PhD María Barba Núñez  

Profesora axudante doutora (AXU-DR)

Department Pedagogy and Didactics
Knowledgment area Theory and History of Education
Research  Research group Educación para Cidadanía Global
Research lines Environmental education and education for development. Community education in prision. Participation.
Keywords community education, prision, environmental education, education for development, participation.
Contacto UDC directory
Orcid id0000-0002-8215-6636 Scopus57205184859

Teaching

Subjects taught

This section shows the teaching given in degrees, masters and other officers studies in last 6 years.

Subject and involved studies Distance hours Total hours
Final Year Dissertation
Degree in Social Education
0 24
Social Pedagogy
Degree in Social Education
Social and Legal Sciences
0 96
Theory of Education
Degree in Early Childhood Education
0 84
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Ethical Considerations and Educational Processes in Community Programming 3 8
Final Year Dissertation 0 24
Social Pedagogy 0 96
Theory of Education 0 84
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Educational Intervention in Leisure. Resources and Strategies for Educational Intervention in Free Time
Degree in Social Education
0 22
Final Year Dissertation
Degree in Social Education
0 36
Social Pedagogy
Degree in Social Education
Social and Legal Sciences
0 100
Theory of Education
Degree in Early Childhood Education
0 58
Work Placement II
Degree in Social Education
0 3
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Educational Intervention in Leisure. Resources and Strategies for Educational Intervention in Free Time
Degree in Social Education
0 38
Final Year Dissertation
Degree in Social Education
0 24
Social Pedagogy
Degree in Social Education
Social and Legal Sciences
0 90
Theory of Education
Degree in Early Childhood Education
0 84
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Educational Intervention in Leisure. Resources and Strategies for Educational Intervention in Free Time
Degree in Social Education
0 30
Social Pedagogy
Degree in Social Education
Social and Legal Sciences
0 90
Theory of Education
Degree in Early Childhood Education
0 168
Subject and involved studies Distance hours Total hours
Educational Intervention in Leisure. Resources and Strategies for Educational Intervention in Free Time
Degree in Social Education
0 31
Social Pedagogy
Degree in Social Education
0 105
Work Placement II
Degree in Social Education
0 10

Defined tutoring by teacher for 2023/2024 academic course.

Faculty of Educational Studies

Quarter Day Site
1st quarter Monday
09:00 a 12:00
P0A7 ou Teams. Previa solicitude por correo.
2nd quarter Thursday
13:30 a 15:00
P0A7 ou Teams. Previa solicitude por correo.
2nd quarter Friday
13:30 a 14:30
P0A7 ou Teams. Previa solicitude por correo.

EOG works and final master thesis directed

Directed or codirected by current teacher since 2013 year.

Child participation in the town of Tomiño: case analysis.
Educational programs on gender issues with women in Galician prisions. Analysis of the Ser Mujer program.
Homosexual male prostitution. Approach from a socio-educational perspective.
Module 9 at the Teixeiro Penitentiary Center: hosting the PAIEM program
NORTHERN VOICES: Design of a socio-educational project for people deprived of liberty.
Participation of Children and Adolescents in the City Council of La Coruña

Research results

Select merit type and year to query research merits.

Plan de Animación Sociocultural. Potenciando redes en Educación

Funding entity Fundación La Caixa
Main researches Laura Cruz López
Type Contrato
Dates From 31/01/2022 to 31/01/2023

Mapping critical global citizenship education in Spanish schools

Funding entity European Educational Research Association - EERA
Main researches Renée DePalma
Type Proyecto Internacional
Dates From 01/03/2021 to 31/12/2021

Investigando no territorio para coñocer e recoñocer os centros educativos que traballan educación para o desenvolvemento e cadadanía global en Galicia. Fase III

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Laura Cruz López e Rosa M. Méndez García
Type Proyecto Programas Autonomicos
Dates From 01/07/2021 to 01/11/2022

Elaboración dunha investigación diagnóstica-avaliativa e prospectiva sobre a formación e a profesionalización na acción cultural pública en Galicia

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Jose Antonio Caride Gómez
Type Contrato
Dates From 30/08/2019 to 30/06/2020

Procesos e prácticas educativas para a transición a unha cultura da sostibilidade e a cooperación en Galicia e República Dominicana - investigación acción

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Germán Vargas Callejas
Type Contrato
Dates From 01/09/2017 to 30/11/2018

