Dr. Manuel Ferreiro Fernández  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Departamento Letras
Área Filoloxías galega e portuguesa
Investigación  Grupo de investigación Investigación Lingüística e Literaria Galega
Liñas de investigación Lingüística Histórica; Ecdótica e Crítica Textual; Edición de Textos
Palabras chave Lingüística Histórica; Ecdótica; Crítica Textual; Edición de Textos
Avaliación de méritos docentes 6 quinquenio(s)
Avaliación de méritos de investigación 5 sexenio(s)
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0001-5605-505X ResearcherIDH-7473-2015 Scopus56364065900

Licenciado (1978) e doutor (1990) en Filoloxía Hispánica (subsección: Galego-Portugués) pola Universidade de Santiago de Compostela.

A súa actividade investigadora abala entre a Lingüística Histórica e mais a Ecdótica e a Crítica Textual: os dous volumes da Gramática Histórica Galega (1995-1997) inscríbense na primeira liña de investigación; co segundo núcleo de pesquisa están relacionados os traballos que teñen como obxecto o estudo e a edición de textos medievais, nomeadamente dos textos trobadorescos galego-portugueses, con participación e dirección de proxectos de investigación e coa publicación de diversos contributos e artigos especializados en revistas e libros colectivos, e mais monografías como As cantigas de Rodrigu’Eanes de Vasconcelos ou O Cancioneiro de Pero Mafaldo (en colaboración con Leticia Eirín).

A figura e da obra de Eduardo Pondal nuclea outro centro de interese investigador no ámbito da Crítica Textual e do estudo da lingua literaria pondaliana, coa publicación de múltiplos estudos, nomeadamente os catro volumes da súa obra completa (1995-2005) e numerosos traballos e monografías sobre a figura e a obra do clásico decimonónico: De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego (1996, 1ª ed., 2007, 4ª ed.); O Himno Galego. Documentos históricos (1890-1907); Eduardo Pondal, o cantor do eido noso (2017); Estes son os eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana (2017); Eduardo Pondal: Os cantos eran da Patria (2017).

En 2006 gañou o XVII Premio de Investigación «Losada Diéguez» 2006 pola edición d’Os Eoas pondalianos, e en 2014 foille concedido o IX Premio de Investigación «Concepción Arenal» de Humanidades 2014 polo proxecto Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa (www.glossa.gal).

Na actualidade dirixe o proxecto Universo Cantigas, que ten como obxectivo realizar a edición crítica dixital dos textos que integran a lírica galego-portuguesa (www.universocantigas.gal).

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 6
Traballo Fin de Grao
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 9
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 20,5
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 14
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses 0 31,5
Historia da Lingua Galega e Portuguesa 0 51
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 2
Traballo Fin de Grao 0 12
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 8,5
Traballo Fin de Máster 0 1
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 14
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 25,5
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 51
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 6
Traballo Fin de Grao
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 6
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 14
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 18
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 42
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 31,5
Lingua Galega 2
Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 12
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 4
Traballo Fin de Grao
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 6
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 12
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 14
Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 27,5
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 42
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 18
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 4
Traballo Fin de Grao
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 6
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 12
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 14
Historia da Lingua Galega e Portuguesa
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 42
Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 14
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 2
Traballo Fin de Grao
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Programa de simultaneidade do Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios e o Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
0 18
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0 18

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Filoloxía

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre martes
10:00 a 14:00
Gabinete 404
Primeiro cuadrimestre mércores
12:00 a 14:00
Gabinete 404
Segundo cuadrimestre luns
10:00 a 13:00
Gabinete 404
Segundo cuadrimestre mércores
10:00 a 13:00
Gabinete 404

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A lusofonía. Proposta didáctica para 1º da ESO
Rosalía e a súa literatura. Proposta de unidade didáctica para 3º de ESO.

