Dra. Rosa María Méndez García  

Profesora contratada doutora (PC-DR)

Departamento Pedagoxía e Didáctica
Área Didáctica e organización escolar
Investigación  Grupo de investigación Educación para Cidadanía Global
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-2547-2819

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
Grao en Educación Infantil
0 168
Didáctica. currículo e organización escolar
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 47
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo 0 168
Didáctica. currículo e organización escolar
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
0 47
Traballo Fin de Grao 0 24
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
Grao en Educación Infantil
0 168
Didáctica. currículo e organización escolar
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 47
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
Grao en Educación Infantil
0 168
Didáctica. currículo e organización escolar
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 47
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
0 2
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
0 22
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
0 18
Traballo Fin de Máster (TFM)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
0 6
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Deseño de Proxectos Educativos de Centro
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
0 31,5
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
Grao en Educación Infantil
0 168
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
0 4
Prácticum I
Grao en Educación Infantil
0 25
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
0 7
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
0 18
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Deseño de Proxectos Educativos de Centro
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
0 31,5
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
Grao en Educación Infantil
0 168
Prácticas Externas (Prácticum)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
0 2
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
0 20
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Infantil
0 24
Traballo Fin de Máster (TFM)
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares e Socioeducativas
0 12

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2021/2022.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre mércores
11:00 a 13:00
Teams ou Despacho P0B12
Primeiro cuadrimestre xoves
11:00 a 13:00
Teams ou despacho P0B12
Segundo cuadrimestre mércores
11:00 a 13:00
Despacho P0B12
Segunda oportunidade mércores
11:00 a 13:00
Despacho P0B12

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Investigando a dimensión global da educación para o desenvolvemento na educación secundaria obrigatoria e no ensino superior universitario de Galicia

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Araceli Serantes Pazos
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2018

A place for development education in the current Spanish and English curricula: Finding possibilities for practice

Autores Alba Patricia Digón Regueiro, Rosa Mª Mendez Garcia, Renee Depalma Ungaro, Silvana Longueira Matos
Revista International Journal of Development Education and Global Learning Vol. 9 Núm. 2 (páxs. 97 ata 114)
DOI https://doi.org/10.18546/ijdegl.09.2.04

DIMENSIONES DE LA MOTIVACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO: 20 AÑOS INVESTIGACIÓN

Autores Bolarín Martínez, MJ, Porto Curras, M, Martínez Valcarcel, N, Rosa Mª Mendez Garcia
Revista PSICOLOGÍA EM ESTUDO Vol. 20 Núm. 4 (páxs. 599 ata 610)
DOI https://doi.org/10.4025/psicolestud.v20i4.28227

El tiempo libre o de ocio en la universidad: un perfil de studiante y una responsabilidad formativa

Autores Rosa Mª Mendez Garcia
Revista INNOVACIÓN EDUCATIVA Vol. 20 (páxs. 183 ata 202)

El papel de la información universitaria en el proceso de formación de actitudes de los estudiantes hacia la universidad

Autores Rosa Mª Mendez Garcia, Universidade de Santiago de Compostela
Revista Revista de educación Vol. 353 (páxs. 329 ata 360)

Los estudiantes: su perspectiva sobre lo que implica "ser estudiantes" y "hacer universidad"

Autores Rosa Mª Mendez Garcia
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 27 Núm. 1 (páxs. 9 ata 26)

Medidas de atención a la diversidad: legislación, características, análisis y valoración

Autores Mª Teresa González González, Rosa Mª Mendez Garcia, María Jesús Rodríguez Entrena
Revista Profesorado. Revista electrónica de la Universidad de Granada Vol. 133 (páxs. 79 ata 105)

Un perfil de estudiante universitario desde el punto de vista de la información que traslada la universidad: las diferencias entre áreas de conocimiento

Autores Rosa Mª Mendez Garcia
Revista ADAXE Vol. 21 (páxs. 117 ata 136)

Los jóvenes universitarios y su (des)orientación ante los nuevos retos que plantea el EEES

Autores Rosa Mª Mendez Garcia
Revista EDUCATIO SIGLO XXI Vol. 26 (páxs. 197 ata 224)

Una experiencia didáctica desde el ABP: la satisfacción de docentes y estudiantes

Autores Rosa Mª Mendez Garcia, Mónica Porto Currás
Revista REVISTA IBEROAMERICANA DE LA EDUCACIÓN (páxs. 1 ata 13)

La universidad como agente socializador: un análisis desde las percepciones de los estudiantes

Autores Rosa Mª Mendez Garcia
Revista CUADERNOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY Núm. 34 (páxs. 151 ata 169)

A formación inicial universitaria e as súas contribucións ao encontro entre profesorado e educadoras/es sociais na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña.

Autores Rosa Mª Mendez Garcia. María Cristina Naya Riveiro. Laura Cruz Lopez
Libro Educación social e escola. Unha análise da última década (2006-2016)
Edita Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).
ISBN: 987-84-697-7024-5
Páxinas Desde a 277 ata a 292

La motivación de los estudiantes para el aprendizaje de la Historia: referencias y resultados

Autores Balorín Martínez, MJ. Rosa Mª Mendez Garcia. Porto Currás, M
Libro La Historia de España en los recuerdos escolares: análisis, interpretación y poder de cambio de los testimonios de profesores y alumnos
Edita Nau Libres.
ISBN: 978-84-7642-952-5
Páxinas Desde a 157 ata a 174

