Dra. Eva María Espiñeira Bellón  

Titular de universidade (TIT-UN)

Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Área Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa (Coordinadora)
Liñas de investigación - Avaliación, calidade e acreditación educativa. - Análise e avaliación dos perfís profesionais e do mercado laboral. - Xénero, igualdade e investigación en educación. - Orientación, titoría e desenvolvemento de competencias emocionais. - Atención á diversidade e inclusión socio-educativa.
Palabras chave Avaliación, calidade, acreditación, perfís profesionais, mercado laboral, xénero, igualdade, investigación en educación, orientación, titoría, competencias, atención á diversidade, inclusión.
Avaliación de méritos docentes 2 quinquenio(s)
Avaliación de méritos de investigación 2 sexenio(s)
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-7522-9406 ResearcherIDI-1181-2016 Scopus57063211700

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
0 83
Metodoloxía de Investigación Educativa
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria
Programa Oficial de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación (Optativo)
Programa Oficial de Doutoramento en Novas Perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades (Optativo)
0 21
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
Grao en Educación Social
0 84
Prácticum
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 1
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
0 1
Prácticum II
Grao en Educación Social
0 2,5
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
0 11
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
Grao en Educación Social. Curso Ponte
0 11
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 9
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos 0 63
Metodoloxía de Investigación Educativa 0 21
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos 0 84
Prácticum 0 1
Prácticum I 0 1
Prácticum II 0 10
Traballo Fin de Grao 0 17
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 2,5
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 2,5
Traballo Fin de Máster 0 14
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 14
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
0 84
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
Grao en Educación Social
0 84
Prácticum
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 1
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
0 6
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
0 12
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 9
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 21
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
0 84
Planificación Estratéxica dos Procesos na Xestión de Calidade: Proxectos de Dirección
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 21
Prácticum
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 1
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
0 4,5
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
0 6
Tratamento da Información Cualitativa e Cuantitativa na Investigación dentro da Xestión, Avaliación e Diagnose das Institucións Escolares
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
Programa Oficial de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación (Optativo)
0 21
Xestión de Recursos Humanos, Económicos e Administrativos
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 21
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
0 84
Orientación Profesional
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 31,5
Planificación Estratéxica dos Procesos na Xestión de Calidade: Proxectos de Dirección
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 13
Prácticum
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 2
Prácticum
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 0
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
0 8
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
0 24
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 12
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 0
Xestión de Recursos Humanos, Económicos e Administrativos
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 21
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
Grao en Educación Infantil
0 84
Orientación Profesional
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 31,5
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
0 2
Prácticum
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 1
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
0 6
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
0 12
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 6
Traballo Fin de Máster (TFM)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
0 12

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre mércores
12:30 a 13:30
Despacho P1A14
Primeiro cuadrimestre xoves
12:30 a 13:30
Despacho P1A14
Primeiro cuadrimestre venres
18:30 a 20:30
Despacho P1A14 (Solicitar por mail)
Segundo cuadrimestre mércores
12:30 a 13:30
Despacho P1A14
Segundo cuadrimestre xoves
12:30 a 13:30
Despacho P1A14
Segundo cuadrimestre venres
18:30 a 20:30
Despacho P1A14 (Solicitar por mail)
Segunda oportunidade luns
10:30 a 12:30
Despacho P1A14 (Solicitar por mail)

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Análise documental sobre os espazos nas aulas de Educación Infantil
Deseño dun Plan de Formación do profesorado en base ás necesidades formativas sobre proxectos educativos
A comunicación nun centro educativo: percepción do profesorado e do equipo directivo
A rúbrica para avaliar a Programación de Aula do segundo ciclo de Educación Infantil
Análise do Proxecto Educativo dun centro de A Coruña
As emocións na aula: deseño dunha unidade didáctica para o segundo ciclo de Educación Infantil
Intervención Educativa no Alumnado con Altas Capacidades
O traballo por proxectos: percepción polo profesorado da calidade dun proxecto de Educación Infantil
Orientación escolar e familiar en NEAE: un estudo de caso
A dirección nas escolas e seu papel na identificación do acoso escolar o Bullying.
Análise e mellora do período de adaptación a través da satisfacción familiar
As bibliotecas escolares: Plan de mellora da biblioteca escolar dun C.E.I.P.
Atención á diversidade en Galicia
Desenvolvemento teórico e avaliación dos proxectos educativos dun centro
Desenvolvendo emocións.
Deseño dun NOF nun centro educativo, para a prevención de conflitos na mellora da convivencia
Deseño dunha programación de actividades complementarias dende o departamento de Orientación: 'Traballar as emocións na educación infantil'.
Estudo de caso: comorbilidade entre TDAH e trastorno da lectoescritura do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria nun centro educativo.
Estudo do impacto sociolaboral na mocidade galega dos programas Deseñando o teu futuro na Costa da Morte e Noites Abertas
Liderado transformacional: estudo práctico en dúas institucións socioeducativas.
O Plan de Acción Titorial en Educación Infantil
Proposta de intervención educativa dende o Departamento de Orientación para un alumno con Síndrome X Fráxil
Sintamos!
Análise dunha situación educativa e propostas de mellora.
Avaliación das Programacións dun Especialista en Educación Física para Educación Infantil.
Estudo da Ocupación do Tempo Libre do Alumnado de Educación Infantil en Actividades Extraescolares.
Factores determinantes no proceso de adaptación dun/dunha neno/a á escolaridade
O Plan de Atención á Diversidade e as Programacións de Aula na Etapa de Educación Infantil.
O Plan do Período de Adaptación en Centros de Educación Infantil: Orientacións para a Mellora.
O Plan TIC de Centro e a súa Concreción en Educación Infantil: Avaliación e Mellora.
Orientación e titoria. Analise do Plan de Acción Titorial e concretación na etapa de Educación Infantil