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Glosario crítica da poesía medieval galego-portuguesa. V. Edición crítica dixital das cantigas de escarnio e maldizer

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades
Investigadores principais FERREIRO FERNANDEZ MANUEL (IP1) / ARBOR ALDEA MARINA (IP2)
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/09/2023 ata 31/08/2026

AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS. GPC 2023

Entidade financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principais María Teresa López Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2023 ata 20/11/2025

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GPC

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais López Fernández, Teresa
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2020 ata 31/12/2023

Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. IV. Edición crítica dixital das cantigas de amigo

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principais Manuel Ferreiro Fernández / Mariña Arbor Aldea
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2019 ata 31/12/2022

Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia. Rede de Estudos Medievais interdisciplinares

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais María Mercedes Brea López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2018

Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. III. Edición crítica dixital das cantigas de amor

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2016 ata 31/12/2018

Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario Galego. Rede de Estudos medievais interdisciplinares

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia
Investigadores principais María Mercedes Brea López
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 24/08/2014 ata 23/06/2016

Glosario crítico de la poesía medieval galego-portuguesa. II. Cantigas de escarnho e de mal dizer

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2013 ata 31/12/2015

Axuda ao Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas

Entidade financiadora XUNTA DE GALICIA
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2013 ata 31/12/2016

Glosario crítico de la poesía medieval gallego-portuguesa. I. Cantigas de amor y cantigas de amigo.

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2010 ata 31/12/2012

Axudas para a consolidación e a estruturación de unidades competitivas do sistema galego de I+D+i

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 10/12/2010 ata 31/12/2012

Los procesos de emergencia lingüística y literaria en los espacios gallego y brasileño. Perspectiva comparada

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Tipo Proxecto Internacional
Datas Desde 27/12/2007 ata 27/12/2008

As cantigas do segundo cancioneiro aristocrático galego-portugués. Edición e estudo

Entidade financiadora Xunta de Galicia - Consellería de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principais Carlos Paulo Martínez Pereiro
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 15/11/2006 ata 15/11/2009

El "cancionero" de Joan García de Guilhade. Edición crítica.

Entidade financiadora Plan Nacional de I+D
Investigadores principais Carlos Paulo Martínez Pereiro
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 13/12/2004 ata 13/12/2007

Ingeniería lingüística para el idioma gallego y problemas de traducción automática de lenguas próximas

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Investigadores principais Nieves Rodríguez Brisaboa
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2003 ata 31/12/2003

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A UDC E O CONCELLO DE LARACHA

Entidade financiadora AYUNTAMIENTO DE LARACHA
Investigadores principais Manuel Ferreiro Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 15/04/2002 ata 15/05/2002

Os textos galego-portugueses da "Materia de Bretaña". Edición crítica e estudio lingüistico-literario.

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Carlos Paulo Martínez Pereiro
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 07/04/1994 ata 07/04/1996

O refrán das cantigas galego-portuguesas: variación e edición

Autores Manuel Ferreiro
Revista ESTUDIOS ROMÁNICOS Vol. 31 (páxs. 433 ata 446)
DOI https://doi.org/10.6018/er.502821

Notas sobre a segmentación textual dalgúns adverbios nas cantigas galego-portuguesas

Autores Manuel Ferreiro
Revista Signum. Revista da Associação Brasileira de Literatura Medieval Vol. 22 Núm. 2 (páxs. 272 ata 292)

Dous loci critici nas cantigas de Estevan da Guarda

Autores Manuel Ferreiro
Revista ESTUDIOS ROMÁNICOS Núm. 27 (páxs. 171 ata 183)

Amizade, conexión epistolar e redes socioliterarias: Rosalía, Pondal (e Murguía)

Autores Manuel Ferreiro
Revista Follas Novas. Revista de Estudos Rosalianos Vol. 2 (páxs. 26 ata 49)

A forma «mais» na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico

Autores Manuel Ferreiro
Revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía Vol. 43 Núm. 43 (páxs. 361 ata 383)

Unha variación inexistente nas cantigas profanas galego-portuguesas: as formas «perdon» / «pardon»

Autores Manuel Ferreiro
Revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos Núm. 19 (páxs. 51 ata 59)

Elementos para unha revisión textual das cantigas trobadorescas: sobre a segmentación de «o» e «a»

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Revista Estudos de Lingüística Galega Núm. 6 (páxs. 81 ata 115)

Lección manuscrita e crítica do texto: en torno á segmentación das cadeas gráficas na poesía profana galego-portuguesa

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Revista REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL Vol. 26 (páxs. 163 ata 190)

Sobre a posibilidade de elisión vocálica da conxunción «se» na lírica profana galego-portuguesa

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía Núm. 40 (páxs. 453 ata 470)

Uma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -L- intervocálico

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Revista Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric Vol. 1 Núm. 1 (páxs. 1 ata 20)

A forma verbal «éste» na lírica profana galego-portuguesa

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA Núm. 9 (páxs. 57 ata 78)

La (re)construcción de la Patria Gallega desde la poesía: Eduardo Pondal

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Revista Revolución y cultura (páxs. 18 ata 24)

Sobre a edição dos textos trovadorescos galego-portugueses. Novamente Meendinho.