Cultura da sostenibilidade e cooperación ao desenvolvemento: realidades e perspectivas educativas en Galicia e R. Dominicana

Funding entity Xunta de Galicia
Main researches Germán Vargas Callejas
Type Contrato
Dates From 19/08/2014 to 30/11/2015

La relación entre ciencia y cultura común en las representaciones sociales del cambio climático. Aportes a la educación y comunicación sobre los riesgos climáticos

Funding entity Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Main researches Pablo Meira Cartea
Type Proyecto Programas Nacionales
Dates From 15/12/2012 to 15/12/2015

Por una educación para la ciudadanía global ¿desde un enfoque STEM?

Authors Araceli Serantes Pazos, Alba Patricia Digón Regueiro, Laura Cruz Lopez, Renee Depalma Ungaro, Rosa Mª Mendez Garcia, María Barba Núñez
Journal Didacticae: Revista De Investigación En Didácticas Específicas Vol. 10 (pages 1 to 3)

Ocio en prisión: Estudio de caso de una experiencia de participación proyectiva

Authors María Barba Núñez, Alba Expósito Diéguez, Mª Carmen Moran De Castro
Journal Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa Vol. 79

Educaciones en prisión. Sinergias desde la animación sociocultural

Authors M.Carmen Moran De Castro, María Barba Núñez, Germán Vargas Callejas
Journal Revista de Educación Social Num. 31

Límites e indefiniciones de la educación ambiental. Un debate permanente

Authors María Barba Núñez
Journal Revista de Educación Social (pages 9 to 31)

How do students perceive and evaluate responses to climate change?

Authors Germán Vargas Callejas, María Barba Núñez, Anabela de Carvalho Martins Fernandes, Miguel Vicente Mariño, Mónica Arto Blanco, Pablo Meira Cartea
Journal The international Journal of Climate Change

La educación ambiental en tiempos de crisis. ¿Dónde está cuando más se necesita?

Authors María Barba Núñez, Pablo Meira Cartea, M.Carmen Moran De Castro
Journal Ambiente&Sociedade Vol. 3 Num. 20 (pages 139 to 158)

Crisis económica y profesionalización en el campo de la educación ambiental

Authors Pablo Meira Cartea, María Barba Núñez, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Journal Educaçao e pesquisa Vol. 4 Num. 43 (pages 1127 to 1146)

Participación y corresponsabilidad. La convocatoria de actividades de animación sociocultural en el centro penitenciario de Monterroso

Authors María Barba Núñez, M.Carmen Moran De Castro, Laura Cruz López
Journal Revista de Educación Social Num. 24 (pages 1013 to 1022)

Construyendo convivencia intercultural. Un programa de Animación Sociocultural en el Centro Penitenciario de Monterroso

Authors María Barba Núñez, M.Carmen Moran De Castro
Journal Revista de Educación Social Num. 22 (pages 243 to 261)

Cultura da sostibilidade e cooperación ao desenvolvemento en centros educativos de Galicia e República Dominicana

Authors Germán Vargas Callejas, María Barba Núñez
Journal AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Vol. 2 Num. 20 (pages 167 to 183)

A educación ambiental en Galicia: controversias sobre o desenvolvemento do campo e o seu estado actual

Authors María Barba Núñez, Mª Carmen Moran De Castro, Pablo Meira Cartea
Journal AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Vol. 2 Num. 20 (pages 33 to 58)

O impacto da crise económica no campo da Educación Ambiental en Galicia: análise comparada da situación profesional en 2007 e 2013

Authors Pablo Meira Cartea, María Barba Núñez, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Journal AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Vol. 1 Num. 17 (pages 25 to 50)

Cara unha cidadanía inclusiva no ámbito rural galego

Authors María Barba Núñez, María Paz Caínzos Rogríguez
Journal REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN Vol. 58 (pages 37 to 38)

Animación sociocultural en prisión. Experiencia en el Centro Penitenciario de Monterroso

Authors María Barba Núñez, Mª Carmen Moran De Castro, Laura Cruz Lopez
Publishing Editorial Popular, Madrid (España)
ISBN 978-84-7884-676-4

Contradicciones y desafíos de la Animación sociocultural en prisiones

Authors Mª Carmen Moran De Castro. María Barba Núñez. Germán Vargas Callejas
Book Justicia social. Género e intervención socioeducativa
Publishing: Pirámide.
ISBN: 978-84-368-4629-4
Pages From 325 to 336