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Integridade académica: visión do profesorado e estudantes das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora de Galicia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª. Espiñeira Bellón, M.ª Josefa Mosteiro García
Tipo Contrato
Datas Desde 04/03/2022 ata 04/11/2022

Análisis de las políticas institucionales ante las prácticas deshonestas en la realización de trabajos académicos en el sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón y Mª Josefa Mosteiro García
Tipo Contrato
Datas Desde 18/03/2021 ata 18/10/2021

Estudo da percepción da comunidade educativa sobre as causas que producen plaxio académico en estudantes do Sistema Universitario de Galicia¿

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Universidades
Investigadores principais Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª. Espiñeira Bellón
Tipo Contrato
Datas Desde 23/01/2020 ata 22/11/2020

ENTRANCES: Energy Transition from coal and carbon: effects on societies

Entidade financiadora programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea
Investigadores principais Ricardo García Mira
Tipo Proxecto UE
Datas Desde 01/05/2020 ata 31/10/2023

Resultados y analíticas de aprendizaje en la Educación Superior: un marco de acción desde la evaluación sostenible

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principais María Soledad Ibarra Sáiz
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 26/04/2019 ata 26/04/2023

Estudio sobre el plagio en estudiantes del Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Jesús Miguel Muñoz Cantero
Tipo Contrato
Datas Desde 28/03/2019 ata 28/10/2019

Approche basée sur les droits dans l¿enseignement supérieur au Mahgreb (ABDEM)

Entidade financiadora Unión Europea (Agencia Ejecutiva de "Educación, audiovisual y cultura")
Investigadores principais Ana Vega Gutierrez
Tipo Proxecto UE
Datas Desde 01/12/2013 ata 30/11/2016

La primavera árabe: integración de los derechos fundamentales y las relaciones Iglesia-Estado en lso procesos constituyentes de las nuevas democracias

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Juan Ferreiro Galguera
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2013 ata 31/12/2015

Low Carbon at Work: Modelling agents and organisations to achieve transition to a low carbon Europe (LOCAW)

Entidade financiadora 7º PROGRAMA MARCO - UNIÓN EUROPEA (Grant agreement 265155)
Investigadores principais Ricardo García Mira
Tipo Proxecto UE
Datas Desde 01/01/2011 ata 31/12/2013

Análisis del practicum en los planes de estudio de maestro y de profesorado de secundaria: hacia un modelo innovador de formación docente

Entidade financiadora Ministerio de Educación
Investigadores principais Mercedes Gonzalez Sanmamed
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 29/12/2011 ata 31/10/2012

Contrato de traballo para obra ou servizo para a realización dun proxecto de investigación "Planificación e garantía de calidade e innovación docente para impulsar a adaptación ao EEES"

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Tipo Contrato
Datas Desde 10/05/2007 ata 30/11/2007

Avaliación e análise da situación e demanda das persoas en idade escolar con trastornos de espectro autista en Galicia: A elaboración dun censo, demandas e necesidades das persoas con TEAAs/TXDse e as súas familias

Entidade financiadora Dirección xeral de Investigación,
Investigadores principais Manuel Baña Castro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 12/10/2006 ata 12/10/2010

Estudio e análise do impacto da utilización das TIC na atención ás persoas con discapacidade e ás súas familias: Calidade de vida e autoxestión

Entidade financiadora CESGA - S.A.X. CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA
Investigadores principais MANOEL BAÑA CASTRO
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 15/12/2006 ata 15/12/2010

Evaluación y análisis de la situación y demandas familiares de las personas en edad escolar con autismo y trastornos generalizados del desarrollo e la Comunidad Autónoma de Galicia. La importancia de la elaboración de un censo

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 30/12/2006 ata 20/12/2008

Calidad educativa y atención a la diversidad

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Jesús Miguel Muñoz Cantero
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 31/07/2002 ata 31/07/2004

Contrato de traballo de inserción para o Programa cooperación Xunta de Galicia-Universidade da Coruña "Asesoramento e información da UDC a través de novas tecnoloxías" (C 15 030 02 U H 38)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Tipo Contrato
Datas Desde 23/12/2002 ata 22/12/2003

A Investigación Educativa en Galicia

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Miguel Ángel Santos Rego
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 30/11/2001 ata 30/12/2002

CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE PLAGIO ACADÉMICO ICAP-QCOVID-19_S, ICAP-QCOVID-19_T; ICAP-QDOC

Tipo Propiedad Intelectual
Entidade
Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón, Porto Castro, Ana María, Mª Josefa Mosteiro García
Data de solicitude 20/04/2021
Data de concesión 20/04/2021