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Revista CRÍTICA DEL TESTO Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 47 ata 67)

A investigación sobre Pondal e o achamento d¿Os Eoas. Memoria persoal dunha pesquisa

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Revista GRIAL REVISTA GALEGA DE CULTURA Vol. 171 (páxs. 38 ata 49)

"Da bibliografía virtual a bibliografía real"

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Revista A NOSA CULTURA Vol. 840 Núm. 840 (páxs. 27 ata 28)

Os trobadores da terra de Betanzos

Autores Leticia Eirín García, Manuel Ferreiro, Mª Teresa López Fernández
Editorial Editorial Biblos. Clube de Lectores, Betanzos (España)
ISBN 978-84-15086-55-0

Correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas (1957-1997)

Autores Manuel Ferreiro, Xose Ramón Freixeiro Mato
Editorial Casa-Museo Manuel María, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-945714-8-0

Eduardo Pondal, o cantor do eido noso

Autores Manuel Ferreiro
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-347-1

Esta é a terra dos eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana

Autores Manuel Ferreiro
Editorial Deputación da Coruña, (España)
ISBN 978-84-9812-295-4

Eduardo Pondal: Os cantos eran da Patria... (120 poemas)

Autores Manuel Ferreiro
Editores Manuel Ferreiro
Editorial Real Academia Galega, (España)
ISBN 978-84-946005-7-9

O Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica

Autores Leticia Eirín García, Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-453-5167-3

A edición da poesía trobadoresca en Galiza

Editorial Baía Edicións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-96893-65-8

De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego (4ª ed. revisada)

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 978-84-8487-132-0

Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa / Guidelines for the Edition of Medieval Galician-Portuguese Troubadour Poetry

Autores Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro, Laura Tato Fontaíña
Editorial Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-247-8

Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa / Guidelines for the Edition of Medieval Galician-Portuguese Troubadour Poetry

Autores Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro, Laura Tato Fontaíña
Editorial Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-247-8

O Himno Galego. Documentos Históricos (1890-1907)

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial UDC-USC-UVIGO, Coruña, A (España)
ISBN 978-84-9749-271-3

De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego [3ª ed. corrixida e acrecentada]

Autores Manuel Ferreiro
Editorial Libraría Couceiro, (España)
ISBN D.L.: C-2174-2007

Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. Vol. IV. Os Eoas.

Autores Manuel Ferreiro
Editorial Sotelo Blanco, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7824-477-8

Intres (1934-1935). Edición e estudo lingüístico de Manuel Ferreiro. Estudo literario de Laura Tato Fontaíña.

Editorial Edicións do Castro, (España)
ISBN 84-8485-213-X

¡Mal ollo!... Comedia de ambente mariñeiro

Autores Manuel Ferreiro Fernández, Laura Tato Fontaíña
Editorial Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-113-0

Eduardo Pondal: Poesía Glega Completa. Volume III: Poemas Manuscritos.

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Sotelo Blanco, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7824-406-9

Ramón Cabanillas: A Virxe do Cristal. Lenda de Curros Enríquez axeitada para ópera.

Autores Manuel Ferreiro Fernández, Goretti Sanmartin Rei
Editorial Biblioteca - Arquivo "Francisco Pillado Mayor", (España)
ISBN 84-9749-035-5

Gramática Histórica Galega. Vol. II. Lexicoloxía [2ª edición]

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-8487-000-6

Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. Vol. II. Poemas Impresos.

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Sotelo Blanco, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-7824-385-2

Gramática Histórica Galega I. Fonética e Morfosintaxe( 4ª Edición)

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89896-43-7

Castelao na Galiza do século XX

Editores Xosé Ramón Freixeiro Mato, Manuel Ferreiro
Editorial Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, Laracha, A (España)
ISBN 84-8969-61-4

Doce Canto em Terra Alheia (2ª Edição)

Autores Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro, Francisco Salinas Portugal
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89896-37-2

De Breogán aos pinos. O texto do Himno galego [2ª Edición]

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 94-87847-97-8

Gramática histórica galega. Vol. II Lexicografía

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-89896-07-0

Gramática Histórica Galega

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-87847-67-6

Cantiga de Amor. Antoloxía

Autores Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-921126-7-0

Cantigas de Santa Maria. [Antoloxía]

