PhD Antonio Valle Arias  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Department Psychology
Knowledgment area Educational and Developmental Psychology
Research  Research group Grupo de Investigación en Psicoloxía Educativa
Research lines As principais liñas de investigación céntranse no estudo das variables motivacionais, as estratexias de estudo, os deberes escolares e a aprendizaxe autorregulada. Unha desas liñas de investigación centrouse no estudo das principais variables motivacionales implicadas na aprendizaxe e, especialmente, en coñecer o tipo de perfís motivacionais que mellor caracterizan tanto aos estudantes con éxito académico como aos estudantes con dificultades de aprendizaxe nas diferentes etapas educativas, centrándonos especialmente na educación superior. Ademais, tamén se estudou en que medida a implicación motivacional e cognitiva dos estudantes relaciónase cunha aprendizaxe autorregulada. Outra liña de investigación está centrada en coñecer en que medida o feito de facer ou non facer deberes escolares inflúe na aprendizaxe e o rendemento dos estudantes, así como o poder explicativo que teñen cada unha das variables implicadas en tal relación (p.e., do alumno, do profesor, do proceso instruccional, da implicación familiar).
Keywords Motivación, estratexias de aprendizaze, autorregulación da aprendizaxe, deberes escolares
Teaching merits evaluation 6 five years period(s)
Research merits evaluation 6 six years period(s)
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0001-8160-9181 ResearcherIDA-6776-2013 Scopus57202663745

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertation
Degree in Early Childhood Education
0 20
Master's Dissertation
Master's in Applied Psychology
0 8.5
Master's Dissertation
Masters Degree in Educational Psychology
0 6
Work Placement
Masters Degree in Educational Psychology
0 1
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Documentation, Organisation and Presentation of a Research Project
PhD in Knowledge Society Research: New Perspectives on Documentation. Communication and the Humanities (Optional)
0 21
Final Year Dissertation 0 28
Final Year Dissertation 0 9
Master's Dissertation 0 18
Master's Dissertation 0 6
Motivation and Emotion in Educational Contexts 0 21
Psychological and Educational Intervention in Developmental Disorders 0 1.5
Work Placement I 0 27
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Documentation, Organisation and Presentation of a Research Project
Master's in Applied Psychology
PhD in Equity and Innovation in Education (Optional)
PhD in Knowledge Society Research: New Perspectives on Documentation. Communication and the Humanities (Optional)
0 21
Final Year Dissertation
Degree in Early Childhood Education
0 6
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
0 18
Learning and Study Strategies
Masters Degree in Educational Psychology
0 10
Master's Dissertation
Master's in Applied Psychology
0 24
Master's Dissertation
Masters Degree in Educational Psychology
0 6
Motivation and Emotion in Educational Contexts
Master's in Applied Psychology
0 21
Psychological and Educational Intervention in Developmental Disorders
Masters Degree in Educational Psychology
0 1.5
Work Placement I
Degree in Early Childhood Education
0 7
Work Placement I
Degree in Primary Education
0 7
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Documentation, Organisation and Presentation of a Research Project
Master's in Applied Psychology
PhD in Equity and Innovation in Education (Optional)
PhD in Knowledge Society Research: New Perspectives on Documentation. Communication and the Humanities (Optional)
0 11
Final Year Dissertation
Degree in Early Childhood Education
0 6
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
0 18
Learning and Study Strategies
Masters Degree in Educational Psychology
0 10
Master's Dissertation
Masters Degree in Educational Psychology
0 12
Master's Dissertation
Master's in Applied Psychology
0 6
Motivation and Emotion in Educational Contexts
Master's in Applied Psychology
0 21
Psychological and Educational Intervention in Developmental Disorders
Masters Degree in Educational Psychology
0 1.5
Work Placement
Masters Degree in Educational Psychology
0 1
Work Placement I
Degree in Early Childhood Education
0 10
Work Placement I
Degree in Primary Education
0 10
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Documentation, Organisation and Presentation of a Research Project
Master's in Applied Psychology
PhD in Equity and Innovation in Education (Optional)
PhD in Knowledge Society Research: New Perspectives on Documentation. Communication and the Humanities (Optional)
0 11
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
0 18
Learning and Study Strategies
Masters Degree in Educational Psychology
0 10
Master's Dissertation
Masters Degree in Educational Psychology
0 6
Motivation and Emotion in Educational Contexts
Master's in Applied Psychology
0 21
Work Placement
Masters Degree in Educational Psychology
0 1
Work Placement I
Degree in Early Childhood Education
0 20
Work Placement I
Degree in Primary Education
0 27
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Documentation, Organisation and Presentation of a Research Project
Master's in Applied Psychology
PhD in Equity and Innovation in Education (Optional)
PhD in Knowledge Society Research: New Perspectives on Documentation. Communication and the Humanities (Optional)
0 11
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
0 6
Learning and Study Strategies
Masters Degree in Educational Psychology
0 10
Master's Dissertation
Master's in Applied Psychology
0 6
Motivation and Emotion in Educational Contexts
Master's in Applied Psychology
0 21
Work Placement I
Degree in Early Childhood Education
0 20
Work Placement I
Degree in Primary Education
0 17

Defined tutoring by teacher for 2023/2024 academic course.

Faculty of Educational Studies

Quarter Day Site
1st quarter Thursday
10:00 a 14:00
Despacho P2A03 ou por TEAMS, previa confirmación por correo
2nd quarter Thursday
10:00 a 14:00
Despacho P2A03 ou por TEAMS, previa confirmación por correo
2nd chance Thursday
10:00 a 14:00
Despacho P2A03 ou por TEAMS, previa confirmación por correo

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Behavioral engagement in homework and academic performance
Cultural diversity and multiple intelligences: design of a didactic unit for Early Childhood Education
Effects of the PBL methodology on motivation and academic performance in primary school students.
Emotional intelligence in primary education
Motivational variables in relation to classroom tasks: design of a gamification proposal for Primary Education
Multiple Intelligences: design of a Didactic Unit for 5th year of Early Childhood Education
School of Parents: Emotional intelligence in childhood
Teachers’ motivation in preschool, elementary and secondary education
The perception of students with educational needs about homework: a phenomenological study
-
A proposal to develop multiple intelligences in the classroom of Primary Education
Multiple intelligences: a challenge for the educational system
Self-regulation in intellectual disabilites. The fragile-X syndrome
Self-regulation in intellectual disability:A proposals based on multiple intelligences for the pupils with down syndrome

Research results

Select merit type and year to query research merits.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GPC 2022

Funding entity Consellería de Educación
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2022 to 20/11/2024

Implicación Parental de Calidad: Consecuencias para el Compromiso Escolar y el Bienestar del Estudiante

Funding entity Ministerio de Ciencia e Innovación
Main researches Susana Rodríguez Martínez (IP1) / Antonio Valle Arias (IP2)
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/09/2022 to 31/08/2025

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC

Funding entity CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Main researches ANTONIO VALLE ARIAS
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2019 to 20/11/2021

Calidad y equidad en la prescripción de deberes escolares: diseño e implementación de propuestas basadas en evidencias empíricas

Funding entity Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Main researches Antonio Valle Arias y Susana Rodríguez Martínez
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2018 to 31/12/2020

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia. Modalidad Redes de investigación

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Miguel Ángel Santos Rego
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2017 to 31/12/2018

Consolidación e estructuración de Unidades de Investigación Competitivas. Redes de Investigación. Rede de Inmigración, Educación e Sociedade (RIES)

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2017 to 31/12/2018

Ayudas del programa de consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2015 to 30/11/2017

Evaluación e intervención en los procesos metacognitivos del aprendizaje en CBLEs en estudiantes de educación superior con y sin dificultades del aprendizaje

Funding entity Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Main researches José Carlos Núñez Pérez
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2015 to 31/12/2017

Relación entre deberes escolares y rendimiento académico: una perspectiva multinivel y longitudinal

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2017

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema universitario de Galicia.( Modalidad Redes de Investigación)

Funding entity Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Main researches Miguel Ángel Santos Rego
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/01/2014 to 31/12/2015

PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE ACADÉMICO A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR (PROYECTO E-TRAL)

Funding entity Ministerio de Economía y Competitividad
Main researches José Carlos Núñez
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 01/01/2011 to 31/12/2013

Adaptación de los estudintes al nuevo marco del EES: Un estudio longitudinal sobre la autorregulación del aprendizaje en la Universidad

Funding entity Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 11/11/2010 to 10/11/2013

Consolidación e estruturación de grupos de investigación: "Psicoloxía da educación".

Funding entity Consellería de Economía e Industria
Main researches Ramón González Cabanach
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/01/2009 to 16/12/2009

Análisis de los efectos de la autoeficacia docente sobre la motivación y el rendimiento de los estudiantes universitarios

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 29/05/2007 to 30/04/2008

Aplicación de un protocolo de estrategias instruccionales para mejorar la motivación y el aprendizaje en estudiantes universitarios.

Funding entity Dirección General de Investigación
Main researches Antonio Valle Arias
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 01/10/2006 to 30/09/2009

Diseño y aplicación de un programa de gestión de recursos motivadores y emocionales y evaluación de su incidencia sobre estrategias de autorregulación del estudio en Universitarios

Funding entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Main researches Ramón González Cabanach
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 20/11/2003 to 19/11/2006

Motivación, estilos de pensamiento y rendimiento académico en la educación secundaria obligatoria( E.S.O.): implicaciones para la orientación educativa y profesional de los estudiantes.

Funding entity Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 25/08/2000 to 25/08/2003

Metas académicas de los estudiantes universitarios: características diferenciales a nivel cognitivo-emocional y contextual y su relación con el rendimiento académico

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 15/08/1998 to 15/08/2000

Evaluación de las estrategias , enfoques de aprendizaje y contexto institucional en educación secundaria (2 Anualidades)

Type Proyecto Otros Programas
Dates From 30/06/1995 to 30/06/1997

Las destrezas de estudio en estudiantes universitarios de primer curso de carrera. Diseño de un programa basado en la potenciación de las habilidades metacognitivas para la mejora de estas destrezas.

Funding entity Dirección Xeral de Universidades
Type Proyecto Otros Programas
Dates From 13/01/1993 to 13/01/1995

Programa de evaluación de la autorregulación en estudiantes de educación infantil. PROEVA

Type Patente
Entity Universidade da Coruña
Authors González-Suárez, R., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A., Rodríguez-Llorente,C.
Application date 09/06/2022
Approval date 16/02/2023

Programa para evaluar el compromiso motivacional en los deberes escolares PEvCMDE

Type Patente
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Application date 10/06/2019
Approval date 25/09/2019

Programa para evaluar la percepción de la implicación familiar en las tareas académicas (PEvPIFTA)

Type Patente
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Application date 10/06/2019
Approval date 25/09/2019

Programa para Evaluar Estrategias Cognitivas de Aprendizaje y Estudio (PEvECAE)

Type Software Registrado
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I.
Application date 27/06/2017
Approval date 14/08/2017

Programa para Evaluar el Afrontamiento del Fracaso Académico (PEvAFA)

Type Software Registrado
Entity Universidade da Coruña (UDC)
Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I.
Application date 27/06/2017
Approval date 14/08/2017

Effects of a homework implementation method (MITCA) on self-regulation of learning

Authors Vieites, T., Gonida, E., Díaz-Freire, F., Rodríguez, S., Valle, A.
Journal Metacognition and Learning
DOI https://doi.org/10.1007/s1149-024-09376z

Perceived parental involvement and student engagement with homework in secondary school: The mediating role of self-handicapping

Authors Núñez, J.C., Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A., Xu, J.
Journal CURRENT PSYCHOLOGY
DOI https://doi.org/10.1007/s12144-021-01791-8

Effects of a homework implementation method (MITCA) on school engagement

Authors Vieites, T., Díaz-Freire, F., Rodríguez, S., Rodríguez-Llorente, C., Valle, A.
Journal EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-023-00743-z

La consecución del funcionamiento psicológico pleno: la dimensión de crecimiento personal

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A.
Journal PAPELES DEL PSICÓLOGO Vol. 43 Num. 1 (pages 63 to 73)

Bullying According to Gender, and Immigration Background in Spanish Students

Authors Piñeiro, I., López-Castro,L., Gónzalez-Suárez, R., Rodríguez, S., Valle, A.
Journal Psicothema Vol. 4 Num. 34 (pages 537 to 543)
DOI https://doi.org/10.7334/psicothema2022.36

School Engagement, Academic Achievement, and Self-Regulated Learning

Authors Estévez, I., Rodríguez-Llorente, C., Piñeiro, I., Gónzalez-Suárez, R., Valle, A.
Journal Sustainability Vol. 13 Num. 6 (pages 1 to 15)

Ecologías de aprendizaje y motivación del profesorado universitario de Ciencias de la Salud

Authors Estévez, I., Souto-Seijo, A., González-Sanmamed, M., Valle, A.
Journal Educación XXI Vol. 24 Num. 2 (pages 19 to 42)
DOI https://doi.org/10.5944/educxx1.28660

COVID-19 lockdown: key factors in citizens¿ stress. F

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Gónzalez-Suárez, R., Díaza, F.M., Vieites, T.
Journal Frontiers in Psychology Vol. 12 (pages 1 to 9)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.666891

Un estudio comparativo de los deberes escolares en el alumnado extranjero y no extranjero

Authors Valle, A., Rodríguez-Pardo, P., Regueiro, B., Estévez, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S.
Journal Estudios Pedagógicos Vol. 47 Num. 2 (pages 53 to 78)
DOI https://doi.org/10.4067/s0718-07052021000200053

Perceived competence and intrinsic motivation in mathematics: exploring latent profiles.