Percepciones sobre la evaluación de resultados de aprendizaje en títulos de máster

Autores Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Cristina Pérez Crego
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Vol. 1 Núm. 41 (páxs. 243 ata 261)
DOI https://doi.org/10.6018/rie.520831

La Construcción de Ciudadanía con Conciencia Ética desde la Honestidad Académica

Autores Cristina Pérez Crego, Jesús Muñoz- Cantero, Eva Espiñeira Bellón
Revista Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación Vol. 3 Núm. 21 (páxs. 1 ata 1)
DOI https://doi.org/10.15366/reice2022.20.3.007

EL PROFESORADO FRENTE AL APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y EL PLAGIO ACADÉMICO

Autores Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Cristina Pérez Crego
Revista Psique Vol. XVIII Núm. 1 (páxs. 89 ata 193)
DOI https://doi.org/10.26619/2183-4806

RELACIÓN ENTRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN Y LA COMISIÓN DE PLAGIO ACADÉMICO

Autores Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Revista PROFESORADO. REVISTA DE CURRÍCULUM Y FORMACIÓN DE PROFESORADO Núm. 2 (páxs. 1 ata 23)
DOI https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i2.21194

Conceptualización del plagio académico desde la percepción de distintos agentes de la educación superior

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón, María Cristina Pérez Crego
Revista Innovaciones educativas Vol. 24 (páxs. 5 ata 20)
DOI https://doi.org/10.22458/ie.v24iespecial.4328

Ciberplagio como soporte digital en la realización de trabajos académicos

Autores EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Enelina María Gerpe Pérez, María Dolores Castro Pais
Revista Comunicar Núm. 68 (páxs. 1 ata 10)

El alumnado universitario ante la comisión de plagio por parte de sus compañeros/as

Autores M.ª Josefa Mosteiro García, Ana Porto Castro, Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 39 Núm. 2 (páxs. 391 ata 409)

Medidas para combatir el plagio en los procesos de aprendizaje

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego
Revista Educación XXI Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 97 ata 120)
DOI https://doi.org/10.5944/educxx1.28341

La honestidad académica como criterio de evaluación de los trabajos del alumnado universitario.

Autores Eva María Espiñeira-Bellón, Mosteiro-García, Mª J.,, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Porto Castro, Ana María
Revista Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa Vol. 1 Núm. 26 (páxs. 1 ata 19)

Análise da situación actual da Educación Musical nos centros de educación primaria

Autores Rocío Chao-Fernández, Eva Espiñeira Bellón, Rubén Calviño-Vázquez
Revista EDUGA. REVISTA GALEGA DO ENSINO Núm. 77 (páxs. 1 ata 6)

El alumnado universitario ante políticas institucionales y de aula sobre plagio

Autores Porto Castro, Ana María, Eva M Espiñeira Bellón, Luisa Losada-Puente, Enelina María Gerpe Pérez
Revista Bordón. Revista de Pedagogía Vol. 71 Núm. 2 (páxs. 139 ata 153)
DOI https://doi.org/10.13042/bordon.2019.69104

Cuestionario para la detección del plagio académico en estudiantes de doctorado (CUDECO-DOU)

Autores Eva Espiñeira Bellón, Mª José Mosteiro García, Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Ana Mª Porto-Castro
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Núm. 2 (páxs. 156 ata 166)

Adaptación del cuestionario de evaluación de la calidad de vida de alumnos adolescentes (CCVA, Gómez-Vela&Verdugo) en Galicia (España)

Autores Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 36 Núm. 2

Apoyos y autodeterminación en la escuela inclusiva: orientaciones para la obtención de resultados personales positivos

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente, Nuria Rebollo Quintela
Revista Revista española de orientación y psicopedagogía REOP

Análisis del desempeño profesional del agente evaluador en instituciones de diversidad funcional

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Luisa Losada-Puente
Revista Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa Vol. 23 Núm. 1 (páxs. 1 ata 27)
DOI https://doi.org/10.7203/relieve.23.1.3920

La tutoría durante el proceso de desarrollo del TFG y TFM: análisis del grado de utilidad y satisfacción del alumnado

Autores Nuria Rebollo-Quintela, Eva María Espiñeira-Bellón
Revista EDUCATIO SIGLO XXI Vol. 35 Núm. 2 (páxs. 161 ata 180)

Impacto del uso de estrategias metacognitivas en la enseñanza de las matemáticas

Autores Dorinda Mato-Vázquez, Eva Espiñeira Bellón, Vicente López-Chao
Revista Perfiles educativos Vol. 39 Núm. 158

Should the students be engaged in the higher education quality assurance? (perspectives of students and quality assurance department)

Autores Neli Merabishvili, Mzia Tsereteli, Eva Maria Espiñeira Bellón
Revista The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciencies Vol. 7 (páxs. 52 ata 62)

El Practicum en Psicopedagogía: análisis comparativo entre áreas de conocimiento

Autores Nuria Rebollo Quintela, María Alicia Arias Rodríguez, Eva María Espiñeira Bellón
Revista Revista complutense de educación Vol. 27 Núm. 1 (páxs. 309 ata 327)

Análisis descriptivo del impacto de Sistemas de Gestión de Calidad (EFQMe ISO) en centros de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma Gallega.