Autores Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-921126-8-9

Cantiga de Amigo. Antoloxía

Autores Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-921126-4-6

Cantiga de Escarnio e de mal dizer. Antoloxía

Autores Manuel Ferreiro Fernández, Carlos Paulo Martínez Pereiro
Editorial ASPG-A NOSA TERRA, Vigo (España)
ISBN 84-921126-6-2

De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Edicións Laiovento, Noia (España)
ISBN C-432-1996

Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa, vol I : Queixumes dos pinos

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Editorial Sotelo Blanco, (España)
ISBN nodef-0464

Gramática Histórica Galega

Editorial Edicións Laiovento, Santiago de Compostela (España)
ISBN 84-87847-67-6

No universo das cantigas de amigo: algunhas reflexións textuais

Autores Manuel Ferreiro
Libro ¿Qué se fizo aquel trobar? La poesía de cancionero ayer y hoy
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-878-4
Páxinas Desde a 19 ata a 39

Cantar a «nazón de Breogán»: o himno galego

Autores Manuel Ferreiro
Libro Símbolos nacionais de Galiza. O himno e a bandeira
Edita Deputación de Lugo.
ISBN: 978-84-09-43070-3
Páxinas Desde a 9 ata a 24

Eduardo Pondal, dramaturgo. «María de Lebosende (Breve cuadro dramático)»

Autores Manuel Ferreiro
Libro Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego
Edita Peter Lang Publishing.
ISBN: 9781800797123
Páxinas Desde a 13 ata a 29

En torno da segmentación do adverbio pronominal «i» nas cantigas

Autores Manuel Ferreiro
Libro «Tenh¿eu que mi fez el i mui gram bem». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer
Edita Sílex Ediciones.
ISBN: 978-84-19077-35-6
Páxinas Desde a 201 ata a 223

Entre a fonética e a sintaxe: crase, combinación de unidades lingüísticas e segmentación copulativa nas secuencias rimáticas das cantigas

Autores Manuel Ferreiro
Libro Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas. Monografía 13 da Revista Galega de Filoloxía
Edita Servizo de Publicacións - Universidade da Coruña.
ISBN: 978-84-9749-819-7
Páxinas Desde a 87 ata a 105

«E nos duros traballos escelente». Carvalho Calero e os estudos pondalianos

Autores Manuel Ferreiro
Libro Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso
Edita Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.
ISBN: 978-84-17595-86-9
Páxinas Desde a 207 ata a 233

Arredor da segmentación intraversal da copulativa "e" nas cantigas trobadorescas galego-portuguesas

Autores Manuel Ferreiro
Libro Estudos atuais de linguística galego-portuguesa
Edita Laiovento.
ISBN: 978-84-8487-438-6
Páxinas Desde a 29 ata a 55

O portal Universo Cantigas: antecedentes, desenvolvemento, dificultades

Autores Manuel Ferreiro
Libro Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico
Vol. II Edita Cilengua.
ISBN: 978-84-17107-88-8
Páxinas Desde a 1633 ata a 1644

A lingua de Martin Codax, entre a tradición e o xénero

Autores Manuel Ferreiro
Libro The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax: The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval
Edita John Benjamins Publishing Company.
ISBN: 9789027201393
Páxinas Desde a 167 ata a 184

Universo Cantigas: work in progress

Autores Manuel Ferreiro. Mariña Arbor Aldea
Libro Literatura Medieval (Hispánica): nuevos enfoques metodológicos y críticos
Edita Cilengua.
ISBN: 978-84-17107-77-2
Páxinas Desde a 23 ata a 41

Coa faz á terra volta. Toponimia e poesía en Eduardo Pondal

Autores Manuel Ferreiro
Libro Estudos de Onomástica Galega III. Os alcumes.
Edita Real Academia Galega.
ISBN: 978-84-947823-4-3
Páxinas Desde a 171 ata a 182

Materiais para unha revisión crítica da segmentación de "é" no texto das cantigas profanas galego-portuguesas

Autores Manuel Ferreiro
Libro As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência
Edita Universidade de Minho.
ISBN: 978-989-755-240-3
Páxinas Desde a 39 ata a 64

Notas sobre variación lingüística dalgunhas formas verbais de pretérito nas cantigas galego-portuguesas (aver, fazer, põer, querer)

Autores Manuel Ferreiro
Libro Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico
Edita Universidade de Vigo.
ISBN: 978-84-8158-728-9
Páxinas Desde a 119 ata a 137

