PhD José Manuel Malheiro Gutiérrez  

Profesor contratado doutor (PC-DR)

Department Pedagogy and Didactics
Knowledgment area Theory and History of Education
Research  Research group Política Educativa, Historia y Sociedad
Research lines History of education in Galicia Emigration and migration and its repercussions in the education system. Educational policy and legislation Training in the workplace Photography, cinema and school
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0002-5992-9522 Scopus55263814900

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertation 0 18
History of Education 0 105
Master's Dissertation 0 6
Training Needs in the Work Setting 0 21
Work Placement I 0 23
Work Placement II 0 20
Work Placement II 0 30
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertation
Degree in Social Education
0 24
History of Education
Degree in Primary Education
0 32
History of Education
Degree in Social Education
0 105
Master's Dissertation
Masters Degree in Educational Psychology
0 6
Training Needs in the Work Setting
Masters Degree in Educational Psychology
0 21
Work Placement
Masters Degree in Educational Psychology
0 2
Work Placement I
Degree in Social Education
0 23
Work Placement II
Degree in Social Education
0 8
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertation
Degree in Early Childhood Education
0 6
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
0 6
Final Year Dissertation
Degree in Social Education
0 18
History of Education
Degree in Social Education
0 105
Master's Dissertation
Masters Degree in Educational Psychology
0 12
Theory of Education
Degree in Early Childhood Education
0 84
Theory of Education
Degree in Social Education
0 21
Training Needs in the Work Setting
Masters Degree in Educational Psychology
0 21
Work Placement I
Degree in Social Education
0 16
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertation
Degree in Social Education
0 12
History of Education
Degree in Social Education
0 105
Theory of Education
Degree in Early Childhood Education
0 84
Theory of Education
Degree in Social Education
0 21
Training Needs in the Work Setting
Masters Degree in Educational Psychology
0 21
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertation
Degree in Primary Education
0 6
Final Year Dissertation
Degree in Social Education
0 12
History of Education
Degree in Social Education
0 105
Master's Dissertation
Masters Degree in Educational Psychology
0 12
Theory of Education
Degree in Early Childhood Education
0 84
Training Needs in the Work Setting
Masters Degree in Educational Psychology
0 21
Work Placement
Masters Degree in Educational Psychology
0 1
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertation
Degree in Early Childhood Education
0 6
Final Year Dissertation
Degree in Social Education
0 6
History of Education
Degree in Social Education
0 105
Theory of Education
Degree in Early Childhood Education
0 84
Training Needs in the Work Setting
Masters Degree in Educational Psychology
0 30
Work Placement
Masters Degree in Educational Psychology
0 2

Defined tutoring by teacher for 2021/2022 academic course.

Faculty of Educational Studies

Quarter Day Site
1st quarter Wednesday
16:00 a 19:00
P0B16
1st quarter Thursday
12:00 a 15:00
P0B16
2nd chance Wednesday
12:00 a 15:00
P0B16

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Aprendizaje-Servicio y rendimiento académico del alumnado universitario

Authors Ígor Mella Núñez, Miguel Anxo Santos Rego, José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Num. 12 (pages 35 to 39)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.12.569

Angola, entre o reto educativo do poder e a resposta política do querer

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Num. 60 (pages 68 to 71)

Xoán Carlos Garrido Couceiro, UxíoBreogán Diéguez Cequiel, Do piñeirismo ao Consello da Mocidade. Rexurdir do nacionalismo galego, Santiago, Fundación Moncho Reboiras, 2014, 180 pp.

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal Nazioni e Regioni Num. 3 (pages 121 to 123)

Do "gobernar es poblar" ao "educar es argentinizar": Emigrantes y e educación na Arxentina finisecular

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Num. 17 (pages 161 to 184)

DOMINGUEZ ALBERTE, X. C. (Ed.) (2013). Acta do IV Congreso Manuel Luis Acuña. A proba de Trives, Concello de Trives.

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Num. 17 (pages 271 to 273)

Iglesias Veiga, J. R. Arquitectura e Indianos na cidade de Vigo e bisbarra. Vigo, Instituto de Estudios Vigueses, 2013, pp. 319.

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Num. 17 (pages 284 to 287)

A resposta das clases populares ás eivas educativas na Galiza de entreséculos

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal MURGUÍA. REVISTA GALEGA DE HISTORIA Num. 27/28 (pages 107 to 129)

A entrevista. Antón Costa Rico.

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal MURGUÍA. REVISTA GALEGA DE HISTORIA Num. 27728 (pages 177 to 187)

¿El fenómeno de la emigración en Galicia: del obrero emigrante al ciudadano acogedor. ¿Lecciones aprendidas?¿

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal MIGRACIONES Num. 31 (pages 155 to 178)

¿A Luz que chegou de América¿

Authors Antón Costa Rico, José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Num. 53 (pages 6 to 6)

Emigrantes doutras nacións e educación na Arxentina

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Num. 53 (pages 47 to 53)

Para sabermos algo máis...