Autores Eva María Espiñeira Bellón, Mato-Vázquez, D., M. del Carmen Mariño
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 19 Núm. 3 (páxs. 103 ata 113)

Las píldoras formativas: diseño y desarrollo de un modelo de evaluación en el Espacio Europeo de Educación Superior

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo-Quintela
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 2 Núm. 14 (páxs. 156 ata 169)

Perfil, funciones y competencias del educador social a debate: análisis de la trayectoria de la formación de profesionales de la educación social

Autores Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Revista Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 59 ata 75)

Perfil y competencias del profesional como evaluador en instituciones de atención a personas con discapacidad intelectual

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada Puente, Eva M Espiñeira Bellón
Revista SIGLO CERO Vol. 46 Núm. 4 (páxs. 59 ata 74)

Dimensión afectiva hacia la matemática: Resultados de un Análisis en Educación Primaria

Autores Mato Vázquez, Mª Dorinda, Eva María Espiñeira Bellón, Rocío Chao-Fernández
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 32 Núm. 1 (páxs. 57 ata 72)

Percepción de competencias en el EEES: análisis en el Grado de Educación Primaria

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 17 Núm. 3 (páxs. 123 ata 139)

O papel dos factores afectivos cara as matemáticas en Educación Primaria

Autores María Dorinda Mato Vázquez, Rocío Chao-Fernández, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 111 ata 123)

Desarrollo, Dominio y Relevancia de competencias en el Grado de Educación Social

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 21 Núm. 1 (páxs. 227 ata 247)

La inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad en las universidades presenciales: actitudes e intención de apoyo por parte de sus compañeros

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Isabel Novo-Corti, Eva María Espiñeira-Bellón
Revista Estudios sobre educación Núm. 24 (páxs. 103 ata 124)

Evaluación de centros, calidad de la enseñanza y atención a las necesidades educativas especiales. Propuesta de un mdodelo inclusivo de atención a la diversidad

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista Revista de Investigación Educativa. Conecta2 Núm. 6 (páxs. 36 ata 58)

La autoevaluación y el diseño de planes de mejora en centros educativos como proceso de investigación e innovación en Educación Infantil y Primaria

Autores Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 15 Núm. 1 (páxs. 145 ata 155)

Cambio de ruta del transporte escolar fruto de un trabajo cooperativo

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Núm. 19 (páxs. 217 ata 226)

Plan de mejoras fruto de la evaluación de la calidad de la atención a la diversidad en un centro educativo

Autores Eva María Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 28 Núm. 2 (páxs. 245 ata 264)

Calidad de educación en la atención a la diversidad.

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero
Revista REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 8 Núm. 6 (páxs. 291 ata 320)

¿Quién hace qué y qué? Investigación e innovación del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de las universidades españolas

Autores Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN, Nuria Rebollo-Quintela, Luisa Losada-Puente
Editores Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN, Nuria Rebollo-Quintela, Luisa Losada-Puente
Editorial Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-16294-70-1

Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente, Teresa Juana García Real
Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente, Teresa Juana García Real
Editorial GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-606-9166-2

Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Cristina Pérez Crego, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente
Editores Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Cristina Pérez Crego
Editorial GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-608-4459-4

Enfoques de calidad en la atención a la diversidad

Autores Eva María Espiñeira Bellón. Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Diversidad e inclusión. una mirada desde la educación
Edita Peter Lang.
ISBN: 978-3-631-88428-7
Páxinas Desde a 61 ata a 70

Implicaciones del plagio académico en el espacio Euroieo de Educación Superioor

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero. Eva Mª Espiñeira Bellón
Libro Plagio y honestidad académica en la Educación Superior
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 978-3-631-86367-1
Páxinas Desde a 19 ata a 46

Las causas del plagio en el Sistema Universitario de Galicia

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón. Mª Cristina Pérez Prego. Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Libro Plagio y honestidad académica en la Educación Superior
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 978-3-631-86367-1
Páxinas Desde a 203 ata a 238

Evaluación de la oportunidad formativa de congresos de investigación e innovación educativa

Autores Eva María Espiñeira Bellón. Cristina Pérez Crego. Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel
Libro Educación artística para el cambio
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 978-3-631-86986-4
Páxinas Desde a 173 ata a 184

Evaluación de la satisfacción de jornadas formativas como oportunidad de mejora

Autores Eva María Espiñeira Bellón. Cristina Pérez Crego
Libro Nuevos Formatos para la Oralidad en el Aula. Bases y Experincias II
Edita Servicio de Publicaciones, Universidade da Coruña,.
ISBN: C 1549_2022
Páxinas Desde a 2 ata a 227

Adaptación de estrategias formativas y de orientación ante la nueva normalidad académica

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón. Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Contextos universitarios transformadores: a nova normalidade académica. Leccións aprendidas e retos de futuro. V Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña. Servizo de publicacións.
ISBN: 978-84-9749-818-0
Páxinas Desde a 155 ata a 168