Edición crítica e léxico: sobre algunhas cuestións de vocabulario na poesía profana galego-portuguesa (Anexo 73 de Verba)

Autores Manuel Ferreiro
Libro Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais
Edita Servizo de Publicacións - Universidade de Santiago.
ISBN: 978-84-16533-65-7
Páxinas Desde a 259 ata a 275

Apostilas ao texto da cantiga «Don Beeito, ome duro» [B 1464, V 1074] de Joan Airas de Santiago

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento
Edita SEMYR.
ISBN: 978-84-941708-3-6
Páxinas Desde a 511 ata a 527

Eduardo Pondal á procura do «verbo sublimado». Arredor das re-escrituras pondalianas

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Modelos de lingua e compromiso
Edita Baía Edicións.
ISBN: 978-84-9995-149-2
Páxinas Desde a 163 ata a 184

Por volta de topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Edita Monografías da Revista Galega de Filoloxía.
ISBN: 978-84-9749-609-4
Páxinas Desde a 177 ata a 196

Sobre a partícula «ca» no corpus da lírica profana galego-portuguesa: integridade formal vs. elisión

Autores Manuel Ferreiro
Libro Avanços em Ciências da Linguagem
Edita Associação Internacional de Lusitanistas & Através Editora.
ISBN: 978-84-87305-65-8
Páxinas Desde a 391 ata a 410

Erros dos copistas, lapsos dos editores (O pronome «che» e a cantiga B 1584 / V 1116 de Afonso Eanes do Coton

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Literatura Medieval y Renacentista en España. Líneas y Pautas
Edita SEMYR.
ISBN: 978-84-937765-4-1
Páxinas Desde a 543 ata a 559

O subcorpus das cantigas de «cavaleiros» no cancioneiro profano galego-português. Notas linguístico-editoriais

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro E fizerom taes maravilhas... Histórias de cavaleiros e cavalarias
Edita Ateliê Editorial.
ISBN: 978-85-7480-629-7
Páxinas Desde a 305 ata a 323

Do manuscrito á edición: consideracións sobre a segmentación textual na poesía profana galego-portuguesa

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro (anexo 68 de Verba) El texto medieval: De la edición a la interpretación
Edita Verba..
ISBN: 978-84-9887-917-9
Páxinas Desde a 135 ata a 158

Sobre o proxecto Glosario Crítico da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Aproximación ao estudo do Vocabulario trobadoresco
Vol. - Edita Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
ISBN: 978-84-453-4961-8
Páxinas Desde a 239 ata a 252

Os hapax como problema e como solución. Sobre a cantiga 493/18,11 [B 495/V 78] de Afonso X

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa
Vol. - Edita Anexo 67 de Verba (USC).
ISBN: 978-84-9887-302-3
Páxinas Desde a 239 ata a 261

Eduardo Pondal: poesiia i rodina / Eduardo Pondal: Poesía e Patria

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Antologuiia galisiiskoy literaturi / Antoloxía da Literatura Galega. Tomo XIV. Eduardo Pondal
Vol. - Edita Universidade de San Petersburgo..
ISBN: 978-5-288-05006-0
Páxinas Desde a 6 ata a 31

Sobre a suposta crase de «que» no trobadorismo profano galego-português

Autores Manuel Ferreiro
Libro Anais VII EIEM - Encontro Internacional de Estudos Medievais. Idade Média: permanência, atualização, residualidade
Edita Associação Brasileira de Estudos Medievais / Universidade Federal do Ceará.
ISBN: 978-85-7564-449-2
Páxinas Desde a 487 ata a 495

Edición e historia da lingua: Sobre a representación da nasalidade no trobadorismo profano galego-portugués e as formas «irmana» e afins

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro A edición da poesía trobadoresca en Galiza
Edita Baía Edicións.
ISBN: 978-84-96893-65-8
Páxinas Desde a 77 ata a 96

O Himno. Historia, texto e música

Autores Manuel Ferreiro Fernández. Fernando López Acuña
Libro Símbolos de Galicia
Edita Consello da Cultura Galega / Real Academia Galega.
ISBN: 978-84-96530-46-I
Páxinas Desde a 105 ata a 192

Estudo linguístico de Intres

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Intres (1934-1935). Edición e estudo lingüístico de Manuel Ferreiro. Estudo literario de Laura Tato Fontaíña.
Vol. - Edita Edicións do Castro.
ISBN: 84-8485-213-X
Páxinas Desde a 59 ata a 210

