José López Coira  

Profesor colaborador (COL)

Departamento Dereito Público
Área Dereito do traballo e seguridade social
Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Prácticas Externas
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
3
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Ámbito Xurídico da Prevención 47
As Dúas Visións do Conflicto Laboral 21
Dereito do Traballo e Crise da Empresa 21
Dereito do Traballo I 70
Dereito do Traballo II 70
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea 20
Prácticas Externas 14
Prácticas Externas 1
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador 42
Traballo de Fin de Máster 12
Traballo Fin de Grao 6
Traballo Fin de Máster 6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Ámbito Xurídico da Prevención
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
47
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
21
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
21
Dereito do Traballo I
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
70
Dereito do Traballo II
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
70
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
42
Traballo de Fin de Máster
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
36
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
24
Xestión da Seguridade Social
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
10
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Ámbito Xurídico da Prevención
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
47
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
21
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
21
Dereito do Traballo I
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
70
Dereito do Traballo II
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
70
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
42
Prácticas Externas
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
3
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
42
Traballo de Fin de Máster
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
18
Traballo Fin de Grao
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
42
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
9
Xestión da Seguridade Social
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
5
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Ámbito Xurídico da Prevención
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
45
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
21
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
21
Dereito do Traballo I
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
70
Dereito do Traballo II
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
70
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
42
Prácticas Externas
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
4
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
42
Traballo de Fin de Máster
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
36
Traballo Fin de Grao
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
12
Xestión da Seguridade Social
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
5
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Ámbito Xurídico da Prevención
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
38
As Dúas Visións do Conflicto Laboral
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
21
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
21
Dereito do Traballo I
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
70
Dereito do Traballo II
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
70
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
42
Prácticas Externas
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
3
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
42
Traballo de Fin de Máster
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
24
Traballo Fin de Grao
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
6

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Ciencias do Traballo

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
13:00 a 14:00
Despacho
Primeiro cuadrimestre xoves
11:30 a 12:30
Despacho
Primeiro cuadrimestre venres
16:30 a 18:00
Despacho
Primeiro cuadrimestre venres
20:00 a 21:30
Despacho
Primeiro cuadrimestre venres
12:30 a 13:30
Despacho

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Algúns problemas do mariñeiro mercante en materia de contratación, cotización e xubilación
Alguns supostos de falso autónomo.
A formación bonificada na empresa
As condicións de traballo nas minas e a súa evolución
As infraccións en materia preventiva e o seu procedemento sancionador
O traballo en horario nocturno e as súas diferentes condicións
A incidencia das ETT no emprego
A relación laboral especial das institucións penitenciarias
Algunhas consecuencias dos incumplimientos empresariais en materia preventiva
As infraccións e sancións en materia preventiva e os seus datos
Diferentes tipos de responsabilidade dos técnicos de prevención
O ISSGA e as súas función principais
Os dereitos laborais de P.R.China
Traballo de amistade, benevolencia e boa vontade: como exención da relación laboral
Un paradigma e unha frustración: as sociedades escandinavas e a implantación do seu modelo en España
Unha aproximación ao contrato de axencia e as súas posibles confusións
A Fundación Laboral da Construción e a sua funcionalidade
A incidencia do contrato de apoio aos emprendedores na contratación laboral
A influencia da muller no mundo laboral
A modificación substancial das condicións de traballo: un estudo comparado
A política preventiva nas empresas: unha medida de aforro
O acceso ao emprego das persoas discapacitadas
O centro de traballo na casa
O embargo de salarios e pensións: normativa e xurisprudencia
O fondo de garantía salarial: A evolución nas súas prestacións
O réxime especial da Seguridade Social nas forzas armadas nacionais
Os custos para a empresa dos accidentes de traballo e as enfermedades profesionais
Peculiaridades da xornada de traballo no transporte por estrada
Prestación de morte e supervivencia
Sustentabilidade do sistema público de pensións
A conciliación da vida laboral e familiar nos países da UE: un estudo comparado
Algúns aspectos do acoso moral no traballo
Algúns aspectos sobre a contratación de estranxeiros en España: formalidades e dereitos
Diferentes permisos en relación coa maternidade e paternidade
O alcance do chamado "dereito á indemnidade do traballador" fronte ó poder disciplinario da empresa
O contrato temporal: Un estudio comparado no ámbito Europeo
Os ámbitos persoal e funcional das empresas de traballo temporal
A conciliación da vida laboral e familiar: normativa versus realidade
A evolución normativa e xurisprudencial en materia de vacacións nos últimos anos
A extinción contractual individual por causas obxectivas en Europa: un estudo comparado
A 'terciarización' do conflito laboral: a conflitividade nos servizos esenciais da comunidade
O despido disciplinario: un estudo comparado das suas causas no ámbito europeo

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Xunta da Facultade de Ciencias do Traballo

Vogal PDI