Dr. Juan José Lorenzo Castiñeiras  

Profesor axudante doutor (AXU-DR)

Departamento Pedagoxía e Didáctica
Área Didáctica e organización escolar
Investigación  Grupo de investigación Grupo de Investigación en Innovacións Educativas
Liñas de investigación inclusión educativa; pobreza y exclusión social; masculinidades disidentes y género; currículum y materiales curriculares; innovación educativa; tiempos de ocio; ruralidad.
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-1403-3810 Scopus56081573900

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
0 8
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0 34
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
0 23,5
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
0 1,5
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
0 2
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo 0 52
Innovación docente
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
0 49
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica 0 31,5
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas 0 42
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 8
Prácticum
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 4
Traballo Fin de Grao 0 34
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 8,5
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
0 13,5
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 8
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
Grao en Educación Primaria
0 70
Innovación docente
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 42
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
Grao en Logopedia
0 47
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
Grao en Educación Social
0 73
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0 30
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
0 6
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Avaliación de Materiais Curriculares
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 21
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
Grao en Educación Primaria
0 63
Innovación docente
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 42
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
Grao en Logopedia
0 31,5
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
0 10
Traballo Fin de Grao
Grao en Educación Primaria
0 30
Traballo fin de Máster
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
0 6
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Avaliación de Materiais Curriculares
Máster Universitario en Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares
0 6
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
Grao en Educación Primaria
0 84
Innovación docente
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Sociais e Humanidades (Xeografía e Historia)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 28
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
Grao en Logopedia
0 31,5
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
0 14
Prácticum I
Grao en Educación Social
0 8
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
0 20
Prácticum II
Grao en Educación Primaria
0 19
Prácticum II
Grao en Educación Social
0 13
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
Grao en Educación Primaria
0 84
Innovación docente
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Música)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Ciencias Experimentais)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Tecnoloxía)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Sector Servizos).
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras)
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa)
0 28
Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación Aplicadas á Intervención Logopédica
Grao en Logopedia
0 47
Prácticum I
Grao en Educación Primaria
0 13
Prácticum I
Grao en Educación Social
0 9
Prácticum II
Grao en Educación Infantil
0 14

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2023/2024.

Facultade de Ciencias da Educación

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre martes
10:30 a 12:00
P0B6/ Teams (agradécese contacto previo)
Primeiro cuadrimestre martes
13:30 a 14:30
P0B6 (agradécese contacto previo)
Primeiro cuadrimestre mércores
10:30 a 12:00
P0B6 (agradécese contacto previo)
Segundo cuadrimestre martes
12:00 a 14:00
P0B6/ Teams (agradécese contacto previo)
Segundo cuadrimestre mércores
10:00 a 12:00
P0B6/ Teams (agradécese contacto previo)

Traballos fin de grao e máster

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Analise e proposta de mellora do Plan de igualdade do CEIP Jose Cornide Saavedra, dende a perspectiva do Equipo directivo
Análise exploratoria sobre o benestar académico e social percibido polo alumnado de Educación Primaria
As consecuencias da II Guerra Mundial como Guerra Total: unidade didáctica para a materia Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato
Avaliación dun libro de texto do primeiro curso de Educación Primaria: EntusiasMAT
O remo na educación física: unidade didáctica.
Perspectivas do profesorado sobre a influencia da comunidade educativa en Educación Primaria. Un estudo de caso no CPI Cruz do Sar.
Proposta dunha unidade didáctica sobre o Camiño de Santiago a través das TIC
Unidade Didáctica: A Segunda Guerra Mundial

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Hacia un curriculum sensible al género en la formación inicial del profesorado (SIMONE)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais María Ángeles Rebollo Catalán
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/09/2022 ata 01/09/2026

Estética, política y cultura

Entidade financiadora ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Investigadores principais POLO BLANCO JORGE
Tipo Proxecto Internacional
Datas Desde 01/04/2022 ata 01/04/2023

¿QUÉ ESTAMOS OLVIDANDO EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA?: UNA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA EN GALICIA

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovavación y Universidades
Investigadores principais Parrilla Latas, Ángeles
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/06/2020 ata 31/05/2023

Programa de Integración Familiar. Investigación para la validación y optimización

Entidade financiadora MENIÑOS, FUNDACIÓN PARA A INFANCIA
Investigadores principais Lluis Ballester (UIB)
Tipo Contrato
Datas Desde 31/03/2015 ata 30/06/2017

Escuelas, familias y ocio en la conciliación de los tiempos cotidianos de la infancia: problemáticas específicas y alternativas pedagógico-sociales en la Galicia urbana