De Pondal para Curros: apostilas a tres poemas éditos e un poema inédito de 1914

Autores Manuel Ferreiro
Libro Actas do I Congreso Internacional «Curros Enríquez e o seu Tempo»
Vol. II Edita Consello da Cultura Galega.
ISBN: 84-95415-79-8
Páxinas Desde a 66 ata a 83

Para a historia d`Os Eoas. Un poema épico fundacional no labirinto das indecisións

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Estudos galego-brasileiros
Edita H.P. Comunicação.
ISBN: 85-7576-033-5
Páxinas Desde a 161 ata a 192

De Anacreonte a Pondal. Un novo poema

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Profesor Basilio Losada. Ensinar a pensar con liberdade e risco
Edita Universitat de Barcelona.
ISBN: 84-475-2486-8
Páxinas Desde a 376 ata a 386

Os Carballos Pondalianos( sobre 'Fillo cativo da gandra')

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero
Vol. - Edita Parlamento de Galicia.
ISBN: 84-8121-826-X
Páxinas Desde a 235 ata a 254

Tierra Verde: un poema inédito de Eduardo Pondal

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Libro Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero
Vol. - Edita Univ. Santiago de Compostela.
ISBN: 84-8121-807-3
Páxinas Desde a 489 ata a 527

Eduardo Pondal «ao estilo» de Joan Zorro (A primeira cantiga neotrobadoresca galega)

Autores Manuel Ferreiro
Libro Congreso O Mar das Cantigas
Edita Xunta de Galicia.
ISBN: 84-453-2310-5
Páxinas Desde a 213 ata a 234

O portugués como ficción dramática (A fronteira lingüística no entremés «A contenda dos Labradores de Caldelas» [1671])

Autores Manuel Ferreiro
Libro Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera
Vol. II Edita Univeridad de Extremadura.
ISBN: 84-7723-237-7
Páxinas Desde a 9 ata a 32

O estereotipo antigalego na literatura española moderna: xénese, desenvolvemento e consolidación

Autor Alexandre Pérez Vigo
Director/es Manuel Ferreiro Fernández
Ámbito Facultade de Filoloxía
Cualificación Sobresaliente Cum laude

As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobadorismo galego

Autor Carlos Manuel Callón Torres
Director/es María Pilar García Negro; Manuel Ferreiro Fernández
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Lingua galega e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS

Autor Estefanía Mosquera Castro
Director/es Manuel Ferreiro Fernández; Xosé Manuel Sánchez Rei
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

A formación de palabras no galego medieval: a afixación

Autor Xoán Luís López Viñas
Director/es Manuel Ferreiro Fernández
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Apto Cum Laude

Os paratextos galegos (1916-1936). Análise sociolingüística dos prólogos

Autor Goretti Sanmartin Rei
Director/es Manuel Ferreiro Fernández;Francisco Fernández Rei
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Sobresaliente Cum laude

O Teatro Galego e os Coros Populares (1915-1931)

Autor Laura Tato Fontaiña
Director/es Manuel Ferreiro Fernández
Ámbito Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación Apto

No universo das cantigas galego-portuguesas: sobre algúns erros ou intervencións dos copistas
Coloquio Internacional de la AHLM. Editar textos medievales en el siglo XXI
Internacional

Autores Manuel Ferreiro
Lugar Madrid (España)

Filoloxía, literatura e edición dixital: Universo Cantigas
Simposio ILG 2022. A edición dixital de textos antigos: modelos, proxectos e ferramentas (28 de novembro ¿ 2 de decembro)
Internacional

Autores Manuel Ferreiro, Leticia Eirín García
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Achegamento aos refráns das cantigas galego-portuguesas: variatio vs. repetitio
Coloquio Internacional de la AHLM. Pervivencia y literatura: documentos periféricos al texto literario (Universidad de Córdoba, 2-4 de septiembre de 2021)
Internacional

Autores Manuel Ferreiro
Organizador AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Lugar Córdoba (España)

Lingua e variación(s) no refrán das cantigas: unha aproximación
Coloquio Internacional "Editar cantigas (de amigo) no século XXI" (Universidade da Coruña, 21-22 de Outubro de 2021)
Internacional

Autores Manuel Ferreiro
Organizador Grupo ILLA - UDC
Lugar Coruña, A (España)

Voltando ás cantigas de amigo: algunhas reflexións textuais
VII Congreso Internacional da Asociación Convivio
Internacional