Authors Rodríguez, S., Estévez, I., Piñeiro, I., Valle, A., Vieites, T., Regueiro, B.
Journal Sustainability Vol. 13 Num. 8707 (pages 1 to 12)

Gender Differences in Mathematics Motivation: Differential Effects on Performance in Primary Education

Authors Rodríguez, S., Regueiro, B., Piñeiro, I., Estévez, I., Valle, A.
Journal Frontiers in Psychology (pages 1 to 8)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03050

Perceived Stress and Indicators of Burnout in Teachers at Portuguese Higher Education Institutions (HEI)

Authors Teles, R., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B.
Journal International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 17 Num. 3248 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17093248

Success in Mathematics and AcademicWellbeing in Primary-School Students

Authors Rodríguez, S., Regueiro, B., Piñeiro, I., Valle, A., Sánchez, B., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C.
Journal Sustainability Vol. 12 Num. 3796 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.3390/su12093796

Coping Strategies and Self-Efficacy in University Students: A Person-Centered Approach

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Regueiro, B., Rodríguez, S., Valle, A., Núñez, J.C.
Journal Frontiers in Psychology Vol. 11 Num. 841 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00841

Burnout among teachers in higher education: a empirical study of higher education institutions in Portugal

Authors Teles, R., Valle, A., Rodríguez, S.
Journal International Journal of Management Science and Business Administration Vol. 6 Num. 5 (pages 7 to 15)
DOI https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.65.1001

Performance and well-being of native and immigrant students. Comparative analysis based on PISA 2018

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Martins, L., Guerrero, E., Regueiro, B., Estévez, I.
Journal JOURNAL OF ADOLESCENCE Vol. 85 (pages 96 to 105)

Sociodemographic Characteristics and Stress of People from Spain Confined by COVID-19

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez-Llorente, C., Guerrero, E., Martins, L.
Journal European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education Num. 4 (pages 1095 to 1105)
DOI https://doi.org/10.3390/ejihpe10040077

Eudaimonic Well-Being and Coping with Stress in University Students: The Mediating/Moderating Role of Self-Efficacy

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A., Vallejo, G.
Journal International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 16 Num. 1 (pages 1 to 15)
DOI https://doi.org/10.3390/ijerph16010048

Mediating role of self-efficacy and usefulness between self-regulated learning strategy knowledge and its use

Authors Cerezo, R., Fernández, E., Amieiro, N., Valle, A., Rosário, P., Núñez, J.C.
Journal Revista de Psicodidáctica Vol. 24 Num. 1 (pages 1 to 8)
DOI https://doi.org/10.1016/j.psicod.2018.08.001

Relationship between students¿ prior academic achievement and homework behavioral engagement: the mediating/moderating role of learning motivation

Authors Rodríguez, S., Núñez, J.C., Valle, A., Freire, C., Ferradás, M.M., Rodríguez-Llorente, C.
Journal Frontiers in Psychology Vol. 10 (pages 1 to 10)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01047

Student perception of teacher and parent involvement in homework and student engagement: the mediating role of motivation

Authors Núñez, J.C., Regueiro, B., Suárez, N., Piñeiro, I., Rodicio, M.L., Valle, A.
Journal Frontiers in Psychology Vol. 10 Num. 1384 (pages 1 to 16)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01384

Rendimiento previo e implicación en los deberes escolares de los estudiantes en los últimos cursos de Educación Primaria

Authors Rodríguez-Pereiro, S., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez, I., Valle, A.
Journal PSICOLOGÍA EDUCATIVA Vol. 25 Num. 2 (pages 109 to 116)

Time spent and time management in homework in elementary school students: A person-centered approach

Authors Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Regueiro, B., Freire, C., Rosário, P.
Journal Psicothema Vol. 31 Num. 4 (pages 422 to 428)

Motivational profiles in high school students: Differences in behavioural and emotional homework engagement andacademic achievement

Authors Bibiana Regueiro, Núñez, J.C., Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Pedro Rosário
Journal INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 53 Num. 6 (pages 449 to 457)
DOI https://doi.org/10.1002/ijop.12399

Deberes escolares y rendimiento académico: el papel de variables personales, familiares y contextuales

Authors Valle, A., Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal OGE Organización y gestión educativa. Revista del fórum europeo de administradores de la educación Vol. 26 Num. 1 (pages 29 to 33)

Deberes escolares y rendimiento académico: un estudio comparativo en el alumnado inmigrante y nativo

Authors Regueiro, B., Suárez, N., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Journal Revista de Psicología y Educación Vol. 13 Num. 2 (pages 92 to 98)
DOI https://doi.org/10.23923/rpye2018.01.160

Defensive pessimism, self-esteem, and achievement goals: A person-centered approach

Authors Ferradás, M., Freire, C., Regueiro, B., Valle, A.
Journal Psicothema Vol. 30 Num. 1 (pages 53 to 58)
DOI https://doi.org/10.7334/psicothema2017.199

Niveles de rendimiento académico e implicación en los deberes escolares en estudiantes españoles de Educación Secundaria

Authors Valle, A., Regueiro, B., Núñez, J.C., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Rosário, P.
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 11 Num. 1 (pages 19 to 31)

Homework purposes, homework behaviors, and academic achievement: Examining the mediating role of students'perceived homework quality

Authors Rosário, P., Núñez, J.C., Vallejo, G., Nunes, T., Cunha, J., Fuentes, S., Valle, A.
Journal CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Vol. 53 (pages 168 to 180)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2018.04.001

Bienestar emocional de los estudiantes universitarios: El papel de la orientación a metas y las percepciones de control

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Valle, A., Núñez, J.C.
Journal Publicaciones Vol. 48 Num. 1 (pages 211 to 224)
DOI https://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i1.7324

Coping flexibility and eudaimonic well-being in university students

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A.
Journal SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 48 Num. 1
DOI https://doi.org/10.111/sjop.12458

Estructura factorial de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes universtiarios

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Núñez, J.C., Valle, A.
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY
DOI https://doi.org/10.1016/j.ejeps.2016.10.001

An explanatory model of maths achievement:Perceived parental involvement and academic motivation

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., MªLuisa Gómez Taibo, Bibiana Regueiro, Estévez, I., Valle, A.
Journal Psicothema Vol. 29 Num. 2 (pages 184 to 190)

Cambios en la implicación en los deberes escolares a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria

Authors Bibiana Regueiro, Valle, A., Núñez, J.C., Pedro Rosário, Rodríguez, S., Suarez, N
Journal CULTURA Y EDUCACION Vol. 29 Num. 2 (pages 254 to 278)

Promoting Gypsy children's behavioural engagement and school success: Evidence from a four-wave longitudinal study

Authors Pedro Rosário, Núñez, J.C., Vallejo, G, Azevedo, R., Pereira, R., Moreira, T., Fuentes, S., Valle, A.
Journal British Educational Research Journal Vol. 43 Num. 3 (pages 554 to 571)
DOI https://doi.org/10.1002/berj.3271

How do student prior achievement and homework behaviors relate to perceived parental involvement in homework?

Authors Núñez, J.C., Epstein, J.L., Suarez, N, Pedro Rosário, Vallejo, G., Valle, A.
Journal Frontiers in Psychology Vol. 8 Num. 1217
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.0127

Rendimiento académico, enfoques de trabajo e implicación en los deberes escolares

Authors Valle, A., Regueiro, B., Suarez, N, Núñez, J.C., Pedro Rosário, Pan, I.
Journal Revista Internacional de Investigación en Educación -MAGIS- Vol. 10 Num. 20 (pages 123 to 142)

El papel de los padres en la motivación académica de los hijos

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Gómez- Taibo, M.L., Regueiro, B., Estévez, I., Valle, A.
Journal Infocop

The relationship between self-esteem and self-worth protection strategies in university students

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Núñez, J.C., Regueiro, B., Vallejo, G.
Journal PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES Vol. 88 (pages 236 to 241)

Academic goals and self-handicapping strategies in university students

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Núñez, J.C.
Journal SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

Academic goals, student homework engagement, and academic achievement in elementary school

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pedro Rosário
Journal Frontiers in Psychology
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00463

Percepción de la implicación parental en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Secundaria

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Carlos Freire Rodriguez, Ferradás, M.M.
Journal Revista Española de Pedagogía. Vol. 74 Num. 265 (pages 481 to 498)

Homework involvement and academic achievemet of native and immigrant students

Authors Suarez, N, Bibiana Regueiro, Epstein, J.L., Piñeiro, I., Díaz, S.M., Valle, A.
Journal Frontiers in Psychology
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01517

¿De qué depende la calidad del proceso de realización de los deberes escolares?

Authors Valle, A., Pan, I., Bibiana Regueiro, Suárez, N., Ellian Tuero, Rita, A.
Journal Infocop

Actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de Educación Primaria:Diferencias en función del curso y del género

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Sánchez, B., Freire, C., Ferradás, M.M.
Journal European Journal of Investigation in Health, Psycology and Education Vol. 6 Num. 2
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v6i2.161

Incidencia de las metas académicas del alumnado de secundaria en su gestión motivacional

Authors Estévez, I., Rodríguez, S., Valle, A., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I.
Journal Aula abierta Vol. 44 (pages 83 to 90)
DOI https://doi.org/10.1016/j.aula.2016.03.001

Profiles of psychological well-being and coping strategies among university students

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A., Núñez, J.C., Vallejo, G.
Journal Frontiers in Psychology Vol. 7 Num. 1554 (pages 1 to 11)
DOI https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01554

Perfiles de orientaciones de metas y autoconcepto de estudiantes de Educación Secundaria

Authors Cándido J. Inglés, Martínez-Monteagudo, M.C., García-Fernández, J.M., Valle, A., Castejón, J.L.
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 20 Num. 1 (pages 99 to 116)

Deberes escolares y rendimiento académico en Educación Primaria

Authors Valle, A., Pan, I., José C. Núñez, Pedro Rosário, Rodríguez, S., Bibiana Regueiro
Journal ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Num. 2 (pages 562 to 569)
DOI https://doi.org/10.6018/analesps.31.2.171131

La motivación e implicación en los deberes escolares a lo largo de la escolaridad obligatoria

Authors Bibiana Regueiro, Suárez, N., Valle, A., José C. Núñez, Pedro Rosário
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 20 (pages 47 to 63)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.12641

Motivatiional profiles Spanish students of Compulsory Secondary Education: Differential analysis of academic self-attributions

Authors Cándido J. Inglés, Martínez-Monteagudo, M.C., García-Fernández, J.M., Valle, A., Núñez, J.C., Beatriz Delgado, María S. Torregrosa
Journal ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 31 Num. 2 (pages 579 to 588)

Teachers Feedback on Homework, Homework-Related Behaviors, and Academic Achievement

Authors José Carlos Nuñez, Suárez, N., Pedro Rosário, Vallejo, G., Cerezo, R., Valle, A.
Journal JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Vol. 108 Num. 3 (pages 204 to 216)

Homework and its relation to academic achievement across compulsory education

Authors J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Cerezo, R., J. A. González Pienda, Pedro Rosário, Rosa Mouräo, Valle, A.
Journal Educational Psychology Vol. 35 Num. 6 (pages 726 to 746)

Relationships between perceived parental involvement in homework, student homework behaviors, and academic achievement: differences among elementary, junior high, and high school students

Authors J. C. Núñez Pérez, Suarez, N, Pedro Rosário, Vallejo, G., Valle, A., Epstein, J.L.
Journal Metacognition and Learning Vol. 10 (pages 375 to 406)
DOI https://doi.org/10.1007/s11409-015-9135-5

Predicting approach to homework in Primary school students

Authors Valle, A., Pan, I., Bibiana Regueiro, Suárez, N., Ellian Tuero, Rita, A.
Journal Psicothema Vol. 27 Num. 4 (pages 334 to 340)
DOI https://doi.org/10.7334/psicothema2015.118

Perfiles motivacionales como combinación de expectativas de autoeficacia y metas académicas en estudiantes universitarios

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Carlos Freire Rodríguez, Ferradás, M.M., Suarez, N
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 8 Num. 1 (pages 1 to 8)

Multiple goals and homework involvement in elementary school students

Authors Valle, A., Pan, I., José Carlos Núñez Pérez, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Bibiana Regueiro
Journal SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 18 Num. e81 (pages 1 to 11)

¿Es diferente la implicación en los deberes escolares según el rendimiento académico de los estudiantes?