Prevalencia de la deshonestidad académica del alumnado universitario de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón. Jesús Miguel Muñoz-Cantero. María Cristina Pérez Crego
Libro La educación en Red: realidades diversas, horizontes comunes
Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-18445-68-2
Páxinas Desde a 121 ata a 122

Medidas para combatir el plagio en los procesos de aprendizaje del alumnado universitario de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Autores Eva María Espiñeira Bellón. Jesús Miguel Muñoz Cantero. María Cristina Pérez Crego
Libro La educación en Red: realidades diversas, horizontes comunes
Edita Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-18445-68-2
Páxinas Desde a 123 ata a 124

Evaluación de la satisfacción de las jornadas de formación

Autores Eva María Espiñeira Bellón. Cristina Pérez Crego
Libro NUEVOS FORMATOS PARA LA ORALIDAD EN EL AULA. BASES Y EXPERIENCIAS I
Edita Reprografía Noroeste.
ISBN: 978.84-18291-25-8
Páxinas Desde a 247 ata a 247

El desempeño docente como condición para evitar el plagio académico

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero. Eva María Espiñeira Bellón
Libro Contextos universitarios transformadores: boas prácticas no marco dos GID. IV Xornadas de Innovación Docente
Edita Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-775-6
Páxinas Desde a 421 ata a 434

Gestión de la calidad de la atención a la diversidad mediante planes de mejora

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón. Nuria Rebollo Quintela
Libro Perspectivas Psicológica y Educativa de las Necesidades Educativas Especiales
Edita SCINFOPER.
ISBN: 978-84-697-71263-5
Páxinas Desde a 187 ata a 193

O desafío de ser muller

Autores Eva María Espiñeira Bellón. Nuria Rebollo-Quintela
Libro As mulleres nas Artes e nas Ciencias. Tecendo cultura
Edita Conservatorio Municipal de Música de Villalba. Servicio de Publicaciones.
ISBN: 978-84-608-9928-0
Páxinas Desde a 27 ata a 39

LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO QUE IMPARTE MATEMÁTICAS DESPUES DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD

Autores Carmen Mariño. Eva María Espiñeira Bellón. Mato-Vázquez, D.
Libro AVANCES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO, 2016
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: 978-84-617-6294-1
Páxinas Desde a 493 ata a 498

El TFG/TFM y el proceso de investigación

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón
Libro Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente
Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-606-9166-2
Páxinas Desde a 6 ata a 25

Metodologías de estudio en la enseñanza presencial en la universidad

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón
Libro Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior
Edita GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa.
ISBN: 978-84-608-4459-4
Páxinas Desde a 52 ata a 91

Inserción laboral en mujeres: motivando para el empleo

Autores Nuria Rebollo Quintela. Eva María Espiñeira Bellón
Libro Experiencias y propuestas para educar en igualdad
Edita Servicio Publicaciones UDC.
ISBN: 978-84-9749-604-9
Páxinas Desde a 117 ata a 126

Brecha digital e inclusión educativa y social

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero. Eva María Espiñeira Bellón
Libro Investigación y Educación en un mundo en red
Vol. 1 Edita McCraw-Hill.
ISBN: 978-84-481-8307-3
Páxinas Desde a 121 ata a 150

Análisis comparativo entre la pecepción del desarrollo de las competencias específicas y el dominio adquirido en alumnado de 4º curso de grado de educación infantil de la Universidad de A Coruña

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero. Eva Mª Espiñeira Bellón
Libro FECIES 2013
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: 13:978-84-697-0237-6
Páxinas Desde a 1072 ata a 1077

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DOCENTIA EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Autores Mª Paula Ríos de Deus. Jesús Miguel Muñoz Cantero. Eva María Espiñeira Bellón
Libro FECIES 2012
Edita Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)..
ISBN: 978-84-695-6734-0
Páxinas Desde a 1512 ata a 1516

Evaluación de la percepción de la adquisición de las competencias on-line. Una herramienta para la mejora continua de las guías docentes

Autores Eva María Espiñeira Bellón. Jesús Miguel Muñoz Cantero. Nuria Rebollo Quintela
Libro Xornada de Innovación Educativa 2012
Edita Andavira.
ISBN: 978-84-8158-4
Páxinas Desde a 91 ata a 104

Autoevaluación de competencias en el máster de innovación, orientación y evaluación educativa de la Universidad de A Coruña

Autores Nuria Rebollo Quintela. Jesús Miguel Muñoz Cantero. Eva María Espiñeira Bellón
Libro Ensino Superior: innovaçao e qualidade na docencia
Edita CIIE.
ISBN: 978-989-8471-05-5
Páxinas Desde a 4027 ata a 4041

Factores de riesgo y protección asociados al consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes de Secundaria

Autor Beatríz Rial Gómez
Director/es Eva María Espiñeira Bellón
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Impacto de Sistemas de Gestión de Calidad en Centros Educativos de Galicia

Autor María del Carmen Mariño Barral
Director/es Eva María Espiñeira Bellón; María Dorinda Mato Vázquez
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Calidad y actitudes frente a la atención a la diversidad: propuesta de mejora