Autores Manuel Ferreiro
Lugar Coruña, A (España)

Os trobadores na rede: Universo Cantigas
VI Congreso Internacional de la Asociación CONVIVIO para el estudio de los cancioneros y de la poesía de cancionero (Universitat d'Alacant, 23-25 de mayo de 2018)
Internacional

Autores Mariña Arbor Aldea, Manuel Ferreiro
Lugar Alicante/Alacant (España)

As cantigas na web: Universo Cantigas
XII Congreso da AIEG: Novos horizontes para unha Galicia global (Madrid, 10 a 15 de setembro de 2018)
Internacional

Autores Manuel Ferreiro
Organizador ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDOS GALEGOS
Lugar Madrid (España)

Perspectivas multidisciplinares no estudo da onomástica: "Coa faz á terra volta". Toponimia e poesía en Eduardo Pondal
III Xornada de Onomástica Galega. Os alcumes
Autonómico

Autores Manuel Ferreiro
Organizador REAL ACADEMIA GALEGA
Lugar Pontevedra (España)

Atualizar as cantigas, recuperar o texto
International Conference Reading the Middle Ages Today: Sources, Texto and Translation (Universidade do Minho, 22-23 June 2017)
Internacional

Autores Manuel Ferreiro
Organizador Instituto de Letras e Ciências Humanas (Universidade do Minho)
Lugar Braga (Portugal)

O portal Universo Cantigas: antecedentes, desenvolvemento
XVII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Internacional

Autores Manuel Ferreiro
Organizador Università La Sapienza (Roma)
Lugar Roma (Italia)

A lingua de Martin Codax, entre a tradición e o xénero
Simposio Internacional «E irei madr a uigo» con motivo da estadía do Pergamiño Vindel en Vigo (Vigo, 23 e 24 de novembro de 2017)
Internacional

Autores Manuel Ferreiro
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

UniversoCantigas: work in progress
Coloquio Internacional AHLM: Literatura Medieval (Hispánica). Nuevos Enfoques Metodológicos y Críticos (Università degli Studi di Catania, 27-30 de septiembre de 2016)
Internacional

Autores Mariña Arbor Aldea, Manuel Ferreiro
Lugar Catania (Italia)

O proxecto GLOSSA: Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa
XI Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG)
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDOS GALEGOS
Lugar Buenos Aires (Argentina)

O proxecto GLOSSA: dificultades e resultados
Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Instituto da Lingua Galega
Lugar Santiago de Compostela (España)

Algunhas reflexións sobre o texto das cantigas profanas galego-portuguesas: as formas «perdon» / «pardon»
XVI Congresso Internacional da Associação Hispânica de Literatura Medieval «En Porto antr'o Doiro e Gaia» (Porto, 21 a 25 de Setembro de 2015)
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Lugar Porto (Portugal)

Notas sobre variación lingüística dalgunhas formas verbais de pretérito nas cantigas galego-portuguesas («aver», «fazer», «põer», «querer»)
III Coloquio de Lingüística Histórica
Nacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Antecedentes, desenvolvemento e resultados do GLOSSA (Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa)
Xornadas Internacionais "Literatura galega: identidade, alteridade, exilio"
Nacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Lugar Madrid (España)

Sobre topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]
II Coloquio de Lingüística Histórica
Nacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador ILLA - Investigación Lingüística e Literaria Galega (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Perfil biográfico de Pondal
XVIII Simposio Pondaliano
Autonómico

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Fundación Eduardo Pondal
Lugar Ponteceso (España)

Edición crítica e texto: algunhas cuestións lexicais na poesía profana galego-portuguesa
I Coloquio de Lingüística Histórica
Nacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Instituto da Lingua Galega
Lugar Santiago de Compostela (España)

Análise lingüística do Himno galego
XVII Simposio Pondaliano
Autonómico

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Fundación Eduardo Pondal
Lugar Ponteceso (España)

Sobre a forma «mais» na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico
XV Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval-Cilengua
Lugar San Millán de la Cogolla (España)

Sobre léxico e edición crítica (Apostilas ao texto da lírica profana galego-portuguesa)
IV Congreso Internacional de la SEMYR. El texto infinito: reescritura y traducción en la Edad Media y el Renacimiento.
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador SEMYR - Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas
Lugar Barcelona (España)

A escolla lingüística de Pondal no contexto do Rexurdimento
XVI Simposio Pondaliano
Autonómico