Entidade financiadora CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Investigadores principais Belén Caballo Villar
Tipo Contrato
Datas Desde 31/10/2008 ata 31/10/2010

El schock colonial. Tecnologías de lo humano y arte fronterizo

Autores Piñeiro Aguiar, E, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Revista Revista Ñawi. Diseño, arte y comunicación Vol. 5 Núm. 2 (páxs. 85 ata 105)

Paisajes fronterizos. Movilidad humana y límites desde una mirada artísticoantropológica

Autores Eleder Piñeiro, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Revista Tercio Creciente Vol. 20 (páxs. 111 ata 126)

CONCILIACIÓN EN LAS ÁREAS URBANAS DE GALICIA (ESPAÑA): UN ESTUDIO LONGITUDINAL (2009-2015) DE LAS FAMILIAS CON HIJOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Autores Rita Gradaílle Pernas, Belén Caballo Villar, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Revista PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA Vol. 32 (páxs. 59 ata 71)

Conciliación y actividad física en familias con hijos en Enseñanza Secundaria Obligatoria (12-16 años)

Autores Raul Fraguela Vale, Lara Varela Garrote, Lorenzo-Castiñeiras, J. J., Merelas-Iglesias, T.
Revista Lúdica Pedagógica Vol. 1 Núm. 23 (páxs. 43 ata 51)
DOI https://doi.org/10.17227/01214128.4155

LA ESCUELA Y LA CONCILIACIÓN DE LOS TIEMPOS COTIDIANOS DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN GALICIA

Autores Laura Varela Crespo, Lara Varela Garrote, Juan José Lorenzo Castiñeiras
Revista Bordón. Revista de Pedagogía Vol. 68 Núm. 4
DOI https://doi.org/10.13042/bordon.2016.48602

O impacto da crise económica no campo da Educación Ambiental en Galicia: análise comparada da situación profesional en 2007 e 2013

Autores Pablo Meira Cartea, María Barba Núñez, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Revista AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Vol. 1 Núm. 17 (páxs. 25 ata 50)

Tiempos escolares y conciliación: análisis de familias con hijos en Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años)

Autores Raul Fraguela Vale, Lorenzo-Castiñeiras, J. J., Merelas-Iglesias, T., Lara Varela Garrote
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 31 Núm. 2 (páxs. 431 ata 446)
DOI https://doi.org/10.6018/rie.31.2.167001

Escuela, familias y ocio en la conciliación de los tiempos cotidianos de la infancia

Autores Raul Fraguela Vale, Lorenzo-Castiñeiras, J. J., Lara Varela Garrote
Revista REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Vol. 29 Núm. 2 (páxs. 429 ata 446)

Conciliación y actividad física de ocio en familias con hijos en Educación Primaria. Implicaciones para la infancia

Autores Raul Fraguela Vale, Lorenzo-Castiñeiras, J. J., Lara Varela Garrote
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 2 Núm. 9 (páxs. 162 ata 173)

La respuesta de la sociedad española ante el cambio climatico

Autores Pablo Meira Cartea, Mónica Arto Blanco, Francisco Heras, Lucía Iglesias Da Cunha, Juan José Lorenzo Castiñeiras, Pablo Montero Souto
Editores Pablo Meira
Editorial Fundación Mapfre, (España)
ISBN 978-84-936916-8-4

ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS TITULACIONES DE EDUCACIÓN .

Autores María Alicia Arias Rodríguez. Lorenzo-Castiñeiras, J. J.. Andrea Fernández Sánchez
Libro Hacia una docencia sensible al género en la Educación Superior
Edita DYKINSON, S.L..
ISBN: 978-84-1377-641-5
Páxinas Desde a 19 ata a 54

LAS PRACTICAS COEDUCATIVAS EN ESCUELAS INFANTILES. UN ESTUDIO DE CASO

Autores María Alicia Arias Rodríguez. Ana Sanchez Bello. Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Libro Discursos, mujeres y artes. ¿Construyendo o derribando fronteras?
Edita Dykinson S.L..
ISBN: 978-84-1377-565-4
Páxinas Desde a 969 ata a 989

La especialidad académica de las alumnas de secundaria como factor evocador de los estudios superiores de tecnología

Autores Mª Alicia. Ana Sánchez Bello. Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Libro Género e igualdad como señas de identidad modernas
Edita Editorial Tirant lo Blanch, S.L..
ISBN: 978-84-1853-463-8
Páxinas Desde a 12 ata a 12

Elementos integradores de la perspectiva de género en las guías docentes del grado en Educación Social

Autores Mª Alicia. Ana Sanchez Bello. Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Libro Violencias de Género. Persistencia y Nuevas formas
Edita Los Libros de la Catarata.
ISBN: 9788490978368
Páxinas Desde a 100 ata a 220

