Dra. María Cristina Pérez Crego  

Profesora contratada interina de sustitución (INT-SU)

Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Área Métodos de investigación e diagnóstico en educación
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-5937-0047 Scopus57927625200

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 21
Función titorial e orientación académica
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 63
Orientación e Políticas de Emprego
Grao en Educación Social
0 42
Orientación Familiar en Contextos Socioeducativos
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
0 11
Orientación Profesional
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 16
Prácticum
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 2
Prácticum II
Grao en Educación Social
0 0,5
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
0 8
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 11,5
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Formación profesional e mercado laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 17
Función titorial e orientación académica
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
0 63
Iniciación á investigación educativa
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
0 42
Orientación Familiar en Contextos Socioeducativos 0 21
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 4
Traballo Fin de Grao
Grao en Logopedia. Curso Ponte
0 16
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 1,5
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 8,5
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 6,5
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 0,5
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Estudo de Necesidades e Avaliación de Programas
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 21
Formación profesional e mercado laboral
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
0 28
Función titorial e orientación académica
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 12,5
Iniciación á investigación educativa
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 54,5
Orientación Familiar en Contextos Socioeducativos
Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
0 21
Prácticum
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 1
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Social
Grao en Educación Social. Curso Ponte
0 6
Traballo Fin de Grao
Grao en Logopedia
Grao en Logopedia. Curso Ponte
0 8
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 6
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 6
Tutoría, Mentoría e Coaching
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 31,5
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Función titorial e orientación académica
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 21
Fundamentos de Intervención Logopédica
Grao en Logopedia
0 60,5
Iniciación á investigación educativa
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 98
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
Grao en Educación Social
0 21
Fundamentos de Intervención Logopédica
Grao en Logopedia
0 65
Iniciación á investigación educativa
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 56
Prácticum I
Grao en Educación Infantil
0 4
Prácticum I
Grao en Educación Social
0 4
Tutoría, Mentoría e Coaching
Máster Universitario en Psicopedagoxía
0 31,5
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Análise de Datos na Investigación Educativa
Licenciatura en Psicopedagoxía
0 26
Métodos e Técnicas da Avaliación de Centros
Licenciatura en Psicopedagoxía
0 10
Orientación Ocupacional
Grao en Educación Social
0 15
Prácticum
Licenciatura en Psicopedagoxía
0 9

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre martes
10:00 a 12:00
Despacho P2 A 22
Primeiro cuadrimestre mércores
10:30 a 12:30
Despacho P2 A 22
Segundo cuadrimestre mércores
10:30 a 12:30
Despacho P2 A 22
Segundo cuadrimestre xoves
10:30 a 12:30
Despacho P2 A 22
Segunda oportunidade mércores
10:30 a 12:30
Despacho P2 A 22

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Integridade académica: visión do profesorado e estudantes das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora de Galicia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª. Espiñeira Bellón, M.ª Josefa Mosteiro García
Tipo Contrato
Datas Desde 04/03/2022 ata 04/11/2022

Análisis de las políticas institucionales ante las prácticas deshonestas en la realización de trabajos académicos en el sistema universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón y Mª Josefa Mosteiro García
Tipo Contrato
Datas Desde 18/03/2021 ata 18/10/2021

Estudo da percepción da comunidade educativa sobre as causas que producen plaxio académico en estudantes do Sistema Universitario de Galicia¿

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Universidades
Investigadores principais Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª. Espiñeira Bellón
Tipo Contrato
Datas Desde 23/01/2020 ata 22/11/2020

Investigando no territorio para coñecer e recoñecer os centros educativos que traballan educación para o desenvolvemento e cidadanía global en Galicia (Fase II)

Entidade financiadora Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea)
Investigadores principais Rosa María Méndez García e Alba Patricia Digón Regueiro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/07/2019 ata 30/11/2020

Investigando no territorio para coñecer e recoñecer os centros educativos que traballan educación para o desenvolvemento e cidadanía global en Galicia (I)

Entidade financiadora Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Xunta de Galicia.
Investigadores principais Alba Patricia Digón Regueiro; Rosa María Méndez García
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/11/2018 ata 01/11/2019

Investigando a dimensión global da educación para o desenvolvemento na educación secundaria obrigatoria e no ensino superior universitario de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Araceli Serantes Pazos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2018

Investigando na Dimensión Global da EpD. Un proxecto piloto de investigación-acción colaborativa nun centro educativo de Galicia (Fase II)

Entidade financiadora Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea)
Investigadores principais Renée DePalma Ungaro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/08/2016 ata 30/11/2017

Investigando a dimensión global da educación para o desenvolvemento. Un proxecto piloto de investigación-acción colaborativa nun centro educativo de Galicia. Fase I

Entidade financiadora Dirección Xeral de Relacións Exteriores (Xunta de Galicia)
Investigadores principais Renée DePalma Ungaro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2015 ata 31/12/2016