Proyecto de Innovación: -El practicum en la Titulación de Pedagogía-

Autores Encarna Bas Peña. José David Cuesta Saez de Tejada. Eva María González Barea. Mª Teresa González González. Rosa María Hervás Avilés. Mª Angeles Hernández Prados. Javier Maquillón Sánchez. Rosa Mª Mendez Garcia. Mónica Porto Currás. Isabel Mª Solano Fernández. Ana Sebastián Vicente. Pilar Sebastián Vicente
Libro Experiencias de innovación educativa en la Universidad de Murcia (2007)
Vol. - Edita Ediciones de la Universidad de Murcia.
ISBN: 978-84-8371-767-7
Páxinas Desde a 189 ata a 212

Proyecto de Seminario permanente de innovación del Departamento de Didáctica y Organización Escolar-SEPI

Autores Elena Agüera Ordax. Begoña Alfageme González. María José Bolarín Martínez. Linda Castañeda Quintero. Eva María González Barea. Rosa Mª Mendez Garcia. Mª Angeles Moreno Yus. Mónica Porto Currás. María Jesús Rodríguez Entrena. Isabel Mª Solano Fernández. Mónica Vallejo Ruíz
Libro Experiencias de innovación educativa en la Universidad de Murcia (2007)
Vol. - Edita Ediciones de la Universidad de Murcia.
ISBN: 978-84-8371-767-7
Páxinas Desde a 97 ata a 116

Las metodologías de enseñanza en el marco del EEES: una oportunidad para compartir experiencias entre docentes

Autores Remedios de Haro Rodríguez. Josefina Lozano Martínez. Rosa Mª Mendez Garcia
Libro Las Titulaciones de Educación ante el Espacio Europeo de Educación Superior. Análisis de experiencias
Vol. - Edita Ediciones Aljibe.
ISBN: 978-84-9700-434-3
Páxinas Desde a 127 ata a 139

Medidas académico-organizativas en respuesta al riesgo de exclusión educativa en la ESO.

Autores María Jesús Rodríguez Entrena. Rosa Mª Mendez Garcia. Eva María González Barea
Libro Organizaciones educativas al servicio de la sociedad
Vol. - Edita Wolters Kluwer. Educación.
ISBN: 978-84-7197-905-6
Páxinas Desde a 297 ata a 308

La cualificación profesional en la universidad: Un estudio desde la perspectiva de los estudiantes
V Congreso Internacional de Formación para el Trabajo
Internacional

Autores Rosa Mª Mendez Garcia
Lugar Granada (España)

La cualificación profesional y el desarrollo personal en la universidad
XI Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de formación para o traballo
Internacional

Autores Rosa Mª Mendez Garcia
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Dos experiencias metodológicas y una propuesta de futuro
IV Congreso Internacional: la renovación de metodologías docentes centradas en el nuevo proceso de aprendizaje del alumno
Internacional

Autores Begoña Alfageme González, Rosa Mª Mendez Garcia, Mónica Porto Currás
Lugar Valladolid (España)

Actuaciones de acogida a inmigrantes en la Región de Murcia: punto de partida para construir interculturalidad
I Jornadas Internacionales. VI Jornadas sobre Diagnóstico y Orientación. El carácter Universal de la Educación
Internacional

Autores Rosa Mª Mendez Garcia, Mónica Porto Curras, María José Bolarín Martínez
Organizador Universidad de Jaén
Lugar Jaén (España)

Evaluación de la Universidad como agente de información y formación
V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria
Internacional

Autores Rosa Mª Mendez Garcia
Lugar Valencia (España)

La formación integral del estudiante universitario: ¿qué dice la universidad al respecto?
V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria
Internacional

Autores Rosa Mª Mendez Garcia
Lugar Valencia (España)

Valoración de las medidas y actuaciones para la inserción de inmigrantes a partir de la integración sociolaboral en la Región de Murcia
XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía: educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación
Internacional

Autores María José Bolarín Martínez, Mónica Porto Currás, Rosa Mª Mendez Garcia
Lugar Zaragoza (España)

Aprender a partir del examen: una experiencia desde el ABP
V Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria
Nacional

Autores Rosa Mª Mendez Garcia, Mónica Porto Currás
Lugar España

Implementando una metodología de enseñanza-aprendizaje a partir del aprendizaje basado en problemas: dificultades y ventajas encontradas
V Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria
Nacional

Autores Mónica Porto Currás, Rosa Mª Mendez Garcia
Lugar España

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Xunta da Facultade de Ciencias da Educación

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021.

Consello do Departamento Pedagoxía e Didáctica

PDI (Membros Natos)

Desde 10/03/2021.

Profesorado responsable titulacións Facultade de Ciencias da Educación

Grao en Educación Infantil
Profesora responsable de titulación

Desde 01/10/2019 ata 30/09/2020.

Comisión de Titulación do Grao en Educación Infantil

Vogal Coordinadora de Título

Desde 05/04/2019 ata 30/09/2020.

Profesorado responsable titulacións Facultade de Ciencias da Educación

Grao en Educación Infantil
Profesora responsable de titulación

Desde 01/10/2017 ata 30/09/2019.

Profesorado responsable titulacións Facultade de Ciencias da Educación

Grao en Educación Infantil
Profesora responsable de titulación

Desde 01/09/2016 ata 30/09/2017.

Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación

Vogal Coordinadora de Título

Desde 01/09/2016 ata 30/09/2020.

Facultade de Ciencias da Educación

Vicedecana

Desde 26/04/2012 ata 19/05/2016.

Facultade de Ciencias da Educación

Vicedecana

Desde 26/11/2011 ata 25/04/2012.

Profesorado responsable titulacións Facultade de Ciencias da Educación

Grao en Educación Infantil
Profesora responsable de titulación