Autor Marcia Fonseca de Melo
Director/es Jesús Miguel Muñoz Cantero; Eva María Espiñeira Bellón
Ámbito Facultad de Ciencias de la Educación
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Autoevaluación, coevaluación y evaluación entre iguales como herramientas paraevaluar los resultados de aprendizaje.
Seminario: Enfoques y experiencias en el diseño y evaluación de resultados de aprendizaje
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Coruña, A (España)

Indicadores para el análisis de la integridad académica en las instituciones de la Educación Superior
Integridad Académica en Iberoamérica: retos y posibilidades
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón
Lugar Granada (España)

Interacción entre el centro y oros agentes comunitarios
Formación Continua de Secretaría
Autonómico

Autores Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Lugar Santiago de Compostela (España)

La importancia de la interacción entre el centro y otros agentes comunitarios
Gestión de recursos en el entorno en colaboración con otras entidades para actividades físco-saludables
Autonómico

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Lugar Santiago de Compostela (España)

La integridad académica, investigadora y de gestión desde el punto de vista del profesorado
V Conferencia Interuniversitaria: integridad académica entre profesorado y alumnado
Internacional

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador Grupo GIACE. Universidade da Coruña. Grupo IDEA Universidade de Santiago de Compostela, Gripo GIE Universidad de Vigo
Lugar Coruña, A (España)

La universidad como puente en la configuración de profesionales con principios éticos
XVI Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Cristina Pérez Crego, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira-Bellón
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar braga (Portugal)

La importancia de los resultados de aprendizaje de un máster universitario: análisis documental
XVI Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Cristina Pérez Crego
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar braga (Portugal)

El plagio académico en educación superior durante el confinamiento debido a la COVID-19
Experiencias Educativas durante la Pandemia del Covid 19
Internacional

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador AIDIPE
Lugar Guadalajara (México)

Planificación estratégica de los procesos en la gestión del centro
Formación Continua de Dirección
Autonómico

Autores Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis de las políticas institucionales ante las prácticas deshonestas en las universidades
IV CONFERENCIA INTERUNIVERSITARIA: Plagio académico: políticas institucionales y medidas de actuación
Internacional

Autores Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Grupo GIACE. Universidade da Coruña. Grupo IDEA Universidade de Santiago de Compostela, Gripo GIE Universidad de Vigo
Lugar Coruña, A (España)

ACTITUDES DOCENTES A FAVOR DE LA AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA AUTORREGULACIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Coruña, A (España)

MOTIVACIÓN Y PLAGIO ACADÉMICO. UN ESTUDIO EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO MOTIVADO POR LA COVID-19"
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Coruña, A (España)

ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL ALUMNADO ANTE EL PLAGIO ACADÉMICO: PERCEPCIONES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores María Cristina Pérez Crego, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Lugar Coruña, A (España)

El plagio académico en el confinamiento producido por la COVID-19 y su difusión de resultados a través de la web: plagio académico
III Conferencia Interuniversitaria. O Plaxio académico no SUG: estudo da percepción da comunidade educativa sobre as causas que producen plaxio académico
Nacional

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

La actividad docente como atribución causal del plagio académico universitario
XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva M Espiñeira Bellón, Luisa Losada-Puente, Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Madrid (España)

Plagio académico: atribuciones al grupo de iguales
XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Nuria Rebollo-Quintela, Luisa Losada-Puente, J. Miguel Muñoz Cantero, Eva Espiñeira Bellón
Lugar Madrid (España)

PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL USO DE LAS CITAS EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS
XV Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Espiñeira Bellón
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Concepciones sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la música por el profesorado de Educación Primaria
XV Congreso Internacional Galego-portugués
Internacional

Autores Aurelio Chao-Fernández, Eva Espiñeira Bellón, Rubén Calviño-Vázquez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

El plagio académico en la Universidade da Coruña
II Conferencia Interuniversitaria: O plaxio no sistema universitario de Galicia"
Nacional

Autores Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

EL TRABAJO DE FIN DE GRADO COMO OPORTUNIDAD PARA EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS
XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa y AIDIPE Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Internacional

Autores Nuria Rebollo-Quintela, Eva María Espiñeira Bellón
Lugar Salamanca (España)

Validación de la escala ARC-INICO mediante un análisis factorial confirmatorio con adolescentes de la comunidad autónoma de Galicia
XVIII Congreso Internacional de Investigación educativa. Interdisciplinaridad y transferencia
Internacional

Autores Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Luisa Losada-Puente, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN
Lugar Salamanca (España)

Actitudes y expectativas del alumnado con NEAE en Educación Secundaria Obligatoria: la perspectiva del profesorado
V Seminario Internacional Cogniçao Aprendizagem e Desempenho
Internacional

Autores Luisa Losada-Puente, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Braga (Portugal)

Actividades encaminadas a la mejor orientación del alumnado en el período de adaptación
V Seminario Internacional Cogniçao Aprendizagem e Desempenho
Internacional

Autores EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Nuria Rebollo-Quintela, Luisa Losada-Puente
Lugar Braga (Portugal)

A Titorización do TFG: experiencia de traballo colaborativo entre docentes
II Xornadas de Innovación docente
Nacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón, Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Gestión de la calidad de la atención a la diversidad mediante planes de mejora
I Congreso Internacional de psicología, Salud y Educación
Internacional