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ferradás, M.M., Freire, C.
Journal Revista de estudios e investigación en psicología y educación Vol. 2 Num. 2 (pages 12 to 17)

Propósitos vitales y afrontamiento del estrés académico en estudiantes universitarios

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Regueiro, B., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Journal PSICOLOGÍA, EDUCAÇAO E CULTURA Vol. 19 Num. 2 (pages 42 to 54)

Implicación y motivación hacia los deberes escolares en los estudiantes de Primaria según el rendimiento académico y el curso

Authors Valle, A., Bibiana Regueiro, Estévez, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Freire, C.
Journal European Journal of Investigation in Health, Psycology and Education Vol. 5 Num. 3 (pages 345 to 355)
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v5i3.137

Implicación familiar, autoconcepto del adolescente y rendimiento académico

Authors Ana Álvarez, Suárez, N., Ellian Tuero, José C. Núñez, Valle, A., Bibiana Regueiro
Journal European Journal of Investigation in Health, Psycology and Education Vol. 5 Num. 3 (pages 293 to 311)
DOI https://doi.org/10.1989/ejihpe.v5i3.133

Variables del estudiante, del profesor y del contexto en la predicción del rendimiento académico en Biología: análisis desde una perspectiva multinivel

Authors José C. Núñez, Vallejo, G., Pedro Rosário, Ellian Tuero, Valle, A.
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 19 Num. 1 (pages 145 to 172)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.7127

Are teachers' approaches to teaching responsive to individual student variation? A two-level sturctural equation modeling

Authors Pedro Rosário, José Carlos Núñez, Vallejo, G., María Olímpia Paiva, Valle, A., Fuentes, S., Ricardo Pinto
Journal EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 29 Num. 4 (pages 577 to 601)
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-014-0214-9

Motivación e Implicación en los deberes escolares: Diferencias en función del rendimiento académico y del curso Homework motivation and involvement throughout elementary school

Authors Bibiana Regueiro, Pan, I., Valle, A., José C. Núñez, Suárez, N., Pedro Rosário
Journal REVISTA INFAD Vol. 7 Num. 1 (pages 425 to 436)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en estudiantes de primaria

Authors Bibiana Regueiro, Pan, I., Benigno Sánchez, Valle, A., José C. Núñez, Pedro Rosário
Journal REVISTA INFAD Vol. 7 Num. 1 (pages 437 to 448)

Teacher self-efficacy and its relationship with students' affective and motivational variables in higher education

Authors Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Blas, R., Valle, A., Piñeiro, I., Cerezo, R.
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 7 Num. 2 (pages 107 to 120)
DOI https://doi.org/10.1989/ejep.v7i2.183

Metas académicas, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en educación secundaria

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, E. Gayo, Valle, A.
Journal Magister (pages 1 to 9)

Las "tareas para casa" a debate

Authors Valle, A., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Journal Revista de Psicología y Educación Vol. 9 Num. 2

Motivación, implicacion en los deberes escolares y rendimiento académico

Authors Pan, I., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Journal Aula abierta Vol. 41 Num. 3 (pages 13 to 22)

Enfoques de enseñanza en Bachillerato en función de variables contextuales y del docente

Authors Pedro Rosário, José C. Núñez, Valle, A., María Olímpia Paiva, Soely Polydoro
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 18 Num. 1 (pages 25 to 46)
DOI https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.6215

Grade level, study time, and grade retention and their on motivation, self-regulated learning strategies, and mathematics achievement: a structural equation model

Authors Pedro Rosário, José Carlos Nuñez, Valle, A., Julio González-Pienda, Abílio LourenÇo
Journal EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 28 Num. 4 (pages 1311 to 1331)
DOI https://doi.org/10.1007/s10212-012-0167-9

The relationship between approaches to teaching and approaches to studyng: a two-level structural equation model for biology achievement in high school

Authors Pedro Rosário, José Carlos Núñez, Pere J. Ferrando, María Olímpia Paiva, Abílio LourenÇo, Cerezo, R., Valle, A.
Journal Metacognition and Learning Vol. 8 Num. 1 (pages 47 to 77)
DOI https://doi.org/10.1007/s11409-013-9095-6

Motivational profiles as a combination of academic goals in higher education

Authors Valle, A., José Carlos Nuñez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cándido J. Inglés
Journal Educational Psychology (pages 0 to 0)
DOI https://doi.org/10.1080/01443410.2013.819072

Homework and academic achievement across Spanish Compulsory Education

Authors José Carlos Núñez, Suárez, N., Cerezo, R., Julio González-Pienda, Pedro Rosário, Rosa Mourao, Valle, A.
Journal Educational Psychology (pages 0 to 0)
DOI https://doi.org/10.1080/01443410.2013.817537

Validity Evidence based on Internal Structure of Scores on the Spanish Version of the Self-Description Questionnaire-II

Authors Cándido J. Inglés, María S. Torregrosa, María D. Hidalgo, José Carlos Nuñez, Juan L. Castejon, Jose M. Garcia Fernandez, Valle, A.
Journal SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 15 Num. 1 (pages 388 to 398)
DOI https://doi.org/10.5209

Relaciones entre donducta agresiva y metas académicas: estudio con una muestrra de estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria

Authors María S. Torregrosa, Cándido J. Inglés, Jose M. Garcia Fernandez, Valle, A., José C. Núñez
Journal UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 11 Num. 4 (pages 1303 to 1315)

Autoeficacia y utilidad percibida como condiciones necesarias para un aprendizaje académico autorregulado

Authors Pedro Rosário, Abílio LourenÇo, María Olímpia Paiva, José Carlos Nuñez, Julio A. González Pienda, Valle, A.
Journal ANALES DE PSICOLOGÍA Vol. 28 Num. 1 (pages 37 to 44)

Relaciones entre la autoeficacia percibida y el bienestar psicológico en estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Freire, C., Ferradás, M.M.
Journal REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Vol. 29 Num. 1 (pages 40 to 48)

Predicción del rendimiento en matemáticas:efecto de variables personales, socioeducativas y del contexto escolar

Authors Pedro Rosário, Abílio LourenÇo, María Olímpia Paiva, Adriana Rodrigues, Valle, A., Tuero, E.
Journal Psicothema Vol. 24 Num. 2 (pages 289 to 295)

Implementation of training programs in self-regulated learning strategies in Moodle format: Results of a experience in higher education

Authors Jose Carlos Nunez, Cerezo, R., Ana Bernardo, Pedro Rosario, Valle, A., Fernández, E., Suárez-Fuentetaja N
Journal Psicothema Vol. 23 Num. 2 (pages 274 to 281)

Factorial invariance and latent mean differences of scores on the achievement goal tendencies questionnaire across gender and age in a sample of Spanish students

Authors Candido J. Ingles, Juan C. Marzo, Juan L. Castejon, Jose Carlos Nunez, Valle, A., Jose M. Garcia Fernandez, Beatriz Delgado
Journal LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES Vol. 21 Num. 1 (pages 138 to 143)

Múltiple Goals Perspective in Adolescent Students With Learning Difficulties

Authors José Carlos Nuñez, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, C., Valle, A., Ramón González Cabanach, Pedro Rosário
Journal LEARNING DISABILITY QUARTERLY (pages 273 to 286)
DOI https://doi.org/10.1177/0731948711421763

Multiple Goals Perspective in Adolescent Students With Learning Difficulties

Authors José Carlos Nuñez, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, C., Valle, A., Ramón González Cabanach, Pedro Rosário
Journal LEARNING DISABILITY QUARTERLY (pages 273 to 286)
DOI https://doi.org/10.1177/0731948711421763

Conducta prosocial y motivación académica en estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria

Authors Cándido J. Inglés, Agustin E. Martinez Gonzalez, Valle, A., Jose M. Garcia Fernandez, Cecilia Ruiz Esteban
Journal UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA (pages 0 to 0)

Diferencias de género y curso en metas académicas en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria

Authors Beatriz Delgado, Cándido J. Inglés, José Manuel García-Fernández, Juan Luis Castejón, Valle, A.
Journal Revista Española de Pedagogía. Vol. 245 (pages 67 to 83)

Enhancing self-regulation and approaches to learning in first-year college students: A narrative-based program assessed in the Iberian Peninsula

Authors Pedro Rosario, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda, Valle, A., L. Trigo, C. Guimaraes
Journal EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION Vol. 25 Num. 4 (pages 411 to 428)

Motivación y aprendizaje autorregulado

Authors Valle, A., Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio González-Pienda García, Pedro Rosario
Journal REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 44 Num. 1 (pages 86 to 97)

New media for the promotion of self-regulate learning in higher education

Authors Cerezo, R., José Carlos Nuñez Pérez, Pedro Rosario, Valle, A., Rodríguez, S., Ana Bernardo
Journal Psicothema Vol. 22 Num. 2 (pages 306 to 315)

Perfiles motivacionales y diferencias en variables afectivas, motivacionales y de logro

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio González-Pienda García, Pedro Rosario
Journal UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA Vol. 9 Num. 1 (pages 109 to 121)

Las creencias motivacionales como factor protector del estrés en estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Patricia González Millán
Journal EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY Vol. 3 Num. 1 (pages 75 to 87)

Escala de afrontamiento del estrés académico (A-CEA)

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C.
Journal Revista Iberoamericana de Psicología y Salud Vol. 1 Num. 1 (pages 51 to 64)

Academic goals and learning quality in higher education students

Authors Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda García, María Amalia Muñoz Cadavid, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Journal SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 12 Num. 1 (pages 96 to 105)

Academica procastination: Associations with personal, school anda family variables

Authors Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Marta Daniela Silva Costa, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Paula Solano Pizarro, Valle, A.
Journal SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Vol. 12 Num. 1 (pages 118 to 127)

Auto-eficacia docente, motivación del profesor y estrategias de enseñanza

Authors Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Valle, A., Rebeca Blas Pena, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Journal ESCRITOS DE PSICOLOGÍA Vol. 2 Num. 4 (pages 1 to 7)

Diseño y validación de un Cuestionario de Gestión Motivacional

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 14 Num. 1 (pages 29 to 47)

Estilos intelectuales y rendimiento académico: Una perspectiva evolutiva

Authors Ana Bernardo, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Luis Alvarez Pérez, Paloma González Castro, Valle, A., Rodríguez, S., Cerezo, R., David Alvarez, Rodríguez, C.
Journal Psicothema Vol. 21 Num. 4 (pages 555 to 561)

Math homework and achievement: Teachers¿role

Authors Pedro José Sales Rosario Da Fonseca, Rosa María Ferreira Mourao, Margarida María Alves Rodrigues Baldaque, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Valle, A.
Journal ACADEMIC EXCHANGE QUARTERLY Vol. 13 Num. 1 (pages 217 to 222)

Metas académicas: Perspectiva histórica y conceptual e implicaciones educativas

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Journal REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 19 (pages 1073 to 1106)

Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria: Análisis diferencial en estrategias cognitivas, estrategias de autorregulación y rendimiento académico

Authors Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda García, Pedro José Sales Rosário Da Fonseca
Journal REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Vol. 26 Num. 1 (pages 113 to 124)

Reliability and validity evidence of scores on the Achievement Goal Tendencies Questionnaire in a sample of Spanish students of compulsory secondary education

Authors Cándido J. Inglés Saura, José Manuel García Fernández, Valle, A., Beatriz Delgado, J.C. Marzo
Journal PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS Vol. 46 Num. 10 (pages 1048 to 1060)

Tareas para casa, autorregulación del aprendizaje y rendimiento en matemáticas

Authors Pedro José Sales Rosário Da Fonseca, Rosario Mourao, M. Baldaque, Nunes, T., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García, Cerezo, R., Valle, A.
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. 14 Num. 2 (pages 179 to 192)

Ansiedad ante los exámenes: Relación con variables personales y familiares

Authors Pedro Rosário, José Carlos Núñez Pérez, Ana Salgado, Julio Antonio González-Pienda, Valle, A., Maria Cristina Rodriges Azevedo Joly, Ana Bernardo
Journal Psicothema Vol. 20 Num. 4 (pages 563 to 570)

Capacidad predictiva de las metas académicas sobre el rendimiento en diferentes áreas curriculares

Authors Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio Antonio González-Pienda, Pedro Rosario
Journal REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 40 Num. 1 (pages 111 to 122)

Metas académicas y vulnerabilidad al estrés en contextos académicos

Authors Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Patricia González Millán
Journal Aula abierta Vol. 36 (pages 3 to 16)

Self-regulated profiles anda academic achievement

Authors Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio Antonio González-Pienda, Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cerezo, R., Maria Amalia Muñoz Cadavid
Journal Psicothema Vol. 20 Num. 4 (pages 724 to 731)

Trabalho de casa, auto-eficácia e rendimiento en Matemática

Authors Pedro Rosário, Margarida Baldaque, Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda, Valle, A., María Cristina Rodriges Azevedo Joly
Journal PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Vol. 12 Num. 1 (pages 23 to 55)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios.