Explorando as posibilidades de extender a dimensión global da EpD en educación secundaria obligatoria. Unha investigación diagnóstica en centros educativos de Galicia

Entidade financiadora Dirección General de Relaciones Exteriores coa Unión Europea e Xunta de Galicia
Investigadores principais Araceli Serantes Pazos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/09/2014 ata 30/11/2015

INVESTIGANDO EN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EL TESORO DE ACAHUALINCA

Entidade financiadora Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
Investigadores principais Mª del Mar Rodríguez Romero
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/09/2013 ata 30/11/2014

Percepciones sobre la evaluación de resultados de aprendizaje en títulos de máster

Autores Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, EVA MARÍA ESPIÑEIRA-BELLÓN, Cristina Pérez Crego
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Vol. 1 Núm. 41 (páxs. 243 ata 261)
DOI https://doi.org/10.6018/rie.520831

La Construcción de Ciudadanía con Conciencia Ética desde la Honestidad Académica

Autores Cristina Pérez Crego, Jesús Muñoz- Cantero, Eva Espiñeira Bellón
Revista Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación Vol. 3 Núm. 21 (páxs. 1 ata 1)
DOI https://doi.org/10.15366/reice2022.20.3.007

EL PROFESORADO FRENTE AL APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y EL PLAGIO ACADÉMICO

Autores Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN, Jesús-Miguel Muñoz-Cantero, Cristina Pérez Crego
Revista Psique Vol. XVIII Núm. 1 (páxs. 89 ata 193)
DOI https://doi.org/10.26619/2183-4806

RELACIÓN ENTRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN Y LA COMISIÓN DE PLAGIO ACADÉMICO

Autores Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Revista PROFESORADO. REVISTA DE CURRÍCULUM Y FORMACIÓN DE PROFESORADO Núm. 2 (páxs. 1 ata 23)
DOI https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i2.21194

Conceptualización del plagio académico desde la percepción de distintos agentes de la educación superior

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón, María Cristina Pérez Crego
Revista Innovaciones educativas Vol. 24 (páxs. 5 ata 20)
DOI https://doi.org/10.22458/ie.v24iespecial.4328

Medidas para combatir el plagio en los procesos de aprendizaje

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego
Revista Educación XXI Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 97 ata 120)
DOI https://doi.org/10.5944/educxx1.28341

Siguiendo las "reglas del juego": la aleatoriedad e indeterminación como casilla de salida de la composición en el aula

Autores Vicente Castro-Alonso, Aurelio Chao-Fernández, Cristina Pérez Crego
Revista Revista internacional Digilec (páxs. 1 ata 20)

El proceso formativo de citación y las necesidades del alumnado universitario

Autores Porto Castro, Ana María, Cristina Pérez Crego, Mª Josefa Mosteiro García, Álvaro Lorenzo Rey
Revista REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO (REIFOP) Vol. 24 Núm. 2 (páxs. 17 ata 33)
DOI https://doi.org/10.6018/reifop.453701

Análisis de la percepción de las familias sobre la educación musical en la escuela

Autores Rocío Chao-Fernández, María Cristina Pérez Crego, Aurelio Chao-Fernández
Revista Revista internacional Digilec Vol. 6 (páxs. 75 ata 88)

La grabación musical como herramienta de aprendizaje. Implicaciones educativas para el alumnado

Autores Aurelio Chao-Fernández, Cristina Pérez Crego, Rocío Chao-Fernández
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 71 ata 83)

Mapeando colaborativamente las experiencias de educación para el desarrollo y ciudadanía global

Autores Alba Patricia Digón Regueiro, Cristina Pérez Crego, Laura Cruz Lopez, Rosa Mª Mendez Garcia
Revista REVISTA DE FOMENTO SOCIAL Vol. 75 Núm. 2 (páxs. 217 ata 242)

Percepcións do alumnado sobre o plaxio académico no Sistema Universitario de Galicia

Autores María Cristina Pérez Crego, Enelina María Gerpe Pérez, Álvaro Lorenzo Rey, Lucía Lareo Pena
Revista EDUGA. REVISTA GALEGA DO ENSINO Vol. 79

Dimensión Global e Educación para o Desenvolvemento: perspectivas do profesorado de secundaria

Autores Araceli Serantes Pazos, Zapico, M. H., Cristina Pérez Crego, Vanessa Pazos Leis
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. extr Núm. 8 (páxs. 95 ata 99)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.08.561

A atención á diversidade como eixo na construción do labor da Orientación en Educación Primaria

Autores María Cristina Pérez Crego
Revista REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN Vol. Extr. Núm. 11 (páxs. 108 ata 112)
DOI https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.11.1113

V Xornadas. A Universidade que nos agarda. Orientación preuniversitaria Curso Cero. Material de orientación y docente