Asociacionismo y profesionalización en el campo de la Educación Ambiental: del allegro al ma non troppo

Authors Pablo Meira Cartea. María Barba Núñez. Miguel Pardellas Santiago
Book Hacia una Educación para la Sostenibilidad. 20 años después del Libro Blanco de la Educación Ambiental
Publishing: Ministerio para la Transición Ecológica.
ISBN: 650-19-019-1
Pages From 31 to 66

O papel da Universidade no desenvolvemento dunha identidade proclive á sustentabilidade

Authors María Barba Núñez
Book Resclima: aproximación as claves sociais e educativas do cambio climático
Publishing: Aldine Editorial.
ISBN: 978-84-936916-9-1
Pages From 19 to 25

La sociología crítica como enfoque en el estudio del campo de la educación ambiental

Authors María Barba Núñez
Book La Pedagogía Social en la Universidad. Investigación, formación y compromiso social
Publishing: Nau Libres.
ISBN: 978-84-7642-908-2
Pages From 195 to 204

La investigación participativa como herramienta de acción educativa en el ámbito penitenciario

Authors María Barba Núñez
Book La Pedagogía Social en la Universidad. Investigación, formación y compromiso social
Publishing: Nau Libres.
ISBN: 978-84-7642-908-2
Pages From 613 to 622

Si contaminas ¿Quién lo paga? Implicaciones morales del cambio climático

Authors María Barba Núñez
Book Conoce y valora el cambio climático. Propuestas para trabajar en grupo
Publishing: Fundación Mapfre.
ISBN: 978-84-9844-300-4
Pages From 115 to 124

Exploring the Potential of School-University-NGO Partnerships for Critical Global Citizenship Education
ECER European Conference on Educational Research
International

Authors María Barba Núñez, Renee Depalma Ungaro, Ana Lampón, Araceli Serantes Pazos, Verónica Verdía Varela
Organization European Educational Research Association (EERA)
Place Yerevan (online) (Armenia)

Radio LibreMente. Un proxecto de educomunicación no Centro Penitenciario de Monterroso
I Congreso Internacional en Alfabetización Mediática en Medios de Comunicación: experiencias, potencialidades y retos para los medios libres comunitarios.
International

Authors Alba Patricia Digón Regueiro, María Barba Núñez
Organization Colectivo de Universitarios Activos (CUAC) e Universidade da Coruña
Place Coruña, A (España)

La intimidad en las prácticas socio educativas en centros penitenciarios
XXXIII Edición Cursos de Verano UNED. La intimidad y sus dimensiones.
Autonomous

Authors Laura Cruz Lopez, María Barba Núñez
Organization UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Place Curtis (España)

Profesionalización y consolidación de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad
IV Jornadas de Educación Ambiental
National

Authors María Barba Núñez
Organization Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Organismo Autónomo Parques Nacionales ¿ Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Place Segovia (España)

Enfoque Sociobiográfico Marco teórico y método Estrategias participativas y criterios éticos y de rigor
VII Reunión Científica Interuniversitaria de Jóvenes Investigadores
National

Authors María Barba Núñez
Organization Universidad de Oviedo. Universidade da Coruña. Universidade de Santiago de Compostela. Universidade de Vigo. Universidad de Cantabria
Place Avilés (España)

Devolución-síntesis de los resultados de la investigación. Mapping Critical Global Citizenship Education in Spanish Schools ¿
Diálogo sobre Educación para la Ciudadanía Global en la escuela: realidades y propuestas
National

Authors Renee Depalma Ungaro, Laura Cruz Lopez, Rosa Mª Mendez Garcia, Alba Patricia Digón Regueiro, María Barba Núñez
Organization ECIGAL - Grupo de Investigación sobre Educación para a Cidadanía Global
Place Coruña, A (España)

A xuventude galega mobilizada polo Cambio Climático: entre o pesimismo e a esperanza indignada.
Congreso Internacional SIPS 2021. XXXIII Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social
International

Authors María Barba Núñez, Lucía Iglesias Da Cunha
Place Lugo (España)

O deseño do patio escolar como medio para educar na participación: a experiencia do CEIP San Jurjo de Carrricarte-A Coruña
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
International

Authors Héctor Manuel Pose Porto, María Barba Núñez
Organization Sociedad Española de Pedagogía
Place Santiago de Compostela (España)