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Grupo de Investigación ADIR de la Universidad de Oviedo, y Associtation University os Scientific Formation Psychology and Education Research
Lugar Oviedo (España)

Atribuciones causales en el plagio académico por parte de los estudiantes universitarios
XIV Congreso Internacional galego-portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Orientación a las familias en el período de adaptación
XIV Congreso Internacional galego-portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar Braga (Portugal)

Impacto de sistemas de gestión de calidad en centros de Educación Primaria
IV Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria
Internacional

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Mato-Vázquez, D., Carmen Mariño, Carmen Mariño
Organizador UNIVERSIDAD DE MURCIA
Lugar Murcia (España)

Planificación del período de adaptación en la Comunidad Autónoma de Galicia: Revisión bibliográfica y legislativa.
IV Seminário Internacional cognição, aprendizagem y educação
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Luisa Losada-Puente
Organizador Instituto de Educação, Universidade do Minho (Braga, Portugal)
Lugar Braga (Portugal)

La importancia del período de adaptación en los centros educativos: análisis legislativo y documental
V INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SUSTAINABILITY (EDaSS)
Internacional

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón, Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero
Lugar Coruña, A (España)

Innovación docente en la educación superior a través de las píldoras formativas
III Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación
Internacional

Autores EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Luisa Losada-Puente, María Cristina Pérez Crego
Organizador Universidad de Jaén (UJAEN)
Lugar Jaén (España)

Estrategias de evaluación en matemáticas y su relación con las metodologías de enseñanza-aprendizaje
4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL SCIENCES AND DEVELOPMENT
Internacional

Autores M. del Carmen Mariño, Eva Maria Espiñeira Bellón, Maria Dorinda Mato Vazquez
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

Perfil metodológico-evaluativo en el título de Grado en Educación Primaria
XVII Congreso Nacional y III Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Cádiz (España)

Estrategias metodológicas y de evaluación en la práctica docente del Grado en Educación Infantil
XVII Congreso Nacional y III Internacional de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador AIDIPE: Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica
Lugar Cádiz (España)

Una alternativa complementaria a la formación: las píldoras
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Nuria Rebollo-Quintela, Eva María Espiñeira-Bellón
Lugar Coruña, A (España)

Evaluación de la formación mediante indicadores de calidad
XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Eva María Espiñeira-Bellón, Nuria Rebollo-Quintela
Lugar Coruña, A (España)

Metodologías de estudio en la enseñanza presencial en la universidad
II Universidad Abierta de Cervo. Jornadas de Verano "La Universidad que nos espera"
Local

Autores Eva María Espiñeira Bellón
Lugar Cervo (España)

La satisfacción como un indicador de impacto de políticas públicas de empleo en el ámbito local
XVI Congresso Internacional de Formaçao para o Trabalho Norte de Portugal/Galiza
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Centro de empleo y Formación Profesional de Porto
Lugar Porto (Portugal)

La autoevaluación como instrumento de mejora en proyectos de innovación centrados en la atención a la diversidad
IX Simposio: Lengua, Educación e Inmigración. Evaluación: herramienta de selección o herramienta de equidad
Nacional

Autores Luisa Losada Puente, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Instituto de Ciencias de la Educación de la UdG
Lugar Girona (España)

La figura del evaluador en instituciones de atención a personas con discapacidad intelectual
IX Simposio: Lengua, Educación e Inmigración. Evaluación: herramienta de selección o herramienta de equidad
Nacional

Autores Luisa Losada Puente, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Instituto de Ciencias de la Educación de la UdG
Lugar Girona (España)

Nuevas metodologías docentes en el Espacio Europeo de Educación Superior
Universidad Abierta de Cervo. Jornadas de Verano "La Universidad que nos espera"
Local

Autores Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Ayuntamiento de Cervo
Lugar Cervo (España)

Factor Analysis of the ARC-INICO Self-determination Scale with Galicia teenagers
EDaSS - International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Análisis del dominio y relevancia de las competencias profesionales del Grado de Educación Social
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón, Ángel Nóvoa Blasco
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

EL PRACTICUM EN LA FORMACIÓN DE PSICOPEDAGOGOS/AS: ANÁLISIS DE LAS MATERIAS DEL ÁREA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
XII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psciopedagogia
Internacional

Autores Eva M Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Mª Alicia Arias Rodríguez
Organizador Universidade do Minho
Lugar Braga (Portugal)

Revisión teórico-práctica de la atención a la diversidad e inclusión socio educativa en la Universidad de A Coruña
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores Eva M Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

Identificación y valoración de competencia para la atención a la diversidad en el Grado de Educación Primaria
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

Revisión teórico-práctica de la atención a la diversidad e inclusión socioeducativa en la Universidad de A Coruña
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores Nuria Rebollo Quintela, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

Análisis comparativo entre la percepción del desarrollo de las competencias específicas y el dominio adquirido en alumnos de 4º curso del grado de Educación Infantil de la Universidad de A Coruña
X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Internacional

Autores Muñoz Cantero, Jesús Miguel, María Paula Ríos de Deus, Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Lugar Granada (España)