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez, Antón Costa Rico
Journal REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Num. 53 (pages 69 to 73)

Entrevista. Dino Pacio

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Num. 53 (pages 74 to 81)

Cid Fernánndez, X. M. (2010): Educación e Ideoloxía en Ourense na II República. Ourense, Andavira Editora. 241, pp. (2ª edición revisada e ampliada)

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Num. 16 (pages 228 to 232)

As escolas da emigración

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal REVISTA GALEGA DE ENSINO Num. 52 (pages 50 to 54)

Una nueva luz. La influencia de la escuela argentina en la intervención de los emigrantes gallegos en sus lugares de origen

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal REVISTA INTERUNIVERSITARIA, HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Num. 26 (pages 341 to 366)

Para saber más. Reflexiones en torno a la integración del educador social en el centro escolar

Authors Mª Montserrat Castro Rodríguez, José Manuel Malheiro Gutiérrez, Jesús Rodríguez Rodríguez, Maria Helena Zapico Barbeito
Journal AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Num. 160 (pages 36 to 41)

A `Escuela Americana¿ do Val Miñor: modernización e reforma pedagóxica na Galicia do primeiro tercio do s. XX

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Journal SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA EDUCACIÓN Num. 8 (pages 21 to 41)

A Viaxe de Ulo (3º Educación Primaria)

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez, Maria Helena Zapico Barbeito
Publishing COAG, (España)
ISBN 978-84-96712-24-9

Educación Social e Escola

Publishing Nova Escola Galega - Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8408-479-2

Hacia una gestión más educativa de la diversidad étnico-cultural en los centros penitenciarios

Authors Lorenzo, M.
Book Educación, desarrollo y cohesión social
Publishing: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
ISBN: 978-84-9044-172-5
Pages From 379 to 386

"FRANQUISMO"

Authors Uxío-Breogán Diéguez Cequiel. José Manuel Malheiro Gutiérrez
Book 'GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA'
Publishing: Gran Enciclopedia Galega (novos Vieiros).
ISBN: 978-84-938241-2-9
Pages From 189 to 189223

FRANQUISMO, Entrada Gran Enciclopedia galega. Anexo Volume 48

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez. Uxío-Breogán Diéguez Cequiel
Book 'GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA'
Vol. 48 Publishing: Gran Enciclopedia Galega (novos Vieiros).
ISBN: 978-84-938241-2-9
Pages From 189 to 223

De ayer para hoy. las redes sociales en la vida comunitaria de los emigrantes

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Book Sociedad del Conocimiento y Educación
Publishing: UNED.
ISBN: 978-84-362-6573-6
Pages From 173 to 179

¿Mutualismo, recreo, instrución¿ e política¿

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Book Historia da emigración pontevedresa en Buenos Aires
Publishing: Servicio de Publicaciones de la Diputación de Pontevedra.
ISBN: 978-84-8457-386-9
Pages From 7 to 60

Educación popular e institucionismo; posibilismo e redención social

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Book Historia da emigración pontevedresa en Buenos Aires
Publishing: Servicio de Publicaciones de la Diputación de Pontevedra.
ISBN: 978-84-8457-386-9
Pages From 149 to 194

La implantación de la Ley Moyano en Galicia el caso de la comarca del Baixo Miño en el siglo XIX
La Constitución de Cádiz: genealogía y desarrollo del sistema educativo liberal / XVII Coloquio Nacional de Historia de la Educación, Cádiz, 9-11 de Julio de 2013
International

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Place Cádiz (España)

Liberalismo, institucionalización educativa y construcción nacional. Encuentros y desencuentros entre identidades
La Constitución de Cádiz: genealogía y desarrollo del sistema educativo liberal / XVII Coloquio Nacional de Historia de la Educación, Cádiz, 9-11 de Julio de 2013
International

Authors Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, José Manuel Malheiro Gutiérrez
Place Bosque, El (España)

Nicolás Gutiérrez Campo un maestro republicano que Galicia ganó para sí
Arte y oficio de enseñar: dos siglos de perspectiva histórica / XVI Coloquio Nacional de Historia de la Educación
International

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Organization CEINCE
Place Burgo de Osma-Ciudad de Osma (España)

A intervención pedagóxica con familias inmigrantes: Estrutura e Axentes implicados
X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía
National

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez, Diana Priegue Caamaño
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Braga (Portugal)

La gestión del fenómeno migratorio en Galicia: aproximación al Plan Gallego de Ciudadanía, Convivencia e Integración 2008-2011
VI Congreso sobre las migraciones en España
International

Authors Diana Priegue Caamaño, José Manuel Malheiro Gutiérrez, Julia Crespo Comesaña
Place Coruña, A (España)

"Escolas obradoiro, Casas de oficios e Obradoiros de emprego: instrumentos de apoio para a orientación, a formación e a inserción laboral"
Aprender (par)a trabalhar. A importância do contexto de trabalho na aprendizagem e na construçao de competências para a competitividade e para a coesao social
International

Authors José Manuel Malheiro Gutiérrez
Organization Instituto do Emprego e Formaçao Profissional
Place Porto (Portugal)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Comisión de Titulación del Grado en Educación Primaria

Vocal PDI

From 27/04/2021.

Xunta da Facultade de Ciencias da Educación

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Consello do Departamento Pedagoxía e Didáctica

PDI (Membros Natos)

From 10/03/2021.

Comisión Académica Máster Universitario en Psicopedagogía

Vocal PDI

From 01/10/2014.

Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación

Vocal PDI

From 05/04/2019 to 27/04/2021.

Comisión de Titulación del Grado en Educación Social

Vocal PDI

From 05/04/2019 to 27/04/2021.

Comisión de Normalización Lingüística de la Facultad de Ciencias de la Educación

Vocal PDI

From 05/04/2019 to 27/04/2021.

Comisión de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Educación

Vocal PDI

From 05/04/2019 to 27/04/2021.

Comisión de Titulación del Grado en Educación Infantil

Vocal PDI