Authors Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Journal Revista Española de Pedagogía. (pages 237 to 256)

Eficacia de un programa intruccional para la mejora de procesos y estrategias de aprendizaje en la enseñanza superior

Authors Pedro Rosario, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Valle, A.
Journal Psicothema Vol. 19 Num. 3 (pages 422 to 427)

Metas académicas y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Journal PSICOLOGÍA ESCOLAR E EDUCACIONAL Vol. 11 Num. 1 (pages 31 to 40)

Metas académicas y estrategias motivacionales de autoprotección

Authors Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Journal REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA Vol. 13 (pages 617 to 632)

Metas académicas y rendimiento en estudiantes de secundaria

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Journal REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA Vol. 60 (pages 181 to 192)

Procrastination, self-regulated learning and math

Authors Pedro Rosário, Marta Costa, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Valle, A.
Journal ACADEMIC EXCHANGE QUARTERLY Vol. 11 Num. 4 (pages 23 to 27)

Programa de intervención para mejorar la gestión de los recursos motivacionales en estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., María García Gerpe, Paula Mª Mendiri Ruiz de Alda
Journal Revista Española de Pedagogía. Vol. 237 (pages 237 to 256)

Metas académicas, estrategias cognitivas y estrategias de autorregulación del estudio

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Journal Psicothema Vol. 18 Num. 2 (pages 165 to 170)

Olhares de género face á matemática: Uma investigaÇao no ensino obrigatorio espanhol

Authors Julio Antonio González Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Paula Solano Pizarro, Elza Helena Da Silva, Rosário, P., Rosa Mourao, Valle, A.
Journal ESTUDOS DE PSICOLOGÍA Vol. 11 Num. 2 (pages 135 to 141)

Reflexiones sobre la motivación y el aprendizaje a partir de la Ley Orgánica de Educación (LOE): "Del dicho al hecho..."a

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Journal PAPELES DEL PSICÓLOGO Vol. 27 Num. 3 (pages 135 to 138)

Subgroups of attributional profiles in students with learning difficulties and their relation to self-concept and academic goals

Authors José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luis Álvarez, Paloma González, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Journal LEARNING DISABILITIES RESEARCH & PRACTICE Vol. 20 Num. 2 (pages 86 to 97)

Diferencias en el uso del self-handicapping y pesimismo defensivo y sus relaciones con las metas de logro,la autoestima y las estrategias de autorregulación del aprendizaje.

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Journal Psicothema Vol. 16 Num. 4 (pages 625 to 631)

Estilos de pensamiento: Análisis de su validez estructural a través de las respuestas de adolescentes al Thinking Styles Inventory

Authors Julio Antonio González-Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Soledad González-Pumariega, Luis Alvarez, Cristina Roces, Paloma González, Ana Bernardo, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro R. Sales
Journal Psicothema Vol. 16 Num. 1 (pages 139 to 148)

Adaptabilidad y cohesión familiar, implicación parental en conductas autorregulatorias, autoconcepto del estudiante y rendimiento académico

Authors Julio González-Pienda, José Carlos Núñez Pérez, Luis Álvarez, Cristina Roces, Soledad González-Pumariega, Paloma González, Roberto Muñiz, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Ana Bernardo
Journal Psicothema Vol. 15 Num. 3 (pages 471 to 477)

Cognitive, motivational and volitional dimensions of learning: An empirical test of a hypothetical model

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio González-Pienda, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal RESEARCH IN HIGHER EDUCATION Vol. 44 Num. 5 (pages 557 to 580)

Multiple goals, motivation and academic learning

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez, Julio González-Pienda, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Vol. 73 (pages 71 to 87)

Un modelo explicativo de las influencias de las orientaciones de meta sobre la autorregulación del aprendizaje.

Authors Eduardo Abalde Paz, Valle, A., Ramón González Cabanach, J.M. Suarez Riveiro
Journal REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Num. 1 (pages 249 to 262)

La adopción de multiples metas y utilización de estrategias cognitivas y autorreguladoras.

Authors Eduardo Abalde Paz, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., J.M. Suarez Riveiro
Journal BORDON Vol. 53 Num. 1 (pages 129 to 139)

Múltiple-goal pursuit and its relation to cognitive self-regulatory and motivational strategies.

Authors Ramón González Cabanach, Eduardo Abalde Paz, Valle, A., J.M. Suarez Riveiro
Journal BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Num. 71 (pages 561 to 572)

Diferencias en la utilización de estrategias de aprendizaje según el nivel motivacional de los estudiantes.

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Núñez, J.C.
Journal REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 19 Num. 1 (pages 105 to 126)

Diferencias en los componentes cognitivo y afectivo-motivacional entre distintos niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios.

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, J.M. Suarez Riveiro
Journal BORDON Num. 52 (pages 537 to 553)

Metas de aproximación, metas de evitación y múltiples metas.

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda
Journal Psicothema Num. 13 (pages 546 to 550)

Autoconcepto, proceso de atribución causal y metas académicas en niños con y sin dificultades de aprendizaje

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Paloma González, Marta García, Cristina Roces, Luis Álvarez Pérez, Soledad González Pumariega, Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda
Journal Psicothema Vol. 12 Num. 4 (pages 548 to 556)

Enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Núñez, J.C., José Manuel Suárez Riveiro
Journal Psicothema Vol. 12 Num. 3 (pages 368 to 375)

Un modelo cognitivo-motivacional explicativo del rendimiento académico en la Universidad

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Carlos Núñez, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S.
Journal ESTUDIOS DE PSICOLOGIA Vol. 62 Num. - (pages 77 to 100)

El ajuste de los estudiantes con múltiples metas a variables significativas del contexto académico

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., J. C. Núñez Pérez
Journal Psicothema Vol. 11 Num. 2 (pages 313 to 323)

Funcionamiento cognitivo-motivacional de los estudiantes universitarios según sus orientaciones motivacionales

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Journal EVOLUTION PSYCHIATRIQUE Vol. 2 Num. - (pages 9 to 37)

Un modelo integrador explicativo de las relaciones enre metas académicas, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 17 Num. 1 (pages 47 to 70)

Atribuciones causales, autoconcepto y motivación en estudiantes con alto y bajo rendimiento académico

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Journal Revista Española de Pedagogía. Vol. 214 Num. - (pages 525 to 546)

Las estrategias de aprendizaje. Revisión teórica y conceptual

Authors Valle, A., Eliseo Alfonso Barca Lozano, Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez
Journal REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA Vol. 31 Num. 3 (pages 425 to 461)

Problemática actual de la enseñanza universitaria

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Num. - (pages 5 to 16)

La evaluación inicial

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Num. - (pages 17 to 55)

La planificación de la enseñanza

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Num. - (pages 57 to 74)

La metodología de la enseñanza

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Num. - (pages 75 to 99)

La evaluación del profesorado

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. 18 Num. - (pages 101 to 118)

Las estrategias de aprendizaje.Características básicas y su relevancia en el contexto escolar

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Ana Patricia Fernández Suárez
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Num. 6 (pages 53 to 68)

Variables cognitivo-emocionales,enfoques de aprendizaje y rendimiento académico

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Nuñez, Julio A. González Pienda
Journal Psicothema Vol. 10 Num. 2 (pages 393 to 412)

Pautas generales para la evaluación e intervención educativa en las dificultades de comprensión y aprendizaje de textos

Authors Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Rosa María González Seijas, Valle, A., Eva Meilán Blanco
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Num. 1617 (pages 115 to 130)

Las estrategias de aprendizaje :Características básicas y su relevancia en el contexto escolar

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada M. Baspino Fernández
Journal REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Num. 175 (pages 319 to 332)

Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico

Authors Valle, A., Rodríguez, S.
Journal BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Num. 60 (pages 27 to 53)

Influencia de las atribuciones causales internas y externas sobre las metas académicas

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Journal BORDON Vol. 50 Num. 4 (pages 405 to 413)

El cuestionario de metas académicas.Un instrumento para la evaluación de la orientación motivacional de los alumnos de educación secundaria.

Authors Marta García, Julio A. González Pienda, José Carlos Nuñez, Soledad González Pumariega, Luís Álvarez, Cristina Roces, Ramón González Cabanach, Valle, A.
Journal Aula abierta Num. 71 (pages 175 to 199)

Motivación cognición y aprendizaje autorregulado

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal Revista Española de Pedagogía. Vol. - Num. 206 (pages 137 to 164)

Características de las metas académicas que persiguen los estudiantes y sus consecuencias motivacionales

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal INNOVACIÓN EDUCATIVA Vol. - Num. 7 (pages 123 to 134)

Patrones motivacionales en estudiantes universitarios: características diferenciales

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Núñez, J.C.
Journal REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. - Num. 15 (pages 125 to 146)

Características diferenciales de los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., M. Baspino
Journal REVISTA DE PSICODIDACTICA Vol. - Num. 4 (pages 41 to 58)

Motivación y estrategias de aprendizaje significativo

Authors Valle, A., MªLuisa Gómez Taibo
Journal BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Vol. - Num. 56 (pages 37 to 51)

Características afectivas y motivacionales de los estudiantes con dificultades en el aprendizaje

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Núñez, J.C.
Journal REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA - REVISTA DE PSICOPEDAGOGIA Vol. - Num. 14 (pages 53 to 74)

Una aproximación teórica al concepto de metas académicas y su relación con la motivación escolar

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, J. A. González Pienda
Journal Psicothema Vol. 8 Num. 1 (pages 45 to 81)

Variables cognitivo-motivacionales y aprendizaje escolar: algunas reflexiones desde una visión constructivista del proceso de aprendizaje

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal BORDON Vol. - Num. 3 (pages 337 to 344)

Una perspectiva cognitivo-motivacional sobre el aprendizaje escolar

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal REVISTA DE EDUCACIÓN Vol. - Num. 311 (pages 159 to 182)

Dimensiones cognitivo-motivacionales y aprendizaje autorregulado

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal REVISTA DE PSICOLOGÍA Vol. 14 Num. 1 (pages 3 to 34)

Metas académicas de los estudiantes universitarios y su relación con otras variables cognitivo-motivacionales

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Núñez, J.C.
Journal BOLETÍN DE PSICOLOGÍA (VALENCIA) Vol. - Num. 53 (pages 49 to 68)

Los deberes escolares, en el punto de mira

Authors Bibiana Regueiro, Antonio Valle, Patricia A. Ruido
Publishing Desclée De Brouwer, Bilbao (España)
ISBN 978-84-330-3210-2

Handbook of homework: theoretical principles and practical applications.

Editors Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Regueiro, B.
Publishing Nova Science Publishers, Inc., New York, ()
ISBN 978-1-68507-380-0

Homework, learning and academic success: the role of family and contextual variables

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Rosário, P., Lorenzo, M.
Publishing Frontiers Media S.A., Lausanne (Suiza)
ISBN 978-2-88963-492-7

MITCA: Método de Implementación de Tareas para Casa

Authors Valle, A., Rodríguez, S.
Publishing Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-793-0

Éxito educativo. Claves de construcción y desarrollo

Editors Santos, M.A., Valle, A., Lorenzo, M.
Publishing Tirant Humanidades , (España)
ISBN 978-84-17508-80-7

Motivos para Motivarte. Programa de Metas

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C., Ferradás, M.
Publishing ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84-697-6561-6

Conocerte para Motivarte. Programa Creencias

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C., Ferradás, M.
Publishing ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84697-6559-3

Emocionarte para Motivarte. Programa Emociones

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C., Ferradás, M.
Publishing ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84-697-6560-9

Programa de Técnicas de Estudio

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Regueiro, B., Estévez, I., Freire, C., Ferradás, M.
Publishing ASUNIVEP, Almería (España)
ISBN 978-84-697-6562-3

Manual de estrategias y técnicas de etudio. Vol. 1.Habilidades intelectuales y procesos cognitivos

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Publishing Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3-8417-6031-9

Manual de estrategias y técnicas de estudio. Vol.2. La dimensión afectivo-motivacional del aprendizaje

Authors Valle, A., Regueiro, B., Estévez, I.
Publishing Editorial Académica Española , Saarbrücken (Alemania)
ISBN 978-3841767547

Motivación y aprendizaje escolar. Aprendiendo a gestionar la motivación y las emociones

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Bibiana Regueiro
Publishing CCS, Madrid (España)
ISBN 978-8490232460

(Des)venturas do Testas. Testas para sempre

Authors Pedro Rosário, Núñez, J.C., Valle, A.
Publishing Adonis, Americana,SP (Brasil) (Brasil)
ISBN 978-8579132957

Enseñar a aprender. Estrategias, actividades y recursos instruccionales

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Núñez, J.C.
Publishing Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 978-84-368-3262-4

Guia de estrategias instruccionales para mejorar la motivación de los estudiantes

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Piñeiro, I., Pedro Rosario, Rebeca Blas, Carlos Freire Rodríguez, Ferradás, M.M.
Publishing Education and Psychology, Almería (España)
ISBN 978-84-614-1235-8

Motivar enseñando. La integración de estrategis motivadoras en el currículo escolar

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez
Publishing CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-618-2

Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom

Publishing Nova Science Publishers, Inc., Nueva York (Estados Unidos)
ISBN 978-1-60456-104-3

El estudiante eficaz.Aprendizaje y enseñanza de habilidades de estudio

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Publishing CCS, Madrid (España)
ISBN 978-84-9842-099-9

Los recurso motivacionales.Programa para mejorar su gestión

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe
Publishing CEPE, Madrid (España)
ISBN 84-7869-546-X

Manual de Psicologia de la Educación

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Julio Antonio González Pienda, Núñez, J.C.
Publishing Pirámide, Madrid (España)
ISBN 84-368-1638-2