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Fundación Eduardo Pondal
Lugar Coruña, A (España)

As cantigas com "cavaleiros" do corpus profano galego-português. Notas crítico-editoriais
Congresso Internacional sobre Matéria Cavaleiresca (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa, Universidade de São Paulo, São Paulo, 9-10 Maio 2011)
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Universidade de São Paulo *
Lugar São Paulo (Brasil)

Sobre a partícula «ca» no corpus da lírica profana galego-portuguesa: integridade formal vs. crase
X Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (Universidade do Algarve)
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador AIL - Associação Internacional de Lusitanistas & Através Editora
Lugar Faro (Portugal)

A língua trovadoresca: do léxico das cantigas
"A lírica trovadoresca em galego-português"
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Universidade de São Paulo
Lugar São Paulo (Brasil)

A obra pondaliana non recompilada
XIV Simposio Pondaliano
Autonómico

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Fundación Eduardo Pondal
Lugar Ponteceso (España)

Erros dos copistas, lapsos dos editores (Sobre algúns problemas editoriais do corpus profano da lírica galego-portuguesa)
III Congreso Internacional de la SEMYR. Líneas y Pautas en el estudio de la literatura medieval y renacentista.
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador SEMYR - Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas
Lugar Oviedo (España)

Sobre a segmentación textual na lírica profana galego-portuguesa
Congreso Internacional O texto medieval: da edición á interpretación
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Universidade de Santiago de Compostela
Lugar Santiago de Compostela (España)

Sobre a suposta crase de «que» na poesía trobadoresca galego-portuguesa
VII Encontro Internacional de Estudos Medievais. Idade Média: permanência, actuallização, residualidade
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Lugar Fortaleza (Brasil)

Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa medieval
VII Encontro Internacional de Estudos Medievais. Idade Média: permanência, actuallização, residualidade
Internacional

Autores Carlos Paulo Martínez Pereiro, Manuel Ferreiro Fernández, Laura Tato Fontaíña
Lugar Fortaleza (Brasil)

Sobre a forma verbal «éste» na poesía trobadoresca galego-portuguesa
XII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Lugar Cáceres (España)

Edición e historia da lingua: Sobre a representación da nasalidade no trobadorismo profano galego-portugués e as formas «irmana» e afíns.
I Coloquio sobre Crítica Textual. "A Edición da Lírica Trobadoresca en Galicia"
Nacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Lugar Redondela (España)

"Sobre problemas de edição do trovadorismo profano galego-português. Entre Joan Garcia de Guilhade e Meendinho"
VI Encontro Internacional de Estudos Medievais. Medievalismo: Leituras Contemporâneas
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador ABREM - Associação Brasileira de Estudos Medievais
Lugar Londrina (Brasil)

A nova imaxe poética de Pondal: poemas impresos e poemas manuscritos
VIII Simposio pondaliano
Nacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Lugar Ponteceso (España)

De Pondal para Curros: apostilas a tres poemas éditos e un poema inédito de 1914.
I Congreso Internacional Curros Enríquez e o seu Tempo (Celanova, do 13 ó 15 de setembro de 2001.
Nacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Lugar Celanova (España)

Os Eoas definitivos.
VII Simposio Pondaliano.
Nacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Lugar Ponteceso (España)

Sobre problemas de edición da lírica trobadoresca galego- portuguesa
Congreso Internacional de Historia y Cultura en la Frontera. 1º Encuentro de Lusitanistas Españoles
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Lugar Cáceres (España)

Persoeiros de Bergantiños. Acerca de Eduardo Pondal
IV Simposio Pondaliano
Nacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Lugar Ponteceso (España)

Pondal "ao estilo" de Joan Zorro. A primeira cantiga neotrovadoresca galega
Congreso "O mar das Cantigas"
Nacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

O portugués como ficción dramática (A fronteira lingüística no entremés "A contenda dos labradores de Caldelas [1671]")
Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera
Internacional

Autores Manuel Ferreiro Fernández
Organizador Universidad de Extremadura
Lugar Cáceres (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Xunta da Facultade de Filoloxía

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Letras

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Comisión Permanente da Facultade de Filoloxía

Vogal PDI

Desde 22/12/2017.

Xunta da Facultade de Filoloxía

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Consello do Departamento Letras

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021 ata 14/03/2023.

Galego-Portugués, Francés e Lingüística

Director

Desde 04/04/2013 ata 05/04/2017.

Galego-Portugués, Francés e Lingüística

Director