Educación emocional, derecho e inclusión social
Educación emocional, derecho e inclusión social
Nacional

Autores Juan Ferreiro-Galguera, María Barreiro Gen, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Viveiro (España)

Análisis del programa docentia en las universidades españolas
IX Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior
Internacional

Autores María Paula Ríos de Deus, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Organizador Universidad de Granada
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análisis de la inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad en las universidades presenciales
EDaSS 2012 - I International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores Eva Espiñeira-Bellón, Isabel Novo-Corti, Miguel Muñoz -Cantero
Organizador Dpto. Análise Económica e Admón. Empresas UDC coa Universidad de Santo Tomás - Bogotá - Colombia
Lugar Coruña, A (España)

El papel de la educación en la inclusión sociolaboral
EDaSS 2012 - I International Workshop on Economic Development and Social Sustainability
Internacional

Autores Isabel Novo-Corti, José Reyes Bernal Bellón, Eva María Espiñeira-Bellón
Organizador Dpto. Análise Económica e Admón. Empresas UDC coa Universidad de Santo Tomás - Bogotá - Colombia
Lugar Coruña, A (España)

Intención de apoyo a la diversidad funcional en alumnado universitario
XI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón, Mª Dorinda Mato Vázquez
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Colectivos con especiales dificultades en el mercado laboral: evaluación de un programa tutorizado de inserción
XV Congreso Nacional y I Internacional de Modelos de Investigación Educativa. Investigación y Educación en un mundo en red
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo Quintela, Eva Maria Espiñeira Bellón
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Lugar Madrid (España)

Intención de apoyo a la inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad por parte de sus compañeros en el aula
XV Congreso Nacional y I Internacional de Modelos de Investigación Educativa. Investigación y Educación en un mundo en red
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Marìa Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela, Mª Isabel Novo Corti, Carlos Pateiro Rodríguez
Organizador UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
Lugar Madrid (España)

Análisis de las herramientas de Recogida de Datos sobre la satisfacción del Alumnado con la actividad docente
XII Foro de Almagro: el papel de los indicadores en el seguimiento y en los sistemas de garantía interna de calidad
Nacional

Autores J. Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela
Organizador UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Lugar Almagro (España)

Calidad y atención a la diversidad en Centros no Universitarios.
X Congreso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Paula Rios de Deus, Eva Maria Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Dominguez, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Braga (Portugal)

Análisis del programa Docentia en las Universidades Españolas en la dimensión estratégica de la evaluación docente
XIV Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Educación, investigación y desarrollo social
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Maria Paula Rios de Deus, Eva María Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Dominguez, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Huelva (España)

El autoinforme como método de recogida de información en la evaluación docente en el espacio europeo de educación superior
XI Foro de Almagro: La elaboración y seguimiento de los planes de estudio
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus, Eva María Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Domínguez, Nuria Rebollo Quintela
Lugar Almagro (España)

Autoevaluación de la Calidad de la Atención a la Diversidad en un centro educativo partiendo del modelo CIPP.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Espiñeira Bellón, Luz Sandra Casar Domínguez
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Dimensiones de la Calidad en Atención a la Diversidad. Un instrumento fiable para su medición.
XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa
Internacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Luz Sandra Casar Domínguez, Eva Espiñeira Bellón, Paula Rios De Deus
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comisión de Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación

Vogal PDI

Desde 11/07/2023.

Xunta da Facultade de Ciencias da Educación

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Comisión Académica Programa Oficial de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación

Vogal PDI

Desde 10/08/2021.

Comisión de Titulación do Grao en Educación Infantil

Vogal PDI

Desde 27/07/2017.

Comisión Académica Mestrado Universitario en Psicopedagoxía

Vogal PDI

Desde 01/10/2016.

Comisión Académica Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolar

Secretaria

Desde 01/09/2016.

Coordinadores/as Mestrados Facultade de Ciencias da Educación

Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
Coordinadora Máster

Desde 01/10/2021 ata 30/09/2023.

Xunta da Facultade de Ciencias da Educación

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Coordinadores/as Mestrados Facultade de Ciencias da Educación

Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
Coordinadora Máster

Desde 15/05/2020 ata 30/09/2021.

Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación

Vogal Coordinadora de Título

Desde 15/05/2020 ata 30/09/2023.

Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación

Vogal PDI

Desde 05/04/2019 ata 14/05/2020.

Comisión Académica Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolar

Vogal Coordinadora de Título

Desde 01/10/2016 ata 30/09/2017.

Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación

Vogal Coordinadora de Título

Desde 21/06/2016 ata 31/07/2017.

Coordinadores/as Mestrados Facultade de Ciencias da Educación

Mestrado Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
Coordinadora Máster

Desde 21/06/2016 ata 30/09/2017.

Comisión Académica Mestrado Universitario en Psicopedagoxía

Secretaria

Desde 01/10/2014 ata 30/09/2016.

Facultade de Ciencias da Educación

Vicedecana

Desde 12/05/2012 ata 19/05/2016.

Facultade de Ciencias da Educación

Secretaria de Facultade

Desde 26/04/2012 ata 11/05/2012.

Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación

Vicepresidenta