El estrés del cuidador de personas mayores con demencia

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Victoria Franco Taboada
ISBN 84-9749-045-2

Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar

Publishing UDC, (España)
ISBN 84-89694-61-3

Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar

Publishing Univ. de La Coruña, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0521

Lecturas de psicología de la instrucción. Planificación y Aprendizaje

Authors Ramón González Cabanach, C. Núñez Pérez, Valle, A., Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González, Mª Amparo Vázquez Grobas, Victoria Franco Taboada, Rodríguez, S., M. Baspino Fernández
Publishing Planificación y aprendizaje, Coruña, A (España)
ISBN nodef-0517

Setting quality homework: the design and development of an intervention proposal

Authors Rodríguez, S.. Vieites, T.. Piñeiro, I.. Valle, A.. Gonida, E.
Book Handbook of homework: theoretical principles and practical applications.
Publishing: Nova Science Publishers, Inc., New York.
ISBN: 978-1-68507-380-0
Pages From 157 to 180

Epilogue: tasks for teachers and parents

Authors Regueiro, B.. Rodríguez, S.. Piñeiro, I.. Valle, A.
Book Handbook of homework: theoretical principles and practical applications.
Publishing: Nova Science Publishers, Inc., New York.
ISBN: 978-1-68507-380-0
Pages From 181 to 185

Coping strategies and self-efficacy in university students: a person-centered approach

Authors Freire, C.. Ferradás, M.M.. Regueiro, B.. Rodríguez, S.. Valle, A.. Núñez, J.C.
Book Achievement emotions in university teaching and learning, students¿ stress and well-being
Publishing: FRONTIERS MEDIA SA.
ISBN: 978-2-88976-192-0
Pages From 80 to 90

COVID-19 Lockdown: Key Factors in Citizens' Stress

Authors Rodríguez, S.. Valle, A.. Piñeiro, I.. González-Suárez, R.. Díaz, Fátima M.. Vieites, T.
Book Psychosocial Effects of Isolation and Fear of Contagion of COVID-19 on the Mental Health of Different Population Groups.
Publishing: FRONTIERS MEDIA SA.
ISBN: ISBN 978-2-83250-333-1
Pages From 21 to 29

Gender Differences in Mathematics Motivation: Differential Effects on Performance in Primary Education

Authors
Book New Challenges in the Research of Academic Achievement: Measures, Methods, and Results
Publishing: FRONTIERS MEDIA SA.
ISBN: ISBN 978-2-88966-507-5
Pages From 155 to 162

Los deberes escolares. Un tema objeto de polémica

Authors Suárez, N.. Núñez, J.C.. Regueiro, B.. Valle, A.
Book La psicología en el día al día del aula
Publishing: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
ISBN: 978-84-17445-81-2
Pages From 30 to 35

La motivación como clave del éxito educativo del estudiante

Authors Rodríguez, S.. Freire, C.. Ferradás, M.M.. Valle, A.
Book Éxito educativo. Claves de construcción y desarrollo
Publishing: Tirant Humanidades .
ISBN: 978-84-17508-80-7
Pages From 25 to 42

Involvement in homework throughout the grade levels in secondary education

Authors Regueiro, B.. Valle, A.. Rodríguez, S.. Piñeiro, I.. Estévez, I.. Suárez, N.
Book Education and new developments 2019
Vol. 2 Publishing: Science Press.
ISBN: 978-989-54312-6-7
Pages From 159 to 162

Self-Worth

Authors Ferradás, M.. Freire, C.. Valle, A.
Book The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development
Publishing: SAGE Publications, Inc.
ISBN: 9781506307657
Pages From 1944 to 1945

Student achievement, motivation and academic engagement

Authors Rodríguez, S.. Valle, A.. Piñeiro, I.. Regueiro, B.. Estévez, I.
Book Factors affecting academic performance
Publishing: Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-53610-865-1
Pages From 3 to 24

homework and academic achievement: Student, teacher and parent involvement

Authors Bibiana Regueiro. Suarez, N. Núñez, J.C.. Valle, A.. Epstein, J.L.
Book Factors affecting academic performance
Publishing: Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-53610-865-1
Pages From 141 to 156

Promoting self-regulatory skills in writing using a story-toll

Authors Högemann,J.. Rosário, P.. Núñez, J.C.. Rodríguez, C.. Valle, A.
Book Studies in Writing: Vol.34, Design principles for teaching effective writing
Vol. 34 Publishing: Brill Editions.
ISBN: 9789004270473
Pages From 190 to 222

Coping with Stress and Psychological Well-Being in University Students

Authors Freire, C.. Ferradás, M.M.. Valle, A.
Book Higher Education: Global Perspectives, Emerging Challenges and Opportunities
Publishing: Nova Science Pub Inc.
ISBN: 978-1-63485-216-6
Pages From 1 to 29

Psicoloxía e educación

Authors Valle, A.. Godás, A.. Buceta, M.J.. Outón, P.
Book A investigación educativa en Galicia 2002-2014
Publishing: Galaxia.
ISBN: 9788498656978
Pages From 111 to 144

Niveles de autoestima y metas de logro en estudiantes de ciencias de la educación

Authors Ferradás, M.M.. Freire, C.. Valle, A.. Regueiro, B.
Book Variables Psicológicas y Educativas para la Intervención en el Ámbito Escolar. Vol. II.
Publishing: ASUNIVEP.
ISBN: 978-84-617-5569-1
Pages From 373 to 380

Self-worth protection in academic contexts: Self-handicapping and defensive pessimism

Authors Ferradás, M.M.. Freire, C.. Bibiana Regueiro. Núñez, J.C.. Valle, A.
Book Academic achievement: student attitudes, social influences and gender differences
Publishing: Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-63483-986-0
Pages From 85 to 112

Teachers' goal orientation, instructional practice and student's beliefs.

Authors Rodríguez, S.. Valle, A.. Núñez, J.C.. Piñeiro, I.. Bibiana Regueiro
Book Goal setting and personal development: Teachers' perspectives, behavioral strategies and impact on performance
Publishing: Nova Science Publishers .
ISBN: 978-1-63482-748-5
Pages From 61 to 76

La familia como agente motivador del aprendizaje de los estudiantes

Authors Valle, A.. Rodríguez, S.. Bibiana Regueiro. Piñeiro, I.
Book El poder de la familia en la educación
Publishing: Síntesis.
ISBN: 978-84-9077-175-4
Pages From 57 to 84

Incidencia de las metas académicas en los enfoques de aprendizaje del estudiante universitario

Authors Rodríguez, S.. Valle, A.. Piñeiro, I.. Freire, C.
Book Aportaciones recientes al estudio de la motivación y las emociones
Publishing: Fénix Editora.
ISBN: 978-84-940056-0-2
Pages From 41 to 46

Perfiles motivacionales y ansiedad estado

Authors Rodríguez, S.. Valle, A.. Ramón González Cabanach. Ferradás, M.M.
Book Aportaciones recientes al estudio de la motivación y las emociones
Publishing: Fénix Editora.
ISBN: 978-84-940056-0-2
Pages From 69 to 74

Inventario de Processos de Auto-RegulaÇao da Aprendizagem (IPAA)

Authors Pedro Rosário. Abílio Afonso LourenÇo. María Olímpia Paiva. José Carlos Nuñez. Julio González-Pienda. Valle, A.
Book Instrumentos e contextos de AvaliazÇao Psicológica
Publishing: EdiÇoes Almedina, SA.
ISBN: 978-972-40-4295-4
Pages From 159 to 174

Goals and strtegies in self-regulated learning: A hypothetical model

Authors José Carlos Pérez Núñez. Rodríguez, S.. Valle, A.. Ramón González Cabanach. Pedro Rosario
Book Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Vol. - Publishing: Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Pages From 51 to 68

Yellow¿s trials and tribulations-a training program to enhance young learnes¿ self-regulatory competences

Authors Pedro Rosario. José Carlos Pérez Núñez. Julio Antonio González-Pienda García. Valle, A.
Book Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Vol. - Publishing: Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Pages From 139 to 156

Enhancing primary school students self-regulated learning: Yello's trials and tribulations project

Authors Pedro Rosário. José Carlos Núñez. González-Pienda, J.A.. Valle, A.
Book Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Publishing: Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Pages From 139 to 156

Goals and strategies in self-regulated learning: A hypothetical model

Authors Núñez, J.C.
Book Internatioanl Handbook on applying self-regulated learning in different settings
Publishing: Education and Psychology.
ISBN: 978-84-614-2410-8
Pages From 51 to 68

First year students¿ learning strategies through instructional narratives

Authors Pedro José Sales Rosario Da Fonseca. Rosa Mourao. José Carlos Núñez Pérez. Julio Antonio González-Pienda García. Valle, A.
Book International Perspectives on the First Year Experience in Higher Education
Vol. - Publishing: National Resource Centre for the First Year Experience & Students in Transition.
ISBN: 978-1-889-27166-8
Pages From 87 to 93

Intellectual abilities, thinking styles, and academic achievement

Authors José Carlos Núñez Pérez. Julio Antonio González-Pienda. Luis Alvarez Pérez. Ana Bernardo. Pedro Rosário. Valle, A.. Ramón González Cabanach. Rodríguez, S.. Juan Luis Castejón Costa
Book Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Publishing: Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Pages From 45 to 66

Stress in university students. The subjective experience of stress and copin

Authors Ramón González Cabanach. Valle, A.. Rodríguez, S.. Piñeiro, I.. María García Gerpe. Ingrid Mosquera
Book Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Publishing: Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Pages From 311 to 323

An intervention programme for the improvement of self-perceptions and self-beliefs

Authors Ramón González Cabanach. Valle, A.. Rodríguez, S.. Piñeiro, I.. María García Gerpe. Ingrid Mosquera
Book Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Publishing: Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Pages From 251 to 265

An intervention programme for the improvemnt or students¿ academic goals

Authors Valle, A.. Ramón González Cabanach. Rodríguez, S.. Piñeiro, I.. María García Gerpe. Ingrid Mosquera
Book Handbook of Instructuinal Resources and their Applications in the Classroom
Vol. - Publishing: Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 978-1-60456-104-3
Pages From 239 to 250

Self-worth protection strategies in higher educational students: Exploring a model of predictors and consequences

Authors Valle, A.. Ramón González Cabanach. Rodríguez, S.. José Carlos Núñez. Julio A. González Pienda
Book Nata, R.(Ed.):New directions in higher education
Vol. - Publishing: Nova Science Publishers, Inc..
ISBN: 1-59454-333-X
Pages From 99 to 126

La elaboración de apuntes

Authors Valle, A.. Rodríguez, S.. José Carlos Núñez Pérez. Piñeiro, I.. Pedro Rosário
Book Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Publishing: Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Pages From 33 to 72

La toma de notas en el aula

Authors Rodríguez, S.. Ramón González Cabanach. Valle, A.. María García Gerpe. Pedro Rosário
Book Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Publishing: Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Pages From 1 to 32

El estudiante estratégico

Authors Ramón González Cabanach. Rodríguez, S.. José Carlos Núñez Pérez. Valle, A.
Book Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Publishing: Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Pages From 181 to 205

El lector estratégico

Authors Julio Antonio González Pienda. Valle, A.. Paula Solano Pizarro. Paloma González Castro
Book Estrategias y técnicas de estudio
Vol. - Publishing: Pearson.
ISBN: 84-205-4407-8
Pages From 99 to 126

Autoregulación del aprendizaje y estrategias de estudio.

Authors Ramón González Cabanach. Valle, A.. Rodríguez, S.. Piñeiro, I.
Book Estrategias de aprendizaje. Concepto, evaluación e intervención.
Vol. - Publishing: Pirámide.
ISBN: 84-368-1660-9
Pages From 17 to 38

Los procesos cognitivos: inteligencia, sabiduría, memoria y atención.

Authors Ramón González Cabanach. Valle, A.. Rodríguez, S.. Victoria Franco Taboada
Book Psicología de la Vejez
Vol. - Publishing: Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Pages From 37 to 82

El envejecimiento satisfactorio

Authors Valle, A.. Ramón González Cabanach. Rodríguez, S.. Piñeiro, I.
Book Psicología de la Vejez
Vol. - Publishing: Univ. La Coruña.
ISBN: 84-95322-68-4
Pages From 117 to 134

Características afectivo-motivacionales de los estudiantes con dificultades de aprendizaje

Authors Ramón González Cabanach. Valle, A.
Book Dificultades de aprendizaje
Vol. - Publishing: Síntesis.
ISBN: 84-7738-498-3
Pages From 261 to 261

Las atribuciones causales

Authors Ramón González Cabanach. Valle, A.
Book Dificultades del aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: Pirámide.
ISBN: 84-368-1289-1
Pages From 179 to 196

Orientaciones motivacionales.Las metas académicas.

