Pablo Cano López  

Profesor contratado interino de sustitución (INT-SU)

Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Área Didáctica da lingua e a literatura
Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Bases epistemolóxicas para o ensino das linguas e literaturas galega e castelá
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
28
Didáctica da Lingua Castelá
Grao en Educación Infantil
168
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
14
Lingua Castelá e a súa Didáctica
Grao en Educación Primaria
42
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
8
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
18
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
18
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
24
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da Lingua Castelá 168
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
14
Lingua Castelá e a súa Didáctica 0
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
6
Prácticum II 36
Traballo Fin de Grao 12
Traballo Fin de Grao 18
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
18
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da Lingua Castelá
Grao en Educación Infantil
168
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
14
Lingua Castelá e a súa Didáctica
Grao en Educación Primaria
21
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
0
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
6
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
36
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da Lingua Castelá
Grao en Educación Infantil
168
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
14
Lingua Castelá e a súa Didáctica
Grao en Educación Primaria
84
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
6
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
36
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Didáctica da Lingua Castelá
Grao en Educación Infantil
168
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
14
Lingua Castelá e a súa Didáctica
Grao en Educación Primaria
84
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
4
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
A interdisciplinariedade en contexto
Máster Universitario en Didácticas Específicas
6,4
Didáctica da Lingua Castelá
Grao en Educación Infantil
168
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
14
Lingua Castelá e a súa Didáctica
Grao en Educación Primaria
66
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
4
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
24
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
18

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre martes
16:30 a 20:30
Despacho P1A3
Segundo cuadrimestre martes
16:30 a 20:30
Despacho P1A3

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

A dislexia na formación do profesorado: ideas dominantes, causa, natureza e manexo na aula.
Estereotipos e roles sexistas nos contos infantís.
Influencias de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky nos mestres de hoxe en día
Proposta didáctica de Lingua Castelá e Literatura para 2º de Bacharelato: Unha perspectiva feminina da poesía en español do século XX
Proposta didáctica de Lingua e Literatura Castelá para 4.º da ESO — A Xeración do 27
REPORTEIROS DO 27: O texto periodístico e a Xeración de 1927. Proposta de unidade didáctica.
A lectoescritura na educación infantil
Achegamento ao ensino da lectoescritura a través do xogo no segundo ciclo de Educación Infantil.
Animación á lectura en Educación Primaria: reflexión teórica e proposta de actividades.
'Bruxas Literarias: unha animación á lectura na aula de Educación Primaria.'
Creando bos lectores: unha aproximación aos xéneros literarios.
Deseño e planificación dunha unidade didáctica para a materia Lingua Castelá e Literatura: Lo que no debe contarse. La narrativa en la posguerra.
Introdución á literatura, unha proposta didáctica para 1º da ESO
María Sánchez Arbós e a ensinanza da lecto-escritura en España
Mellorando a comprensión lectora
Viaxes épicos: educación literaria para principiantes. Proposta didáctica
A educación literaria nos libros de texto de Lingua Castelá na Educación Primaria.
A Lectoescritura nas aulas de Educación Infantil: aproximación ao caso do CEIP Heroínas de Sálvora
A revitalización de El Quijote na aula de sencundaria. Unha proposta didáctica.
Análises dos signos de puntuación nas producións escritas do alumnado de segundo de educación primaria á luz do seu tratamento nos materiais didácticos actuais.
Costa do solpor: proposta literaria para Educación Primaria.
Lectoescritura: Aproximación ao método global a través da figura de Ana Rubiés.
O enunciado e a oración. Proposta didáctica
Proposta Didáctica de Literatura Hispanoamericana da primeira metade do século XX: poesía, novela e o conto hispanoamericano. O Realismo Máxico.
«A argumentación en tódolos escenarios». Proposta didáctica para 4º de ESO
A literatura española de posguerra: unidade didáctica para 4º da ESO
A situación do galego na escola. Estudo cuantitativo e proposta didáctica.
A Xeración do 27 ou A idade de prata da literatura española. Proposta didáctica
Introducción aos xéneros literarios: interpretar o texto, en contacto coa literatura
Proposta didáctica de lingua castelá e literatura para 3º ESO: os complementos do verbo
Teatro na clase.
A didáctica da lectoescritura nos estudos de Maxisterio segundo o testemuño de cinco profesionais en activo: Un estudo de casos con orientación histórica (1970-1990).
A lectura a través de pista visual ¿Primeira etapa do proceso de aprendizaxe da lectura?
A novidade do antigo: análise comparativo de dúas proposta de corte “global” (1938,1997) para o ensino da linguaxe escrita.
A oportunidade da alfabetización temperá na escola dunha sociedade letrada
Contribución ao estudo da formación alfabetizadora do maxisterio español na segunda metade do século XX.
'Manzanas Rojas', unha UD de teatro para 1º de ESO
Notas para unha historia dos materiais didácticos para o ensino da lectoescritura na España do século XX.
Xogos de aula: a novela do século XVI (Unidade Didáctica)
Aproximación á historia do ensino da linguaxe escrita en Educación Infantil: os materiais didácticos e a súa evolución.
Contribución a unha historia da ensinanza da linguaxe escrita na España contemporánea: análise de materiais didácticos en uso durante os anos do tardofranquismo.
CONTRIBUCIÓN AO ANÁLISE DOS MATERIAIS DIDÁCTICOS ACTUAIS PARA A ENSINANZA DA LECTOESCRITURA NA EDUCACIÓN INFANTIL
O conto, un xénero digno
O teatro no Século de Oro: Lope de Vega
Observacións sobre a evolución dos materiais didácticos usados no proceso de alfabetización
Achegas á Historia dos Materiais Didácticos para o Ensino da Lectoescritura. (1970-2014)
O comentario de texto como ferramenta para o desenvolvemento de cidadáns críticos e reflexivos
O discurso pedagóxico da lectura e a escritura ao longo dos últimos 50 anos.
O Teatro do Século de Ouro: Lope de Vega
O teatro. Arriba o pano!
Pasado, presente e futuro do ensino da lectoescritura en Educación Infantil. Un estudo de caso único.
Primeiras letras Exploracións sobre a evolución dos materiais didácticos ao longo dos últimos 40 anos.

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comisión Académica Mestrado Universitario en Profesorado de ESO e Bacharelato, Formación Profesional

Vogal PDI