Autores Eva Espiñeira-Bellón, Elisa Lema Gómez, Cristina Martínez Rojas, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Cristina Pérez Crego
Editores Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Eva María ESPIÑEIRA BELLÓN, Cristina Pérez Crego
Editorial Reprografía Noroeste S. L., Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-46-3

Orientación para alumnado de novoingreso nauniversidade Material docente

Autores José Luis Añón Teijido, Elisa Lema Gómez, Cristina Martínez Rojas, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Cristina Pérez Prego, Eva Mª Espiñeira Bellón
Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego
Editorial GITIAES, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-23-4

Grupos de Investigación e Innovación en el Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de las Universidades españolas (2021)

Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Maria Espiñeira Bellón, José Sánchez-Santamaría, Mª Cristina Pérez Prego
Editorial Reprografía del Noroeste, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-18291-26-5

Píldoras Formativas de apoyo a para la elaboración y presentación del trabajo de fin de grado o máster en títulos oficiales universitarios. Material docente

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente, Teresa Juana García Real
Editores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Cristina Pérez Crego, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente, Teresa Juana García Real
Editorial GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-606-9166-2

Curso cero: Orientación básica para alumnado de nuevo ingreso en centros de Educación Superior

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Cristina Pérez Crego, Eva María Espiñeira Bellón, Nuria Rebollo Quintela, Luisa Losada Puente
Editores Nuria Rebollo Quintela, Eva María Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, María Cristina Pérez Crego
Editorial GIACE: Grupo de Investigación en avaliación e calidade educativa, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-608-4459-4

Las causas del plagio en el Sistema Universitario de Galicia

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón. Mª Cristina Pérez Prego. Jesús Miguel Muñoz-Cantero
Libro Plagio y honestidad académica en la Educación Superior
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 978-3-631-86367-1
Páxinas Desde a 203 ata a 238

Evaluación de la oportunidad formativa de congresos de investigación e innovación educativa

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón. Cristina Pérez Crego. Jesús Miguel Muñoz Cantero
Libro Educación artística para el cambio
Edita Peter Lang.
ISBN: 978-3-631-86986-4
Páxinas Desde a 175 ata a 188

Posibles factores condicionantes de la integración de la educación para el desarrollo en educación secundaria: percepción del profesorado

Autores Zapico, M. H.. Araceli Serantes Pazos. Cristina Pérez Crego. Vanessa Pazos Leis
Libro La educación para el desarrollo y la ciudadanía global.Una experiencia de investigación-acción participativa
Edita GRAÓ.
ISBN: 9788499809519
Páxinas Desde a 103 ata a 121

Percepción del profesorado de los conservatorios de Galicia sobre las grabaciones de la compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG),

Autores Aurelio Chao-Fernández. María Cristina Pérez Crego. Nilo Jesús García Armas
Libro Innovación educativa en la sociedad actual.
Vol. 1 Edita Dykinson S.L..
ISBN: 978-84-1324-493-8
Páxinas Desde a 2003 ata a 2014

Retos y ventajas de la colaboración interinstitucional

Autores Mª Dolores Cotelo Guerra. Cristina Pérez Crego. José Luis Iglesias Salvado
Libro La educación para el desarrollo y la ciudadanía global.Una experiencia de investigación-acción participativa
Edita GRAÓ.
ISBN: 9788499809519
Páxinas Desde a 247 ata a 264

Autoevaluación, coevaluación y evaluación entre iguales como herramientas paraevaluar los resultados de aprendizaje.
Seminario: Enfoques y experiencias en el diseño y evaluación de resultados de aprendizaje
Nacional

Autores Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira Bellón, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Coruña, A (España)

Prevalencia de la deshonestidad académica del alumnado universitario de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
La educación en Red. Realidades diversas, horizontes comunes. Libro de resúimenes
Internacional

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Cristina Pérez Crego
Organizador Sociedad Española de Pedagogía
Lugar Santiago de Compostela (España)
DOI https://doi.org/10.15304/cc.2021.1393

Medidas para combatir el plagio en los procesos de aprendizaje del alumnado universitario de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
Internacional

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Muñoz Cantero, Jesús Miguel, Cristina Pérez Crego
Organizador Sociedad Española de Pedagogía
Lugar Santiago de Compostela (España)

La universidad como puente en la configuración de profesionales con principios éticos
XVI Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Cristina Pérez Crego, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva María Espiñeira-Bellón
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar braga (Portugal)

La importancia de los resultados de aprendizaje de un máster universitario: análisis documental
XVI Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía
Internacional

Autores Eva Maria Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Cristina Pérez Crego
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar braga (Portugal)

ACTITUDES DOCENTES A FAVOR DE LA AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA AUTORREGULACIÓN DEL PLAGIO ACADÉMICO
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Coruña, A (España)