Authors Valle, A.. Ramón González Cabanach
Book Dificultades del aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: Pirámide.
ISBN: 84-368-1289-1
Pages From 197 to 213

Orígenes y desarrollo de la psicología de la educación

Authors Valle, A.. Lino Manuel Cuevas González. Rodríguez, S.. Ana Patricia Fernández Suárez
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 11 to 11

Concepto ,objeto de estudio y contenidos de la psicología de la educación

Authors Valle, A.. Rosa María González Seijas. Lino Manuel Cuevas González. Mª Amparo Vázquez Grobas
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 27 to 27

Los métodos de investigación en psicología de la educación

Authors Valle, A.. Lino Manuel Cuevas González. Piñeiro, I.. Mª Amparo Vázquez Grobas
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 57 to 57

El aprendizaje escolar desde una perspectiva psicoeducativa

Authors Valle, A.. Rodríguez, S.. MªLuisa Gómez Taibo. Victoria Franco Taboada
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 91 to 118

Autoconcepto y aprendizaje escolar

Authors Valle, A.. Rodríguez, S.. M. Baspino Fernández. Rosa María González Seijas
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 119 to 119

Factores motivacionales y aprendizaje escolar

Authors Valle, A.. Ramón González Cabanach. MªLuisa Gómez Taibo. Piñeiro, I.
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 145 to 182

Las estrategias de aprendizaje

Authors Valle, A.. Ramón González Cabanach. Mª del Pilar Vieiro Iglesias
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 183 to 183

Los enfoques de aprendizaje y estudio

Authors Valle, A.. MªLuisa Gómez Taibo. Mª del Pilar Vieiro Iglesias. Ana Patricia Fernández Suárez
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 221 to 247

Inteligencia, aptitudes y aprendizaje escolar.

Authors Valle, A.. MªLuisa Gómez Taibo. Inmaculada María Baspino Fernández. Victoria Franco Taboada
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 249 to 277

Psicologia de la educación: una mirada hacia el futuro.

Authors Valle, A.. Ramón González Cabanach. J. C. Núñez Pérez. José Manuel Suárez Riveiro
Book Psicologia de la educación,I. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: UDC.
ISBN: 84-89694-61-3
Pages From 279 to 279

Motivación y aprendizaje escolar

Authors Valle, A.. Mª del Pilar Vieiro Iglesias. María Baspino. MªLuisa Gómez Taibo
Book Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: Univ. de La Coruña.
ISBN: nodef-0521
Pages From 0 to 0

Enfoques de aprendizaje

Authors Valle, A.. Mª del Pilar Vieiro Iglesias. María Baspino. MªLuisa Gómez Taibo
Book Psicología de la Educación. Volumen 1. Variables personales y aprendizaje escolar
Vol. - Publishing: Univ. de La Coruña.
ISBN: nodef-0521
Pages From 0 to 0

Una revisión de las concepciones sobre la enseñanza universitaria

Authors Ramón González Cabanach. Valle, A.. Manuel Baña Castro. Germán Bou. Lino Manuel Cuevas González
Book Actas del II Congreso Internacional de Psicología y Educación
Vol. 1 Publishing: Eudema.
ISBN: 84-7754-213-9
Pages From 66 to 72

Una revisión de las concepciones de aprendizaje de los estudiantes universitarios

Authors Ramón González Cabanach. Germán Bou. Valle, A.. Victoria Franco Taboada. Lino Manuel Cuevas González
Book Psicología del desarrollo y de la educación. La intervención psicoeducativa
Vol. - Publishing: Eudema.
ISBN: nodef-0509
Pages From 427 to 434

Modelos y teorías de aprendizaje e instrucción en situaciones educativas (I). Los enfoques experimentales (clásico y conductual) e interaccionistas/cognitivistas

Authors Eliseo Alfonso Barca Lozano. Valle, A.. Ana María Porto Rioboo. Núñez J
Book Psicología de la instrucción. Aspectos I
Vol. - Publishing: Universitarias de Barcelona.
ISBN: nodef-0510
Pages From 61 to 123

Cambios en el compromiso con los deberes escolares y su incidencia sobre el rendimiento académico en Educación Primaria

Autor Carolina Rodríguez Llorente
Director/s Susana Rodríguez Martínez; Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Diseño e implementación de propuestas de prescripción de deberes escolares que mejoren el compromiso y la autorregulación del estudiante

Autor Tania Vieites Lestón
Director/s Susana Rodríguez Martínez; Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Síndrome de Burnout e Stress Percebido em docentes do ensino superior de Portugal

Autor Lurdes Renata Teles Costa
Director/s Susana Rodríguez Martínez; Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente

Análisis del desarrollo profesional del docente universitario de ciencias de la salud a través de las ecologías de aprendizaje

Autor Iris Estévez Blanco
Director/s Mercedes González Sanmamed; Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Metas académicas, deberes escolares y aprendizaje en estudiantes de secundaria

Autor Bibiana Regueiro Fernández
Director/s José Carlos Nuñez Pérez; Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Deberes escolares, aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de Educación Primaria

Autor Irene Pan López
Director/s Antonio Valle Arias
Scope Psicología Evolutiva y de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Deberes escolares, motivación e rendemento na área de Matemáticas

Autor Benigno Sánchez Vales
Director/s Antonio Valle Arias
Scope Facultad de Ciencias de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Diferencias individuales en metas académicas: Un estudio desde la perspectiva de las múltiples metas.

Autor Rebeca Blas Pena
Director/s Antonio Valle Arias Susana Rodríguez Martínez
Scope Facultade Ciencias da Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Creencias motivacionales y estrés en estudiantes de ciencias de la salud

Autor Ramon Fernandez Cervantes
Director/s Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Scope Ciencias de la Salud
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Estudio de las metas académicas y estrés en estudiantes de ciencias de la salud

Autor Maria Luz Gonzalez Doniz
Director/s Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Scope Ciencias de la Salud
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Eficacia de un programa de instrucción en estrategias cognitivas en niños con dificultades en el aprendizaje de la escritura

Autor Rosa María González Seijas
Director/s Antonio Valle Arias;Ramón González Cabanach
Scope Psicología Evolutiva y de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Características diferenciais das metas académicas que perseguen os estudiantes universitarios.

Autor Isabel Piñeiro Aguín
Director/s Ramón González Cabanach;Antonio Valle Arias
Scope Psicología Evolutiva y de la Educación
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Autorregulación motivacional del aprendizaje. Características diferenciales e implicaciones congnitivo-motivacionales

Autor Susana Rodríguez Martínez
Director/s Antonio Valle Arias;Ramón González Cabanach
Scope Psicología
Qualification Sobresaliente Cum Laude

Compromiso con los deberes escolares y rendimiento académico: cambios y efectos en educación primaria
VIII Encontro da Mocidade Investigadora
International

Authors Rodríguez-Llorente,C., Valle, A., Rodríguez, S.
Place Santiago de Compostela (España)

Estratexias educativas e procedementos de avaliación na universidade
V xornadas de Innovación Docente da Universidade da Coruña
International

Authors Vieites, T., Valle, A., Estévez, I., Rodríguez, S.
Place Coruña, A (España)

Diseño y presentación de la herramienta MITCA (Método de Implementación de Tareas para Casa): Bases de la propuesta y principales resultados
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Rodríguez, S., Rodríguez-Llorente,C., Piñeiro, I., Vieites, T., Estévez, I., Regueiro, B., Valle, A.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

Proceso de implementación del método MITCA
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Piñeiro, I., Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., Rodríguez, S., Valle, A.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

El compromiso escolar de los alumnos que participaron en MITCA
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Vieites, T., Rodríguez-Llorente,C., Valle, A.
Organization ACIPE
Place Córdoba (España)

Deberes escolares: Una realidad que no entiende de extremos
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
International

Authors Rodríguez, S., Rodríguez-Llorente, C., Piñeiro, I., Vieites, T., Díaz-Freire, F., Suárez, N., Regueiro, B., Valle, A.
Organization Sociedad Española de Pedagogía
Place Santiago de Compostela (España)

Recompensas parentales y ansiedad con los deberes
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
International

Authors Vieites, T., Rodríguez-Llorente, C., Valle, A.
Organization Sociedad Española de Pedagogía
Place Santiago de Compostela (España)

La motivación hacia los deberes y el interés familiar en educación primaria: una perspectiva longitudinal
XVI Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogía
International

Authors Rodríguez-Llorente,C., Díaz-Freire, F., Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

El efecto del compromiso motivacional en la gestión del tiempo de deberes: Una perspectiva longitudinal
9th International Congress of Educational Sciences and Development
International

Authors Rodríguez-Llorente, C., Vieites, T., Piñeiro, I., Valle, A.
Place VIRTUAL (Portugal)

Higher education teachers with burnout
52nd International Scientific Conference on Economic and Social Development
International

Authors Teles, R., Valle, A., Rodríguez, S.
Place Oporto (Portugal)

Estrategias de autorregulación según el rendimiento en educación infantil
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
International

Authors Gónzalez-Suárez, R., Martins, L., Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Involvement in Homework Throughout the Grade Levels in Secondary Education
International Conference on Education and New Developments 2019
International

Authors Regueiro, B., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez, I., Suárez, N.
Place Porto (Portugal)

Implicación en los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de bachillerato
XV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA.
International

Authors Regueiro, B., Estévez, I., Vieites, T., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

Homework: variables predicting academic achievement in secondary students
The 18th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction
National

Authors Regueiro, B., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Estévez, I.
Place Aquisgrán (Alemania)

Relación entre el conocimiento de estrategias de autorregulación del aprendizaje y su uso: el rol mediador de las expectativas de autoeficacia y la utilidad percibida
XV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Cerezo, R., E. Fernández, Amieiro, N., Valle, A., Núñez, J.C.
Organization Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

El papel del profesor en los deberes: la percepción de feedback y el rendimiento académico de los alumnos
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Suárez, N., Regueiro, B., Núñez, J.C., Valle, A., Rosário, P.
Place Logroño (España)

Diferencias en el rendimiento académico en función de la motivación y la implicación en los deberes escolares
IX Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Regueiro, B., Valle, A., Rosário, P., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Logroño (España)

Percepción de la implicación parental y motivación acadêmica
4º Congresso Ordem dos Psicólogos Portugueses
International

Authors Rodríguez-Llorente,C., Regueiro, B., Rodríguez, S., Estévez, I., Piñeiro, I., Valle, A.
Place Braga (Portugal)

Capacidad predictiva de las metas de logro sobre las estrategias de protección de la autovalía
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Rodríguez, S., Valle, A.
Place Madrid (España)

Implicación parental y compromiso de los estudiantes con los deberes escolares
V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Rodríguez, S., Regueiro, B., Valle, A., Núñez, J.C., Rodicio, M.L.
Place Madrid (España)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares, la ansiedad y el rendimiento académico en distintos tipos de perfiles motivacionales
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
International

Authors Regueiro, B., Estévez, I., Gayo, E., Pan, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Place Santander (España)

Análisis de las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes de educación primaria
XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa
International

Authors Estévez, I., Regueiro, B., Souto, A., Valle, A., González-Sanmamed, M.
Place Salamanca (España)

Niveles de rendimiento académico y percepciones de la implicación parental ante los deberes escolares del alumnado de secundaria
XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa
International

Authors Regueiro, B., Estévez, I., Valle, A., González-Sanmamed, M.
Place Salamanca (España)

La prescripción de los deberes escolares: Un análisis a partir de la experiencia de prácticum
XIV Symposium Internacional sobre el Practicum y las Practicas Externas
International

Authors Estévez, I., Regueiro, B., Souto, A., Valle, A., Rodríguez, S.
Place Poio (España)

Implicación en los deberes escolares, ansiedad y rendimiento académico según los distintos perfiles motivacionales
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
International

Authors Regueiro, B., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pan, I., Gayo, E., Valle, A.
Organization Universidade do Minho. Braga. Portugal
Place Braga (Portugal)

Algunas razones por las que los estudiantes de secundaria realizan más deberes escolares
XIV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogia
International

Authors Estévez, I., Regueiro, B., Souto, A., Gayo, E., Valle, A.
Organization Universidade do Minho. Braga. Portugal
Place Braga (Portugal)

Deberes escolares y rendimiento académico: un estudio comparativo en el alumnado inmigrante y nativo
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
International

Authors Regueiro, B., Suárez, N., Estévez, I., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Organization Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Place Oviedo (España)

Estrategias de self-handicapping activo y alegado en estudiantes universitarios. Una perspectiva de género
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Regueiro, B.
Organization Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Place Oviedo (España)

Capacidad predictiva de las estrategias de afrontamiento sobre las creencias de autoeficacia de los estudiantes universitarios
5th International Congress of Educational Sciences and Development.
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Regueiro, B., Valle, A.
Place Santander (España)

La motivación hacia los deberes escolares: ¿varía de un curso a otro?
IX Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
International

Authors Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Valle, A., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., Estévez, I.
Place Madrid (España)

¿Es diferente la actitud hacia las matemáticas en función del rendimiento académico?
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Bibiana Regueiro, Estévez, I., Suarez, N, Sánchez, B., Pan, I., E. Gayo, Valle, A.
Organization ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Place Alicante/Alacant (España)

¿Hay diferencias en la implicación en los deberes escolares, la ansiedad y el rendimiento académico según los distintos perfiles motivacionales de los estudiantes?
VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Regueiro, B., Suarez, N, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M.
Organization ACIPE- Asociación Científica de Psicología y Educación
Place Alicante/Alacant (España)

Proceso de realización de los deberes escolares: El rol de variables motivacionales y contextuales
IV Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
International

Authors Rodríguez, S., Regueiro, B., Valle, A., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., Estévez, I.
Place Santiago de Compostela (España)

