado al cálculo de torres de alta tensión: tratamiento conjunto de variables continuas y discretas
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
Internacional

Autores José París López, Santiago Martínez Varela, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Coimbra (Portugal)

Análisis de sensibilidad de orden superior para métodos isogeométricos
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
Internacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Hector Gómez Diaz, José París López, Xesús Nogueira Garea, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Coimbra (Portugal)

Cálculo de puestas a tierra en centros de transformación subterráneos mediante formulaciones numéricas de elementos de contorno
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
Internacional

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Xesús Nogueira Garea, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Coimbra (Portugal)

Desarrollo e implementación de una interfaz gráfica para el cálculo y diseño de tomas de tierra en instalaciones eléctricas
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
Internacional

Autores Manuel Casteleiro Maldonado, José París López, Diego Fernández Perdomo, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Coimbra (Portugal)

Structural optimization of high tension towers
2nd International Conference On Engineering Optimization (ENGOPT 2010)
Internacional

Autores José París López, Santiago Martínez Varela, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Lisboa (Portugal)

Desarrollo de un entorno de CAD para cálculo y diseño de tomas de tierra en instalaciones eléctricas
9th Argentinian Congress on computational Mechanics and II South American Congress on Computational Mechanics (MECOM 2010)
Internacional

Autores José París López, Diego Fernández Perdomo, Ignasi Colominas Ezponda, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Optimización estructural de torres de alta tensión
9th Argentinian Congress on computational Mechanics and II South American Congress on Computational Mechanics (MECOM 2010)
Internacional

Autores Manuel Casteleiro Maldonado, José París López, Santiago Martínez Varela, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Convergence Acceleration of Computer Methods for Grounding Analysis in Stratified Soils
World Congress on Computational Mechanics
Internacional

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador International Association for Computational Mechanics (IACM).
Lugar Sidney (Australia)

Topology optimization of structures with stress constraints: aeronautical applications
World Congress on Computational Mechanics
Internacional

Autores José París López, Santiago Martínez Varela, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador International Association for Computational Mechanics (IACM).
Lugar Sidney (Australia)

Convergence Acceleration Techniques in Computer Aided Design Systems for Grounding Analysis in Layered Soils
12th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
Internacional

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Funchal - Madeira (Portugal)

High Performance Parallel Computing in Structural Topology Optimization
12th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
Internacional

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Funchal - Madeira (Portugal)

Structural topology optimization with stress constraints: general methodoloy and applications in aerospace sciences
3rd European Conference for Aerospace Sciences (EUCASS 2009)
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Versailles (Francia)

Improvements on the continuum approximation of 0-1 material distribution in structural topology optimization
Eighth World congress on Structural and Multidisciplinary Optimization
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Lisboa (Portugal)

Some improvements in minimum weight topology optimization with stress constraints
Eleventh International Conference on Optimun Design of Structures and Materials in Engineering (OPTI 2009)
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Algarve (Portugal)

Cálculo en paralelo en optimización topológica de estructuras de mínimo peso con restricciones en tensión
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2009 (METNUM 2009)
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador SEMNI. Sociedad Española de Métodos Numéricos
Lugar Barcelona (España)

Aproximación de soluciones discretas mediante variables de diseño continuas en optimización topológica de estructuras
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2009 (METNUM 2009)
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador SEMNI. Sociedad Española de Métodos Numéricos
Lugar Barcelona (España)

Técnicas de aceleración de convergencia para el cálculo de tomas de tierras en modelos multicapa del terreno
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2009 (METNUM 2009)
Internacional

Autores Ignasi Colominas Ezponda, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador SEMNI. Sociedad Española de Métodos Numéricos
Lugar Barcelona (España)

Advances in the statement of stress constraints in structural topology optimization
4th International Conference on Advances on Computational Methods in Engineering (ACOMEN 2008)
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador Université de Liège
Lugar Lieja (Bélgica)

Stress constraints aggregation in Structural Topology Optimization
8th World congress on Computational Mechanics.5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS2008).
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Venecia (Italia)