Incidencias, oportunidades, dificultades y propuestas para la participación infantil a nivel municipal
Jornada de devolución y análisis compartido de resultados de infancia y participación
National

Authors María Barba Núñez, Ana María Novella Cámara, Alba Quirós Guindal
Organization UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Place Barcelona (España)

Recursos, proxectos e estratexias formativas nas prisións galegas
II Seminario Educacións en Prisión. Sinerxías de Acción Educativa
Autonomous

Authors María Barba Núñez
Organization Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Place Santiago de Compostela (España)

Contradicciones y desafíos de la Animación Sociocultural en prisiones
IV Congreso internacional de acción socioeducativa. Género, Justicia Social e Inserción desde el Contexto Penitenciario
International

Authors M.Carmen Moran De Castro, María Barba Núñez, Germán Vargas Callejas
Organization UNIVERSIDAD DE GRANADA
Place Granada (España)

Experiencias de traballo en prevención, información, acompañamento e tratamento das condutas aditivas
Educación Social e Adiccións. Experiencias socioeducativas en Galicia
Autonomous

Authors Fátima Estúa García, María Barba Núñez
Organization Facultad de Ciencias de la Educación
Place Coruña, A (España)

Contradicciones y desafíos de la Animación sociocultural en prisiones
IV Congreso Internacional de Acción Socioeducativa: Género, Justicia Social e Inserción desde el Contexto Penitenciario
International

Authors Mª Carmen Moran De Castro, María Barba Núñez, Germán Vargas Callejas
Organization UNIVERSIDAD DE GRANADA
Place Granada (España)

Animación sociocultural en la prisión
Animación sociocultural en prisión
National

Authors Laura Cruz Lopez, Mª Carmen Moran De Castro, María Barba Núñez
Organization Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada
Place Barcelona (España)

Representación de la crisis socioambiental en centros educativos de República Dominicana
Educar para la cultura de la sostenibilidad en los centros educativos
National

Authors María Barba Núñez
Organization Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda-ISESP
Place Santo Domingo (República Dominicana)

Educar para una cultura de la sostenibilidad en los centros educativos de Galicia-España
6th International Congress of Educational Sciences and Development
International

Authors Germán Vargas Callejas, Alejandro Pérez Diez, María Barba Núñez
Organization UNIVERSIDADE DO MINHO
Place Setúbal (Portugal)

Da investigación á formación de profesorado de secundaria a través de tres proxectos en torno á educación para a cultura da sustentabilidade
Conectando redes. La relación entre la investigación y la práctica educativa. Simposio REUNI+D y RILME
National

Authors Germán Vargas Callejas, Kylyan Marc Birquert i Pérez, Alejandro Pérez Diez, María Barba Núñez
Organization Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Place Santiago de Compostela (España)

Pierre Bourdieu na investigación educativa I
Martes pedagóxicos
Autonomous

Authors María Barba Núñez
Organization Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Place Santiago de Compostela (España)

Proyecto RESCLIMA. Avance de resultados: grupos de discusión
Seminario Internacional Resclima. La alfabetización climática en Educación Secundaria
International

Authors Germán Vargas Callejas, María Barba Núñez
Organization Facultade de Ciencias da Educación
Place Santiago de Compostela (España)

Educación ambiental y cambio climático ¿prescindibles en tiempos de crisis?
Seminario Internacional Resclima I. Investigar el cambio climático en la interfaz entre cultura científica y la cultura común
International

Authors María Barba Núñez
Organization Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Place Santiago de Compostela (España)

Positions

Academic or management positions held by teacher.

Profesorado responsable titulaciones Facultad de Ciencias de la Educación

Grao en Educación Social
Profesora responsable de titulación

From 01/10/2023.

Comisión de Titulación del Grado en Educación Social

Vocal PDI

From 11/07/2023.

Consello do Departamento Pedagoxía e Didáctica

PDI (Membros Natos)

From 15/03/2023.

Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación

Vogal Coordinadora de Título

From 01/07/2021.

Comisión de Titulación del Grado en Educación Social

Vogal Coordinadora de Título

From 01/07/2021.

Profesorado responsable titulaciones Facultad de Ciencias de la Educación

Profesora responsable de titulación

From 01/10/2021 to 30/09/2023.

Consello do Departamento Pedagoxía e Didáctica

PDI (Membros Natos)