Niveles de autoestima y metas académicas en estudiantes de ciencias de la educación
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A., Regueiro, B.
Organization ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Place Almería (España)

¿Hay diferencias en el enfoque de trabajo y en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en el área de matemáticas?
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Regueiro, B., Estévez, I., Suarez, N, Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organization ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Place Almería (España)

¿Qué relación existe entre el rendimiento académico y la implicación y enfoque de trabajo en los deberes escolares?
VII Congresso Mundial estilos de Aprendizagem
National

Authors Regueiro, B., Valle, A., Estévez, I.
Place Bragança (Portugal)

Un estudio sobre las diferencias en el enfoque de trabajo en los deberes escolares según el curso y el género
VII Congresso Mundial estilos de Aprendizagem
National

Authors Regueiro, B., Valle, A., Estévez, I.
Place Bragança (Portugal)

El proceso de realización de los deberes escolares en estudiantes de Educación Primaria
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Estévez, I., Regueiro, B., Rodríguez, S., Suárez, N., Gayo, E., Pan, I., Valle, A.
Organization ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Place Almería (España)

Perfiles motivacionales en estudiantes de secundaria: Un estudio sobre las diferencias en la ansiedad e implicación en los deberes escolares y el rendimiento académico
IV Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud
International

Authors Regueiro, B., Estévez, I., Piñeiro, I., Suárez, N., Rodicio, M.L., Gayo, E., Valle, A.
Organization ASUNIVEP- Asociación Universitaria de Estudios Psicológicos (Almería)
Place Almería (España)

Variables predictoras del modelo de bienestar psicológico de Ryff en estudiantes universitarios
III Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
International

Authors Carlos Freire Rodriguez, Ferradás, M.M., Bibiana Regueiro, Valle, A.
Place Donostia-San Sebastián (España)

Orientación a metas y autoeficacia docente
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Ferradás, M.M., Freire, C., Valle, A.
Organization ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Place Oporto (Portugal)

Propósitos vitales y afrontamiento del estrés académico en estudiantes universitarios
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
International

Authors Freire, C., Ferradás, M.M., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Organization ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Place Oporto (Portugal)

Involvement in homework and academic achievement in Primary Education
2º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura
International

Authors Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Organization ISPGAYA - Instituto Superior Politécnico Gaya
Place Oporto (Portugal)

Estrategias de self-handicapping en estudiantes universitarios: Diferencias en función de la variable curso
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Ferradás, M.M., Freire, C., Bibiana Regueiro, Piñeiro, I., Rodríguez, S., Valle, A.
Place Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.345

Diseño de un programa de actividades de juego para promover la satisfacción escolar
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Marcos, P, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Metas de logro y práctica instruccional
XIII CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Freire, C., Ferradás, M.M., Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Enfoques de trabajo e implicación en los deberes escolares en estudiantes de Educación Primaria
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía .
International

Authors Rodríguez-Pereiro, S, Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pan, I., Benigno Sánchez, Valle, A.
Organization UDC
Place Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.468

Perfiles motivacionales, implicación y ansiedad ante los deberes escolares y rendimiento académico en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C., Ferradás, M.M., E. Gayo, Valle, A.
Place Coruña, A (España)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.01.469

Motivación e implicación en los deberes escolares: Diferencias en función del rendimiento académico y del curso
VII Congreso Internacional de Psicología y Educación
National

Authors Bibiana Regueiro, Pan, I., Valle, A., Núñez, J.C., Suárez, N., Pedro Rosário
Place Badajoz (España)

Diferencias en la implicación en los deberes escolares en función del rendimiento académico en estudiantes de Primaria
VII Congreso Internacional de Psicología y Educación
National

Authors Bibiana Regueiro, Pan, I., Benigno Sánchez, Valle, A., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Place Badajoz (España)

Rendimiento académico e implicación en los deberes escolares en educación primaria
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
International

Authors Regueiro, B., Valle, A., Núñez, J.C., Pan, I.
Place Lisboa (Portugal)

Use of self-regulated learning strategies in university context
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
International

Authors Cerezo, R., Amieiro, N., Valle, A., C. Rodríguez
Place Lisboa (Portugal)

Combinaciones de metas y perfiles motivacionales en estudiantes universitarios
IX Congreso Iberoamericano de Psicología
International

Authors Regueiro, B., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A.
Place Lisboa (Portugal)

Creencias de autoeficacia y metas de logro: Un estudio sobre perfiles motivacionales en la Universidad
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
International

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Pan, I.
Organization Universidad de Almería (UAL)
Place Almería (España)

Rendimiento académico y deberes escolares
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
International

Authors Valle, A., Pan, I., Bibiana Regueiro, Rodríguez, S., Beatriz Ponte
Organization Universidad de Almería (UAL)
Place Almería (España)

Inteligencia emocional y convivencia escolar: Análisis de la relación en diferentes etapas y contextos
III CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
International

Authors Valle, A.
Organization Universidad de Almería (UAL)
Place Almería (España)

Metas académicas, deberes escolares y aprendizaje en estudiantes de secundaria
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
International

Authors Bibiana Regueiro, Valle, A., José Carlos Nuñez
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Perfiles de autoeficacia docente y motivación de los estudiantes en la Universidad
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
International

Authors Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, Valle, A., Piñeiro, I., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Estrategias de aprendizaje y metas académicas: Incidencia sobre el rendimiento académico en educación secundaria
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
International

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Bibiana Regueiro, Beatriz Ponte, José Carlos Núñez, Pedro Rosário
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Deberes escolares y su relación con el rendimiento académico a lo largo de la escolaridad obligatoria en función del curso y del género
XII CONGRESSO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÊS DE PSICOPEDAGOGIA
International

Authors Suárez, N., Cerezo, R., José Carlos Nuñez, Pedro Rosário, Rodríguez, S., Bibiana Regueiro, Valle, A.
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place BRAGA (Portugal)

Aplicación de análisis multinivel al estudio de la predicción del rendimiento académico
VI Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica
National

Authors José Carlos Nuñez, Vallejo, G., Ellian Tuero, Pedro Rosário, Valle, A.
Place Santiago de Compostela (España)

Incidencia en las metas académicas en los enfoques de aprendizaje del estudiante universitario
VII Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I., Freire, C.
Organization Universidad de Cádiz (UCA)
Place Cádiz (España)

Perfiles motivacionales y ansiedad estado
VII Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Ferradás, M.M.
Organization Universidad de Cádiz (UCA)
Place Cádiz (España)

Múltiples metas y perfiles motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios
XIX Congreso Internacional de Psicología INFAD
International

Authors Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Pedro Rosário
Place Lisboa (Portugal)

Combinaciones de metas y perfiles motivacionales: Un estudio sobre las diferencias individuales en metas académicas
21 st Annual World Congress On Learning Disabilities
National

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Pedro Rosário, Ramón González Cabanach, Piñeiro, I.
Place Oviedo (España)

Técnicas e claves motivacionales para a aprendizaxe na Universidade
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Valle, A.
Organization Universidade da Coruña (UDC)
Place Coruña, A (España)

Enfoques al aprendizaje y enfoques de enseñanza en bachillerato: Datos y desafíos para alumnos, profesores y directivos de los centros educativos
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
International

Authors Valle, A.
Organization Universidade da Coruña (UDC)
Place Coruña, A (España)

Las Metas académicas como predictores del rendimiento escolar en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A.
Organization COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Place Valladolid (España)

Relaciones entre metas académcias y conducta prosocial en Educación Secundaria
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A.
Organization COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Place Valladolid (España)

Aprendizaje de las matemáticas en la Educación Obligatoria: Análisis de las condiciones motivacionales
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A.
Organization COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Place Valladolid (España)

El propósito en la vida de los estudiantes universitarios: análisis en función de la variable curso
VI Congreso Internacional de Psicología y Educación III Congreso Nacional de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A.
Organization COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
Place Valladolid (España)

Combinations of Goals and Motivational Profiles: A Study from the Perspective of Multiple Goals
XII European Congress of Psychology
International

Authors Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Pedro Rosário, Cándido J. Inglés, Cerezo, R.
Place Estambul (Turquía)

Goals and strategies role in self-regulated learning
XII European Congress of Psychology
International

Authors J. C. Núñez Pérez, Valle, A., Rodríguez, S., Pedro Rosário, Cerezo, R., Cándido J. Inglés
Place Estambul (Turquía)

ICT role in the classroom: improve maths success at elemantary school with interactive white boards
XII European Congress of Psychology
International

Authors Pedro Rosário, J. C. Núñez Pérez, Valle, A.
Place Estambul (Turquía)

Perfiles motivacionales y rendimiento académico en estudiantes de secundaria
II Congreso Internacional de Convivencia Escolar
National

Authors Valle, A., Núñez, J.C., Rodríguez, S.
Place Almería (España)

DISEÑO Y VALIDACION DE LA ESCALA DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE ESTRES ACADEMICO (R-CEA)
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Ferradás, M.M., Freire, C.
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Diferencias en estrategias de gestión motivacional en función de los niveles de rendimiento académico
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
International

Authors Rodríguez, S., Valle, A., José Carlos Núñez Pérez, Ramón González Cabanach, Julio Antonio González-Pienda, Rebeca Blas Pena, Ferradás, M.M.
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Estrategias de gestión motivacional y bienestar emocional
X Congresso Internacional Galego-Portugues de Psicopedagogia
International

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Piñeiro, I., Rebeca Blas Pena, Ferradás, M.M.
Organization Universidade do Minho
Place Braga (Portugal)

Promoting "freshmen¿s SRL through narratives
2and European First Year Experience Conference
International

Authors Pedro Rosario, Rosa Mouräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Valle, A.
Place Gothenburg (Suecia)

Comprometer-se com. O estudar na universidade: Projecto CUME
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Estórias-ferramentas para ensinar a estudar: O projecto (Des.) Venturas do testas
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Metas académicos e indicadores de calidad del proceso de aprendizaje
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe, Pedro Rosario
Place Coruña, A (España)

O que dizem os pais e os seus filhos sobre o aprender. Uma análise fenomenográfica
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors M.L. Gracio, Pedro Rosario, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, M.E. Chaleta, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Percepción de autoeficacia y experiencia de estres académico en universitarios
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors María García Gerpe, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales, autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Place Coruña, A (España)

Promoción de la autorregulación en estudiantes de primer curso de universidad
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario, Paula Solano, Luís Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Promover as competências de autonomía no pr-escolar
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Proyecto CAPA: de la Universidad de la enseñanza a la universidad del aprendizaje
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors José Carlos Núñez Pérez, Pedro Rosario, Julio A. González-Pienda García, Paula Solano, Luís Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Trabalho de casa e rendemento escolar
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Pedro Rosario, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Paula Sólano, M.E. Chaleta, M.L. Gracio, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Variábeis sóciocognitivas e rendemento escolar: O papel da auto-eficacia na matemática
IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Rosario Pedro, Rosa Moräo, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Valle, A.
Place Coruña, A (España)

Perfiles motivacionales en educación secundaria obligatoria y su relación con las estrategias de aprendizaje
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Place España

Self-handicapping y pesimismo defensivo: Análisis diferencial y relaciones con las metas de logro, la autoestima y las estrategias de autorregulación
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García
Place España

Análisis diferencial de los perfiles motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
National

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario
Place Pontevedra (España)

Capacitando para un aprendizaje autónomo en la universidad: Proyecto CAPA
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
National

Authors Paula Solano, José Carlos Núñez Pérez, Pedro Rosario, Julio A. González-Pienda García, Luis Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Place Pontevedra (España)

Programa de capacitación en competencias de autorregulación para estudiantes universitarios
XIV Congreso de Psicología de la Infancia y de la Adolescencia (INFAD)
National

Authors José Carlos Núñez Pérez, Julio A. González-Pienda García, Pedro Rosario, Paula Solano, Luis Alvarez, Paloma González-Castro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Place Pontevedra (España)

"Perfiles motivacionales en E.S.O. y su relación con las estrategias de aprendizaje"
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda
Place España

"Self-handicapping y pesimismo defensivo: análisis diferencial y relaciones con las metas de logro y las estrategias de autorregulación"
V Simposio de la Asociación de Motivación y Emoción
National

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González-Pienda García
Place España

An analysis of relation between academic goals and achievement in secondary education students
10th International Conference on Motivation
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Place Landau (Alemania)

Are our secondary school students ready to face Bologn¿s process?
10th International Conference on Motivation
International

Authors Rosário, P., Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Paula Solano Pizarro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Place Landau (Alemania)

Differences in cognitive and self-regulation strategies according academia goals level
10th International Conference on Motivation
International

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Place Landau (Alemania)

Homework, self-regulated learning and parent involvement
10th International Conference on Motivation
International

Authors Rosário, P., Rosa Mourao, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda, Paula Solano Pizarro, Valle, A., Ramón González Cabanach
Place Landau (Alemania)

Self-affirmation and performance orientation goals: is self-affirmation guided by approach or avoidance motives?
10th International Conference on Motivation
International

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, María García Gerpe, José Carlos Núñez Pérez, Julio Antonio González Pienda
Place Landau (Alemania)