Advances on Parallel computing in Structural Topology Optimization
8th World congress on Computational Mechanics.5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS2008).
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Venecia (Italia)

Agrupación de restricciones en tensión por bloques en optimización topológica de estructuras continuas
XXVIII Congreso Ibero Latino-Americano sobre Métodos Computacionais em Engenharía (CMNE/CILAMCE 2007)
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Porto (Portugal)

Topology optimization of structures with local and global stress constraints.
International conference on computational and experimental engineering sciences, ICCES-2007
Internacional

Autores José París López, Manuel Casteleiro Maldonado, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda
Lugar Miami (Estados Unidos)

Block aggregation of stress constraints in topology optimization of structures.
OPTI 2007 - X International Conference on Optimum Design in Engineering
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Myrtle Beach (Estados Unidos)

Global versus local statement of stress constraints in topology optimization of continuum structures.
OPTI 2007 - X International Conference on Optimum Design in Engineering
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Myrtle Beach (Estados Unidos)

A minimum weight FEM formulation for Structural Topological Optimization with stress constraints
7th World Congress on Computational Mechanics WCCM VII
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Los Ángeles (Estados Unidos)

Diseño óptimo de torres de alta tensión: Tratamiento conjunto de variables continuas y discretas
VII Simposio Internacional de Estructuras, Geotecnia y Materiales de Construcción
Internacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, A. Valera, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Santa Clara (Cuba)

Optimización topológica de estructuras: una formulación de mínimo peso con restricciones en tensión
VII Simposio Internacional de Estructuras, Geotecnia y Materiales de Construcción
Internacional

Autores Manuel Casteleiro Maldonado, José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda
Lugar Santa Clara (Cuba)

A minimum weight FEM formulation for Structural Topological Optimization
6th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, WCSMO6
Internacional

Autores José París López, Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Optimización de torres de alta tensión mediante un método de programación lineal secuencial con búsqueda unidireccional cudrática
VII Congreso de Métodos Numéricos en la Ingeniería
Internacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Augusto Valera, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Lugar Granada (España)

Optimatization of high tensions towers by sequential linear programming xith quadratic line search
9th Internacional Conference on Computer Aided Optimum Design of Structures IX.
Internacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado, José París López, Augusto Valera
Lugar Skiathos (Grecia)

Optimización de Torres de Alta Tensión mediante un Método de Programación Lineal Secuencial con Búsqueda Unidireccional Cuadrática
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2005. SEMNI 2005
Nacional

Autores Fermín Luis Navarrina Martínez, Augusto Valera, José París López, Ignasi Colominas Ezponda, Manuel Casteleiro Maldonado
Organizador SEMNI. Sociedad Española de Métodos Numéricos
Lugar Granada (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Claustro

Profesorado doutor con vinculación permanente

Desde 15/03/2023.

Xunta da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Matemáticas

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Comisión Académica Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Civil

Vogal PDI

Desde 01/11/2017.

Xunta da Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello do Departamento Matemáticas

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Comisión de Avaliación Académica

Comisión de Avaliación Académica
Presidente

Desde 14/06/2019 ata 01/07/2021.

Comisión Permanente

Comision Permanente
Vogal PDI

Desde 14/06/2019 ata 01/07/2021.

Claustro

Profesorado doutor con vinculación permanente

Desde 06/03/2019 ata 14/03/2023.

Comisión Permanente

Comisión Permanente
Vogal PDI

Desde 08/06/2017 ata 13/06/2019.

ETS Enx. de Camiños, Canais e Portos

Subdirector

Desde 20/04/2017 ata 10/05/2021.

Comisión de Avaliación Académica

Comisión de Avaliación Académica
Presidente

Desde 09/06/2015 ata 07/06/2017.

Comisión Permanente

Comisión Permanente
Vogal PDI

Desde 09/06/2015 ata 07/06/2017.

ETS Enx. de Camiños, Canais e Portos

Subdirector

Desde 12/04/2013 ata 19/04/2017.

ETS Enx. de Camiños, Canais e Portos

Subdirector