MOTIVACIÓN Y PLAGIO ACADÉMICO. UN ESTUDIO EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO MOTIVADO POR LA COVID-19"
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores Eva Mª Espiñeira Bellón, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Coruña, A (España)

ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN DEL ALUMNADO ANTE EL PLAGIO ACADÉMICO: PERCEPCIONES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO
I CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Internacional

Autores María Cristina Pérez Crego, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Eva Mª Espiñeira Bellón
Lugar Coruña, A (España)

Integración de tabletas en un aula de Educación Primaria: un estudio de caso sobre el uso de las TIC bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos, la educación para el desarrollo y la ciudadanía global y la colaboración universidad-escuela
XXVIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DE TECONOLOGÍA EDUCATIVA. ACTIVISMO Y TECNOLOGÍA: HACIA UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON LA EDUCACIÓN CRÍTICA Y EMANCIPADORA
Nacional

Autores Iglesias-Amorín, F., Cristina Pérez Crego
Organizador Universidad de Cantabria
Lugar Santander (España)

Aproximación a una experiencia de Aprendizaje-Servicio en el Grado de Educación social. Posibilidades y límites en el desarrollo de la conciencia crítica
II Jornadas. Universidad Otra. Otros sujetos, otros conocimientos, otras alianzas para una Universidad que transforma
Autonómico

Autores Silvana Longueira Matos, Raquel Mariño Fernández, María Cristina Pérez Crego
Lugar Bilbao (España)

Investigando colaborativamente en Educación para el desarrollo. Crónica de una experiencia
III Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo. ¿Qué desarrollo queremos?. La Agenda post 2015 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible
Internacional

Autores Cristina Pérez Crego, Renée De Palma, Araceli Serantes Pazos, Rodríguez-Romero, Mar, Zapico, M. H., Vanessa Pazos Leis, Mª Dolores Cotelo Guerra, José Luis Iglesias Salvado, Ana Lampón
Organizador Red Española de Estudios del Desarrollo-REEDES
Lugar Zaragoza (España)

Obstáculos para asesorar. Reflexionando sobre las percepciones de las y los profesionales de la orientación en Educación Secundaria Obligatoria de Galicia
International Converence of the IAEVG 2016. Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action and Impact
Internacional

Autores Rodríguez-Romero, Mar, Arza, N., Mª Montserrat Castro Rodríguez, Mª Cristina Pérez Prego
Lugar Madrid (España)

Presentación dos resultados da investigación "Investigando na educación para o desenvolvemento: un estudo de caso sobre a implementación do proxecto o Tesouro da Acahualinca
Xornadas de Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global
Autonómico

Autores Araceli Serantes Pazos, Rodríguez-Romero, Mar, Zapico, M. H., Cristina Pérez Crego
Organizador Facultad de Ciencias de la Educación
Lugar Coruña, A (España)

Investigando en Educación para el Desarrollo II: Un estudio de caso del proyecto ¿O Tesouro da Acahualinca¿ de Solidaridad internacional de Galicia¿
IV Congreso de Educacion para el Desarrollo.
Nacional

Autores Rodríguez-Romero, Mar, Zapico, M. H., Apolinar Graña Varela, Alba Patricia Digón Regueiro, Silvana Longueira Matos, Mª Dolores Cotelo Guerra, Cristina Pérez Crego
Organizador HEGOA
Lugar Vitoria-Gasteiz (España)

A COLABORACIÓN COS SERVIZOS PÚBLICOS NOS CENTROS DO ENSINO OBRIGATORIO DE GALICIA E O PAPEL DOS SERVIZOS DE ORIENTACIÓN
XII ACTAS DO CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOXÍA
Internacional

Autores Mª Montserrat Castro Rodríguez, Rodríguez-Romero, Mar, Mª Cristina Pérez Prego
Organizador UNIVERSIDADE DO MINHO
Lugar BRAGA (Portugal)

La construcción del rol de asesor en orientación usando historias de vida
XVI Congreso Nacional / II Internacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y Comunidades Globales, Plurales y Diversas.
Internacional

Autores María Cristina Pérez Crego
Organizador Universidad de Alicante
Lugar Alicante/Alacant (España)

Determinantes del Comportamiento Antisocial en Menores: Tendencias Prosociales y Valores Motivacionales
X Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores Miguel Clemente Díaz, Pablo Espinosa Breen, Cristina Pérez Crego, Diana Sánchez López
Lugar Cádiz (España)

El Inventario de Comportamientos Antisociales como Medida de los Diferentes Aspectos de la Conducta Antinormativa en Menores
X Congreso Nacional de Psicología Social
Nacional

Autores Pablo Espinosa Breen, Miguel Clemente Díaz, Diana Sánchez López, Cristina Pérez Crego
Lugar Cádiz (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Consello Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

PDI (Membros Natos)