Análisis de la fiabilidad y validez de la escala ARATEX
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Paula Solano, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Alvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Ana Bernardo, Luis Castejón, Pedro Rosario, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Convergencia de los estilos intelectuales en alumnos y profesores y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Julio A. González Pienda, José Carlos Núñez, Ana Bernardo, Soledad González Pumariega, Luis Álvarez, Paloma González, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Efecto del incremento de la conciencia de los procesos de autorregulación del aprendizaje sobre la medida de los mismos a través de instrumentos de autoinforme
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Paula Solano, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Ana Bernardo, Luis Castejón, Pedro Rosario, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S.
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Estilos intelectuales y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Alvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Estilos intelectuales, aptitudes intelectuales y rendimiento académico
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Estilos intelectuales, simples o compuestos?
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Ana Bernardo, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Estudios de la teoría del autogobierno mental a través del Thinking Styes Questionnaire para estudiantes y profesores
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors Julio A. González Pienda, José Carlos Núñez, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma Gónzalez, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Teoría del autogobierno mental: análisis de los supuestos teóricos en relación al aprendizaje y a la enseñanza
VIII Congreso Galego- Portugés de Psicopedagogía
International

Authors José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda, Ana Bernardo, Luis Álvarez, Paloma González, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Paula Solano, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Pedro Rosario
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

Caracterización de los estudiantes en función del uso de self-handicapping y pesimismo defensivo y diferencias en estrategias de autorregulación del aprendizaje.
XII Congreso de Psicología de la Infancia y de al Adolescencia
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José C. Núñez, Julio A. González Pienda
Place Santander (España)

Diferencias en estrategias cognitivas según los niveles de las metas académicas en una muestra de estudiantes de la E.S.O.
XII Congreso de Psicología de la Infancia y de al Adolescencia
National

Authors Rodríguez, S., Valle, A., Ramón González Cabanach, José Carlos Núñez, Julio A. González Pienda
Place Santander (España)

Academic motivation and adolescence:results obtained with the CEMA-II
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
International

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Julio Antonio González Pienda, Núñez, J.C., Cristina Roces, Soledad González Pumariega, Paloma González, Luís Álvarez
Place Moscú (Rusia)

Attitudinal components in adolescents' involvement in learning mathematics
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
International

Authors Julio Antonio González Pienda, Núñez, J.C., Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luís Álvarez, Paloma González, Valle, A., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach
Place Moscú (Rusia)

Do all the students with larning disabilities show the same atributinal profile?
VIII International Conference on Motivation: Workshop on Achievement and Task Motivation
International

Authors Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda, Cristina Roces, Soledad González Pumariega, Luís Álvarez, Paloma González, Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S.
Place Moscú (Rusia)

Las variables motivacionales como predictoras del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Interfaces da Psicología
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Place Évora (Portugal)

Caracterización cognitiva y motivacional de los niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Interfaces da Psicología
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Place Évora (Portugal)

Causal attributions and academic goals
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro, Núñez, J.C.
Place Leuven (Bélgica)

Model of goal influences on the use of cognitive and self-regulatory strategies
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Place Leuven (Bélgica)

Differences in motivational profile depending on degree course and academic year
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Piñeiro, I., Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Ana Patricia Fernández Suárez, Núñez, J.C.
Place Leuven (Bélgica)

¿Querer aprender y obtener buenas notas son metas incompatibles?
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Rodríguez, S., Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda, Soledad González Pumariega, Luis Álvarez Pérez, Cristina Roces, Marta García, Paloma González
Place Santiago de Compostela (España)

Efectos de las atribuciones causales ante el fracaso sobre las estrategias motivacionales
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Valle, A., Núñez, J.C.
Place Santiago de Compostela (España)

Orientaciones motivacionales y tendencias atribucionales ante el fracaso
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Valle, A., Núñez, J.C.
Place Santiago de Compostela (España)

Características psicométricas de la Escala de Orientación a Metas
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ramón González Cabanach, Valle, A.
Place Santiago de Compostela (España)

Self Description Questionnaire (SDQ-III). Descripción y adaptación a la población española
I Congreso Hispano-Portugués de Psicologia: hacia una Psicologia integradora
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Núñez, J.C., Julio Antonio González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Marta García, Paloma González
Place Santiago de Compostela (España)

Análisis de las estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales en estudiantes universitarios con alto y bajo rendimiento académico
IX Congreso INFAD 2000
International

Authors Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Isabel Gómez Veiga, Eva Meilán Blanco
Place Cádiz (España)

Orientaciones motivacionales y estrategias de aprendizaje
IX Congreso INFAD 2000
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., José Manuel Suárez Riveiro
Place Cádiz (España)

Traducción y adaptación de las Escalas de Orientación de Meta de Skaalvik
IX Congreso INFAD 2000
International

Authors Ramón González Cabanach, Eduardo Abalde Paz, Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Cádiz (España)

Diferencias en la utilización de estrategias de aprendizaje según el rendimiento académico de los estudiantes
IX Congreso INFAD 2000
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., Piñeiro, I., Núñez, J.C.
Place Cádiz (España)

Differences in cognitive-motivational variables
International Conference on motivation: 7th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Piñeiro, I., Valle, A., Ramón González Cabanach, Rodríguez, S., José Manuel Suárez Riveiro, Núñez, J.C.
Place Leuven (Bélgica)

Caracterización cognitiva y motivacional de los niveles de aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
International

Authors José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Place Évora (Portugal)

Múltiples metas y su relación con el componente cognitivo en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
International

Authors José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Place Évora (Portugal)

Estrategias motivacionales en estudiantes universitarios
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
National

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro
Place Caracas (Venezuela)

Orientaciones motivacionales y percepción del contexto académico por parte de los alumnos
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
National

Authors Piñeiro, I., Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Place Caracas (Venezuela)

Motivation, learning strategies and academic achievement in the university students
VI European Congress of Psychology
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez, Piñeiro, I., Rodríguez, S.
Place Roma (Italia)

Las variables motivacionales como predictoras del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios
Congreso Internacional "Interfaces da Psicología"
International

Authors José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez
Place Évora (Portugal)

Características diferenciales en la autorregulación motivacional del aprendizaje
XXVII Congreso Interamericano de Psicología
National

Authors Rodríguez, S., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro
Place Caracas (Venezuela)

Academic goals influence's on learning strategies
VI European Congress of Psychology
International

Authors Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Place Roma (Italia)

Causal attributions influence's on self-concept and academic achievement
VI European Congress of Psychology
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Piñeiro, I., Rodríguez, S., José Manuel Suárez Riveiro
Place Roma (Italia)

Incidencia de las metas de aprendizaje y de las metas de rendimiento sobre las estrategias de aprendizaje y estudio
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Piñeiro, I., Rodríguez, S., José Manuel Suárez Riveiro, Ana Patricia Fernández Suárez
Place Santiago de Compostela (España)

Determinantes cognitivo-motivacionales del rendimiento académico
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, J. C. Núñez Pérez, Rodríguez, S., Piñeiro, I.
Place Santiago de Compostela (España)

El papel de las metas académicas como determinantes de la autorregulación del aprendizaje
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., José Manuel Suárez Riveiro, Rodríguez, S.
Place Santiago de Compostela (España)

Propuesta de un modelo cognitivo-motivacional del aprendizaje autorregulado
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors José Manuel Suárez Riveiro, Ramón González Cabanach, Valle, A., Ana Patricia Fernández Suárez, Rodríguez, S.
Place Santiago de Compostela (España)

Un análisis de las diferencias en las orientaciones motivacionales de los alumnos universitarios según el curso y el tipo de carrera
III Congreso Internacional de Psicología y Educación
International

Authors Rodríguez, S., Piñeiro, I., Valle, A., Ramón González Cabanach, Ana Patricia Fernández Suárez, José Manuel Suárez Riveiro
Place Santiago de Compostela (España)

Internal and external causal attributions influences on learning approaches.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, MªLuisa Gómez Taibo, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rosa María González Seijas
Place Thessaloniki (Grecia)

Learning approaches in university students.A differential analysis.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Valle, A., MªLuisa Gómez Taibo, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada María Baspino Fernández
Place Thessaloniki (Grecia)

Cognitive-motivational variables and academic achievement in university students.
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo, Rodríguez, S., Inmaculada María Baspino Fernández
Place Thessaloniki (Grecia)

Evaluación de las capacidades metacognitivas en alumnos de primer ciclo de ESO
II Congreso Iberoamericano de Psicologia.
National

Authors J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Cristina Roces, Luís Álvarez, Valle, A., Ramón González Cabanach
Place Madrid (España)

Evaluación de la motivaciòn académica a través de las metas y los estilos motivacionales.
V Congreso de Evaluación Psicológica
International

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, J. A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Marta García
Place España

Examen de la validez estructural del ITPA mediante el análisis factorial confirmatorio.
V Congreso de Evaluación Psicológica
International

Authors Lino Manuel Cuevas González, Ramón González Cabanach, Valle, A., J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda
Place España

Casual relationship between the self-concept and the academic achievement
International Conference on motivation.6th Workshop on achievement and task motivation.
International

Authors J. C. Núñez Pérez, Julio A. González Pienda, Soledad González Pumariega, Ramón González Cabanach, Valle, A.
Place Thessaloniki (Grecia)

El C.M.A. (Cuestionario de Metas Académicas): Un instrumento para la evaluación de las metas de estudio de los estudiantes universitarios
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada M. Baspino Fernández, Núñez, J.C.
Place Coimbra (Portugal)

Interacción entre autoconcepto, procesos de atribución causal y motivación en niños con dificultades de aprendizaje: Análisis de la hipótesis del desamparo aprendido
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
International

Authors Núñez, J.C., Ramón González Cabanach, J. A. González Pienda, A. Mesonero, Valle, A., Lino Manuel Cuevas González
Place Coimbra (Portugal)

Motivación and performance- an explanatory model about the relationships between motivational and academic archivement
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo
Place Munich (Alemania)

Educative interaction in its social nature in learning processes at shool
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, MªLuisa Gómez Taibo
Place Munich (Alemania)

Learning approaches in university students
International Conference on Project Work in University Students
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Mª del Pilar Vieiro Iglesias, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., M. Baspino
Place Roskilde (Dinamarca)

Orientaciones motivacionales en estudiantes universitarios
Congreso Luso Español de Psicología de la Educación
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S., Inmaculada María Baspino Fernández, Núñez, J.C.
Place Coimbra (Portugal)

Visual motor skills and their improvement through a planification intervention
7 European Conference on the Quality for Early Chilhood Education. Chilhood in a Changing Society
International

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Lino Manuel Cuevas González, Núñez, J.C.
Place Munich (Alemania)

Motivación y estrategias de aprendizaje: Hacia una integración de los componentes cognitivo-motivacionales implicados en el aprendizaje escolar
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Lino Manuel Cuevas González, Rodríguez, S.
Place Braga (Portugal)

Diseño de un programa de intervención en habilidades psicolinguísticas desde el modelo de los procesos.
II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors Lino Manuel Cuevas González, Ramón González Cabanach, Valle, A., Germán Bou
Place Braga (Portugal)

El aprendizaje como proceso cognitivo y motivacional.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
National

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Germán Bou, Manuel Baña Castro, Lino Manuel Cuevas González
Place Coruña, A (España)

Variables cognitivo-motivacionales y aprendizaje.
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
National

Authors Ramón González Cabanach, Valle, A., Germán Bou, Victoria Franco Taboada
Place Coruña, A (España)

Evaluación de las metas académicas de los estudiantes universitarios y su relación con el rendimiento.
VI Congreso INFAD
National

Authors Valle, A., Ramón González Cabanach, Eliseo Alfonso Barca Lozano, Germán Bou
Place Sevilla (España)

Las concepciones de la enseñanza universitaria.
VI Congreso INFAD
National

Authors Ramón González Cabanach, Germán Bou, Valle, A., Lino Manuel Cuevas González
Place Sevilla (España)

Patrones motivacionales académicos: ¿Se puede hablar de múltiples metas en un mismo alumno?
Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción
National

Authors Germán Bou, González-Pienda, J.A., Ramón González Cabanach, Valle, A., S. González Pumariega
Place Coruña, A (España)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Xunta da Facultade de Ciencias da Educación

PDI (Membros Natos)

From 15/03/2023.

Consello do Departamento Psicoloxía

PDI (Membros Natos)

From 15/03/2023.

Comisión Académica Máster Universitario en Psicología Aplicada

Vocal PDI

From 05/04/2019.

Comisión Académica Programa Oficial de Doctorado en Desarrollo psicológico, aprendizaje y salud

Vocal PDI

From 26/09/2016.

Comisión Académica Máster Universitario en Psicopedagogía

Vocal PDI

From 01/10/2014.

Xunta da Facultade de Ciencias da Educación

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021 to 14/03/2023.

Consello do Departamento Psicoloxía

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021 to 14/03/2023.

Psicología Evolutiva y de la Educación

Director

From 11/04/2013 to 05/04/2017.

Psicología Evolutiva y de la Educación

Director

From 18/03/2009 to 10/04/2013.

Psicología Evolutiva y de la Educación

Director

From 15/04/1998 to 04/10/2000.

Psicología Evolutiva y de la Educación

Secretario