Pobreza, inmigración, ruralidad y brecha digital. Un análisis de la exclusión social en Galicia a través de variables de referencia
Infancia, adolescencia y juventud: inclusión socio-educativa, participación, autonomía, buen trato y bienestar en el escenario post-pandémico
Internacional

Autores Lorenzo-Castiñeiras, J. J., María Alicia Arias Rodríguez, Ana Sanchez Bello
Lugar Bilbao (España)

Guías docentes con perspectiva de género en la Universidad de A Coruña
I Seminario SIMONE: Hacia un Currículum Sensible al Género en la Formación Inicial del Profesorado (PID2021-122206NB-I00)
Nacional

Autores Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Organizador Universidad de Sevilla (US)
Lugar Sevilla (España)

Marco común de Competencias docentes coeducativas
I Seminario SIMONE: Hacia un Currículum Sensible al Género en la Formación Inicial del Profesorado (PID2021-122206NB-I00)
Nacional

Autores Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Organizador Universidad de Sevilla (US)
Lugar Sevilla (España)

Jamás les haría daño. Sobre violencia vicaria
8º Congreso Internacional de Antropología AIBR. Creando legados
Internacional

Autores Lorenzo-Castiñeiras, J. J., Piñeiro Aguiar, E
Lugar Salamanca (España)

Hacia una formación docente inclusiva: análisis de género en las guías docentes de las titulaciones de educación de la UDC
Porto International Conference on Research in Education (ICRE 2020)
Internacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Ana Sanchez Bello, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Lugar Porto (Portugal)

Análisis de indicadores contextuales clave en las dinámicas de exclusión. El caso gallego.
Porto International Conference on Research in Education (ICRE 2020)
Internacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Ana Sánchez Bello, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Lugar Porto (Portugal)

LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: ANÁLISIS DE CONTENIDO Y COMPETENCIAS
XX Congreso Internacional de Investigación Educativa: Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad (AIDIPE 2022)
Nacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Ana Sanchez Bello, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Organizador Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Crebando miolos. Aplicación da técnica puzzle á docencia presencial
VI XORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE
Autonómico

Autores Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA. ANÁLISIS DE GUÍAS DOCENTES Y PROPUESTAS PARA EL PROFESORADO
Construyendo igualdad: Visibilizando experiencias
Nacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Ana Sánchez Bello, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Lugar Málaga (España)

¡Es la frontera, estúpido! Análisis artístico-antropológico de la vida desplazada.
7º Congreso Internacional de Antropología AIBR
Internacional

Autores Piñeiro Aguiar, E, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Lugar Vila Real (Portugal)

LAS TITULACIONES DE EDUCACIÓN BAJO EL PRISMA DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN SUS GUÍAS DOCENTES
II Congreso Internacional de Innovación y Terndencias Educativas. INNTED 2021
Internacional

Autores María Alicia Arias Rodríguez, Ana Sánchez Bello, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Lugar Sevilla (España)

Análisis sobre la percepción de las TIC¿s entre alumnas de secundaria en función de su especialización académica
Congreso Universitario Internacional sobre Contenido, Investigación, Innovación y Docencia (CUICIID 2020)
Internacional

Autores Mª Alicia, Ana Sánchez Bello, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Lugar Toledo (España)

Elementos integradores de la perspectiva de género en las guías docentes del Grado de Educación Social
VI Xornada Universitaria Galega en Xénero. Reconstruindo o coñecemento
Nacional

Autores Mª Alicia, Ana Sanchez Bello, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

A investigación-acción como metodloxía de traballo socioeducativo. Espadela: escola de apoderamento para mulleres do medio rural
VI Xornada Universitaria Galega en Xénero. Reconstruindo o coñecemento
Nacional

Autores Merelas-Iglesias, T., López-Rey Beatriz, Lorenzo-Castiñeiras, J. J.
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación

Vogal Coordinador de Título

Desde 13/04/2024.

Profesorado responsable titulacións Facultade de Ciencias da Educación

Grao en Educación Primaria
Profesor responsable de titulación

Desde 13/04/2024.

Comisión de Titulación do Grao en Logopedia

Secretario

Desde 11/07/2023.

Comisión de Titulación do Grao en Logopedia

Vogal PDI

Desde 11/07/2023.

Xunta da Facultade de Ciencias da Educación

Vogal PDI

Desde 15/03/2023.

Consello do Departamento Pedagoxía e Didáctica

PDI (Membros Natos)

Desde 15/03/2023.

Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación

Vogal PDI

Desde 11/07/2023 ata 12/03/2024.

Consello do Departamento Pedagoxía e Didáctica

PDI (Membros Natos)